ISBN: B0000E75AK; TITLE: Sri Krshnera antya lila ba Yadu bamsa dvamsa; AUTHOR: Jagannatha Dasa;
ISBN: B0000E75AM; TITLE: Odisa prajasvatva aina ra sarala prakrta Odiya anubada =: An easy translation in colloquial Uriya of the Orissa Tenancy Act 1913; AUTHOR: India;
ISBN: B0000E75AR; TITLE: Itihasa purana; AUTHOR: Gobinda Ratha;
ISBN: B0000E75AT; TITLE: Sasikala parinaya; AUTHOR: Sribatsa Panda;
ISBN: B0000E75AY; TITLE: Rtusamharam; AUTHOR: Kalidasa;
ISBN: B0000E75AZ; TITLE: Koka sastra, Rati sastra ba Adi sastra; AUTHOR: Kokkoka;
ISBN: B0000E75B8; TITLE: Chanda Raghubamsa; AUTHOR: Kalidasa;
ISBN: B0000E75B9; TITLE: Naba sangita Alaikha Anadi Brahma Svayam; AUTHOR: Gangadhara Brahma Abadhuta;
ISBN: B0000E75BC; TITLE: The Oriya alphabet; AUTHOR: Kasinatha Dasa;
ISBN: B0000E75BD; TITLE: Sri Caitanya caritamrta; AUTHOR: Krsnadasa Kaviraja Gosvami;
ISBN: B0000E75BG; TITLE: Brhata silpa satra; AUTHOR: Lakshmana Maharana;
ISBN: B0000E75BP; TITLE: Narikabi Madhabi; AUTHOR: Lakshminarayana Sahu;
ISBN: B0000E75BQ; TITLE: Sacitra o brhat Ekadasi Mahatmya; AUTHOR: Mahadeba Dasa;
ISBN: B0000E75BY; TITLE: Citra; AUTHOR: Brajabihari Mahanti;
ISBN: B0000E75C0; TITLE: Madhavakaranidana: Mula sloka o bhasha artha sahita; AUTHOR: Madhavakara;
ISBN: B0000E75C7; TITLE: Bira Bharata; AUTHOR: Basudeba Mahapatra;
ISBN: B0000E75C9; TITLE: Bharatiya silpa; AUTHOR: Chakadi Mahanti;
ISBN: B0000E75CI; TITLE: Yogatararabali Dakshinamurti stotra; AUTHOR: Sankaracarya;
ISBN: B0000E75CK; TITLE: Bishnu Kesari purana; AUTHOR: Mahadeba Dasa;
ISBN: B0000E75CM; TITLE: Mahasmasana; AUTHOR: Bhagirathi Mahapatra;
ISBN: B0000E75CN; TITLE: Ratnakosha ba brhat bibidhasamgraha; AUTHOR: Bhagirathi Mahapatra;
ISBN: B0000E75CT; TITLE: Kela keluni o raghaba suanga; AUTHOR: Bhikari Nayaka;
ISBN: B0000E75CV; TITLE: Patola; AUTHOR: Yudisthira Mahapatra;
ISBN: B0000E75D5; TITLE: Utkala grhalakshmi; AUTHOR: Nilambara Misra;
ISBN: B0000E75D6; TITLE: Basanti; AUTHOR: Saratcandra Mukhopadhyaya;
ISBN: B0000E75DA; TITLE: Rakta mandara; AUTHOR: Kalicarana Pattanayaka;
ISBN: B0000E75DF; TITLE: Durlava Oriya to English pocket dictionary; AUTHOR: Baishnabacarana Nanda;
ISBN: B0000E75DI; TITLE: Oriya-English word book; AUTHOR: Candrasekhara Nanda;
ISBN: B0000E75DM; TITLE: Pascimabangera bargadara: Utpadana-samparka bishaye tattva o tathya (Desa Paricaya Granthamala); AUTHOR: Ashok Rudra;
ISBN: B0000E75DP; TITLE: Batrisa simhasana; AUTHOR: Vikramaditya Sakari;
ISBN: B0000E75DV; TITLE: Sahaja Ingraji siksha; AUTHOR: Bisvanatha Misra;
ISBN: B0000E75DY; TITLE: Sahaja Imraji siksha; AUTHOR: Bisvanatha Misra;
ISBN: B0000E75E1; TITLE: Utkalara silpa caaturi; AUTHOR: Radhacarana Panda;
ISBN: B0000E75E2; TITLE: Pandita Sarvasva; AUTHOR: Pandita Sarvasva;
ISBN: B0000E75E3; TITLE: Sasirekha; AUTHOR: Padmanabha Sricandra;
ISBN: B0000E75E4; TITLE: Mohinibabunka pharsa ba dui satabhuni kali; AUTHOR: Vaishnava Pani;
ISBN: B0000E75E5; TITLE: Banali tanti pharsa; AUTHOR: Gobinda Candra Ojha;
ISBN: B0000E75ER; TITLE: Sangita yobara karakhana; AUTHOR: Nirdhuma Dhumaketu Mistri;
ISBN: B0000E75EV; TITLE: Saptakanda Ramayana; AUTHOR: Valmiki;
ISBN: B0000E75EY; TITLE: Sri Rupa Gosvaminka biracita Hamsaduta; AUTHOR: Rupa Gosvami;
ISBN: B0000E75EZ; TITLE: Nigama Upadesa; AUTHOR: Nigamananda;
ISBN: B0000E75F2; TITLE: Mahanataka; AUTHOR: Hanuman;
ISBN: B0000E75F6; TITLE: Prabandha prakasa; AUTHOR: Ratnakara Pati;
ISBN: B0000E75F7; TITLE: Utkala pratibha; AUTHOR: Mahendra Pattanayaka;
ISBN: B0000E75FE; TITLE: Windows: Poems; AUTHOR: Hasit H Buca;
ISBN: B0000E75FI; TITLE: Balavantaraya Thakora: Atha vivecanalekho; AUTHOR: Mansukhlal Jhaveri;
ISBN: B0000E75FS; TITLE: Narmada (Gujarati Granthakara Sreni); AUTHOR: Gulabadas Brokar;
ISBN: B0000E75GM; TITLE: Sahityavicara; AUTHOR: Anandasankar Bapubhai Dhruva;
ISBN: B0000E75GQ; TITLE: Anubhava; AUTHOR: Nalin Raval;
ISBN: B0000E75H5; TITLE: Sabdano sanga; AUTHOR: Ramanalal Pathak;
ISBN: B0000E75HN; TITLE: Raja Ramamohana; AUTHOR: Rshi Das;
ISBN: B0000E75HP; TITLE: Asanjo kacchado nyaro re; AUTHOR: Mularaj Ruparel;
ISBN: B0000E75IA; TITLE: Rabiya; AUTHOR: Anand Kumar;
ISBN: B0000E75IG; TITLE: Edina bibekara Prthibita; AUTHOR: Prayag Saikiya;
ISBN: B0000E75IH; TITLE: Satirthalai; AUTHOR: Barun Patagiri;
ISBN: B0000E75II; TITLE: Teje phule manuha; AUTHOR: Yoges Das;
ISBN: B0000E75IP; TITLE: Jibana rekha; AUTHOR: Brajen Das;
ISBN: B0000E75IT; TITLE: Daityari Thakura krta Nrsimha yatra, nata; AUTHOR: Daityari Thakura;
ISBN: B0000E75IU; TITLE: Mrtyura lekha, premera lekha; AUTHOR: Phanindra Kumar Deb Caudhuri;
ISBN: B0000E75IW; TITLE: Mrtyura agara stapejata; AUTHOR: Sananta Tanti;
ISBN: B0000E75JC; TITLE: Santrasabada o Bhagat Sim; AUTHOR: Santoshakumar Adhikari;
ISBN: B0000E75JI; TITLE: Baghe tapura rati aru anyanya kahini; AUTHOR: Ap?rba ?arm?;
ISBN: B0000E75JJ; TITLE: Rupa Srinibacana; AUTHOR: Mukti Prasad Gagai;
ISBN: B0000E75JK; TITLE: Asamiya nataka aru pascatya prasamga; AUTHOR: Dayananda Pathak;
ISBN: B0000E75JO; TITLE: Teo kene ache; AUTHOR: Bandita Phukan;
ISBN: B0000E75JP; TITLE: Asamara puthicitra; AUTHOR: Naren Kalita;
ISBN: B0000E75JR; TITLE: Taranga; AUTHOR: Jayanta Barapujari;
ISBN: B0000E75JU; TITLE: Suryya utha desa; AUTHOR: Mahendranath Bara;
ISBN: B0000E75JY; TITLE: Ainera aloke; AUTHOR: Samchur Rahman;
ISBN: B0000E75JZ; TITLE: Sesha pada; AUTHOR: Suniti Debi;
ISBN: B0000E75K0; TITLE: Kshanika uttaparu ananta sitalata; AUTHOR: Samyukta Rauta;
ISBN: B0000E75K2; TITLE: Pashana tu kaha katha; AUTHOR: Ghanasyama Dhala;
ISBN: B0000E75K3; TITLE: Aditi; AUTHOR: Rajendra Prasad Dasa;
ISBN: B0000E75K5; TITLE: Bharatara garba o gauraba; AUTHOR: Raja Kisora Panigrahi;
ISBN: B0000E75K7; TITLE: Sri Jagannatha mahatmya; AUTHOR: Harihara Bahinipati;
ISBN: B0000E75KA; TITLE: Uddhaba kete tu pacaru; AUTHOR: Nilamani Sahu;
ISBN: B0000E75KO; TITLE: Acina pakhi re; AUTHOR: Jyotirmay Ghosh;
ISBN: B0000E75KQ; TITLE: Gopala Haladara: Kathasahitya; AUTHOR: Sailes Bisvas;
ISBN: B0000E75KR; TITLE: He atita katha kao; AUTHOR: Narayan Sarkar;
ISBN: B0000E75L3; TITLE: Bhati gana baiya: Sacina Kartara jibana o gana; AUTHOR: Syamal Cakrabarti;
ISBN: B0000E75L6; TITLE: Thakurabarira andara mahala; AUTHOR: Citra Deb;
ISBN: B0000E75L7; TITLE: Srin Sri Prema dhama deba stotram; AUTHOR: Bhaktiraksaka Sridhara;
ISBN: B0000E75LJ; TITLE: Alpara agnisikha: Aitihasika samajika upanyasa; AUTHOR: Rabindra Talukadar;
ISBN: B0000E75LO; TITLE: Mora priya Barnamala; AUTHOR: Hiren Bhattacarya;
ISBN: B0000E75LP; TITLE: Bhalapowara boka mati; AUTHOR: Hiren Bhattacarya;
ISBN: B0000E75LR; TITLE: Tejata phula phula; AUTHOR: Dilip Candan;
ISBN: B0000E75LV; TITLE: Amrta manthana =: Churning of nectar; AUTHOR: Pratapacandra Caudhuri;
ISBN: B0000E75LX; TITLE: Asamiya kabitara prabaha; AUTHOR: Kabin Phukan;
ISBN: B0000E75LZ; TITLE: Yuwa samaje manawatabadara adharata natuna samaja garaka; AUTHOR: Munindra Mahanta;
ISBN: B0000E75M0; TITLE: Bandita barenya; AUTHOR: Munin Barakataki;
ISBN: B0000E75M1; TITLE: Mora jiwanara emuthi jiya kahini; AUTHOR: Baharul Islam;
ISBN: B0000E75MC; TITLE: Sagara tirata ami; AUTHOR: Bhupendranarayan Bhattacarya;
ISBN: B0000E75MF; TITLE: Rashtrasantrasara biruddha pratibadi paraga; AUTHOR: Nagendra Nath Kalita;
ISBN: B0000E75MM; TITLE: Mora jamna biplawara juira majata; AUTHOR: Isan Baruwa;
ISBN: B0000E75MQ; TITLE: Chadullara para Saikiyalai; AUTHOR: Nares Rajakhora;
ISBN: B0000E75MS; TITLE: Ancora; AUTHOR: Hemacandra Sarma;
ISBN: B0000E75MT; TITLE: Mahapurusha Sri Sri Sankaradeva biracita Parijata harana nata; AUTHOR: Sankaradeva;
ISBN: B0000E75MV; TITLE: Mahapurusha Sankaradeva biracita Parijata harana nata; AUTHOR: Sankaradeva;
ISBN: B0000E75N1; TITLE: Desaprana Lakshmidhara Sarma; AUTHOR: Lakshmidhar Sarma;
ISBN: B0000E75N3; TITLE: Aslilatara daye; AUTHOR: Narayan Sanyal;
ISBN: B0000E75N5; TITLE: Gajapati; AUTHOR: Debaprasada Dasa;
ISBN: B0000E75N9; TITLE: Bharatara arthanaitika bikasa; AUTHOR: Surendra Nayaka;
ISBN: B0000E75NA; TITLE: Ma; AUTHOR: Maksim Gorkii;
ISBN: B0000E75ND; TITLE: Sreshtha Bharatiya byaktittva; AUTHOR: Rabindramohana Senapati;
ISBN: B0000E75NH; TITLE: Jyosnare barshara megha; AUTHOR: Samares Majumdar;
ISBN: B0000E75NI; TITLE: Gapara gajal; AUTHOR: Sunila Bosha;
ISBN: B0000E75NL; TITLE: Odisa rajanitira gopana katha; AUTHOR: Basanta Dasa;
ISBN: B0000E75NO; TITLE: Jibana Gangotri-Gam mati; AUTHOR: Bidyadhara Misra;
ISBN: B0000E75NP; TITLE: Sri Ramabhakta Tulasi Dasa; AUTHOR: Ramananda Tripathi;
ISBN: B0000E75NS; TITLE: Sahitya prakasa; AUTHOR: Prakasa Kumara Parida;
ISBN: B0000E75NV; TITLE: Kukura languda; AUTHOR: Srijukta Satyanasa;
ISBN: B0000E75NW; TITLE: Pitha o mitha; AUTHOR: Santi Samala;
ISBN: B0000E75O1; TITLE: Kabita samagra; AUTHOR: Sitakant Mahapatra;
ISBN: B0000E75O5; TITLE: Aitihyara rupantara aru anyanya prabandha; AUTHOR: Hiren Gohain;
ISBN: B0000E75O6; TITLE: Sri Sri Krshnara janmashtami aru pacati; AUTHOR: Nalinibala Dewi;
ISBN: B0000E75OC; TITLE: Sonitapura sandipika; AUTHOR: Sadananda Caliha;
ISBN: B0000E75OD; TITLE: Asama prana Harendranatha Baruwa; AUTHOR: Bhrgumohan Gosvami;
ISBN: B0000E75OE; TITLE: Mrcchakatikam ba matira gari; AUTHOR: Uttam Candra Bhattacarya;
ISBN: B0000E75OL; TITLE: Bishada sindhu; AUTHOR: Mir Masarraf Hosen;
ISBN: B0000E75OO; TITLE: Pascatya sahitya; AUTHOR: Amarendra Kalita;
ISBN: B0000E75OP; TITLE: Manabaputra Yisu; AUTHOR: Sadhan Dasgupta;
ISBN: B0000E75OZ; TITLE: Mayera sange khela; AUTHOR: Abul Basar;
ISBN: B0000E75P8; TITLE: Kunbalita anka chabi; AUTHOR: Dhrubakumar Talukdar;
ISBN: B0000E75P9; TITLE: Paramarthika tattva nirdesika; AUTHOR: Bedakanta Mahanta;
ISBN: B0000E75PA; TITLE: Naihsabdata teo aru Jaya; AUTHOR: Maini Mahanta;
ISBN: B0000E75PE; TITLE: Atmaghati Asamiya; AUTHOR: Nitya Bara;
ISBN: B0000E75PH; TITLE: Nibhrta alapa; AUTHOR: Ja?ant? Cut???;
ISBN: B0000E75PO; TITLE: Asamata pragatisila samskrtika andolana Bharatiya gananatya samgha; AUTHOR: Sarat Candra Neog;
ISBN: B0000E75PP; TITLE: Premera kabita; AUTHOR: Mrnal Kumar Gagai;
ISBN: B0000E75PQ; TITLE: Jiwana, yauwana aru bahuto; AUTHOR: Kamakhya Sabhapandita;
ISBN: B0000E75PT; TITLE: Araba Sagarara tokabahi samudrika; AUTHOR: Rathindranath Goswami;
ISBN: B0000E75PV; TITLE: Premara dina aru rati; AUTHOR: Dhrubakumar Talukdar;
ISBN: B0000E75PW; TITLE: Narttaki; AUTHOR: Debes Sarma;
ISBN: B0000E75PX; TITLE: Radha; AUTHOR: Pratibha Debi;
ISBN: B0000E75Q3; TITLE: Lanmakhru: Cetiya Baraphukana bamsabali itihasa aru aitihya; AUTHOR: Sarat Kumar Phukan;
ISBN: B0000E75Q6; TITLE: Bhupena Hajarikara pritidigbalayata gora gatisila gibora; AUTHOR: Pulin Kalita;
ISBN: B0000E75Q8; TITLE: Acinaki suhuri; AUTHOR: Kshirada Cakrabartti Kalita;
ISBN: B0000E75Q9; TITLE: Rupobali nadira sonowali ghata; AUTHOR: Purabi Baramudai;
ISBN: B0000E75QG; TITLE: Purba purushera sandhane; AUTHOR: M. R Akhatar Mukul;
ISBN: B0000E75QH; TITLE: Unisa satakera Dhaka: Abayabagata bikasera ekati bibarana; AUTHOR: Muntasir Mamun;
ISBN: B0000E75QR; TITLE: Bamladesera nagara udbhaba o bikasa; AUTHOR: Mohammad Mosaraph Hosen;
ISBN: B0000E75QU; TITLE: Bamladesera muktiyuddhe sipiaiema o ganasakti; AUTHOR: Sukumar Bisvas;
ISBN: B0000E75QW; TITLE: Bhasha andolana age o pare; AUTHOR: Mohammad Saphi;
ISBN: B0000E75R1; TITLE: Moka svadhinata lage; AUTHOR: Parag Kumar Das;
ISBN: B0000E75R3; TITLE: Saru manuhara kham; AUTHOR: Jiten Sarma;
ISBN: B0000E75R4; TITLE: Hrdaya, magaja aru atmara mela; AUTHOR: Tirtha Phukan;
ISBN: B0000E75R6; TITLE: Mahana sikshabida; AUTHOR: Pramodacandra Kalita;
ISBN: B0000E75R9; TITLE: Jiwanara batata; AUTHOR: Kaberi Goswami;
ISBN: B0000E75RA; TITLE: Vani ane vina; AUTHOR: Prabhulal Dvivedi;
ISBN: B0000E75RD; TITLE: Da Gagai; AUTHOR: Prasenjit Kumar Goswami;
ISBN: B0000E75RL; TITLE: LBS Anglo-Assamese dictionary; AUTHOR: K. N Dutta Baruah;
ISBN: B0000E75RQ; TITLE: Akala; AUTHOR: Marsal Hembram;
ISBN: B0000E75RU; TITLE: Dighala Baruwara dalana; AUTHOR: Tapan Das;
ISBN: B0000E75RX; TITLE: Mamare dhara tarowala aru dukhana upanyasa; AUTHOR: Mamani Rayachama Goswami;
ISBN: B0000E75S4; TITLE: Bhasha sahitya ityadi; AUTHOR: Hem Bara;
ISBN: B0000E75S7; TITLE: Admi ka mejara; AUTHOR: Tirtha Phukan;
ISBN: B0000E75S9; TITLE: Bagha bindu ... ityadi; AUTHOR: Himendra Barathakur;
ISBN: B0000E75SA; TITLE: Marubhumita menaka aru anyanya; AUTHOR: Arupa Patamgiya Kalita;
ISBN: B0000E75SC; TITLE: Mahapurusha Madhawadewa bakyamrta; AUTHOR: Madhavadeva;
ISBN: B0000E75SD; TITLE: Ananta akasara talata; AUTHOR: Iswar Mahanta;
ISBN: B0000E75SH; TITLE: Premasakhi Premananda; AUTHOR: Hariprasad Tribhuvan Thakkar;
ISBN: B0000E75SJ; TITLE: Maha aranya; AUTHOR: Anuj Baruwa;
ISBN: B0000E75SL; TITLE: Samaya aru ami; AUTHOR: Satyabrata Sarma;
ISBN: B0000E75SQ; TITLE: Sri Sri Sri Rama Atara caritra; AUTHOR: Khageswar Goswami;
ISBN: B0000E75SS; TITLE: Bigalita-karuna Jahnabi-Yamuna; AUTHOR: Sanku Maharaj;
ISBN: B0000E75SY; TITLE: Mahanagari; AUTHOR: Punya Baruwa;
ISBN: B0000E75T0; TITLE: Nadi runajuna; AUTHOR: Satyen Sarma;
ISBN: B0000E75T9; TITLE: Bhakati prasada; AUTHOR: Bhabena Duwari;
ISBN: B0000E75TA; TITLE: Svapna bhanga; AUTHOR: Yogesa Barmana;
ISBN: B0000E75TF; TITLE: A mora surita mata adhunika jajiya bhasha hicape Asamiya bhashara bikasa; AUTHOR: Dhrubajyoti Bara;
ISBN: B0000E75TL; TITLE: Lokasamskrti bicitra; AUTHOR: Chanda Ghoshal;
ISBN: B0000E75TM; TITLE: Jatiya natyasala o ekati bitarka; AUTHOR: Rathin Cakrabarti;
ISBN: B0000E75TS; TITLE: Nihsangatara jarnala; AUTHOR: Sarmila Basu Datta;
ISBN: B0000E75TU; TITLE: Netaji Subhasha samgrami mahajibana o biplabi matadarsa; AUTHOR: Barunakumar Mukhopadhyay;
ISBN: B0000E75TY; TITLE: Jataja; AUTHOR: Ranajit Ray;
ISBN: B0000E75U6; TITLE: Phula chonyano; AUTHOR: Svapnamaya Cakrabarti;
ISBN: B0000E75U7; TITLE: Dahana; AUTHOR: Puriprasad Brahmacari;
ISBN: B0000E75U9; TITLE: Adhunika Tripura: Prasanga Birendrakisora Manikya, 1319-1333 trim; AUTHOR: Dvijendranarayana Gosvami;
ISBN: B0000E75UF; TITLE: Galpasamagra; AUTHOR: Dilara Hasem;
ISBN: B0000E75UH; TITLE: Bidrohi o jatiya kabi najarula; AUTHOR: Mohammad Mahphujaullah;
ISBN: B0000E75UI; TITLE: Saiyad Oyaliullaha; AUTHOR: Abdul Mannan Saiyad;
ISBN: B0000E75UK; TITLE: Galpasamagra; AUTHOR: Jyotiprasad Datta;
ISBN: B0000E75UL; TITLE: Kalera katha; AUTHOR: Khan Saraoyar Mursid;
ISBN: B0000E75UO; TITLE: Rabindranathera rashtranaitika cinta; AUTHOR: Debasaran Dasgupta;
ISBN: B0000E75UP; TITLE: Duhkhara carikantha; AUTHOR: Bish?u S?hu;
ISBN: B0000E75UR; TITLE: Jahnara thikana; AUTHOR: Prabina Mahanti;
ISBN: B0000E75UV; TITLE: Nija muham nijaku acihna; AUTHOR: Samyukta Rauta;
ISBN: B0000E75UY; TITLE: Tirtha; AUTHOR: Papali Bhunya;
ISBN: B0000E75UZ; TITLE: Pana o priyatama; AUTHOR: Baishnaba Carana Mahanti;
ISBN: B0000E75V0; TITLE: Odia o Bangala sahityare mangala kabya kabitara dhara; AUTHOR: Karttikacandra Dasa;
ISBN: B0000E75V4; TITLE: Siddhi sataka; AUTHOR: Sarangadhara Rayaguru;
ISBN: B0000E75V5; TITLE: Sriramacaritamanasa manthana; AUTHOR: Nilamani Misra;
ISBN: B0000E75V6; TITLE: Praphesara Krshna Carana Sahu racana samhara 4 Pamcasakha, Acyuta, Jagannatha; AUTHOR: Krshnacarana Sahu;
ISBN: B0000E75V9; TITLE: Hayagriwa Madhawa, powamakka aru anyanya tirtha; AUTHOR: Samin Kalita;
ISBN: B0000E75VA; TITLE: Erikha Mariya Ramarka Tini bandhu; AUTHOR: Erich Maria Remarque;
ISBN: B0000E75VB; TITLE: Awahanara galpa; AUTHOR: Namita Deka;
ISBN: B0000E75VC; TITLE: Uttarana; AUTHOR: Hiranya Kumar Bhattacarya;
ISBN: B0000E75VG; TITLE: Khela; AUTHOR: Mahendra Barathakura;
ISBN: B0000E75VM; TITLE: Asanta kasmira samasyara patabhumi; AUTHOR: Praphulla Candra Baruwa;
ISBN: B0000E75VN; TITLE: Asamiya loka sahityara ruparekha; AUTHOR: Lila Gogoi;
ISBN: B0000E75VT; TITLE: Palataka pracina; AUTHOR: Badala Thakura;
ISBN: B0000E75VW; TITLE: Caritra kosha; AUTHOR: Kamalakanta Bara;
ISBN: B0000E75W0; TITLE: Garamara bandhata sonati; AUTHOR: Bandita Phukan;
ISBN: B0000E75W2; TITLE: Nilakhamara cithi; AUTHOR: Lila Gogoi;
ISBN: B0000E75W6; TITLE: Hrdayata tomara mukha; AUTHOR: Gairika Baruwa Ahameda;
ISBN: B0000E75WA; TITLE: Narmada nandini; AUTHOR: Gaurahari Simha;
ISBN: B0000E75WC; TITLE: Ami sudra, ami mantrahina; AUTHOR: Kankar Simha;
ISBN: B0000E75WH; TITLE: Kuhaka yatra; AUTHOR: Abhijit Sengupta;
ISBN: B0000E75WM; TITLE: Mahabharata o Ramayane sasana rajaniti; AUTHOR: Dipaka Kumara Naga;
ISBN: B0000E75WO; TITLE: Nari andolanera nana katha; AUTHOR: Kanak Mukhopadhyay;
ISBN: B0000E75WS; TITLE: Manaba manera gati prakrti; AUTHOR: Mohita Kamala;
ISBN: B0000E75WT; TITLE: Samaja samskrtite nari; AUTHOR: Julaphiya Isalama;
ISBN: B0000E75WW; TITLE: Naoyaba paribarera dayerite Dhakara samaja o samskrti, 1904-1930; AUTHOR: Anupam Hayat;
ISBN: B0000E75X1; TITLE: Itihasa o samajacinta; AUTHOR: Ahmad Sariph;
ISBN: B0000E75X2; TITLE: Narmada: Eka samalocana; AUTHOR: Rames M Sukla;
ISBN: B0000E75XB; TITLE: Abhibasira cokhe Rabindranatha; AUTHOR: Arbhin Ghosh;
ISBN: B0000E75XC; TITLE: Suddha adarsera khonje; AUTHOR: Sujit Sen;
ISBN: B0000E75XI; TITLE: Manisa Ghataka: Jibana o sahitya; AUTHOR: Jayadeba Bisvasa;
ISBN: B0000E75XK; TITLE: Bharatabarsha sampadaka Phanindranatha Mukhopadhyaya; AUTHOR: Krsanu Bhattacarya;
ISBN: B0000E75XN; TITLE: Unisa satakerabama lekhani; AUTHOR: Krshnakali Bisvas;
ISBN: B0000E75XQ; TITLE: Aryakramanatattva dalita rajaniti, Markasabadi rajaniti, Hindutvabadi rajaniti; AUTHOR: Parames Caudhuri;
ISBN: B0000E75XR; TITLE: Parajita Bangali; AUTHOR: Purnendunath Nath;
ISBN: B0000E75XT; TITLE: Nilaprahara; AUTHOR: Amar Mitra;
ISBN: B0000E75XV; TITLE: Mahasamgrama; AUTHOR: Kartikeswar Patra;
ISBN: B0000E75XY; TITLE: Manaaranyara svara; AUTHOR: Radhanatha Ratha;
ISBN: B0000E75Y0; TITLE: Bharatara triratna; AUTHOR: Purnananda Deba Gosvami;
ISBN: B0000E75Y3; TITLE: Nila sapanara abhiksheka; AUTHOR: Nimai Carana Pattanayaka;
ISBN: B0000E75Y4; TITLE: Sunayanamanka Pain; AUTHOR: Bijaya Malla;
ISBN: B0000E75Y6; TITLE: Pandita Bhubanesvara granthabali; AUTHOR: Bhubanesvara Misra;
ISBN: B0000E75YB; TITLE: Samartha; AUTHOR: Manoja Kumar Mahapatra;
ISBN: B0000E75YJ; TITLE: Prasanga Asamiya bhasha aru sahitya; AUTHOR: Bibha Bhabali;
ISBN: B0000E75YR; TITLE: Cinta; AUTHOR: Iraphana Caphawi;
ISBN: B0000E75YT; TITLE: Sumanara karane akanamana samaya; AUTHOR: Jayanta Madhab Bara;
ISBN: B0000E75YU; TITLE: Paniya sonara mati; AUTHOR: Dhiren Baruwa;
ISBN: B0000E75Z4; TITLE: Tomara premere; AUTHOR: Basantakumar Bhattacarya;
ISBN: B0000E75Z5; TITLE: Kalloloni; AUTHOR: Aradhana Goswami;
ISBN: B0000E75ZE; TITLE: Ebara ubhati ca om; AUTHOR: Arunalocana Dasa;
ISBN: B0000E75ZF; TITLE: Anubhawara Prthiwi; AUTHOR: Jahuri Khandu;
ISBN: B0000E75ZJ; TITLE: Mukabhinaya; AUTHOR: Dibyendu Palita;
ISBN: B0000E75ZK; TITLE: Rupa khalara biye; AUTHOR: Hasina Nowaz;
ISBN: B0000E75ZN; TITLE: Pora matira kaja; AUTHOR: Abdul Mannan Saiyad;
ISBN: B0000E75ZO; TITLE: Kimbadantira Dhaka; AUTHOR: Najir Hosen;
ISBN: B0000E75ZY; TITLE: Odisara Paika bidroha; AUTHOR: Nirmalakumara Ghosha;
ISBN: B0000E7601; TITLE: Nutana samajera ingita; AUTHOR: Barindrakumar Ghosh;
ISBN: B0000E7607; TITLE: Bhupena Hajarikara gitara mulyayana; AUTHOR: Arcana Pujari;
ISBN: B0000E760A; TITLE: Kabitara juti bicari; AUTHOR: Kabin Phukan;
ISBN: B0000E760B; TITLE: Byaktigata aru gopaniya; AUTHOR: Manik Das;
ISBN: B0000E760C; TITLE: Sahitya Asamiya sahitya; AUTHOR: Citra Mahanta;
ISBN: B0000E760E; TITLE: Cinaki batara kanita; AUTHOR: Jayakanta Gandhiya;
ISBN: B0000E760J; TITLE: Cinaki bamhira sura; AUTHOR: Sumitra Hajarika;
ISBN: B0000E760K; TITLE: Rabha loka gita: Eti samikshatmaka adhyayana; AUTHOR: Rajen Rabha;
ISBN: B0000E760M; TITLE: Badhyabhumi Aphaganistana; AUTHOR: Pulin Kalita;
ISBN: B0000E760R; TITLE: Bhupena Hajarikara jiwana aru darsana; AUTHOR: Praneswara Natha;
ISBN: B0000E760S; TITLE: Mana birikhara jokha; AUTHOR: Lakshminandana Bara;
ISBN: B0000E760W; TITLE: Dandinatha Kalita racanawali; AUTHOR: Dandinatha Kalita;
ISBN: B0000E7613; TITLE: Lila Gagaira racanawali: Hasyarasara samphura; AUTHOR: Lila Gogoi;
ISBN: B0000E7615; TITLE: Bare bamkara; AUTHOR: Karttikacandra Tamuli Phukana;
ISBN: B0000E7619; TITLE: Hamhi aru cakulora; AUTHOR: Caiyad Abdul Malik;
ISBN: B0000E761C; TITLE: Lutphara Rahamana racanabali; AUTHOR: Lutphar Rahaman;
ISBN: B0000E761G; TITLE: Manipura itihasa: Britisaka mari lainarakapa saruka; AUTHOR: Leishangthem Chandramani Singh;
ISBN: B0000E761J; TITLE: Kabita o prasanga katha; AUTHOR: Mohammad Mahphujaullah;
ISBN: B0000E761P; TITLE: Samsaptaka; AUTHOR: Shahidullah Kaisar;
ISBN: B0000E761T; TITLE: Manara pakhi ubhati ure; AUTHOR: Praphulladatta Goswami;
ISBN: B0000E7621; TITLE: Bahnimana luitara pare pare; AUTHOR: Bhupen Hazarika;
ISBN: B0000E7622; TITLE: Malya-dana; AUTHOR: Dimbeswara Bara;
ISBN: B0000E7623; TITLE: Maimanasimha gitika; AUTHOR: Dineshchandra Sen;
ISBN: B0000E7626; TITLE: Bahaga mathom eti rtu nahaya; AUTHOR: Bhupen Hazarika;
ISBN: B0000E762A; TITLE: Niruddesa yatra; AUTHOR: Dilip Candan;
ISBN: B0000E762C; TITLE: Jora laga Jarmenita; AUTHOR: Lakshminandana Bara;
ISBN: B0000E762J; TITLE: Asamara batari kakata eti ruparekha, 1846- 1947; AUTHOR: Praphulla Candra Baruwa;
ISBN: B0000E762L; TITLE: Nandanatattvara karmisakala; AUTHOR: Bhupen Hazarika;
ISBN: B0000E762M; TITLE: Nishiddha kalama aru anyanya; AUTHOR: Parag Kumar Das;
ISBN: B0000E762N; TITLE: Asamara goshthidvandva aru samajika biwartanara dhara; AUTHOR: Kanakasen Deka;
ISBN: B0000E762W; TITLE: Ahara mahara edina; AUTHOR: Mohan Rakes;
ISBN: B0000E762Z; TITLE: Darsana ki aru kiya; AUTHOR: Girisacandra Baruwa;
ISBN: B0000E7631; TITLE: Amara Lakshminatha; AUTHOR: Abadula Majida Khana;
ISBN: B0000E7633; TITLE: Mora desa mora manara katha; AUTHOR: Bhupen Hazarika;
ISBN: B0000E7636; TITLE: Asama namare amio namaro; AUTHOR: Amalendu Guha;
ISBN: B0000E7637; TITLE: Anka baka; AUTHOR: Arati Dasa;
ISBN: B0000E7638; TITLE: Molla Omara Talibana o ami; AUTHOR: Susmita Bandyopadhyay;
ISBN: B0000E763C; TITLE: Badabhumira galpa; AUTHOR: Sacin Das;
ISBN: B0000E763E; TITLE: Bidura; AUTHOR: Mihir Sengupta;
ISBN: B0000E763I; TITLE: Madhyaratrira jibani; AUTHOR: Rabisankar Bal;
ISBN: B0000E763M; TITLE: Mahakala; AUTHOR: Saktipada Rajguru;
ISBN: B0000E763P; TITLE: Mati akasera duranta khela; AUTHOR: Dipaka Majumadara;
ISBN: B0000E763R; TITLE: Yugakabi o yugacaryya; AUTHOR: Gopala Pala;
ISBN: B0000E763T; TITLE: Amara dekha amara lekha; AUTHOR: Kasturi Dasa;
ISBN: B0000E763U; TITLE: Prak svadhina Bharatiya rajaniti Gandhiji o Netaji; AUTHOR: Kalyan Kumar Sarkar;
ISBN: B0000E763Z; TITLE: Karmavira Bhaurava Patila: Caritra va Karya; AUTHOR: Ekanath Kesav Ghorapade;
ISBN: B0000E7640; TITLE: Banalira dharma, samaja o samskrti; AUTHOR: Ramakanta Cakrabarti;
ISBN: B0000E7641; TITLE: Sahityera itihasa kimba ithasera sahitya; AUTHOR: Arabinda Samanta;
ISBN: B0000E7645; TITLE: Itihasa o itihasa darsana; AUTHOR: Sukanta Pal;
ISBN: B0000E7646; TITLE: Kena uddhastva hate hala; AUTHOR: Debajyoti Raya;
ISBN: B0000E7649; TITLE: Asabe tumi cokhera jale; AUTHOR: Amanaullaha Asru;
ISBN: B0000E764E; TITLE: Abolici nakshi; AUTHOR: Kalyan Inamadar;
ISBN: B0000E764F; TITLE: Marathitila stridhana; AUTHOR: Sarojini Babara;
ISBN: B0000E764G; TITLE: Mitaruni; AUTHOR: Chhaya Datar;
ISBN: B0000E764I; TITLE: Lala gulabanci bheta; AUTHOR: Ratnakar Matakari;
ISBN: B0000E764W; TITLE: Kavitenantarcya kavita; AUTHOR: Dilip Purushottam Citre;
ISBN: B0000E7655; TITLE: Kathakara Khanolakara; AUTHOR: Bhalacandra Phadake;
ISBN: B0000E7659; TITLE: Ghar; AUTHOR: Vasant Kanetakar;
ISBN: B0000E765B; TITLE: Dhondo Kesava Karve: Adhunika Bharatace silpakara; AUTHOR: Ganesa Lakshmana Candavarakara;
ISBN: B0000E765V; TITLE: Anubhavamrta-rasarah...; AUTHOR: Purushottam Desapande;
ISBN: B0000E765W; TITLE: Sri Gulabaravamaharajanci vicarasampada; AUTHOR: Krshna Madhava Ghatate;
ISBN: B0000E765X; TITLE: Param sakha mrityu =: Death-the supreme friend; AUTHOR: Kakasaheb Kalelkar;
ISBN: B0000E7660; TITLE: Nibedita; AUTHOR: Sarmila Basu Datta;
ISBN: B0000E7667; TITLE: Samaja sahitya rajaniti; AUTHOR: Pragati Maiti;
ISBN: B0000E766A; TITLE: Uttaraparba; AUTHOR: Pranati Ghosha;
ISBN: B0000E766G; TITLE: Aslila ratira kabita; AUTHOR: Atanu Bhattacarya;
ISBN: B0000E766H; TITLE: Lakshyadhara Caudhuri: Jiwana, prasna aru samidhana; AUTHOR: Bipula Candra Kalita;
ISBN: B0000E766I; TITLE: Eta sadiyara galpa anato prthiwira; AUTHOR: Prasanta Kumara Dasa;
ISBN: B0000E766M; TITLE: Bisuddha koshthi tairi o bica; AUTHOR: Bisweswara Dasa;
ISBN: B0000E766N; TITLE: Anya eka yayabara Da. Bhupena Hajarika; AUTHOR: Arnab Jan Deka;
ISBN: B0000E766S; TITLE: Mai Rajena Baruwaka samarthana karom; AUTHOR: Manoj Kumar Goswami;
ISBN: B0000E766Z; TITLE: Mataragari kenekai cale; AUTHOR: Bandita Phukan;
ISBN: B0000E7672; TITLE: Uttaranara sadhana; AUTHOR: Hiren Gohain;
ISBN: B0000E7675; TITLE: Mai eti yayabara Bhupena Hajarika anulikhita atmajiwani; AUTHOR: Bhupen Hazarika;
ISBN: B0000E7676; TITLE: Bishnu Kaaideu; AUTHOR: Bhupen Hazarika;
ISBN: B0000E7679; TITLE: Barabayanara khola; AUTHOR: Sul Sarma;
ISBN: B0000E767G; TITLE: Svadhina Asama aru aitihasika patabhumi; AUTHOR: Raphiula Hucheina Baruwa;
ISBN: B0000E767V; TITLE: Adau rati puwaba; AUTHOR: Asoka Bhagawati;
ISBN: B0000E767W; TITLE: Ekhana herowa Marutira sandhanata; AUTHOR: Arati Dasa;
ISBN: B0000E767X; TITLE: Arunodaya yugara sahitya; AUTHOR: Basantakumar Bhattacarya;
ISBN: B0000E7681; TITLE: Nabandha namara mawa moke; AUTHOR: Pranawa Prana Bhattacarya;
ISBN: B0000E7683; TITLE: Chilanara purani Asamiya samaja; AUTHOR: Arunacandra Hajarika;
ISBN: B0000E7687; TITLE: Kabi Hemacandra (Parishad granthabali); AUTHOR: Akshayacandra Sarakara;
ISBN: B0000E768E; TITLE: Dakshina Cabbisa Paraganara gajana o gajanamela; AUTHOR: Dhurjati Naskara;
ISBN: B0000E768F; TITLE: Asamara nawa jagarana: Ana Asamiyara bhumika; AUTHOR: Herambakanta Barapujari;
ISBN: B0000E768G; TITLE: Eta dhumaketura sarasayya; AUTHOR: Abdul Malik;
ISBN: B0000E768H; TITLE: Muhurttara gana; AUTHOR: Mohana Candra Dasa;
ISBN: B0000E768K; TITLE: Dharam; AUTHOR: Bikasa Baruwa;
ISBN: B0000E768U; TITLE: Chowali hashtelata egaraki lejbiyan; AUTHOR: Gobinda Prasad Sarma;
ISBN: B0000E768Z; TITLE: Galpara gachapera; AUTHOR: Dines Sarma;
ISBN: B0000E7691; TITLE: Nijanata dupariya; AUTHOR: Uttam Kumar Baruwa;
ISBN: B0000E7694; TITLE: Egacha bantira endhara; AUTHOR: Hiren Gohain;
ISBN: B0000E7696; TITLE: Bakulapurara cakupani; AUTHOR: Kamakhya Sabhapandit;
ISBN: B0000E769C; TITLE: Lu Chunara Sreshtha galpa; AUTHOR: Lu Chunara;
ISBN: B0000E769F; TITLE: Kemca tejara gondha; AUTHOR: Nalini Gagai;
ISBN: B0000E769I; TITLE: Aloka pathara ajeya yatri; AUTHOR: Phanindra Natha Gayana;
ISBN: B0000E769K; TITLE: Prayagara pare pare bindhyara amre amre; AUTHOR: Dipika Bhattacaryya;
ISBN: B0000E769L; TITLE: Sura sangama; AUTHOR: Dhirendra Natha Dasa;
ISBN: B0000E769N; TITLE: Asamiya lokagita samiksha; AUTHOR: Basantakumar Bhattacarya;
ISBN: B0000E769Q; TITLE: Bangala lokasamskrti carcara madhyayuga; AUTHOR: Timirabarana Cakrabarti;
ISBN: B0000E769T; TITLE: Sandhikshanera kabita; AUTHOR: Aloka Raya;
ISBN: B0000E769U; TITLE: Subhasha Mukhopadhyaya padatika kabi, raktima kabita; AUTHOR: Bijaya Simha;
ISBN: B0000E769V; TITLE: Rakta ara kanna; AUTHOR: Sunil Gangopadhyay;
ISBN: B0000E769X; TITLE: Meghera arale surya o tinati ekanka; AUTHOR: Babu Guhathakurata;
ISBN: B0000E76A3; TITLE: Cina ganitera itibrtta; AUTHOR: Nandalal Maiti;
ISBN: B0000E76AB; TITLE: Thikana; AUTHOR: Esha De;
ISBN: B0000E76AK; TITLE: Bastabera gabhire Tarasankara o tina nakshatra; AUTHOR: Gopikanath Rayacaudhuri;
ISBN: B0000E76AM; TITLE: Prasanga kabya o natakera rupabheda; AUTHOR: Debadyuti Bandyopadhyaya;
ISBN: B0000E76AQ; TITLE: Rabindra bhabana ebam anyanya; AUTHOR: Minakshi Simha;
ISBN: B0000E76AR; TITLE: Arsenikera golapa; AUTHOR: Lina Gangopadhyaya;
ISBN: B0000E76AU; TITLE: Meyedera kshamatayana o nari sisu pacara: Antah samparka niye grami na samiksha; AUTHOR: Bela Bandyopadhyaya;
ISBN: B0000E76B0; TITLE: Smrti bismrti; AUTHOR: Sankho Chaudhuri;
ISBN: B0000E76B1; TITLE: Anya eka bicarana; AUTHOR: Pranaya Dhara;
ISBN: B0000E76B2; TITLE: Eka thakabo kena; AUTHOR: Brata Cakrabarti;
ISBN: B0000E76B3; TITLE: Rabindranathera premera kabita; AUTHOR: Rabindranath Tagore;
ISBN: B0000E76B4; TITLE: Prema aru prthibira; AUTHOR: Gobinda Candra Paira;
ISBN: B0000E76B5; TITLE: Dharmayuddha; AUTHOR: Saibal Mitra;
ISBN: B0000E76B6; TITLE: Sreshtha galpa; AUTHOR: Birendra Datta;
ISBN: B0000E76B9; TITLE: Sahitya, satta aru sadhana; AUTHOR: Hiren Gohain;
ISBN: B0000E76BG; TITLE: Jyoti kakaideu; AUTHOR: Bhupen Hazarika;
ISBN: B0000E76BH; TITLE: Kabita aru adhunika Asamiya kabita; AUTHOR: Purna Bhattacarya;
ISBN: B0000E76BI; TITLE: Iyate naraka; AUTHOR: Kumud Kumar Datta;
ISBN: B0000E76BP; TITLE: Surama: Adhyapika Surama Dasaguptara jibanalekya; AUTHOR: Malati Guha Ray;
ISBN: B0000E76BQ; TITLE: Rajaniti o narisakti: Kshamatayanera naba diganta; AUTHOR: Kalyani Bandyopadhyay;
ISBN: B0000E76BR; TITLE: Pracina Mursidabada: Karnasubarna o Mahipala; AUTHOR: Bijayakumar Bandyopadhyay;
ISBN: B0000E76BS; TITLE: Bangalara samajika itihasa; AUTHOR: Durgacandra Sanyala;
ISBN: B0000E76BW; TITLE: Janadiyeka khyatanama sikshaka aru sikshabid; AUTHOR: Bhola Natha Sarma;
ISBN: B0000E76BZ; TITLE: Rabindranathera upanyasa nabamulyayana; AUTHOR: Amares Das;
ISBN: B0000E76C6; TITLE: Sapera mantra o jharaphumka: Alocana o samgraha; AUTHOR: Rabindranath Samanta;
ISBN: B0000E76C7; TITLE: Bisvayana o lokasamskrti; AUTHOR: Kshetra Gupta;
ISBN: B0000E76CD; TITLE: Hrdayatala premera jala; AUTHOR: Amanaullaha Asru;
ISBN: B0000E76CE; TITLE: Dakshina Bamlara natuna pratnasthala; AUTHOR: Krshnakali Mandal;
ISBN: B0000E76CH; TITLE: Bachai pamcisa; AUTHOR: Tulasi Sengupta;
ISBN: B0000E76CN; TITLE: Prasanga Mahila; AUTHOR: Baridabaran Ghosh;
ISBN: B0000E76CP; TITLE: Sakha, sakha o sathi; AUTHOR: Aruna Cattopadhyaya;
ISBN: B0000E76CS; TITLE: Ambikakundera itibrtta o Tripura paricaya; AUTHOR: Sukumara Natha;
ISBN: B0000E76CU; TITLE: Unakoti o debatamura Bhaskaryera ruparekha; AUTHOR: Asis Kumara Baidya;
ISBN: B0000E76CW; TITLE: Mamigi mami; AUTHOR: Rajakumara Madhubira;
ISBN: B0000E76D5; TITLE: Akali lahira nam. 1, arathat, Sudhara Khalasa; AUTHOR: Kartar Singh Kalasvalia;
ISBN: B0000E76D8; TITLE: Hama haim giana hina agiani: Sahitaka sawai- jiwani; AUTHOR: Baladew Singh;
ISBN: B0000E76DC; TITLE: Premera sambidhana; AUTHOR: Apurba Kumara Saikiya;
ISBN: B0000E76DL; TITLE: Bharata ratna lokapriya Gopinatha Baradalai; AUTHOR: Kamal Das;
ISBN: B0000E76DN; TITLE: Tina ye chila rani; AUTHOR: Kalyani Bhattacarya;
ISBN: B0000E76DP; TITLE: Bibekananda bedanta o hindudharma; AUTHOR: Hossainur Rahman;
ISBN: B0000E76DR; TITLE: Jinnim Rahim maim turia; AUTHOR: Gurbakhash Singh Rahi;
ISBN: B0000E76DT; TITLE: Diwe wanga baladi akkha; AUTHOR: Gurabacan Singh Bhullar;
ISBN: B0000E76DU; TITLE: Sirajana: Nata sakripata samgrahi; AUTHOR: Bhupindara Singha;
ISBN: B0000E76DV; TITLE: Saio ni maim anta hina tarakalam: Loraka de nataka Yarama da Panjbi rupa; AUTHOR: Surjit Patar;
ISBN: B0000E76E5; TITLE: Shutaramuraga di wapasi; AUTHOR: Jogindar Singh Nirala;
ISBN: B0000E76E6; TITLE: Usanum kahim; AUTHOR: Bhupindara Singha;
ISBN: B0000E76E7; TITLE: Ulampika khedam di sadi: Ethanaza tom Aitalanta puratana te nawina Ulampika khedam da itihasha natije te rikarada; AUTHOR: Sarawana Singha;
ISBN: B0000E76E9; TITLE: Atamajita di nata samwedana; AUTHOR: Uma Sethi;
ISBN: B0000E76EA; TITLE: Guru darashana: Jiwani dasa guru sahibana; AUTHOR: Taralocan Singh;
ISBN: B0000E76ED; TITLE: Ika takia tere nama da; AUTHOR: Amrita Pritam;
ISBN: B0000E76EE; TITLE: Shahira mere di pagala aurata; AUTHOR: Surjit Patar;
ISBN: B0000E76EG; TITLE: Siddhantaka bhasha wigiana: Sodhia te wadhaia nawina tama aidishana; AUTHOR: Prema Prakasha Singha;
ISBN: B0000E76EH; TITLE: Sikkha Guruam di widiaka dena; AUTHOR: Amrit Kaur Raina;
ISBN: B0000E76EM; TITLE: Mula te mulamkana; AUTHOR: Haribhajan Singh;
ISBN: B0000E76EN; TITLE: Sahita shasatara; AUTHOR: Haribhajan Singh;
ISBN: B0000E76EO; TITLE: Sahita wigiana; AUTHOR: Haribhajan Singh;
ISBN: B0000E76EQ; TITLE: Kinne hi warhiam baada; AUTHOR: Kuladipa Singha Bedi;
ISBN: B0000E76ES; TITLE: Guru Nanaka gatha: Jiwana darashana racana; AUTHOR: Je. Aisa Bawa;
ISBN: B0000E76ET; TITLE: Teghazana Guru Harigobinda Sahiba; AUTHOR: Jasabira Singha Sarana;
ISBN: B0000E76EU; TITLE: Purawa janama tapa asathana Sri Hemakunta Sahiba; AUTHOR: Awatara Singha Barara;
ISBN: B0000E76EX; TITLE: Samsara tom nirankara takka; AUTHOR: Amrik Singh;
ISBN: B0000E76EY; TITLE: Giana Singha Shatira; AUTHOR: Giyan Singh Shatir;
ISBN: B0000E76F2; TITLE: Da. Barajindara Singha Hamadarada racita Dharatiam de gita; AUTHOR: Jasapala Kaura Kanga;
ISBN: B0000E76F3; TITLE: Anuthe sidaka; AUTHOR: Kewala Singha Niradesha;
ISBN: B0000E76FE; TITLE: Parama Guru Nanaka; AUTHOR: Jagira Singha;
ISBN: B0000E76FN; TITLE: Nashta pahara; AUTHOR: Ajita Caudhuri;
ISBN: B0000E76FP; TITLE: Tripurara adibasidera abahamana kheladhula; AUTHOR: Satyajita Naha;
ISBN: B0000E76FR; TITLE: Satyajitera citranatya; AUTHOR: Kshetra Gupta;
ISBN: B0000E76G3; TITLE: Banlara krshaka sangrama; AUTHOR: Sunil Sen;
ISBN: B0000E76GO; TITLE: Apana mane; AUTHOR: Praphulla Ray;
ISBN: B0000E76GT; TITLE: Eka; AUTHOR: Dibyendu Palit;
ISBN: B0000E76H2; TITLE: Pranayacihna; AUTHOR: Dibyendu Palit;
ISBN: B0000E76HC; TITLE: Cara cokhera khela; AUTHOR: Bimal Mitra;
ISBN: B0000E76HH; TITLE: Ekai brnta; AUTHOR: Upendranath Gangopadhyay;
ISBN: B0000E76HO; TITLE: Kabita: citrita chaya; AUTHOR: Barnik Ray;
ISBN: B0000E76HV; TITLE: Purano Kalakatara bhuture bari; AUTHOR: Subhash Samajdar;
ISBN: B0000E76IA; TITLE: Alora aranya; AUTHOR: Svaraj Bandyopadhyay;
ISBN: B0000E76IT; TITLE: Tilottama; AUTHOR: Narayan Sanyal;
ISBN: B0000E76IU; TITLE: Basara ghara; AUTHOR: Buddhadeb Basu;
ISBN: B0000E76IW; TITLE: Nilaya na jani; AUTHOR: Saiyad Mustafa Siraj;
ISBN: B0000E76J7; TITLE: Nepala paricaya; AUTHOR: Ramkumar Pande;
ISBN: B0000E76JW; TITLE: Smrti satatai sukhera; AUTHOR: Pratibha Basu;
ISBN: B0000E76K9; TITLE: Alankara-anvesha; AUTHOR: Naren Bisvas;
ISBN: B0000E76KF; TITLE: Amrta-kanya; AUTHOR: Manilal Bandyopadhyay;
ISBN: B0000E76KP; TITLE: Aghatana ajo ghate; AUTHOR: Dilip Kumar Roy;
ISBN: B0000E76KX; TITLE: Jharera pakhi: Kabi Dirojio; AUTHOR: Pallab Sengupta;
ISBN: B0000E76LT; TITLE: Rupa, rasa o sundara: Nandanatattvera bhumika; AUTHOR: D. P Chattopadhyaya;
ISBN: B0000E76M7; TITLE: Samaja o samskrti; AUTHOR: Amalendu De;
ISBN: B0000E76MA; TITLE: Durgama pantha; AUTHOR: Abadhut;
ISBN: B0000E76MG; TITLE: Kabira kaja o anyanya prabandha; AUTHOR: Pabitra Mukhopadhyay;
ISBN: B0000E76MJ; TITLE: Bamlara Baula o Baula gana; AUTHOR: Upendranath Bhattacarya;
ISBN: B0000E76ML; TITLE: Silpabhabana; AUTHOR: Bholanath Bhattacarya;
ISBN: B0000E76MM; TITLE: Hindu sabhyatara nrtattvika bhashya; AUTHOR: Atul Krishna Sur;
ISBN: B0000E76MP; TITLE: Jala sudhu jala; AUTHOR: Mrnal Guhathakurta;
ISBN: B0000E76N4; TITLE: Mammata Bhattera Kabyaprakasa: 1 ma haite 6 shtha ullasa mula, anubada, alocana; AUTHOR: Mammata;
ISBN: B0000E76N5; TITLE: Jangala mahala; AUTHOR: Buddhadeb Guha;
ISBN: B0000E76O3; TITLE: Sambada o sambadera nepathye; AUTHOR: Kumud Dasgupta;
ISBN: B0000E76OE; TITLE: Nabababucarita; AUTHOR: Binay Ghosh;
ISBN: B0000E76OJ; TITLE: Siksha-prasanga =: On education; AUTHOR: Bertrand Russell;
ISBN: B0000E76OO; TITLE: Dvaraka o Prabhase; AUTHOR: Sanku Maharaj;
ISBN: B0000E76P9; TITLE: Amara bhalo achi, tomara?; AUTHOR: Canakya Sen;
ISBN: B0000E76PD; TITLE: Sukhera kache; AUTHOR: Buddhadeb Guha;
ISBN: B0000E76PW; TITLE: Nayika-pratinayika; AUTHOR: Kabita Simha;
ISBN: B0000E76PX; TITLE: Paheli peyara; AUTHOR: Buddhadeb Guha;
ISBN: B0000E76Q8; TITLE: Ratri chila pisacera; AUTHOR: Kabita Simha;
ISBN: B0000E76QQ; TITLE: Kamana basana; AUTHOR: Samares Basu;
ISBN: B0000E76QU; TITLE: Sapera chobala; AUTHOR: Asapurna Debi;
ISBN: B0000E76R1; TITLE: Purano mada natuna nesa; AUTHOR: Sumathanath Ghosh;
ISBN: B0000E76RV; TITLE: Bara papa he; AUTHOR: Samares Majumdar;
ISBN: B0000E76S6; TITLE: Naya sahitya: Naye ayama; AUTHOR: Ramaprasada Misra;
ISBN: B0000E76SE; TITLE: Atmacarita; AUTHOR: Fakir Mohan Senapati;
ISBN: B0000E76SF; TITLE: Bamlara bidvatsamaja; AUTHOR: Binay Ghosh;
ISBN: B0000E76SZ; TITLE: Dhvani aru rasatattva; AUTHOR: Mukunda Madhava Sharma;
ISBN: B0000E76TC; TITLE: Sahityera matra: Dvandvika sutra; AUTHOR: Bimalakumar Mukhopadhyay;
ISBN: B0000E76TD; TITLE: Apana ghara; AUTHOR: Bibh utibh usha n Bandyop adhy a y;
ISBN: B0000E76TQ; TITLE: Timi-timingila; AUTHOR: Narayan Sanyal;
ISBN: B0000E76TV; TITLE: Otherwise and other poems; AUTHOR: Shrikant Verma;
ISBN: B0000E76U5; TITLE: Sandhya-sakala; AUTHOR: Santoshakumar Ghosh;
ISBN: B0000E76UD; TITLE: Chabi; AUTHOR: Jarasandha;
ISBN: B0000E76UE; TITLE: Uttaradhikara; AUTHOR: Jarasandha;
ISBN: B0000E76UH; TITLE: Uims-era arale; AUTHOR: Debanarayan Gupta;
ISBN: B0000E76UL; TITLE: Meghera pare megha; AUTHOR: Pratibha Basu;
ISBN: B0000E76V9; TITLE: Insafa; AUTHOR: Yogesacandra Bhargav;
ISBN: B0000E76WH; TITLE: Prema nei; AUTHOR: Rupadarsi;
ISBN: B0000E76WT; TITLE: Sukhe thakara kala (Mitra-Ghosha Bamla Paketa Bai); AUTHOR: Gajendrakumar Mitra;
ISBN: B0000E76YB; TITLE: Udhvasta dharmasala; AUTHOR: Govind Purushottam Despande;
ISBN: B0000E76Z5; TITLE: Talom mem banda prajatantra; AUTHOR: Vibhu Kumar;
ISBN: B0000E76Z7; TITLE: Dumo ogalyo; AUTHOR: Mansukhlal Jhaveri;
ISBN: B0000E76Z9; TITLE: Parasuramera kuthara; AUTHOR: Sakti Cattopadhyay;
ISBN: B0000E76ZY; TITLE: Mera vatana; AUTHOR: Vishnu Prabhakar;
ISBN: B0000E770E; TITLE: Ekala calo re; AUTHOR: Bhagavatisaran Misra;
ISBN: B0000E770I; TITLE: Jayaprakasa o sampurna biplaba; AUTHOR: Bhola Cattopadhyay;
ISBN: B0000E771F; TITLE: Manabadharma o bamlakabye madhyayuga; AUTHOR: Arabinda Poddar;
ISBN: B0000E771K; TITLE: Binyasa; AUTHOR: Buddhadeb Guha;
ISBN: B0000E7721; TITLE: Dharma o kusamskara; AUTHOR: Sudhakar Cattopadhyay;
ISBN: B0000E7726; TITLE: Dewa-mandira: Ba Brahmacaryya-sopana; AUTHOR: Madhabacandra Sarma;
ISBN: B0000E772B; TITLE: Pracchanna svadesa; AUTHOR: Sakti Cattopadhyay;
ISBN: B0000E772C; TITLE: Bimala Mitrera sreshtha galpa; AUTHOR: Bimal Mitra;
ISBN: B0000E772Y; TITLE: An intensive course in Assamese: Dialogues, drills, exercises, vocabulary, and grammar; AUTHOR: P. N Dutta Baruah;
ISBN: B0000E7731; TITLE: Hindi shabda chayan: 1500 selected words in common use in Hindi (with 58 quotations in Hindi); AUTHOR: Parsad Gunputh;
ISBN: B0000E773I; TITLE: Punthipatrera aninaya samajera alapana; AUTHOR: Citra Deb;
ISBN: B0000E7756; TITLE: A comparative study of suffixes in Oriya and Bhojpuri; AUTHOR: Chandra Sen Kumar Juin;
ISBN: B0000E776Y; TITLE: Kavi Premanandakrta Nalakhyana; AUTHOR: Premananda;
ISBN: B0000E7772; TITLE: Drshtikona; AUTHOR: Mansukhlal Jhaveri;
ISBN: B0000E7783; TITLE: Hiravala; AUTHOR: V. S Khandekar;
ISBN: B0000E778E; TITLE: Beginning Nepali; AUTHOR: Taranatha Sarma;
ISBN: B0000E778X; TITLE: Nepalama vartamana nyaya vyavastha: Hadamyada ra nirnaya lekhana sameta; AUTHOR: Narendra Bahadur Nyaupane;
ISBN: B0000E77AM; TITLE: Sreshtha galpa; AUTHOR: Bibhuti Pattanayaka;
ISBN: B0000E77AX; TITLE: Pavalapurata prakasa; AUTHOR: B. B Borkar;
ISBN: B0000E77AZ; TITLE: Anahata nada; AUTHOR: Kunda A Siragamvakara;
ISBN: B0000E77B6; TITLE: Cin. Tryam. Khanolakarancya soghata; AUTHOR: Jaya Dadakara;
ISBN: B0000E77BP; TITLE: Hasyavinodamimamsa; AUTHOR: N. C Kelkar;
ISBN: B0000E77BQ; TITLE: Konkani huminyo =: Konknni huminnyom = Konkany riddles : an anthropological analysis of the Konkany riddles of Mangalore Catholics; AUTHOR: C. C. A Pai;
ISBN: B0000E77BS; TITLE: Tukarams poems; AUTHOR: Tukarama;
ISBN: B0000E77C3; TITLE: Ajira ekankika alocana; AUTHOR: Rabi Nayaka;
ISBN: B0000E77CB; TITLE: Adhibasi samaja o sanskrti; AUTHOR: Balarama Misra;
ISBN: B0000E77CF; TITLE: Adbhuta mantrasiksha va gupta vidya vijnana; AUTHOR: Syamasundara Nayaka;
ISBN: B0000E77CS; TITLE: Dhunda Kshana; AUTHOR: Balasankar Desapande;
ISBN: B0000E77CW; TITLE: Mahatma Phule: Eka cintana; AUTHOR: D. T Bhosale;
ISBN: B0000E77CX; TITLE: Udreka; AUTHOR: Ananda Ramacandra Phule;
ISBN: B0000E77CY; TITLE: Kana ani matra; AUTHOR: Vasant Narahar Phene;
ISBN: B0000E77DS; TITLE: Vivecananun vivecana; AUTHOR: Jayant Kothari;
ISBN: B0000E77DW; TITLE: Sahityakara Jayanti Dalala; AUTHOR: C. H Gandhi;
