ISBN: B0000E90JY; TITLE: Sebbedee (Stichting de Roos); AUTHOR: Joris Vriamont;
ISBN: B0000E90K3; TITLE: Een Gallo-Romeins grafveld te Maaseik (Archeologica belgica); AUTHOR: D Janssens;
ISBN: B0000E90K4; TITLE: Finse ex-libris: Een keuze uit de collectie van Paavo Helkama in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenia... van het Boek; AUTHOR: Rudolf E. O Ekkart;
ISBN: B0000E90KB; TITLE: Blokken in het onderwijs = Blocks in education: Verkenningen op het terrein van beheeringsleven; AUTHOR: Hendrik Conradt Dirk de Bruyne;
ISBN: B0000E90KE; TITLE: De koning van Orbijn: Toneelstuk; AUTHOR: Ton van Drunen;
ISBN: B0000E90KN; TITLE: Jacques Bylivelt aan het hof van Florence: Goudsmeden en steensnijders in dienst van de eerste groothertogen van Toscane; AUTHOR: Willemijn Fock;
ISBN: B0000E90KS; TITLE: Zevenmaal tekeningen kijken: Gedichten (In Voor een waterdruppel. Tekeningen van Marcel Wauters, " , d.2); AUTHOR: Gust Gils;
ISBN: B0000E90KT; TITLE: Gedichten (In Voor een Waterdruppel. Tekeningen van Marcel Wanters, d.3); AUTHOR: Albert Bontridder;
ISBN: B0000E90KU; TITLE: Minor poetry; AUTHOR: Harry Scholten;
ISBN: B0000E90KX; TITLE: Koorientatie in machtsverhoudingen; AUTHOR: Evert Jan Verhagen;
ISBN: B0000E90L5; TITLE: Ouderlijke boedelverdeling: Met modellen van akten (Algemene practische rechtsverzameling); AUTHOR: Geert Baert;
ISBN: B0000E90LB; TITLE: Die Weltentstehung des platonischen Timaios nach den antiken Interpreten (Philosophia antiqua); AUTHOR: Matthias Baltes;
ISBN: B0000E90LL; TITLE: Modus loquendi theologicus: Luthers Kampf um die Erneuerung der Theologie (1515-1518) (Acta theologica danica); AUTHOR: Leif Grane;
ISBN: B0000E90LT; TITLE: De zeggenschap over het politieorgaan naar Nederlands recht; AUTHOR: J. J. H. Suyver;
ISBN: B0000E90LW; TITLE: Ferguut: A facsimile of the only extant Middle Dutch manuscript (Leiden, University Library, Ms. Letterkunde 191); AUTHOR: Guillaume;
ISBN: B0000E90M3; TITLE: Les noms de lieux et les lieux-dits du canton de Bar-le-Duc (Meuse); AUTHOR: Hendrikus Wilhelmus Aloysius van Schaik;
ISBN: B0000E90M5; TITLE: De briefwiksel tusken Simke Kloosterman en Douwe Kalma (Estrikken); AUTHOR: Simke Kloosterman;
ISBN: B0000E90MD; TITLE: Sint-Martens-Latem in de vroege middeleeuwen: Volgens de gegevens van het Liber Traditionum van de Gentse Sint-Pietersabdij (Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis. Publicatie); AUTHOR: Adriaan Verhulst;
ISBN: B0000E90ME; TITLE: Global attributes in visual word recognition; AUTHOR: Christiaan Wilhelmus Jacobus Schiepers;
ISBN: B0000E90MG; TITLE: Het stereotiep beeld van Walen, Vlamingen en Brusselaars = Stereotypes of Flemish and Walloon ethnic groups in Belgium: Hun kijk op zichzelf en op elkaar ... Kunsten van Belgie. Klasse der Letteren); AUTHOR: Joseph Nuttin;
ISBN: B0000E90MI; TITLE: Het gebruik van de computer bij de studie der pachtprijzen: Een methodologische bijdrage (Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis. Publicatie); AUTHOR: F. de Wever;
ISBN: B0000E90MJ; TITLE: Boeken betreffende de Belgische landbouw verschenen voor 1850 = Ouvrages concernant lagriculture belge parus avant 1850 (Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis. Publikatie); AUTHOR: Johan David;