ISBN: B0000E77DX; TITLE: Marum duhkha; AUTHOR: Wallis;
ISBN: B0000E77DY; TITLE: Marum Sukha; AUTHOR: Wallis;
ISBN: B0000E77E1; TITLE: Aphano katha; AUTHOR: Bishweshwar Prasad Koirala;
ISBN: B0000E77E7; TITLE: Vadalace vamsaja; AUTHOR: Gangadhar Panatavane;
ISBN: B0000E77EF; TITLE: Ramayana Ayodhyakanda; AUTHOR: Bhanubhakta;
ISBN: B0000E77EG; TITLE: Sata Sahityika ra aitihasika abhilekha; AUTHOR: Jagadish Chandra Regmi;
ISBN: B0000E77EH; TITLE: Ramayana Aranyakanda; AUTHOR: Bhanubhakta;
ISBN: B0000E77F1; TITLE: Aitihasika sabdakosa; AUTHOR: Yasvant Narasimha Kelkar;
ISBN: B0000E77F9; TITLE: Gaulia Ramayana: Sundarakanda; AUTHOR: Kapila Mahapatra;
ISBN: B0000E77FB; TITLE: Odisara sanskrta lekha o lekhaka; AUTHOR: Nilamani Misra;
ISBN: B0000E77FM; TITLE: Antara; AUTHOR: Kesavarao Bhole;
ISBN: B0000E77FU; TITLE: Rajakiya Bharata 1967-1977; AUTHOR: Bhaskar Lakshman Bhole;
ISBN: B0000E77GB; TITLE: Mahaprabhu Gagannatha; AUTHOR: Ganesa Prasada Parija;
ISBN: B0000E77GC; TITLE: Svara o sadhaka; AUTHOR: Harihara Misra;
ISBN: B0000E77GF; TITLE: Nishsamga aparahna pain; AUTHOR: Seshadeba Mallika;
ISBN: B0000E77GU; TITLE: Gadanayaka granthabali; AUTHOR: Radhamohana Gadanayaka;
ISBN: B0000E77GY; TITLE: Santha Tukarama; AUTHOR: Goracanda Misra;
ISBN: B0000E77H1; TITLE: Sahaja; AUTHOR: Vadilal Dagali;
ISBN: B0000E77H2; TITLE: Dantakatha; AUTHOR: Mohammad Mankad;
ISBN: B0000E77HC; TITLE: Sannidhi; AUTHOR: Candrasankar Bhatt;
ISBN: B0000E77HH; TITLE: Bhoja bhakatani vani; AUTHOR: Bhoja;
ISBN: B0000E77HK; TITLE: Amrtanum acamana: Urdhva darsana; AUTHOR: Kantilal Kalani;
ISBN: B0000E77HL; TITLE: Sri divya Dankapura mahatirtha mahatmya: Sacitra arati sathe vartarupe; AUTHOR: Ramasankar Josi;
ISBN: B0000E77HZ; TITLE: Upanishadonum acamana; AUTHOR: Kantilal Kalani;
ISBN: B0000E77IJ; TITLE: Brhat Itihasa purana; AUTHOR: Mahadeba Dasa;
ISBN: B0000E77IK; TITLE: Sahala sahitya parikrama; AUTHOR: Surendra Kumara Maharana;
ISBN: B0000E77IR; TITLE: Odia sabda-samhara; AUTHOR: Debendra Mahanti;
ISBN: B0000E77JO; TITLE: He citra navhe, caritra navhe; AUTHOR: Rajabhau Thite;
ISBN: B0000E77JU; TITLE: Dalita sahityace niralepana; AUTHOR: Prabhakara Mande;
ISBN: B0000E77K3; TITLE: Anubhava ani akara; AUTHOR: Pralhada Vadera;
ISBN: B0000E77KZ; TITLE: Svapna svapna aneka svapna; AUTHOR: Mahapatra Nilamani Sahu;
ISBN: B0000E77L1; TITLE: Upanyasa sahitya sanparkare; AUTHOR: Labanya Nayaka;
ISBN: B0000E77L5; TITLE: Naba sabhyatara desa; AUTHOR: Radhanatha Ratha;
ISBN: B0000E77L6; TITLE: Aranya rodana; AUTHOR: Bibhuti Pattanayaka;
ISBN: B0000E77L8; TITLE: Gandhi gatha; AUTHOR: Radhamohana Gadanayaka;
ISBN: B0000E77LA; TITLE: Kusa barjana ba Laba-Kusa ba Ramarajya pare ba tretabasana: Pauranika nataka; AUTHOR: Umakanta Behera;
ISBN: B0000E77LJ; TITLE: Santha Namadeba; AUTHOR: Goracanda Misra;
ISBN: B0000E77LU; TITLE: Malushahi and Rajula: A ballad from Kumaun (India) (Neuindische Studien); AUTHOR: Konrad Meissner;
ISBN: B0000E77M1; TITLE: Bikramaditya simhasana; AUTHOR: Akshaya Kumara Mahanti;
ISBN: B0000E77MA; TITLE: Amabasyara candra; AUTHOR: Gobinda Dasa;
ISBN: B0000E77MM; TITLE: Ba o Bapu; AUTHOR: Ramesacandra Dhala;
ISBN: B0000E77N0; TITLE: Jumalo gandha; AUTHOR: Mularaj Ruparel;
ISBN: B0000E77N6; TITLE: Vividisha; AUTHOR: Isvaralal Ratilal Dave;
ISBN: B0000E77NG; TITLE: Ramanarayana Vi. Pathaka: Vanmaya pratibha; AUTHOR: Ramnarayan Vishvanath Pathak;
ISBN: B0000E77OL; TITLE: Anarthaci phule; AUTHOR: Sasikala Jadhav;
ISBN: B0000E77OM; TITLE: Anubhuti ani vicaravithi; AUTHOR: Bhagavanadas Tivari;
ISBN: B0000E77OO; TITLE: Atharavam varisa ca lagnacam!: Lalita-lekha- sangraha; AUTHOR: Vainateya Tulajapurkar;
ISBN: B0000E77OR; TITLE: Lekure udanda jali; AUTHOR: Vasant Kanetkar;
ISBN: B0000E77OS; TITLE: Akasagani; AUTHOR: Yogesvar Abhyankar;
ISBN: B0000E77OU; TITLE: Kesavasuta ani Tambe; AUTHOR: S. K Kshirasagar;
ISBN: B0000E77OX; TITLE: Sakhali; AUTHOR: Srikrsna Janardan Josi;
ISBN: B0000E77OY; TITLE: Kalokhakamala; AUTHOR: Vrnda Limaye;
ISBN: B0000E77OZ; TITLE: Tirada; AUTHOR: Navanit Sevak;
ISBN: B0000E77P1; TITLE: Premananda-Samalan a samayani lokasthiti; AUTHOR: Induprasad Bhatt;
ISBN: B0000E77P4; TITLE: Apanam urmi-kavyo: Apano kavita vaibhava, bhaga 1, 2 num purahsandhana; AUTHOR: Mansukhlal Jhaveri;
ISBN: B0000E77P5; TITLE: Namarupa: Caritranibandho; AUTHOR: Aniruddh Brahmabhatt;
ISBN: B0000E77P8; TITLE: Santa sahityano svadhyaya; AUTHOR: Hariprasad Tribhuvan Thakkar;
ISBN: B0000E77PA; TITLE: Bhoja bhagatana cabakha; AUTHOR: Bhoja;
ISBN: B0000E77QE; TITLE: Agni Phule: Savitribai Phule yanci kavita svarupa ani samiksha; AUTHOR: K. P Desapande;
ISBN: B0000E77QQ; TITLE: Smrti-taranga; AUTHOR: Indira Mayadeva;
ISBN: B0000E77QS; TITLE: Taulanika sahityabhyasa: Mulatattve ani disa; AUTHOR: Vasant Vaman Bapat;
ISBN: B0000E77RK; TITLE: Abhinna Madana pala; AUTHOR: Kabikarnna;
ISBN: B0000E77RL; TITLE: Samalocana samaroha; AUTHOR: Sitakant Mahapatra;
ISBN: B0000E77RP; TITLE: Jagadguru samlapa; AUTHOR: Chandrasekhara Bharati;
ISBN: B0000E77RT; TITLE: Smrti, santvana o sunyata; AUTHOR: Karttika Candra Ratha;
ISBN: B0000E77RV; TITLE: Utkala ghanta Yadumani; AUTHOR: Udaya Natha Dasa;
ISBN: B0000E77S3; TITLE: Suryatrshna: Nataka; AUTHOR: Cintamani Jena;
ISBN: B0000E77S9; TITLE: Hamsadhvani; AUTHOR: Harihara Misra;
ISBN: B0000E77SE; TITLE: Drshti o darsana; AUTHOR: Candrasekhara Ratha;
ISBN: B0000E77SW; TITLE: Vatacala; AUTHOR: D. K Kunte;
ISBN: B0000E77T2; TITLE: Gavalana ani itara katha; AUTHOR: Madhu Manges Karnik;
ISBN: B0000E77U9; TITLE: Kalarano pato; AUTHOR: Rasik Maheta;
ISBN: B0000E77UY; TITLE: Raja mukuta: Paurasika nataka; AUTHOR: Byomakesa Tripathi;
ISBN: B0000E77UZ; TITLE: Suryyaparaga; AUTHOR: Balarama Misra;
ISBN: B0000E77V0; TITLE: Candrabimva; AUTHOR: Debendra Mahanti;
ISBN: B0000E77VF; TITLE: Deba danaba ba jalandhara badha: Paurasika nataka; AUTHOR: Umakanta Behera;
ISBN: B0000E77VH; TITLE: Pratibha: Nataka; AUTHOR: Gopala Chotaraya;
ISBN: B0000E77VM; TITLE: Nihsangga manisha; AUTHOR: Sitakant Mahapatra;
ISBN: B0000E77VX; TITLE: Gangotri; AUTHOR: Umasankar Joshi;
ISBN: B0000E77W0; TITLE: Devika; AUTHOR: Dulip J Jadeja;
ISBN: B0000E77W1; TITLE: Sreshtha vartao; AUTHOR: Sivakumar Joshi;
ISBN: B0000E77W2; TITLE: Gagananam lagana; AUTHOR: Dhirubahen Patel;
ISBN: B0000E77W4; TITLE: Sapa-abhisapa; AUTHOR: Samares Basu;
ISBN: B0000E77WB; TITLE: Bunga ku-sumi; AUTHOR: Ramanlal Chimanlal Shah;
ISBN: B0000E77WK; TITLE: Gantha bandhaniyam; AUTHOR: Chandravadan Chimanlal Mehta;
ISBN: B0000E77WN; TITLE: Dviparna: Be natako; AUTHOR: Sivakumar Joshi;
ISBN: B0000E77WV; TITLE: Hasyarasara nataka; AUTHOR: Gopala Chotaraya;
ISBN: B0000E77X1; TITLE: Nabajataka; AUTHOR: Candrasekhara Ratha;
ISBN: B0000E77XC; TITLE: Duniara eia: Samajika nataka; AUTHOR: Durgacarana Mahanti;
ISBN: B0000E77XK; TITLE: Phar phar ude; AUTHOR: Bhubanesvara Behera;
ISBN: B0000E77XU; TITLE: Sadhanara pathe: 1855-1950; AUTHOR: Harekrshna Mahataba;
ISBN: B0000E77Y1; TITLE: Dharmatma: Citrakatha; AUTHOR: K. Narayana Kale;
ISBN: B0000E77Y3; TITLE: Jhada; AUTHOR: Saila Belle;
ISBN: B0000E77YI; TITLE: Nirmala; AUTHOR: Baba Kadam;
ISBN: B0000E77YO; TITLE: Ekspresa tavaravaruna; AUTHOR: Appa Pendase;
ISBN: B0000E77YV; TITLE: Tratakavidya sadhana va siddhi; AUTHOR: Anil Tikait;
ISBN: B0000E77YZ; TITLE: Sura ani nura: Kalavantancya mulakhati; AUTHOR: Prabhakar Atre;
ISBN: B0000E77Z1; TITLE: Chatrapati Sivaji Maharaja: Lekha sangraha; AUTHOR: P. L Sasavadakar;
ISBN: B0000E77Z2; TITLE: Lokanayaka ane va tyanca kala: Padma vibhushana lokanayaka Madhava Srihari Upakhya Bapuji ane yance caritra; AUTHOR: Vinabai Balasastri Haradas;
ISBN: B0000E77Z6; TITLE: Nepali arthatantra samasya ra samadhanaharu; AUTHOR: Harivamsa Jha;
ISBN: B0000E77ZI; TITLE: Bhagnamsa; AUTHOR: Gobinda Dasa;
ISBN: B0000E77ZL; TITLE: Chai katha kahe; AUTHOR: Radhanatha Ratha;
ISBN: B0000E77ZP; TITLE: Dese dese; AUTHOR: Gobinda Dasa;
ISBN: B0000E780D; TITLE: Paisa; AUTHOR: Durga Bhagavat;
ISBN: B0000E780L; TITLE: Ranajhunjara; AUTHOR: Ananta Kamata;
ISBN: B0000E780R; TITLE: Ajakalace sahityika; AUTHOR: Gangadhar Gadgil;
ISBN: B0000E780W; TITLE: Sukhaduhkhacya resha; AUTHOR: Jayavant Dalavi;
ISBN: B0000E7813; TITLE: Badalate vastava ani Pu.L. Desapande; AUTHOR: Prakasa Burate;
ISBN: B0000E781K; TITLE: Jvala ani phule; AUTHOR: Amte;
ISBN: B0000E781R; TITLE: Santono phalo; AUTHOR: Ananda;
ISBN: B0000E7821; TITLE: Jaya Sivam; AUTHOR: Hasamukharaya Bhaisamkar Sukla;
ISBN: B0000E7829; TITLE: Mithyabhimana: Nataka; AUTHOR: Dalapatarama Dahyabhai;
ISBN: B0000E783V; TITLE: Samartha darsana; AUTHOR: Aniruddha Kulkarni;
ISBN: B0000E784C; TITLE: Odisi samgita manjari; AUTHOR: Gopalacandra Panda;
ISBN: B0000E784E; TITLE: Kabi Brajanatha Bada Jena; AUTHOR: Rabinda Kumara Praharaja;
ISBN: B0000E784G; TITLE: Samskrtira dhara; AUTHOR: Ramacandra Tripathi;
ISBN: B0000E784H; TITLE: Bharatara prathama gana-biplaba; AUTHOR: Lakshminarayana Rayasimha;
ISBN: B0000E784L; TITLE: Mahasveta; AUTHOR: Manmatha Kumara Dasa;
ISBN: B0000E784M; TITLE: Baidehisa campu; AUTHOR: Kulamani Maharana;
ISBN: B0000E784N; TITLE: Odia sahityare Tribeni yuga; AUTHOR: Yadunatha Dasa Mahapatra;
ISBN: B0000E784S; TITLE: Patra o pratima; AUTHOR: Nityananda Mahapatra;
ISBN: B0000E784U; TITLE: Yaha kahi parini; AUTHOR: Praphulla Nayaka;
ISBN: B0000E784W; TITLE: Bishnu maya; AUTHOR: Nilamani Sahu;
ISBN: B0000E7850; TITLE: Salia naira deu (Sabhamandana granthamala); AUTHOR: Gopinatha Senapati;
ISBN: B0000E7852; TITLE: He svarga, bidaya: Nataka; AUTHOR: Bijayakumara Misra;
ISBN: B0000E7853; TITLE: Mrcchakatika o Mudra rakshasa (Bisvasahitya Granthamala); AUTHOR: Sridhara Dasa;
ISBN: B0000E7854; TITLE: Ranuapatharu pusi paryyanta; AUTHOR: Nilamani Sahu;
ISBN: B0000E7855; TITLE: Tarani sena: Pauranika nataka; AUTHOR: Karttika Kumara Ghosha;
ISBN: B0000E785E; TITLE: Salama; AUTHOR: Manges Kesav Padagavakar;
ISBN: B0000E785O; TITLE: Kesarici trimurti; AUTHOR: P. G Sahasrabuddhe;
ISBN: B0000E785R; TITLE: Subham ka roti; AUTHOR: Ratnakar Mhatre;
ISBN: B0000E785T; TITLE: Mitraci goshta; AUTHOR: Vijay Tendulakar;
ISBN: B0000E785U; TITLE: Savalyanci lipi; AUTHOR: Vasant Narahar Phene;
ISBN: B0000E785V; TITLE: Kaikeyi; AUTHOR: Lalita Bapat;
ISBN: B0000E785Z; TITLE: Sanada; AUTHOR: Madhu Manges Karnik;
ISBN: B0000E7868; TITLE: Pritisamgama: Krshnakoyanecya Pritisamgama vara donase varshapurvi jhalela bhaktabhagavataca amar samgama; AUTHOR: Pralhad Keshav Atre;
ISBN: B0000E786A; TITLE: Tujhe ahe tujapasi: Tina anki nataka; AUTHOR: P. L Desapande;
ISBN: B0000E786H; TITLE: Vaisakhata Valuvara; AUTHOR: Lila Srivastav;
ISBN: B0000E786J; TITLE: Gatha punarjanmaci; AUTHOR: V. K Sathaye;
ISBN: B0000E7871; TITLE: Sahityakara Pannalala Patela: Sarjana ane samiksha; AUTHOR: C. H Gandhi;
ISBN: B0000E7873; TITLE: Akshara; AUTHOR: Gauriprasad Cunilal Jhala;
ISBN: B0000E7875; TITLE: Ai Khodiyara Ma, Sri Ramdala Ma, Sri Harshada Mata: Paracao, caritra, bhajana arati thala ane Jaya Khodiyara Ma philmana gito sathe; AUTHOR: Ramanikalal Ratilal Maheta;
ISBN: B0000E7879; TITLE: Upadrava: Hasya ane katakshanam kavyono samgraha; AUTHOR: Nathalala Dave;
ISBN: B0000E787E; TITLE: Gujaratani lokakathao; AUTHOR: Dahyalal Brahmabhatt;
ISBN: B0000E787M; TITLE: Navayugano prahari Narmada: Jivana ane cintana; AUTHOR: Bhogilal Gandhi;
ISBN: B0000E787O; TITLE: Govardhanarama: Cha vivecana lekho; AUTHOR: Mansukhlal Jhaveri;
ISBN: B0000E787R; TITLE: Apanam urmi-kavyo: Apano kavita vaibhava bhaga 1, 2 num purahsamdhana; AUTHOR: Mansukhlal Jhaveri;
ISBN: B0000E787S; TITLE: Saragosa: Sakkarabara sreninum cothum ne chellum pustaka; AUTHOR: Gunavantaray Acarya;
ISBN: B0000E787T; TITLE: Karana vinana loko; AUTHOR: Prabodh Parikh;
ISBN: B0000E787U; TITLE: Tarini: Trisa vartao; AUTHOR: Sundaram;
ISBN: B0000E787W; TITLE: Gujaratano strisikshanano itihasa; AUTHOR: Pravina Thakkar;
ISBN: B0000E787X; TITLE: Avati kalano suraja; AUTHOR: Ila Arab Maheta;
ISBN: B0000E787Y; TITLE: Surucina mapadanda Jyotindra Dave; AUTHOR: Chandravadan Chimanlal Mehta;
ISBN: B0000E7885; TITLE: Sikara anubhuti; AUTHOR: Guruprasada Mahanti;
ISBN: B0000E7886; TITLE: He sathi! he sarathi; AUTHOR: Nityananda Satapathi;
ISBN: B0000E788B; TITLE: Dhana; AUTHOR: Bishwanath Sahu;
ISBN: B0000E788J; TITLE: Pratima; AUTHOR: R. G Jadhav;
ISBN: B0000E788R; TITLE: Phirasta; AUTHOR: Vasanta Potadara;
ISBN: B0000E788Z; TITLE: Chaya prakasana; AUTHOR: Narahar Kurundakar;
ISBN: B0000E7893; TITLE: Amola ahera; AUTHOR: Malatibai Dandekar;
ISBN: B0000E7899; TITLE: Vara vaje runajhuna; AUTHOR: Cintamani Tryambak Khanolkar;
ISBN: B0000E789E; TITLE: Sandhyakala; AUTHOR: Gajanan Jagiradar;
ISBN: B0000E789P; TITLE: Kalanka majha, majhe bhushana; AUTHOR: J. R Phanasalakar;
ISBN: B0000E789S; TITLE: Motyanca kantha; AUTHOR: N. B Jadhava;
ISBN: B0000E789W; TITLE: Nisi o svapna: Nataka; AUTHOR: Himamsu Bhushana Sabata;
ISBN: B0000E78A0; TITLE: Itiha; AUTHOR: Kanhucarana;
ISBN: B0000E78A6; TITLE: Manisha; AUTHOR: Kamalalocana Mahanti;
ISBN: B0000E78A7; TITLE: Bahuda; AUTHOR: Baidyanatha Ratha;
ISBN: B0000E78A9; TITLE: Odia sahityare bhakta kabi Caitanya Dasa; AUTHOR: Bhagirathi Nepaka;
ISBN: B0000E78AA; TITLE: Aneka tarara ratri; AUTHOR: Bibhuti Pattanayaka;
ISBN: B0000E78AF; TITLE: Kabi bhaktacarana; AUTHOR: Khagendranatha Mallika;
ISBN: B0000E78AI; TITLE: He sarathi ratha rakha; AUTHOR: Bibhudatta Misra;
ISBN: B0000E78AK; TITLE: Nayana luhara dhare; AUTHOR: Harihara Dasa;
ISBN: B0000E78AM; TITLE: Brtti abartti; AUTHOR: Durgamadhaba Misra;
ISBN: B0000E78AX; TITLE: Andha Yamuna; AUTHOR: Purnnacandra Kanungo;
ISBN: B0000E78AZ; TITLE: Amabasyara candrahina akasa: Samajika nataka; AUTHOR: Raghunatha Misra;
ISBN: B0000E78B1; TITLE: Nandakisora sandesa; AUTHOR: Murari Mohana Jena;
ISBN: B0000E78B2; TITLE: Desasebaka Lakshminarayana; AUTHOR: Satyanarayana Mahapatra;
ISBN: B0000E78B5; TITLE: Gajendramoksha: Sakara kathao (Vividha kathamala); AUTHOR: Rasik Maheta;
ISBN: B0000E78B6; TITLE: Jene Rama rakhe: Dharma kathao (Vividha kathamala); AUTHOR: Haris Nayak;
ISBN: B0000E78B8; TITLE: Pracina varsha-vijnana; AUTHOR: Ratilala Adhvaryu;
ISBN: B0000E78BA; TITLE: Valani vani (Sri Karadia Rajaputa Bandhu Esosiesana); AUTHOR: Vala Arisimha Nathabhai;
ISBN: B0000E78BC; TITLE: Janaphesano: Yuddha kathao (Vividha kathamala); AUTHOR: Nanubhai Nayak;
ISBN: B0000E78BD; TITLE: Akkana atapata: Lokakathao (Vividha kathamala); AUTHOR: Yasavant Maheta;
ISBN: B0000E78BE; TITLE: Madiyani gramakathao (Vividha kathamala); AUTHOR: Cunilal Madiya;
ISBN: B0000E78BS; TITLE: Gurjara katha; AUTHOR: Viththal Sitaram Gurjar;
ISBN: B0000E78CD; TITLE: Nisabda sakala; AUTHOR: Kanakalata Simha;
ISBN: B0000E78CI; TITLE: Srngara-sataka; AUTHOR: Basanta Mahapatra;
ISBN: B0000E78CT; TITLE: Haiyam hijarayela; AUTHOR: Mansukhlal Jhaveri;
ISBN: B0000E78DI; TITLE: Samskrtika kranti; AUTHOR: Dahyabhai Nagarika;
ISBN: B0000E78DK; TITLE: Manilala Nabhubhai atmavrttanta; AUTHOR: Manilal Nabhubhai Dvivedi;
ISBN: B0000E78DM; TITLE: Tarasa na chipi; AUTHOR: Ravindra Thakor;
ISBN: B0000E78DP; TITLE: Culacula mungu palipali kantala; AUTHOR: Nares;
ISBN: B0000E78DQ; TITLE: Nirala: Kathasamgraha; AUTHOR: Jayavant Dalavi;
ISBN: B0000E78DV; TITLE: Buddhakalina Brahmana; AUTHOR: Amrtananda;
ISBN: B0000E78DX; TITLE: Nepali sahitya ka itihasa; AUTHOR: Dinanath Saran;
ISBN: B0000E78E1; TITLE: Manusa ani kalasa; AUTHOR: Aravind Gokhale;
ISBN: B0000E78E6; TITLE: Rengalanare sugandha; AUTHOR: G. B Tamhane;
ISBN: B0000E78E7; TITLE: Kalanka; AUTHOR: Candraprabha Jogalekar;
ISBN: B0000E78E8; TITLE: Rayagadaca rajesvara: Siva Chatrapaticya jivanavarila aitihasika sangita nataka; AUTHOR: Ram Sinde;
ISBN: B0000E78EA; TITLE: Dulya: Gramina kathasamgraha; AUTHOR: Candrakant Sinde;
ISBN: B0000E78ED; TITLE: Eka hati tali; AUTHOR: Rames Mantri;
ISBN: B0000E78EE; TITLE: Gavakadacya gajali: Vinodi Kokani katha; AUTHOR: Madhu Manges Karnik;
ISBN: B0000E78EF; TITLE: Bhagna tari; AUTHOR: Mahendra Kumara Behera;
ISBN: B0000E78EG; TITLE: Utkala yuge yuge; AUTHOR: Surendra Mohanty;
ISBN: B0000E78EJ; TITLE: Smrti marura nai; AUTHOR: Raghunatha Mahapatra;
ISBN: B0000E78EN; TITLE: Mo chatra jibana; AUTHOR: Pranakrshna Parija;
ISBN: B0000E78F0; TITLE: Yuge yuge Jagannatha; AUTHOR: Ganesa Prasada Parija;
ISBN: B0000E78F2; TITLE: Atasa; AUTHOR: Varsha Adalaja;
ISBN: B0000E78F3; TITLE: Dilni vato; AUTHOR: Rasik Jhaveri;
ISBN: B0000E78F5; TITLE: Tribhuvanaganda Siddharaja-Jayasimha; AUTHOR: Dhumketu;
ISBN: B0000E78F6; TITLE: Granthagarima; AUTHOR: Cunilal Madiya;
ISBN: B0000E78FD; TITLE: Bhuta rade bhenkara; AUTHOR: Gunavantaray Acarya;
ISBN: B0000E78FK; TITLE: Raghukulariti: Bodhakathao (Vividha kathamala); AUTHOR: Karasanadas Manek;
ISBN: B0000E78FL; TITLE: Radhikarani; AUTHOR: Rasik Maheta;
ISBN: B0000E78FM; TITLE: 14 divasanu yuddha (Paricaya Pustika pravrtti); AUTHOR: Jayanti Sukala;
ISBN: B0000E78FN; TITLE: Samalani kavita (Paricaya Pustika Pravrtti); AUTHOR: Dipak Maheta;
ISBN: B0000E78FX; TITLE: Dvaraka (Gujarata Paricaya Granthamala); AUTHOR: Dhanavanta Ojha;
ISBN: B0000E78FZ; TITLE: Vadodara (Gujarata Paricaya Granthamala); AUTHOR: Dhanavanta Ojha;
ISBN: B0000E78G0; TITLE: Sihora-Bhavanagar (Gujarata Paricaya Granthamala); AUTHOR: Dhanavanta Ojha;
ISBN: B0000E78G2; TITLE: Nandi; AUTHOR: Prajaram Narottam Raval;
ISBN: B0000E78G8; TITLE: Amhi Bhagirathace putra; AUTHOR: Gopal Nilakanth Dandekar;
ISBN: B0000E78GA; TITLE: Vedaneca vedha: Khanolakaranci kadambari-eka akalana; AUTHOR: M. G Natu;
ISBN: B0000E78GB; TITLE: Asru; AUTHOR: V. S Khandekar;
ISBN: B0000E78GD; TITLE: Mi mukta! mi mukta!: Kadambari; AUTHOR: Sankararav Kharat;
ISBN: B0000E78GG; TITLE: Saudamini; AUTHOR: Sarad Varadakar;
ISBN: B0000E78GK; TITLE: Uddhvasta: Kadambari; AUTHOR: Subhash Bhende;
ISBN: B0000E78GN; TITLE: Akasa pelatana; AUTHOR: Anil Barve;
ISBN: B0000E78GQ; TITLE: Gatha Narayani; AUTHOR: Aniket Josi;
ISBN: B0000E78GY; TITLE: Ambedakara ani Marksa; AUTHOR: Ravasaheb Kasabe;
ISBN: B0000E78H3; TITLE: Yadonki barata; AUTHOR: Sirish Kanekar;
ISBN: B0000E78H9; TITLE: Asruta svara; AUTHOR: Candrasekhara Ratha;
ISBN: B0000E78HC; TITLE: Jataka; AUTHOR: Gobinda Dasa;
ISBN: B0000E78HD; TITLE: Saptama rtu; AUTHOR: Ramakanta Ratha;
ISBN: B0000E78HE; TITLE: Bhaktakabi Tulasidasa: Jibani, alocana o padyabali; AUTHOR: Nilamani Misra;
ISBN: B0000E78HG; TITLE: Di pata cudi; AUTHOR: Praphullakumara Ratha;
ISBN: B0000E78HK; TITLE: Odia sahityare sabuja yuga; AUTHOR: Murari Mohana Jena;
ISBN: B0000E78HL; TITLE: Mana deula: Ekanka nataka; AUTHOR: Bhubanesvara Mahapatra;
ISBN: B0000E78HO; TITLE: Chai bigha jamina: Odiya upanyasa; AUTHOR: Fakir Mohan Senapati;
ISBN: B0000E78HQ; TITLE: Arakshya; AUTHOR: Balarama Pattanayaka;
ISBN: B0000E78HR; TITLE: Dhusara diganta; AUTHOR: Dasarathi Nayaka;
ISBN: B0000E78I5; TITLE: Kavi Dhimire ra unaka kavya cintana; AUTHOR: Bhanubhakta Pokharela;
ISBN: B0000E78IF; TITLE: Vamsa; AUTHOR: Candrakant Bakshi;
ISBN: B0000E78IY; TITLE: Pratyudgara: Vivecanalekhono samgraha; AUTHOR: Bhanuprasad Pandya;
ISBN: B0000E78J9; TITLE: Gujaratamam krantipatha: Ovara minara mam pragata thayela Rajakriya visleshanana Ketalaka lekho; AUTHOR: Jasavanta Thakara;
ISBN: B0000E78K0; TITLE: Managune phala; AUTHOR: Bhubanesvara Mahapatra;
ISBN: B0000E78KA; TITLE: Kabi Gopabanddhu; AUTHOR: Cintamani Dasa;
ISBN: B0000E78KD; TITLE: Nara-kinnara; AUTHOR: Santanu Kumar Acaryya;
ISBN: B0000E78LZ; TITLE: Ramata ramade Rama; AUTHOR: Gunavantaray Acarya;
ISBN: B0000E78M0; TITLE: Tarasyam haiyam; AUTHOR: Prahlad Brahmabhatt;
ISBN: B0000E78M1; TITLE: Chelli salama; AUTHOR: Gunavantaray Acarya;
ISBN: B0000E78M3; TITLE: Tutela ka cano tukado; AUTHOR: Prahlad Brahmabhatt;
ISBN: B0000E78M9; TITLE: Syamali; AUTHOR: Prahlad Brahmabhatt;
ISBN: B0000E78ME; TITLE: Alakamalaka: Lekha, kavita, prasnottari vagere ghanumbadhum Sri Umasamkara sundarama subheckhalekhe sathe; AUTHOR: Pannalal Patel;
ISBN: B0000E78MF; TITLE: Trana saphala rupantaro: Trianki; AUTHOR: Pannalal Patel;
ISBN: B0000E78MH; TITLE: Sapana bhara: 11 samajika natako; AUTHOR: Umasankar Joshi;
ISBN: B0000E78MK; TITLE: Ketalika vartao; AUTHOR: Jayant Khatri;
ISBN: B0000E78ML; TITLE: Sreshtha vartao; AUTHOR: Jayanti Dalal;
ISBN: B0000E78MM; TITLE: Sarjanani suvarna smaranika; AUTHOR: Pannalal Patel;
ISBN: B0000E78MP; TITLE: Ketalika vartao; AUTHOR: Sundaram;
ISBN: B0000E78MQ; TITLE: Lokaminara: Gijubhai badhekani janmasatabdhina smaranamam; AUTHOR: Pannalal Patel;
ISBN: B0000E78MX; TITLE: Vagadano svasa; AUTHOR: Jayant Pathak;
ISBN: B0000E78MY; TITLE: Svairavihara; AUTHOR: Ramnarayan Vishvanath Pathak;
ISBN: B0000E78N8; TITLE: Mantramugdha; AUTHOR: Aravind Gokhale;
ISBN: B0000E78NK; TITLE: Bala Gangadhara Tilaka; AUTHOR: Govind Talavalkar;
ISBN: B0000E78O7; TITLE: Brshabhara ekapada; AUTHOR: Harihara Misra;
ISBN: B0000E78OB; TITLE: Akasa patala; AUTHOR: Nilamani Sahu;
ISBN: B0000E78OG; TITLE: Manasa manthana; AUTHOR: Suryyanarayana Dasa;
ISBN: B0000E78OI; TITLE: Daroga babu: Samajika nataka; AUTHOR: Dhanesvara Pattanayaka;
ISBN: B0000E78PF; TITLE: Hindi sanskrti ane ahimsa; AUTHOR: Dharmanand Kosambi;
ISBN: B0000E78PJ; TITLE: Saurabha; AUTHOR: Narottam Valand;
ISBN: B0000E78PK; TITLE: Vadalo ane vadavai: Lokajivanane sparsato lekhasamgraha; AUTHOR: Pushkar Candaravakar;
ISBN: B0000E78PL; TITLE: Nirakshira; AUTHOR: Jitendra Dave;
ISBN: B0000E78PM; TITLE: Eka ghara joyanum yada; AUTHOR: Kesubhai Desai;
ISBN: B0000E78PQ; TITLE: Sruti ane smrti Kaccha; AUTHOR: Kundanalal J Dholakia;
ISBN: B0000E78PR; TITLE: Suresa Joshithi Suresa Joshi; AUTHOR: Suman Saha;
ISBN: B0000E78PV; TITLE: Nava nake divali: Lokasahityani hasyakathao; AUTHOR: Joravarasimha Jadav;
ISBN: B0000E78PW; TITLE: Aradhana: Lekha samgraha; AUTHOR: Yogesvar;
ISBN: B0000E78Q7; TITLE: Candaravo; AUTHOR: Vaju Kotaka;
ISBN: B0000E78Q8; TITLE: Marathi sahityace adibandha; AUTHOR: Usha Madhava Desamukha;
ISBN: B0000E78Q9; TITLE: Maharashtra Hindusabhecya karyaca itihasa; AUTHOR: Sankar Ramacandra Date;
ISBN: B0000E78QC; TITLE: Svananda jivana: Cangadevapasashtice vivarana; AUTHOR: Panduranga Sarma;
ISBN: B0000E78QD; TITLE: Maharashtraca kundali-samgraha Kundali-kosha; AUTHOR: Mahadev Damodar Bhat;
ISBN: B0000E78QF; TITLE: Ajaca: Eka samajika kadambari; AUTHOR: Hari Narayana Apate;
ISBN: B0000E78QG; TITLE: Varna va jati; AUTHOR: Moreshwar Vishwanath Patwardhan;
ISBN: B0000E78QI; TITLE: Lokamanya Tilaka: Vyakti ani karya; AUTHOR: Ganesh Prabhakar Pradhan;
ISBN: B0000E78QJ; TITLE: Perani; AUTHOR: M. S Kirloskar;
ISBN: B0000E78QK; TITLE: Putrakameshti; AUTHOR: Anil Barve;
ISBN: B0000E78QM; TITLE: Majhi jivanakatha; AUTHOR: Morarji Desai;
ISBN: B0000E78QN; TITLE: Avati bhavati; AUTHOR: Vasanta Ekabote;
ISBN: B0000E78QS; TITLE: Radheya; AUTHOR: Ranajit Desai;
ISBN: B0000E78QV; TITLE: Bolakastambha; AUTHOR: Madhusudan Saha;
ISBN: B0000E78QY; TITLE: Nirmala; AUTHOR: Baba Kadam;
ISBN: B0000E78R3; TITLE: Sambhrama; AUTHOR: Anil Awachat;
ISBN: B0000E78R4; TITLE: Nirasa dudhaci ghagara; AUTHOR: Sarojini Babar;
ISBN: B0000E78R5; TITLE: Suvarna-tula: Svatantra samgita nataka; AUTHOR: Vidyadhar Gokhale;
ISBN: B0000E78R6; TITLE: Basa nambara bara; AUTHOR: N. S Phadake;
ISBN: B0000E78R7; TITLE: Paramahamsasabha va tice adhyaksha Ramacandra Balakrshna: Eka Jagadvasi Arya yancya dharmavivecana saha (Mumbai Marathi Granthasamgrahalaya Prakasana); AUTHOR: Anant Kakaba Priyolakar;
ISBN: B0000E78RC; TITLE: Buddhivadaca dhruvatara; AUTHOR: Dattatraya Kesav Kelkar;
ISBN: B0000E78RD; TITLE: Sahitya-simha Sripada Krshna Kolhatakara: Jivana-gatha; AUTHOR: Gangadhar Devarav Khanolakar;
ISBN: B0000E78RO; TITLE: Yogita timrai ho; AUTHOR: Yudhir Samaser Thapa;
ISBN: B0000E78RT; TITLE: Bhoka ra bhoga; AUTHOR: Asit Rai;
ISBN: B0000E78RU; TITLE: Simanta avhana; AUTHOR: Bhagirathi Nepaka;
ISBN: B0000E78RW; TITLE: Taranga o tadit; AUTHOR: Chitta Ranjan Das;
ISBN: B0000E78RY; TITLE: Bira Surendra Sae; AUTHOR: Aniruddha Dasa;
ISBN: B0000E78RZ; TITLE: Gobinda Bidyadhara: Aitihasika nataka; AUTHOR: AsviniKumar Ghosh;
ISBN: B0000E78S0; TITLE: E yeu prthibi; AUTHOR: Candrasekhara Ratha;
ISBN: B0000E78S1; TITLE: Pandita Godabarisa jibana carita; AUTHOR: Jagannatha Mahapatra;
ISBN: B0000E78S9; TITLE: Jahanara atmakahani; AUTHOR: Jahanara Begum;
ISBN: B0000E78SB; TITLE: Sarala Mahabharatare samajika jibana; AUTHOR: Dinabandhu Ratha;
ISBN: B0000E78SC; TITLE: Pragati; AUTHOR: Radhanatha Ratha;
ISBN: B0000E78SY; TITLE: Sahegi sanet; AUTHOR: Bibhudatta Misra;
ISBN: B0000E78T7; TITLE: Henisada Nibrtta Hua; AUTHOR: Harihara Misra;
ISBN: B0000E78TE; TITLE: Santana; AUTHOR: Kamalalocana Mahanti;
ISBN: B0000E78TH; TITLE: Mithun Lagna; AUTHOR: Yamesvara Tripathi;
ISBN: B0000E78U1; TITLE: Upanyasa Sahitya Samparkare; AUTHOR: Labanya Nayaka;
ISBN: B0000E78U6; TITLE: Akankika Naati; AUTHOR: Sarada Prasanna Nayaka;
ISBN: B0000E78UC; TITLE: Odia sahityare Gangadhara; AUTHOR: Asita Kabi;
ISBN: B0000E78UE; TITLE: Bhakta O Jagannatha; AUTHOR: Brajakisora Sahu;
ISBN: B0000E78UY; TITLE: Vamha Abuyata Lumamka; AUTHOR: Uddhaba Maske;
ISBN: B0000E78VK; TITLE: Madhyama; AUTHOR: Saha;
ISBN: B0000E78VU; TITLE: Deva; AUTHOR: Sarma Kaple;
ISBN: B0000E78W6; TITLE: Manche Becimdaina; AUTHOR: Krshnaprasada Vpadhyaya;
ISBN: B0000E78WZ; TITLE: Odia Nataka O Rangamanca; AUTHOR: Kalindi Behera;
ISBN: B0000E78X2; TITLE: Sahitya-Bicara O Mulyabodha; AUTHOR: Saccidananda Rautaraya;
ISBN: B0000E78X6; TITLE: Kalingara Baraputra Bijupatanayaka; AUTHOR: Kalindi Behera;
ISBN: B0000E78X8; TITLE: Kichi sutra-kimcit Byakhya; AUTHOR: Mahapatra Nilamani Sahu;
ISBN: B0000E78XE; TITLE: Badhu Nirupama; AUTHOR: Bibhuti Patanayaka;
ISBN: B0000E78XF; TITLE: Tamba kaiten vhai Rimthima; AUTHOR: Lama Santabira;
ISBN: B0000E78XJ; TITLE: Asanta Graha; AUTHOR: Bijayakumara Misra;
ISBN: B0000E78XK; TITLE: Sabu Abhinaija; AUTHOR: Lakshmana Misra;
ISBN: B0000E78XV; TITLE: Nepala Gourava; AUTHOR: Bhavana Devakota;
ISBN: B0000E78Y0; TITLE: Bamdha Daraja; AUTHOR: Parajit Patel;
ISBN: B0000E78YL; TITLE: Spamda Anechamda; AUTHOR: Usanas;
ISBN: B0000E78Z2; TITLE: Prahlada Nataka; AUTHOR: Raja Ramakrshna Chotaraya;
ISBN: B0000E78ZH; TITLE: Saktira srashta O Srshti; AUTHOR: Debendra Mahanti;
ISBN: B0000E7905; TITLE: Bidagdha Cintamani Paricaya; AUTHOR: Bamsidhara Mahanti;
ISBN: B0000E7908; TITLE: Sahitya Samalocana; AUTHOR: Debendra Mahanti;
ISBN: B0000E790E; TITLE: Kanta Sahitya Mala; AUTHOR: Kantakabi Lakshmikanta Mahapatra;
ISBN: B0000E790J; TITLE: Chai Alua; AUTHOR: Himamsu Bhushana Sabata;
ISBN: B0000E790Q; TITLE: Smrti Manthana; AUTHOR: Ramesacandra Misra;
ISBN: B0000E791N; TITLE: Kavita Tayacya, vatecya; AUTHOR: Aravind Vaman Kulkarni;
ISBN: B0000E7928; TITLE: Odia Upanyasa; AUTHOR: Krshnacarana Behera;
ISBN: B0000E7929; TITLE: Kabita 1962 O Nutana Kabitara Bhumika; AUTHOR: Saccidananda Rautaraya;
ISBN: B0000E792X; TITLE: Dhara O Dhara; AUTHOR: Mahapatra Nilamani Sahu;
ISBN: B0000E792Y; TITLE: Odia sahitya-Parikrama; AUTHOR: Janakiballabha Mahanti;
ISBN: B0000E7938; TITLE: Rekha; AUTHOR: Prakasa Kovida;
ISBN: B0000E7939; TITLE: Aruna Kolatakaracya kavita; AUTHOR: Aruna Kolatakara;
ISBN: B0000E793B; TITLE: Hamsa Ani Talya; AUTHOR: Pralhad Keshav Atre;
ISBN: B0000E793D; TITLE: Dharmapada; AUTHOR: Gopabandhu Dasa;
ISBN: B0000E793G; TITLE: Tinoti Ratira Sakala; AUTHOR: Santanu Kumar Acaryya;
ISBN: B0000E793L; TITLE: Anuradha; AUTHOR: Saratcandra Cattopadhyay;
ISBN: B0000E793O; TITLE: Thattai-Thatta; AUTHOR: Rajanarayana Pradhana;
ISBN: B0000E793Z; TITLE: Dhavapala; AUTHOR: Bala Samamta;
ISBN: B0000E794A; TITLE: Durdamya; AUTHOR: Gangadhar Gadgil;
ISBN: B0000E794D; TITLE: Bharatiya Musalamana sodha Ani Bodha; AUTHOR: Setu Madhavrao Pagadi;
ISBN: B0000E794F; TITLE: Magova; AUTHOR: Madhava Govimda Vaidya;
ISBN: B0000E794K; TITLE: Kalokha Ani Kirana; AUTHOR: L. G Joga;
ISBN: B0000E794P; TITLE: Kasmira te Kanyakumari paryatacya Karuna- Kinkalaya; AUTHOR: Sa. Ga Suradakar;
ISBN: B0000E7954; TITLE: Pryakanta Maniyara; AUTHOR: Nalina Ravala;
ISBN: B0000E7959; TITLE: Kalamka mocana; AUTHOR: Guna Raja Upadyaya;
ISBN: B0000E795K; TITLE: Pitalayata; AUTHOR: Mohana Panda;
ISBN: B0000E795N; TITLE: Brhat Balmiki Ramayana, Sundarakanda; AUTHOR: Valmiki;
ISBN: B0000E795X; TITLE: Bidagdha Pathaka; AUTHOR: Cintamani Behera;
ISBN: B0000E7961; TITLE: Muka Dahuka; AUTHOR: Harihara Misra;
ISBN: B0000E796G; TITLE: Katha-Smrti; AUTHOR: Tilaka Sarada;
ISBN: B0000E7971; TITLE: Chinna Megha; AUTHOR: Goracanda Misra;
ISBN: B0000E7973; TITLE: Bisbadharma O Bhagabana; AUTHOR: Abhimanyu Ratha;
ISBN: B0000E797U; TITLE: Dalita sahitya: Eka Akalana; AUTHOR: Balakrshn Kavathekar;
ISBN: B0000E797Y; TITLE: Atha Ekamkika; AUTHOR: Ramesa Pavara;
ISBN: B0000E798F; TITLE: Sambhavami Yuge Yuge; AUTHOR: Bhaskara Jadhava;
ISBN: B0000E798O; TITLE: Ujara vasanta; AUTHOR: Jaya Dhamala;
ISBN: B0000E798Q; TITLE: Kalpana; AUTHOR: Bhogendra Basnet;
ISBN: B0000E798T; TITLE: Yuganta; AUTHOR: Fravati Karve;
ISBN: B0000E798W; TITLE: Earthen Lamps; AUTHOR: ZAVERCHAND KALIDAS MEGHANI;
ISBN: B0000E7991; TITLE: Okare Nama; AUTHOR: Ramananda Renu;
ISBN: B0000E7993; TITLE: Kala: Eka Anubhuti Eka cintana; AUTHOR: Naraijanabahadura Simha;
ISBN: B0000E7995; TITLE: Cara Amara Kavika Pamca kavyakrti; AUTHOR: Kumarabahadur Josi;
ISBN: B0000E799N; TITLE: Bhule Bisare citra; AUTHOR: Bhagavaticaran Varma;
ISBN: B0000E799O; TITLE: Lakshagrha; AUTHOR: Karasanadas Manek;
ISBN: B0000E79AJ; TITLE: Katha sarita sagara; AUTHOR: Somadeva Bhatta;
ISBN: B0000E79AL; TITLE: Odia sahityare Naba Diganta; AUTHOR: Bishnupriya Raya cudamani;
ISBN: B0000E79AM; TITLE: Basanta Gatha; AUTHOR: Madhusudan Rao;
ISBN: B0000E79AN; TITLE: Padmatola; AUTHOR: Nimain Carana Patanayaka;
ISBN: B0000E79AP; TITLE: Odisa Paricaya; AUTHOR: Balarama Mahanti;
ISBN: B0000E79AS; TITLE: Samaya Saikate; AUTHOR: Sadananda Mahanti;
ISBN: B0000E79B2; TITLE: Baijayanti; AUTHOR: Narayana Mohana De;
ISBN: B0000E79B6; TITLE: Bibidha kosha; AUTHOR: Narayana Mahapatra;
ISBN: B0000E79B7; TITLE: Sbetapadma; AUTHOR: Raghunatha Misra;
ISBN: B0000E79BA; TITLE: Prathama Sakala; AUTHOR: Bibhuti Patanayaka;
ISBN: B0000E79BD; TITLE: Jema; AUTHOR: Uchchabananda Padhana;
ISBN: B0000E79BH; TITLE: Abhinaba Sarala Utkala Abhidhana; AUTHOR: Ramala Kara;
ISBN: B0000E79BS; TITLE: Itihasanum Amara Panum; AUTHOR: Dolata Bhatta;
ISBN: B0000E79CA; TITLE: Hrdayaroga atakavo ayushy lambavo =: Prevent heart-disease and prolong life; AUTHOR: D. R Gala;
ISBN: B0000E79CI; TITLE: Tara Malakamam Te. sum; AUTHOR: Parimal Saha;
ISBN: B0000E79CX; TITLE: Arya samarthayana; AUTHOR: Gamgadhara Khanavalakara;
ISBN: B0000E79DM; TITLE: Sarasa Pauranika Galpa; AUTHOR: Bamadeba Aearyya;
ISBN: B0000E79DP; TITLE: Sahityika Samalocana; AUTHOR: Bholanatha Rauta;
ISBN: B0000E79DU; TITLE: Bhabe Bhola; AUTHOR: Basudeba Mahapatra;
ISBN: B0000E79DY; TITLE: A Bibliography of Konkani Literature; AUTHOR: Ravindra Kelkar;
ISBN: B0000E79DZ; TITLE: Sakuntala; AUTHOR: Karanidan Barahath;
ISBN: B0000E79EJ; TITLE: Raita; AUTHOR: Mahadeva More;
ISBN: B0000E79ES; TITLE: Satya Mahima Dharmara Itihasa; AUTHOR: Bisbanatha Baba;
ISBN: B0000E79EU; TITLE: Mo Namre kukura Paliba; AUTHOR: Murari Mohana Jena;
ISBN: B0000E79FC; TITLE: Naibedya [Translator] Janathana Mahanti; AUTHOR: Wilson Barrett;
ISBN: B0000E79GD; TITLE: Dhummasa: Kathasangraha; AUTHOR: Jyotsna Devadhara;
ISBN: B0000E79GO; TITLE: Da Babasaheba Ambedakara: Eka. cintana kavya; AUTHOR: Yasavanta Manohara;
ISBN: B0000E79GU; TITLE: Dida tasacam ayushya; AUTHOR: Sumana Phadake;
ISBN: B0000E79HH; TITLE: Prabhatam pushpo; AUTHOR: Vaju Kotaka;
ISBN: B0000E79I1; TITLE: Astitva; AUTHOR: Prema Serpa;
ISBN: B0000E79J4; TITLE: Ratabhari; AUTHOR: Shankar Koirala;
ISBN: B0000E79J8; TITLE: Sakti saushtva; AUTHOR: Dattatraya Ganes Godase;
ISBN: B0000E79JF; TITLE: Muktesvarakrta Ramayana: Vistrta upodghata ani arthanirnayaka va itara tipasaha; AUTHOR: Muktesvara;
ISBN: B0000E79JN; TITLE: Samartha Ramadasa; AUTHOR: Goracanda Misra;
ISBN: B0000E79JQ; TITLE: Apanam aushadho; AUTHOR: Labhasankara Thakara;
ISBN: B0000E79K1; TITLE: Subhe kalyana; AUTHOR: Vivekananda Godabole;
ISBN: B0000E79KK; TITLE: Odisara natha sampradaya o natha sahitya; AUTHOR: Bamsidhara Mahanti;
ISBN: B0000E79KX; TITLE: Palatatam gamadam; AUTHOR: Dinkar Mehta;
ISBN: B0000E79L4; TITLE: Jinkunimaranala; AUTHOR: Vasant Vaman Bapat;
ISBN: B0000E79MJ; TITLE: Antah sphota; AUTHOR: Kumud Pavade;
ISBN: B0000E79ML; TITLE: Visrabdha sarada khurda; AUTHOR: Asok Devadatt Tilak;
ISBN: B0000E79O6; TITLE: Gujaratamam krantipatha; AUTHOR: Jasavanta Thakara;
ISBN: B0000E79O9; TITLE: R. Dho. Karve; AUTHOR: Y. D Phadke;
ISBN: B0000E79OC; TITLE: Candanyace kavadase; AUTHOR: B. B Borkar;
ISBN: B0000E79P9; TITLE: Samande talasa; AUTHOR: Dattatraya Ganes Godase;
ISBN: B0000E79QA; TITLE: Narada bhaktisutra vivarana; AUTHOR: Narada;
ISBN: B0000E79QO; TITLE: Chinna prshtha; AUTHOR: Suryyanarayana Acaryya;
ISBN: B0000E79QU; TITLE: Adya sakala; AUTHOR: Santanu Kumar Acaryya;
ISBN: B0000E79QZ; TITLE: Antara; AUTHOR: Suresa Kadam;
ISBN: B0000E79RC; TITLE: Matrpuja mandapa; AUTHOR: Sadasiv Misra;
ISBN: B0000E79RI; TITLE: Paulakhuna; AUTHOR: Gajanan Jagiradar;
ISBN: B0000E79RJ; TITLE: Andana; AUTHOR: Uttam Bamdu Tupe;
ISBN: B0000E79SN; TITLE: Bhaktakabi Rama Dasa o dardyatabhakti rayamrta; AUTHOR: Surendra Kumara Maharana;
ISBN: B0000E79SS; TITLE: Atanka; AUTHOR: Anil Barve;
ISBN: B0000E79SW; TITLE: Adhyapaka Atre: Acarya Atre; AUTHOR: Pralhad Keshav Atre;
ISBN: B0000E79T2; TITLE: Bandhanagar; AUTHOR: Mohammad Mankad;
ISBN: B0000E79TF; TITLE: Dhyana: Je. Krishnamurttinkara Meditations pustakara mukta bhashantara; AUTHOR: J Krishnamurti;
ISBN: B0000E79TN; TITLE: Dhummasa: Katha sangraha; AUTHOR: Jyotsna Devadhara;
ISBN: B0000E79U8; TITLE: Milana: Samajika khandakavya; AUTHOR: Anila Sigdela;
ISBN: B0000E79UN; TITLE: Asandhya; AUTHOR: Mohanamana Sreshtha;
ISBN: B0000E79UO; TITLE: Khahare; AUTHOR: M. S Patil;
ISBN: B0000E79V3; TITLE: Dayarama-rasadhara; AUTHOR: Dayaram;
ISBN: B0000E79VC; TITLE: Mukanayaka; AUTHOR: Gangadhar Panatavane;
ISBN: B0000E79VM; TITLE: Samhita; AUTHOR: Vinda Karandikar;
ISBN: B0000E79VP; TITLE: Pritinartanadi 23 prakarana granthan ca va stotranca sangraha; AUTHOR: Gulabaravamaharaja;
ISBN: B0000E79WA; TITLE: Ardhuka: Kathasangraha; AUTHOR: Aravind Gokhale;
ISBN: B0000E79WQ; TITLE: Isamu sida ane anya: Vyakticitro; AUTHOR: Umasankar Joshi;
ISBN: B0000E79YI; TITLE: Pratima, rupa ani ranga; AUTHOR: K. Narayana Kale;
ISBN: B0000E79YO; TITLE: Krantisurya Savarakara; AUTHOR: Bhaskar Gangadhar Desapande;
ISBN: B0000E79YW; TITLE: Nepalako vaidhanika parampara: Prarambhadekhi i.s. 1846 samma; AUTHOR: Jagadish Chandra Regmi;
ISBN: B0000E79Z0; TITLE: Sabdavedha; AUTHOR: Brahmanand Desapande;
ISBN: B0000E79ZA; TITLE: Majha bhau anna bhau; AUTHOR: Sankar Bhau Sathe;
ISBN: B0000E79ZC; TITLE: Nutana samalocana; AUTHOR: Yatindra Mohan Mahanti;
ISBN: B0000E79ZH; TITLE: Ci. Tryam. Khanolakarancya sodhata; AUTHOR: Jaya Dadakar;
ISBN: B0000E79ZS; TITLE: Lekhakara sansara; AUTHOR: Kisori Carana Dasa;
ISBN: B0000E7A02; TITLE: Mayabajara; AUTHOR: Vasant Purushottama Kale;
ISBN: B0000E7A0V; TITLE: Nagara sarvasangraha: Sanskrti, itihasa, samaja ane dharma; AUTHOR: Mukundaray Haridatta Pathak;
ISBN: B0000E7A1B; TITLE: Svabhabakabi Gangadhara; AUTHOR: Birakisora Dasa;
ISBN: B0000E7A1H; TITLE: Sansodhanalekha sangraha; AUTHOR: Hari Narayana Nene;
ISBN: B0000E7A1L; TITLE: Navaratra sampale: Eka svatantrya sainikace atmakathana; AUTHOR: Sridhar Ranganath Kulkarni;
ISBN: B0000E7A1T; TITLE: Gharakula: Kavya sangraha; AUTHOR: Aparna Despande;
ISBN: B0000E7A25; TITLE: Kaccha Myujhiyam Bhuja 1975: Sacitra margadarsika; AUTHOR: Gujarat (India);
ISBN: B0000E7A2E; TITLE: Manasa satyagraha; AUTHOR: Candrakant Patel;
ISBN: B0000E7A2M; TITLE: Gujaratana paka; AUTHOR: Dahyabhai P Patel;
ISBN: B0000E7A2N; TITLE: Ramakrshna ani Vivekananda; AUTHOR: Vinayak Ramacandra Karandikar;
ISBN: B0000E7A3E; TITLE: Alekhabrahma sarba vedabedanta saratattva siromanih alekha Param Brahma darsanam; AUTHOR: Bisvanatha Baba;
ISBN: B0000E7A49; TITLE: Anta bahera; AUTHOR: Padma Moraje;
ISBN: B0000E7A4J; TITLE: Dirgha yushi si rite thavaya athava tana, mana ane nitini arogyata sambandhi bodhavacana; AUTHOR: Giovindabhai Hathibhai Desai;
ISBN: B0000E7A4M; TITLE: Vetalapacici: Bhumika, kosa, aneka hastapratone adhare sampadita mulapatha tatha vividha pathantaro sathe; AUTHOR: Samal Bhata;
ISBN: B0000E7A4N; TITLE: Sri Anandadhanajinam pado: 51 thi 108 sudhinam padono sabdartha artha ane te upara visada vivecana; AUTHOR: Moticand Giiradharalal Kapadiya;
ISBN: B0000E7A4O; TITLE: Kabi Kalpadruma; AUTHOR: Yadumani Rautaraya;
ISBN: B0000E7A4P; TITLE: Pandita Upendra granthabali; AUTHOR: Upendra Tripathi;
ISBN: B0000E7A4S; TITLE: Dhebarabhaini jivana jharamara; AUTHOR: Subhradrabahena C Shroff;
ISBN: B0000E7A4V; TITLE: Gitecya gabhayanta; AUTHOR: Rama Kesava Ranade;
ISBN: B0000E7A4W; TITLE: Sri Samartha caritra; AUTHOR: Janardana Sakharama Karandikar;
ISBN: B0000E7A4Y; TITLE: Raka dayari susira Kancanajangha: Upanyasa; AUTHOR: Arun Sarma;
ISBN: B0000E7A4Z; TITLE: Sodhani; AUTHOR: Y. M Pathan;
ISBN: B0000E7A58; TITLE: Daka-bangala: Sarasa katha sangraha; AUTHOR: Prakas;
ISBN: B0000E7A5B; TITLE: Brata sahitya; AUTHOR: Arabinda Pattanayaka;
ISBN: B0000E7A62; TITLE: Sansodhananjali; AUTHOR: Devidas Govind Landage;
ISBN: B0000E7A63; TITLE: Murtiprakasa; AUTHOR: Kesobasa;
ISBN: B0000E7A67; TITLE: Sri Amburava Maharaja yanci saranagati; AUTHOR: Dasarama;
ISBN: B0000E7A6A; TITLE: Pratyagra; AUTHOR: Pravin Daraji;
ISBN: B0000E7A73; TITLE: Yadgar-i khun-i sarv (Intisharat-i Tus); AUTHOR: H. I Sayah;
ISBN: B0000E7A7Q; TITLE: Russko-persidskii slovar: 36mysiach slov; AUTHOR: Irina Konstantinovna Ovchinnikova;
ISBN: B0000E7A8H; TITLE: At war with humanity: A report on the human rights records of Khomeinis regime; AUTHOR: Sazman-i Mujahidin-i Khalq-i Iran;
ISBN: B0000E7A8L; TITLE: Leili i Medzhnun; AUTHOR: Nizami Ganjavi;
ISBN: B0000E7A8V; TITLE: Farhang-i nam: Shamil-i namha-yi Irani va Islami; AUTHOR: Husayn Nurbakhsh;
ISBN: B0000E7A96; TITLE: Nizami Ganjavi; AUTHOR: R Azada;
ISBN: B0000E7A99; TITLE: Iskender-name; AUTHOR: Nizami Ganjavi;
ISBN: B0000E7AA7; TITLE: Tarikh-i muhandisi dar Iran; AUTHOR: Mahdi Farshad;
ISBN: B0000E7AAA; TITLE: Iran va tarikh; AUTHOR: Bahram Afrasiyabi;
ISBN: B0000E7ABA; TITLE: Farhang-i Inglisi-Farsi; AUTHOR: Muhammad Husayn Shahriyar;
ISBN: B0000E7ABD; TITLE: Badha, khabar az taghyir-i fasl midadand; AUTHOR: Jamal Mir Sadiqi;
ISBN: B0000E7ABO; TITLE: Plagued by the West (Gharbzadegi) (Bibliotheca Persica. Modern Persian literature series); AUTHOR: Jalal Al Ahmad;
ISBN: B0000E7ACB; TITLE: Nasihat al-muluk; AUTHOR: Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Ghazali;
ISBN: B0000E7ACC; TITLE: Varshastagi dar huquq-i Iran; AUTHOR: Muhsin Anvaripur;
ISBN: B0000E7ACJ; TITLE: Avaz-i kushtagan; AUTHOR: Reza Baraheni;
ISBN: B0000E7ACL; TITLE: Khabar-i an salha; AUTHOR: Khusraw Nasimi;
ISBN: B0000E7ADC; TITLE: Khutbahha va jumahha (Hizb-i Jumhuri-i Islami); AUTHOR: Ali Akbar Hashimi Rafsanjani;
ISBN: B0000E7AE3; TITLE: Bagh-i bulur; AUTHOR: Muhsin Makhmalbaf;
ISBN: B0000E7AE4; TITLE: Dal: Dastani buland; AUTHOR: Mahmud Gulabdarahi;
ISBN: B0000E7AEC; TITLE: Char dard: Ruman; AUTHOR: M. F Farzanah;
ISBN: B0000E7AED; TITLE: Sirat-i Rasul Allah: Mashhur bah Sirah al-Nabi; AUTHOR: Muhammad Ibn Ishaq;
ISBN: B0000E7AET; TITLE: Darvak; AUTHOR: Mahdi Fallah;
ISBN: B0000E7AF1; TITLE: Il Libro dei Consigli (Qabus-nama) (Biblioteca Adelphi); AUTHOR: Kay Kaus ibn Iskandar;
ISBN: B0000E7AF7; TITLE: Alvah-i mubarakah; AUTHOR: Baha Ullah;
ISBN: B0000E7AFD; TITLE: Vujud-i rabit va mustaqill dar falsafah-i Islami; AUTHOR: Ghulam Husayn Ibrahimi Dinani;
ISBN: B0000E7AFE; TITLE: Taranahha-yi milli-i Iran: Sayri dar taranah va taranahsarai dar Iran; AUTHOR: Muhammad Ahmad Panahi Simnani;
ISBN: B0000E7AFU; TITLE: Divan-i mawsum bi-Shams al-haqayiq; AUTHOR: Jalal al-Din Rumi;
ISBN: B0000E7AGC; TITLE: Divan-i Fasih al-Zaman Shirazi Rizvani; AUTHOR: Fasih al-Zaman Rizvani;
ISBN: B0000E7AGM; TITLE: Javidanah; AUTHOR: Ashraf al-Din Husayni Gilani;
ISBN: B0000E7AGR; TITLE: Oftobak; AUTHOR: Jura Hosimi;
ISBN: B0000E7AH2; TITLE: Hazinai tibbi qadim; AUTHOR: Homid Zohidov;
ISBN: B0000E7AH3; TITLE: Kanzi shifo; AUTHOR: Homid Zohidov;
ISBN: B0000E7AH4; TITLE: Darsi rubob: Baroi maktab va omuzishgohhoi musiqi; AUTHOR: Jurahon Obidov;
ISBN: B0000E7AH5; TITLE: Afgonistoni navin; AUTHOR: Haqnazar Nazarov;
ISBN: B0000E7AH9; TITLE: Ruzgor va osori Kamoli Khujandi; AUTHOR: Badriddin Maqsudov;
ISBN: B0000E7AHE; TITLE: Inkishofi huquq dar Tojikiston; AUTHOR: F. T Takhirov;
ISBN: B0000E7AHF; TITLE: Maliki adab: Saire dar Gulshani rozi Khoja Kamol; AUTHOR: A. S Saifulloev;
ISBN: B0000E7AHI; TITLE: Qomusi qofiia va aruzi sheri Ajam: Dar du jild; AUTHOR: Urvatullo Toirov;
ISBN: B0000E7AHO; TITLE: Khazinai tibbi qadim; AUTHOR: ?omid Zo?idov;
ISBN: B0000E7AHR; TITLE: Farhang-i Kurdistan; AUTHOR: Giw Mukriyani;
ISBN: B0000E7AHU; TITLE: Bibliotheca Polynesiana: A Catalogue of Some of the Books in the Polynesiana Collection Formed by the Late Bjarne Kroepelien and Now in the Oslo University Library; AUTHOR: Rolf Du Rietz;
ISBN: B0000E7AI2; TITLE: The Language of Eddystone Island (Western Solomon Islands); AUTHOR: Peter Antony Lanyon-Orgill;
ISBN: B0000E7AI7; TITLE: Ttou tauloto te ggana tuuvalu =: A course in the Tuvaluan language; AUTHOR: Niko Besnier;
ISBN: B0000E7AIA; TITLE: Proto-Minahasan: Phonology, morphology and wordlist (Pacific linguistics : Series B); AUTHOR: J. N Sneddon;
ISBN: B0000E7AIC; TITLE: Grand Couli dictionary: New Caledonia (Pacific linguistics : Series C); AUTHOR: G. W Grace;
ISBN: B0000E7AID; TITLE: The Murut languages of Sabah (Pacific linguistics : Series C); AUTHOR: D. J. Prentice;
ISBN: B0000E7AIN; TITLE: A Dictionary of the Raluana Language (New Britain, S.W. Pacific): Raluana-English, with an Introduction and English-Raluana Index; AUTHOR: Peter A. Lanyon-Orgill;
ISBN: B0000E7AIS; TITLE: The Structure of Gilbertese; AUTHOR: Reid Cowell and Reid Cowell;
ISBN: B0000E7AIX; TITLE: Japanese Pidgin English in Hawaii: A bilingual description; AUTHOR: Susumu Nagara;
ISBN: B0000E7AJS; TITLE: Guide to the manuscripts held in the New Guinea collection of the University of Papua New Guinea library; AUTHOR: Nancy Lutton;
ISBN: B0000E7AJU; TITLE: E au tua taito no te kuki airani; AUTHOR: Tangata Simiona;
ISBN: B0000E7AK4; TITLE: Mi laik bihainim Krais; AUTHOR: J. M Hitchen;
ISBN: B0000E7AK8; TITLE: Ny boky maitso; AUTHOR: Muammar Qadhdhafi;
ISBN: B0000E7AKF; TITLE: Tantaranny Antemoro-Anakara teto imerina; AUTHOR: Kasanga Fernand;
ISBN: B0000E7AKJ; TITLE: Mi laik go long God; AUTHOR: J. M Hitchen;
ISBN: B0000E7AKR; TITLE: Jesoa Manomboka ny asany; AUTHOR: Catherine Storr;
ISBN: B0000E7ALL; TITLE: Ranomasina (Ny nosy vaovao); AUTHOR: E. D Andriamalala;
ISBN: B0000E7AM9; TITLE: Madagasikara: Nosin-drazako; AUTHOR: John Mack;
ISBN: B0000E7AME; TITLE: Ny ohabolana Malagasy; AUTHOR: Antoine Rahajarizafy;
ISBN: B0000E7AMH; TITLE: Fomban-dRazana Antemoro; AUTHOR: Jacques Philippe Rombaka;
ISBN: B0000E7AMI; TITLE: Fomban-dRazana Tsimihety; AUTHOR: Patrice Tongasolo;
ISBN: B0000E7AMK; TITLE: Cours de Malagache pour les etrangers =: Malagasy course for foreigners; AUTHOR: Michel Razafindrabe;
ISBN: B0000E7AMQ; TITLE: Madagasikara: Ilay nosy mbola nahatahiry ireo lovany mandraka ankehitriny; AUTHOR: Jon Erik Bakke;
ISBN: B0000E7AMS; TITLE: Tafasiry: Ny teny Malagasy an-tononkira; AUTHOR: Norbert Ranaivo;
ISBN: B0000E7AMZ; TITLE: Soratra vavolombelona 2: Madagasikara sy Eoropa 1868- 1887; AUTHOR: Razoharinoro;
ISBN: B0000E7AN8; TITLE: Ny fahendrena ntaolo: Zanahary sy ny olombelona filozofia Malagasy T9-T12; AUTHOR: Rakotohova;
ISBN: B0000E7ANT; TITLE: Ratiratnapradipika Sridevarajamaharaja viracita =: Rati-ratna- pradipika by Sri Devaraja Maharaja; AUTHOR: Doddadevaraja Odeyar;
ISBN: B0000E7AOK; TITLE: Observations on Similes in the Naisadhacarita; AUTHOR: Pratap Bandyopadhyay;
ISBN: B0000E7AOL; TITLE: Studien zur Lehre und Entwicklung Sankaras (Publications of the De Nobili Research Library / edited by Gerhard Oberhammer); AUTHOR: Tilmann Vetter;
ISBN: B0000E7AOS; TITLE: Sri Krishna Karnamrita of Lilasuka; AUTHOR: Lilasuka;
ISBN: B0000E7AQ6; TITLE: Saints of Cauvery Delta; AUTHOR: R. Krishnamurthy;
ISBN: B0000E7AQB; TITLE: Sanketanidhih = Ramadayalus Sanketanidhi; AUTHOR: Ramadayalu;
ISBN: B0000E7AQD; TITLE: Vedanta: seven steps to samadhi: Discourses on the Akshya Upanishad; AUTHOR: Rajneesh;
ISBN: B0000E7AQE; TITLE: Srngara-rasa-mandana (Research Unit Publications); AUTHOR: Vitthalesvara;
ISBN: B0000E7AQH; TITLE: Aryan Miscellany: The Brihat Jataka of Varaha Mihira (Sagars Search-light on Indian astrology); AUTHOR: Varaha Mihira and Ushi & Sashi;
ISBN: B0000E7AQI; TITLE: The Sanskar Vidhi: (the procedure of sacraments); AUTHOR: Dayananda Sarasvati;
ISBN: B0000E7AQK; TITLE: Amarakosa: (II) with the unpublished South Indian commentaries Amarapadavivrti of Lingayasurin, Amarapadaparijata of Mallinatha and the Amarapadavivarana of Appayarya (Adyar Library series); AUTHOR: Amarasimha;
ISBN: B0000E7AQP; TITLE: A catalogue of manuscripts in The Akhila Bharatiya Sanskrit Parishad Lucknow (Second series); AUTHOR: Akhila Bharatiya Samskrta Parisat;
ISBN: B0000E7AQR; TITLE: A critique of the Brahmasutra (III.2.11IV): (with special reference to Sankaracaryas commentary); AUTHOR: P.M Modi;
ISBN: B0000E7AR4; TITLE: Atma-bodha of Bhagawan Sri Sankaracharya; AUTHOR: Chinmayananda;
ISBN: B0000E7ARX; TITLE: Structural analysis of the Prabandhacintamani with special attention to the Jaina ideal of kingship; AUTHOR: Toshikazu Arai;
ISBN: B0000E7ASH; TITLE: Aphorisms and proverbs in the Katha-sarit-sagara; AUTHOR: Somadeva Bhatta;
ISBN: B0000E7ASI; TITLE: The glory of Ganapati =: Herambopasthanam; AUTHOR: Ganapati Muni;
ISBN: B0000E7ASL; TITLE: Japanamem hindu devom ke pratima-laksana =: Iconography of Hindu deities in Japan (Sata-pitaka series : Indo-asian literatures); AUTHOR: Sasibala;
ISBN: B0000E7ASR; TITLE: Sanskrit-Japanese dictionary of dharanis: The Darani-jiten (Sata-pitaka series : Indo-Asian literatures); AUTHOR: Tatsuon Maruyama;
ISBN: B0000E7ATM; TITLE: A Samkara source-book; AUTHOR: Sankaracarya;
ISBN: B0000E7AUC; TITLE: Drahyayana-srauta-sutra with the commentary of Dhanvin (Sata-pitaka series : Indo-Asian literatures); AUTHOR: Drahyayana;
ISBN: B0000E7AUH; TITLE: Index to the Abhidharmakosabhasya; AUTHOR: Akira Hirakawa;
ISBN: B0000E7AUN; TITLE: Pre-Samkara Advaita philosophy (Allahabad philosophical series); AUTHOR: Sangamalal Pandey;
ISBN: B0000E7AUR; TITLE: Rgveda-mantranam varnanukramasuci; AUTHOR: Sripad Damodar Satavlekar;
ISBN: B0000E7AUT; TITLE: Bodhanandagita; AUTHOR: Bodhananda;
ISBN: B0000E7AUX; TITLE: The Kalivarjyas or prohibitions in the Kali age: Their origin and evolution and their present legal bearing (Jogendra Chandra Ghosh research prize); AUTHOR: Batukanatha Bhattacarya;
ISBN: B0000E7AUZ; TITLE: Dharma-kosa-sangraha; AUTHOR: Amrtananda;
ISBN: B0000E7AV1; TITLE: Nirukta ke pamca adhyaya: Rju-vivrti namaka vyakhya sameta; AUTHOR: Yaska;
ISBN: B0000E7AVA; TITLE: Resistant Hinduism: Sanskrit sources on anti-Christian apologetics in early nineteenth-century India (Publications of the De Nobili Research Library); AUTHOR: Richard Fox Young;
ISBN: B0000E7AVD; TITLE: India and Central Asia; AUTHOR: Prabodh Chandra Bagchi;
ISBN: B0000E7AWB; TITLE: Syntax of Apabhramsa (Intercultural Research Institute Monograph series); AUTHOR: Ram Adhar Singh;
ISBN: B0000E7AWE; TITLE: Shri Hari Van Vicharan Kavyam; AUTHOR: Gopalacaranadasa;
ISBN: B0000E7AWH; TITLE: Prakrit narrative literature : origin and growth; AUTHOR: Jagdish Chandra. Jain;
ISBN: B0000E7AWI; TITLE: Pratyabhijna Karika of Utpaldeva: Asic text on Pratyabhijna philosophy (the doctrine of recognition) : exhaustive studies, prose order of the Karikas with ... (Sharada Peetha Indological Research Series); AUTHOR: Utpaladeva;
ISBN: B0000E7AWM; TITLE: Natyasastra of Bharatamuni (Gaekwads Oriental series); AUTHOR: Bharata;
ISBN: B0000E7AWT; TITLE: An early testamentary document in Sanskrit; AUTHOR: Tarapada Mukherjee;
ISBN: B0000E7AWW; TITLE: Lahiris Indian ephemeris of planets positions according to the Nirayana or sidereal system for 1982 A.D; AUTHOR: Nirmal Chandra Lahiri;
ISBN: B0000E7AWZ; TITLE: Life of Buddha in Indian sculpture =: Ashta-maha-pratiharya : an iconological analysis; AUTHOR: Ratan Parimoo;
ISBN: B0000E7AXK; TITLE: Introduction to the Purva Mimamsa; AUTHOR: Pashupatinath Shastri;
ISBN: B0000E7AY9; TITLE: Vaidika vanmaya ka vivecanatmaka brhad itihasa (Visvesvarananda Vaidika Sodha Samsthana prakasanam); AUTHOR: Kundanalal Sarma;
ISBN: B0000E7AYB; TITLE: Vedic myths in social perspective: Acharya Dr. Vishva Bandhu Memorial Lectures (Panjab University indological series); AUTHOR: Sadashiv Ambadas Dange;
ISBN: B0000E7AYD; TITLE: Rasarnavasudhakara: A study; AUTHOR: K Vijayan;
ISBN: B0000E7AYH; TITLE: A glossary of grammatical elements and operations in Astadhyayi (CIIL Occasional Monograph Series); AUTHOR: Sumitra Mangesa Katre;
ISBN: B0000E7AZ7; TITLE: Dr. K.M. Nadkarnis Indian Materia Medica: With Ayurvedic, Unani-Tibbi, Siddha, Allopathic, Homeopathic, Naturopathic & Home Remedies, appendices & indices; AUTHOR: K. M Nadkarni;
ISBN: B0000E7AZF; TITLE: Siddhantasiromani of Bhaskaracarya: English exposition and annotation in the light and language of modern astronomy (Kendriya Sanskrit Vidyapeetha series); AUTHOR: Bhaskaracarya;
ISBN: B0000E7AZO; TITLE: Nyaasa Vimsati of Vedanta Desika: With meaning and commentary in English; AUTHOR: Venkatanatha;
ISBN: B0000E7AZV; TITLE: Anuprayukta Samskrta vyakarana =: Applied Sanskrit grammar; AUTHOR: Madhusudan Mishra;
ISBN: B0000E7AZY; TITLE: Papers of I Seminar on Sanskrit literature: Held at G.D. Somani Memorial School, Cuffe Parade, Bombay; AUTHOR: Ananthacharya Indological Research Institute;
ISBN: B0000E7B02; TITLE: Varahamihiras Brhat Samhita: With English translation, exhaustive notes and literary comments; AUTHOR: Varahamihira;
ISBN: B0000E7B0F; TITLE: Paediatric & gynaecological considerations and aphorisms in ancient Indian surgery: Based on Susruta samhita, Uttara-tantra chapters 27-38 & 63-66; AUTHOR: Susruta;
ISBN: B0000E7B0L; TITLE: Madhava-dravyagunah: Bhavasvabhavavadah (Vidyabhavana Ayurveda granthamala); AUTHOR: Madhava;
ISBN: B0000E7B15; TITLE: Bharatanatyadarsanam =: Bharata Natyadarsanam; AUTHOR: N Gopala Panikkar;
ISBN: B0000E7B1N; TITLE: The Caturmasya sacrifices: With special reference to the Hiranyakesi Srautasutra (Publications of the Centre of Advanced Study in Sanskrit. Class B); AUTHOR: V. V Bhide;
ISBN: B0000E7B2N; TITLE: Sadanandayativiracita advaitabrahmasiddhih (Parimala Sanskrit series); AUTHOR: Sadananda Yati;
ISBN: B0000E7B2W; TITLE: Madhavas commentary on the Uttaracika of Samaveda (Sata-pitaka series); AUTHOR: Madhava;
ISBN: B0000E7B2Y; TITLE: Kalidasakosah =: A comprehensive dictionary of Kalidasa (based on stylo-linguistic principles); AUTHOR: Hiralal Sukla;
ISBN: B0000E7B33; TITLE: Temples of Tadpatri (Archaeological series); AUTHOR: N. S Ramaswami;
ISBN: B0000E7B3H; TITLE: The science of ritual (Post-graduate and Research Department series); AUTHOR: Frits Staal;
ISBN: B0000E7B3K; TITLE: Index of papers submitted to the All-India Oriental Conference; AUTHOR: K. Venkateswara Sarma;
ISBN: B0000E7B3T; TITLE: Srimadvagbhatavi racitam astangahrdayam: S; AUTHOR: Vagbhata;
ISBN: B0000E7B3W; TITLE: Female divinities in Hindu mythology and ritual (Publications of the Centre of Advanced Study in Sanskrit. Class B); AUTHOR: Shyam Kishore Lal;
ISBN: B0000E7B3Z; TITLE: A Buddhist doctrine of experience: A new translation and interpretation of the works of Vasubandhu the Yogacarin; AUTHOR: Vasubandhu;
ISBN: B0000E7B43; TITLE: Indian society, religion and mythology: A study of the Brahmavaivartapurana; AUTHOR: Anantray J Rawal;
ISBN: B0000E7B47; TITLE: Jaur Gitagovinda: A dated sixteenth century Gita-Govinda from Mewar; AUTHOR: Kapila Vatsyayan;
ISBN: B0000E7B4F; TITLE: Science and technology in medieval India : a bibliography of source materials in Sanskrit, Arabic, and Persian; AUTHOR: Abdur Alvi, M. A., ; Ghori, Shabbir Ahmad Khan. ; Samba Murthy, K. V. Rahman;
ISBN: B0000E7B4K; TITLE: The aghara ritual of the Vaikhanasas (Collana di Letture diretta da Oscar Botto); AUTHOR: J Gonda;
ISBN: B0000E7B4M; TITLE: Mural paintings in Orissa; AUTHOR: Dinanath Pathy;
ISBN: B0000E7B5O; TITLE: Caraka-samhita: Agnivesas treatise ... : text with English translation (Jaikrishnadas Ayurveda series); AUTHOR: Caraka;
ISBN: B0000E7B5Y; TITLE: Nasta jatakam =: Lost horoscopy; AUTHOR: Mukunda;
ISBN: B0000E7B6A; TITLE: Woollen textiles and costumes from Bharat Kala Bhavan; AUTHOR: Bharata Kala Bhavana;
ISBN: B0000E7B6D; TITLE: Garga hora; AUTHOR: Garga;
ISBN: B0000E7B6J; TITLE: Grahanaksatrani (Sampurnananda-grant...; AUTHOR: Sampurnanand;
ISBN: B0000E7B73; TITLE: A dictionary of Bharata Natya; AUTHOR: U. S Krishna Rao;
ISBN: B0000E7B7I; TITLE: A Buddhist doctrine of experience: A new translation and interpretation of the works of Vasubandhu the Yogacarin; AUTHOR: brother of Asanga Vasubandhu;
ISBN: B0000E7B80; TITLE: Buddhist monuments and sculptures in Gujarat: A historical survey (Vishveshvarand Indological series); AUTHOR: Kantilal F Sompura;
ISBN: B0000E7B8Y; TITLE: Textiles and costumes from the Maharaja Sawai Man Singh II Museum; AUTHOR: Maharaja Sawai Man Singh II Museum;
ISBN: B0000E7B98; TITLE: LALIT KALA SERIES; AUTHOR: Unknown;
ISBN: B0000E7B9P; TITLE: Mkhas grub mon rdzon ras chen gyi rnam thar; AUTHOR: Nam-mkha-rdo-rje;
ISBN: B0000E7BA8; TITLE: Thugs sgrub bar chad kun sel chos skor; AUTHOR: Mchog- gyur-glin-pa;
ISBN: B0000E7BC5; TITLE: Gser mdog pan chen sakya mchog ldan gyi gsun bum; AUTHOR: Gser-mdog-pan-chen-sakya-mchog-ldan;
ISBN: B0000E7BCQ; TITLE: Nag dban phrin las kyi rnam par thar pa dan rje ses rab rgya mtshan rnam thar rje yon tan rgyal mtshan rnam thar; AUTHOR: Sakya-rin-chen;
ISBN: B0000E7BDQ; TITLE: Ae wam phyag rgya bzugs so; AUTHOR: Mi-bskyod-rdo-rje;
ISBN: B0000E7BEJ; TITLE: Dge sbyan gi ka ri ka lna bcu pai tshig gi brjod byan du byas pa; AUTHOR: Kamalasila;
ISBN: B0000E7BFB; TITLE: Khrid thun; AUTHOR: Mi-bskyod-rdo-rje;
ISBN: B0000E7BFD; TITLE: Rdo rje mgur dan zal gdams tshigs bcad kyi skor; AUTHOR: Mi-bskyod-rdo-rje;
ISBN: B0000E7BG3; TITLE: Tsad ma rnam par nes pa bzugs so; AUTHOR: DharmaKirti;
ISBN: B0000E7BJ6; TITLE: Bde ba can gyi smon lam bzugs so; AUTHOR: Ban-btsun-rgyal-ba-bzan-po;
ISBN: B0000E7BLI; TITLE: Mgon po legs ldan gyi skan ba rgyan khyer bzugs; AUTHOR: Jigs-med-glin-pa Ran-byun-rdo-rje;
ISBN: B0000E7BMI; TITLE: Rgya gar phags pai yul du grags che bai skad rigs bzii; AUTHOR: Ses-rab-rgyal-mtshan;
ISBN: B0000E7BMM; TITLE: Rta chen rigs gsum; AUTHOR: Rtogs-Idan Sakya-sri;
ISBN: B0000E7BMN; TITLE: Mgur dbyans chags pai na ro; AUTHOR: Rtogs-ldan Sakya-sri;
ISBN: B0000E7BMP; TITLE: Phyags chen dan chos drug nams bzes; AUTHOR: Rtogs-ldan Sakya-sri;
ISBN: B0000E7BP8; TITLE: Mahrunah; AUTHOR: Namudiyyah Shahzad Baloc;
ISBN: B0000E7BPI; TITLE: Dhup; AUTHOR: Fahmidah Riyaz;
ISBN: B0000E7BSW; TITLE: Imkan; AUTHOR: Sahirah Begam;
ISBN: B0000E7BUP; TITLE: Mire dil mire musafir; AUTHOR: Faiz Ahmad Faiz;
ISBN: B0000E7BV0; TITLE: Ik mausam mire dil ke andar, ik mausam mire bahar; AUTHOR: Kumar Pashi;
ISBN: B0000E7BVG; TITLE: Kapas ka phul: Afsane; AUTHOR: Ahmad Nadim Qasmi;
ISBN: B0000E7BWL; TITLE: Hinna; AUTHOR: Nadirah Khatun;
ISBN: B0000E7BWR; TITLE: Guman ka mumkin: Jo tu hai main hun; AUTHOR: N. M Rashid;
ISBN: B0000E7BXY; TITLE: Abyat; AUTHOR: Mushfiq Khvajah;
ISBN: B0000E7BYA; TITLE: Yih insan; AUTHOR: Majid Siddiqi;
ISBN: B0000E7BYK; TITLE: A reverse dictionary of Urdu: Ca. 38,000 entries; AUTHOR: Donald A Becker;
ISBN: B0000E7BZP; TITLE: Sada-yi dil; AUTHOR: Shamsher Singh Sher;
ISBN: B0000E7C08; TITLE: Lekin; AUTHOR: Jogindar Pal;
ISBN: B0000E7C09; TITLE: Motiyon ka har, Puran Singh Hunar; AUTHOR: Puran Singh Hunar;
ISBN: B0000E7C0V; TITLE: Inqilab-i Iran; AUTHOR: Sibt-i Hasan;
ISBN: B0000E7C2O; TITLE: Nazhad-i sang; AUTHOR: Balraj Komal;
ISBN: B0000E7C32; TITLE: Naqd-i Dil; AUTHOR: Manohar Lal Dil;
ISBN: B0000E7C35; TITLE: Dastkhat; AUTHOR: Sadiq;
ISBN: B0000E7C60; TITLE: Bele bele; AUTHOR: Ahmad Zafar;
ISBN: B0000E7C6M; TITLE: Madho Lal Husain: Halat va kafiyan; AUTHOR: Shah Husain;
ISBN: B0000E7C7G; TITLE: Cohanbran: Has ras; AUTHOR: Arshad Mir;
ISBN: B0000E7CBR; TITLE: The political philosophy of Iqbal; AUTHOR: Parveen Shaukat Ali;
ISBN: B0000E7CC0; TITLE: Allama Muhammad Iqbal, 1877-1938; AUTHOR: A=hmad Salsimurra=hmsan, Mu=hammad. ; Naishnal Kame=tsi barsa«e =Sad Ssalah Taqrsibsat Vilsadat ¦Allsamah Mu=hammad Iqbsal. Nadsim Qsasimsi;
ISBN: B0000E7CD8; TITLE: Jumhuriyyat ka qatl; AUTHOR: Ram Saran Asar;
ISBN: B0000E7CED; TITLE: Jamal-i fikr; AUTHOR: Kanval Firoz;
ISBN: B0000E7CFQ; TITLE: Tanha tanha; AUTHOR: Ahmad Faraz;
ISBN: B0000E7CHG; TITLE: Lafz khurdare; AUTHOR: Tanvir Sapra;
ISBN: B0000E7CHL; TITLE: Gard-i mahtab; AUTHOR: Ahmad Mushtaq;
ISBN: B0000E7CHT; TITLE: Narasa: Nazmen; AUTHOR: Maqbul Ahmad;
ISBN: B0000E7CIC; TITLE: Jaise darya; AUTHOR: Vajidah Tabassum;
ISBN: B0000E7CL6; TITLE: Maqalat-i Josh; AUTHOR: Shabbir Hasan Khan Josh Malihabadi;
ISBN: B0000E7CMZ; TITLE: Barg-i sahra; AUTHOR: Muhsin Naqvi;
ISBN: B0000E7CN6; TITLE: Razon se bhara bastah; AUTHOR: Saqi Farooqi;
ISBN: B0000E7CP5; TITLE: Divan; AUTHOR: Ashraf Qadiri;
ISBN: B0000E7CP6; TITLE: Yadon ka suraj; AUTHOR: Siraj Anvar;
ISBN: B0000E7CPA; TITLE: Ghubar-i sahra: Intikhab-i kalam; AUTHOR: Mahdi Husain Nasiri;
ISBN: B0000E7CPJ; TITLE: Rahmat: Ek islahi navil; AUTHOR: Nasim Inhonvi;
ISBN: B0000E7CPL; TITLE: Sahil nahin milta; AUTHOR: Anis Mirza;
ISBN: B0000E7CQ2; TITLE: Dhup chan; AUTHOR: Iqbal Zakhmi;
ISBN: B0000E7CQ5; TITLE: Nasr nagine; AUTHOR: Shahnaz Bano;
ISBN: B0000E7CQ6; TITLE: Saran; AUTHOR: Najm Husain Sayyid;
ISBN: B0000E7CQ7; TITLE: Ukkar dukkar bhamba bho: Nazman; AUTHOR: Ramzan Shahid;
ISBN: B0000E7CQD; TITLE: Jagde safne; AUTHOR: Mazhar Cauhdri;
ISBN: B0000E7CQF; TITLE: Jat di kartut; AUTHOR: Miran Bakhsh Minhas;
ISBN: B0000E7CQI; TITLE: Kavan hath sananhah; AUTHOR: Ghulam Husain Shakir;
ISBN: B0000E7CQJ; TITLE: Kerne; AUTHOR: Muhammad Ashraf Pal;
ISBN: B0000E7CQL; TITLE: Kih janan main kaun; AUTHOR: Parvin Malik;
ISBN: B0000E7CQM; TITLE: Kih likkhan?; AUTHOR: Malik M Zumurrud;
ISBN: B0000E7CQN; TITLE: Kikran di chan; AUTHOR: Afzal Parvez;
ISBN: B0000E7CQQ; TITLE: Pahaj; AUTHOR: Zafar Lashari;
ISBN: B0000E7CR1; TITLE: Rut de car safar; AUTHOR: Afzal Ahsan;
ISBN: B0000E7CR4; TITLE: Gulzar-i Sassi; AUTHOR: Ghulam Haidar Mastanah;
ISBN: B0000E7CR5; TITLE: Sohna khvab; AUTHOR: Navaz;
ISBN: B0000E7CR6; TITLE: Suraj mukhi te hor nashri drame; AUTHOR: Sajjad Haidar;
ISBN: B0000E7CR9; TITLE: Talhiyan di chan; AUTHOR: Ghulam Husain Suhail;
ISBN: B0000E7CRI; TITLE: Taiksila: Panjab da ik tarikhi shahr; AUTHOR: Saifur Rahman Dar;
ISBN: B0000E7CRJ; TITLE: Sham rangi kuri; AUTHOR: Navaz;
ISBN: B0000E7CRK; TITLE: Panjabi namah; AUTHOR: Irshad Ahmad Panjabi;
ISBN: B0000E7CRL; TITLE: Dillan da canan: Iqbal ki das nazmon ka manzum Panjabi tarjamah; AUTHOR: Muhammad Iqbal;
ISBN: B0000E7CRO; TITLE: Shishah; AUTHOR: Tanvir Bukhari;
ISBN: B0000E7CRP; TITLE: Varis nira varis; AUTHOR: Sarfaraz Husain Qazi;
ISBN: B0000E7CRU; TITLE: Shughl; AUTHOR: Shafqat Tanvir Mirza;
ISBN: B0000E7CRX; TITLE: Cikkar rangi murti; AUTHOR: Kahkashan Malik;
ISBN: B0000E7CS2; TITLE: Balo te mahiya; AUTHOR: Haidar Shah Aqa Hoshiyarpuri;
ISBN: B0000E7CS4; TITLE: Aish tre: Ghazlan; AUTHOR: Tanvir Bukhari;
ISBN: B0000E7CS9; TITLE: Conrviyan nazman; AUTHOR: Vazir Agha;
ISBN: B0000E7CSA; TITLE: Kulliyyat-i Lali; AUTHOR: Muhammad Siddiq Lali;
ISBN: B0000E7CSF; TITLE: Bujh mera bujhakka; AUTHOR: Arshad Mir;
ISBN: B0000E7CSQ; TITLE: Kafiyan Bullhe Shah; AUTHOR: Bullhe Shah;
ISBN: B0000E7CST; TITLE: Sohni Mahinval; AUTHOR: Fazl Shah;
ISBN: B0000E7CSU; TITLE: Panjab ke lok khel; AUTHOR: Tanvir Bukhari;
ISBN: B0000E7CSV; TITLE: Yusuf te Zulaikha; AUTHOR: Muhammad Ayyub Hashmat Shah;
ISBN: B0000E7CSW; TITLE: Qissah-yi Shirin Farhad; AUTHOR: Hashim Shah;
ISBN: B0000E7CSX; TITLE: Vafat namah; AUTHOR: Ghulam Rasul Ghulam;
ISBN: B0000E7CT1; TITLE: Qissah-yi Puran Bhagat; AUTHOR: Qadir Yar;
ISBN: B0000E7CT6; TITLE: Sabz gunbad de nazare; AUTHOR: Hafiz Muhammad Husain Hafiz;
ISBN: B0000E7CT7; TITLE: Qissah-yi Sultan Mahmud; AUTHOR: Maula Bakhsh Lahauri;
ISBN: B0000E7CT9; TITLE: Shirin Farhad; AUTHOR: Fida Husain Asir Varisi;
ISBN: B0000E7CTA; TITLE: Qissah-yi Sohna va Zaini; AUTHOR: Ahmad Din Amritsari;
ISBN: B0000E7CTD; TITLE: Qissah-yi Sassi Punnun; AUTHOR: Nazir Ahmad Manzur Bat Lahauri;
ISBN: B0000E7CTG; TITLE: Gulzar-i Rangila; AUTHOR: Muhammad Bakhsh Rangila;
ISBN: B0000E7CTH; TITLE: Gulshan-i Rangila; AUTHOR: Muhammad Bakhsh Rangila;
ISBN: B0000E7CTN; TITLE: Islami kahaniyan; AUTHOR: Ciragh Din Junekevala;
ISBN: B0000E7CTQ; TITLE: Kan di faujdari te ghuggi di apil; AUTHOR: Ciragh Din Junekevala;
ISBN: B0000E7CTS; TITLE: Buzurgan diyan karamatan; AUTHOR: Ciragh Din Junekevala;
ISBN: B0000E7CTW; TITLE: Qissah-yi Shah Bahram va Husn Bano pari; AUTHOR: Imam Bakhsh;
ISBN: B0000E7CTY; TITLE: Asli qissah-yi Dhol badshah; AUTHOR: Allah Dittah;
ISBN: B0000E7CU1; TITLE: Kevre ka ban; AUTHOR: Sulaiman Khatib;
ISBN: B0000E7CU2; TITLE: Vuh sab baten; AUTHOR: Bisheshar Pardip;
ISBN: B0000E7CU6; TITLE: Musafir aur digar afsane; AUTHOR: Shankar Sarup Bhatnagar;
ISBN: B0000E7CU7; TITLE: Andhere, dur tak; AUTHOR: Shankar Sarup Bhatnagar;
ISBN: B0000E7CU9; TITLE: Kamal kamna ke; AUTHOR: Krishan Mohan;
ISBN: B0000E7CUD; TITLE: Ciragh ke zakhm; AUTHOR: Harcaran Cavlah;
ISBN: B0000E7CUE; TITLE: Cand kaliyan nashat ki; AUTHOR: Muhammad Burhan Husain;
ISBN: B0000E7CUI; TITLE: Khizr-i manzil; AUTHOR: Sufi Muhammad Yasin Khan Sadiq Dihlavi;
ISBN: B0000E7CUP; TITLE: Shabnam; AUTHOR: Siraj Anvar;
ISBN: B0000E7CUQ; TITLE: Shahabi; AUTHOR: Shahnaz Kanval;
ISBN: B0000E7CV1; TITLE: Tilism-i safar; AUTHOR: Sham Rizvi;
ISBN: B0000E7CVB; TITLE: Shrah-yi jazbat; AUTHOR: Amiruddin Amir Dihlavi;
ISBN: B0000E7CVH; TITLE: Mausam zard gulabon ka; AUTHOR: Shahid Mir;
ISBN: B0000E7CVN; TITLE: Daryaft; AUTHOR: Naz Qadiri;
ISBN: B0000E7CVP; TITLE: Magadh; AUTHOR: Shrikant Verma;
ISBN: B0000E7CVQ; TITLE: Khak-i Karbala; AUTHOR: Muhammad Iftikharulhasan;
ISBN: B0000E7CVU; TITLE: Samundar, salib aur vuh: Ek navil; AUTHOR: Kashmiri Lal Zakir;
ISBN: B0000E7CVY; TITLE: Dastan-i hayat; AUTHOR: Sayyid Mir Qasim;
ISBN: B0000E7CVZ; TITLE: Nur ki nadiyan: Safar namah-yi hajj; AUTHOR: Ahmad Khan Durrani;
ISBN: B0000E7CW8; TITLE: Majaz; AUTHOR: Yusuf Mirza;
ISBN: B0000E7CWB; TITLE: Adhi bat: Drame; AUTHOR: Bano Qudsiyah;
ISBN: B0000E7CWC; TITLE: Atish-i nau bahar; AUTHOR: Mahmudulhasan;
ISBN: B0000E7CWD; TITLE: Avarah suraj; AUTHOR: Bala Dube;
ISBN: B0000E7CWE; TITLE: Avarah; AUTHOR: Sharat Candar;
ISBN: B0000E7CWF; TITLE: Bat men ghat; AUTHOR: Fikr Taunsvi;
ISBN: B0000E7CWG; TITLE: Cakivarah men visal; AUTHOR: Muhammad Khalid Akhtar;
ISBN: B0000E7CWH; TITLE: Cauthi simt: Afsane; AUTHOR: Batul Rahmani;
ISBN: B0000E7CWJ; TITLE: Divar ke piche; AUTHOR: Irshad Amrohvi;
ISBN: B0000E7CWL; TITLE: Gul-i tar; AUTHOR: Rajesh Kumar Auj;
ISBN: B0000E7CWM; TITLE: Gulab ki qalam: Afsane; AUTHOR: Hafiz Ahsan;
ISBN: B0000E7CWN; TITLE: Hanste ansu: Ek navil; AUTHOR: Sadiq Zubair;
ISBN: B0000E7CWP; TITLE: Kanc ka bazigar; AUTHOR: Asiyyah Shafaq;
ISBN: B0000E7CWS; TITLE: Khvurshid-i Hira: Majmuah-yi nat; AUTHOR: Rafiuddin Zaki Quraishi;
ISBN: B0000E7CWT; TITLE: Kyon roe shahnai; AUTHOR: Naz Kafil Gilani;
ISBN: B0000E7CWW; TITLE: La sharik; AUTHOR: Tufail Dara;
ISBN: B0000E7CWY; TITLE: Nakhl-i Jan; AUTHOR: Aslam Kolsari;
ISBN: B0000E7CWZ; TITLE: Nim tarashidah sanam; AUTHOR: Javed Akram;
ISBN: B0000E7CX0; TITLE: Pat jhar ke musafir; AUTHOR: Musavvir Sabsvari;
ISBN: B0000E7CX1; TITLE: Patthar bolte hain: Ek navil; AUTHOR: Gurcaran Singh Musafir;
ISBN: B0000E7CX4; TITLE: Raushani ai raushani: Majmuah-yi kalam; AUTHOR: Sayyid Husain Shakib Jalali;
ISBN: B0000E7CX5; TITLE: Razdan; AUTHOR: Firdaus Haidar;
ISBN: B0000E7CX6; TITLE: Shafaq zar; AUTHOR: Payam Fathpuri;
ISBN: B0000E7CX8; TITLE: Shakh-i gul; AUTHOR: Iqbal Safipuri;
ISBN: B0000E7CX9; TITLE: Shugun; AUTHOR: Gulshan Nandah;
ISBN: B0000E7CXC; TITLE: Tar par calne vali: Barah afsane aur ek navlit; AUTHOR: Mirza Hamid Beg;
ISBN: B0000E7CXF; TITLE: Andheri rat ke musafir; AUTHOR: Nasim Hijazi;
ISBN: B0000E7CXI; TITLE: Chalni ki piyas: Shiri majmuah; AUTHOR: Muhib Arifi;
ISBN: B0000E7CXJ; TITLE: Dasht-i sham; AUTHOR: Abdulaziz Khalid;
ISBN: B0000E7CXL; TITLE: Nigari-i sahar; AUTHOR: Jauhar Hashimi;
ISBN: B0000E7CXM; TITLE: Paband o azad: Majmuah-yi kalam; AUTHOR: Abdurrauf Anjum;
ISBN: B0000E7CXO; TITLE: Shakh; AUTHOR: Puran Singh Hunar;
ISBN: B0000E7CXP; TITLE: Zar-i gul; AUTHOR: Kausar Niazi;
ISBN: B0000E7CXR; TITLE: Firozullughat: Urdu jami : naya adishan, nai tartib aur jadid izafon ke sath; AUTHOR: Firozuddin;
ISBN: B0000E7CXU; TITLE: Standard twentieth century dictionary: Urdu into English; AUTHOR: Bashir Ahmad Quraishi;
ISBN: B0000E7CXZ; TITLE: Abulkalam Azad; AUTHOR: Ghufran Ahmad;
ISBN: B0000E7CY2; TITLE: Ajnabi apne des men: Balocistan par ek riportazh; AUTHOR: Shaukat Ali Shah;
ISBN: B0000E7CYB; TITLE: Asrar-i Iqbal: Tabsiron ke sath Allamah Iqbal ki masnavi asrar-i khvudi ka Urdu men manzum aur manavi tarjumah; AUTHOR: Muhammad Iqbal;
ISBN: B0000E7CYC; TITLE: Aulad-i Adam; AUTHOR: Muhammad Munawwar;
ISBN: B0000E7CYG; TITLE: Baloc qaum ki tarikh; AUTHOR: Muhammad Sardar Khan Baluch;
ISBN: B0000E7CYH; TITLE: Barkat-i Iqbal; AUTHOR: Muhammad Riyaz;
ISBN: B0000E7CYI; TITLE: Bazar-i sada; AUTHOR: Shabab Kairanvi;
ISBN: B0000E7CYJ; TITLE: Bazm-i Nazim; AUTHOR: Sayyid Nazir Husain Nazim;
ISBN: B0000E7CYL; TITLE: Capni ki shadi; AUTHOR: Afzal Parvez;
ISBN: B0000E7CYN; TITLE: Dusri kiran: Kahaniyan; AUTHOR: Virendar Patvari;
ISBN: B0000E7CYP; TITLE: Farhang-i Anis =: Laxican of Meer Anees; AUTHOR: Naib Husain Naqvi;
ISBN: B0000E7CYQ; TITLE: Farhang-i Iqbal, Urdu; AUTHOR: Nasim Amrohvi;
ISBN: B0000E7CYS; TITLE: Hadis-i jahan; AUTHOR: Qaisar Aminuddin Khan;
ISBN: B0000E7CYU; TITLE: Hava ka takht; AUTHOR: Majid Siddiqi;
ISBN: B0000E7CYV; TITLE: Hayat-i Anvar; AUTHOR: Sayyid Muhammad Azhar Shah Qaisar;
ISBN: B0000E7CYZ; TITLE: Intizar ki rat; AUTHOR: Kumar Pashi;
ISBN: B0000E7CZ1; TITLE: Iqbal aur Ghalib: Tahqiqi amal ka mutalaah; AUTHOR: Habibullah Hamidi Kashmiri;
ISBN: B0000E7CZ3; TITLE: Iqbal aur Sayyid Sulaiman Nadvi; AUTHOR: Tahir Taunsvi;
ISBN: B0000E7CZ4; TITLE: Iqbal ke mahbub sufiyah; AUTHOR: Ijazulhaq Quddusi;
ISBN: B0000E7CZ5; TITLE: Iqbal ki maba dultabiat; AUTHOR: Ishrat Hasan Enver;
ISBN: B0000E7CZ7; TITLE: Iqbaliyat ka tanqidi jaizah; AUTHOR: Qazi Ahmad Miyan Akhtar Junagarhi;
ISBN: B0000E7CZ8; TITLE: Iran: Shahanshah se Khumaini tak; AUTHOR: Kausar Niazi;
ISBN: B0000E7CZA; TITLE: Islami khattat: Qadim va jadid; AUTHOR: Tariq Masud;
ISBN: B0000E7CZB; TITLE: Islami tarikh o tahzib; AUTHOR: Bari Alig;
ISBN: B0000E7CZC; TITLE: Islami tasavvuf; AUTHOR: Sayyid Ahmad Uruj Qadiri;
ISBN: B0000E7CZE; TITLE: Jahan-i ghazal: Shiri majmuah; AUTHOR: Navvab Ali Khan Navvab Lakhnavi;
ISBN: B0000E7CZH; TITLE: Jangi qaidi ki dairi; AUTHOR: Mansurulhaq Malik;
ISBN: B0000E7CZI; TITLE: Kalam-i narm o nazuk: Ap biti, dastan-i Pakistan; AUTHOR: Cauhdri Nazir Ahmad Khan;
ISBN: B0000E7CZJ; TITLE: Karvan-i shauq; AUTHOR: Aftab Ahmad Qarshi;
ISBN: B0000E7CZL; TITLE: Khilafat-i Andalus; AUTHOR: Zulfaqar Jang;
ISBN: B0000E7CZN; TITLE: Khun ka darya: Apreshan Bairut; AUTHOR: Ghulam Akbar;
ISBN: B0000E7CZO; TITLE: Khvushhal va Iqbal; AUTHOR: Mir Abdussamad Khan;
ISBN: B0000E7CZP; TITLE: Kya jata hai qafilah: Shakhsi khake; AUTHOR: Nasrullah Khan;
ISBN: B0000E7CZS; TITLE: Lazzat-i azar; AUTHOR: Nasir Koti;
ISBN: B0000E7CZU; TITLE: Lughatushshuara; AUTHOR: Muhammad Ashraf Khokhar;
ISBN: B0000E7CZW; TITLE: Mah o sal: Yadon ka majmuah; AUTHOR: Faiz Ahmad Faiz;
ISBN: B0000E7CZX; TITLE: Muhabbat aur inqilab; AUTHOR: Qazi Javed;
ISBN: B0000E7CZY; TITLE: Mahfil-i anbiya; AUTHOR: Muhammad Jamil Ahmad;
ISBN: B0000E7D00; TITLE: Man ji; AUTHOR: Qudratullah Shahab;
ISBN: B0000E7D02; TITLE: Marasi-yi Raza; AUTHOR: Sayyid Al-i Raza;
ISBN: B0000E7D04; TITLE: Masalah-yi ijtihad; AUTHOR: Muhammad Hanif Nadvi;
ISBN: B0000E7D06; TITLE: Matalib-i Iqbal: Tafhim-i kalam-i Iqbal ke sath sath un ahl-i ilm ka mukhtasar tazkirah jin ka zikr kalam-i Iqbal men milta hai; AUTHOR: Maqbul Anvar Daudi;
ISBN: B0000E7D0A; TITLE: Miri zindagi fasanah: Ap biti navil; AUTHOR: Sadiqulkhairi;
ISBN: B0000E7D0B; TITLE: Mir Anis aur un ke akhlaf ke marsiye; AUTHOR: Mir Babbar Ali Anis;
ISBN: B0000E7D0G; TITLE: Mutalaah-yi Akbar; AUTHOR: Ghulam Husain Zulfaqar;
ISBN: B0000E7D0K; TITLE: Naqsh-i davam; AUTHOR: Anzar Shah Masudi;
ISBN: B0000E7D0M; TITLE: Nuktah-yi raz: Muntakhab mazamin; AUTHOR: Shanulhaq Haqqi;
ISBN: B0000E7D0R; TITLE: Pakistan men tahzib ka irtiqa; AUTHOR: Sibt-i Hasan;
ISBN: B0000E7D0T; TITLE: Qaid-i Azam ka islami kirdar: Barr-i saghir ki mazhabi aur siyasi tahrikon ki raushani men; AUTHOR: Karam Haidari;
ISBN: B0000E7D12; TITLE: Saikshan se bataliyan; AUTHOR: Mukhtar Ahmad Gilani;
ISBN: B0000E7D16; TITLE: Shobira; AUTHOR: Sayyidah Majidah Khatun;
ISBN: B0000E7D18; TITLE: Savanih Hazrat Maulana Muhammad Yusuf Kandhlavi; AUTHOR: Sayyid Muhammad Sani Hasani;
ISBN: B0000E7D19; TITLE: Farhangnamah-yi jadid: Farsi-Urdu Inglisi; AUTHOR: Firuz al-Din Razi;
ISBN: B0000E7D1A; TITLE: Sirat-i Anvar; AUTHOR: Ghulam Rasul;
ISBN: B0000E7D1B; TITLE: Sirat-i Habib; AUTHOR: Abu Anis Muhammad Barkat Ali;
ISBN: B0000E7D1C; TITLE: Sirat-i pak; AUTHOR: Muhammad Aslam Qasimi;
ISBN: B0000E7D1E; TITLE: Sirat-i tayyibah; AUTHOR: Amiruddin;
ISBN: B0000E7D1J; TITLE: Hayat-i Faridi yani savanihumri Hazrat Baba Fariduddin Masud Ganj-i Shakar; AUTHOR: Bashir Ahmad Cishti;
ISBN: B0000E7D1M; TITLE: Muzarbat: Sud ka nam manafa; AUTHOR: Abdurrahman;
ISBN: B0000E7D1N; TITLE: Speeches, writings, and statements of Iqbal; AUTHOR: Muhammad Sherwani, Latif Ahmed. ; Naishnal Kame=tsi barsa«e =Sad Ssalah Taqrsibsat Villsadat ¦Allsamah Mu=hammad Iqbsal. Iqbal;
ISBN: B0000E7D1O; TITLE: Tahdis-i nimat; AUTHOR: Muhammad Zafrullah Khan;
ISBN: B0000E7D1P; TITLE: Takmil-i insaniyyat, ayat-i qurani ki raushani men; AUTHOR: Afzal Kiyani;
ISBN: B0000E7D1R; TITLE: Tarikh-i khatm-i nubuvat, 1891 se 1974 tak; AUTHOR: Abdulkarim Shorish Kashmiri;
ISBN: B0000E7D1S; TITLE: Tarikh-i khatm-i nubuvat, 1891 se 1974 tak; AUTHOR: Abdulkarim Shorish Kashmiri;
ISBN: B0000E7D1T; TITLE: Tarikh-i Islam; AUTHOR: Shah Muinuddin Ahmad Nadvi;
ISBN: B0000E7D1U; TITLE: Tarikh-i Lahaur; AUTHOR: Kanhayya Lal;
ISBN: B0000E7D1Y; TITLE: Ta dam-i tahrir; AUTHOR: Siddiq Salik;
ISBN: B0000E7D1Z; TITLE: Tafsir-i Anis; AUTHOR: Muhammad Sadiq Safvi;
ISBN: B0000E7D20; TITLE: Taghazzul-i Majidi; AUTHOR: Abdulmajid Daryabadi;
ISBN: B0000E7D23; TITLE: Talash-i Mir: Yani khudae sukhan Mir Taqi Mir Dihlavi ki hayat aur fann ke nae goshon par tahqiqi aur tanqidi mazamin ka majmuah; AUTHOR: Nisar Ahmed Faruqi;
ISBN: B0000E7D2A; TITLE: Tarikh-i Jhang; AUTHOR: Bilal Zubairi;
ISBN: B0000E7D2C; TITLE: Tazkirah-yi Cin; AUTHOR: Gulzar Ahmad;
ISBN: B0000E7D2I; TITLE: Tarkash-i Bashar: Shiri majmuah; AUTHOR: Muhammad Iftikhar Ahmad Bashar;
ISBN: B0000E7D2J; TITLE: Tera mera gham; AUTHOR: Muhammad Hasib Maghmum;
ISBN: B0000E7D2L; TITLE: Tin cihre ek saval; AUTHOR: Kashmiri Lal Zakir;
ISBN: B0000E7D2N; TITLE: Tumhare lie; AUTHOR: Atiyyah Parvin;
ISBN: B0000E7D2S; TITLE: Urdu men qitah nigari; AUTHOR: Khvajah Muhammad Zakariyya;
ISBN: B0000E7D2T; TITLE: Urdu zaban ki qadim tarikh; AUTHOR: Ainulhaq Faridkoti;
ISBN: B0000E7D2W; TITLE: Vali ahd: Tarikhi navil; AUTHOR: Qamar Ajnalvi;
ISBN: B0000E7D2X; TITLE: Vilayati zafaran: Urdu ke libas-i majaz men; AUTHOR: Sayyid Zamir Jafri;
ISBN: B0000E7D30; TITLE: Zar se zat; AUTHOR: Iffat Quraishi;
ISBN: B0000E7D31; TITLE: Zikr-i habib; AUTHOR: Malik Muhammad Din;
ISBN: B0000E7D34; TITLE: Zikr-i yar cale; AUTHOR: Mirza Zafarulhasan;
ISBN: B0000E7D35; TITLE: Abr-i naisan; AUTHOR: Tayyibah Begam;
ISBN: B0000E7D3H; TITLE: Amir Khusrau Dihlavi: Hayat aur shairi : ek tanqidi jaizah; AUTHOR: Sayyid Sabahuddin Abdurrahman;
ISBN: B0000E7D3J; TITLE: Anreri khusar; AUTHOR: Sayyid Zamir Jafri;
ISBN: B0000E7D3K; TITLE: Asar-i siyasat: 1912 ke siyasi mazamin; AUTHOR: Abulkalam Azad;
ISBN: B0000E7D3L; TITLE: Ashab-i rasul aur un ke karname; AUTHOR: Nabi Ahmad Suha;
ISBN: B0000E7D3N; TITLE: Safar namah-yi asir Malta yani ... Maulana Mahmudulhasan ... ki mukammal savanih-yi hayat; AUTHOR: Sayyid Husain Ahmad Madni;
ISBN: B0000E7D3P; TITLE: Avaz-i dost; AUTHOR: Mukhtar Masud;
ISBN: B0000E7D3Q; TITLE: Aj bhi ho jo Brahim ka iman paida; AUTHOR: Akhlaq Husain;
ISBN: B0000E7D3R; TITLE: Baba Farid Ganjshakar; AUTHOR: Shabbir Hasan Cishti Nizami;
ISBN: B0000E7D3V; TITLE: Barr-i saghir-i Pak o Hind men Islami nizam-i adl gustari; AUTHOR: Muhammad Abdulhafiz Siddiqi;
ISBN: B0000E7D3W; TITLE: Bayaz Ghalib: Tahqiqi jaizah; AUTHOR: Kamal Ahmad Siddiqi;
ISBN: B0000E7D40; TITLE: Bolte zakhm: 1972 se 1975 tak ke inshaiyon ka majmuah; AUTHOR: Rafiq Ahmad Bajvah;
ISBN: B0000E7D46; TITLE: Main ne Dhakah dubte dekha; AUTHOR: Siddiq Salik;
ISBN: B0000E7D47; TITLE: Dabistan; AUTHOR: Hamid Kausar;
ISBN: B0000E7D48; TITLE: Dairah-yi maarif-i Iqbal; AUTHOR: Malik Hasan Akhtar;
ISBN: B0000E7D4B; TITLE: Divan-i Ghalib; AUTHOR: Mirza Asadullah Khan Ghalib;
ISBN: B0000E7D4D; TITLE: Dohre; AUTHOR: Sayyid Shah Sharaf;
ISBN: B0000E7D4F; TITLE: Dunyae Islam ki maujudah Islami tahriken; AUTHOR: Masud Alam Nadvi;
ISBN: B0000E7D4J; TITLE: Faimili planing aur Islam; AUTHOR: Khalid Saifullah Abidin Rahmani;
ISBN: B0000E7D4K; TITLE: Faizan-i Iqbal: Tajalliyyat-i kalim va mushahidat-i hakim; AUTHOR: Abdulkarim Shorish Kashmiri;
ISBN: B0000E7D4L; TITLE: Fiqh-yi Islami aur daur-i jadid ke masail; AUTHOR: Mujibullah Nadvi;
ISBN: B0000E7D4M; TITLE: Fikr-i Iqbal ka tadriji inqilab; AUTHOR: Sardar Ahmad;
ISBN: B0000E7D4O; TITLE: Ghalib, ek mutalaah; AUTHOR: Mumtaz Husain;
ISBN: B0000E7D4P; TITLE: Ghalib, haqiqat ke aine men; AUTHOR: Hans Raj Rahbar;
ISBN: B0000E7D4R; TITLE: al-Ghazzali: Yani hujjatulislam Imam Muhammad Ghazzali ki savanihumri; AUTHOR: Muhammad Shibli Numani;
ISBN: B0000E7D4T; TITLE: Dunya ka qadim tarin adab; AUTHOR: Ibn Hanif;
ISBN: B0000E7D4U; TITLE: Hadaiq-i bakhshish; AUTHOR: Ahmad Raza Khan Barelvi;
ISBN: B0000E7D4W; TITLE: Haji Imdadullah Muhajir Makki: Sirat o savanih; AUTHOR: Sayyid Nazar Zaidi;
ISBN: B0000E7D4X; TITLE: Harf-i Surur: Ap biti; AUTHOR: Al-i Ahmad Surur;
ISBN: B0000E7D51; TITLE: Hayat-i Shibli; AUTHOR: Sayyid Sulaiman Nadvi;
ISBN: B0000E7D52; TITLE: Hayat-i tayyibah; AUTHOR: Abu Salim Muhammad Abdulhayy;
ISBN: B0000E7D55; TITLE: Hindustani siyasat men Musalmanon ka uruj: 1885 ta 1906 ke siyasi halat ka tajziyah; AUTHOR: Rafiq Zakaria;
ISBN: B0000E7D5D; TITLE: Iqbal ka payam, asr-i hazir ke nam; AUTHOR: Tayyib Usmani Nadvi;
ISBN: B0000E7D5H; TITLE: Iqbal ke nasri afkar; AUTHOR: Muhammad Iqbal;
ISBN: B0000E7D5J; TITLE: Iqbal ki talash; AUTHOR: Z Ansari;
ISBN: B0000E7D5L; TITLE: Iqbal manzil, Sialkot: An introduction; AUTHOR: Ahmad Nabi Khan;
ISBN: B0000E7D5P; TITLE: Masarrat se basirat tak; AUTHOR: Al-i Ahmad Surur;
ISBN: B0000E7D5S; TITLE: Islam aur ham: Allamah Iqbal ki nazar men; AUTHOR: Fazlurrahman;
ISBN: B0000E7D5U; TITLE: Islam men tasavvur-i riyasat; AUTHOR: Rashid Ahmad Jalandhari;
ISBN: B0000E7D69; TITLE: Kafiyan Shah Husain te risalah tahniyyat; AUTHOR: Shah Husain;
ISBN: B0000E7D6E; TITLE: Khak-i Hijaz ke nigahban; AUTHOR: Salahuddin Mahmud;
ISBN: B0000E7D6P; TITLE: Kulliyyat-i Asghar; AUTHOR: Asghar Husain Asghar Gondvi;
ISBN: B0000E7D6S; TITLE: Kulliyyat-i Shakil; AUTHOR: Shakil Ahmad Shakil Badayuni;
ISBN: B0000E7D6X; TITLE: Lok dastanen; AUTHOR: Agha Salimu;
ISBN: B0000E7D73; TITLE: Man melah: Miyan Muhammad Bakhsh ke kalam ka manzum Urdu tarjumah; AUTHOR: Miyan Muhammad Bakhsh;
ISBN: B0000E7D78; TITLE: Kalam-i Shadab; AUTHOR: Afzal Shadab;
ISBN: B0000E7D79; TITLE: Maulana Abulkalam Azad, bah haisiyyat mufassir o muhaddis; AUTHOR: Abu Salman Shahjahanpuri;
ISBN: B0000E7D7F; TITLE: Shirazah-yi khayal; AUTHOR: Rashid Ahmad Siddiqi;
ISBN: B0000E7D7L; TITLE: Tahzib va fann: Mazamin; AUTHOR: Ahmad Nadim Qasmi;
ISBN: B0000E7D7U; TITLE: Ya Khuda; AUTHOR: Qudratullah Shahab;
ISBN: B0000E7D81; TITLE: Muhammad Qasim se hamlah-yi Babar tak; AUTHOR: Niyaz Muhammad Khan Niyaz Fathpuri;
ISBN: B0000E7D87; TITLE: Q. se qalam tak; AUTHOR: Munir Ahmad Shaikh;
ISBN: B0000E7D8G; TITLE: Kalam-i be lagam; AUTHOR: N. B. Sen Nashad;
ISBN: B0000E7D90; TITLE: Anis ke marsiye; AUTHOR: Mir Babbar Ali Anis;
ISBN: B0000E7D98; TITLE: Si harfi: Vain firaq; AUTHOR: Murid Husain;
ISBN: B0000E7D9H; TITLE: Tahrik-i Shaikhulhind: Angrezi sarkar ki zaban men reshami khutut sazish kes aur kaun kya tha? : Indiya Afis Landan men mahfuz rekard ka Urdu tarjumah; AUTHOR: Mahmudulhasan;
ISBN: B0000E7D9I; TITLE: Tahrik-i reshami rumal; AUTHOR: Sayyid Husain Ahmad Madni;
ISBN: B0000E7D9M; TITLE: Sindhi literature and society; AUTHOR: Motilal Wadhumal Jotwani;
ISBN: B0000E7D9N; TITLE: Tanqidi mazamin; AUTHOR: Ahmad Shah Bukhari Patras;
ISBN: B0000E7D9P; TITLE: Shahr se dur; AUTHOR: William Shakespeare;
ISBN: B0000E7D9R; TITLE: Tazkirah-yi shaukat-i nadiri; AUTHOR: Mirza Kalb-i Husain Khan Nadir;
ISBN: B0000E7DA1; TITLE: Masnaviyat-i Shauq; AUTHOR: Navvab Mirza Shauq Lakhnavi;
ISBN: B0000E7DA2; TITLE: Urdu adab men Mahdaviyyon ka hissah, 1496 ta 1800; AUTHOR: Sayyid Nusrat Mahdi;
ISBN: B0000E7DA3; TITLE: Urdu fikshan ki vazahati fihrist, 1947 se 1967 tak; AUTHOR: Fatimah Rajah;
ISBN: B0000E7DA4; TITLE: Nal Daman; AUTHOR: Ahmad Saravi;
ISBN: B0000E7DAL; TITLE: Zikr-i Sayyidain: Khvajah Ghulamussayyidain, shakhsiyyat o afkar; AUTHOR: Shamsi Tahrani;
ISBN: B0000E7DAN; TITLE: Iqbal centenary papers presented at the International Congress on Allama Mohammad Iqbal, 2-8 Dec. 1977.; AUTHOR: Pakistan) (1977 : University of the Punjab. International Congress on Allama Mohammad Iqbal Lahore;
ISBN: B0000E7DAQ; TITLE: Kulliyyat-i Navvab Mirza Shauq; AUTHOR: Navvab Mirza Shauq Lakhnavi;
ISBN: B0000E7DBO; TITLE: Distracting words; AUTHOR: Mirza Asadullah Khan Ghalib;
ISBN: B0000E7DBS; TITLE: Ghalibs lighter verses; AUTHOR: Mirza Asadullah Khan Ghalib;
ISBN: B0000E7DBT; TITLE: Ghalibs love poems; AUTHOR: Mirza Asadullah Khan Ghalib;
ISBN: B0000E7DBX; TITLE: Hindustani without a master; AUTHOR: Sadruddin Bahauddin Syed;
ISBN: B0000E7DBZ; TITLE: Hundred ghazals of Mirza Ghalib; AUTHOR: Mirza Asadullah Khan Ghalib;
ISBN: B0000E7DC8; TITLE: Munshi Navalkishor: Halat aur khidmat; AUTHOR: Amir Hasan Nurani;
ISBN: B0000E7DC9; TITLE: Intikhab-i khutut-i Ghalib; AUTHOR: Mirza Asadullah Khan Ghalib;
ISBN: B0000E7DCC; TITLE: Iqbal aur lazzat-i paikar; AUTHOR: Haq Navaz;
ISBN: B0000E7DCH; TITLE: Ishariyyah-yi makatib-i Iqbal; AUTHOR: Sabir Kalurvi;
ISBN: B0000E7DCQ; TITLE: Mirza Ghalib: A critical appreciation of Ghalibs thought & verse; AUTHOR: R. K Kuldip;
ISBN: B0000E7DCZ; TITLE: Pakistan men mazdur tahrik; AUTHOR: Khalid Mahmud;
ISBN: B0000E7DD1; TITLE: Asan fiqh; AUTHOR: Muhammad Yusuf Islahi;
ISBN: B0000E7DD5; TITLE: The bitter harvest: Selections from Sahir Ludhianvis verse; AUTHOR: Sahir Ludhiyanvi;
ISBN: B0000E7DD7; TITLE: Quaid-e-Azam Jinnah: A selected bibliography; AUTHOR: Muhammad Anwar;
ISBN: B0000E7DDG; TITLE: Maqalat-i Haidari; AUTHOR: Akbar Haidari Kashmiri;
ISBN: B0000E7DDH; TITLE: Islam aur kufr ki haqiqat; AUTHOR: Irshadullah Qasimi;
ISBN: B0000E7DDS; TITLE: Sociolinguistic survey of Indian Sindhi: Project conducted for the Central Institute of Indian Languages, Mysore (CIIL Occasional Monographs Series); AUTHOR: C. J Daswani;
ISBN: B0000E7DDT; TITLE: Divan-i Nami; AUTHOR: Navvab Husamuddin Haidar Khan Nami;
ISBN: B0000E7DDX; TITLE: Pakistan: Tufan ki zad men; AUTHOR: Benazir Bhutto;
ISBN: B0000E7DE1; TITLE: Jang-i Badr: Ek qabil-i did tarikhi navil; AUTHOR: Sadiq Husain Siddiqi;
ISBN: B0000E7DEJ; TITLE: Islami siqafat; AUTHOR: Nasir Ahmad Nasir;
ISBN: B0000E7DEL; TITLE: THE EDUCATIONAL IDEAS OF MAULANA ABUL KALAM AZAD; AUTHOR: DR G. RASOOL ABDUHU;
ISBN: B0000E7DEN; TITLE: Adab-i zindagi; AUTHOR: Muhammad Yusuf Islahi;
ISBN: B0000E7DEY; TITLE: Andhi rahen; AUTHOR: Tanvir Zuhrah Bukhari;
ISBN: B0000E7DF5; TITLE: Bar gardan-i ravi; AUTHOR: M. A Vahid;
ISBN: B0000E7DFB; TITLE: Barg-i ghazal; AUTHOR: Abu Muhammad Sahar;
ISBN: B0000E7DFG; TITLE: Andhi men sada: Afsane; AUTHOR: Mirza Riyaz;
ISBN: B0000E7DFP; TITLE: Sair o shikar; AUTHOR: Muhammad Iqbal Husain;
ISBN: B0000E7DFT; TITLE: Sirtal; AUTHOR: Begam Mahmudah Bashir;
ISBN: B0000E7DFX; TITLE: Shahzadah Jamshed: Islami tarikhi navil; AUTHOR: Muhammad Sadiq Husain Siddiqi;
ISBN: B0000E7DFZ; TITLE: Shamshir: Tarikhi navil; AUTHOR: Qamar Ajnalvi;
ISBN: B0000E7DG2; TITLE: Shikari ki dastan; AUTHOR: Ibn Nadvi;
ISBN: B0000E7DG4; TITLE: Saima; AUTHOR: Zubaidah Begam;
ISBN: B0000E7DG8; TITLE: Sumi: Ek islahi navil; AUTHOR: Ibn Adam;
ISBN: B0000E7DGB; TITLE: Saputnik ka ighva; AUTHOR: Mumtaz Ahmad Tasnim;
ISBN: B0000E7DGC; TITLE: Yih basti yih log; AUTHOR: Latif Gul;
ISBN: B0000E7DGP; TITLE: Viran mahall; AUTHOR: A Hamid;
ISBN: B0000E7DGZ; TITLE: Dil nashin; AUTHOR: Musharraf Tamiz;
ISBN: B0000E7DH1; TITLE: Baqiyat-i Ravan: 1927 se 1934 tak; AUTHOR: Jagat Mohan Lal Ravan;
ISBN: B0000E7DH2; TITLE: Girti divaren; AUTHOR: Upendranath Aska;
ISBN: B0000E7DH9; TITLE: Ghubar-i tasavvur; AUTHOR: Sulaiman Salik;
ISBN: B0000E7DHG; TITLE: Ek ankh vala haran; AUTHOR: Om Krishan Rahat;
ISBN: B0000E7DHH; TITLE: Dopahar ka phul; AUTHOR: Tabish Sultanpuri;
ISBN: B0000E7DHK; TITLE: Dhul: Barg-i arzu; AUTHOR: Zaytun Banu;
ISBN: B0000E7DHR; TITLE: Cashm-i tamasha; AUTHOR: Najmulhasan Rizvi;
ISBN: B0000E7DHT; TITLE: Burha yukiliptas; AUTHOR: Masrur Jahan;
ISBN: B0000E7DHV; TITLE: Bhiga daman; AUTHOR: Basir Afzal;
ISBN: B0000E7DHW; TITLE: Barish ka akhiri qatrah: Afsane; AUTHOR: Raziyyah Fasih Ahmad;
ISBN: B0000E7DI6; TITLE: Har bund samundar; AUTHOR: Nasim-i Sahar;
ISBN: B0000E7DI8; TITLE: Hare patton ka mausam; AUTHOR: Ikramuddin Akram Faruqi;
ISBN: B0000E7DI9; TITLE: Hangam-i sahar; AUTHOR: Sayyid Ashraf Najm Rudaulvi;
ISBN: B0000E7DIC; TITLE: Hind Yatra; AUTHOR: Mumtaz Mufti;
ISBN: B0000E7DID; TITLE: Hisar: Ek navil; AUTHOR: Siraj Anvar;
ISBN: B0000E7DII; TITLE: Izafah; AUTHOR: Rahmat Amrohvi;
ISBN: B0000E7DIJ; TITLE: Jalis; AUTHOR: Anvar Kamal Husaini;
ISBN: B0000E7DIP; TITLE: Rakh aur kaliyan; AUTHOR: Kausar Candpuri;
ISBN: B0000E7DIT; TITLE: Pat jhar men khvud kalami; AUTHOR: Rashid Amjad;
ISBN: B0000E7DIV; TITLE: Parinde: Do navilit; AUTHOR: Mustansir Husain Tarar;
ISBN: B0000E7DIX; TITLE: Pani par bahta phul; AUTHOR: Shabnam Manavari;
ISBN: B0000E7DJ1; TITLE: Pairayah; AUTHOR: Gauhar Hoshyarpuri;
ISBN: B0000E7DJ6; TITLE: Nazirah; AUTHOR: Hajirah Nazli;
ISBN: B0000E7DJF; TITLE: Nad; AUTHOR: Sh. K Nizam;
ISBN: B0000E7DJS; TITLE: Qasr-i Josh; AUTHOR: Sayyid Mushtaq Husain Josh Adib;
ISBN: B0000E7DK0; TITLE: Meri yadon ke canar: Navil; AUTHOR: Krishan Candar;
ISBN: B0000E7DK5; TITLE: Pakistani qaumiyyat ki tashkil-i nau: Aur dusre mazamin; AUTHOR: Vahid Quraishi;
ISBN: B0000E7DKC; TITLE: Mahaul; AUTHOR: Sayyid Faqir Muhammad Nasir Shakeb;
ISBN: B0000E7DKL; TITLE: Khvabon ke gulab; AUTHOR: Parkash Nath Parvez;
ISBN: B0000E7DKR; TITLE: Kanc ki dunya; AUTHOR: Pushkar Nath;
ISBN: B0000E7DKT; TITLE: Kaghazi pairahan; AUTHOR: Shamim Afza Qamar;
ISBN: B0000E7DKU; TITLE: Kacce raste; AUTHOR: Irshad Amrohvi;
ISBN: B0000E7DKV; TITLE: Kabus: Gayarah afsane; AUTHOR: Balraj Varma;
ISBN: B0000E7DL3; TITLE: Dast-i kohkan; AUTHOR: Muhammad Sharafuddin Sahil;
ISBN: B0000E7DL9; TITLE: Khanah badosh: Safar namah; AUTHOR: Mustansir Husain Tarar;
ISBN: B0000E7DLH; TITLE: Kaliyan; AUTHOR: Hari Mehta;
ISBN: B0000E7DLM; TITLE: Tahsin o tardid; AUTHOR: Fath Muhammad Malik;
ISBN: B0000E7DLN; TITLE: Madar: Navil; AUTHOR: Hayatullah Ansari;
ISBN: B0000E7DLQ; TITLE: Sabat; AUTHOR: Arshad Multani;
ISBN: B0000E7DLW; TITLE: Salik Lakhnavi; AUTHOR: Sayyid Basit Hasan Mahir Lakhnavi;
ISBN: B0000E7DM0; TITLE: Sayyid-i insaniyyat: Sirat-i pak ke mauzu par nashri taqriron ka majmuah; AUTHOR: Naim Siddiqi;
ISBN: B0000E7DM2; TITLE: Saikand haind: Tanziyyah va mizahiyyah mazamin; AUTHOR: Rafiq Shakir Khamganvi;
ISBN: B0000E7DM5; TITLE: Shahr-i sarab; AUTHOR: Anis Ansari;
ISBN: B0000E7DM6; TITLE: Shair ka lahu; AUTHOR: Fazl Haq Kamil Quraishi;
ISBN: B0000E7DM8; TITLE: Shulah-yi haq; AUTHOR: Anvar Ahmad Khan Tishnah Malerkotlavi;
ISBN: B0000E7DMA; TITLE: Shulah-yi khvushbu; AUTHOR: Salahuddin Nadim;
ISBN: B0000E7DMB; TITLE: Simti hui zamin; AUTHOR: Shafaq;
ISBN: B0000E7DME; TITLE: Suliyon se pare; AUTHOR: Ansar Karim Qidvai;
ISBN: B0000E7DMH; TITLE: Rukash; AUTHOR: Ruqayyah Salim;
ISBN: B0000E7DMI; TITLE: Ranai-yi khayal; AUTHOR: Hamid Des;
ISBN: B0000E7DMK; TITLE: Dastan-i haramain: Rudad-i hajj va ziyarat : yani safar-i Hijaz ke halat aur hajj va umrah ke masail ka mustanad majmuah; AUTHOR: Muhammad Munir Quraishi;
ISBN: B0000E7DMM; TITLE: Shishah va tishah; AUTHOR: Kanhayya Lal Kapur;
ISBN: B0000E7DMN; TITLE: Baharon ke sae; AUTHOR: Nisar Fatimah;
ISBN: B0000E7DMO; TITLE: Azmatussahabah; AUTHOR: Dost Muhammad Quraishi;
ISBN: B0000E7DMP; TITLE: Ainah-yi Muhammadi; AUTHOR: Muhammad Sarfaraz Khan Safdar;
ISBN: B0000E7DMR; TITLE: Zamin aur falak aur; AUTHOR: Intizar Husain;
ISBN: B0000E7DMS; TITLE: Zaman o makan aur bhi hain: Safarnamah; AUTHOR: Muhammad Hamzah Faruqi;
ISBN: B0000E7DMU; TITLE: Zindagi ke rang kai: Afsanon ka majmuah; AUTHOR: Rifat Shahin;
ISBN: B0000E7DMV; TITLE: Yadon ke khandar; AUTHOR: Nand Kishor Vikram;
ISBN: B0000E7DMW; TITLE: Vadi-yi guman men; AUTHOR: Rahim Gul;
ISBN: B0000E7DMX; TITLE: Vaqt ka suraj; AUTHOR: Sahir Shivi;
ISBN: B0000E7DMY; TITLE: Un ki amman ke nam; AUTHOR: Munavvar Agha Munavvar Lakhnavi;
ISBN: B0000E7DMZ; TITLE: Turki, qadim o jadid: Rudad-i safar; AUTHOR: Khalil Ahmad Hamidi;
ISBN: B0000E7DN0; TITLE: Tazgi-yi barg-i nava: Ghazalen; AUTHOR: Lutfurrahman;
ISBN: B0000E7DN1; TITLE: Tauq o dar ka mausam; AUTHOR: Saidah Gazdar;
ISBN: B0000E7DN2; TITLE: Tishnah lab; AUTHOR: Naresh;
ISBN: B0000E7DN4; TITLE: Tafhim o tabir: Tanqidi mazamin; AUTHOR: Nazir Siddiqi;
ISBN: B0000E7DN6; TITLE: Sagar: Mauj Fathgarhi ka cautha majmuah : rubaiyat va qatat va mutafarraq ashar; AUTHOR: Rajendar Bahadur Mauj Fathgarhi;
ISBN: B0000E7DN7; TITLE: Shab o roz, Aprail 1979: Ma taassurat-i safar-i Dimashq, Halb aur Jaddah; AUTHOR: Hakim Mohammed Said;
ISBN: B0000E7DNC; TITLE: Sayyidulmursalin; AUTHOR: Habiburrahman Usmani;
ISBN: B0000E7DNF; TITLE: Ungaliyon par ginti ka zamanah: Afsane; AUTHOR: Saghir Malal;
ISBN: B0000E7DNG; TITLE: Shua-i javed: [Kalidas Gupta Raza ki rubaiyat, 1943 ta 1979; AUTHOR: Kalidas Gupta Raza;
ISBN: B0000E7DNM; TITLE: Gulzar-i Akbar; AUTHOR: Muhammad Akbar Khan Varisi;
ISBN: B0000E7DNN; TITLE: Iqbal ke mashi nazariyat; AUTHOR: Rahim Bakhsh Shahin;
ISBN: B0000E7DNO; TITLE: Islami nazariyyah-yi hayat; AUTHOR: Khurshid Ahmad;
ISBN: B0000E7DNT; TITLE: Namaz-i Hanafi mudallal; AUTHOR: Abulbashir Muhammad Salih;
ISBN: B0000E7DNU; TITLE: Muhabbat lafz tha mera: Nazmen; AUTHOR: Irshadurrahman Arsh Siddiqi;
ISBN: B0000E7DNV; TITLE: Muhsin-i insaniyyat; AUTHOR: Naim Siddiqi;
ISBN: B0000E7DNY; TITLE: Qalb o nazar: Majmuah-yi kalam; AUTHOR: Sayyid Abulvafa Mushtaq Maulai;
ISBN: B0000E7DNZ; TITLE: Nizam-i kutub khanah; AUTHOR: Altaf Shaukat;
ISBN: B0000E7DO0; TITLE: Hayat-i Sulaiman: Yani Allamah Sayyid Sulaiman Nadvi ... ke savanih hayat aur ilmi va amali karname (Silsilah-yi Darulmusannifin); AUTHOR: Shah Muinuddin Ahmad Nadvi;
ISBN: B0000E7DO1; TITLE: Avadh men Urdu marsiye ka irtiqa; AUTHOR: Akbar Haidari Kashmiri;
ISBN: B0000E7DO3; TITLE: Tarikh-i Multan; AUTHOR: Nur Ahmad Khan Faridi;
ISBN: B0000E7DO5; TITLE: Vaz-i be nazir maruf bah hadiyah-yi Zamir; AUTHOR: Muhammad Zamiruddin;
ISBN: B0000E7DO8; TITLE: Afsane ki himayat men; AUTHOR: Shamsurrahman Faruqi;
ISBN: B0000E7DOC; TITLE: Jangnamah-yi Karbala; AUTHOR: Muhammad Fazil;
ISBN: B0000E7DOO; TITLE: Yih thi Dilli: Satambar 1927 se 15 Agast 1947 tak; AUTHOR: Shaish Candar Saksenah Talib Dihlavi;
ISBN: B0000E7DOR; TITLE: Baloc qaum aur us ki tarikh; AUTHOR: Nur Ahmad Khan Faridi;
ISBN: B0000E7DOS; TITLE: Arkan-i Islam; AUTHOR: Sayyid Hamid Shah;
ISBN: B0000E7DOX; TITLE: Daman-i gul; AUTHOR: Sardar Anjum;
ISBN: B0000E7DP2; TITLE: 1857 ka jihad; AUTHOR: Payam Shahjahanpuri;
ISBN: B0000E7DPC; TITLE: Khajurahu ki ek rat; AUTHOR: Kashmiri Lal Zakir;
ISBN: B0000E7DPE; TITLE: Hindustan men Vahhabi tahrik; AUTHOR: Qeyamuddin Ahmad;
ISBN: B0000E7DPS; TITLE: Bhutto maidan-i jang men; AUTHOR: Balighuddin Javed;
ISBN: B0000E7DPT; TITLE: Lamhon men bikhri zindagi; AUTHOR: Kashmiri Lal Zakir;
ISBN: B0000E7DQ5; TITLE: Lahu garm rakhne ka hai ik bahanah; AUTHOR: Sabir Husain Rajput;
ISBN: B0000E7DQ9; TITLE: Lakht-i Jigar; AUTHOR: Jigar Jalandhari;
ISBN: B0000E7DQA; TITLE: Kuch jalve kuch tur; AUTHOR: Hasan Ajmal Masarrat;
ISBN: B0000E7DQK; TITLE: Buzurgan-i Lahaur; AUTHOR: Pir Ghulam Dastgir Nami;
ISBN: B0000E7DQL; TITLE: Cauthi dunya; AUTHOR: Sayyidah Anis Fatimah Barelvi;
ISBN: B0000E7DQX; TITLE: Do patan ke bic; AUTHOR: Raziyyah Fasih Ahmad;
ISBN: B0000E7DR2; TITLE: Rasul ... maidan-i jang men; AUTHOR: Sayyid Vajid Rizvi;
ISBN: B0000E7DRH; TITLE: Sarhad aur jidd o jahd-i azadi; AUTHOR: Allah Bakhsh Yusufi;
ISBN: B0000E7DRO; TITLE: Dastan iman faroshon ki: Salahuddin Ayyubi ke daur ki haqiqi kahaniyan; AUTHOR: Altamash;
ISBN: B0000E7DRT; TITLE: Daktar Zakir Husain: Ek savanih; AUTHOR: M Mujeeb;
ISBN: B0000E7DSC; TITLE: Shab-i tar se nur-i sahar tak: Hamen Islam ne kaise qabul farmaya?; AUTHOR: Shaikh Bashir Ahmad Shad;
ISBN: B0000E7DSE; TITLE: Tablighi kam; AUTHOR: Iftikhar Faridi;
ISBN: B0000E7DSF; TITLE: Dars-i tabligh; AUTHOR: Maqbul Ahmad Siyoharvi;
ISBN: B0000E7DSQ; TITLE: Nabi aur yaran-i nabi ke akhiri lamahat (Islamiyat series); AUTHOR: Abulkalam Azad;
ISBN: B0000E7DTI; TITLE: Dhol ka pol; AUTHOR: Shaukat Mahmud;
ISBN: B0000E7DTP; TITLE: Pakistan men tabaqat aur tabaqati kashmakash; AUTHOR: C. R Aslam;
ISBN: B0000E7DTQ; TITLE: Mamlukat-i Pakistan: Islami muhaz; AUTHOR: Mukhtar Azad;
ISBN: B0000E7DTR; TITLE: Hukumat-i Islamiyah falahiyah; AUTHOR: Mukhtar Azad;
ISBN: B0000E7DTV; TITLE: Mihnat aur sarmayah ki kashmakash aur Islam; AUTHOR: F. R Faridi;
ISBN: B0000E7DU7; TITLE: Islam aur ishtirakiyyat; AUTHOR: Fazl-i Ahmad Karim Fazli;
ISBN: B0000E7DUF; TITLE: Falah-i darain; AUTHOR: Sufi Ahmaduddin Cishti;
ISBN: B0000E7DUK; TITLE: Ghusl, vuzu, namaz; AUTHOR: Agha Ghiyasuddin Anjum;
ISBN: B0000E7DUY; TITLE: Kya pardah mulk ki taraqqi men rukavat hai; AUTHOR: Parvin Rizvi;
ISBN: B0000E7DV2; TITLE: Khuda ki hukumat; AUTHOR: Hamidah Begam;
ISBN: B0000E7DVH; TITLE: Havadis; AUTHOR: Ghazi Muhammad Ishaq;
ISBN: B0000E7DVI; TITLE: Lams-i hava; AUTHOR: Kailash Mahir;
ISBN: B0000E7DVN; TITLE: Bookworld of Pakistan; AUTHOR: S. Amjad Ali;
ISBN: B0000E7DWT; TITLE: Shahin muhaz-i jang par; AUTHOR: Agha Ashraf;
ISBN: B0000E7DWV; TITLE: Topon ki ghan garaj men; AUTHOR: Agha Ashraf;
ISBN: B0000E7DWX; TITLE: Pariyon ke mahall men: 15 dilcasp drame; AUTHOR: Mirza Adib;
ISBN: B0000E7DX4; TITLE: Sabz ag; AUTHOR: Izhar Asar;
ISBN: B0000E7DX6; TITLE: Shaitanon ka ghar; AUTHOR: Izhar Asar;
ISBN: B0000E7DXD; TITLE: Shahjahan ki masjid men Imamulhind Hazrat Maulana Abulkalam Azad ke irshadat; AUTHOR: Abulkalam Azad;
ISBN: B0000E7DXF; TITLE: Halat badal sakte hain; AUTHOR: Vahiduddin Khan;
ISBN: B0000E7DXI; TITLE: Dilli ki ziyarat gahen: Hindustan ki rajdhani ki ek jhalak; AUTHOR: Naz Ansari;
ISBN: B0000E7DXJ; TITLE: Dilli ka phera; AUTHOR: Mulla Vahidi;
ISBN: B0000E7DXK; TITLE: Hilal-i istiqlal; AUTHOR: Hafiz Jalandhari;
ISBN: B0000E7DXN; TITLE: Zubdatulmanasik; AUTHOR: Rashid Ahmad Gangohi;
ISBN: B0000E7DXP; TITLE: Sassi te daci; AUTHOR: Ghulam Muhammad Ghulam;
ISBN: B0000E7DXV; TITLE: Intizam-i kutub khanah; AUTHOR: Mahbub Quraishi;
ISBN: B0000E7DYB; TITLE: Bihishti ghunce; AUTHOR: Muhammad Abulkhair Asadi;
ISBN: B0000E7DYC; TITLE: Shab-i hijran; AUTHOR: Dildar Husain Baloc;
ISBN: B0000E7DYF; TITLE: Islami jumhuriyyat ke taqaze; AUTHOR: Abulkalam Azad;
ISBN: B0000E7DZC; TITLE: Nizam-i Mustafa: Islami nizam; AUTHOR: Nazir Sufi;
ISBN: B0000E7DZE; TITLE: Islam din-i fitrat hai; AUTHOR: Shamsulhaq Afghani;
ISBN: B0000E7DZJ; TITLE: Pakistani siqafat o vataniyyat ke cand pahlu; AUTHOR: Fazl-i Ahmad Karim Fazli;
ISBN: B0000E7DZL; TITLE: Ham is mulk men kya taghaiyyurat cahte hain?; AUTHOR: Amin Ahsan Islahi;
ISBN: B0000E7DZP; TITLE: Bhuttoizm; AUTHOR: Nasim Hijazi;
ISBN: B0000E7DZR; TITLE: Dhanak par qadam; AUTHOR: Akhtar Riyazuddin Ahmad;
ISBN: B0000E7DZS; TITLE: Soshalizm aur kisan; AUTHOR: Zubair Ahmad;
ISBN: B0000E7DZT; TITLE: Sar zamin-i Misr men Islam aur ishtirakiyyat ki kash makash; AUTHOR: Khalil Ahmad Hamidi;
ISBN: B0000E7E01; TITLE: Zikr (Silsilah-yi Irshadat-i Sayyidna Shaikhulislam Madni); AUTHOR: Sayyid Husain Ahmad Madni;
ISBN: B0000E7E02; TITLE: Suluk o tariqat ke javahirpare: Ihsan o tasavvuf ki tafsir (Silsilah-yi Irshadat-i Sayyidna Shaikhulislam Madni); AUTHOR: Sayyid Husain Ahmad Madni;
ISBN: B0000E7E03; TITLE: Istighfar aur zikr: [Irshadat-i Sayyidna Shaikhulislam] (Silsilah-yi Irshadat-i Sayyidna Shaikhulislam Madni); AUTHOR: Sayyid Husain Ahmad Madni;
ISBN: B0000E7E04; TITLE: Ihsan o tasavvuf (Silsilah-yi Irshadat-i Sayyidna Shaikhulislam Madni); AUTHOR: Sayyid Husain Ahmad Madni;
ISBN: B0000E7E14; TITLE: Surkh andheron men; AUTHOR: Khalil Ahmad Hamidi;
ISBN: B0000E7E16; TITLE: Cin men Islam ka mazi aur hal; AUTHOR: David Lu;
ISBN: B0000E7E1B; TITLE: Muttahidah quamiyyat aur Islam; AUTHOR: Razi;
ISBN: B0000E7E1K; TITLE: Tarikh-i Kambohan; AUTHOR: Vahhabuddin Kamboh Nurpuri;
ISBN: B0000E7E25; TITLE: Qishriyah; AUTHOR: Nasimah Tirmizi;
ISBN: B0000E7E2A; TITLE: Rozmarrah adab; AUTHOR: Altaf Fatimah;
ISBN: B0000E7E2D; TITLE: Asnaf-i adab-i Urdu; AUTHOR: Kanval Firoz;
ISBN: B0000E7E38; TITLE: Subh-i nur; AUTHOR: Navvab Ghulam Ahmad Khan Ahmadi;
ISBN: B0000E7E42; TITLE: Pakistan ki haqiqat; AUTHOR: Muhammad Abrar Ahmad Siddiqi;
ISBN: B0000E7E47; TITLE: Badah-yi mashriq; AUTHOR: Saghar Nizami;
ISBN: B0000E7E49; TITLE: Karvan-i raftah; AUTHOR: Muhammad Ayyub Qadiri;
ISBN: B0000E7E4H; TITLE: Folk tales of Hunza; AUTHOR: D. L. R Lorimer;
ISBN: B0000E7E4O; TITLE: Sufism, its saints and shrines: An introduction to the study of sufism with special reference to India and Pakistan; AUTHOR: John A Subhan;
ISBN: B0000E7E4P; TITLE: Sirf ek Islam bajavab do Islam; AUTHOR: Muhammad Sarfaraz Khan Safdar;
ISBN: B0000E7E4S; TITLE: Savanih hayat Baba Farid Ganj-i Shakar; AUTHOR: Pir Ghulam Dastgir Nami;
ISBN: B0000E7E53; TITLE: Mujarrab amaliyat va tavizat; AUTHOR: Muhammad Afzal Qadiri Alipuri;
ISBN: B0000E7E54; TITLE: Mitti ke sanam; AUTHOR: Krishan Candar;
ISBN: B0000E7E55; TITLE: Intikhab-i tarikhulquran; AUTHOR: Qazi Zuhurulhasan Nazim Siyoharvi;
ISBN: B0000E7E57; TITLE: Intikhab-i tarikhulhadis; AUTHOR: Qazi Zuhurulhasan Nazim Siyoharvi;
ISBN: B0000E7E58; TITLE: Intikhab-i tarikhulfiqh; AUTHOR: Qazi Zuhurulhasan Nazim Siyoharvi;
ISBN: B0000E7E59; TITLE: Barohi ki lok kahaniyan; AUTHOR: Anvar Ruman;
ISBN: B0000E7E5A; TITLE: Bisharat-i Ahmadiyyah: Yani majmuah-yi mazamin az qalam-i Hazrat Daktar Bisharat Ahmad; AUTHOR: Bisharat Ahmad;
ISBN: B0000E7E5B; TITLE: Ruhani masarrat, jismani quvvat: Larkon, larkiyon aur validain ke lie; AUTHOR: Shabbir Husain;
ISBN: B0000E7E5D; TITLE: Islam ki car usuli istilahen: Allah, rasul, nabi, iman; AUTHOR: Mufti Ahmad Yar Khan Naimi;
ISBN: B0000E7E5E; TITLE: Isaiyyat ka pas-i manzar; AUTHOR: Muhammad Sarfaraz Khan Safdar;
ISBN: B0000E7E5I; TITLE: Bab-i jannat bajavab Rah-i jannat; AUTHOR: Muhammad Sarfaraz Khan Safdar;
ISBN: B0000E7E5J; TITLE: Urdu drama ka irtiqa; AUTHOR: Ishrat Rahmani;
ISBN: B0000E7E5K; TITLE: Matalib-i Bang-i dara; AUTHOR: Ghulam Rasul Mehr;
ISBN: B0000E7E5L; TITLE: Matalib-i Zarb-i Kalim; AUTHOR: Ghulam Rasul Mehr;
ISBN: B0000E7E5M; TITLE: Asrarulahkam bah anvarulquran; AUTHOR: Mufti Ahmad Yar Khan Naimi;
ISBN: B0000E7E5N; TITLE: Tin paise ki chokri; AUTHOR: Qazi Abdulghaffar;
ISBN: B0000E7E5T; TITLE: Mukhtasar tarikh-i Hind; AUTHOR: Sayyid Abu Zafar Nadvi;
ISBN: B0000E7E5U; TITLE: Masnavi-yi jalvah-yi sadrang; AUTHOR: Sayyid Abdulmajid Shams Azimabadi;
ISBN: B0000E7E5V; TITLE: Divan-i Safi: Ma khulasah-yi muqaddamat; AUTHOR: Sayyid Ali Naqi Safi Lakhnavi;
ISBN: B0000E7E61; TITLE: Kashfulhajat maruf bah Ma la budd minh, Urdu; AUTHOR: Muhammad Sana Allah Panipati;
ISBN: B0000E7E62; TITLE: Tabrid al-nawazir fi tahqiq al-hadir wa-al-nazir =: Ankhon ki thandak; AUTHOR: Muhammad Sarfaraz Khan Safdar;
ISBN: B0000E7E67; TITLE: Iblis ke tarikhi karname; AUTHOR: Zafar Niyazi;
ISBN: B0000E7E68; TITLE: Ghurbat se najat: Tisri Dunya ke avvam kaise ghurbat se najat hasil karen; AUTHOR: Mahbub ul Haq;
ISBN: B0000E7E69; TITLE: Fazilat-i Ramazan aur haqiqat-i saum; AUTHOR: Amin Ahsan Islahi;
ISBN: B0000E7E6A; TITLE: Din ka qurani tasavvur; AUTHOR: Amin Ahsan Islahi;
ISBN: B0000E7E6B; TITLE: Bazm-i malaik; AUTHOR: Karrar Hasan Qizilbash;
ISBN: B0000E7E6C; TITLE: Pakistan aur Hindustan: Vaqt ki sab se bari aur sab se ziyadah maqbul tahrik ke mutaalliq ek mustanad kitab; AUTHOR: Sayyid Abdulquddus Hashimi;
ISBN: B0000E7E6E; TITLE: Balagh-i mubin: Yani makatib-i Sayyidulmursalin; AUTHOR: Muhammad Hifzurrahman Siyoharvi;
ISBN: B0000E7E6F; TITLE: Hadisah-yi Jabalpur va Sagar aur Hind Prlimant men tarikhi taqriren; AUTHOR: Muhammad Hifzurrahman Siyoharvi;
ISBN: B0000E7E6G; TITLE: Mubadiyat-i madaniyyat: Bah nazar-i sani, Khvajah Irshad Ahmad; AUTHOR: Khursheed Kamal Aziz;
ISBN: B0000E7E6H; TITLE: Daktar Vazir Agha, ek mutalaah; AUTHOR: Anvar Sadid;
ISBN: B0000E7E6J; TITLE: Kalid-i azam: Daulat, izzat aur shuhrat hasil karne ka anmol raz; AUTHOR: Firoz Nizami;
ISBN: B0000E7E6K; TITLE: Milad-i Gauhar; AUTHOR: Gauhar;
ISBN: B0000E7E6M; TITLE: Muraqqa-i khatt; AUTHOR: Tariq Masud;
ISBN: B0000E7E6O; TITLE: Pakistan ka haivani jughrafiyah; AUTHOR: Sayyid Afzal Husain Qadiri;
ISBN: B0000E7E6S; TITLE: Qadiyani mazhab, adishan shashum, ka muqaddamah; AUTHOR: Muhammad Ilyas Barni;
ISBN: B0000E7E6U; TITLE: Hallulmushkilat maruf bah ganjinah-yi amaliyat va shubadat va mualajat; AUTHOR: Sayyid Majid Hussain;
ISBN: B0000E7E7E; TITLE: Hayat-i javed: Sar Sayyid ki zindagi aur karnamon ki mukammal sarguzasht; AUTHOR: Khvajah Altaf Husain Hali;
ISBN: B0000E7E7F; TITLE: Fasil-i shab; AUTHOR: Mirza Adib;
ISBN: B0000E7E7G; TITLE: Gulzar-i Nazir: Nazir Akbarabadi ka kalam, Urdu; AUTHOR: Nazir Akbarabadi;
ISBN: B0000E7E7I; TITLE: Fiqh-yi Muhammadiyyah va tariqah-yi Ahmadiyyah; AUTHOR: Muhyiuddin;
ISBN: B0000E7E7Q; TITLE: Maktubat-i Niyaz; AUTHOR: Niyaz Muhammad Khan Niyaz Fathpuri;
ISBN: B0000E7E7Y; TITLE: Intikhab-i Ihtisham Husain; AUTHOR: Sayyid Ihtisham Husain;
ISBN: B0000E7E85; TITLE: Sur-i Israfil: Qazi Nazrulislam ki nazmon ke manzum tarajim; AUTHOR: Nazrul Islam;
ISBN: B0000E7E87; TITLE: Mazamin-i Rashid; AUTHOR: Rashid Ahmad Siddiqi;
ISBN: B0000E7E8C; TITLE: Sukhan-i dil navaz: Makatib; AUTHOR: Khwaja Ghulam Saiyidain;
ISBN: B0000E7E8J; TITLE: Iqbal in pictures: A pictorial biography of the famous poet; AUTHOR: Faqir Syed Waheeduddin;
ISBN: B0000E7E8U; TITLE: Yurap men Urdu; AUTHOR: Agha Iftikhar Husain;
ISBN: B0000E7E8V; TITLE: Hindustan ka nazm o nasq; AUTHOR: Taj Sultanah;
ISBN: B0000E7E96; TITLE: Maktubat-i Imam-i Rabbani Hazrat Mujaddid-i Alf-i Sani al-Shaikh Ahmad Sirhindi; AUTHOR: Ahmad Sirhindi;
ISBN: B0000E7E9D; TITLE: Indira namah; AUTHOR: Sayyid Ahmadullah Qadiri;
ISBN: B0000E7E9G; TITLE: Ghalib-i khastah ke baghair; AUTHOR: Ghulam Ahmad Furqat Kakorvi;
ISBN: B0000E7E9U; TITLE: Tajalliyat-i Rabbani: Tarjumah va talkhis-i maktubat-i Hazrat Mujaddid-i Alf-i Sani; AUTHOR: Ahmad Sirhindi;
ISBN: B0000E7E9W; TITLE: Maktubat-i Sar Sayyid; AUTHOR: Sayyid Ahmad Khan;
ISBN: B0000E7EA7; TITLE: Tanqid ka naya pas-i manzar; AUTHOR: Gilani Kamran;
ISBN: B0000E7EAF; TITLE: Bikat kahani: Barah masah; AUTHOR: Muhammad Afzal Afzal;
ISBN: B0000E7EAT; TITLE: Kulliyyat-i nasr-i Hali (Urdu ka klasiki adab); AUTHOR: Khvajah Altaf Husain Hali;
ISBN: B0000E7EB9; TITLE: Tarikh-i saltanat-i Musalmanan-i Rus; AUTHOR: Muzammal Yasin;
ISBN: B0000E7EBA; TITLE: Tazkirah-yi Shah Muhammad Ghaus; AUTHOR: Payam Shahjahanpuri;
ISBN: B0000E7EBB; TITLE: Kulliyyat-i Shah Nadir (Urdu ka klasiki adab); AUTHOR: Muhammad Nasiruddin Shah Nasir;
ISBN: B0000E7EBJ; TITLE: Kulliyyat-i Mir (Urdu ka klasiki adab); AUTHOR: Mir Taqi Mir;
ISBN: B0000E7EC3; TITLE: Pighla nilam; AUTHOR: Sajjad Zahir;
ISBN: B0000E7ECD; TITLE: Fikr-i buland; AUTHOR: Bismil Dihlavi;
ISBN: B0000E7ECJ; TITLE: Nashat-i fikr; AUTHOR: Fazil Ansari Burhanpuri;
ISBN: B0000E7ECK; TITLE: Gul-i naghmah: Kulliyyat-i Firaq ka pahla hissah; AUTHOR: Firaq Gorakhpuri;
ISBN: B0000E7ECL; TITLE: Hazrat Mujaddid aur un ke naqidin; AUTHOR: Shah Abulhasan Zaid Faruqi;
ISBN: B0000E7ECS; TITLE: Nazr-i Ghalib; AUTHOR: Vahid Quraishi;
ISBN: B0000E7EDE; TITLE: Bab-i Jibril; AUTHOR: Hafiz Mazharuddin Mazhar;
ISBN: B0000E7EDF; TITLE: Bahar-i naghmah; AUTHOR: Rajiv Kumar Dipak Puri;
ISBN: B0000E7EDJ; TITLE: Anvar-i hadis; AUTHOR: Sayyid Muhammad Hashim Fazil Shamsi;
ISBN: B0000E7EDS; TITLE: Nuqush-i raftah: Mazamin; AUTHOR: Rifat Sarosh;
ISBN: B0000E7EDV; TITLE: Siyah surkh sufaid: Navil; AUTHOR: Aminah Abulhasan;
ISBN: B0000E7EDX; TITLE: Naya saz naya andaz; AUTHOR: Nazish Partabgarhi;
ISBN: B0000E7EDY; TITLE: Zindagi se zindagi ki taraf; AUTHOR: Zazish Partabgarhi;
ISBN: B0000E7EDZ; TITLE: Khake aur lakiren; AUTHOR: Nazish Partabgarhi;
ISBN: B0000E7EE9; TITLE: Ghalib ki takhliqi takhayyul; AUTHOR: Shahid Safipuri;
ISBN: B0000E7EEC; TITLE: Nahru namah; AUTHOR: Saghar Nizami;
ISBN: B0000E7EEY; TITLE: Musalman aur Kangras; AUTHOR: Abulkalam Azad;
ISBN: B0000E7EF9; TITLE: Karvan o manzil; AUTHOR: Gopinath Amman Lakhnavi;
ISBN: B0000E7EFA; TITLE: Kalam-i Majaz; AUTHOR: Majaz;
ISBN: B0000E7EFF; TITLE: Islam aur us ka mutalabah; AUTHOR: Muhammad Farasatullah Qadiri;
ISBN: B0000E7EFG; TITLE: Islam aur ghair Muslim; AUTHOR: Muhammad Hafizullah Phulvarvi;
ISBN: B0000E7EFU; TITLE: Hamidullah Afsar: Hayat aur karname; AUTHOR: Akhtar Yazdan Muhsin;
ISBN: B0000E7EG1; TITLE: Panjabi afsane; AUTHOR: Harbhajan Singh;
ISBN: B0000E7EGB; TITLE: Nur-i khvudi; AUTHOR: Nazir Sufi;
ISBN: B0000E7EGE; TITLE: Adab aur nazariyah; AUTHOR: Al-i Ahmad Surur;
ISBN: B0000E7EGG; TITLE: Istanze; AUTHOR: Gilani Kamran;
ISBN: B0000E7EGL; TITLE: Caman jage; AUTHOR: Sayyid Najmuddin Naqvi;
ISBN: B0000E7EGY; TITLE: Tauhid se taslis tak; AUTHOR: S. M Sharif Quraishi;
ISBN: B0000E7EH2; TITLE: Adab manzil bamanzil; AUTHOR: Sayyidah Anis Fatimah Barelvi;
ISBN: B0000E7EHE; TITLE: Nishan-i Arzu; AUTHOR: Sayyid Anvar Husain Arzu Lakhnavi;
ISBN: B0000E7EHL; TITLE: Iqbal ka siyasi karnamah; AUTHOR: Muhammad Ahmad Khan;
ISBN: B0000E7EI3; TITLE: Balwant Gargi ke drame; AUTHOR: Balwant Gargi;
ISBN: B0000E7EI5; TITLE: A dictionary of technical terms: Chemistry : English-Urdu; AUTHOR: University of Karachi;
ISBN: B0000E7EI7; TITLE: Harf-i dil ras: Ghazaliyat; AUTHOR: Shanulhaq Haqqi;
ISBN: B0000E7EI8; TITLE: Hindustani mashriqi Afriqah men; AUTHOR: Kalidas Gupta Raza;
ISBN: B0000E7EIN; TITLE: Devata aur kisan; AUTHOR: Krishan Candar;
ISBN: B0000E7EJ0; TITLE: Basic Urdu-Hindi reader-1 (Faculty of Arts publications series); AUTHOR: Aligarh Muslim University;
ISBN: B0000E7EJ7; TITLE: Makatib-i Maulana Mazharulhaq; AUTHOR: Mazharul Haque;
ISBN: B0000E7EJQ; TITLE: Maqalat-i Akhtar; AUTHOR: Qazi Ahmad Miyan Akhtar Junagarhi;
ISBN: B0000E7EK9; TITLE: Zindagi aur adab; AUTHOR: Zill-i Hasnain;
ISBN: B0000E7EKH; TITLE: Mausam ka masiha; AUTHOR: Mahmud Vajid;
ISBN: B0000E7EKP; TITLE: Jalal o jamal; AUTHOR: Ahmad Nadim Qasmi;
ISBN: B0000E7EKW; TITLE: Sabr-i Ayyub; AUTHOR: Muhammad Ishaq;
ISBN: B0000E7EL2; TITLE: Agrah bazar; AUTHOR: Habib Tanvir;
ISBN: B0000E7EL7; TITLE: Barah masah nehah; AUTHOR: Hifzullah Qadiri;
ISBN: B0000E7EL9; TITLE: Bulandi ki taraf: Ek navilit; AUTHOR: Harbans Singh Dost;
ISBN: B0000E7ELD; TITLE: Dil ki baten; AUTHOR: Mir Nasim Mahmud;
ISBN: B0000E7ELV; TITLE: Khandah-yi sahar; AUTHOR: Akhtar Ansari;
ISBN: B0000E7EM1; TITLE: Lahu zindah haqiqat hai: Nazm; AUTHOR: Niyaz Haidar;
ISBN: B0000E7EM8; TITLE: Phul aur patthar; AUTHOR: Yasmin Sufi;
ISBN: B0000E7EMF; TITLE: Saliben mire darice ki: Ayyam-i asiri ke 135 khutut; AUTHOR: Faiz Ahmad Faiz;
ISBN: B0000E7EMN; TITLE: Tanqid kya hai?: Aur dusre mazamin; AUTHOR: Al-i Ahmad Surur;
ISBN: B0000E7EN7; TITLE: Baghi; AUTHOR: Jazib Quraishi Dihlavi;
ISBN: B0000E7ENC; TITLE: Fikr-i Jamil; AUTHOR: Jamil Mazhari;
ISBN: B0000E7ENJ; TITLE: Hindustani zaban; AUTHOR: H. H Imam Akbarabadi;
ISBN: B0000E7ENQ; TITLE: Larkharati dunya; AUTHOR: Jawaharlal Nehru;
ISBN: B0000E7ENU; TITLE: Masnavi-yi Nasikh; AUTHOR: Shaikh Imam Bakhsh Nasikh;
ISBN: B0000E7ENV; TITLE: Muhammad Husain Azad: ... ke halat-i zindagi aur tasnifat va kalam par tabsirah; AUTHOR: Jahan Bano Begam Naqvi;
ISBN: B0000E7ENX; TITLE: Musalman aur hom rul; AUTHOR: Muhammad Salamatullah;
ISBN: B0000E7ENZ; TITLE: Khizr-i rah; AUTHOR: Muhammad Iqbal;
ISBN: B0000E7EO6; TITLE: Bilal; AUTHOR: Muhammad Iqbal;
ISBN: B0000E7EO7; TITLE: Akbari Iqbal; AUTHOR: Muhammad Iqbal;
ISBN: B0000E7EOD; TITLE: Calis irshadat-i Imam-i Rabbani; AUTHOR: Ahmad Sirhindi;
ISBN: B0000E7EOM; TITLE: Salam-i Raza; AUTHOR: Ahmad Raza Khan Barelvi;
ISBN: B0000E7EOS; TITLE: Surud-i gham; AUTHOR: Hosh Bilgrami;
ISBN: B0000E7EOU; TITLE: Shihab ki sarguzasht; AUTHOR: Niyaz Muhammad Khan Niyaz Fathpuri;
ISBN: B0000E7EOY; TITLE: Urdu ke Hindu adib; AUTHOR: Nazir Kakorvi;
ISBN: B0000E7EPJ; TITLE: al-Vazifat al-karimat; AUTHOR: Ahmad Raza Khan Barelvi;
ISBN: B0000E7EPP; TITLE: Basirat; AUTHOR: Kausar Niazi;
ISBN: B0000E7EQA; TITLE: Allah ke piyare; AUTHOR: Amir Hasan Nurani;
ISBN: B0000E7ER2; TITLE: Bardah farosh; AUTHOR: Jamna Das Akhtar;
ISBN: B0000E7ERE; TITLE: Dast-i nigarin; AUTHOR: Sayyid Irshad Husain Rashid Shahjahanpuri;
ISBN: B0000E7ERM; TITLE: Falsafah-yi kalam-i Ghalib; AUTHOR: Shaukat Sabzvari;
ISBN: B0000E7ERQ; TITLE: Fut not; AUTHOR: Yusuf Nazim;
ISBN: B0000E7ES8; TITLE: Hindu mazhab ki jhalkiyan; AUTHOR: Mohammad Yasin;
ISBN: B0000E7ESA; TITLE: Hindustan shahrah-i taraqqi par; AUTHOR: Manzar Salim;
ISBN: B0000E7ESN; TITLE: Iqbal ki tarjamani: Un ke sahibzade ki jabani; AUTHOR: Javid Iqbal;
ISBN: B0000E7ESQ; TITLE: Islam ek nazar men; AUTHOR: Sadruddin Islahi;
ISBN: B0000E7ETG; TITLE: Kashmir aur Dograh raj: 1848-1931; AUTHOR: Malik Fazl-i Husain;
ISBN: B0000E7ETJ; TITLE: Khvushhal Khan Khattak; AUTHOR: Khwushhal Khan Khatak;
ISBN: B0000E7ETM; TITLE: Kitabon ki jang: Urdu ki cand mashhur aur maqbul kitabon ka muvazanah aur un par tanqid; AUTHOR: Hamidullah Afsar;
ISBN: B0000E7ETQ; TITLE: The Big Five Sufis of India and Pakistan; AUTHOR: W. D. Begg;
ISBN: B0000E7ETR; TITLE: Mah o anjum: Intikhab-i kalam ... Izhar Husain Khansahib Izhar Rampuri va talamizah-yi an; AUTHOR: Izhar Husain Khan Izhar Rampuri;
ISBN: B0000E7ETW; TITLE: Ganjinah-yi Mahmud: Kalam-i Navvab Muhammad Mahmud sahib Mahmud; AUTHOR: Muhammad Mahmud Mahmud;
ISBN: B0000E7ETY; TITLE: Makatib-i Hazrat Maulana Shah Muhammad Ilyas; AUTHOR: Muhammad Ilyas;
ISBN: B0000E7EU2; TITLE: Majra; AUTHOR: Muhsin Bhopali;
ISBN: B0000E7EUL; TITLE: Mirza Dabir ki marsiyah nigari; AUTHOR: S. A Siddiqi;
ISBN: B0000E7EUS; TITLE: Mukhtasar tarikh-i Kashmir; AUTHOR: Muhammad Saifuddin Pandit;
ISBN: B0000E7EV8; TITLE: Narangi ki khvushbu; AUTHOR: Azhar Afsar;
ISBN: B0000E7EVU; TITLE: Ranginiyan; AUTHOR: Shakil Ahmad Shakil Badayuni;
ISBN: B0000E7EWD; TITLE: Shahkar-i qadim; AUTHOR: Aminah Khatun;
ISBN: B0000E7EX5; TITLE: Tanvir-i fann; AUTHOR: Mahmudulhasan Siddiqi Zauqi Muzaffarnagari;
ISBN: B0000E7EXB; TITLE: Tasvir-i hajj; AUTHOR: Fazil Kashmiri;
ISBN: B0000E7EXE; TITLE: Teshah-yi nazar; AUTHOR: Abulfaiz Sahar;
ISBN: B0000E7EXF; TITLE: Tufan-i mahabbat; AUTHOR: Hosh Bilgrami;
ISBN: B0000E7EXV; TITLE: Vadi-yi Nil: Jughrafiyah, tarikh aur tahzib; AUTHOR: Muhammad Qutbuddin;
ISBN: B0000E7EY8; TITLE: Hayat-i Shaikh Shahi tazkirah-yi Pak; AUTHOR: Muhammad Abrar Husain Qadiri;
ISBN: B0000E7EYA; TITLE: Ruh-i raushan mustaqbil; AUTHOR: Sayyid Tufail Ahmad Manglauri;
ISBN: B0000E7EYG; TITLE: ... aur insan mar gaya: Navil; AUTHOR: Ramanand Sagar;
ISBN: B0000E7EYI; TITLE: Band darvazah; AUTHOR: Naresh;
ISBN: B0000E7EYL; TITLE: Dair o haram; AUTHOR: Shankar Lal Shankar;
ISBN: B0000E7EYO; TITLE: Ganjulasrar; AUTHOR: Sayyid Muhammad Naushah Ganj Bakhsh Qadiri;
ISBN: B0000E7EZ8; TITLE: Mujhe bolne do; AUTHOR: Rizvan Ahmad;
ISBN: B0000E7EZW; TITLE: Talash-i haqq; AUTHOR: Muhammad Bakhsh Khan Baloc;
ISBN: B0000E7EZX; TITLE: Tanqidi ishare: Cand adabi mazamin; AUTHOR: Al-i Ahmad Surur;
ISBN: B0000E7F03; TITLE: Urdu men khvud navisht savanih-yi hayat; AUTHOR: Sabihah Anvar;
ISBN: B0000E7F0J; TITLE: Angan angan; AUTHOR: Zafar Adib;
ISBN: B0000E7F0M; TITLE: Anvar; AUTHOR: Sayyid Muhammad Sajid Nadvi;
ISBN: B0000E7F0U; TITLE: Azadi-yi Hind: Afsanah; AUTHOR: Cauhdari Afzal Haq;
ISBN: B0000E7F14; TITLE: Bhagat Singh aur Datt ki amar kahani; AUTHOR: Caman Lal Azad;
ISBN: B0000E7F15; TITLE: Urdu ke bihtarin safar name: Musavvar aidishan; AUTHOR: Ashfaq Ahmad;
ISBN: B0000E7F1S; TITLE: Intikhab-i kalam-i Shad: Mausumah Gul o shabnam; AUTHOR: Abhai Raj Singh Shad Nadonvi;
ISBN: B0000E7F1Y; TITLE: Hangamon men zindagi; AUTHOR: Mushtaq Ahmad Vajdi;
ISBN: B0000E7F2H; TITLE: Istilahat-i mausamiyat =: Meteorological terms; AUTHOR: Sarfaraz Shahid;
ISBN: B0000E7F2K; TITLE: Jahan men rahta hun; AUTHOR: Mahandar Nath;
ISBN: B0000E7F2M; TITLE: Junagarh ke akhiri ayyam; AUTHOR: Ashfaq Naqvi;
ISBN: B0000E7F2R; TITLE: Khavar ya Citrali zaban ki garemar; AUTHOR: Samsamulmulk;
ISBN: B0000E7F2X; TITLE: Landan ke afsane: Aur ek navil, sitaron ka shahr : navil, navilit aur muntakhab afsane; AUTHOR: Abulkhatib;
ISBN: B0000E7F3N; TITLE: Munavvar Jahan ka dastarkhvan; AUTHOR: Munavvar Jahan Rashid;
ISBN: B0000E7F3P; TITLE: Qandil aur pavan jhakole; AUTHOR: Qayyum Nazar;
ISBN: B0000E7F3Q; TITLE: Rasul Mir; AUTHOR: Rasul Mir;
ISBN: B0000E7F3R; TITLE: Shah Husain Haqiqat aur un ka khandan; AUTHOR: Musharraf Ahmad;
ISBN: B0000E7F49; TITLE: Naghmah aur Islam; AUTHOR: Maikash Akbarabadi;
ISBN: B0000E7F4F; TITLE: Nazir Ahmad ki kahani: Kuch un ki kuch apni zabani; AUTHOR: Farhatullah Beg Dihlavi;
ISBN: B0000E7F4S; TITLE: Begamat-i Avadh; AUTHOR: Shaikh Tasadduq Husain;
ISBN: B0000E7F4X; TITLE: Fikr-i Husain; AUTHOR: D. A. Harrison Qurban;
ISBN: B0000E7F58; TITLE: Islam aur jadid maddi afkar; AUTHOR: Muhammad Qutb;
ISBN: B0000E7F5A; TITLE: Tuzk-i Jahangiri; AUTHOR: Jahangir;
ISBN: B0000E7F5D; TITLE: Khak-i dil; AUTHOR: Jan Nisar Akhtar;
ISBN: B0000E7F5G; TITLE: Lab-i sahar; AUTHOR: Khalid Yusuf;
ISBN: B0000E7F6F; TITLE: Zinda hai Lahaur; AUTHOR: Qayyum Nazar;
ISBN: B0000E7F6Z; TITLE: Dictionary of technical terms of chemistry =: [Farhang-i istilahat-i kimya]; AUTHOR: Anjuman-i Taraqqi-yi Urdu Pakistan;
ISBN: B0000E7F72; TITLE: Fikr aur adab; AUTHOR: Devendra Issar;
ISBN: B0000E7F7C; TITLE: Andha undha vej (Sindhi Sahit Gaharu); AUTHOR: Rasulu Bakhshu Palejo;
ISBN: B0000E7F7G; TITLE: Sindhu ji kupai katha (Sindhu Tahqiqi Bord); AUTHOR: Adib Inqilabi;
ISBN: B0000E7F7J; TITLE: Popat Jahra git: Baran lai git; AUTHOR: Adalu Sumro;
ISBN: B0000E7F7N; TITLE: Sindhu jo avaz; AUTHOR: Mubarak Ali Khan;
ISBN: B0000E7F7X; TITLE: Duniya ja hari inqilab; AUTHOR: Nigel Harris;
ISBN: B0000E7F8L; TITLE: Kalamu Mahmudu Khatyanu; AUTHOR: Mahmud Faqir Khatyan;
ISBN: B0000E7F8M; TITLE: Purano Parkar; AUTHOR: Mangharamu Ojha;
ISBN: B0000E7F8Q; TITLE: Sindhu: Muslmanana ji fateh khan aga : Sindhu ji tarikha jo silsilo; AUTHOR: H. T Lambrick;
ISBN: B0000E7F8V; TITLE: Kulliyat-i Hammalu; AUTHOR: Hammalu Faqiru Laghari;
ISBN: B0000E7F95; TITLE: Sindhu ji darbar; AUTHOR: James Burns;
ISBN: B0000E7F9E; TITLE: Kulliyat-i Shahu Muhammadu Dedaru; AUTHOR: Shahu Muhammadu Dedaru;
ISBN: B0000E7F9G; TITLE: Nanik Yusufu jo kalamu; AUTHOR: Nanik Yusufu;
ISBN: B0000E7F9M; TITLE: Dharti roshan ahe: Kahaniyun (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Agha Salimu;
ISBN: B0000E7F9O; TITLE: Lughat-i Sindhi mukhaffafat; AUTHOR: Muhammadu Zamanu Talibulmaula;
ISBN: B0000E7F9R; TITLE: Samman ji saltanata: Tarikh-i Sindhu; AUTHOR: Ghulamu Muhammadu Lakho;
ISBN: B0000E7F9W; TITLE: Nale matar azadi; AUTHOR: Zulfiqar Ali Bhutto;
ISBN: B0000E7F9Z; TITLE: Karbala: Kahaniyun (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Nurulhuda Shahu;
ISBN: B0000E7FA7; TITLE: Lubb-i tarikh-i Sind; AUTHOR: Khudadad Khan;
ISBN: B0000E7FA8; TITLE: Manshur al-vasiyyat va dasturul hukumat; AUTHOR: Miyan Nur Muhammad Khudayar Khan;
ISBN: B0000E7FAB; TITLE: Masnavi mazhar al-asar; AUTHOR: Shah Jahangir Hashimi;
ISBN: B0000E7FAK; TITLE: Pasi garha gula: Kahaniyun (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Rasulu Bakhshu Palejo;
ISBN: B0000E7FAN; TITLE: Jila vatanu: Kahaniyun (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Nurulhuda Shahu;
ISBN: B0000E7FAS; TITLE: Piyasi dharti, rimanda badal: Navilu (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Siraj;
ISBN: B0000E7FB6; TITLE: Bandar desan des, cha jo des cha jo vides: Ba kitab- ba safarnama (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Altafu Shaikhu;
ISBN: B0000E7FB7; TITLE: Achan je mulka men asin kara: Yurapa jo safarnamo (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Altafu Shaikhu;
ISBN: B0000E7FBC; TITLE: Mithi murada: Kahaniyun (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Mahtab Mehboob;
ISBN: B0000E7FBG; TITLE: Thadha cappa: Kahaniyun (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Ishvar Candar;
ISBN: B0000E7FBR; TITLE: Saton nambar kamro: Ekanki sangrah; AUTHOR: Camanu Sharma;
ISBN: B0000E7FC1; TITLE: Ranni kota jo khazano (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Amaru Jalilu;
ISBN: B0000E7FC3; TITLE: Athin katha: Kahaniyun (Niyu Filds Pablikeshansi); AUTHOR: Mohan Kalpana;
ISBN: B0000E7FCE; TITLE: Mohan jo Daro!; AUTHOR: Gangaram Samrat;
ISBN: B0000E7FCO; TITLE: Billu Khokhar; AUTHOR: Sahibsingh Canda Singh Shahani;
ISBN: B0000E7FCQ; TITLE: Khush khaslata khatun; AUTHOR: Badamu Natavanu;
ISBN: B0000E7FCV; TITLE: Mero Sijju: Ghazal; AUTHOR: Arjun Hasid;
ISBN: B0000E7FD3; TITLE: Ghotu kunvari: Shadi kosh; AUTHOR: G. L Dodeja;
ISBN: B0000E7FD4; TITLE: Amanat; AUTHOR: Daya Lakhi Jashnani;
ISBN: B0000E7FD6; TITLE: Mahran ja moti (Pushpu); AUTHOR: Bhagvan Si. Thadhani Pushpu;
ISBN: B0000E7FDB; TITLE: Sindhu sagar: Nabandh (mazmun) sangrah; AUTHOR: Gangaram Samrat;
ISBN: B0000E7FDC; TITLE: Nazo andaz; AUTHOR: Hinduja Nand Anand;
ISBN: B0000E7FDD; TITLE: Triveni: Sindhi kahaniyun; AUTHOR: Gobindu Malhi;
ISBN: B0000E7FDF; TITLE: Paniyara pakhi: Asluko Sindhi navilu; AUTHOR: Hari Motvani Sindhi;
ISBN: B0000E7FDG; TITLE: Locha; AUTHOR: Shivo Ramnani;
ISBN: B0000E7FDP; TITLE: Uljhiyala tandun reshama jun: Kahaniyun; AUTHOR: Tara Mircandani;
ISBN: B0000E7FDR; TITLE: Sikayal ji soghat; AUTHOR: Hari Hazari Mal Tahiliani Sikayal;
ISBN: B0000E7FDW; TITLE: Mana ja mahala-khandhara: Safarnamo; AUTHOR: Lakhmi Khilani;
ISBN: B0000E7FDY; TITLE: Tiyo Soga: The Model Kafir Missionary; AUTHOR: H. T. Cousins;
ISBN: B0000E7FE2; TITLE: Nafrata ja gula: Ghazala; AUTHOR: Shrikant Sadaf;
ISBN: B0000E7FE8; TITLE: Teunmalu; AUTHOR: Baldev T Gajra;
ISBN: B0000E7FED; TITLE: Khuddar: Barhan kahaniyun; AUTHOR: Hari Motvani Sindhi;
ISBN: B0000E7FEF; TITLE: Tanqidi mazmuna; AUTHOR: Popati Hiranandani;
ISBN: B0000E7FEI; TITLE: Sindhi vaya Sindhu disani: Sindhu jo safarnamu; AUTHOR: Gobindu Malhi;
ISBN: B0000E7FEJ; TITLE: Bharati darshani; AUTHOR: Teju Qabil;
ISBN: B0000E7FEL; TITLE: Mohini: Samajik navilu; AUTHOR: En. Ji Tindvani;
ISBN: B0000E7FET; TITLE: Muktasir tarikhi Sindhu; AUTHOR: Sayyid Muhbullah Shah;
ISBN: B0000E7FF7; TITLE: Tasurat; AUTHOR: Arjan Sikayal;
ISBN: B0000E7FFB; TITLE: Satu saru; AUTHOR: Param Anand Abichandani;
ISBN: B0000E7FFT; TITLE: Jaliyala piyasi; AUTHOR: Nandalala Parasaramani;
ISBN: B0000E7FFW; TITLE: Ruha rihan; AUTHOR: J. P Vaswani;
ISBN: B0000E7FFX; TITLE: Sipun manjhi mihiranu; AUTHOR: Bhagvandas Ke. Daultani Hosh;
ISBN: B0000E7FG3; TITLE: Sukhan dina sura: Kahaniyan jo kathu; AUTHOR: Shivo Ramnani;
ISBN: B0000E7FG9; TITLE: Kapha ji kahani: Kapha ji zabani; AUTHOR: Muhammad Amin Bhatti;
ISBN: B0000E7FGD; TITLE: Indira Gandhi: Amar shahid; AUTHOR: Arjan Sikayal;
ISBN: B0000E7FGH; TITLE: Mahabharat: Sindhi men; AUTHOR: Tahilramu Azadu;
ISBN: B0000E7FGI; TITLE: Zakham zamane jo; AUTHOR: Soni Mulcandani;
ISBN: B0000E7FGN; TITLE: Janhinje qadam qadam te Kashi: Svami Lilashahu ji mukhtasari jivan kahani; AUTHOR: Valiramu Kishnani;
ISBN: B0000E7FGO; TITLE: Dithe dinhan thiyam: Qalami khaka; AUTHOR: Moti Parkashu;
ISBN: B0000E7FGY; TITLE: Damadama masta Qalandara: Sindhi gita sangraha; AUTHOR: Hari Goreja;
ISBN: B0000E7FGZ; TITLE: Eka bunda satarangi: Sindhi/Hindi gita sangraha = Hika bunda satarangi; AUTHOR: Hari Goreja;
ISBN: B0000E7FH4; TITLE: Jivana yatra: Guru Nanak Sahib; AUTHOR: Bhagvandas Gurbakhshani;
ISBN: B0000E7FH7; TITLE: Shri Bhagavat Gita jo saru; AUTHOR: Dayaram Gidumal;
ISBN: B0000E7FHB; TITLE: Umangan ja abshar (Best Sindhi Sabha); AUTHOR: Ishvari Jotvani;
ISBN: B0000E7FHE; TITLE: Rangi barangi gula: Cundi Sindhi mazmuna; AUTHOR: Ram Sharma;
ISBN: B0000E7FHH; TITLE: Sihati Ganga: Ayurvedik sadhanti anusar likhiyal; AUTHOR: Govardhanu Ramcandu Nathani;
ISBN: B0000E7FHQ; TITLE: Panu ukhelanu; AUTHOR: Chinmayananda;
ISBN: B0000E7FIG; TITLE: Bandu akhyun men kujhu yadun, kujhu sapina: Kahaniyun (Sindhi Akedimi); AUTHOR: Tariqu Ashrafu;
ISBN: B0000E7FIS; TITLE: Zindagi zindagi (Sindhi Sahit Gharu); AUTHOR: Ustadu Bukhari;
ISBN: B0000E7FIT; TITLE: Socun, bhunka, vaka (Sindhi Sahit Gharu); AUTHOR: Ustadu Bukhari;
ISBN: B0000E7FIU; TITLE: Dukhan sukhan ji sunhan: Navil-kahaniyun (Sindhu Sahit Gharu); AUTHOR: Gul Kundhar;
ISBN: B0000E7FJ0; TITLE: Colo munhinjo cika men: Atam katha Hari Diligira ji (Sindhi Sahit Gharu); AUTHOR: Hari Diligiru;
ISBN: B0000E7FJ6; TITLE: Sindhi risalo; AUTHOR: Shahu Lutifullah Qadri;
ISBN: B0000E7FJ7; TITLE: Shahbaz nama: Farsi kalam; AUTHOR: Qalandar Lal Shahbaz;
ISBN: B0000E7FJ8; TITLE: Piyara ji kahani: Kahaniyun; AUTHOR: Riyazat Buriro;
ISBN: B0000E7FJA; TITLE: Munhinji akhani (Sindhi Sahit Gharu); AUTHOR: Ghulamu Muhammadu Laghari;
ISBN: B0000E7FJF; TITLE: Bagatta Singha khe phasi: Sangiti nataku (Niyu Filds Pablikeshans); AUTHOR: Shaikh Ayaz;
ISBN: B0000E7FJK; TITLE: Mangharamu Malikani (Sindhu Tahqiqi Bord); AUTHOR: Uttam;
ISBN: B0000E7FJM; TITLE: Sumran je daur ja surma (Sindhu Tahqiqi Bord); AUTHOR: Dada Sindhi;
ISBN: B0000E7FJN; TITLE: Van yuniti ji kahani; AUTHOR: Ji. Em Sayyidu;
ISBN: B0000E7FJP; TITLE: Mun tokhe piyaru kayo: Kahaniyun (Sindhi Sahit Gharu); AUTHOR: Popati Hiranandani;
ISBN: B0000E7FKE; TITLE: Man dohi han (Sindhi Sahit Gharu); AUTHOR: Aziz Bhangvar;
ISBN: B0000E7FKI; TITLE: Ajanta ji murati; AUTHOR: Vina Shirangi;
ISBN: B0000E7FKP; TITLE: Sugandhi-anjali; AUTHOR: Yashodhara Wadhwani-Shah;
ISBN: B0000E7FLE; TITLE: Kithe vehi gayan ...?; AUTHOR: Tulsi Anandani;
ISBN: B0000E7FLI; TITLE: Buniyadi Sindhi-Hindi dikshinari; AUTHOR: Kanhaiyalal Lekhwani;
ISBN: B0000E7FLM; TITLE: Acariyah Bhagvandev: Sindhu ratan karam yogi; AUTHOR: Durga Di Dudani;
ISBN: B0000E7FLU; TITLE: Lapa bhari Mahran: Adabi mazmuna; AUTHOR: Rita Shahani;
ISBN: B0000E7FMT; TITLE: Kako Kalumal: Sindhi natakan je itihasa jo pahriyon hiku patri nataku; AUTHOR: Madanu Jumani;
ISBN: B0000E7FMX; TITLE: Sacala sarmasta jo cundi kalamu; AUTHOR: Saccal Sarmast;
ISBN: B0000E7FN3; TITLE: Sindhi loku-gitani men samajik pas manzaru; AUTHOR: Narayanu Bharati;
ISBN: B0000E7FNE; TITLE: Nadir Begu Mirza jun kahaniyun; AUTHOR: Nadir Begu Mirza;
ISBN: B0000E7FNF; TITLE: Nangan ja bira: Ghazala; AUTHOR: Shrikant Sadaf;
ISBN: B0000E7FNQ; TITLE: Vatana jo virso; AUTHOR: Rupu Kumaru Jethani Ghayal;
ISBN: B0000E7FNR; TITLE: Jagmag joti: Nazma men Gautama Buddha ji jivani; AUTHOR: Rupu Kumaru Jethani Ghayal;
ISBN: B0000E7FNV; TITLE: Te nandha navila (Samparka Kitabi Silsilo); AUTHOR: Motilal Wadhumal Jotwani;
ISBN: B0000E7FO0; TITLE: Mangharamu Malikani ja cundi nandha nataka; AUTHOR: Mangharamu Udharamu Malikani;
ISBN: B0000E7FO4; TITLE: Agiri: Kahani sangrah; AUTHOR: Jayanta Relavani;
ISBN: B0000E7FOM; TITLE: Satiguru Svami Shanti Prakashu Maharajan jo jivan darshan; AUTHOR: Dayalu Kotumalu Dhameja;
ISBN: B0000E7FON; TITLE: Zindagi hiku nataku; AUTHOR: Vina Shirangi;
ISBN: B0000E7FOV; TITLE: Tutala Tajumahala: Kahaniyun; AUTHOR: Tirath Candvani;
ISBN: B0000E7FP4; TITLE: Nataka kala jo vikasa: Sindhi ranga manci jo itihasu; AUTHOR: Jitho Lalvani;
ISBN: B0000E7FP9; TITLE: Akhiri pana: Insani rishtan jo dastavizu; AUTHOR: Hari Motvani Sindhi;
ISBN: B0000E7FPE; TITLE: Sair-i Kohistana; AUTHOR: Allah Bacayo Yaru Muhammadu Samon;
ISBN: B0000E7FPG; TITLE: Kulliyat-i Aminu; AUTHOR: Aminu Muhammadu;
ISBN: B0000E7FPJ; TITLE: Risalo rehani; AUTHOR: Shaikhu Muhammadu Hassan;
ISBN: B0000E7FPN; TITLE: Lubb-i tarikh-i Sindhu; AUTHOR: Khudadad Khan;
ISBN: B0000E7FPP; TITLE: Bhori chokri haqa ji gola men: Adventures of the brown girl in her search for God; AUTHOR: I. I Kazi;
ISBN: B0000E7FQ1; TITLE: Sindhi sunhara: Yarhan Sindhi mahaparshan ja jivan cartar; AUTHOR: Dipcandar Tilokcand;
ISBN: B0000E7FQ2; TITLE: Hiku pushpu pandhrahan pankhiryun; AUTHOR: Popati Hiranandani;
ISBN: B0000E7FQ7; TITLE: Jivani joti; AUTHOR: Tirath Basant;
ISBN: B0000E7FQ9; TITLE: Asan jo bapu; AUTHOR: Cimandas Isardas Jagatyani;
ISBN: B0000E7FQC; TITLE: Priti ji raha anangi: Asloku Sindhi navilu; AUTHOR: Kishincandu Hotcandu Nagirani;
ISBN: B0000E7FQI; TITLE: Be baqa je bagha men: Dada san guftigu; AUTHOR: Thanwardas Lilaram Vaswani;
ISBN: B0000E7FQJ; TITLE: Jivan caritar, Sufi darvesh Faqir Molcandu Sahib: Sevhanu navasi; AUTHOR: Gehimal Bhojraj Motvani;
ISBN: B0000E7FQK; TITLE: Lahuti langhe vaya; AUTHOR: Thanwardas Lilaram Vaswani;
ISBN: B0000E7FQQ; TITLE: Mokash Maraga: Amolak vacan; AUTHOR: Gyancand Ti Gangvani;
ISBN: B0000E7FQS; TITLE: The pocket English to Sindhi dictionary: Containing about 20,000 words; AUTHOR: W. A Shahani;
ISBN: B0000E7FQU; TITLE: Ruhala jo kalamu (Sindhi Sahityah Mala); AUTHOR: Rohala;
ISBN: B0000E7FQY; TITLE: Hu dothi hu dinhan; AUTHOR: Sayyidu Husammuddinu Rashidi;
ISBN: B0000E7FRC; TITLE: Tarikh-i Islam, Muharram namon; AUTHOR: Khvajah Hasan Nizami;
ISBN: B0000E7FRE; TITLE: Neka jivana jun rahun; AUTHOR: P. V Kanal;
ISBN: B0000E7FRH; TITLE: Sindhi adibani men nazryati kashmakashi; AUTHOR: Mohan Kalpana;
ISBN: B0000E7FRM; TITLE: Saca ji pervi (Atmik Sahit Malha); AUTHOR: Tirath Gobindram Sabhani;
ISBN: B0000E7FRO; TITLE: Shri Hinglaj ji yatra; AUTHOR: Ramcandu Es Khatri;
ISBN: B0000E7FRS; TITLE: Lucci; AUTHOR: Anandu Khemani;
ISBN: B0000E7FS2; TITLE: Zinat; AUTHOR: Mirza Qalic Beg;
ISBN: B0000E7FS7; TITLE: Qaidi: Qaumi navil; AUTHOR: Ram Panjwani;
ISBN: B0000E7FSO; TITLE: Kalcar; AUTHOR: Tirath Basant;
ISBN: B0000E7FSP; TITLE: Saccala sarmasta jo cundi kalamu; AUTHOR: Saccal Sarmast;
ISBN: B0000E7FT7; TITLE: Risalo Saccala Sarmastu: Sindhi kalamu; AUTHOR: Saccal Sarmast;
ISBN: B0000E7FT9; TITLE: Mirani Sindhiri; AUTHOR: Naraindas Rattanmal Malkani;
ISBN: B0000E7FTB; TITLE: Adhuri racna: Kahaniyun; AUTHOR: Lakhmi Khilani;
ISBN: B0000E7FTC; TITLE: Rihan: Sayyidu Miram Muhammadu Shahu ja cundi khatta Ji. Em. Sayyidu danhan (1924-1963); AUTHOR: Sayyidu Miranu Muhammadu Shah;
ISBN: B0000E7FTI; TITLE: Kulliyat-i Husainu Didaru; AUTHOR: Husayn Didar;
ISBN: B0000E7FTO; TITLE: Victar melapu: Samajik asluko navilu; AUTHOR: Tekcandu Gurdasani;
ISBN: B0000E7FTP; TITLE: Mamta jun lahirun; AUTHOR: Kala Prakashu;
ISBN: B0000E7FTT; TITLE: Bhasha shastar; AUTHOR: Popati Hiranandani;
ISBN: B0000E7FTU; TITLE: Adarshi jivani (Akhlaqi Malha); AUTHOR: Arjandasu B Tharvani;
ISBN: B0000E7FTW; TITLE: Jivan bina: Zabardasti samajiku asluko navilu; AUTHOR: S. H Nebhvani;
ISBN: B0000E7FTX; TITLE: Pyara ja sapna: Navilu; AUTHOR: S. H Nebhvani;
ISBN: B0000E7FU0; TITLE: Hika rati; AUTHOR: Thanwardas Lilaram Vaswani;
ISBN: B0000E7FU3; TITLE: Pushpa anjali; AUTHOR: Thanwardas Lilaram Vaswani;
ISBN: B0000E7FU5; TITLE: Cilvili: Navilu; AUTHOR: Hafiz Hussaini;
ISBN: B0000E7FUC; TITLE: Adhuro pyaru; AUTHOR: Ravlani Shyamkumar;
ISBN: B0000E7FUD; TITLE: Qaumi lalikar; AUTHOR: Dukhayala;
ISBN: B0000E7FUF; TITLE: Virta ja varqa: Tavarikhi kahaniyun; AUTHOR: Parmanand Dolatram Panjabi;
ISBN: B0000E7FUH; TITLE: Purnima; AUTHOR: Jhamandas Gobindram;
ISBN: B0000E7FUO; TITLE: Adhura gita; AUTHOR: Kirat Meharchandani;
ISBN: B0000E7FV0; TITLE: Hasratani ji turbata; AUTHOR: Popati Hiranandani;
ISBN: B0000E7FV2; TITLE: Acha kanva; AUTHOR: Ghanshamu Valeca;
ISBN: B0000E7FV4; TITLE: Asan gharu ilaju; AUTHOR: Shamsuddin Ahmad;
ISBN: B0000E7FVG; TITLE: Kaliyannu margi; AUTHOR: Pribhidasu Brahmacari;
ISBN: B0000E7FVJ; TITLE: Bainulaqvami iqtisadiyat; AUTHOR: Ghulam Hussain Khaskheli;
ISBN: B0000E7FVM; TITLE: Mardani taqata; AUTHOR: Shamsuddin Ahmad;
ISBN: B0000E7FVQ; TITLE: Sahityah saru; AUTHOR: Tirath Basant;
ISBN: B0000E7FVR; TITLE: Sindhu jun yadgiriyun; AUTHOR: Hari Sundar Rupcand;
ISBN: B0000E7FVY; TITLE: Sanghara ja sabajhira; AUTHOR: Muhammadu Bakhshu Khanu Narejo;
ISBN: B0000E7FVZ; TITLE: Hindustan: Arya varta je viccen zamane jo shadha rajunetiku itihasu; AUTHOR: Gangaram Samrat;
ISBN: B0000E7FW3; TITLE: Qisso Laila Majnun asuli: Sindhi men; AUTHOR: Malu Mahmudu;
ISBN: B0000E7FW9; TITLE: Parbhata je parde men!; AUTHOR: Thanwardas Lilaram Vaswani;
ISBN: B0000E7FWA; TITLE: Saven sijja; AUTHOR: Ghulam Mustafa Mushtaq;
ISBN: B0000E7FWG; TITLE: Sindhi marsiyah navisi; AUTHOR: Ghulamu Rasulu Balocu;
ISBN: B0000E7FWL; TITLE: Sonahri ranga ji karani; AUTHOR: Vimmi Sadarangani;
ISBN: B0000E7FWU; TITLE: Fatah-i Ispen; AUTHOR: Abdul Majeed Sindhi;
ISBN: B0000E7FX1; TITLE: Zindagi cha aha?; AUTHOR: Thanwardas Lilaram Vaswani;
ISBN: B0000E7FX3; TITLE: Sindhu ja islami darsgaha; AUTHOR: Muhammad Jumman Talpur;
ISBN: B0000E7FX5; TITLE: Nanaka parkasha: Janam sakhi Guru Nanaka Dev Ji; AUTHOR: Jethanand Bhavandas Lalvani;
ISBN: B0000E7FX8; TITLE: Ke parada ke sadda: Kalama; AUTHOR: G Allana;
ISBN: B0000E7FXG; TITLE: Sahab Kabir ji sakhi; AUTHOR: Thanwardas Lilaram Vaswani;
ISBN: B0000E7FXM; TITLE: Gulabi gulu: Saci ruhani jivati = practical vedantic life; AUTHOR: Raghumal Chataram Motvani;
ISBN: B0000E7FXN; TITLE: Shah Vali Allah ji zindagi (Shah Vali Allah Akedimi); AUTHOR: Ghulam Husain Jalbani;
ISBN: B0000E7FXP; TITLE: Iqtasadi fiqara ji tarikh (Institiyute af Sindhalaji); AUTHOR: Sayyid Didar Hussain Shah Rizvi;
ISBN: B0000E7FXU; TITLE: Sahitik pushpu: Divan Kaurimal jun cundi likhatun; AUTHOR: Kauromal Candanmal Khilnani;
ISBN: B0000E7FY1; TITLE: Sindhu jun sata kahaniyun; AUTHOR: Ram Panjwani;
ISBN: B0000E7FY8; TITLE: Sindhi gita (Institiyuti af Sindhalaji); AUTHOR: Taju Joyo;
ISBN: B0000E7FY9; TITLE: Sahata jo singaru: Lekhaka ji 106 gunaguni cundi likhatan jo sangrah, 16 tasviran sanu; AUTHOR: Manohardas Kauromal Khilnani;
ISBN: B0000E7FZ2; TITLE: Miskinu Jahanu Khanu Khoso: Tasnifu: Muhammadu Bakhshu Balocu Majnun; AUTHOR: Muhammadu Bakhshu Balocu;
ISBN: B0000E7FZ7; TITLE: Hidayat ul-insha; AUTHOR: Hidayatullah Mushtaq;
ISBN: B0000E7FZA; TITLE: Jela men baviha mahina; AUTHOR: Tariqu Ashrafu;
ISBN: B0000E7FZG; TITLE: Dili ji duniya; AUTHOR: Amaru Jalilu;
ISBN: B0000E7FZN; TITLE: Malfuzat-i mubarakah: Piru Muhammadu Yasin Rashidi Jhande dhani jayan varo (Shah Valli Allah Akedimi); AUTHOR: Pir Muhammad Yasin Rashidi;
ISBN: B0000E7FZO; TITLE: Har dili andar hika Karbala: Kahaniyun (Sangam Pablikeshani); AUTHOR: Khalidu Sindhi;
ISBN: B0000E7FZP; TITLE: Desa suta dili vara jagiya: Kahaniyun (Sindhi Adab Akedimi); AUTHOR: Rashidu Bhatti;
ISBN: B0000E7FZU; TITLE: Samajiyati ja usula (Institiyuti af Sindhalaji); AUTHOR: Tanviru Junejo;
ISBN: B0000E7FZZ; TITLE: Sabha men punhun pana: Miru Sikandaru Khanu Khose jo kalamu; AUTHOR: Sikandaru Khanu Khoso;
ISBN: B0000E7G07; TITLE: Zindagi nah kavita nah kahani: Kahaniyun; AUTHOR: Popati Hiranandani;
ISBN: B0000E7G09; TITLE: Una tuna Anvara ji; AUTHOR: Allah Bacayo Anvaru Sumro;
ISBN: B0000E7G0F; TITLE: Attam updeshu: Ruhani sabaqa; AUTHOR: Dalipsingh C Mankani;
ISBN: B0000E7G0G; TITLE: Sadh vada: Jatoyin darbar je sunatan jun jivaniyun; AUTHOR: Sujanu;
ISBN: B0000E7G0Q; TITLE: Saccala jo Sindhi kalama; AUTHOR: Saccal Sarmast;
ISBN: B0000E7G0Z; TITLE: Shahu Valli Allah jo falsifo (Shah Valli Allah Akedimi); AUTHOR: Wali Allah al-Dihlawi;
ISBN: B0000E7G13; TITLE: Rangin parada; AUTHOR: Tekcandu Mast;
ISBN: B0000E7G16; TITLE: Hallu punhalla; AUTHOR: Santdasu Jhangiyani;
ISBN: B0000E7G18; TITLE: Amana jun lahirun; AUTHOR: Balkirshin D Kamal;
ISBN: B0000E7G1H; TITLE: Sadhina jo sapno; AUTHOR: Guli Sadarangani;
ISBN: B0000E7G1I; TITLE: Nirogu dimaghu ojala akhiyun (Sansar Sahityah Malha); AUTHOR: Shamsuddin Ahmad;
ISBN: B0000E7G1L; TITLE: Bundun bassi nah kanni (Institiyut af Sindhalaji); AUTHOR: Muhammadu Ramzanu Burdah Sindhi;
ISBN: B0000E7G1T; TITLE: Sassi Punnun; AUTHOR: Barkhvurdar Ranjha;
ISBN: B0000E7G20; TITLE: Sassi Punnun; AUTHOR: Hafiza Barakhuradara;
ISBN: B0000E7G3X; TITLE: Ottoman yearbooks (Salname and Nevsal): A bibliograph [sic] and union catalogue with reference to Istanbul libraries; AUTHOR: Hasan Duman;
ISBN: B0000E7G5J; TITLE: Bitkilerle tedavide Lokman Hekim; AUTHOR: Arif Pamuk;
ISBN: B0000E7G77; TITLE: Bay Lear: Roman; AUTHOR: Oktay Rifat;
ISBN: B0000E7G7K; TITLE: Hayastan; AUTHOR: Sarkis Sarkisyan;
ISBN: B0000E7G9X; TITLE: Adnan Turani, Drawings, Paintings,; AUTHOR: AKDENIZ H;
ISBN: B0000E7GBW; TITLE: Refik Fersan; AUTHOR: Ibrahim Kalyon;
ISBN: B0000E7GC0; TITLE: Folklor ve edebiyat (1982); AUTHOR: Pertev Naili Boratav;
ISBN: B0000E7GCG; TITLE: Introduction to the Uyghur civil documents of East Turkestan (13th-14th cc.); AUTHOR: Larry V Clark;
ISBN: B0000E7GE5; TITLE: Istanbul; AUTHOR: Mehmet Ali Birand;
ISBN: B0000E7GHN; TITLE: Papa Mafya Agca; AUTHOR: Ugur Mumcu;
ISBN: B0000E7GIE; TITLE: Tasavvuf ve Marifetullah; AUTHOR: Kemal Akdeniz;
ISBN: B0000E7GLI; TITLE: Cihad (Seha nesriyat); AUTHOR: Mehmed Zahid Kotku;
ISBN: B0000E7GMD; TITLE: ORIGINS OF BULGARS; AUTHOR: Ibrahim Kafesoglu;
ISBN: B0000E7GOM; TITLE: The drum beats nightly: The development of the Turkish drama as a vehicle for social and political comment in the post-revolutionary period, 1924 to the present (East Asian cultural studies series); AUTHOR: Bruce Robson;
ISBN: B0000E7GRC; TITLE: Ansiklopedik Istanbul rehberi; AUTHOR: M. Orhan Bayrak;
ISBN: B0000E7GRV; TITLE: Anatolian Knitting Designs; AUTHOR: Betsy Harrell;
ISBN: B0000E7GVI; TITLE: Ilhan Ilhan; AUTHOR: Muzaffer Ilhan Erdost;
ISBN: B0000E7GVX; TITLE: Devrimci ve demokrat; AUTHOR: Ugur Mumcu;
ISBN: B0000E7GXB; TITLE: Pir Sultan Abdallar; AUTHOR: Pir Sultan Abdal;
ISBN: B0000E7H71; TITLE: Shaki sanatkarlar diiarydyr =: Sheki, gorod remeslennikov; AUTHOR: A. N Mustafaiev;
ISBN: B0000E7H73; TITLE: Turkmenbashynyng garashsyzlyk zamany; AUTHOR: Khudaiberdi Divangulyev;
ISBN: B0000E7HC3; TITLE: Selection of 33 Turkish miniatures; AUTHOR: Metin And;
ISBN: B0000E7HEO; TITLE: Gulmeroy; AUTHOR: Mamut Zayit;
ISBN: B0000E7HG3; TITLE: Taciklar tarihi; AUTHOR: B. G Gafurov;
ISBN: B0000E7HG6; TITLE: Uzbek halk dostonlarida turkumlik; AUTHOR: Muazzam Mirzaeva;
ISBN: B0000E7HG9; TITLE: Tiriklik suvi: Bolalar adabiyoti hakida adabiy-tankidiy makolalar; AUTHOR: Safo Matconov;
ISBN: B0000E7HGI; TITLE: Uzbek adabiyotida ruboiy: Canrning poetikasi va tarihi; AUTHOR: Ibrohim Haqqul;
ISBN: B0000E7HGN; TITLE: Tulin oy: Huccatli kissa; AUTHOR: Uktam Hakimali;
ISBN: B0000E7HGY; TITLE: Horazm toponimlari; AUTHOR: Zarif Dusimov;
ISBN: B0000E7HH7; TITLE: Grammatik razbor: Ukuv kollanma; AUTHOR: Ia. G Guliamov;
ISBN: B0000E7HIG; TITLE: Uzbek tili ilmiy tehnikaviy terminologiyasi masalalari: Suz uzlastiris va affiksatsiya masalalari; AUTHOR: Narzullo Kosimov;
ISBN: B0000E7HII; TITLE: Zamin madhi; AUTHOR: Orifcon Usmonhucaev;
ISBN: B0000E7HIQ; TITLE: Ulpan; AUTHOR: Gabit Musrepov;
ISBN: B0000E7HOI; TITLE: Ahan bulak; AUTHOR: Mehemmed Ibrahim Rencduzan;
ISBN: B0000E7HP3; TITLE: Eserleri; AUTHOR: Samad Vurghun;
ISBN: B0000E7HR6; TITLE: Sirler hezinesi; AUTHOR: Nizami Ganjavi;
ISBN: B0000E7HR7; TITLE: Leyli ve Mecnun; AUTHOR: Nizami Ganjavi;
ISBN: B0000E7HR9; TITLE: Iskendername; AUTHOR: Nizami Ganjavi;
ISBN: B0000E7HRP; TITLE: Tensugnameyi-Elhani (Cavahirname); AUTHOR: Muhammad ibn Muhammad Nasir al-Din al-Tusi;
ISBN: B0000E7HX2; TITLE: Solan fotograflarda renklenenler; AUTHOR: Yusuf Dogar;
ISBN: B0000E7HXM; TITLE: Dersim ve Dersimli; AUTHOR: Seyfi Cengiz;
ISBN: B0000E7I0U; TITLE: Kemalizm ve Islamiyet; AUTHOR: Mustafa Kaplan;
ISBN: B0000E7I1I; TITLE: Yomgirkuy: Kissa va hikoyalar; AUTHOR: Yokuthon Akram;
ISBN: B0000E7I3K; TITLE: Gadim Azarbaijan bazaklari; AUTHOR: Sh. H Sadygzada;
ISBN: B0000E7I3S; TITLE: Koono Turktor tarykhy: Studentter uchun darstar (Kyrgyz taanuuchunun kitep tekchesine); AUTHOR: O Karaev;
ISBN: B0000E7I58; TITLE: Real sosializmin heyat terzi; AUTHOR: Irsad Eliyev;
ISBN: B0000E7I63; TITLE: Varga va Gulshah: XIV asr Azarbaijan iazyly abidasi. Matn va grammatik ocherk; AUTHOR: Yusuf-i Meddah;
ISBN: B0000E7I6K; TITLE: Saylanan eserler; AUTHOR: Akhmet Burkhaneddin Sivasli;
ISBN: B0000E7I6L; TITLE: Daliden dogry khabar: Satiriki khekaialar; AUTHOR: Tachmammet Jurdekov;
ISBN: B0000E7I6P; TITLE: Bu vatan bizim; AUTHOR: Mehmet Levent;
ISBN: B0000E7I73; TITLE: Tunduk Kyrgyzstandyn Orusiiaga karatylyshy (Kyrgyz taanuuchunun kitep tekchesine); AUTHOR: Toktorbek Omurbektegin;
ISBN: B0000E7I75; TITLE: Berdi Kerbabaeving doredijiligi boiucha bibliografik gorkeziji; AUTHOR: Juma Seiitnyiazov;
ISBN: B0000E7I7H; TITLE: Makhmud ibn Khuseiin al-Kashgarinin " Divanu lugati t- turk " emgegi (1072-1077-zh.zh.) tengir-too zhana ichki Aziia Turk elderinin tarykhy boiuncha bulak katary; AUTHOR: T. K Choroev;
ISBN: B0000E7I7J; TITLE: Kyrgyzdardyn zhana kyrgyzstandyn tarykhy VII-XX k. bashy - XVIII k. aiagy, ekinchi boluk; AUTHOR: T. K Choroev;
ISBN: B0000E7I7L; TITLE: Manastyn zheti osuiaty: Koldonmo; AUTHOR: B Isakov;
ISBN: B0000E7I7W; TITLE: Azerbaycan Karabag tarihi; AUTHOR: Nizamettin Onk;
ISBN: B0000E7I9K; TITLE: Tatar adabiiatynyng khazerge etaptagy useshe masalalare; AUTHOR: F. M Musin;
ISBN: B0000E7I9Q; TITLE: Saparmyrat Turkmenbashynyng Turkmenistanyng grazhdan kodeksi: Turkmenistanyng 1998-iji iylyng 17-iji iiulyndaky Kanuny bilen tassyklanyldy; AUTHOR: Turkmenistan;
ISBN: B0000E7I9R; TITLE: Turkmenistanyng jenaiat kodeksi =: Ugolovnyi kodeks Turkmenistana; AUTHOR: Turkmenistan;
ISBN: B0000E7IAI; TITLE: Sabit; AUTHOR: Ibrahim Edhem;
ISBN: B0000E7IBD; TITLE: Azarbaijan nefti va beinalkhalg mugavilalar, 1991-1999; AUTHOR: Elman Nasirov;
ISBN: B0000E7IBE; TITLE: Kure tamyr: Povest; AUTHOR: Qanat Musakhmetov;
ISBN: B0000E7IBN; TITLE: Son manzili khazar oldu, 2. hissa: Tarikhi-publisistiq roman; AUTHOR: Gumral Sadygzada;
ISBN: B0000E7ICU; TITLE: Slovar Dzhagataisko-Turetskii; AUTHOR: Vladimir Vladimirovich Veliaminov-Zernov;
ISBN: B0000E7ID6; TITLE: Orliata: Roman; AUTHOR: Abdurakhman Absaliamov;
ISBN: B0000E7ID9; TITLE: Kusma gap sintaksisi; AUTHOR: Gani Abdurakhmanov;
ISBN: B0000E7IDB; TITLE: Kazak tili: Leksika, fonetika cene morfologiya men sintaksis; AUTHOR: G Ebuhanov;
ISBN: B0000E7IDC; TITLE: Yasin: Hayoti va icodi; AUTHOR: Kh Abdusamatov;
ISBN: B0000E7IEG; TITLE: Azerbaycan folkloru XIX esr Ermeni menbelerinde; AUTHOR: Israfil Abbasov;
ISBN: B0000E7IEQ; TITLE: Azerbaycan dilinin tedrisi tarihinden; AUTHOR: A Abdullayev;
ISBN: B0000E7IES; TITLE: Kitik: Hacviy hikoyalar; AUTHOR: Yusufcon Ahmadconov;
ISBN: B0000E7IEZ; TITLE: U nas v gorakh: Stikhi; AUTHOR: Anvar Adzhiev;
ISBN: B0000E7IFY; TITLE: Samarkand: A guide book; AUTHOR: Ivan Ivanovich Umniakov;
ISBN: B0000E7IGU; TITLE: Tatarka: Izbrannye proizvedeniia; AUTHOR: Fatikh Amirkhan;
ISBN: B0000E7IH2; TITLE: Alpomis dostonining Uzbek variantlari; AUTHOR: T. M Mirzaev;
ISBN: B0000E7IHG; TITLE: Babur-name: Zapiski Babura; AUTHOR: Zahir al-Din Babur;
ISBN: B0000E7IHI; TITLE: Vystrel na perevale: Povest; AUTHOR: Mukhtar Omarkhanovich Auezov;
ISBN: B0000E7IHJ; TITLE: Sadriddin Ayniy: Mahoratiga doir; AUTHOR: N. R Rahimov;
ISBN: B0000E7IHO; TITLE: Muhtasar; AUTHOR: Zahir al-Din Babur;
ISBN: B0000E7IHP; TITLE: Thesaurus lingua Tschuvaschorum (Indiana University publication. Uralic and Altaic series); AUTHOR: Nikolai Ivanovich Ashmarin;
ISBN: B0000E7IHR; TITLE: Tanlangan asarlar; AUTHOR: Zahir al-Din Babur;
ISBN: B0000E7IHU; TITLE: V odnom sovkhoze: Povest; AUTHOR: Nasirdin Baitemirov;
ISBN: B0000E7IHV; TITLE: Bobirnoma (Asarlar); AUTHOR: Zahir al-Din Babur;
ISBN: B0000E7II1; TITLE: Kychan: Povest; AUTHOR: Shukurbek Beishenaliev;
ISBN: B0000E7IIM; TITLE: Lirika; AUTHOR: Zahir al-Din Babur;
ISBN: B0000E7IIO; TITLE: Haylanma eterder: Ber tomda; AUTHOR: Zainab Biisheva;
ISBN: B0000E7IKQ; TITLE: Kazak tili =: Uchebnik kazakhskogo iazyka; AUTHOR: A Ermekov;
ISBN: B0000E7ILX; TITLE: Starouzbekskii iazyk: Khorezmiiskie pamiatniki XIV veka = Eski Uzbek tili : XIV asr Horazm yodnomalari; AUTHOR: Ergash Ismailovich Fazylov;
ISBN: B0000E7IMD; TITLE: Gafur Gulom: Bibliografiya, 1903-1966; AUTHOR: Aliser Navoiy Nomli Uzbekiston Davlat Kutubhonasi;
ISBN: B0000E7IN9; TITLE: Togda usgan bola: Yohud ciyanning yangi sarguzastlari; AUTHOR: Okilcon Husanov;
ISBN: B0000E7INM; TITLE: Khakassko-russkii slovar: Okolo 14000 slov s prilozheniem ocherka Khakasskii Iazyk; AUTHOR: Nikolai Aleksandrovich Baskakov;
ISBN: B0000E7INY; TITLE: Teran tomirlar: Roman; AUTHOR: Galimdzhan Ibragimov;
ISBN: B0000E7IPQ; TITLE: Haylanma eterder; AUTHOR: Saifi Kudash;
ISBN: B0000E7IQ5; TITLE: Haylanma eterder; AUTHOR: Yakup Kolmoy;
ISBN: B0000E7IQW; TITLE: Uzbek adabiyoti tarihi: Ulug Oktyabr Sotsialistik Revolyutsiyasiga kadar; AUTHOR: Natan Muradovich Mallaev;
ISBN: B0000E7IQZ; TITLE: Ogahiy lirikasi; AUTHOR: Rahmat Macidiy;
ISBN: B0000E7IR2; TITLE: Uzbek adabiyoti tarihi; AUTHOR: Natan Muradovich Mallaev;
ISBN: B0000E7IRD; TITLE: Polat istihkam; AUTHOR: Qing Liu;
ISBN: B0000E7IRL; TITLE: Vladimir Mayakovskiy asarlari Uzbek tilida; AUTHOR: Masud Rasuli;
ISBN: B0000E7IRV; TITLE: Opa-singillar: Roman; AUTHOR: Askad Mukhtar;
ISBN: B0000E7IRY; TITLE: Temur Malik: Tarihiy roman; AUTHOR: Mirsaidov Mirmukhsin;
ISBN: B0000E7IS8; TITLE: Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino; AUTHOR: Aziz Kayumov;
ISBN: B0000E7IS9; TITLE: Farkhad i Shirin; AUTHOR: Ali Sir Nevayi;
ISBN: B0000E7ISL; TITLE: Aliser Navoiy: Icodiy biografiyasidan; AUTHOR: Saida Narzullaeva;
ISBN: B0000E7ISM; TITLE: Eliser Navaiy: Zamani, hayati, icadiyati va olumi; AUTHOR: A Sarafiddinov;
ISBN: B0000E7ISU; TITLE: Hamsa; AUTHOR: Ali Sir Nevayi;
ISBN: B0000E7IU7; TITLE: Izbrannye proizvedeniia; AUTHOR: Nabi Khazri;
ISBN: B0000E7IUM; TITLE: XIX asr ohiri-XX asr boslarida Zarafson Uzbeklarining hucaligi va ictimoiy turmusi; AUTHOR: Hoci Tosev;
ISBN: B0000E7IUS; TITLE: Zebunniso, Dilsod va Anbar otinlar seriyatidan; AUTHOR: Zebunniso;
ISBN: B0000E7IUT; TITLE: Dorussaodat ansambli =: Ansambl Dorussiadat = The Dorussiadat ensemble; AUTHOR: Liia IUlevna Mankovskaia;
ISBN: B0000E7IUW; TITLE: Sitorai Mohi Hosa =: Sitorai-Mokhi Khosa = Sitorai Mokhi Khosa; AUTHOR: Konstantin Stepanovich Kriukov;
ISBN: B0000E7IUY; TITLE: Kus Madrasa =: Kosh-Medrese = Kosh-Madrasah; AUTHOR: Liia Iulevna Mankovskaia;
ISBN: B0000E7IUZ; TITLE: Barokhon Madrasasi =: Medrese Barak-Khana = Barak-Khana Madrassah; AUTHOR: V Bulatova;
ISBN: B0000E7IV0; TITLE: Labihovuz ansambli =: Ansambl Liabi-Khauz = Lyabi-khauz ensemble; AUTHOR: P. S Zohidov;
ISBN: B0000E7IV4; TITLE: Bobir sayyoh va tabiatsunas; AUTHOR: H Hasanov;
ISBN: B0000E7IWI; TITLE: The secret of excellence in ancient Chinese silks: Factors contributing to the extraordinary development of textile design and technology achieved in ancient China; AUTHOR: Maryta M Laumann;
ISBN: B0000E7IX4; TITLE: Fang Zhaoling: Painting and calligraphy = [Fang Zhao ling shu hua ji]; AUTHOR: Zhaoling Fang;
ISBN: B0000E7IXA; TITLE: Das neueste von China: (1697) = Novissima Sinica (DCG); AUTHOR: Gottfried Wilhelm Leibniz;
ISBN: B0000E7IXY; TITLE: Needle painting by Kuo Ching (Chien-ju) =: [Guo Qian ru zhen bi hua ji]; AUTHOR: Qianru Guo;
ISBN: B0000E7IYE; TITLE: Korean Art Treasures; AUTHOR: Kim et al Won-yong and photos;
ISBN: B0000E7IYZ; TITLE: Wrens elegy; AUTHOR: Sook Mo Youn;
ISBN: B0000E7IZ3; TITLE: Topics in Translation Studies; AUTHOR: Yo-In Song;
ISBN: B0000E7IZ5; TITLE: For an independent world; AUTHOR: Il Sung Kim;
ISBN: B0000E7IZ9; TITLE: Huai-nan tzu =: Huai nan zi : philosophical synthesis in early Han thought : the idea of resonance (Kan-Ying) : with a translation and analysis of chapter six; AUTHOR: Charles Le Blanc;
ISBN: B0000E7IZA; TITLE: Paintings of Beijing Opera Characters by Dong Chensheng =: Dong Chen sheng jing jii ren Wu hua ji; AUTHOR: Chensheng Dong;
ISBN: B0000E7IZG; TITLE: Daughters and Sons; AUTHOR: Kung and CHING, Yuan CHUEH;
ISBN: B0000E7IZJ; TITLE: Sleepless green green grass and 68 other poems; AUTHOR: Xianghua Zhang;
ISBN: B0000E7IZZ; TITLE: An introduction to Taiwanese; AUTHOR: Su-chu Wu;
ISBN: B0000E7J09; TITLE: Information puzzles and astronomical predictions in the I-ching =: Yi jing zhong zhishi zhi mi yu tian wen yu yan; AUTHOR: Eleanor B Morris;
ISBN: B0000E7J0A; TITLE: Xu Beihong: Life of a master painter; AUTHOR: Jingwen Liao;
ISBN: B0000E7J0F; TITLE: The Sedik language of Pormosa; AUTHOR: Erin Asai;
ISBN: B0000E7J17; TITLE: Ricochet; AUTHOR: Yvette Hitschler-chapon;
ISBN: B0000E7J1M; TITLE: La question bretonne (Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques); AUTHOR: Renaud Dulong;
ISBN: B0000E7J1R; TITLE: Philosophy and psycholinguistics (Janua linguarum. studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata); AUTHOR: Edmund L Erde;
ISBN: B0000E7J2K; TITLE: From Italy to Muscovy: The life and works of Maxim the Greek (Humanistische Bibliothek. Reihe 1. Abhandlungen); AUTHOR: Jack V Haney;
ISBN: B0000E7J2U; TITLE: Le tilleul du soir: Roman; AUTHOR: Jean Anglade;
ISBN: B0000E7J35; TITLE: Nathalie; AUTHOR: Daniel Bertrand;
ISBN: B0000E7J3L; TITLE: Nestroy (Poesie und Wissenschaft); AUTHOR: Franz H Mautner;
ISBN: B0000E7J41; TITLE: Tuinese ; Fia yi dziehe: Two plays in Ewe and English (Marburger Studien zur Afrika- und Asienkunde. Serie A); AUTHOR: Ferdinand Kwasi Fiawoo;
ISBN: B0000E7J4H; TITLE: Reviens, Sulamite!: Roman; AUTHOR: Remo Forlani;
ISBN: B0000E7J6D; TITLE: Zardigot (Illa nova); AUTHOR: Euloxio R Ruibal;
ISBN: B0000E7J6V; TITLE: Laurea e sottosviluppo: Il mercato del lavoro intellettuale nel Mezzogiorno ( " Atti " De Donato editore); AUTHOR: Mario Centorrino;
ISBN: B0000E7J7L; TITLE: Relative pay of mineworkers (Special report); AUTHOR: Pay Board;
ISBN: B0000E7J7P; TITLE: Ursprung der Hitlerbewegung : 1919-1922; AUTHOR: Georg Franz-Willing;
ISBN: B0000E7J8A; TITLE: Bibliografie van Luc Indestege (1901-1974); AUTHOR: Elly Cockx-Indestege;
ISBN: B0000E7J8I; TITLE: Afro-Asian journalism; AUTHOR: Kanwar Mohammad Dilshad;
ISBN: B0000E7J8L; TITLE: THE HISTORICAL BACKGROUND OF PAKISTAN AND ITS PEOPLE; AUTHOR: AHMED AbDULLA;
ISBN: B0000E7JA2; TITLE: Die Dornenfalle; AUTHOR: Irmgard Steppuhn;
ISBN: B0000E7JA7; TITLE: [Teatro]; AUTHOR: Ildefonso Maffiotte;
ISBN: B0000E7JAJ; TITLE: Ultima expeditie: Jurnal de calatorie; AUTHOR: R. F Scott;
ISBN: B0000E7JAY; TITLE: Anton Bruckner: Musik und Leben; AUTHOR: Leopold Nowak;
ISBN: B0000E7JB3; TITLE: Mathema dolophonias (Me trilogia tes leophorou); AUTHOR: Panteles Kaliotsos;
ISBN: B0000E7JB6; TITLE: Ho Daimonas: Historiko mythistorema apo ton agona kai te zoe tou Odyssea Antroutsou (Neoellenike logotekhnia); AUTHOR: Michael Peranthes;
ISBN: B0000E7JBC; TITLE: Ho megalos peripatos tou petrou: Mnhistorema kai gia paidia; AUTHOR: Alke Zee;
ISBN: B0000E7JBE; TITLE: Biotechnia yalikon; AUTHOR: Menes Koumantareas;
ISBN: B0000E7JBG; TITLE: Mark Eugenicus and the Council of Florence: A historical re-evaluation of his personality (Byzantina keimena kai meletai); AUTHOR: Konstantinos N Tsirpanles;
ISBN: B0000E7JBH; TITLE: He gennese tou neofasismou: (Hellada, 1960-1974); AUTHOR: Giannes A Katres;
ISBN: B0000E7JBI; TITLE: Historika dokimia: 1. Pos ephthasame sten 21e Apriliou 1967, 2. 1940-1944 : Ethnike antistase; AUTHOR: Panagiotes Kanellopoulos;
ISBN: B0000E7JBJ; TITLE: Oi praxikopematies; AUTHOR: Panos Kokkinos;
ISBN: B0000E7JBP; TITLE: A janela fingida; AUTHOR: Maria Judite de Carvalho;
ISBN: B0000E7JD4; TITLE: Salvy pod konciarmi (Dukla); AUTHOR: Ladislav Beno;
ISBN: B0000E7JDV; TITLE: Leo Breuer: Ausstellung zum 80. Geburtstag im Rheinischen Landesmuseum Bonn (Kunst und Altertum am Rhein); AUTHOR: Bonner Kunstverein;
ISBN: B0000E7JEM; TITLE: Sehnsucht Nach Italien: Bilder Deutscher Romantiker; AUTHOR: Hella Robels;
ISBN: B0000E7JEP; TITLE: Die Ruinen von Ephesos; AUTHOR: Wilhelm Alzinger;
ISBN: B0000E7JFQ; TITLE: Uzly dorog: Poemy; AUTHOR: Aleksandr Aleksandrovich Rogachev;
ISBN: B0000E7JG4; TITLE: Heureux!; AUTHOR: Fernand Raynaud;
ISBN: B0000E7JH8; TITLE: Les maquis de provence; AUTHOR: Christian Durandet;
ISBN: B0000E7JHR; TITLE: Les Allumettes suédoises Trois sucettes à la menthe Les Noisettes sauvages : Romans (Club pour vous Hachette); AUTHOR: Robert Sabatier;
ISBN: B0000E7JIJ; TITLE: Dax; AUTHOR: Alex Cazalis;
ISBN: B0000E7JJQ; TITLE: La Nouvelle Vague des Soucoupes Volantes; AUTHOR: Jean-Claude Bourret;
ISBN: B0000E7JKG; TITLE: Syrie; AUTHOR: Antoine Guiné, Direction générale des antiquités et des musées Syrie, Tourisme Syrie Xavier Richer;
ISBN: B0000E7JKK; TITLE: Violences III; AUTHOR: Viala;
ISBN: B0000E7JL6; TITLE: Racine; AUTHOR: Clement Borgal;
ISBN: B0000E7JLJ; TITLE: Les monnaies de Namur, 946-1714 (Numismatic pocket); AUTHOR: Jean de Mey;
ISBN: B0000E7JOG; TITLE: Les agents de lucifer; AUTHOR: Brissaud Andre;
ISBN: B0000E7JOP; TITLE: I codici danteschi miniati a Napoli (Miniatura e arti minori in Campania); AUTHOR: Mario Rotili;
ISBN: B0000E7JP9; TITLE: Les intellectuels en chaise longue (Les impertinents); AUTHOR: Georges Suffert;
ISBN: B0000E7JPI; TITLE: Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo: Paganesimo e cristianesimo ad Antiochia e Costantinopoli nel IV secolo (Orientalia Christiana Analecta); AUTHOR: Ottorino Pasquato;
ISBN: B0000E7JQK; TITLE: Kullagertrafiken (the blockade runners) mellan Hull och Lysekil-Brofjorden-H... 1943-1945; AUTHOR: Terje Fredh;
ISBN: B0000E7JRL; TITLE: Nils Collett Vogt i Molde og Romsdal: Et livsbilde og et tidsbilde; AUTHOR: Nils Parelius;
ISBN: B0000E7JRZ; TITLE: On the use of models as insruments [sic] in formulating population policies (Demographic Research Institute, University of Gothenburg. Reports); AUTHOR: Hannes Hyrenius;
ISBN: B0000E7JS4; TITLE: The Heimaey eruption in words and Pictures; AUTHOR: Porleifur EINARSSON;
ISBN: B0000E7JSR; TITLE: Kildene forteller: Stavanger 1125-1975; AUTHOR: Statsarkivet i Stavanger;
ISBN: B0000E7JSX; TITLE: Uppsala kommun donationsfonder 1956-1971; AUTHOR: Uppsala;
ISBN: B0000E7JTH; TITLE: Kuuntelen, vieras: Valikoima klassillisia japanilaisia tanka-runoja (Delfiinikirjat); AUTHOR: Tuomas Anhava;
ISBN: B0000E7JTO; TITLE: To sikkerhedsudvalg i funktion (Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Arbejdsnote); AUTHOR: Lolita Grietje Fortuin;
ISBN: B0000E7JU7; TITLE: Det interne sikkerheds- og sundhedsarbejde under forandring (Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Arbejdsnote); AUTHOR: Olaf Rieper;
ISBN: B0000E7JU8; TITLE: Socialisme med et menneskeligt ansigt: En analyse af den tjekkoslovakiske debat om den demokratiske socialisme (Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Arbejdsnote); AUTHOR: Per Sparre Fischer;
ISBN: B0000E7JUF; TITLE: Olen puhunut: Pohjoista informaatiota; AUTHOR: Reino Rinne;
ISBN: B0000E7JUQ; TITLE: " Vanhan masin " manifesti-muistoja kapinaviikoilta; AUTHOR: Sakari Talvitie;
ISBN: B0000E7JUS; TITLE: Tammelan seurakunnan historia; AUTHOR: Eeva Ojanen;
ISBN: B0000E7JVI; TITLE: Apostolsk Kirke i Danmark 1924-1974; AUTHOR: Apostolsk Kirke i Danmark;
ISBN: B0000E7JW4; TITLE: Bergen og Hordaland; AUTHOR: Jac Brun;
ISBN: B0000E7JWD; TITLE: Landsorganisationen i Danmark; AUTHOR: Landsorganisationen i Danmark;
ISBN: B0000E7JWP; TITLE: Ur Skinnskattebergsbygdens historia; AUTHOR: Hernfrid Bark;
ISBN: B0000E7JWR; TITLE: Nidaros Cathedral in pictures; AUTHOR: Helge Thiis;
ISBN: B0000E7JX7; TITLE: Brogede blade of Aaskov kommunes historie, med enkelte udsnit fra nabosognet Arnborg; AUTHOR: Jens Vejen Larsen;
ISBN: B0000E7JXB; TITLE: Lakot ja yhteiskunnan muutos: Tutkimus suomalaisen yhteiskunnan lakoista vuosina 1919-1969; AUTHOR: Timo Toivonen;
ISBN: B0000E7JXR; TITLE: Dansk Sportsdykker Forbund 1965-1975; AUTHOR: Dansk Sportsdykker Forbund;
ISBN: B0000E7JXU; TITLE: Litteraturen om Bergens museum og Universitetet i Bergen 1825-1974: En bibliografi; AUTHOR: Johanne Martens;
ISBN: B0000E7JXW; TITLE: Eigedomsavhending i norsk rettshistorie; AUTHOR: Mons Nygard;
ISBN: B0000E7JXX; TITLE: Lokaler i Viborg kommune 1974; AUTHOR: Viborg Stiftsmuseum;
ISBN: B0000E7JYF; TITLE: Retki suveen ja taiteeseen = A journey into the summer and the world of art; AUTHOR: Erkki Savolainen;
ISBN: B0000E7JYJ; TITLE: Suomen sosialidemokraattisen puolueen periaateohjelman tausta (SDP:n kirja); AUTHOR: Aimo Kairamo;
ISBN: B0000E7JYM; TITLE: Mikkelin Klubi 1898-1973; AUTHOR: Mikkelin Klubi;
ISBN: B0000E7JYP; TITLE: Pohjois-Savon maakuntaliitto 1936-1971 (Toimintakertomus); AUTHOR: Pohjois-Savon maakuntaliitto;
ISBN: B0000E7JYT; TITLE: Ruokolahden seurakunta 1572-1972; AUTHOR: Anna M Kauppinen;
ISBN: B0000E7JZ0; TITLE: Kukistumaton valtakunta; AUTHOR: Kullervo Hulkko;
ISBN: B0000E7JZJ; TITLE: Illat lumessa (In Pakkanen asuu taloa. runoja vuosilta 1971-1974. - [Rovaniemi,] 1974. - p.7-41); AUTHOR: Matti Vuento;
ISBN: B0000E7JZK; TITLE: Pakkanen asuu taloa (In Pakkanen asuu taloa. runoja vuosilta 1971-1974.-[Rovaniem...; AUTHOR: Heikki Vuento;
ISBN: B0000E7JZL; TITLE: Tl. Lapin Kaukolan Eskola: Kotiseudun, kotitalon ja suvun vaiheita; AUTHOR: Aarne Eskola;
ISBN: B0000E7JZN; TITLE: Lumesta kirje sinulle: Proosarunoja; AUTHOR: Pentti Harjumaa;
ISBN: B0000E7JZT; TITLE: Vijf eeuwen koper en brons = Five centuries of brass and bronze (Facetten der verzameling); AUTHOR: The Netherlands) Rijksmuseum (Amsterdam;
ISBN: B0000E7JZU; TITLE: Franse kerkramen = Vitraux de France; AUTHOR: The Netherlands) Rijksmuseum (Amsterdam;
ISBN: B0000E7K01; TITLE: De poetica et carminis ratione (Humanistische Bibliothek. Reihe 2); AUTHOR: Joachim Vadian;
ISBN: B0000E7K02; TITLE: Strange parallel: The Netherlands - Zebulun, a tribe of Israel; AUTHOR: HELENE KOPPEJAN;
ISBN: B0000E7K0Y; TITLE: Impromptu; AUTHOR: Adriaan Magerman;
ISBN: B0000E7K1L; TITLE: Diabolus in musica: Studien zur Ikonographie der Musik im Mittelalter (Neue Heidelberger Studien zur Musikwissenschaft); AUTHOR: Reinhold Hammerstein;
ISBN: B0000E7K2K; TITLE: Leven met Lorenz of Het duizendjarig dier; AUTHOR: Hedwig Speliers;
ISBN: B0000E7K3B; TITLE: Volkspartei und Klassenkultur (Literatur und Gesellschaft); AUTHOR: Kaspar Maase;
ISBN: B0000E7K63; TITLE: Begleiter durch das Tiroler Volkskunstmuseum; AUTHOR: Tiroler Volkskunstmuseum;
ISBN: B0000E7K6E; TITLE: Die Bauregesten des Klosters St. Georgen in Stein am Rhein; AUTHOR: Heinrich Waldvogel;
ISBN: B0000E7K6I; TITLE: Das andere Weinviertel: Erlebte Landschaft; AUTHOR: Lois Schiferl;
ISBN: B0000E7K6L; TITLE: Tassen im Schrank: Miniaturen; AUTHOR: Eckart Krumbholz;
ISBN: B0000E7K6M; TITLE: Stift Admont 1074-1974: Festschrift zur Neunhundertjahrfeier; AUTHOR: Rudolf List;
ISBN: B0000E7K7O; TITLE: Studien zur generativ-transforma... Semantosyntox russischer Adverbialkonstruktionen (Linguistische Reihe); AUTHOR: Gerhard Ressel;
ISBN: B0000E7K7Z; TITLE: Flugschriften der Bauernkriegszeit; AUTHOR: Adolf Laube and Hans Werner Seiffert;
ISBN: B0000E7K86; TITLE: Mensch und Maschine: Das Denken sub specie machinae; AUTHOR: Arno Baruzzi;
ISBN: B0000E7K88; TITLE: Rickentunnel-Streik und Rorschacher Krawall: St. Gallische Fremdarbeiterprobleme vor dem Ersten Weltkrieg (Historischer Verein des Kantons St. Gallen Neujahrsblatt); AUTHOR: Hans-Martin Habicht;
ISBN: B0000E7K8R; TITLE: Der Rennsteig: Ein Wanderbuch; AUTHOR: Otto Ludwig;
ISBN: B0000E7K8V; TITLE: Geschichte der Kurzschrift; AUTHOR: Arthur Mentz;
ISBN: B0000E7K97; TITLE: Der spanische Buergerkrieg von 1936-1939 im Spiegel der englischen Dichtung; AUTHOR: Karl Rosenfelder;
ISBN: B0000E7K9E; TITLE: Wo enden eigentlich die Schlafgrenzen?; AUTHOR: Berndt Mosblech;
ISBN: B0000E7KA8; TITLE: Grabsteine und Taufsteine im Hessischen Landesmuseum. Architekturfragmente vom Schloss in Offenbach (Kataloge des Hessischen Landesmuseums); AUTHOR: Germany) Hessisches Landesmuseum (Darmstadt;
ISBN: B0000E7KAS; TITLE: Sankt Christina in Herzebrock; AUTHOR: Siegfried Schink;
ISBN: B0000E7KB9; TITLE: Makarios/Symeon, Reden und Briefe: Die Sammlung I des Vaticanus Graecus 694(B) (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte); AUTHOR: Macarius;
ISBN: B0000E7KBF; TITLE: Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien = Communications from the Basel Africa Bibliography; AUTHOR: Basler Afrika Bibliographien;
ISBN: B0000E7KBO; TITLE: De Kaule-Baschtl: A Lewesroman; AUTHOR: Ludwig Schwarz;
ISBN: B0000E7KBR; TITLE: Dem Tag in die Tasten: Gedichte; AUTHOR: Franz Storch;
ISBN: B0000E7KC5; TITLE: Vom Koggen zum Containerschiff (Rostocker Hefte); AUTHOR: Martin Heyne;
ISBN: B0000E7KCT; TITLE: Wismar: Lebensbild einer Stadt; AUTHOR: Friedrich Wilhelm Otto;
ISBN: B0000E7KD9; TITLE: Zu ebener Erde: Gedichte; AUTHOR: Axel Schulze;
ISBN: B0000E7KDD; TITLE: Die neu gefundenen Reskripte des Septimius Severus: [P.Col.123); AUTHOR: Ioannes Konst Merentites;
ISBN: B0000E7KDK; TITLE: Daniel Casper von Lohenstein. Sophonisbe, Trauerspiel: Ein Wortindex ([Indices zur deutschen Barockliteratur); AUTHOR: Gernot U Gabel;
ISBN: B0000E7KE0; TITLE: Max Kessler zum 80. Geburtstag: Ausstellung vom 24. September bis 6. November 1977; AUTHOR: Museum der Stadt Solothurn;
ISBN: B0000E7KE2; TITLE: Ahlen in Westfalen: Geologie und Bergbau im Raume Ahlen (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Ahlen); AUTHOR: Hans Baron;
ISBN: B0000E7KE6; TITLE: Geschichte der schlesischen Familie Ohl von Adlerscron (v. Ohlen und Adlerscron); AUTHOR: Joachim Ohlen;
ISBN: B0000E7KE7; TITLE: Who is who in Switzerland?: 27.000 Schweizerinnen und Schweizer; AUTHOR: Fernand Rausser;
ISBN: B0000E7KEW; TITLE: Béatrice; AUTHOR: Thirion André;
ISBN: B0000E7KF4; TITLE: La logique du temps (SUP. Le philosophe); AUTHOR: Jean-Louis Gardies;
ISBN: B0000E7KFS; TITLE: Mes Grandes Heures De Provence.; AUTHOR: Marie. Mauron;
ISBN: B0000E7KHT; TITLE: Histoire et Psychoanalyse. Essai sur les possibilites et les limites de la psychohistoire. ( L Univers Historique) .; AUTHOR: Saul Friedländer;
ISBN: B0000E7KJL; TITLE: Comme un vol de corbeaux: Roman; AUTHOR: Gilbert Prouteau;
ISBN: B0000E7KJQ; TITLE: Secrets oublies des derniers inities gitans; AUTHOR: Pierre Derlon;
ISBN: B0000E7KJU; TITLE: Les livres disponibles = French books in print; AUTHOR: Cercle de la Librairie (France);
ISBN: B0000E7KKR; TITLE: Rivoluzione industriale e organizzazione del territorio in Europa (Strumenti); AUTHOR: Gino Lusso;
ISBN: B0000E7KL7; TITLE: Goza del verde camino: Tres jornadas y unos granos de sal; AUTHOR: Gilberto Chavez;
ISBN: B0000E7KRP; TITLE: Bibliografia do Folclore Brasileiro.; AUTHOR: Braulio do (editor); Bouyer, Cydnea (editor) Nascimento;
ISBN: B0000E7KRT; TITLE: Auto de compadecida (Teatro moderno); AUTHOR: Ariano Suassuna;
ISBN: B0000E7KU0; TITLE: Industrielle Partiefertigung: Begriffsanalyse, Erscheinungsformen, betriebswirtschaftliche Eigenarten : eine industrietypologische Studi; AUTHOR: Peter H Stephen;
ISBN: B0000E7KU3; TITLE: Ostfriesische Masze und Gewichte (Quellen zur Geschichte Ostfrieslands); AUTHOR: Bernhard Uphoff;
ISBN: B0000E7KUK; TITLE: Arnsburger Personennamen: Untersuchungen zum Namenmaterial aus Arnsburger Urkunden vom 13.-16. Jahrhundert (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte); AUTHOR: Roland Mulch;
ISBN: B0000E7KVE; TITLE: Probleme der Stadtsanierung aus sozialwissenschaftli... Sicht; AUTHOR: Baldur Popp;
ISBN: B0000E7KVW; TITLE: Das Harmodiosmotiv; AUTHOR: Peter Suter;
ISBN: B0000E7KWD; TITLE: Die Privatrechtsentwicklung Kenias; AUTHOR: Ulrich Wacker;
ISBN: B0000E7KWP; TITLE: Rama dama, rama woima, rama miasma: Gedichte im Wiener Dialekt (Mundartliterarische Reihe); AUTHOR: Alfred Gesswein;
ISBN: B0000E7KX7; TITLE: Schloss Richelieu: Studien zu Baugeschichte und Ausstattung; AUTHOR: Heinfried Wischermann;
ISBN: B0000E7KXF; TITLE: Das Handwerk in Tunesien: Eine wirtschafts- und sozialgeographische Strukturanalyse (Jahrbuch der geographischen Gesellschaft zu Hannover); AUTHOR: Fouad N Ibrahim;
ISBN: B0000E7KXI; TITLE: Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in der Schweiz; AUTHOR: Ernst Tippelt;
ISBN: B0000E7KXY; TITLE: Ein rationales Steuersystem im Kanton Schwyz; AUTHOR: Hansjoerg Koller;
ISBN: B0000E7KY3; TITLE: Simultane Produktions- und Investitionsprogramm... im Anlagenbau mit Hilfe der linearen Planungsrechnun; AUTHOR: Frantisek Bumba;
ISBN: B0000E7KY7; TITLE: Aktuelle Importprobleme der westdeutschen Schuhindustrie; AUTHOR: Helmut Bosler;
ISBN: B0000E7KYG; TITLE: Burg und Schloss Neidstein und ihre Bewohner von 1050 bis zur Gegenwart (Weidner heimatkundliche Arbeiten); AUTHOR: Philipp Theodor Brand;
ISBN: B0000E7KZA; TITLE: Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie (Theorie); AUTHOR: Odo Marquard;
ISBN: B0000E7L03; TITLE: Studien zum italienischen und deutschen Humanismus (Storia e letteratura); AUTHOR: Ludwig Bertalot;
ISBN: B0000E7L11; TITLE: Die Rechtsauffassung in der Dichtung von Max Frisch vorgelegt von Bernhard Zeitz; AUTHOR: Bernhard Zeitz;
ISBN: B0000E7L14; TITLE: Grundlagen einer Geschichte der Satztechnik vom 13. bis zum 16. Jahrhundert; AUTHOR: Ernst Apfel;
ISBN: B0000E7L1D; TITLE: Natur in Neuer Welt: Bericht und Dichtung der amerikanischen Kolonialzeit, 1493-1776; AUTHOR: Frieder Busch;
ISBN: B0000E7L2F; TITLE: Studien zur Emblematik des 16. Jahrhunderts: Sebastian Brant, Andrea Alciati, Johannes Sambucus, Mathias Holtzwart, Nicolaus Taurellus (Bibliotheca emblematica); AUTHOR: Holger Homann;
ISBN: B0000E7L2X; TITLE: Die Protokolle des Mainzer Domkapitels; AUTHOR: Mainzer Dom;
ISBN: B0000E7L39; TITLE: Der Hegelsche Erfahrungsbegriff; AUTHOR: Hans Imhoff;
ISBN: B0000E7L3H; TITLE: Geisterliebe; AUTHOR: Isang Yun;
ISBN: B0000E7L3X; TITLE: Arvids Noritis; AUTHOR: Pavils Klans;
ISBN: B0000E7L41; TITLE: Sergio i Chile (Barn i u-land); AUTHOR: Kerstin Thorvall;
ISBN: B0000E7L4R; TITLE: Rolf E. Stenersens gave til Oslo by- Akersamlingen (Oslo kommunes kunstsamlinger. Katalog); AUTHOR: Oslo Kommunes Kunstsamlinger;
ISBN: B0000E7L4V; TITLE: Small Pox Poetry; AUTHOR: Rikke Nathalie Hansen;
ISBN: B0000E7L4Z; TITLE: Renoir maler Belsen: Og andere digte (Arkiv for ny litteratur); AUTHOR: Ole Vincent Larsen;
ISBN: B0000E7L5K; TITLE: Fredericias belejring i 1849; AUTHOR: Erik Housted;
ISBN: B0000E7L5M; TITLE: Jugend-stil: Katalog; AUTHOR: Haderslev Museum;
ISBN: B0000E7L5Y; TITLE: Namibia; AUTHOR: Carl-J Hellberg;
ISBN: B0000E7L68; TITLE: Diktarens hus; AUTHOR: Stig Andersson;
ISBN: B0000E7L6H; TITLE: Det finns alltid ett bortom: Dikter; AUTHOR: Per Engdahl;
ISBN: B0000E7L6P; TITLE: Fredericia gymnasium og dets bygninger: Et historisk rids; AUTHOR: A Hemmingsen;
ISBN: B0000E7L8H; TITLE: Evert Taube och hans diktning; AUTHOR: Ingel Jakobsson;
ISBN: B0000E7L8K; TITLE: Matdags: Gamla och nya recept; AUTHOR: Hillie Berglund;
ISBN: B0000E7L8N; TITLE: Bibliotek i Eskilstuna intill 1938; AUTHOR: Gunborg Nyman;
ISBN: B0000E7L8Z; TITLE: Seterbruket i Verdal; AUTHOR: Ingolf Dillan;
ISBN: B0000E7L9J; TITLE: Sol og skygge: Noveller; AUTHOR: Magnhild Haalke;
ISBN: B0000E7L9L; TITLE: Masi, Norge; AUTHOR: Magnar Mikkelsen;
ISBN: B0000E7L9S; TITLE: Konfirmandundervisning idag med studiehandledning (SKS bok); AUTHOR: Jan Carlquist;
ISBN: B0000E7L9U; TITLE: Fra Lolland til Vestjylland; AUTHOR: Niels Nielsen;
ISBN: B0000E7LA5; TITLE: Nova: Dikter; AUTHOR: Krister Gustavsson;
ISBN: B0000E7LAC; TITLE: Baskerville; AUTHOR: Svend Mathiassen;
ISBN: B0000E7LAP; TITLE: Norske jernbanestasjoner i sveitserstil; AUTHOR: Eivind Hartmann;
ISBN: B0000E7LBJ; TITLE: [Catalogues.]; AUTHOR: Musique Boutique;
ISBN: B0000E7LBS; TITLE: An introduction to the Hanuman Dhoka; AUTHOR: Gautam Vajra Vajracharya;
ISBN: B0000E7LBW; TITLE: History of Indian National Congress (1832-1947); AUTHOR: Girija Kanta Mookerjee;
ISBN: B0000E7LCJ; TITLE: Las finanzas del siglo XX y otros ensayos (EUDEBA Lectores); AUTHOR: Guillermo Ahumada;
ISBN: B0000E7LD8; TITLE: Omaggio a Scotellaro (I testi); AUTHOR: Leonardo Mancino;
ISBN: B0000E7LDX; TITLE: Leyendas de Bolivia (Enciclopedia boliviana); AUTHOR: Antonio Paredes Candia;
ISBN: B0000E7LE4; TITLE: A mulher na cultura brasileira; AUTHOR: Elisabeth Vorcaro Horta;
ISBN: B0000E7LEB; TITLE: Cine y subdesarrollo; AUTHOR: Ivork Cordido;
ISBN: B0000E7LEJ; TITLE: Los hijos del orden; AUTHOR: Luis Urteaga Cabrera;
ISBN: B0000E7LF8; TITLE: Puerto Silencio (Bolsilibros Bedout); AUTHOR: Fernando Soto Aparicio;
ISBN: B0000E7LFH; TITLE: Meccanismi narrativi nel romanzo barocco (Miscellanea erudita); AUTHOR: Marco Fantuzzi;
ISBN: B0000E7LFI; TITLE: Cattolicesimo e comunismo: Metafisica delle masse, TV e compromesso storico (Serie di educazione e politica); AUTHOR: Ugo Spirito;
ISBN: B0000E7LG4; TITLE: Museus do Rio; AUTHOR: Neusa Fernandes;
ISBN: B0000E7LH4; TITLE: Poesia quase perdida; AUTHOR: Edigar de Alencar;
ISBN: B0000E7LHX; TITLE: Diario caucasico; AUTHOR: Paolo Vita-Finzi;
ISBN: B0000E7LIL; TITLE: Chile para recordar; AUTHOR: Gregorio Selser;
ISBN: B0000E7LJU; TITLE: Masas y balas; AUTHOR: Liborio Justo;
ISBN: B0000E7LKL; TITLE: Lira ignota; AUTHOR: Alberto Anderson Bonilla;
ISBN: B0000E7LMK; TITLE: Survey of primary schools; AUTHOR: Loughborough and District Consumer Group;
ISBN: B0000E7LMP; TITLE: Blue talaria; AUTHOR: Jeremy Reed;
ISBN: B0000E7LNE; TITLE: Print edition; AUTHOR: League of Socialist Artists;
ISBN: B0000E7LOI; TITLE: Molodi wathaga; AUTHOR: O. K Matsepe;
ISBN: B0000E7LPJ; TITLE: George Jackson Avenue: Roman (Fiction & Cie); AUTHOR: Giovanni Marangoni;
ISBN: B0000E7LRU; TITLE: Histoire de la Suisse (Que sais-je?); AUTHOR: Charles Gilliard;
ISBN: B0000E7LTO; TITLE: Partition V; AUTHOR: Bernard Heidsieck;
ISBN: B0000E7LUG; TITLE: LAISSEZ VENIR LA MER: ROMAN; AUTHOR: HENRI QUEFFLEC;
ISBN: B0000E7LV6; TITLE: Souvenirs en vracs; AUTHOR: Jean Pomier;
ISBN: B0000E7LVQ; TITLE: Baudelaire et Madame Sabatier; AUTHOR: Armand Moss;
ISBN: B0000E7LVY; TITLE: Une graine de malheur: Petite chronique des habitants du Doubs. Roman; AUTHOR: Suzanne Santschi-Roth;
ISBN: B0000E7LWI; TITLE: Hugo Distler: Rufer und Mahner; AUTHOR: Ursula Herrmann;
ISBN: B0000E7LWM; TITLE: Jan Hus: Das Konstanzer Gericht im Urteil der Geschichte ; Vortrag (Carl Friedrich von Siemens Stiftung. Themen); AUTHOR: Ferdinand Seibt;
ISBN: B0000E7LXC; TITLE: Gedichte, 1957/1972; AUTHOR: Helmut Preissler;
ISBN: B0000E7LXE; TITLE: Alma M: Roman; AUTHOR: Wolfgang Rinecker;
ISBN: B0000E7LXP; TITLE: Unsere Eidgenossenschaft; AUTHOR: Hans Wagner;
ISBN: B0000E7LY4; TITLE: Geschichte des 10. (Preuss) Reiter-Regiments, des nachmaligen Kavallerie-Regiments 10, 1920-1939, seiner Stamm-Regimenter und Kriegsformationen 1939-1945; AUTHOR: Ferdinand Pulkowski;
ISBN: B0000E7LYA; TITLE: Lohensteins Preisgedicht " Venus " : Kritischer Text und Untersuchung; AUTHOR: Daniel Casper von Lohenstein;
ISBN: B0000E7LYI; TITLE: Wappenbuch des Landkreises Burgdorf; AUTHOR: Siegfried Peters;
ISBN: B0000E7LYK; TITLE: Grillparzers Entwicklung zum Dramatiker; AUTHOR: Toni Ghirelli;
ISBN: B0000E7LYO; TITLE: Dat al-himma: Kulturgeschichtliche Untersuchungen zu einem arabischen Volksroman (Freiburger Islamstudien); AUTHOR: Udo Steinbach;
ISBN: B0000E7LYT; TITLE: Ekumenismo kaj internacilingva problemo = Language and ecumenism: Kun speciala konsidero al Esperanto; AUTHOR: Georgo J Korytkowski;
ISBN: B0000E7LYU; TITLE: Revolving doors; AUTHOR: Man Ray;
ISBN: B0000E7LYV; TITLE: CPLY: [reproductions of paintings]; AUTHOR: William Nelson Copley;
ISBN: B0000E7LYZ; TITLE: La basilica di S. Pietro (Roma cristiana); AUTHOR: Carlo Galassi Paluzzi;
ISBN: B0000E7LZB; TITLE: Arti della visione; AUTHOR: Carlo Ludovico Ragghianti;
ISBN: B0000E7LZK; TITLE: Tommaso Landolfi (Il castoro); AUTHOR: Giancarlo Pandini;
ISBN: B0000E7LZW; TITLE: Poesie; AUTHOR: Raffaele Viviani;
ISBN: B0000E7LZX; TITLE: La musica a Mantova; AUTHOR: Stefano Davari;
ISBN: B0000E7M0C; TITLE: A sol calao (Collana di poesia); AUTHOR: Biagio Marin;
ISBN: B0000E7M0L; TITLE: Memorie di un parroco cremonese (Regione Lombardia. Fonti e sussidi); AUTHOR: Gioachino Bonvicini;
ISBN: B0000E7M0M; TITLE: DuBois e la Black reconstruction (Bibliotheca biographica); AUTHOR: Lauso Zagato;
ISBN: B0000E7M0T; TITLE: Vita di Giuseppe Pomba da Torino: Libraio, tipografo, editore (Strenna UTET 1976); AUTHOR: Luigi Firpo;
ISBN: B0000E7M0X; TITLE: Aspetti di vita pratese del Cinquecento (Collana ricciana. fonti); AUTHOR: Guglielmo Di Agresti;
ISBN: B0000E7M0Z; TITLE: Ricerche sulla zecca di Novellara (1533-1728); AUTHOR: Gabriele Fabbrici;
ISBN: B0000E7M11; TITLE: Discorsi e regole sopra la musica (Instituta et monumenta. ser. 2, Instituta); AUTHOR: Severo Bonini;
ISBN: B0000E7M12; TITLE: Daniel Casper von Lohenstein: Storia della sua ricezione (Athenaeum, collana di studi e testi universitari); AUTHOR: Alberto Martino;
ISBN: B0000E7M1D; TITLE: La scuola in Italia dalle legge Casati del 1859 ai decreti delegati (Nuova informazione); AUTHOR: Giuseppe Natale;
ISBN: B0000E7M1H; TITLE: Il colpo di stato militare in Italia (I Brulotti); AUTHOR: Eggardo Beltrametti;
ISBN: B0000E7M1M; TITLE: Scritti sulla questione della lingua (Piccola biblioteca Einaudi. ser. Testi); AUTHOR: G. I Ascoli;
ISBN: B0000E7M25; TITLE: La letteratura francese del medioevo (La letteratura francese / Giovanni Macchia); AUTHOR: Giovanni Macchia;
ISBN: B0000E7M26; TITLE: Platone e le tecniche (Piccola biblioteca Einaudi); AUTHOR: Giuseppe Cambiano;
ISBN: B0000E7M2A; TITLE: Galla Placidia (Gli Italiani); AUTHOR: Lidia Storoni Mazzolani;
ISBN: B0000E7M2D; TITLE: Intervista sul fascismo (Saggi tascabili Laterza); AUTHOR: Michael A Ledeen;
ISBN: B0000E7M2N; TITLE: Cultura in catene (Il timone); AUTHOR: Vinicio Araldi;
ISBN: B0000E7M2S; TITLE: Sinistra Cattolica di ieri e di oggi (Chiesa sotto inchiesta); AUTHOR: Silvio Tramontin;
ISBN: B0000E7M2U; TITLE: Dalmine, Falck, Redaelli (Studi e ricerche); AUTHOR: Giuseppe Abbatecola;
ISBN: B0000E7M2W; TITLE: Il diritto romano nelle Satire di Giovenale (Bibliotheca iuridica); AUTHOR: Carlo Spirito Razzini;
ISBN: B0000E7M2Y; TITLE: Cronologia della lingua Italiana (Bibliotechina del Saggiatore); AUTHOR: Bruno Migliorini;
ISBN: B0000E7M3D; TITLE: Introduzione a Omero (Piccola biblioteca Einaudi); AUTHOR: Fausto Codino;
ISBN: B0000E7M3K; TITLE: La scultura greca del tardo classicismo da Fidia a Lisippo: Lezioni di archeologia greca (Corsi universitari); AUTHOR: Giorgio Gullini;
ISBN: B0000E7M3N; TITLE: La Chiesa e la politica estera del fascismo: Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa (Corsi universitari); AUTHOR: Paola Bresso;
ISBN: B0000E7M3U; TITLE: Il ventennio fascista; AUTHOR: Ettore Trombetti;
ISBN: B0000E7M3V; TITLE: Come leggere Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini (Come leggere); AUTHOR: Claudio Toscani;
ISBN: B0000E7M3Z; TITLE: Cancelati dalla dotrina [sic]: I compiti scolastici dei bambini di una borgata romana; AUTHOR: Laura Migliorini;
ISBN: B0000E7M46; TITLE: Daniello Bartoli e i prosatori barocchi (Letteratura italiana Laterza); AUTHOR: Franca Angelini;
ISBN: B0000E7M49; TITLE: Processo progettuale e partecipazione (Ricerche Architettura); AUTHOR: Anna R Cerutti;
ISBN: B0000E7M4E; TITLE: I Francescani e la rinascita cattolica inglese; AUTHOR: Roberto Lecchini;
ISBN: B0000E7M4F; TITLE: Andreotti (Al vertice, collanadi biografie di uomini politici italiani contemporanei. n. 2); AUTHOR: Ruggero Orfei;
ISBN: B0000E7M4I; TITLE: Per una democrazia cristiana e popolare 1919-1926 (Pagine aperte); AUTHOR: Giovanni Gronchi;
ISBN: B0000E7M4K; TITLE: Economisti italiani del xviii secolo: Ferdinando Galiani, Antonio Genovesi, Pietro Verri, Francesco Mengotti; AUTHOR: Oscar Nuccio;
ISBN: B0000E7M4S; TITLE: Piemonte passato prossimo (Viaggi, paesi e tradizioni); AUTHOR: S. Walter Curreli;
ISBN: B0000E7M4U; TITLE: Un candelabro dipinto da LIPPO VANNI. (Monographien der Abegg-Stiftung. 10.); AUTHOR: Cesare. Brandi;
ISBN: B0000E7M4W; TITLE: Charles Louis Philippe: Un centenario; AUTHOR: Giorgio P Sozzi;
ISBN: B0000E7M50; TITLE: Carlo v: Fonti [e] scritti di storici (Strumenti); AUTHOR: Bruno Anatra;
ISBN: B0000E7M5P; TITLE: Cinema italiano tra le due guerre: Fascismo e politica cinematografica (Problemi di storia dello spettacolo); AUTHOR: Gian Piero Brunetta;
ISBN: B0000E7M5S; TITLE: Monopoli, DC: Compromesso storico (Storia e classe); AUTHOR: Mario Capanna;
ISBN: B0000E7M5T; TITLE: Naturale come sei: Indagine sulla stampa femminile in Italia (Presente imperfetto); AUTHOR: Milly Buonanno;
ISBN: B0000E7M62; TITLE: Le Omelie di Gregorio Magno su Ezechiele (1-5) (Quaderni di " Vetera Christianorum " ); AUTHOR: Vincenzo Recchia;
ISBN: B0000E7M69; TITLE: La libera e sovrana Repubblica di Ragusa, 640-1814; AUTHOR: Giorgio Gozzi;
ISBN: B0000E7M6C; TITLE: Scuola, genitori, cultura: Ricerche su famiglia, condizione operaia e tradizione culturale (Condizionamenti educativi); AUTHOR: Egle Becchi;
ISBN: B0000E7M6F; TITLE: Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam (Thesaurus mundi); AUTHOR: Ermolao Barbaro;
ISBN: B0000E7M6N; TITLE: Costituzione italiana e Stato borghese (Diritto e capitale); AUTHOR: Ugo Rescigno;
ISBN: B0000E7M6O; TITLE: Il significato del disegno infantile (Testi e manuali della scienza contemporanea. serie di psicologia e psichiatria); AUTHOR: Anna Oliverio Ferraris;
ISBN: B0000E7M6T; TITLE: Memoria e simbolo nella poesia di Giovanni Pascoli (Critica letteraria); AUTHOR: Gaetano Trombatore;
ISBN: B0000E7M6W; TITLE: Economia e moneta: Una riformulazione integrale della macroeconomia (Ricerche economiche); AUTHOR: Bruno Trezza;
ISBN: B0000E7M78; TITLE: Crisi di lettura: Anticronache dal vero, 1969-1973 (Esperienze); AUTHOR: Silvio Ramat;
ISBN: B0000E7M7A; TITLE: Caltanissetta feudale (Nuova biblioteca critica); AUTHOR: Alfredo Li Vecchi;
ISBN: B0000E7M7B; TITLE: Presi a volo (I grandi servizi di Paese Sera); AUTHOR: Iolena Baldini;
ISBN: B0000E7M7E; TITLE: La Venere di Milo (Letteraria Bompiani); AUTHOR: Giancarlo Marmori;
ISBN: B0000E7M7K; TITLE: Cortile a Cleopatra: Romanzo (Scrittori italiani e stranieri); AUTHOR: Fausta Cialente;
ISBN: B0000E7M7X; TITLE: La riforma della dialettica hegeliana (Biblioteca Sansoni); AUTHOR: Giovanni Gentile;
ISBN: B0000E7M80; TITLE: Rinascite e rivoluzioni: Movimenti culturali dal XIV al XVIII secclo (Biblioteca di cultura moderna); AUTHOR: Eugenio Garin;
ISBN: B0000E7M82; TITLE: S[an] Michele degli Scalzi in Orticaia; AUTHOR: Ubaldo Giuliani;
ISBN: B0000E7M83; TITLE: Paradiso bugiardo: Romanzo (I segnali); AUTHOR: Camilla Salvago Raggi;
ISBN: B0000E7M8L; TITLE: La Spagna brucia: Cronache garibaldine (Biblioteca del movimento operaio italiano); AUTHOR: Giacomo Calandrone;
ISBN: B0000E7M8M; TITLE: Catalogo della sezione archeologica del Museo Civico " " Ala Ponzone' di Cremona; AUTHOR: Giuseppe Pontiroli;
ISBN: B0000E7M8U; TITLE: Villa Madama; AUTHOR: Renato Lefevre;
ISBN: B0000E7M96; TITLE: Prepaid dental care: A glossary (DHEW publication); AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E7M9L; TITLE: THE DESIGNS OF RAYMOND LOEWY.; AUTHOR: Raymond. Loewy;
ISBN: B0000E7M9Z; TITLE: Manpower in construction; AUTHOR: R. A. Angus, D. E. Jenness;
ISBN: B0000E7MAK; TITLE: Health care in Scandinavia; AUTHOR: John E. Fogerty International Center for Advanced Study in the Health Sciences;
ISBN: B0000E7MAR; TITLE: Rulings and procedures relating to alcohol, tobacco and wagering matters compiled from revenue rulings and revenue procedures published during the period January 1, 1953 through June 30, 1972; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E7MC5; TITLE: Budgetary trends in Madhya Padesh, 1957/58-1972/73; AUTHOR: Madhya Pradesh (India);
ISBN: B0000E7MCS; TITLE: Beethoven a Praha; AUTHOR: Bohumil Plevka;
ISBN: B0000E7MCV; TITLE: Carinthian Slovenes: some aspects of their situation: 18 years after the signing of the Austrian State Treaty (Institute for Ethnic Problems - Ljubljana. Studies and documents); AUTHOR: Drago Druskovic;
ISBN: B0000E7MD1; TITLE: Prispevek k zgodovini labialnih pripon v indoevropskih jezikih: Razsirjena doktorska disertacija (Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za filoloske in literarne vede); AUTHOR: Bojan Cop;
ISBN: B0000E7MD4; TITLE: Normativna funkcija autonomnih pokrajina (Institut za uporedno pravo); AUTHOR: Borivoje Pupic;
ISBN: B0000E7MD5; TITLE: Hokuspokus kaplan; AUTHOR: Pavle Zidar;
ISBN: B0000E7MDV; TITLE: Sabrana djela Antuna Gustava Matosa (1873-1914-1973); AUTHOR: Antun Gustav Matos;
ISBN: B0000E7ME3; TITLE: Sabrana djela Antuna Gustava Matosa (1873-1914-1973); AUTHOR: Antun Gustav Matos;
ISBN: B0000E7ME5; TITLE: Ustanak u istocnoj i centralnoj Bosni 1941 (Ratna proslost nasih naroda); AUTHOR: Zdravko Antonic;
ISBN: B0000E7ME7; TITLE: Polnocno vino; AUTHOR: Vitomil Zupan;
ISBN: B0000E7MEB; TITLE: Gricka vjestica; AUTHOR: Marija Juric Zagorka;
ISBN: B0000E7MEU; TITLE: Obisk; AUTHOR: Janez Zmavc;
ISBN: B0000E7MEW; TITLE: Teme in variacije: Poezija; AUTHOR: Bogomil Fatur;
ISBN: B0000E7MEX; TITLE: Olovka pise srcem; AUTHOR: Vanja Rupnik;
ISBN: B0000E7MEY; TITLE: Covjek i drustvo u Indijskoj misli (Dzepno izdanje); AUTHOR: K Damodaran;
ISBN: B0000E7MF0; TITLE: Samo tisinu cujem (Biblioteka prva knjiga); AUTHOR: Sonja Kostic;
ISBN: B0000E7MF2; TITLE: Demon ali gde (Biblioteka prva knjiga); AUTHOR: Zlatko Benka;
ISBN: B0000E7MF3; TITLE: Bibliografija otoka Braca (Bracki zbornik); AUTHOR: Andre Jutronic;
ISBN: B0000E7MF4; TITLE: Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Djela); AUTHOR: Ivo Bojanovski;
ISBN: B0000E7MF6; TITLE: Predmetna teorija: Analiza in kritika filozofije Aleksija Meinonga (Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovinske in druzbene vede. Classis I. Razprave. Dissertationes); AUTHOR: Cene Logar;
ISBN: B0000E7MF7; TITLE: Narodne nosnje u slikarstvu i grafici XIX stoljeca (Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb. Katalog muzejskih zbirki); AUTHOR: Marijana Schneider;
ISBN: B0000E7MF9; TITLE: Balade za glas in raglje; AUTHOR: Joze Snoj;
ISBN: B0000E7MFA; TITLE: Lacne zarje; AUTHOR: Borut Kardelj;
ISBN: B0000E7MFE; TITLE: Srednjeveska arhitektura kartuzijanov in slovenske kartuzije; AUTHOR: Marijan Zadnikar;
ISBN: B0000E7MFN; TITLE: Slovenia; AUTHOR: Primoz Kozak;
ISBN: B0000E7MFT; TITLE: Turpituda (Serija reprint izdanja Liber Croaticus); AUTHOR: Risti and Marko Risti:c;
ISBN: B0000E7MHM; TITLE: Fr. R. Kreutzwaldi bibliograafia, 1833-1969 (Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Fr.R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Personaalbibliograafiad ; 1, osa 1); AUTHOR: Herbert Laidvee;
ISBN: B0000E7MLD; TITLE: Caleidoscop; AUTHOR: Pompiliu Constantinescu;
ISBN: B0000E7MLE; TITLE: Muzeu sentimental; AUTHOR: Victor Gheorghe Frunza;
ISBN: B0000E7MLH; TITLE: Caragialiana (Biblioteca " " Eminescu'); AUTHOR: Serban Cioculescu;
ISBN: B0000E7MLI; TITLE: Jucarii pentru Lily; AUTHOR: Ionel Teodoreanu;
ISBN: B0000E7MM0; TITLE: Aron Densusianu; AUTHOR: Georgeta Antonescu;
ISBN: B0000E7MM1; TITLE: Noua arhiva sentimentala; AUTHOR: Paul Anghel;
ISBN: B0000E7MMJ; TITLE: Udriste Nasturel (Universitas); AUTHOR: Dan Horia Mazilu;
ISBN: B0000E7MMS; TITLE: Rapirea lui Ganymede; AUTHOR: Mircea Horia Simionescu;
ISBN: B0000E7MO2; TITLE: Genezis: Szalai Lajos rajzai; AUTHOR: Lajos Szalay;
ISBN: B0000E7MOC; TITLE: SOPRON; AUTHOR: György Lörinczy and Andre Csatkai;
ISBN: B0000E7MRM; TITLE: Publicistica lui Hasdeu (Universitas); AUTHOR: Vasile Sandu;
ISBN: B0000E7MRQ; TITLE: Pro Domo; AUTHOR: Alexandru Ivasiuc;
ISBN: B0000E7MRS; TITLE: Cultura si umanism: Eseuri de filosofia culturii; AUTHOR: Alexandru Tanase;
ISBN: B0000E7MRT; TITLE: Din jurnalul unui colectionar; AUTHOR: Octavian Mosescu;
ISBN: B0000E7MRV; TITLE: Bacovia - un antisentimental (Contemporanul nostru); AUTHOR: Gheorghe Grigurcu;
ISBN: B0000E7MRW; TITLE: Titu Maiorescu: Filozof si teoretician al culturii; AUTHOR: Simion Ghita;
ISBN: B0000E7MRZ; TITLE: Despre constiinta filozofica; AUTHOR: Lucian Blaga;
ISBN: B0000E7MS9; TITLE: Dupa 1900, pe la amiaza: Proze; AUTHOR: Mircea Horia Simionescu;
ISBN: B0000E7MSG; TITLE: Cia osia pusys: Rinktine; AUTHOR: Bronius Mackevicius;
ISBN: B0000E7MSH; TITLE: Begimas nuo seselio: Romanas; AUTHOR: Vytautas Sirijos Gira;
ISBN: B0000E7MSJ; TITLE: Obelu sunki nasta: Apysaka ir apsakymai; AUTHOR: Bite Vilimaite;
ISBN: B0000E7MSM; TITLE: SMEKLA : APYSAKA IR NOVELES; AUTHOR: ROMUALDAS LANKAUSKAS;
ISBN: B0000E7MSN; TITLE: Rotuses laikrodzio vagis: Apsakymai; AUTHOR: Vytautas Martinkus;
ISBN: B0000E7MT9; TITLE: Vilis Dermanis - literaturas kritikis; AUTHOR: Elza Knope;
ISBN: B0000E7MTI; TITLE: Uz Daugavas Krastiem (Stasti par vesturi); AUTHOR: Arturs Kadikis-Groznjs;
ISBN: B0000E7MTT; TITLE: Makov tsvet: Kniga stikhov (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Aleksandr Maksimovich Moskvitin;
ISBN: B0000E7MTW; TITLE: Ji rel su manim: Eilerasciai; AUTHOR: Petras Keidosius;
ISBN: B0000E7MTX; TITLE: Suvirpa zemes pilnatis: Eilerasciai; AUTHOR: Stasys Anglickis;
ISBN: B0000E7MTY; TITLE: Veidai ir vardai: Eilerasciai; AUTHOR: Paulius Drevinis;
ISBN: B0000E7MTZ; TITLE: Baltoji banga: Eilerasciai (Pirmoji Knyga); AUTHOR: Jonas Kantautas;
ISBN: B0000E7MU0; TITLE: Raudoni medziai: Eilerasciai; AUTHOR: Eduardas Selelionis;
ISBN: B0000E7MU1; TITLE: Paskutinis taskas: Epigramos, satyriniai eilerasciai parodijos; AUTHOR: Juozas Nekrosius;
ISBN: B0000E7MU3; TITLE: Kelias: Eilerasciai; AUTHOR: Antanas Masionis;
ISBN: B0000E7MU5; TITLE: Sirdis mana-audru daina: Eilerasciai; AUTHOR: Salomeja Neris;
ISBN: B0000E7MUA; TITLE: Sroki: Stikhi i poemy (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Ivan Kuzmich Savelev;
ISBN: B0000E7MV1; TITLE: Enigma florii albe; AUTHOR: Iuliu Ratiu;
ISBN: B0000E7MVE; TITLE: Sociological Thought in Romania; AUTHOR: Miron Constantinescu, Ovidiu Badina and Erno Gall;
ISBN: B0000E7MVN; TITLE: Umbre si lespezi: Versuri; AUTHOR: George A Petre;
ISBN: B0000E7MVS; TITLE: Casa care a fugit prin usa (Colectia Rampa); AUTHOR: Petru Vintila;
ISBN: B0000E7MVV; TITLE: Batalia de la Vaslui: 10 ianuarie 1475; AUTHOR: Ion Cupsa;
ISBN: B0000E7MW4; TITLE: Al doilea razboi mondial: Schita istorica; AUTHOR: Gheorghe Zaharia;
ISBN: B0000E7MW8; TITLE: Atitudini si marturisiri; AUTHOR: Ioan Slavici;
ISBN: B0000E7MW9; TITLE: Lucian Blaga: Afinitati si izvoare (Seria " Confluente " ); AUTHOR: Mircea Vaida;
ISBN: B0000E7MWT; TITLE: Amintiri din viata mea (Restituiri); AUTHOR: Francisc Hossu-Longin;
ISBN: B0000E7MX0; TITLE: Leon Alex; AUTHOR: Gabriela Crisan;
ISBN: B0000E7MX1; TITLE: The Museum of the History of the Communist Party, of the Revolutionary and Democratic Movement in Romania; AUTHOR: Ioan Lupescu;
ISBN: B0000E7MX2; TITLE: Chronological History of Romania; AUTHOR: Horia C.; Popa, Marcel D.; Stooicescu, Nicolae; Nicolescu, Nicolae C.; Radulescu, Gheorghe; Chiper, Ioan; Alexandrescu... Matei;
ISBN: B0000E7MX8; TITLE: Analize gramaticale; AUTHOR: Alexandru Metea;
ISBN: B0000E7MZ3; TITLE: Syberia; AUTHOR: Ludwik Bazylow;
ISBN: B0000E7MZ8; TITLE: Klaudiusz i Messalina; AUTHOR: Robert Graves;
ISBN: B0000E7N02; TITLE: Vilniaus miesto vykdomojo komiteto posedziu protokolai 1940-1941m (Acta historica Lituanica); AUTHOR: Vilnius;
ISBN: B0000E7N03; TITLE: Dirigavimas ir lietuvos dirigentai; AUTHOR: Rimas Geniusas;
ISBN: B0000E7N04; TITLE: Mokyti zemaiciai (Lituanistine biblioteka); AUTHOR: Liudvikas Adomas Jucevicius;
ISBN: B0000E7N05; TITLE: Pirmoji lietuviska knyga (Lituanistine biblioteka); AUTHOR: Martynas Mazvydas;
ISBN: B0000E7N0C; TITLE: Drumul spre Mai: Roman (Columna); AUTHOR: Dragos Vicol;
ISBN: B0000E7N0D; TITLE: Craii de Curtea-veche (Seria Arcade); AUTHOR: Mateiu Ion Caragiale;
ISBN: B0000E7N0Q; TITLE: Aurul negru; AUTHOR: Cezar Petrescu;
ISBN: B0000E7N0X; TITLE: Fluierul lui Iancu: Versuri (Retrospective lirice); AUTHOR: Niculae Rusu;
ISBN: B0000E7N15; TITLE: Ciprian Porumbescu: Portretul unui mare animator; AUTHOR: Horia Stancu;
ISBN: B0000E7N19; TITLE: Krakowskie teatry dramatyczne w XXX-leciu PRI (Nauka dla wszystkich); AUTHOR: Halina Gembala;
ISBN: B0000E7N1D; TITLE: Secretul Elizei Dornescu (Colectia Sfinx); AUTHOR: Mircea Popescu;
ISBN: B0000E7N1E; TITLE: Destin; AUTHOR: Aurel Mihale;
ISBN: B0000E7N1T; TITLE: Pamietnik dorozkarza warszawskiego 1832-1857; AUTHOR: Gottlieb Langner;
ISBN: B0000E7N1Y; TITLE: Olek: Opowiesc biograficzna o Aleksandrze Kowalskim; AUTHOR: Remigiusz Surgiewicz;
ISBN: B0000E7N2G; TITLE: Gwiazda filmowa; AUTHOR: Muriel Spark;
ISBN: B0000E7N2V; TITLE: Zycie samo w sobie: Szkice i felietony 1971-1972; AUTHOR: Bohdan Drozdowski;
ISBN: B0000E7N4J; TITLE: Sad; AUTHOR: Veroslav Mertl;
ISBN: B0000E7N4S; TITLE: Zvalte vsetko na mna; AUTHOR: Emil F Knieza;
ISBN: B0000E7N5I; TITLE: Jakuba z Paradyza Tractatus de contractibus (In. Joannes de Marienwerder. Jana z Kwidzyna Prolog do Expositio symboli Apostolorum ... Warszawa 1974. p.[63]-122); AUTHOR: Jacobus;
ISBN: B0000E7N5J; TITLE: Jana ze Trzciany (Arundinensis) De natura ac dignitate hominis (In. Joannes de Marienwerder. Jana z Kwiszyna Prolog do " Expositio symboli Apostolorum " ...Warszawa, 1974. p.[123]-317); AUTHOR: Joannes Arundinensis;
ISBN: B0000E7N5K; TITLE: Mateusza z Krakowa Opuscula theologica dotyczace spowiedzi i komunii (Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia); AUTHOR: Matthaeus de Cracovia;
ISBN: B0000E7N5Q; TITLE: Musicae elementa (Monumenta musicae in Polonia. Bibliotheca antiqua); AUTHOR: Marcin Kromer;
ISBN: B0000E7N6V; TITLE: Lisowczycy; AUTHOR: Henryk Wisner;
ISBN: B0000E7N6X; TITLE: Legenda i prawda Zielonego Balonika; AUTHOR: Tomasz Weiss;
ISBN: B0000E7N7S; TITLE: Ludwik Krzywicki; AUTHOR: Kowalik;
ISBN: B0000E7N7V; TITLE: Obalenie caratu; AUTHOR: Ludwik Bazylow;
ISBN: B0000E7N97; TITLE: Revision of the European species of Cephalcia Panzer, 1805 (Hymenoptera, Pamphiliidae) (Studie CSAV. 1976); AUTHOR: Karel Benes;
ISBN: B0000E7N9L; TITLE: Mittelalterliche Glasmalerei in der Tschechoslowakei (Corpus vitrearum medii aevi. Tschechoslowakei); AUTHOR: Frantisek Matous;
ISBN: B0000E7NB0; TITLE: District Museum in Torun: Guide; AUTHOR: Muzeum Okregowe w Toruniu;
ISBN: B0000E7NB7; TITLE: " Rubin " przerywa milczenie; AUTHOR: Bohdan Petecki;
ISBN: B0000E7NBI; TITLE: The District Museum in Lublin; AUTHOR: Muzeum Okregowe w Lublinie;
ISBN: B0000E7NCM; TITLE: Panorama of Soviet Lithuanian literature; AUTHOR: Jonas Lankutis;
ISBN: B0000E7NCN; TITLE: Is drobiu: Rinktine; AUTHOR: Antanas Miskinis;
ISBN: B0000E7NDA; TITLE: Sketches of Lithuanian nature; AUTHOR: Rimantas Budrys;
ISBN: B0000E7NDM; TITLE: De nuevo el parlamento (Serie Las riendas del poder); AUTHOR: Horacio Eichelbaum;
ISBN: B0000E7NDW; TITLE: Tiempo de alas; AUTHOR: Alfonso Junco;
ISBN: B0000E7NE1; TITLE: Sicaya: Cambios culturales en una comunidad mestiza andina; AUTHOR: Gabriel Escobar;
ISBN: B0000E7NEY; TITLE: Il disadattamento nel vecchio; AUTHOR: Luciano Spaggiari;
ISBN: B0000E7NGM; TITLE: Petronio : la novella della matrona di Efeso (Miscellanea erudita); AUTHOR: Oronzo Pecere;
ISBN: B0000E7NHN; TITLE: Conversaciones; AUTHOR: Jorge Basadre;
ISBN: B0000E7NHP; TITLE: Storia di un libro dannunziano " Le novelle della Pescara "; AUTHOR: Ivanos Ciani;
ISBN: B0000E7NHR; TITLE: Genesi e struttura del " Capitale " di Marx (Libri del tempo Laterza); AUTHOR: Roman Rosdolsky;
ISBN: B0000E7NIB; TITLE: Paren las rotativas; AUTHOR: Federico Fasano Mertens;
ISBN: B0000E7NIL; TITLE: A nova face da ditadura brasileira (Cadernos Seara Nova " actividade internacional " ); AUTHOR: Miguel Arraes;
ISBN: B0000E7NJ0; TITLE: Esplorazioni secentesche (Miscellanea erudita); AUTHOR: Ottavio Besomi;
ISBN: B0000E7NJ2; TITLE: Walter Scott in Italia, 1821-1971 (Biblioteca di studi inglesi); AUTHOR: Franca Ruggieri Punzo;
ISBN: B0000E7NJ3; TITLE: Fascismo e nazionalismo in Campania, 1919-1925 (Politica e storia); AUTHOR: Marco Bernabei;
ISBN: B0000E7NKM; TITLE: Pedro Friedeberg; AUTHOR: Ida Rodriguez Prampolini;
ISBN: B0000E7NL6; TITLE: Del fracaso unitario al triunfo federal, 1824-1830 (Memorial de la patria); AUTHOR: Hugo R Galmarini;
ISBN: B0000E7NLD; TITLE: O Mundo Social do Quincas Borba; AUTHOR: Flávio Loureiro. Chaves;
ISBN: B0000E7NMB; TITLE: Todo es mentira: Cuentos; AUTHOR: Marta Blanco;
ISBN: B0000E7NNH; TITLE: La Flecha En El Aire; AUTHOR: Enrique Anderson Imbert;
ISBN: B0000E7NNR; TITLE: Le Ranch de Tolleson; AUTHOR: Gordon D. Shirreffs;
ISBN: B0000E7NOH; TITLE: Bundestagsreden; AUTHOR: Thomas Dehler;
ISBN: B0000E7NOL; TITLE: Anton Webern: Symphonie op.21 (Meisterwerke der Musik); AUTHOR: Wolfgang Martin Stroh;
ISBN: B0000E7NOR; TITLE: Deutscher Faschismus-westdeuts... Neofaschismus?: Ideologie und Politik der offenen Monopoldiktatur (Reihe Kulturkampf)
ISBN: B0000E7NP5; TITLE: Japanische Kunst; AUTHOR: Chu Yoshizawa;
ISBN: B0000E7NP8; TITLE: Otto von Guericke (Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner); AUTHOR: Alfons Kauffeldt;
ISBN: B0000E7NR1; TITLE: Sprachliche Subsysteme: Linguistische Untersuchung zur philosophischen Fachsprache bei M. V. Lomonosov (Schriften der Stiftung Europa-Kolleg); AUTHOR: Leopold Auburger;
ISBN: B0000E7NRW; TITLE: Bethmann Hollweg : der Kanzler ohne Eigenschaften?: Urteile der Geschichtsschreibung ; eine kritische Bibliographie; AUTHOR: Klaus Hildebrand;
ISBN: B0000E7NS9; TITLE: Musiktheorie im 20. Jahrhundert: Eine Vortragsreihe; AUTHOR: Rudolph Franz Brauner;
ISBN: B0000E7NSF; TITLE: Eines Volkes Lebensraum: Ein Vortrag, gehalten 1973 in Weinheim a. d. Bergstr; AUTHOR: Ursula Beyrich;
ISBN: B0000E7NTV; TITLE: Unser kleiner Trompeter: Roman (Otto Gotsche. Gesammelte Werke in Einzelausgaben); AUTHOR: Otto Gotsche;
ISBN: B0000E7NTX; TITLE: Zwischen Canossa und Worms: Staat und Kirche 1077-1122; AUTHOR: Ernst Werner;
ISBN: B0000E7NUM; TITLE: 25 Jahre Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks; AUTHOR: Richard Schaal;
ISBN: B0000E7NV1; TITLE: Die Mundart in Philippsburg; AUTHOR: Konrad Odenwald;
ISBN: B0000E7NVB; TITLE: Die Briefe des Freiherrn Carl von Gersdorff an Friedrich Nietzsche: Zum 90. Geburtstag Friedrich Nietzsche (In. Gesellschaft der Freunde des Nietzsche-Archivs. ... Nendeln/Liechtenstein, 1975, [pts 8-11]); AUTHOR: Carl Gersdorff;
ISBN: B0000E7NVE; TITLE: Der Schuwalow-Maler: Eine Kannenwerkstatt der Parthenonzeit (Forschungen zur antiken Keramik. Reihe 2, Kerameus); AUTHOR: Adrienne Lezzi-Hafter;
ISBN: B0000E7NWA; TITLE: Flavius Gresconius Corippus, In laudem Iustini Augusti Minoris: Ein Kommentar; AUTHOR: Ulrich Justus Stache;
ISBN: B0000E7NX0; TITLE: Liebi alti Lenzburger Gschichte; AUTHOR: Fanny Oschwald-Ringier;
ISBN: B0000E7NXG; TITLE: Soviet nationalities policy and bourgeois historians: The formation of the Soviet multinational state (1917-1922) in contemporary American historiography (Progress theories and critical studies); AUTHOR: Inessa stepanovna Zenushkina;
ISBN: B0000E7NXJ; TITLE: Control of Human Behavior.; AUTHOR: Roger, Thomas Stachnik, John Mabry. Ulrich;
ISBN: B0000E7NXM; TITLE: Cologne; AUTHOR: Rudolf Barten;
ISBN: B0000E7NXX; TITLE: Vectis scenery: Catalogue of an exhibition held in Ryde Library, January 1976; AUTHOR: Kenneth G. W Hicks;
ISBN: B0000E7NXZ; TITLE: The definition of consonance and dissonance; AUTHOR: Norman Cazden;
ISBN: B0000E7NYB; TITLE: The Allman Brothers Band: A biography in words and pictures; AUTHOR: Tom Nolan;
ISBN: B0000E7NYC; TITLE: Rolfe Pryne; AUTHOR: Saskatoon Gallery and Conservatory Corporation;
ISBN: B0000E7NYQ; TITLE: Lockwood HEC1-9: (psychomotor ability tests); AUTHOR: F. G Lockwood;
ISBN: B0000E7NYX; TITLE: Pagani ad Payne, 1554-1975; AUTHOR: Gerald Charles Leonard Payne;
ISBN: B0000E7NZ3; TITLE: Workspace; AUTHOR: Barley Mow Workspace Limited;
ISBN: B0000E7NZ7; TITLE: Opera theoretica (Corpus scriptorum de musica); AUTHOR: Jean Tinctoris;
ISBN: B0000E7NZ8; TITLE: Opera theoretica (Corpus scriptorum de musica); AUTHOR: Jean Tinctoris;
ISBN: B0000E7NZD; TITLE: Robert Murray: [an exhibition organized by the David Mirvish Gallery, Toronto, September 13 to October 8, 1975]; AUTHOR: David Mirvish Gallery;
ISBN: B0000E7NZE; TITLE: Fellowship focus; AUTHOR: Stanway Evangelical Church;
ISBN: B0000E7NZT; TITLE: Death of a high school boy; AUTHOR: Junjiro Hiratsuka;
ISBN: B0000E7O02; TITLE: The house of John Blair of Adamton: A medieval town-house in Ayr (Ayrshire collections); AUTHOR: James Hunter;
ISBN: B0000E7O07; TITLE: The Soviet Worker: How Does He Live?; AUTHOR: Y. and Torchinsky, A. Kirsanov;
ISBN: B0000E7O1L; TITLE: The Little Humpbacked Horse; AUTHOR: Yershov P. and N.M. Kochergin;
ISBN: B0000E7O1T; TITLE: Mikhail Lermontov Selected Works; AUTHOR: Mikhail LERMONTOV;
ISBN: B0000E7O26; TITLE: Infotech training, July-December 1976: Data base technology : data base software, data analysis, data base design, data base tuning; AUTHOR: Infotech International Limited;
ISBN: B0000E7O2P; TITLE: Literacy scheme collection; AUTHOR: London Borough of Southwark Library Services;
ISBN: B0000E7O39; TITLE: The Great Cities/ Venice.; AUTHOR: Time-Life and Aubrey Menen.;
ISBN: B0000E7O3B; TITLE: Points of modern English syntax: Contributions to English studies; AUTHOR: P. A. Erades;
ISBN: B0000E7O42; TITLE: Ancient Slavs; AUTHOR: Frank A. Kmietowicz;
ISBN: B0000E7O4E; TITLE: People and pregnancy; AUTHOR: Lanarkshire Health Board;
ISBN: B0000E7O4L; TITLE: Economic integration and industrialisation: Reflections on the proposed access of Ethiopia to the East African Common Market (Occasional economic paper); AUTHOR: Girma Zawdie;
ISBN: B0000E7O59; TITLE: Artificial currency units: The formation of functional currency areas (Essays in international finance); AUTHOR: Joseph Aschheim;
ISBN: B0000E7O5C; TITLE: Education in Pakistan: An Inquiry Into Objectives and Achievements; AUTHOR: Ishtiaq Husain Qureshi;
ISBN: B0000E7O5D; TITLE: [Miscellaneous illustrations of psychomotor ability tests with accompanying text]; AUTHOR: F. G Lockwood;
ISBN: B0000E7O5W; TITLE: Crash helmets for moped riders; AUTHOR: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid;
ISBN: B0000E7O66; TITLE: English-Greek dictionary of physico-chemical terminology; AUTHOR: Phoebus Michaelides;
ISBN: B0000E7O69; TITLE: The romance of King Anlin Darma in Javanese literature (Bibliotheca Indonesica); AUTHOR: Gerardus Willebrordus Joannes Drewes;
ISBN: B0000E7O6B; TITLE: A second miscellany; AUTHOR: Lindley Williams Hubbell;
ISBN: B0000E7O6D; TITLE: Campfire to Furnace; AUTHOR: Y. Permiak, N. Grishin and Fainna Glagoleva;
ISBN: B0000E7O6I; TITLE: American Art in the Making. Preparatory studies for masterpieces of American painting, 1800-1900.; AUTHOR: David. Sellin;
ISBN: B0000E7O6X; TITLE: Structure, function and choice in a British library: Observations in the British Museum Reading Room; AUTHOR: Barbara Godlee;
ISBN: B0000E7O75; TITLE: A manifesto on lyrical conceptualism; AUTHOR: Paul Z Hartal;
ISBN: B0000E7O76; TITLE: Miramar Peninsula: A historical and social study; AUTHOR: John Struthers;
ISBN: B0000E7O79; TITLE: The achievement of Thomas More: Aspects of his life and works (English literary studies. monograph series); AUTHOR: Richard J Schoeck;
ISBN: B0000E7O7M; TITLE: Between ourselves: Being the last pages from the diary of Captain E. M. Channing-Renton; AUTHOR: Ernest Matthews Channing-Renton;
ISBN: B0000E7O7N; TITLE: The catalogue of the first annual exhibition of the Guild of Glass Engravers, 1976, the Long Room, All Saints Parish Church, Church Street, Old Isleworth, Middlesex; AUTHOR: Guild of glass engravers;
ISBN: B0000E7O7X; TITLE: The Brescia Dante, with a leaf from the illustrated edition of 1487 printed by Boninus de Boninis and two essays, Dante Alighieri, universal poet / by ... the history of printing / by Chad J. Flake; AUTHOR: Philip Spartano;
ISBN: B0000E7O8C; TITLE: Christian mission in India: A sociological analysis; AUTHOR: J Boel;
ISBN: B0000E7O94; TITLE: Multi-coloured fins; AUTHOR: V Datskevich;
ISBN: B0000E7O9I; TITLE: Compulsion; AUTHOR: Veena Nagpal;
ISBN: B0000E7O9Q; TITLE: This subcontinent; AUTHOR: Altaf Choudhury;
ISBN: B0000E7O9R; TITLE: International Textile Care Labelling Code, conditions of use; AUTHOR: Home Laundering Consultative Council;
ISBN: B0000E7OA3; TITLE: Poems; AUTHOR: Zaib-un-Nissa Hamidullah;
ISBN: B0000E7OA5; TITLE: Boston watercolor today: Natalie Alper, Carol Beckwith, Toni Dove, Joel Janowitz, Todd Mckie, Karen Canner Moss, Susan Shatter, Richard Yarde : [catalogue ... Fine Arts, Boston, January 27-March 21, 1976; AUTHOR: Boston Museum of Fine Arts;
ISBN: B0000E7OA8; TITLE: A Book; AUTHOR: Nicole Brossard and Larry Shouldice;
ISBN: B0000E7OAC; TITLE: Handbook; AUTHOR: Basingstoke Technical College;
ISBN: B0000E7OAF; TITLE: The poetry of T. S. Eliot; AUTHOR: Vikramaditya Rai;
ISBN: B0000E7OAM; TITLE: The central executive; AUTHOR: Sucha Singh Khera;
ISBN: B0000E7OB2; TITLE: The resurgence of Pakistan; AUTHOR: Mian Muhammad Junaid;
ISBN: B0000E7OBI; TITLE: A darkening sea: Poems of Basho; AUTHOR: Basho;
ISBN: B0000E7OBM; TITLE: Manifesto and program; AUTHOR: Anglian Diggers;
ISBN: B0000E7OBS; TITLE: Monsoon; AUTHOR: Rodney Jonklaas;
ISBN: B0000E7OC9; TITLE: East Pakistan to Bangla Desh; AUTHOR: Saadullah Khan;
ISBN: B0000E7OCA; TITLE: Historical development of the Universal Postal Union and the question of membership: Thesis for the conferment of the degree of Doctor of Laws submitted ... of Fribourg, Fribourg, Switzerland; AUTHOR: James Donald Cotreau;
ISBN: B0000E7OCJ; TITLE: The All India Muslim Conference, 1928-1935: A documentary record; AUTHOR: Khursheed Kamal Aziz;
ISBN: B0000E7OCO; TITLE: Kissinger, the incomplete diplomat; AUTHOR: M. V. Kamath;
ISBN: B0000E7OCY; TITLE: Proceedings of the Third Sino-American Conference on Mainland China; AUTHOR: Taiwan 1973 : 3rd Lian, Zhan, ; Zhonghua Minguo guo ji guan xi yan jiu suo. Sino-American Conference on Mainland China Taipei;
ISBN: B0000E7OD2; TITLE: A bibliography of bibliographies on India; AUTHOR: D. R Kalia;
ISBN: B0000E7OD4; TITLE: Footpaths in the countryside; AUTHOR: Thomas Huxley;
ISBN: B0000E7OE2; TITLE: The Latin hymns of Richard Ledrede (Poetria mediaevalis); AUTHOR: Richard de Ledrede;
ISBN: B0000E7OE8; TITLE: The Naxalite Movement; AUTHOR: Biplab Dasgupta;
ISBN: B0000E7OEF; TITLE: Souris River Basin Study, progress report to March 31, 1976; AUTHOR: Souris River Basin Study Board;
ISBN: B0000E7OEI; TITLE: Forbidden bride; AUTHOR: Promilla Kalhan;
ISBN: B0000E7OEO; TITLE: Postgraduate Certificate in Education; AUTHOR: Loughborough University of Technology;
ISBN: B0000E7OES; TITLE: A Bengal zamindar: Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and his times, 1808-1888; AUTHOR: Nilmani Mukherjee;
ISBN: B0000E7OEV; TITLE: Philosophy of Shah Waliullah; AUTHOR: A. J Halepota;
ISBN: B0000E7OF5; TITLE: Directory; AUTHOR: Presbyterian Church of Southern Africa;
ISBN: B0000E7OF8; TITLE: Dan Frontier Goes to Congress; AUTHOR: William and Hurley and George Rohrer;
ISBN: B0000E7OFF; TITLE: Hanes cerddoriaeth yn Nyffryn Ogwen; AUTHOR: Gladys Lloyd Williams;
ISBN: B0000E7OFT; TITLE: Social justice through public sector; AUTHOR: Raj Kumar Nigam;
ISBN: B0000E7OFU; TITLE: The final phase of struggle for Pakistan; AUTHOR: Jamil-ud-Din Ahmad;
ISBN: B0000E7OG0; TITLE: Reports & the thesis on national situations: Inevitability of the Third World War & our task; AUTHOR: Revolutionary Socialist Party of India (Marxist-Leninist);
ISBN: B0000E7OG7; TITLE: Mainane, Tswana tales; AUTHOR: Susheela Curtis;
ISBN: B0000E7OGD; TITLE: Affairs in China: Report of William W. Rockhill ([Reprint series); AUTHOR: William Woodville Rockhill;
ISBN: B0000E7OGF; TITLE: Person of Jesus Christ in the Decision of the Ecumenical Councils: A Historical and Doctrinal Study with the Relevant Documents Referring to the Christological Relations of the Western, Eastern, and Oriental Churches; AUTHOR: Methodios Fouyas;
ISBN: B0000E7OGJ; TITLE: Skippy, the Skunk; AUTHOR: Gene Darby and Edward Miller;
ISBN: B0000E7OGN; TITLE: The rhapsody divine: Poems; AUTHOR: Radha Srikrishna;
ISBN: B0000E7OH1; TITLE: Clwyd County Council fire prevention handbook; AUTHOR: Clwyd;
ISBN: B0000E7OH3; TITLE: Hazrat Khadija: The first lady of Islam; AUTHOR: Masudul Hasan;
ISBN: B0000E7OHJ; TITLE: Guide to selected Ibero-American holdings; AUTHOR: San Diego University of California;
ISBN: B0000E7OHV; TITLE: Man without blood; AUTHOR: Mavri Yambo;
ISBN: B0000E7OHW; TITLE: Our Gibraltar : A Short History of the Rock; AUTHOR: Dorothy Ellicott;
ISBN: B0000E7OI5; TITLE: Fossil ground at Phantom Creek; AUTHOR: Brian Brett;
ISBN: B0000E7OII; TITLE: Introducing the prophets; AUTHOR: Muhammad Shamim Raza;
ISBN: B0000E7OIN; TITLE: Portrait of West Bengal; AUTHOR: Biswanath Choudhury;
ISBN: B0000E7OIO; TITLE: Studies in Shemot : THe Book of Exodus (2 volumes) IN THE DEN; AUTHOR: Nehama Leibowitz;
ISBN: B0000E7OIR; TITLE: The runaway rupee: (a study of inflation in India); AUTHOR: Nabagopal Das;
ISBN: B0000E7OIU; TITLE: 53rd Annual Conference and Annual General Meeting, Aviemore, 2-8 October 1976; AUTHOR: Interflora;
ISBN: B0000E7OJ0; TITLE: English writing in the twentieth century; AUTHOR: Guntur, 1974 Krishna Sarma, S. ; Andhra University. Seminar on English Writing in the Twentieth Century;
ISBN: B0000E7OJ6; TITLE: The consumer in India : proceedings of a seminar held in Deolali, 1-3 December 1973; AUTHOR: Deolali, 1973 Basrur, Krishna. ; Leslie Sawhny Programme of Training for Democracy. ; Friedrich-Naumann-Stiftung. Seminar on the Consumer in India;
ISBN: B0000E7OJH; TITLE: Administrative ethics in a Muslim state; AUTHOR: Shaukat Ali;
ISBN: B0000E7OJJ; TITLE: Politics and planning; AUTHOR: Madhukar Vinayak Namjoshi;
ISBN: B0000E7OJL; TITLE: THE PALESTINE LIBERATION ORGANISATION: A STUDY IN IDEOLOGY, STRATEGY AND TACTICS; AUTHOR: Mehmood Hussain;
ISBN: B0000E7OJX; TITLE: Gliding: Familiarisation courses : Lasham Gliding Centre, March & October 1977 (Sport for all); AUTHOR: Sports Council;
ISBN: B0000E7OJY; TITLE: Buddhism: The religion and its culture (Cultural & religious patterns in India); AUTHOR: Ananda W. P Guruge;
ISBN: B0000E7OL0; TITLE: Equipment schedule; AUTHOR: Dhahran Airbase Hospital;
ISBN: B0000E7OL3; TITLE: The life and times of Maharaja Juddha Shumsher Jung Bahadur Rana of Nepal; AUTHOR: Ishwari Prasad;
ISBN: B0000E7OLD; TITLE: Uhuru: African government publications : a selective bibliography of bibliographies (Dalhousie University. Library. Bibliographies); AUTHOR: Dalhousie University;
ISBN: B0000E7OMD; TITLE: Les girls du city-boum-boum: Roman; AUTHOR: Vassilis Alexakis;
ISBN: B0000E7ONH; TITLE: Le cimetière de Lavoye, nécropole mérovingienne; AUTHOR: René Joffroy;
ISBN: B0000E7OOQ; TITLE: Tahiti; AUTHOR: Jean-Marie Loursin;
ISBN: B0000E7OP5; TITLE: Pain et levain; AUTHOR: Jean Daniel Robert;
ISBN: B0000E7OP7; TITLE: La Révolte des canuts : Lyon, novembre 1831; AUTHOR: Maurice Moissonnier;
ISBN: B0000E7OPL; TITLE: Les fous du Larzac (La France sauvage); AUTHOR: Michel Le Bris;
ISBN: B0000E7ORD; TITLE: La marne; AUTHOR: Blond Georges;
ISBN: B0000E7ORR; TITLE: Le chemin des roseaux; AUTHOR: Jean Marie Curti;
ISBN: B0000E7OTV; TITLE: Fallas del sistema penitenciario colombiano; AUTHOR: Gilberto Caicedo Arcila;
ISBN: B0000E7OU1; TITLE: Yo fui mendigo; AUTHOR: Isaac Felipe Montoro;
ISBN: B0000E7OUO; TITLE: Lo universal en Enrique A. Laguerre: Estudio de conjunto de su obra; AUTHOR: Luis O Zayas Micheli;
ISBN: B0000E7OW0; TITLE: Ensayos quemados en Chile: Inocencia y neocolonialismo; AUTHOR: Ariel Dorfman;
ISBN: B0000E7OXG; TITLE: Velhas ruas do Recife; AUTHOR: Danillo Fragoso;
ISBN: B0000E7OY9; TITLE: Sentir esse retrato de Portugal ainda ocupado (Livros E); AUTHOR: Manuel Cadafaz de Matos;
ISBN: B0000E7OZC; TITLE: O primeiro passo: Um testemunho sobre o Nordeste brasileiro; AUTHOR: Rubens Vaz da Costa;
ISBN: B0000E7P3R; TITLE: O elmo de Mambrino; AUTHOR: Eduardo Frieiro;
ISBN: B0000E7P3T; TITLE: Chofer, buena banana busca chica buena mandarina (Cuadernos de la nostalgia); AUTHOR: Norberto Folino;
ISBN: B0000E7PAE; TITLE: Las brevas maduras, 1804-1810 (Memorial de la patria); AUTHOR: Miguel Angel Scenna;
ISBN: B0000E7PAJ; TITLE: Manual paraguayo de cooperativismo; AUTHOR: Lino Trinidad Sanabria;
ISBN: B0000E7PBF; TITLE: El cuerpo y los sucesos; AUTHOR: Euler Granda;
ISBN: B0000E7PBQ; TITLE: Diccionario de derecho procesal penal; AUTHOR: Antonio J Cancino M.;
ISBN: B0000E7PCJ; TITLE: Il teatro di Alfonso Sastre (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Magda Ruggeri Marchetti;
ISBN: B0000E7PCP; TITLE: Bertoldo a Corte (Documenti Marsilio); AUTHOR: Massimo Dursi;
ISBN: B0000E7PD2; TITLE: Treni e ferrovie, ieri-oggi-domani; AUTHOR: Ivo Angelini;
ISBN: B0000E7PD8; TITLE: Il reato di massa (Fatti e misfatti); AUTHOR: Adele Faccio;
ISBN: B0000E7PD9; TITLE: Paolo Nicosia, traduttore, dantista, poeta; AUTHOR: Carmelo Depetro;
ISBN: B0000E7PDN; TITLE: Delta di Venere: Romanzo (Narrativa Rusconi); AUTHOR: Sandro Zanotto;
ISBN: B0000E7PDQ; TITLE: Troppo tardi (Biblioteca Universale Rizzoli); AUTHOR: Carlo Cassola;
ISBN: B0000E7PDR; TITLE: La Vergine del sole: Romanzo (Omnibus); AUTHOR: Bruno Tacconi;
ISBN: B0000E7PEC; TITLE: Giustizia per scommessa: Romanzo (La Ginestra); AUTHOR: Antonio Perria;
ISBN: B0000E7PEM; TITLE: Je reviens de Chine; AUTHOR: Claude Sauvageot;
ISBN: B0000E7PFE; TITLE: Feuilles; AUTHOR: Jacques Jaujard;
ISBN: B0000E7PGF; TITLE: Le trafic des piastres (Les Grandes Affaires Contemporaines); AUTHOR: Jacques Despuech;
ISBN: B0000E7PGS; TITLE: CARNETS; AUTHOR: ANTOINE DE SAINT-EXUPéRY;
ISBN: B0000E7PHN; TITLE: Pierre Fresnay; AUTHOR: Pierre Fresnay;
ISBN: B0000E7PI7; TITLE: Tambout battant; AUTHOR: Moustache;
ISBN: B0000E7PJG; TITLE: Jane Grey, reine de 9 jours (1537-1554); AUTHOR: Marguerite Fronville;
ISBN: B0000E7PK3; TITLE: Proclamations; AUTHOR: Napoleon;
ISBN: B0000E7PK6; TITLE: La Cathédrale de Limoges (Art et tourisme); AUTHOR: Michel Pénicaut;
ISBN: B0000E7PL4; TITLE: Tableaux modernes et contemporains: Exposition; AUTHOR: Espace Cardin;
ISBN: B0000E7PP2; TITLE: Libraires et imprimeurs parisiens en 1624; AUTHOR: Yves Chaussy;
ISBN: B0000E7PP3; TITLE: The French Foreign Legion; AUTHOR: Erwan BERGOT;
ISBN: B0000E7PPB; TITLE: Les femmes de Gennevilliers; AUTHOR: Manceaux Michele;
ISBN: B0000E7PQ8; TITLE: Bruxelles; AUTHOR: Roger Bodart;
ISBN: B0000E7PQF; TITLE: Dehors; AUTHOR: Jacques Dupin;
ISBN: B0000E7PS0; TITLE: Discours sur le bonheur (Studies on Voltaire and the eighteenth century); AUTHOR: Julien Offray de La Mettrie;
ISBN: B0000E7PS8; TITLE: Tombes-maisons, tombes rupestres et sarcophages; AUTHOR: Pierre Demargne;
ISBN: B0000E7PTM; TITLE: Opera Quodvultdeo Carthaginiensi episcopo tributa (Corpus Christianorum, series latina); AUTHOR: Quodvultdeus;
ISBN: B0000E7PTN; TITLE: Expositiones in ierarchiam coelestem (Corpus Christianorum, continuatio mediaevalis); AUTHOR: Johannes Scottus Eriugena;
ISBN: B0000E7PTO; TITLE: Sancti Iuliani Toletanae sedis episcopi opera (Corpus Christianorum, series latina); AUTHOR: Julian;
ISBN: B0000E7PUY; TITLE: Hainaut; AUTHOR: Pol Vandromme;
ISBN: B0000E7PVM; TITLE: Grammaire approfondie de la langue tahitienne (ancienne et moderne); AUTHOR: Hubert Coppenrath;
ISBN: B0000E7PY4; TITLE: Target De Gaulle: the True Story of the 31 Attempts on the Life of the French P; AUTHOR: Pierre and Christian Plume Demaret;
ISBN: B0000E7Q05; TITLE: Essays in money, income, finance, trade and growth; AUTHOR: D. M Mithani;
ISBN: B0000E7Q07; TITLE: Towards a correct reading of Lenins theory of imperialism (Occasional paper); AUTHOR: Amiya Kumar Bagchi;
ISBN: B0000E7Q0F; TITLE: Chinese Creeds and customs; AUTHOR: V. R. Burkhardt;
ISBN: B0000E7Q0G; TITLE: New Indian English poets and poetry: (a study of Nissim Ezekiel, Kamala Das, A.K. Ramanujan and Jayanta Mahapatra); AUTHOR: Raghukal Tilak;
ISBN: B0000E7Q0M; TITLE: St. Mary Church, North Elmham; AUTHOR: Peter Wade-Martins;
ISBN: B0000E7Q0S; TITLE: Jewish marriage in Palestine: A Cairo Geniza study; AUTHOR: Mordechai Akiva Friedman;
ISBN: B0000E7Q0Z; TITLE: The Marquesas Islands: Their description and early history (Publications of the Institute for Polynesian Studies. monograph series); AUTHOR: Robert Thomson;
ISBN: B0000E7Q10; TITLE: Justice under siege: Five talks; AUTHOR: Jose W Diokno;
ISBN: B0000E7Q2Q; TITLE: The Rhymers Club: A social and intellectual history; AUTHOR: Bruce Gardiner;
ISBN: B0000E7Q2X; TITLE: The Wharncliffe Garden story: Life in a London village; AUTHOR: J. Ronald Andrew;
ISBN: B0000E7Q3R; TITLE: Novas cartas portuguesas; AUTHOR: Maria Isabel Barreno;
ISBN: B0000E7Q46; TITLE: O insecticida e Happening num bairro de lata (Teatro do nosso tempo); AUTHOR: Miguel Barbosa;
ISBN: B0000E7Q47; TITLE: Happening num bairro de lata (In Barbosa, Miguel. O insecticida e Happening num bairro de lata. Lisboa, 1975. p. 57-62); AUTHOR: Miguel Barbosa;
ISBN: B0000E7Q6X; TITLE: A nova literatura piauiense; AUTHOR: Herculano Moraes;
ISBN: B0000E7Q9T; TITLE: Manifesto do Partido Comunista (Sementes); AUTHOR: Karl Marx;
ISBN: B0000E7QA7; TITLE: Apodos y denominativos en la historia argentina; AUTHOR: Vicente Osvaldo Cutolo;
ISBN: B0000E7QAG; TITLE: Cuentos Populares Araucanos y Chilenos; AUTHOR: Sperata R. de Sauniere;
ISBN: B0000E7QBF; TITLE: Irineu do Morro (Teatro); AUTHOR: Miguel Barbosa;
ISBN: B0000E7QCA; TITLE: Pascoli senza pascolismo; AUTHOR: Ermanno Scuderi;
ISBN: B0000E7QCK; TITLE: Vita del padre Paolo (In. Sarpi, Paolo. Istoria del Concilio Tridentino. - Torino, 1974. - v. 2, p. 1275-1413); AUTHOR: Fulgenzio Micanzio;
ISBN: B0000E7QCM; TITLE: Il vento del Nord: [storia e cronaca del fascismo dopo la Resistenza, 1945-1950] (Nuova biblioteca storica); AUTHOR: Pier Giuseppe Murgia;
ISBN: B0000E7QCP; TITLE: Fascismo e antifascismo in Calabria (Uomini e case della nuova Italia); AUTHOR: Francesco Spezzano;
ISBN: B0000E7QCU; TITLE: Il libro della vera cucina fiorentina: 230 ricette; AUTHOR: Paolo Petroni;
ISBN: B0000E7QCX; TITLE: Il processo Mussolini; AUTHOR: Paolo Pavolini;
ISBN: B0000E7QD1; TITLE: Prima lettura di San Paolo (Biblioteca teologica); AUTHOR: Silverio Zedda;
ISBN: B0000E7QD3; TITLE: Le fonti della storia medioevale: Orientamenti (Studi e testi); AUTHOR: Alberto Boscolo;
ISBN: B0000E7QD4; TITLE: Lo stile del Professore; AUTHOR: Aretino;
ISBN: B0000E7QD6; TITLE: Homo homini; AUTHOR: Antonello Trombadori;
ISBN: B0000E7QDB; TITLE: A caso (La Scala); AUTHOR: Tommaso Landolfi;
ISBN: B0000E7QDE; TITLE: I pesci: Conoscerli - pescarli - cucinarli (Ilibri della famiglia. ser. 2); AUTHOR: Beppe Salvi;
ISBN: B0000E7QDQ; TITLE: La rivoluzione sessuale (Amore e sesso); AUTHOR: Fabio Giardini;
ISBN: B0000E7QE0; TITLE: Puglia e Basilicata: Ambiente naturale, habitat tradizionale e nuovi interventi, con particolare riferimento alle attrezzature residenziali per il turismo; AUTHOR: Sara Rossi;
ISBN: B0000E7QE8; TITLE: Lotte politiche e sociali in Basilicata, 1898-1922 (Biblioteca del movimento operaio italiano); AUTHOR: Nino Calice;
ISBN: B0000E7QE9; TITLE: La Chiesa, oggi e sempre: Saggi storico-critici di aggiornamento ecclesiologico; AUTHOR: Brunero Gherardini;
ISBN: B0000E7QEA; TITLE: Il linguaggio delle utopie: Utopia e ideologia : una rilettura epistemologica (La cultura); AUTHOR: Massimo Baldini;
ISBN: B0000E7QED; TITLE: Figlioli miei, marxisti Immaginari; AUTHOR: Vittoria Ronchey;
ISBN: B0000E7QEI; TITLE: Cooperazione: Forza anticrisi (I nuovi testi); AUTHOR: Vincenzo Galetti;
ISBN: B0000E7QEJ; TITLE: La magia della parole: Alla riscoperta della metafora (Piccola biblioteca Einaudi); AUTHOR: Ada Fonzi;
ISBN: B0000E7QEQ; TITLE: Guida allo studio della letteratura italiana (Strumenti per una nuova cultura. Guide e manuali); AUTHOR: Felice Del Beccaro;
ISBN: B0000E7QET; TITLE: La questione politica delle ACLI [Associazioni Cristiane fra Lavoratori Italiani]; AUTHOR: Domenico Rosati;
ISBN: B0000E7QEW; TITLE: El saco imaginado (In. Testi di drammatica religiosa della Sardegna, a cura di Francesco Alziator.- Cagliari, 1975.- p. 81-187); AUTHOR: Antioco Del Arca;
ISBN: B0000E7QEZ; TITLE: Le " perline " (Universale Sonzogno); AUTHOR: Petronilla;
ISBN: B0000E7QF2; TITLE: Gli Austriaci e il regno di Napoli, 1707-1734: Ideologia e politica di sviluppo (Biblioteca di studi meridionali); AUTHOR: Antonio Di Vittorio;
ISBN: B0000E7QFD; TITLE: Alessandro Manzoni: [guida] (Strumenti); AUTHOR: Gino Tellini;
ISBN: B0000E7QFJ; TITLE: La Resistenza in provincia di Siena, 8 settembre 1943-3 luglio 1944 (Unione Regionale delle Province Toscane, Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea); AUTHOR: Tamara Gasparri;
ISBN: B0000E7QG3; TITLE: Il diritto di famiglia in Italia (Argomenti); AUTHOR: Carlo Cardia;
ISBN: B0000E7QG4; TITLE: Nel segno della Mafia: Storia di Luciano Liggio; AUTHOR: Marco Nese;
ISBN: B0000E7QG5; TITLE: I compagni del quartiere: Cronache partigiane di corticella (Ventesimo secolo); AUTHOR: Beltrando Pancaldi;
ISBN: B0000E7QG7; TITLE: Parole e storia (Saggi Rizzoli); AUTHOR: Bruno Migliorini;
ISBN: B0000E7QG8; TITLE: Individuo e struttura: Ruoli ansiogeni nella grande distribuzione; AUTHOR: Marcello Novaga;
ISBN: B0000E7QG9; TITLE: Un eroe nazionale cinese: Yueh Fei (Atti della Accademia Nazionale dei Lincei); AUTHOR: Daniela Giuli Tozzi;
ISBN: B0000E7QGB; TITLE: Le epistole e i carmi di Antonio Loschi durante il cancellierato visconteo (Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. classe di scienze morali, storiche e filologiche. ser. 8); AUTHOR: Vittorio Zaccaria;
ISBN: B0000E7QGE; TITLE: Materiali preistorici e protostorici del Museo di Chiampo Vicenza (Collezioni e Musei archeologici del Veneto); AUTHOR: Museo di Chiampo;
ISBN: B0000E7QGJ; TITLE: Il colloquio Degasperi-Sonnino 16 marzo 1915: I Cattolici trentini e la questione nazionale; AUTHOR: Umberto Corsini;
ISBN: B0000E7QGL; TITLE: Idillio e propaganda nella letteratura sociale del Risorgimento (Le forme del significato); AUTHOR: Marinella Colummi Camerino;
ISBN: B0000E7QGO; TITLE: La cucina delle stagioni: Frutta e verdura di ogni mese (La vostra via); AUTHOR: Giovanni Cavalera;
ISBN: B0000E7QGQ; TITLE: Diventare maestri (Educatori antichi e moderni); AUTHOR: Albino Bernardini;
ISBN: B0000E7QGZ; TITLE: Cultura e vita civile tra Riforma e Controriforma (Letteratura italiana Laterza); AUTHOR: Nicola Badaloni;
ISBN: B0000E7QH0; TITLE: Lettura di Montale " Le occasioni " (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Alvaro Valentini;
ISBN: B0000E7QH5; TITLE: La resa dei conti (Resistenza italiana); AUTHOR: Armide Broccoli;
ISBN: B0000E7QHF; TITLE: Mostra retrospettiva di Eugenio Cecconi; AUTHOR: Giampaolo Daddi;
ISBN: B0000E7QHH; TITLE: Arnaldo Pomodoro: [mostra]...1974, Rotonda di via Besana [a cura del] Comune di Milano, Ripartizione Cultura; AUTHOR: Arnaldo Pomodoro;
ISBN: B0000E7QHL; TITLE: La giovinezza di Giambattista Tiepolo; AUTHOR: Antonio Porcella;
ISBN: B0000E7QHM; TITLE: Monete romane repubblicane del Museo Bottacin di Padova (Collezioni e musei archeologici del Veneto); AUTHOR: Museo Bottacin;
ISBN: B0000E7QHN; TITLE: Armi bianche italiane (Arte e tecnica); AUTHOR: Lionello Giorgio Boccia;
ISBN: B0000E7QHV; TITLE: Crocetti; AUTHOR: Venanzo Crocetti;
ISBN: B0000E7QI0; TITLE: Guida per lo spettatore di teatro (Tangenti); AUTHOR: Ruggero Jacobbi;
ISBN: B0000E7QI6; TITLE: Serrati e la formazione del Partito comunista italiano: Storia della frazione terzinternazionalista, 1921-1924 (Biblioteca di storia); AUTHOR: Tommaso Detti;
ISBN: B0000E7QI7; TITLE: La formazione del gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano nel 1923-1924 (Biblioteca di storia); AUTHOR: Palmiro Togliatti;
ISBN: B0000E7QIB; TITLE: Le pergamene della canonica di S. Ambrogio nel secolo XII: Le prepositure di Alberto di S. Giorgio, Lanterio Castiglioni, Satrapa (1152-1178) (Scienze storiche); AUTHOR: Canonica di S. Ambrogio;
ISBN: B0000E7QIU; TITLE: Sviluppo economico e sovrastrutture in Africa (Serie politica); AUTHOR: Giovanni Arrighi;
ISBN: B0000E7QJ5; TITLE: Pietro Belluschi, edifici e progetti = Buildings and plans: 1932-1973; AUTHOR: Pietro Belluschi;
ISBN: B0000E7QJ9; TITLE: Aldo Greco: [mostra al] Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali Ravenna...1974; AUTHOR: Aldo Greco;
ISBN: B0000E7QJI; TITLE: Speculum cerretanorum (In. Il libro dei vagabondi/a cura di Piero Camporesi. - Torino, 1973, p. 4-77); AUTHOR: Teseo Pini;
ISBN: B0000E7QJK; TITLE: VITA; AUTHOR: Vittorio; a cura di Giampaolo Dossena Alfieri;
ISBN: B0000E7QJN; TITLE: Il millevoci: Le parole e le accezioni che non tutti conoscono; AUTHOR: Luciano Satta;
ISBN: B0000E7QKE; TITLE: Gino Rossi: [mostra a] Treviso, Casa da Noal ... 1974 (I cataloghi Electa delle grandi mostre 1974); AUTHOR: Gino Rossi;
ISBN: B0000E7QKG; TITLE: Affreschi istriani del Medioevo; AUTHOR: Giulio Ghirardi;
ISBN: B0000E7QKQ; TITLE: Il luogo teatrale a Firenze: Brunelleschi, Vasari, Buontalenti, Parigi, [mostra a] Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Museo Mediceo...1975 (Spettacolo e ... Firenze Medicea, documenti e restituzioni); AUTHOR: Mario Fabbri;
ISBN: B0000E7QKZ; TITLE: Apulia cristiana Venosa: Studi e scoperte; AUTHOR: Cesare Colafemmina;
ISBN: B0000E7QL0; TITLE: Un nuovo ipogeo cristiano a Venosa; AUTHOR: Cesare Colafemmina;
ISBN: B0000E7QL2; TITLE: Sito Riminese (Historiae urbium et regionum Italiae rariores); AUTHOR: Raffaele Adimari;
ISBN: B0000E7QL4; TITLE: Il giardino dei sensi; AUTHOR: MARIO PRAZ;
ISBN: B0000E7QL6; TITLE: Storia critica del calcio italiano; AUTHOR: Gianni Brera;
ISBN: B0000E7QM3; TITLE: La " questione comunista " . 1969-1975 (Argomenti); AUTHOR: Enrico Berlinguer;
ISBN: B0000E7QM4; TITLE: Impariamo a parlare: Respiro, voce, parola : nozioni di fisiologia, fonetica, ortoepia (Paideia); AUTHOR: Daniela Rosellini;
ISBN: B0000E7QMG; TITLE: Piccola enciclopedia del gioco: Giochi, giocattoli, tempo libero, gioco e scuola (Periscopio minore); AUTHOR: Dino Perego;
ISBN: B0000E7QMN; TITLE: Memoria della Resistenza (Scrittori italiani e stranieri); AUTHOR: Mario Spinella;
ISBN: B0000E7QMQ; TITLE: Falce naturale; AUTHOR: Nino Crimi;
ISBN: B0000E7QMU; TITLE: Crisi e organizzazione operaia (I fatti e le idee. saggi e biografie. storia); AUTHOR: Sergio Bologna;
ISBN: B0000E7QMV; TITLE: Fascismo e democrazia cristiana: Due regimi del capitalismo italiano (Storia e classe); AUTHOR: Lelio Basso;
ISBN: B0000E7QMY; TITLE: Gli squadriglieri (Letteraria Bompiani); AUTHOR: Rodolfo Celletti;
ISBN: B0000E7QN4; TITLE: Moneta e crisi: Marx corrispondente della " New York Daily Tribune " , 1856-57 (In. Bologna, Sergio. Crisi e organizzazione operaia. - Milano, 1974, p. 9-72); AUTHOR: Sergio Bologna;
ISBN: B0000E7QN5; TITLE: Note sulla classe operaia e capitale in America negli anni sessanta (In. Bologna, Sergio. Crisi e organizzazione operaia. - Milano, 1974, p. 73-97); AUTHOR: Paolo Carpignano;
ISBN: B0000E7QN6; TITLE: Partito operaio contro il lavoro (In. Bologna, Sergio, Crisi e organizzazione operaia. - Milano, 1974, p. 99-193); AUTHOR: Antonio Negri;
ISBN: B0000E7QNF; TITLE: Il terzo mondo siamo noi (Fatti e misfatti); AUTHOR: Antonio Spinosa;
ISBN: B0000E7QNH; TITLE: Gappista: Dodici mesi nella Settima GAP " Gianni "; AUTHOR: Renato Romagnoli;
ISBN: B0000E7QNJ; TITLE: Il giullare (Poesie. Collana rose rosse); AUTHOR: Andrea Zappi;
ISBN: B0000E7QNL; TITLE: Gli antichi casali de Reggio Calabria; AUTHOR: Sebastiano Schiavone;
ISBN: B0000E7QNU; TITLE: Nord e Sud uniti nella lotta (Collettivo); AUTHOR: Vincenzo Guerrazzi;
ISBN: B0000E7QNX; TITLE: Nino Anastasi, pittore; AUTHOR: Nino Anastasi;
ISBN: B0000E7QNY; TITLE: Qualcosa resta (Letteratura Rusconi); AUTHOR: Claudio Marabini;
ISBN: B0000E7QOA; TITLE: Stefanino si ricorda che-: Racconti; AUTHOR: Stefano Casabianca;
ISBN: B0000E7QOC; TITLE: La discesa al trono, 1972-1973 (Lo specchio); AUTHOR: Bartolo Cattafi;
ISBN: B0000E7QOE; TITLE: Scatola verde (In. Calvesi, Maurizio. Duchamp invisible - Rome, 1975.-p.313-348); AUTHOR: Marcel Duchamp;
ISBN: B0000E7QOQ; TITLE: La donna immortale (Andromeda); AUTHOR: Gustavo Gasparini;
ISBN: B0000E7QOX; TITLE: Cattolici nella Resistenza bresciana: Andrea Trebeschi, Astolfo Lunardi, Emiliano Rinaldini (Cattolici nella resistenza); AUTHOR: Antonio Fappani;
ISBN: B0000E7QOY; TITLE: Utopia autopsia 10 10 [i.e. dieci alla decima]; AUTHOR: Roberto Rossellini;
ISBN: B0000E7QP7; TITLE: Andrea nel cortile (Ilgirasole); AUTHOR: Leonardo Zamparelli;
ISBN: B0000E7QPC; TITLE: Taccuini della solitudine; AUTHOR: Carlo Maria Franzero;
ISBN: B0000E7QPH; TITLE: La scoperta della la B (Flirts ; n.20); AUTHOR: Maria Elisa Caselli;
ISBN: B0000E7QPX; TITLE: Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, 1859-1973 (Universale paperbacks il Mulino); AUTHOR: Marzio Barbagli;
ISBN: B0000E7QPY; TITLE: Le piene del Lago Maggiore e del Ticino emissario nel primo trentennio di regolazione (Consorzio del Ticino. Studi per la regolazione del Lago Maggiore ... utilizzazione delle acque del fiume Ticino); AUTHOR: Duilio Citrini;
ISBN: B0000E7QQA; TITLE: Sezze che scompare (Historia Setina selecta); AUTHOR: Luigi Zaccheo;
ISBN: B0000E7QQB; TITLE: Santa Rosa da Lima (Alta vena); AUTHOR: Reginaldo Frascisco;
ISBN: B0000E7QQD; TITLE: Il capitale straniero nel Mezzogiorno (Universale Coines. Economia e lavoro); AUTHOR: Maurizio Benetti;
ISBN: B0000E7QQI; TITLE: La poesia nelle Croniche di Giovanni Sercambi (Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti. Studi e testi); AUTHOR: Furio Possenti;
ISBN: B0000E7QQS; TITLE: Ore 13 : il Ministro deve morire; AUTHOR: Giulio Andreotti;
ISBN: B0000E7QQT; TITLE: La paglia di nessuno; AUTHOR: Mario Grasso;
ISBN: B0000E7QR4; TITLE: 50 anni di cronaca siciliana, 1900-1950; AUTHOR: Pietro Nicolosi;
ISBN: B0000E7QRF; TITLE: Jacopo Tintoretto: Lopera completa (Profili e saggi di arte veneta); AUTHOR: Tintoretto;
ISBN: B0000E7QRK; TITLE: La peste nella cultura lombarda; AUTHOR: Filippo Maria Ferro;
ISBN: B0000E7QRS; TITLE: Galateo Linguistico (I grandi servizi di Paese sera); AUTHOR: Raffaello Ferruzzi;
ISBN: B0000E7QSF; TITLE: Uno studio sulla poesia (In. Tartamella, Pietro. " Stalattiti di speranze ammutolite " . - Torino, 1973, p. 63-122); AUTHOR: Bruno Veri;
ISBN: B0000E7QT1; TITLE: Manualetto Shakespeariano (Piccola biblioteca Einaudi); AUTHOR: Gabriele Baldini;
ISBN: B0000E7QT5; TITLE: La Divina Commedia (Piccola biblioteca Einaudi. serie testi); AUTHOR: Dante Alighieri;
ISBN: B0000E7QTA; TITLE: Torino nera: Cento anni di delitti; AUTHOR: Enrico Gianeri;
ISBN: B0000E7QTB; TITLE: I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero; AUTHOR: Ferrando Mantovani;
ISBN: B0000E7QTK; TITLE: " Mutazione " e " riscontro " nel teatro di Machiavelli e altri saggi sulla commedia del Cinquecento (Biblioteca teatrale. studi); AUTHOR: Giulio Ferroni;
ISBN: B0000E7QU7; TITLE: Attuale estensione di Messina (Mediterranea); AUTHOR: Vanni Ronsisvalle;
ISBN: B0000E7QU9; TITLE: Lettere: 1914-1957; AUTHOR: Ottone Rosai;
ISBN: B0000E7QUE; TITLE: Jacques Copeau o le aporie del teatro moderno (Biblioteca teatrale. Studi); AUTHOR: Fabrizio Cruciani;
ISBN: B0000E7QUF; TITLE: Miglioli-Grieco: Dibattito sul contadino della Val Padana (Collana di storia del movimento cattolico); AUTHOR: Amos Zanibelli;
ISBN: B0000E7QUH; TITLE: Il mondo contemporaneo: Cronologia storica 1870-1974 (Biblioteca di storia); AUTHOR: Enzo Santarelli;
ISBN: B0000E7QUI; TITLE: Teatro nello spazio degli scontri (Biblioteca teatrale); AUTHOR: Giuliano Scabia;
ISBN: B0000E7QUP; TITLE: Scritti scelti: Codici, documenti, archivi; AUTHOR: Giulio Battelli;
ISBN: B0000E7QUW; TITLE: Garibaldi; AUTHOR: Indro Montanelli;
ISBN: B0000E7QV3; TITLE: Il teatro nel fascismo: Pirandello e Bragaglia, documenti inediti negli archivi italiani (Biblioteca teatrale); AUTHOR: Alberto Cesare Alberti;
ISBN: B0000E7QV5; TITLE: La Costituzione e lo Stato: Manuale di educazione civica (Nuova scuola); AUTHOR: Luigi Pestalozza;
ISBN: B0000E7QV7; TITLE: Notizie storiche sui principali luoghi del Chianti: (Castellina, Radda, Gaiole, Brolio); AUTHOR: Antonio Casabianca;
ISBN: B0000E7QVG; TITLE: Colpo di stato in Italia: Narrazione (Prosa); AUTHOR: Erskin Blatt;
ISBN: B0000E7QVH; TITLE: Controfellini (Aggiornamenti critici); AUTHOR: Pietro Angelini;
ISBN: B0000E7QVJ; TITLE: La poesia realistica e la prosa del duecento (Letteratura italiana Laterza); AUTHOR: Antonio Enzo Quaglio;
ISBN: B0000E7QVQ; TITLE: Il Cesano de la lingua toscana (Discussioni linguistiche); AUTHOR: Claudio Tolomei;
ISBN: B0000E7QVY; TITLE: Il Quattrocento settentrionale (Letteratura italiana Laterza); AUTHOR: Antonia Tissoni Benvenuti;
ISBN: B0000E7QWA; TITLE: Descrizione della Chiesa di S. Lorenzo (In. Sculture trecentesche in S. Lorenzo Maggiore a Napoli - Napoli, 1973. - p. 61-133); AUTHOR: Carlo De Lellis;
ISBN: B0000E7QWH; TITLE: La maschera e il volto di Tacito; AUTHOR: Francesco Semi;
ISBN: B0000E7QWI; TITLE: Fra Diego la Matina; AUTHOR: Luigi Natoli;
ISBN: B0000E7QWR; TITLE: Il 51o Stormo Caccia: Cronistoria del reparto, dalle origini ad oggi; AUTHOR: Nicola Malizia;
ISBN: B0000E7QX1; TITLE: Le Mura Aureliane (Collana di documentazione romana); AUTHOR: Romolo Augusto Staccioli;
ISBN: B0000E7QXA; TITLE: Modern Greek culture: A selected bibliography [of works] in English, French, German, Italian; AUTHOR: K. Th Demaras;
ISBN: B0000E7QXD; TITLE: Studi su Il romanzo di Apollonio re di Tiro: Corso di letteratura latina (Corsi universitari); AUTHOR: Italo Lana;
ISBN: B0000E7QXW; TITLE: Onde estivestes de noite (Biblioteca de sucessos Artenova); AUTHOR: Clarice Lispector;
ISBN: B0000E7QZ0; TITLE: Cherry Delight #11: Broad Jump; AUTHOR: Glen (aka: Fox, Gardner F.) Chase;
ISBN: B0000E7QZO; TITLE: Poemas; AUTHOR: Jandyra Moniz Torres;
ISBN: B0000E7R0L; TITLE: Poemas de ponta & mola (Vozes); AUTHOR: Mendes de Carvalho;
ISBN: B0000E7R1F; TITLE: O carro dos milagres; AUTHOR: Benedicto Monteiro;
ISBN: B0000E7R1O; TITLE: Poemas sem nome; AUTHOR: Arlindo Clemente;
ISBN: B0000E7R1T; TITLE: LA FILOSOFIA DEL DERECHO DE DON FRANCISCO GINER Y SU RELACION CON EL PENSAMIENTO CONTEMPORANEO; AUTHOR: Fernando DE LOS RIOS URRUTI;
ISBN: B0000E7R2D; TITLE: Yanta; AUTHOR: Juan Carlos Pirotto;
ISBN: B0000E7R2K; TITLE: As frias madrugadas; AUTHOR: Fernando Namora;
ISBN: B0000E7R4W; TITLE: Los peregrinos de piedra (In Collazo, Suleika de. Herrera y Reissig, su vida y su obra. Montevideo, 1975. p. 19-32); AUTHOR: Julio Herrera y Reissig;
ISBN: B0000E7R8I; TITLE: Poledne; AUTHOR: Veroslav Mertl;
ISBN: B0000E7R94; TITLE: Miedzy pierwsza a druga Rzeczapospolita: Dzieje Polski 1795-1918; AUTHOR: Irena Koberdowa;
ISBN: B0000E7R9F; TITLE: Netiketu issipildymu valanda: Romanas; AUTHOR: Romualdas Lankauskas;
ISBN: B0000E7R9G; TITLE: Namu siluma: Apsakymai; AUTHOR: Vydas Astas;
ISBN: B0000E7R9I; TITLE: Sauleta diena: Rinktine; AUTHOR: Vladas Audronasa-Suchockis;
ISBN: B0000E7R9K; TITLE: Stefan Zeromski (Biblioteka " " Polonistyki'); AUTHOR: Jan Zygmunt Jakubowski;
ISBN: B0000E7RAK; TITLE: Vadovas lietuvos dekoratyviniams medziams ir krumams pazinti; AUTHOR: Povilas Snarskis;
ISBN: B0000E7RAN; TITLE: Ablinga; AUTHOR: Algimantas Kuncius;
ISBN: B0000E7RAW; TITLE: Franciszek Zwirko; AUTHOR: Henryk Zwirko;
ISBN: B0000E7RAZ; TITLE: Dorobek gospodarczy odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939); AUTHOR: Wojciech Zaleski;
ISBN: B0000E7RB0; TITLE: Podrozy sadowniczych ciag dalszy; AUTHOR: Szczepan Aleksander Pieniazek;
ISBN: B0000E7RB7; TITLE: Bulgaria; AUTHOR: Spas Gergov;
ISBN: B0000E7RBS; TITLE: Bendrojo lavinimo ir aukstoji mokykla Tarybu Lietuvoje 1940-1970 m; AUTHOR: Andrius Bendzius;
ISBN: B0000E7RBU; TITLE: Lietuviu kalbos zodziu junginiu sintakse: Mokymo priemone; AUTHOR: B Kalinauskas;
ISBN: B0000E7RBX; TITLE: Cia Lietuva: Poetine publicistika; AUTHOR: Eduardas Miezelaitis;
ISBN: B0000E7RBY; TITLE: Marsrutai is Vilniaus; AUTHOR: Eugenijus Danilevicius;
ISBN: B0000E7RC2; TITLE: Sauksmas: Eilerasciai; AUTHOR: Juozas Macevicius;
ISBN: B0000E7RCA; TITLE: Vingiai: Eilerasciai ir poema; AUTHOR: Vincas Giedra;
ISBN: B0000E7RCD; TITLE: Nowele filmowe; AUTHOR: Krzysztof Zanussi;
ISBN: B0000E7RCJ; TITLE: Czytanki z historii ZSRR: Podrecznik dla klasy I V; AUTHOR: Tamara Sergeevna Golubeva;
ISBN: B0000E7RCK; TITLE: Czytanki z historii Litewskiej SRR (In. Golubeva, T.S. Czytanki z historii ZSRR. - wyd. 2. - Kaunas, 1975. - p.223-267); AUTHOR: Juozas Jurginis;
ISBN: B0000E7RCY; TITLE: Juliusz Kossak (Malarstwo polskie. Monografie); AUTHOR: Teresa Stepnowska;
ISBN: B0000E7REL; TITLE: Vershiny: Poemy (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Petr Petrovich Nefedov;
ISBN: B0000E7RFO; TITLE: Utrennee slovo: Stikhi (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Viktor Sergeevich Kozyrev;
ISBN: B0000E7RHN; TITLE: Poemy; AUTHOR: Mikhail Aleksandrovich Dudin;
ISBN: B0000E7RIK; TITLE: Sezon Benedykta; AUTHOR: Bohdan Dzitko;
ISBN: B0000E7RIY; TITLE: Nad woda wielka i czysta; AUTHOR: Monika Warnenska;
ISBN: B0000E7RJA; TITLE: Kuncewiczowa (Profiles of contemporary writers); AUTHOR: Halina Ivanickova;
ISBN: B0000E7RKE; TITLE: Vanesca z hotelu " Manhattan "; AUTHOR: Aleksander Minkowski;
ISBN: B0000E7RKN; TITLE: Ostatni rejs b2sGrubego Janab4s; AUTHOR: Zbigniew Zakiewicz;
ISBN: B0000E7RLA; TITLE: Alibi; AUTHOR: Bogdan Loebl;
ISBN: B0000E7RLL; TITLE: Wielki swiat Capowic (Biblioteka klasyki polskiej i obcej); AUTHOR: Jan Lam;
ISBN: B0000E7RLT; TITLE: Rosnie w polu drzewo; AUTHOR: Elzbieta Cichla-Czarniawska;
ISBN: B0000E7RLW; TITLE: Saga grodu nad Prosna; AUTHOR: Janusz Teodor Dybowski;
ISBN: B0000E7RME; TITLE: Patrycja i chart afganski: Opowiadania; AUTHOR: Bohdan Zadura;
ISBN: B0000E7RMQ; TITLE: Uroda swiata: Wiersze wybrane; AUTHOR: Eugeniusz Morski;
ISBN: B0000E7RMX; TITLE: Moje ptaki, zwierzaki i krewni; AUTHOR: Gerald Durrell;
ISBN: B0000E7RMZ; TITLE: Trzecia runda; AUTHOR: Andrzej Twerdochlib;
ISBN: B0000E7RN3; TITLE: Spotkania przy drodze; AUTHOR: Ewa Szelburg-Zarembina;
ISBN: B0000E7RNC; TITLE: Burza; AUTHOR: William Shakespeare;
ISBN: B0000E7RQA; TITLE: Lot ku ziemi; AUTHOR: Roman Bratny;
ISBN: B0000E7RQH; TITLE: Niedzwiedz jaskiniowy z Kletna i innych jaskin Polski: Jaskinia niedzwiedzia w Kletnie (Acta Universitatis Wratislaviensis); AUTHOR: Teresa Wiszniowska;
ISBN: B0000E7RQY; TITLE: Kiosk na Debowego; AUTHOR: Roman Bratny;
ISBN: B0000E7RRD; TITLE: Rapsod 39; AUTHOR: Gabriel Zych;
ISBN: B0000E7RRU; TITLE: Dycha z Kopernikiem; AUTHOR: Zbigniew Brzozowski;
ISBN: B0000E7RS0; TITLE: Przelatuja ptaki; AUTHOR: Andrzej Walatek;
ISBN: B0000E7RSF; TITLE: Nadzieje: Cztery dni w bagnie dwadziescia dwa dni pod mostem przez linie frontu; AUTHOR: Alojzy Sroga;
ISBN: B0000E7RSI; TITLE: Henryk III Walezy w Polsce: Stosunki polsko-francuskie w latach 1566-1576; AUTHOR: Maciej Serwanski;
ISBN: B0000E7RSJ; TITLE: Na cztery wiatry; AUTHOR: Anna Skoczylas;
ISBN: B0000E7RVM; TITLE: Nuotykinga kelione: Pamfletas; AUTHOR: Donatas Roda;
ISBN: B0000E7RVN; TITLE: Isdrozti sapnai: Kam rasomi romanai ; ir sukis, ir tikrove ; Laiskai Martynui M ; septyni interviu; AUTHOR: Alfonsas Bieliauskas;
ISBN: B0000E7RVP; TITLE: Santuoka ir seima Tarybu Lietuvoje; AUTHOR: Pranas Dicius;
ISBN: B0000E7RVT; TITLE: Lietuviu monumentalioji dekoratyvine tapyba: Freska, sgrafitas, mozaika; AUTHOR: Boleslovas Klova;
ISBN: B0000E7RVX; TITLE: Poetu cechas: Pastabos apie siuolaikine lietuviu poezija; AUTHOR: Algimantas Baltakis;
ISBN: B0000E7RVY; TITLE: Juru vejai: Apsakymai; AUTHOR: Ignas Pikturna;
ISBN: B0000E7RVZ; TITLE: Balti yra takai: Eilerasciai; AUTHOR: Mykolas Karciauskas;
ISBN: B0000E7RW4; TITLE: Zalios metu salos; AUTHOR: Eugenijus Matuzevicius;
ISBN: B0000E7RW5; TITLE: Kas teisybe-tai ne melas: Rinktine; AUTHOR: Antanas Krisciukaitis-Aisbe;
ISBN: B0000E7RW6; TITLE: Julius Janonis: Gyenimo ir kurybos apybraiza (Mokinio biblioteka); AUTHOR: Julius Butenas;
ISBN: B0000E7RW7; TITLE: Vilniaus katedra (Sajungines reiksmes architekturos paminklai Lietuvos TSR); AUTHOR: Napalys Kitkauskas;
ISBN: B0000E7RWD; TITLE: Lyrika: Rinktine; AUTHOR: Juozas Mikuckis;
ISBN: B0000E7RWH; TITLE: Vestuvines dainos: Jaunosios puseje (Lietuviu liaudies dainu katalogas); AUTHOR: Brone Kazlauskiene;
ISBN: B0000E7RWL; TITLE: Blyksniai; AUTHOR: Aleksys Churginas;
ISBN: B0000E7RWN; TITLE: Milzinu saspyriai: Humoreskos, feljetonai, satyriniai apysakymai; AUTHOR: Kostas Kaukas;
ISBN: B0000E7RWT; TITLE: Likime, keliauk sau: Romanas; AUTHOR: Povilas Dirgela;
ISBN: B0000E7RWW; TITLE: Trecatorul de demult: Poeme; AUTHOR: Petre Stoica;
ISBN: B0000E7RXP; TITLE: Mica autobiografie; AUTHOR: Al Caprariu;
ISBN: B0000E7RXQ; TITLE: Ion Tuculescu la Craiova; AUTHOR: Ion Tuculescu;
ISBN: B0000E7RXZ; TITLE: Blaga inedit : amintiri si documente; AUTHOR: Bazil Gruia;
ISBN: B0000E7RYP; TITLE: Minimum; AUTHOR: Alexandru Mirodan;
ISBN: B0000E7S0Q; TITLE: Studia nad muzyka polskiego sredniowiecza (Opera musicologica Hieronymi Feicht); AUTHOR: Hieronim Feicht;
ISBN: B0000E7S0X; TITLE: Z kabiny obserwatora (Pamietnik polski - XXw); AUTHOR: Janusz Kedzierski;
ISBN: B0000E7S13; TITLE: Folwark szlachecki w Wielkopolsce w latach 1580-1655; AUTHOR: Marcin Kamler;
ISBN: B0000E7S1C; TITLE: Warszawa w latach 1795-1914 (Varsaviana Dzieje Warszawy); AUTHOR: Stefan Kieniewicz;
ISBN: B0000E7S4M; TITLE: The access to higher schools in Poland (in the aspect of the social equality and economic development); AUTHOR: Jerzy Tomala;
ISBN: B0000E7S4S; TITLE: The Scythian Influence in the Area of Lusatian Culture; AUTHOR: Zbigniew Bukowski;
ISBN: B0000E7S54; TITLE: Trzy czwarte: Wspomnienia; AUTHOR: Nadzieja Drucka;
ISBN: B0000E7S5B; TITLE: Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII wieku; AUTHOR: Jerzy Topolski;
ISBN: B0000E7S5R; TITLE: Ksiadz nie zostaje sam: Wspomnienia; AUTHOR: Ludwik Bielerzewski;
ISBN: B0000E7S5W; TITLE: Administracja w Polsce: Zarys historyczny; AUTHOR: Andrzej Ajnenkiel;
ISBN: B0000E7S68; TITLE: Pamietnik Jasnowidza; AUTHOR: Akhara Jussuf Mustafa;
ISBN: B0000E7S6R; TITLE: Polski nurt staro-katolicyzmu; AUTHOR: Wiktor Wysoczanski;
ISBN: B0000E7S6S; TITLE: Bochen chleba; AUTHOR: Stefan Wyszynski;
ISBN: B0000E7S7C; TITLE: Ta rzeka; AUTHOR: Ernest Bryll;
ISBN: B0000E7S7S; TITLE: Lectures des Chants de Maldoror.; AUTHOR: Aleksander. Labuda;
ISBN: B0000E7S82; TITLE: Czestochowa: Urbanistyka i architektura; AUTHOR: Juliusz Braun;
ISBN: B0000E7S8J; TITLE: Mieszkanka firmowa (Biblioteka satyry); AUTHOR: Jeremi Przybora;
ISBN: B0000E7S8O; TITLE: Opowiesci znad Piwonii: Podania i legendy; AUTHOR: Apolinary Nosalski;
ISBN: B0000E7S8T; TITLE: Smierc na Nilu (Seria " Z jamnikiem " ); AUTHOR: Agatha Christie;
ISBN: B0000E7S98; TITLE: Architektura doby baroku ma Slasku; AUTHOR: Konstanty Kalinowski;
ISBN: B0000E7S9C; TITLE: Geografia transportu Polski; AUTHOR: Teofil Lijewski;
ISBN: B0000E7SAG; TITLE: Schody do raju czy rozpacz?; AUTHOR: Barbara Seidler;
ISBN: B0000E7SBL; TITLE: Zakopianskie dni Karola Szymanowskiego 1894-1936; AUTHOR: Karol Szymanowski;
ISBN: B0000E7SC5; TITLE: Belweder (Varsaviana. Zabytki Warszawy); AUTHOR: Marek Kwiatkowski;
ISBN: B0000E7SFT; TITLE: Listy Anielce (Lyra Pragensis); AUTHOR: Karel Capek;
ISBN: B0000E7SH9; TITLE: Kalvio ignoto teisybe: Romanas; AUTHOR: Aleksandras Gudaitis-Guzevicius;
ISBN: B0000E7SHD; TITLE: Ant mariu krasto (Poezijos biblioteka " Versmes " ); AUTHOR: Silvestras Valiunas;
ISBN: B0000E7SHE; TITLE: Lietuvos publicistai valstieciu klausimu XVI a pabaigoje-XVIIa pirmojoje puseje (Acta historica Lituanica); AUTHOR: Inge Luksaite;
ISBN: B0000E7SHF; TITLE: Ciurlionio daile; AUTHOR: Vytautas Landsbergis;
ISBN: B0000E7SHI; TITLE: Lietuvos TSR valstybinis akademinis dramos teatras; AUTHOR: Lietuvos TSR valstybinis akademinis dramos teatras;
ISBN: B0000E7SIP; TITLE: Litj Suurt Sambo; AUTHOR: Helen Bannerman;
ISBN: B0000E7SIT; TITLE: Marcel Broodthaers: Eloge du Sujet; AUTHOR: Kunstmuseum Basel;
ISBN: B0000E7SJ4; TITLE: Leimbach einst und jetzt: Eine baugeschichtliche Chronik in Wort und Bild; AUTHOR: Doris Bieri;
ISBN: B0000E7SJP; TITLE: Roman als Ware: Zur Analyse der Liebesromanhefte; AUTHOR: Liselotte Brodbeck;
ISBN: B0000E7SJZ; TITLE: Die Stadt in Geschichte und Gegenwart (Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte); AUTHOR: Ingomar Bog;
ISBN: B0000E7SK9; TITLE: Aufstieg und Fall eines kaiserlichen Reichskanzlers: Theobald von Bethmann Hollweg, 1856-1921 ; ein politisches Lebensbild; AUTHOR: Willibald Gutsche;
ISBN: B0000E7SLC; TITLE: Das Trinklied in Deutschland und Schweden: Vergleichende Typologie der Motive. Bis 1800; AUTHOR: Hans Ritte;
ISBN: B0000E7SLD; TITLE: 900 Jahr Pottenstein; AUTHOR: Pottenstein;
ISBN: B0000E7SLL; TITLE: Schreckliche Viamala (Kristallreihe); AUTHOR: Hilde Ribi;
ISBN: B0000E7SLU; TITLE: Berlinische Poesie; AUTHOR: Robert Liese;
ISBN: B0000E7SLV; TITLE: Weg, Leistung, Schicksal: Geschichte der sudetendeutschen Arbeiterbewegung in Wort und Bild; AUTHOR: Seliger-Gemeinde;
ISBN: B0000E7SLX; TITLE: Texte; AUTHOR: Heinz Gappmayr;
ISBN: B0000E7SMB; TITLE: Schandfiedeln im Waldviertel (Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes); AUTHOR: Hermann Steininger;
ISBN: B0000E7SMS; TITLE: Teruko Hiramatsu: Tuschbilder; AUTHOR: Kaiser Wilhelm Museum;
ISBN: B0000E7SN9; TITLE: Notgeld aus Wachau und Waldviertel: Katalog (Waidhofener Museumsschriften); AUTHOR: Othmar K. M Zaubek;
ISBN: B0000E7SNJ; TITLE: Reise nach Felizitanien, oder Meine kleine Contessa: Roman; AUTHOR: Hans Lampalzer;
ISBN: B0000E7SNM; TITLE: Festum vitae: Gedichte; AUTHOR: Othmar Rieger;
ISBN: B0000E7SNR; TITLE: Papermoney: Catalogue of the Americas; AUTHOR: Pick Albert;
ISBN: B0000E7SO6; TITLE: Unquadratisch und liebenswert sind die Mannheimer Quadrate; AUTHOR: Valentin Schmitt;
ISBN: B0000E7SO8; TITLE: Heimatbuch der Marktgemeinde Traisen; AUTHOR: Franz Lettner;
ISBN: B0000E7SO9; TITLE: Die Burschenschaften im Burgenland (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland); AUTHOR: Bertl Petrei;
ISBN: B0000E7SP4; TITLE: Sie werden kommen!; AUTHOR: Peter Warkentin;
ISBN: B0000E7SPE; TITLE: Louigfahr: U ander Erzeligi us em obere Simetal; AUTHOR: Walter Eschler;
ISBN: B0000E7SPF; TITLE: Zur Flucht nicht geeignet: Gedichte; AUTHOR: Lilly Ronchetti;
ISBN: B0000E7SPJ; TITLE: Die Probe: Roman (Inge von Wangenheim. Gesammelte Werke in Einzelausgaben); AUTHOR: Inge von Wangenheim;
ISBN: B0000E7SQ8; TITLE: Cartoons und Anekdoten rund um das liebe Geld; AUTHOR: N. O Scarpi;
ISBN: B0000E7SQ9; TITLE: Heinrich Sutermeister; AUTHOR: Dino Larese;
ISBN: B0000E7SQA; TITLE: Stupor Mundi: 13 Allegorien zum Leben des Staufers Friedrich II; AUTHOR: Richard Seewald;
ISBN: B0000E7SQG; TITLE: Die Violinstunde: Gedichte; AUTHOR: Ernst R Hauschka;
ISBN: B0000E7SRM; TITLE: Geschichte des Marktes Mauthausen; AUTHOR: Josef Mayr;
ISBN: B0000E7SS1; TITLE: Die Fabula Penia des Rinucius Aretinus (Humanistische Bibliothek. Reihe 2, Texte); AUTHOR: Rinuccio;
ISBN: B0000E7SST; TITLE: Medizin in Vorarlberg: Katalog der Ausstellung; AUTHOR: Gerhard Wanner;
ISBN: B0000E7SSY; TITLE: Auswahl in drei Teilen (A. H. Hoffmann von Fallersleben. Werke); AUTHOR: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben;
ISBN: B0000E7ST8; TITLE: Begegnungen mit Musik und Musikern im Wien der Zwanziger Jahre: Epilog zu meinen " Jugenderinnerungen "; AUTHOR: Gottfried Hohenauer;
ISBN: B0000E7STI; TITLE: ZU PFERD UND ZU FUSS: 70 JAHRE AUS DEN ERINNERUNGEN; AUTHOR: ZDENKO RADSLAV KINSKY;
ISBN: B0000E7SU0; TITLE: Ancient Art: The Norbert Schimmel Collection.; AUTHOR: OSCAR WHITE (ed). MUSCARELLA;
ISBN: B0000E7SU7; TITLE: Tractatus ascetico-mystici (Cassiciacum. Supplementband); AUTHOR: Henricus;
ISBN: B0000E7SUI; TITLE: Der Triumph Cupidos: " Stanze "; AUTHOR: Angelo Poliziano;
ISBN: B0000E7SUV; TITLE: Die Problematik eines finanzwirtschaftlichen Einsatzes von Buchforderungen; AUTHOR: Angela Hornstein;
ISBN: B0000E7SVA; TITLE: Sowjetische Historiographie der Philosophie; AUTHOR: Marian Ladislaus Rybarczyk;
ISBN: B0000E7SVM; TITLE: Europolis: Roman; AUTHOR: Jean Bart;
ISBN: B0000E7SVR; TITLE: Reval im Nordischen Krieg (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte); AUTHOR: Stefan Hartmann;
ISBN: B0000E7SW5; TITLE: Heraldische Holzschnitte = Gravures heraldiques sur bois; AUTHOR: Paul Boesch;
ISBN: B0000E7SWP; TITLE: Die Berufung zum monastischen und im monastischen Leben im Werk von Silja Walter; AUTHOR: Vreni Profos;
ISBN: B0000E7SWQ; TITLE: Gestaltungsprobleme in der Novellistik Arthur Schnitzlers; AUTHOR: Peter Spycher-Braendli;
ISBN: B0000E7SXF; TITLE: Vergils Georgica als Darstellung seiner Weltanschaung; AUTHOR: Roland Estermann;
ISBN: B0000E7SXM; TITLE: Heiligkeitsgesetz und Deuteronomium: Eine vergleichende Studie (Analecta biblica); AUTHOR: Alfred Cholewinski;
ISBN: B0000E7SXT; TITLE: Rise and Shine, Andy Capp!; AUTHOR: Smythe;
ISBN: B0000E7SYV; TITLE: Konfrontative Untersuchungen in vier temporalen Kategorien des Afrikaansen und des Deutschen; AUTHOR: Dawid Hermanus Van der Vyver;
ISBN: B0000E7SZ9; TITLE: Klee: Die Vorgeschichte der Tunisreise; AUTHOR: Christian Geelhaar;
ISBN: B0000E7SZD; TITLE: Die Entwicklung des Olympiaprojekts aus methodischer Sicht (IGMA Dissertationen); AUTHOR: Godfrid Haberer;
ISBN: B0000E7T0X; TITLE: Chile: Klassenkampf und bewarffneter Widerstand; AUTHOR: Marie Luise Kaltenegger;
ISBN: B0000E7T11; TITLE: Ernst Barnewolds tragisches Unternehmen; AUTHOR: Wilhelm Nolting-Hauff;
ISBN: B0000E7T13; TITLE: Zwoa Gsichter: Mundartgedichte und ihr Spiegelbild in der Schriftsprache; AUTHOR: Willi Kefer;
ISBN: B0000E7T16; TITLE: Zum Ursprung des liturgischen Spieles; AUTHOR: Hennig Brinkmann;
ISBN: B0000E7T1O; TITLE: Krieg und literatur: Studien zur sowjetischen Prosa von 1941 bis zur Gegenwart (Literatur und Gesellschaft); AUTHOR: Nyota Thun;
ISBN: B0000E7T1X; TITLE: Tervo 50 vuotias; AUTHOR: Oiva Ritvanen;
ISBN: B0000E7T22; TITLE: Helsingin ja sen naapurikuntien rajojen tarkistus; AUTHOR: L. O Johanson;
ISBN: B0000E7T2J; TITLE: Finansiering av Stavangers kulturliv (Studier i Stavangers kulturliv og kulturpolitikk. Arbeidsrapport); AUTHOR: Harald Hamre;
ISBN: B0000E7T2O; TITLE: Some reflexions on the relationship between Freudian psycho-analysis and Husserlian phenomenology (Psychological reports Aarhus); AUTHOR: Esben Hougaard;
ISBN: B0000E7T2Q; TITLE: Decision making as information processing: Steps towards the design of an interactive system (Psychological reports Aarhus); AUTHOR: Erik Hollnagel;
ISBN: B0000E7T2R; TITLE: Concept learning: A microgenetic analysis examined in relation to intention, action, experience and language (Psychological reports Aarhus); AUTHOR: Mariane Stenild;
ISBN: B0000E7T2V; TITLE: Gjerpen bygds historie; AUTHOR: Terje Christensen;
ISBN: B0000E7T36; TITLE: The need for information within a health care system (Helsingin yliopiston Yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia); AUTHOR: Sirkka Sinkkonen;
ISBN: B0000E7T37; TITLE: Poliittisten vastakohtaisuuksien mittaaminen (Helsingin Yliopiston Yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia); AUTHOR: Markku Laakso;
ISBN: B0000E7T3F; TITLE: Viitasaari; AUTHOR: Veikko Simola;
ISBN: B0000E7T3I; TITLE: Suomi 1990: Kansantalouden kehitysmahdollisuudet; AUTHOR: Taloudellinen suunnittelukeskus;
ISBN: B0000E7T3M; TITLE: Ratinan lasitehdas 18741877 (Tampereen kaupungin museolautakunnan julkaisuja); AUTHOR: Martti Helin;
ISBN: B0000E7T46; TITLE: Taistelu Karjalasta: Romaani; AUTHOR: Viljo Suutari;
ISBN: B0000E7T4E; TITLE: Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja; AUTHOR: Helsingin yliopisto;
ISBN: B0000E7T4Z; TITLE: Englannin oikeuslaitos (Suomen lakimiesliiton kirjasarja ; n:o 18); AUTHOR: Theodor Petersen;
ISBN: B0000E7T56; TITLE: Helsingin yliopiston Yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia =: Research reports, Institute of Political Science, University of Helsinki; AUTHOR: Helsingin yliopisto;
ISBN: B0000E7T5B; TITLE: Monistesarja =: Stencilserie; AUTHOR: Helsingin yliopisto;
ISBN: B0000E7T5C; TITLE: Mikrokuultokorttien luettelo =: Microfiche catalogue; AUTHOR: Helsingin yliopisto;
ISBN: B0000E7T5D; TITLE: Opinto-opas vanhoja tutkintoja suorittaville; AUTHOR: Helsingin kauppakorkeakoulu;
ISBN: B0000E7T5J; TITLE: Die Eichendorff-Rezeption im Kunstlied: Versuch einer Typologie anhand von Kompositionen Schumanns, Wolfs und Pfitzners (Aurora-Buchreihe); AUTHOR: Eckart Busse;
ISBN: B0000E7T6C; TITLE: Unterwegs mit dem Dunkel: Gedichte (Hamburger Lyriktexte); AUTHOR: Peter Uttendorf;
ISBN: B0000E7T6F; TITLE: Naturgesetze in der Dichtung: Abriss. Das weltspiegelnde Kraftfeldsystem von Lautschicht und Rhythmus als dichterische Allgemeinsprache; AUTHOR: Otto Niermann;
ISBN: B0000E7T7M; TITLE: Eumorphus ; sive, Cupido adultus: A Latin academic comedy of the seventeenth century (Humanistische Bibliothek. Reihe 2, Texte); AUTHOR: George Wilde;
ISBN: B0000E7T87; TITLE: Hegels Ontologie der absoluten Idee (Schriften der Stiftung Europa-Kolleg Hamburg); AUTHOR: Eisuke Kawamura;
ISBN: B0000E7T8B; TITLE: 1075 Jahre Rodach: Stadt an der Grenze im geteilten Deutschland; AUTHOR: Egbert Friedrich;
ISBN: B0000E7T8E; TITLE: Jan Dries: Marmorskulpturen; AUTHOR: Paul de Vree;
ISBN: B0000E7T8J; TITLE: Provinciaal Museum...Constant Permeke, Jabbeke: Kataloog; AUTHOR: Provinciaal Museum Constant Permeke;
ISBN: B0000E7T8O; TITLE: Nation und Nationalbewusstsein aus der Sicht der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands; AUTHOR: Reiner Koenen;
ISBN: B0000E7T8W; TITLE: Felsenstein auf der Probe; AUTHOR: Clemens Kohl;
ISBN: B0000E7T90; TITLE: Bibeldichtung: Studien zur Geschichte der epischen Bibelparaphrase von Juvencus bis Otfrid von Weissenburg; AUTHOR: Dieter Kartschoke;
ISBN: B0000E7T9B; TITLE: Die dur-moll tonale Harmonik; AUTHOR: Claus Ganter;
ISBN: B0000E7T9K; TITLE: Der Vers, der Reim, die Zeile: Wie ich Gedichte schreibe; AUTHOR: Heinz Kahlau;
ISBN: B0000E7TA5; TITLE: Tibetan manuscripts, blockprints and modern editions in the library of the Tibetan Institute at Rikon/Zurich (Opuscula tibetana); AUTHOR: Champa N. Lodro Dahortshang;
ISBN: B0000E7TAF; TITLE: Luxemburg in Mittelalter und Neuzeit (10. bis 18. Jahrhundert) (Handbuch der Luxemburger Geschichte); AUTHOR: Paul Margue;
ISBN: B0000E7TAK; TITLE: Ernst von Bandel an Wilhelm Tegeler: Briefe zur Entstehungsgeschichte des Hermannsdenkmals 1850-1864 (Nachrichten aus der Lippischen Landesbibliothek Detmold); AUTHOR: Ernst von Bandel;
ISBN: B0000E7TAL; TITLE: Die Bandel-Sammlung der Lippischen Landesbibliothek Detmold in einer Dokumentation (Nachrichten aus der Lippischen Landesbibliothek Detmold); AUTHOR: Lippische Landesbibliothek Detmold;
ISBN: B0000E7TAN; TITLE: Geschichte des Stadtturmes von Judenburg: Ein Beitrag zum Jahr des Denkmalschutzes (Judenburger Museumsschriften); AUTHOR: Helmut Lackner;
ISBN: B0000E7TAS; TITLE: Die Geschichte des Pferdes; AUTHOR: Marian Hutten-Czapski;
ISBN: B0000E7TB9; TITLE: Katze, Kuh und Kakadu: Tiere im Kindermuseum; AUTHOR: Anneliese Reuter-Rautenberg;
ISBN: B0000E7TCX; TITLE: Brygosmaler; AUTHOR: Max Wegner;
ISBN: B0000E7TDA; TITLE: Makedonisches Duell: Abenteuerroman; AUTHOR: Hasso Grabner;
ISBN: B0000E7TDI; TITLE: Druckschriften der Reformation: Ausstellung der Landesbibliothek Coburg vom 27.5-15.6.1973 im Silbersaal des Schlosses Ehrenburg; AUTHOR: Landesbibliothek Coburg;
ISBN: B0000E7TDR; TITLE: Moutier und Umgebung: Routenbeschreibungen von 50 Wanderungen mit Kartenskizzen und Bildern (Berner Wanderbuch); AUTHOR: Denis Moine;
ISBN: B0000E7TE2; TITLE: Das Gerichtswesen in Schaumburg-Lippe vom Wiener Kongress bis zur Reichsjustizgestzgebung 1815-1879 (Schaumburger Studien); AUTHOR: Claus-Dieter Bornebusch;
ISBN: B0000E7TEB; TITLE: 1870-1970 Butzon & Bercker: Graphischer Betrieb, Kevelaer; AUTHOR: Karl Krug;
ISBN: B0000E7TEG; TITLE: Musicore ; das ist, Der freyenlieblichen Singkunst, erster und anderer Theil; AUTHOR: Maternus Beringer;
ISBN: B0000E7TEM; TITLE: Theorie der Induktion: Die prinzipielle Bedeutung der Epagoge bei Aristoteles (Humanistische Bibliothek. Reihe I, Abhandlungen); AUTHOR: Werner Schmidt;
ISBN: B0000E7TES; TITLE: Thomae Medii Fabella Epirota (Humanistische Bibliothek. Reihe 2, Texte); AUTHOR: Thomas Medius;
ISBN: B0000E7TFD; TITLE: Auflug auf Chacabuco: Mit Kamera und Mikrofon in chilenischen KZ-Lagern; AUTHOR: Walter Heynowski;
ISBN: B0000E7TFG; TITLE: Karl-Marx-Stadt; AUTHOR: Hellmut Opitz;
ISBN: B0000E7TFI; TITLE: Erfurt; AUTHOR: Alfred Paszkowiak;
ISBN: B0000E7TG8; TITLE: Zentralbauten in Tirol (Kunstgeschichtliche Studien); AUTHOR: Inge Dollinger;
ISBN: B0000E7TH5; TITLE: Deutung und Dokumentation: Studien zum Geschichtsdrama Christian Dietrich Grabbes; AUTHOR: Hans-Werner Nieschmidt;
ISBN: B0000E7TH6; TITLE: Deutschland, deine SPD: Die Frustrierten und die Manipulierten; AUTHOR: Peter Kohnen;
ISBN: B0000E7THE; TITLE: Wilhelm Pieck; AUTHOR: Heinz Vosske;
ISBN: B0000E7THN; TITLE: An angle; AUTHOR: Ezra Pound;
ISBN: B0000E7THR; TITLE: Vergils Georgica als Darstellung seiner Weltanschauung; AUTHOR: Roland Estermann;
ISBN: B0000E7TIE; TITLE: Pit Morell: Werkverzeichnis der Radierungen; AUTHOR: Pit Morell;
ISBN: B0000E7TIS; TITLE: Die Wickiana: Johann Jakob Wicks Nachrichtensammlung aus dem 16. Jahrhundert ; Texte und Bilder zu den Jahren 1560 bis 1571; AUTHOR: Johann Jakob Wick;
ISBN: B0000E7TIU; TITLE: Katastrophe vor Gibraltar (Basar); AUTHOR: Hans Ahner;
ISBN: B0000E7TJ5; TITLE: Judith: Erster Akt, erste bis siebente Szene (Konzepte); AUTHOR: Jean Giraudoux;
ISBN: B0000E7TJB; TITLE: Altfrid: Bischof und Staatsmann; AUTHOR: Alfred Pothmann;
ISBN: B0000E7TJK; TITLE: Die Zeitschriften des Jungen Deutschland: Indices; AUTHOR: Alfred Estermann;
ISBN: B0000E7TKL; TITLE: Ein dunkler Stern: Roman; AUTHOR: Herbert Nachbar;
ISBN: B0000E7TMC; TITLE: Die Gitarre und ihr Bau: Technologie von Gitarre, Laute, Mandoline, Sister, Tanbur und Saite (Fachbuchreihe Das Musikinstrument); AUTHOR: Franz Jahnel;
ISBN: B0000E7TMG; TITLE: 10 Jahre Ausgrabungen in Mainz 1965-1974 (Mainzer Schriften zur Kunst und Kultur in Rheinland-Pfalz); AUTHOR: K. H Esser;
ISBN: B0000E7TML; TITLE: Chronik der Gemeinde Ostheim; AUTHOR: Willi Figge;
ISBN: B0000E7TN8; TITLE: Unbequeme Freundin: Roman; AUTHOR: Werner Reinowski;
ISBN: B0000E7TON; TITLE: Oberfranken im Hochmittelalter: Politik, Kultur, Gesellschaft; AUTHOR: Otto Meyer;
ISBN: B0000E7TOW; TITLE: Mechanische Musikinstrumente und Musikautomaten: Beschreibender Katalog der Seewener Privatsammlung; AUTHOR: Heinrich Weiss-Stauffacher;
ISBN: B0000E7TP3; TITLE: Bernhard Hoetger, 1874-1949: Sein Leben und Schaffen; AUTHOR: Ludwig Roselius;
ISBN: B0000E7TP5; TITLE: Richard Seewald. Das graphische Werk: Radierungen, Holzschnitte, Lithographien, Plakate, Linolschnitte; AUTHOR: Richard Seewald;
ISBN: B0000E7TPG; TITLE: Traditions Occultes des Gitans.; AUTHOR: Pierre Derlon;
ISBN: B0000E7TQB; TITLE: LA PHOTOMETRIE QUE SAIS-JE?; AUTHOR: JEAN et FRANCOIS DESVIGNES TERRIEN;
ISBN: B0000E7TQC; TITLE: Nouvelle chasse aux belgicismes; AUTHOR: Joseph Hanse;
ISBN: B0000E7TQU; TITLE: Viktor Pipal: Maler der Wiener Vorstadt; AUTHOR: Viktor Pipal;
ISBN: B0000E7TSZ; TITLE: Hendrik Conscience: Bladzijden uit de roman van een romancier; AUTHOR: Marcel Lambin;
ISBN: B0000E7TTS; TITLE: Poemi Conviviali; AUTHOR: giovanni pascoli;
ISBN: B0000E7TU7; TITLE: La scuola in Italia dalla legge Casati a oggi (Documenti della storia); AUTHOR: Giorgio Canestri;
ISBN: B0000E7TUF; TITLE: Tenerezza ed Hemingway (Panottico); AUTHOR: Vanni Ronsisvalle;
ISBN: B0000E7TUL; TITLE: Le fortificazioni di Genova; AUTHOR: Leone Carlo Forti;
ISBN: B0000E7TUM; TITLE: Storia degli eserciti italiani: Da Emanuele Filiberto di Savoia ai nostri giorni; AUTHOR: Emilio Faldella;
ISBN: B0000E7TUY; TITLE: Le battaglie navali del Mediterraneo nella seconda guerra mondiale (Le scie); AUTHOR: Arrigo Petacco;
ISBN: B0000E7TV4; TITLE: Storia del Corriere della sera; AUTHOR: Glauco Licata;
ISBN: B0000E7TV5; TITLE: Manzoni: Conclusioni e proposte (Piccola biblioteca Einaudi); AUTHOR: Ettore Bonora;
ISBN: B0000E7TV9; TITLE: Genova: Itinerari storico-artistici; AUTHOR: Enrica Fiandra;
ISBN: B0000E7TVE; TITLE: Album degli anni Venti; AUTHOR: Giovanna Massobrio;
ISBN: B0000E7TVF; TITLE: I centri storici italiani; AUTHOR: Mario Fazio;
ISBN: B0000E7TW7; TITLE: Macbarath: Romanzo (La ginestra); AUTHOR: Lisa Morpurgo;
ISBN: B0000E7TWE; TITLE: FUORI DI CASA; AUTHOR: Eugenio Montale;
ISBN: B0000E7TWT; TITLE: Notti e nevvie (La Scala); AUTHOR: Carlo Castellaneta;
ISBN: B0000E7TWY; TITLE: Dialogo dei massimi sistemi (Opere di Tommaso Landolfi); AUTHOR: Tommaso Landolfi;
ISBN: B0000E7TX3; TITLE: La narcisata (Nuovi Coralli); AUTHOR: Alberto Arbasino;
ISBN: B0000E7TXA; TITLE: La liberazione della donna (Storia e classe); AUTHOR: Anna Maria Mozzoni;
ISBN: B0000E7TXD; TITLE: Le " Grazie " del Foscolo; AUTHOR: Ermanno Circeo;
ISBN: B0000E7TXI; TITLE: Tra rose e spine; AUTHOR: Paolo Tesauro Olivieri;
ISBN: B0000E7TXN; TITLE: Viaggiatori tedeschi in Italia, 1452-1870: Saggio bibliografico; AUTHOR: Lucia Tresoldi;
ISBN: B0000E7TXR; TITLE: Ritratto di Boine ed altri saggi (La spirale); AUTHOR: Ermanno Circeo;
ISBN: B0000E7TY6; TITLE: La Biblioteca Nazionale " Vittorio Emanuele III " di Napoli; AUTHOR: Guerriera Guerrieri;
ISBN: B0000E7TYC; TITLE: Italia libera: Il primo movimento antifascista clandestino (1923-1925) (Biblioteca di Cultura Moderna); AUTHOR: Luciano Zani;
ISBN: B0000E7U0B; TITLE: Qui sont les contemporains; AUTHOR: Jean Ristat;
ISBN: B0000E7U2G; TITLE: Fait divers; AUTHOR: Pierre Sabatier;
ISBN: B0000E7U2M; TITLE: Le triangle immortel: Pot-pourri impromptu; AUTHOR: N. N Evreinov;
ISBN: B0000E7U2Q; TITLE: Entrefiens avec le professeur Y; AUTHOR: Jean Rougerie;
ISBN: B0000E7U40; TITLE: Galteri a Sancto Victore, et quorumdam aliorum sermones ineditos triginta sex (Corpus Christianorum, continuatio mediaevalis); AUTHOR: Galterus;
ISBN: B0000E7U5H; TITLE: Alexander Solzhentisyn: An International bibliography of Writings By and about Him; AUTHOR: Donald M.; Solzhenitsyn, Alexander Fiene;
ISBN: B0000E7U6N; TITLE: Retk Eesti spordiajalukku; AUTHOR: Lembit Koik;
ISBN: B0000E7U6X; TITLE: Eesti Fotograafia Teerajajaid: Sadaaastat (1840-1940) Arenguteed; AUTHOR: Kaljula Teder;
ISBN: B0000E7U9P; TITLE: Khleb i proza: Literaturnye zametki; AUTHOR: Nina Pavlovna Tolchenova;
ISBN: B0000E7U9Q; TITLE: Kharakteristika sushchnosti protsessa sotsialisticheskogo proizvodstva; AUTHOR: Viktor Andreevich Frolov;
ISBN: B0000E7UA6; TITLE: Stikhi; AUTHOR: Violetta Iverni;
ISBN: B0000E7UCQ; TITLE: Noshtet s belite kone: Roman; AUTHOR: Pavel Vezhinov;
ISBN: B0000E7UCT; TITLE: Subota vecher: Roman (In. Radev, Milcho. Po trotoara); AUTHOR: Milcho Radev;
ISBN: B0000E7UCW; TITLE: Novo razpisanie: Razkazi; AUTHOR: Atanas Mandadzhiev;
ISBN: B0000E7UCX; TITLE: Stikhove, razkazi, epos (Biblioteka bulgarski pisateli); AUTHOR: Veselin Andreev;
ISBN: B0000E7UD1; TITLE: Poems; AUTHOR: Khristo Botev;
ISBN: B0000E7UD8; TITLE: Strelba s vuditsa (Biblioteka " Sturshel " ); AUTHOR: Vasil Tsonev;
ISBN: B0000E7UD9; TITLE: Kruv ot laleta: Razkazi; AUTHOR: Stefan Mikhalkov;
ISBN: B0000E7UDO; TITLE: Snezhen chovek: Roman; AUTHOR: Todor Monov;
ISBN: B0000E7UDU; TITLE: Po putishtata: Razkazi; AUTHOR: Dobri Zhotev;
ISBN: B0000E7UE0; TITLE: Soncnica navadna (Zbirka Amfora); AUTHOR: Ivo Zorman;
ISBN: B0000E7UE4; TITLE: Zvale za obicne uzde; AUTHOR: Todor Stevanovic;
ISBN: B0000E7UE7; TITLE: Poslednje brdo; AUTHOR: Milivoje Perovic;
ISBN: B0000E7UEK; TITLE: Car Dioklecijan: Tragedija u cetiri cina (Dramska biblioteka " Scena " ); AUTHOR: Frano Maroevic;
ISBN: B0000E7UEN; TITLE: Zeja: Roman; AUTHOR: Vlado Sav;
ISBN: B0000E7UEP; TITLE: Komu pravo, komu krivo; AUTHOR: Josip Tomin;
ISBN: B0000E7UEX; TITLE: Aleluja Katmandu (Zbirka Nova slovenska knjiga); AUTHOR: Mate Dolenc;
ISBN: B0000E7UF3; TITLE: Praznina: Roman; AUTHOR: Dragotin I Vresnik;
ISBN: B0000E7UF4; TITLE: Risto Krle. Prilog Parite se otepuvacka; AUTHOR: Miodrag Drugovac;
ISBN: B0000E7UF5; TITLE: Kovilje: Roman (Savremeni jugoslovenski roman); AUTHOR: Rade Ogrenjac;
ISBN: B0000E7UF7; TITLE: Parite se otepuvacka (In. Drugovac, Miodrag. Risto Krle. Prilog Parite se otepuvacka.- Skopje, 1974.- p. 71-212); AUTHOR: Risto Krle;
ISBN: B0000E7UF8; TITLE: Noc duza od snova: Izbor tekstova (Srpska knjizevnost u sto knjiga); AUTHOR: Milan Dedinac;
ISBN: B0000E7UGQ; TITLE: Polozhenie rabochego klassa Rossii b 1900-1914 gg; AUTHOR: Elza Eduardovna Kruze;
ISBN: B0000E7UIO; TITLE: Iz mifologii abkhazov; AUTHOR: Lili Kh Akaba;
ISBN: B0000E7UN7; TITLE: Gosudarstvennoe pravo SSHA; AUTHOR: Avgust Alekseevich Mishin;
ISBN: B0000E7UO3; TITLE: Izbrannye proizvedeniia: Stati, rechi, pisnia; AUTHOR: IA. M Sverdlov;
ISBN: B0000E7UP2; TITLE: OST (Obshchestvo stankovistov); AUTHOR: Vladimir Ivanovich Kostin;
ISBN: B0000E7UP6; TITLE: Moi odnopolchane; AUTHOR: Maksim Gavrilovich Gorb;
ISBN: B0000E7UPC; TITLE: Perekop: Kraevedcheskii ocherk; AUTHOR: Aleksei Alekseevich Biriukov;
ISBN: B0000E7UQ5; TITLE: Tvorchestvo i dialektika; AUTHOR: Galina Aleksandrovna Davydova;
ISBN: B0000E7UR9; TITLE: Meshadi Azizbekov plamennyi borets za vlast sovetov: Rechi, dokumenty i materialy; AUTHOR: Meshadi Azizbekov;
ISBN: B0000E7US6; TITLE: Talant i vdokhnovenie: Akterskie portrety; AUTHOR: Alyksa Kh Argun;
ISBN: B0000E7USO; TITLE: Orenburgskoe letnoe: Ocherk istorii Orenburgskogo vysshego voennogo aviatsionnogo Krasnoznamennogo uchilishcha letchikov imeni I.S. Polbina; AUTHOR: Ivan Stepanovich Kopylov;
ISBN: B0000E7UTA; TITLE: Dikii gus: Povesti, rasskazy; AUTHOR: Murza Gaparov;
ISBN: B0000E7UUC; TITLE: Moi mosty: Stikhi (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Elena Andreeva;
ISBN: B0000E7UV3; TITLE: Immigrantskoe naselenie SShA 1865-1900 gg; AUTHOR: Shifra Abramovna Bogina;
ISBN: B0000E7UVV; TITLE: Ocherki po istorii semiotiki v SSSR; AUTHOR: Viacheslav Vsevolodovich Ivanov;
ISBN: B0000E7UW7; TITLE: Pokolenie obrechennykh; AUTHOR: Aleksandr Galich;
ISBN: B0000E7V0W; TITLE: Tri dni i oshte mnogo: Roman; AUTHOR: Georgi Krutov;
ISBN: B0000E7V12; TITLE: Podzemna voda: Lirika; AUTHOR: Ivan Nikolov;
ISBN: B0000E7V16; TITLE: Nepobedeni nadezhdi; AUTHOR: Simeon Mitev;
ISBN: B0000E7V1F; TITLE: Krugove na surtseto; AUTHOR: Simeon Manolov;
ISBN: B0000E7V1G; TITLE: Mramornata cheshma: Dve istoricheski povesti; AUTHOR: Georgi Khristov Tomalevski;
ISBN: B0000E7V1H; TITLE: Ostrov ot tishina: Razkazi i noveli; AUTHOR: Dimitur Korudzhiev;
ISBN: B0000E7V1M; TITLE: Amerikanska tetradka na Bozhidar Bozhilov; AUTHOR: Bozhidar Bozhilov;
ISBN: B0000E7V1W; TITLE: Cherven kalendar: Roman; AUTHOR: Dimitur Mantov;
ISBN: B0000E7V2B; TITLE: Jauci sa zmijanja (Srpska knjizevnost u sto knjiga); AUTHOR: Petar Kocic;
ISBN: B0000E7V2I; TITLE: Balkanskite vojni i Makedonija (Biblioteka " Izbor " ); AUTHOR: Gorgi Abadziev;
ISBN: B0000E7V2J; TITLE: Tri igre; AUTHOR: Smiljan Rozman;
ISBN: B0000E7V2L; TITLE: Klement; AUTHOR: Vitomil Zupan;
ISBN: B0000E7V2M; TITLE: Labrador; AUTHOR: Kajetan Kovic;
ISBN: B0000E7V2N; TITLE: Lopoc i vostanica; AUTHOR: Antun Simunic;
ISBN: B0000E7V2Q; TITLE: Mlado brezje v mesecini: Besedila o Beli krajini (Kultura); AUTHOR: Oton Zupancic;
ISBN: B0000E7V2R; TITLE: Panetova ljubav (Biblioteka Jedinstvo); AUTHOR: Stojadin K Trajic;
ISBN: B0000E7V2U; TITLE: Plamen ali dim: Roman; AUTHOR: Mira Mihelic;
ISBN: B0000E7V2Y; TITLE: Prica o gospodinu Zaku (Biblioteka A. B. Simic); AUTHOR: Veljko Barbieri;
ISBN: B0000E7V30; TITLE: Kuca i sjaj (Razlog biblioteka); AUTHOR: Gojko Susac;
ISBN: B0000E7V33; TITLE: Luc iz crne prsti; AUTHOR: Vladimir Truhlar;
ISBN: B0000E7V3D; TITLE: Pesme [= Pesni] (Biblioteka " Nasi vidici " . Savremena makedonska paezija); AUTHOR: Mateja Matevski;
ISBN: B0000E7V3E; TITLE: Pesme [= Pesni] (Biblioteka " Nasi vidici " . Savremena makedonska poezija); AUTHOR: Radovan Pavlovski;
ISBN: B0000E7V3H; TITLE: Jajce: (slikanica o lazi) ; satira Menippea; AUTHOR: Gregor Strnisa;
ISBN: B0000E7V3P; TITLE: Za godom god (In. Karpov, Vladimir Borisovich. Nemigi krovavye berega.-Moskva, 1976-p. 372-[719]); AUTHOR: Uladzimir Barysavich Karpau;
ISBN: B0000E7V7E; TITLE: Segodnia i davno: Stati, vospominaniia, literaturnye zametki, o sobstvennoi rabote; AUTHOR: Konstantin Simonov;
ISBN: B0000E7V7H; TITLE: Berega vremeni; AUTHOR: Sergei Sergeevich Narovchatov;
ISBN: B0000E7V7W; TITLE: Economic cooperation of socialist and developing countries : new trends; AUTHOR: Leon Zalmanovich Zevin;
ISBN: B0000E7V89; TITLE: Puteshestviia Gullivera (In. Swift, Jonathan. [A tale of a tub. Russian.] Skazka bochki. Moskva, 1976. p.151-386); AUTHOR: Jonathan Swift;
ISBN: B0000E7V9B; TITLE: Brigantina: Povest; AUTHOR: Oles Honchar;
ISBN: B0000E7V9F; TITLE: Iabloko soglasiia: Kniga liriki; AUTHOR: Zinovii Mikhailovich Valshonok;
ISBN: B0000E7V9P; TITLE: Oblik stranstvii: Stikhi; AUTHOR: Nikolai Vladimirovich Dimchevskii;
ISBN: B0000E7VBY; TITLE: I otrazheniiata na dalechen briag; AUTHOR: Nino Nikolov;
ISBN: B0000E7VC0; TITLE: Zemia: Povesti i razkazi; AUTHOR: Elin Pelin;
ISBN: B0000E7VC2; TITLE: Vnezapni pauzi: Stikhove; AUTHOR: Pavel Matev;
ISBN: B0000E7VC7; TITLE: Balkanut pee khaidushka pesen; AUTHOR: Khristo Botev;
ISBN: B0000E7VC8; TITLE: Elegiia za murtvite dni; AUTHOR: Bogomil Rainov;
ISBN: B0000E7VC9; TITLE: Edna usmikhnata vselena: Liriko-khumoristichni poemi; AUTHOR: Aleksandur Milanov;
ISBN: B0000E7VCB; TITLE: Dukhovete na Tsibritsa: Roman; AUTHOR: Georgi Aleksiev;
ISBN: B0000E7VCC; TITLE: Umirai samo v kraen sluchai: Roman; AUTHOR: Bogomil Rainov;
ISBN: B0000E7VCH; TITLE: Zhivi khora: Razkazi; AUTHOR: Kuncho Atanasov;
ISBN: B0000E7VCL; TITLE: Imashe takava pesen: Noveli; AUTHOR: Kliment Tsachev;
ISBN: B0000E7VCP; TITLE: Gong (Poreditsa Pokolenie); AUTHOR: Blaga Dimitrova;
ISBN: B0000E7VCQ; TITLE: Esenno more; AUTHOR: Kolo Sevov;
ISBN: B0000E7VCZ; TITLE: Obrichane: Stikhove; AUTHOR: Tsvetana Sestrimska;
ISBN: B0000E7VD2; TITLE: Aprilski prostranstva; AUTHOR: Slav Khristov Karaslavov;
ISBN: B0000E7VD6; TITLE: Embezzlers/Valentin Kataev ; translated by Charles Rougle. Envy/Yury Olesha ; translated by T.S. Berczynski; AUTHOR: Valentin Kataev;
ISBN: B0000E7VD7; TITLE: Envy (In. Kataev, Valentin Petrovich. [Rastratchiki.] Embezzlers. Ann Arbor,[1975]. p. 3-115); AUTHOR: IUrii Olesha;
ISBN: B0000E7VDZ; TITLE: Meie marjad; AUTHOR: Osvald Pogen;
ISBN: B0000E7VE8; TITLE: Eestimaa talurahvas hingeloenduste andemeil (1782-1858): Ajaloolis-demograafi... uurimus; AUTHOR: Sulev Vahtre;
ISBN: B0000E7VEB; TITLE: Eesti rahvapillid ja rahvatantsud; AUTHOR: Herbert Tampere;
ISBN: B0000E7VGT; TITLE: Toponimy Murmana; AUTHOR: Aleksandr Alekseevich Minkin;
ISBN: B0000E7VGY; TITLE: Obelisk (In: Bykau, Vasil. Dozhit do rassveta. Moskva, 1976.. p.151-[223]); AUTHOR: Vasil Bykau;
ISBN: B0000E7VI9; TITLE: Opera literara a lui George Calinescu; AUTHOR: Alecu Viorel;
ISBN: B0000E7VIA; TITLE: Iubire interzisa; AUTHOR: Petre Luscalov;
ISBN: B0000E7VIC; TITLE: Reviste Dobrogene: Analele Dobrogei ; Arhiva Dobrogei ; bibliografie analitica selectiva cu un studiu monografic (Contributii la bibliografia Dobrogei); AUTHOR: Ion Faitar;
ISBN: B0000E7VIE; TITLE: Caruta cu mere; AUTHOR: Dumitru Radu Popescu;
ISBN: B0000E7VJ3; TITLE: Securitatea europeana: Afirmarea unui nou concept; AUTHOR: Romulus Neagu;
ISBN: B0000E7VJ7; TITLE: Diminetile lungi: Roman; AUTHOR: Costache Anton;
ISBN: B0000E7VJ8; TITLE: Opinia publica si democratia socialista; AUTHOR: Aurelian Bondrea;
ISBN: B0000E7VJN; TITLE: Zilele si umbra mea: Pagini de jurnal 1929-1936, jurnal de santier Salva-Viseu, 1948; AUTHOR: Traian Chelariu;
ISBN: B0000E7VJR; TITLE: Caii de la Voronet: Roman; AUTHOR: Doru Davidovici;
ISBN: B0000E7VJS; TITLE: Marea bucurie: Roman; AUTHOR: Henriette Yvonne Stahl;
ISBN: B0000E7VJX; TITLE: Fratele meu Val; AUTHOR: Adrian Costache;
ISBN: B0000E7VK0; TITLE: Spre toamna: Roman; AUTHOR: Mircea Alexandru Petrescu;
ISBN: B0000E7VKJ; TITLE: Poeme; AUTHOR: Grigore Arbore;
ISBN: B0000E7VKK; TITLE: Elogii: Poezii; AUTHOR: Ovidiu Genaru;
ISBN: B0000E7VKM; TITLE: Contributii la istoria culturii ploiestene; AUTHOR: Mihai Apostol;
ISBN: B0000E7VKN; TITLE: George Enescu: Biografie documentara ; copilaria si anii de studii (1881-1900); AUTHOR: Romeo Draghici;
ISBN: B0000E7VKT; TITLE: Poezii si poeme; AUTHOR: Nicolae Tatomir;
ISBN: B0000E7VKU; TITLE: Gravura europeana din secolele XVI-XVII: Catalog; AUTHOR: Muzeul Tarii Crisurilor;
ISBN: B0000E7VKW; TITLE: Muzeul Tarii Crusurilor Oradea; AUTHOR: Muzeul Tarii Crisurilor;
ISBN: B0000E7VKX; TITLE: Inima si spada: Versuri; AUTHOR: Ioan Costea;
ISBN: B0000E7VLJ; TITLE: De-a v-ati ascunselea (jocurile detectivului Conan): Roman; AUTHOR: Vlad Musatescu;
ISBN: B0000E7VLL; TITLE: Acord final (Restituiri); AUTHOR: Eugen Lovinescu;
ISBN: B0000E7VLO; TITLE: Universul poeziei: Antologie (Arcade); AUTHOR: George Calinescu;
ISBN: B0000E7VLQ; TITLE: Moara lui Califar (Arcade); AUTHOR: Gala Galaction;
ISBN: B0000E7VLR; TITLE: Alergam dupa clipe: Poezii; AUTHOR: Solo Herescu;
ISBN: B0000E7VLU; TITLE: Caleidoscopul lui A. Mirea: Poezii originale si talmaciri (Biblioteca pentru toti. serie noua no. 779); AUTHOR: Dimitrie Anghel;
ISBN: B0000E7VLV; TITLE: Batalia de la Jiliste; AUTHOR: Victor Atanasiu;
ISBN: B0000E7VNX; TITLE: Tara de doina; AUTHOR: Rusalin Muresanu;
ISBN: B0000E7VNZ; TITLE: Vlad Tepes ;; AUTHOR: Nicolae. Stoicescu;
ISBN: B0000E7VON; TITLE: Prodolzhenie pesni: Stikhi i poemy; AUTHOR: Iakov Zakharovich Shvedov;
ISBN: B0000E7VOY; TITLE: Stikhi i poemy; AUTHOR: Viktor Stefanovich Podkopaev;
ISBN: B0000E7VPE; TITLE: Svadby ne budet: Povesti i rasskazy (Novinki Sovremennika); AUTHOR: Kirill Usanin;
ISBN: B0000E7VR4; TITLE: Dorogi: Stikhi; AUTHOR: Aleksandr Semenovich Ananko;
ISBN: B0000E7VRE; TITLE: Skvoz tuchi; AUTHOR: Boris Filippov;
ISBN: B0000E7VRI; TITLE: Uloma: Povesti (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Boris Borisovich Kolokolov;
ISBN: B0000E7VSD; TITLE: Khorosho! (In his Vladimir Ilich Lenin... - Moskva, 1975. - p.122-220); AUTHOR: Vladimir Mayakovsky;
ISBN: B0000E7VT3; TITLE: The planet of reason: (a sociological study of man-nature relationship) (Current problems); AUTHOR: I Laptev;
ISBN: B0000E7VTH; TITLE: Stikhi raznykh let; AUTHOR: Sofiya Semenovna Dubnova Erlikh;
ISBN: B0000E7VUD; TITLE: Slovo e Molenie (Studia historica et philologica); AUTHOR: Daniil;
ISBN: B0000E7VUR; TITLE: Vremena: Izbrannoe; AUTHOR: Naum Korzhavin;
ISBN: B0000E7VV4; TITLE: Jurnal (Restituiri. no. 31); AUTHOR: Octav Sulutiu;
ISBN: B0000E7VV6; TITLE: Negru Voda; AUTHOR: Gheorghe Tomozei;
ISBN: B0000E7VVA; TITLE: Sociolingvistica: Orientari actuale; AUTHOR: Liliana Ionescu-Ruxandoiu;
ISBN: B0000E7VVD; TITLE: Traditii revolutionare bucurestene; AUTHOR: Alexandru Cebuc;
ISBN: B0000E7VVV; TITLE: " Sokol " prodolzhaet poisk; AUTHOR: Iakov Alekseevich Ershov;
ISBN: B0000E7VVZ; TITLE: Iadrinka: Stikhi (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Ivan Vasilevich Aleksandrov;
ISBN: B0000E7VWA; TITLE: Viata la tara. Tanase Scatiu (Seria Patrimoniu); AUTHOR: Duiliu Zamfirescu;
ISBN: B0000E7VWB; TITLE: Tanase Scatiu (In. Zamfirescu, Duiliu. Viata la tara. Bucuresti, 1974. p.179-275); AUTHOR: Duiliu Zamfirescu;
ISBN: B0000E7VWL; TITLE: Ochiul iubirii; AUTHOR: Octavian Georgescu;
ISBN: B0000E7VWM; TITLE: Uruma; AUTHOR: Zaharia Stancu;
ISBN: B0000E7VWT; TITLE: Marginea lacrimei; AUTHOR: Mircea Vaida;
ISBN: B0000E7VXF; TITLE: Ostrov: Povesti (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Ivan Elegechev;
ISBN: B0000E7VXP; TITLE: Ot Stalingrada do Pragi: Zapiski komandira divizii; AUTHOR: Ivan Konstantinovich Morozov;
ISBN: B0000E7VZ3; TITLE: Lirika; AUTHOR: Semen Botvinnik;
ISBN: B0000E7W11; TITLE: SShA : gosudarstvo, kapital i rekreatsionnye resursy; AUTHOR: Irina Georgievna Vasileva;
ISBN: B0000E7W4U; TITLE: Professor F.F. Sovetkin; AUTHOR: F.I Setin;
ISBN: B0000E7W5P; TITLE: Incursiuni critice: Lose, sinteze, analize; AUTHOR: Nicolae Ciobanu;
ISBN: B0000E7W5Q; TITLE: Jupinul care facea aur: Proza poetica; AUTHOR: Adrian Maniu;
ISBN: B0000E7W65; TITLE: Orologiul diu oglinzi; AUTHOR: Dumitru Muresan;
ISBN: B0000E7W68; TITLE: Poeme; AUTHOR: Aurelian Chivu;
ISBN: B0000E7W69; TITLE: Suvenire si impresii ale unui proscris (Restituiri); AUTHOR: Ion Heliade Radulescu;
ISBN: B0000E7W71; TITLE: Logofatul Dragu (Cutezatorii); AUTHOR: Vasik Manuceanu;
ISBN: B0000E7W73; TITLE: Asaltul; AUTHOR: Ion Gheorghe Pana;
ISBN: B0000E7W7A; TITLE: Poeme; AUTHOR: Romulus Cojocaru;
ISBN: B0000E7W7C; TITLE: Blocul de marmura; AUTHOR: Alexandru Simion;
ISBN: B0000E7W7E; TITLE: Calatorie neobisnuita: Roman stiintifico-fantastic; AUTHOR: Radu Theodoru;
ISBN: B0000E7W7H; TITLE: Sonete; AUTHOR: Virgil Gheorghiu;
ISBN: B0000E7W7S; TITLE: Tarm de legenda: Poeme; AUTHOR: Haralambie Tugui;
ISBN: B0000E7W7T; TITLE: Podul de foc: Povestiri; AUTHOR: Eugen Teodoru;
ISBN: B0000E7W7W; TITLE: Poetul-ostas Ion Siugariu; AUTHOR: Eugen Marinescu;
ISBN: B0000E7W80; TITLE: Roman; AUTHOR: Florin Mugur;
ISBN: B0000E7W81; TITLE: Nevazutele urse; AUTHOR: Horia Badescu;
ISBN: B0000E7W86; TITLE: Evocari si aspecte literare; AUTHOR: Ioana Em Petrescu;
ISBN: B0000E7W8S; TITLE: Madeleine; AUTHOR: Liviu Rebreanu;
ISBN: B0000E7W8T; TITLE: Tore; AUTHOR: Veronica Porumbacu;
ISBN: B0000E7W8U; TITLE: Trojanische Pferde: Gedichte; AUTHOR: Marin Sorescu;
ISBN: B0000E7W91; TITLE: Paznic de far; AUTHOR: Geo Bogza;
ISBN: B0000E7W92; TITLE: Bough; AUTHOR: Petru Popescu;
ISBN: B0000E7W9G; TITLE: Fecioarele despletite. Concert din muzica de Bach. Drumul ascuns (Seria Patrimoniu); AUTHOR: Hortensia Papadat - Bengescu;
ISBN: B0000E7W9H; TITLE: Das Bachkonzert: Roman; AUTHOR: Hortensia Papadat - Bengescu;
ISBN: B0000E7WB1; TITLE: Orbit de prea multa dragoste; AUTHOR: Mircea Palaghiu;
ISBN: B0000E7WB5; TITLE: Poveste contemporana: Taina coloanei a doua (Biblioteca contemporana); AUTHOR: Gheorghe Movila;
ISBN: B0000E7WBD; TITLE: Lirica de idei: Disertatie; AUTHOR: Panait Cerna;
ISBN: B0000E7WCP; TITLE: Acacias: Hungarians in the Mississippi Valley ; a bicentennial album; AUTHOR: Leslie Konnyu;
ISBN: B0000E7WD5; TITLE: Viata pasionata a lui Ciprian Porumbescu; AUTHOR: Dragos Vitencu;
ISBN: B0000E7WD7; TITLE: Fetele orei; AUTHOR: Zamfir Vasiliu;
ISBN: B0000E7WDD; TITLE: Orfeu si tentatia realului (Sinteze); AUTHOR: Stefan Augistin Doinas;
ISBN: B0000E7WDJ; TITLE: Ana Conta-Kernbach; AUTHOR: Stela Iancu;
ISBN: B0000E7WDY; TITLE: Sudby: Poemy; AUTHOR: Vladimir Grishin;
ISBN: B0000E7WE4; TITLE: Sub zodia dragonului; AUTHOR: Ion Taranu;
ISBN: B0000E7WE5; TITLE: Prima iubire: Nuvele si schite; AUTHOR: Stelian Baboi;
ISBN: B0000E7WEC; TITLE: George Dima, muzician si om de cultura; AUTHOR: Constantin Zamfir;
ISBN: B0000E7WEE; TITLE: Un glonte pentru rezident: Roman; AUTHOR: Haralamb Zinca;
ISBN: B0000E7WEI; TITLE: Seri albastre: Roman; AUTHOR: Costache Anton;
ISBN: B0000E7WF4; TITLE: De-a soare (Zece poeti tineri); AUTHOR: Ana Grigoras;
ISBN: B0000E7WF6; TITLE: Balans (Zece poeti tineri); AUTHOR: Corneliu Ostahie Cosmin;
ISBN: B0000E7WFD; TITLE: Sansa (Zece poeti tineri); AUTHOR: George Bodea;
ISBN: B0000E7WFF; TITLE: Mashnul lui Platon: [cearcan elada...rondeluri]; AUTHOR: Ion Horea;
ISBN: B0000E7WFG; TITLE: N.Balcescu: Opera, omul, epoca; AUTHOR: Gheorghe Zane;
ISBN: B0000E7WFO; TITLE: Muzeologie generala; AUTHOR: Corina Nicolescu;
ISBN: B0000E7WFR; TITLE: O zjednoczenie i legalizm: Ostatni akt zycia publicznego Kazimierza Sosnkowskiego (Biblioteka " Contry " ); AUTHOR: Tadeusz Katelbach;
ISBN: B0000E7WFZ; TITLE: Mackiewicz i konserwatysci: Szkice do biografii; AUTHOR: Jerzy Jaruzelski;
ISBN: B0000E7WG2; TITLE: Jan Matejko wszystkim zuany (Ludzie zywi); AUTHOR: Maria Szypowska;
ISBN: B0000E7WGC; TITLE: Zawsze z tej ziemi; AUTHOR: Eugeniusz Paukszta;
ISBN: B0000E7WGG; TITLE: Wszyscy i nikt; AUTHOR: Janusz Przymanowski;
ISBN: B0000E7WGL; TITLE: Zerwanie; AUTHOR: Henryk Pajak;
ISBN: B0000E7WGQ; TITLE: Szymon Konarski (Biblioteka wiedzy historycznej. Historia Polski); AUTHOR: Alina Barszczewska;
ISBN: B0000E7WGW; TITLE: Ludzie w akwarium: Powiesc ( " Biblioteka Kultury " ); AUTHOR: Tomasz Stalinski;
ISBN: B0000E7WGY; TITLE: Warszawska organizacja PPS 1944-1948; AUTHOR: Tadeusz Sierocki;
ISBN: B0000E7WH0; TITLE: Malarki polskie; AUTHOR: Alicja Okonska;
ISBN: B0000E7WHR; TITLE: Conspiratii sub cer deschis: Pagini dimtr-o lupta antifascista si democratica; AUTHOR: L Kalustian;
ISBN: B0000E7WHS; TITLE: Poezje; AUTHOR: Juliusz Krzyzewski;
ISBN: B0000E7WI0; TITLE: List do Warszawy; AUTHOR: Tadeusz Kubiak;
ISBN: B0000E7WIG; TITLE: Jestes i inne wiersze; AUTHOR: Wiktor Woroszylski;
ISBN: B0000E7WIL; TITLE: Polaku, kim jestes?; AUTHOR: Witold Wirpsza;
ISBN: B0000E7WJ5; TITLE: Krasnoslobodsk; AUTHOR: N Revizov;
ISBN: B0000E7WJD; TITLE: Operacja wilenska 1944; AUTHOR: Roman Korab-Zebryk;
ISBN: B0000E7WKS; TITLE: Mutatiile realismului: Literatura realista : istorie si structura (Colectia de estetica); AUTHOR: Ioana Cretulescu;
ISBN: B0000E7WKW; TITLE: Scriitori si carti; AUTHOR: Octav Sulutiu;
ISBN: B0000E7WLK; TITLE: Florin Puca; AUTHOR: Florin Puca;
ISBN: B0000E7WLW; TITLE: Zaruri de creta; AUTHOR: Constantin Munteanu;
ISBN: B0000E7WLZ; TITLE: Destine din nord; AUTHOR: Alexei Rudeanu;
ISBN: B0000E7WMW; TITLE: Nemuritorul albastru: Roman; AUTHOR: Radu Ciobanu;
ISBN: B0000E7WMY; TITLE: Universul prozei; AUTHOR: Nicolae Balota;
ISBN: B0000E7WNO; TITLE: Sadoveanu sau utopia cartii; AUTHOR: Nicolae Manolescu;
ISBN: B0000E7WNW; TITLE: Poeme cu luna; AUTHOR: Zaharia Stancu;
ISBN: B0000E7WO4; TITLE: Muntii Fagaras: Ghid turistic (Colectia Muntii Nostri, no.1); AUTHOR: Valentin Balaceanu;
ISBN: B0000E7WOY; TITLE: De commodis litterarum atque incommodis (Nuova collezione di testi umanistici inediti o rari); AUTHOR: Leon Battista Alberti;
ISBN: B0000E7WOZ; TITLE: Scritti medievali e umanistici (Storia e letteratura); AUTHOR: Scevola Mariotti;
ISBN: B0000E7WP4; TITLE: Historiarum Alexandri Magni libri (Scriptorum romanorum quae extant omnia); AUTHOR: Quintus Curtius Rufus;
ISBN: B0000E7WP5; TITLE: De nuptiis Philologiae et Mercurii (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Martianus Capella;
ISBN: B0000E7WP8; TITLE: LA REGIONE CAMPANIA: STORIA ED ARTE; AUTHOR: Vittorio Gleijeses;
ISBN: B0000E7WPL; TITLE: Lorenzo Viani : disegni e xilografie; AUTHOR: Lorenzo Viani;
ISBN: B0000E7WPM; TITLE: La Madama; AUTHOR: Massimo Felisatti;
ISBN: B0000E7WPU; TITLE: Paride Zajotti e la " Biblioteca Italiana " (Collana di testi e documenti. sezione letteraria); AUTHOR: Roberta Turchi;
ISBN: B0000E7WPY; TITLE: Un posto nel profondo: [poesie]; AUTHOR: Rodolfo Carelli;
ISBN: B0000E7WQA; TITLE: Massimiliano : un obiettore di coscienza del tardo Impero: Studi sulla " Passio S. Maximiliani " (Historica, politica, philosophica); AUTHOR: Paolo Siniscalco;
ISBN: B0000E7WQG; TITLE: Dal Volturno al Po: Con le truppe cobelligeranti in Italia; AUTHOR: Giovanni Bonomi;
ISBN: B0000E7WQL; TITLE: Portus Lunae; AUTHOR: Giordano Serafin;
ISBN: B0000E7WQP; TITLE: Nievo e la letteratura campagnola (Letteratura italiana Laterza); AUTHOR: Arnaldo Di Benedetto;
ISBN: B0000E7WQW; TITLE: Cambia che ti passa; AUTHOR: Luisella Fiumi;
ISBN: B0000E7WR1; TITLE: Il problema della philia e il Liside platonico (Scienze umane); AUTHOR: Maria Lualdi;
ISBN: B0000E7WRC; TITLE: Le vie del riferimento: Una ricerca filosofica (Studi Bompiani); AUTHOR: Andrea Bonomi;
ISBN: B0000E7WRK; TITLE: Lo stadio di Epidauro (Accademia Toscana di Scienze e Lettere " La Colombaria " . Studi); AUTHOR: Roberto Patrucco;
ISBN: B0000E7WRP; TITLE: I padri della fallocultura (Fatti e misfatti); AUTHOR: Liliana Caruso;
ISBN: B0000E7WRX; TITLE: Le lettere di Luigi Vanvitelli della Biblioteca palatina di Caserta (Biblioteca napoletana di storia e arte); AUTHOR: Luigi Vanvitelli;
ISBN: B0000E7WRY; TITLE: Ascendenti e discendenti di Renato di Challant e di sua moglie Mencia di Portogallo; AUTHOR: Luigi Bruzzo;
ISBN: B0000E7WRZ; TITLE: Memoriale db3sun penalista sardo; AUTHOR: Gonario Pinna;
ISBN: B0000E7WS4; TITLE: Jean Louis Calandrini, 1703-58, e il suo commento ai " Principia " di Newton; AUTHOR: Gino Arrighi;
ISBN: B0000E7WS7; TITLE: Girolamo Cassar architetto maltese del Cinquecento; AUTHOR: Giovanni Mangion;
ISBN: B0000E7WSF; TITLE: Pittura a fresco im Valtellina nei secoli XIV-XV-XVI; AUTHOR: Roberto Togni;
ISBN: B0000E7WSO; TITLE: La famiglia Pellegrini della Pieve a Elici in Lucchesia: Memorie storiche; AUTHOR: Carlo Pellegrini;
ISBN: B0000E7WSQ; TITLE: Il campiello sommerso: [romanzo]; AUTHOR: Nantas Salvalaggio;
ISBN: B0000E7WSS; TITLE: Giovanna e la vita; AUTHOR: Pia Colini Lombardi;
ISBN: B0000E7WSU; TITLE: Un attimo di verde (Collana di poesie); AUTHOR: Maria Pina Natale;
ISBN: B0000E7WSX; TITLE: Il delizioso giardino; AUTHOR: Enzo Striano;
ISBN: B0000E7WT6; TITLE: Lisistrata (Universale Laterza); AUTHOR: Aristophanes;
ISBN: B0000E7WT7; TITLE: Le ombre dispettose (Lo specchio. i poeti del nostro tempo); AUTHOR: Raffaele Carrieri;
ISBN: B0000E7WTN; TITLE: BIBLIOGRAFIA VARRONIANA Con La Collaborazione Di Giovanna Galimberti Biffino, Antonio Manzo, Olindo Pasqualetti, Bruna Veneroni, Marisa Vismara; AUTHOR: Benedetto & Aldo Marastoni Riposati;
ISBN: B0000E7WTQ; TITLE: Il dramma dellb3suomo nellb3sarte sacra di Pietro Annigoni; AUTHOR: Giovanni Arcidiacono;
ISBN: B0000E7WTW; TITLE: Libro nero di Sicilia: Dietro le quinte della politica, degli affari e della cronaca della Regione siciliana (Fatti e misfatti); AUTHOR: Matteo G Tocco;
ISBN: B0000E7WU5; TITLE: Giovanni Genocchi e la controversia modernista (Uomini e dottrine); AUTHOR: Francesco Turvasi;
ISBN: B0000E7WU7; TITLE: Le lotte contadine nel Friuli orientale, 1891-1923; AUTHOR: Renato Jacumin;
ISBN: B0000E7WUD; TITLE: Il Duomo di Palma: Storia della Chiesa e della Parrocchia di Palmanova; AUTHOR: Piero Damiani;
ISBN: B0000E7WUF; TITLE: Note per una metodologia di analisi di settori urbani nei centri storici: Esperienze di coordinamento (Storia e dibattito architettonico); AUTHOR: Loris Macci;
ISBN: B0000E7WUG; TITLE: Afragola: Origine, vicende e sviluppo di un " casale " napoletano (Nuova collana di storia napoletana); AUTHOR: Gaetano Capasso;
ISBN: B0000E7WUL; TITLE: Don Minzoni (Biografie di contemporanei); AUTHOR: Gabriella Fanello Marcucci;
ISBN: B0000E7WUS; TITLE: Riflessioni sulla dittatura (Atti e documenti del Partito Liberale Italiano); AUTHOR: Ugo Veronesi;
ISBN: B0000E7WUW; TITLE: Lo specchio che fugge (La biblioteca di Babele); AUTHOR: Giovanni Papini;
ISBN: B0000E7WUX; TITLE: Il teatro di Eduardo (Universale Laterza); AUTHOR: Fiorenza Di Franco;
ISBN: B0000E7WV4; TITLE: Il Cardinale Agostino Valier e la Riforma Tridentina nella diocesi di Trieste (Centro Studi Storico-Cristiani del Friuli-Venezia Giulia. [Pubblicazioni]); AUTHOR: Lorenzo Tacchella;
ISBN: B0000E7WVD; TITLE: Pavia Cisalpina e Napoleonica 1796-1814; AUTHOR: Gianfranco E De Paoli;
ISBN: B0000E7WVI; TITLE: Dal Lema al Ceresio: Aspetti ed episodi di vita malcantonese agli albori del secolo; AUTHOR: Casimiro Andina;
ISBN: B0000E7WVL; TITLE: Il tatuaggio; AUTHOR: Abele De Blasio;
ISBN: B0000E7WVN; TITLE: Invito alla lettura di Guido Gozzano (Invito alla lettura. sezione italiana); AUTHOR: Lina Angioletti;
ISBN: B0000E7WVO; TITLE: Invito alla lettura di Carlo Castellaneta (Invito alla lettura. sezione Italiana); AUTHOR: Luigi Surdich;
ISBN: B0000E7WVU; TITLE: Sabbia (I libri di Vittorio G. Rossi); AUTHOR: Vittorio G Rossi;
ISBN: B0000E7WVX; TITLE: La chiesa di Santa Maria Assunta a Brione Verzasca: Guida turistica (Piccole guide); AUTHOR: Piero Bianconi;
ISBN: B0000E7WW0; TITLE: Korsch e i comunisti italiani: Contro un facile spirito di assimilazione (Saggistica); AUTHOR: Danilo Montaldi;
ISBN: B0000E7WW5; TITLE: Sacro e profano nella pittura di Bernardino Luini: [Mostra al Civico Istituto di Cultura Popolare, Luino, 1975]; AUTHOR: Piero Chiara;
ISBN: B0000E7WW6; TITLE: Il ponte di Klisura: I carristi italiani in Albania : 1940-1941 (Testimonianze fra cronaca e storia); AUTHOR: Rinaldo Panetta;
ISBN: B0000E7WW8; TITLE: Le forze armate italiane dal 1945 al 1975: Strutture e dottrine (I fatti e le idee); AUTHOR: Enea Cerquetti;
ISBN: B0000E7WWD; TITLE: Dal Muratori al Baretti: Studi sulla critica e sulla cultura del Settecento (Universale Laterza); AUTHOR: Mario Fubini;
ISBN: B0000E7WWM; TITLE: Origine e sviluppo del Comun grande di Poschiavo e Brusio; AUTHOR: Riccardo Tognina;
ISBN: B0000E7WWN; TITLE: Il consorziamento di comuni nel Canton Ticino; AUTHOR: Spartaco Chiesa;
ISBN: B0000E7WWR; TITLE: Roma dei Cesari (Collana Italia Artistica); AUTHOR: Leonardo B Dal Maso;
ISBN: B0000E7WWT; TITLE: Miniature italiane della Biblioteca Trivulziana; AUTHOR: Giulia Bologna;
ISBN: B0000E7WX0; TITLE: Briganti in Romagna, 1833-1848 (Storia e costumi romagnoli); AUTHOR: Giovanni Manzoni;
ISBN: B0000E7WX1; TITLE: Lb3sItalia nellb3sopera di Albert Camus (Biblioteca di letteratura e arte); AUTHOR: William E Leparulo;
ISBN: B0000E7WX2; TITLE: Raffaele Viviani: Momento del teatro napoletano (Biblioteca di letteratura e arte); AUTHOR: William E Leparulo;
ISBN: B0000E7WX5; TITLE: La vigna e i solchi: Tradizione e tradizionalisti nella letteratura spagnola dellb3s Ottocento (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Giovanni Allegra;
ISBN: B0000E7WX9; TITLE: Il Veneto in cucina; AUTHOR: Ranieri Da Mosto;
ISBN: B0000E7WXB; TITLE: I dimenticati: I prigionieri italiani in India : 1941-1946 (Testimonianze fra cronaca e storia); AUTHOR: Ferdinando Bersani;
ISBN: B0000E7WXI; TITLE: Come leggere Gli indifferenti di Alberto Moravia (Come leggere); AUTHOR: Marinella Mascia Galateria;
ISBN: B0000E7WXN; TITLE: Modeste proposte scritte per svago di mente ; sfogo di sentimenti e tentativo di istruzione pubblica degli italiani (La coda di paglia); AUTHOR: Giuseppe Prezzolini;
ISBN: B0000E7WXW; TITLE: Studi sulle Rime sacre del Tasso (Quaderni degli " Studi Tassiani " ); AUTHOR: Giuseppe Santarelli;
ISBN: B0000E7WXX; TITLE: Agostino Ferrari, Angelo Verga, Arturo Vermi: [catalogo della mostra nella] rotonda della via Besana, luglio/agosto 1975; AUTHOR: Milan (Italy);
ISBN: B0000E7WYB; TITLE: Il codice Chigiano L.V.176 (Codices e Vaticanis selecti quam simillime expressi); AUTHOR: Giovanni Boccaccio;
ISBN: B0000E7WYE; TITLE: Bellinzona : affreschi in Santa Maria delle Grazie; AUTHOR: Venanzio Belloni;
ISBN: B0000E7WYN; TITLE: La famiglia Zanetta, patrizia di Caneggio (Codice genealogico ticinese / Gastone Cambin); AUTHOR: Gastone Cambin;
ISBN: B0000E7WYS; TITLE: Finestre aperte a Botteghe Oscure; AUTHOR: Davide Lajolo;
ISBN: B0000E7WYV; TITLE: VI Conferenza operaia del Partito comunista italiano, Genova...1974; AUTHOR: Partito Comunista Italiano;
ISBN: B0000E7WYY; TITLE: Giuseppe Chiovenda nel centenario della nascita (Celebrazioni lincee); AUTHOR: Salvatore Satta;
ISBN: B0000E7WZ6; TITLE: Nuovi studi sulla Riforma in Italia (Uomini e dottrine); AUTHOR: Tommaso Bozza;
ISBN: B0000E7WZ9; TITLE: Hoi phrouroi tes Achaias: Mythistorema; AUTHOR: Tasos Athanasiades;
ISBN: B0000E7WZA; TITLE: Hotan hoi theoi eulogousan: Mythistorema; AUTHOR: Evangelos A Averoff-Tossizza;
ISBN: B0000E7WZB; TITLE: To trito stephani: Mythistorema; AUTHOR: Kostas Tachtses;
ISBN: B0000E7WZF; TITLE: Ta resta: Diegemata; AUTHOR: Kostas Tachtses;
ISBN: B0000E7WZI; TITLE: Ho Eleutherios Venizelos kai he politike krisis eis ten autonomon Kreten, 1901-1906; AUTHOR: Konstantinos D Svolopoulos;
ISBN: B0000E7WZL; TITLE: He epanastatemene Hellada Epeirotike kai Aigaio metaxy 1826-1829 (Neoellenikai historikai ereunai); AUTHOR: Konstantinos Ap Vakalopoulos;
ISBN: B0000E7WZM; TITLE: Ars motettorum compilata breviter (In Corpus scriptorum de musica, no 15, 1971, p.11-30); AUTHOR: Petrus Picardus;
ISBN: B0000E7WZP; TITLE: Metastasio eil teatro del primo Settecento (Letteratura italiana Laterza); AUTHOR: Guido Nicastro;
ISBN: B0000E7WZS; TITLE: He sidera diatheke: Koinonike physiologia; AUTHOR: Polyvios Demetrakopoulos;
ISBN: B0000E7WZT; TITLE: He chryse diatheke: Koinoniolgike philosophia; AUTHOR: Polyvios Demetrakopoulos;
ISBN: B0000E7WZW; TITLE: Historia ton hellenikon mathematikon: Arithmetika, hai archai tes hellenikes geometrias; AUTHOR: Euangelos S Stamates;
ISBN: B0000E7WZY; TITLE: He Photia; AUTHOR: Demetres Chatzes;
ISBN: B0000E7X00; TITLE: Kryptochristianika keimena (Ethnike vivliotheke); AUTHOR: Nikolaos P Andriotes;