ISBN: B0000E90MK; TITLE: De evolutie en de betekenis van de veeteelt in de landbouweconomie van de 13e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden (Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis. Publicatie); AUTHOR: Adriaan Verhulst;
ISBN: B0000E90MO; TITLE: Religie in verandering = Religion in transition: Een kritische analyse en evaluatie van de sociologische optiek van Peter L. Berger en Thomas Luckmann; AUTHOR: Hendrikus Wilhelmus Antonius Hilhorst;
ISBN: B0000E90MU; TITLE: Catalogus van de tentoonstelling De jeugd van Johann Rudolph Thorbecke: Tentoonstellingszaal, Gemeentelijke Archiefdienst Zwolle, juni-september 1972; AUTHOR: H. J. H Knoester;
ISBN: B0000E90MV; TITLE: Gerrit Veenhuizen: Uitgegeven bij een overzichtstentoonste... Haags Gemeentemuseum 24; AUTHOR: J. L Locher;
ISBN: B0000E90N1; TITLE: De uitbreiding van Schiphol; AUTHOR: Harko Gerard de Maar;
ISBN: B0000E90N6; TITLE: Rijstkorrels vallen (Opwenteling); AUTHOR: Loes Nobel;
ISBN: B0000E90N9; TITLE: Van mens tot mensheid aan de hand van het Nieuwe Testament (Witte molen); AUTHOR: Stefan Lubienski;
ISBN: B0000E90NK; TITLE: 50 Jaar Rotary Club Antwerpen. Expo academie 1976: ... Koninklijke maatschappij voor dierkunde Antwerpen/20 maart, 14 april 1976; AUTHOR: Piet Serneels;
ISBN: B0000E90NL; TITLE: Schone kunsten in Antwerpen: Tentoonsteling : 18 maart tot en met 2 april 1976; AUTHOR: Guido Persoons;
ISBN: B0000E90NN; TITLE: Benelux statistieken: Tijdreeksen 1948-1974; AUTHOR: Benelux;
ISBN: B0000E90NR; TITLE: Als een tijdloze brief (Opwenteling); AUTHOR: Jan Biezen;
ISBN: B0000E90NU; TITLE: Musica domni Heinrici Augustensis magistri (Divitiae musicae artis collectae); AUTHOR: Heinricus von Augsburg;
ISBN: B0000E90O7; TITLE: De School van Kunsten en Ambachten (1826-1835) aan de Gentse Universiteit (Uit de verleden van de R.U.G); AUTHOR: H Deelstra;
ISBN: B0000E90O9; TITLE: Oriental Celadon: The Princessehof Collections, 12 May-3 July 1978; AUTHOR: Barbara Harrisson;
ISBN: B0000E90OD; TITLE: Bibliografie Limburg 1971; AUTHOR: Limburg (Belgium and Limburg (Belgium : Province);
ISBN: B0000E90OE; TITLE: Collections of the National Museum of Antiquities at Leiden; AUTHOR: The Netherlands) Rijksmuseum van Oudheden (Leiden;
ISBN: B0000E90OQ; TITLE: Marsmans verzen: Toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel = testing of an ergocentric model for interpretation; AUTHOR: Hannemieke Postma-Nelemans;
ISBN: B0000E90OY; TITLE: Produkiestatistieken: Hef- e.a. transportwerktuigeni... fabrieken van; AUTHOR: Netherlands;
ISBN: B0000E90P6; TITLE: Houten huizen: Een unieke bouwwijze in Noord-Holland (Cultuurgeschiedenis der Lage Landen); AUTHOR: H Janse;
ISBN: B0000E90PA; TITLE: Trieste balans: Ontwikkelingssamenwe... 1965-1973 ; beschouwingen van Dick Scherpen; AUTHOR: Dick Scherpenzeel;
ISBN: B0000E90PB; TITLE: Tot lering en vermaak: Betekenissen van Hollandse generevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Rijksmuseum Amsterdam 16 September t/m 5 december 1976; AUTHOR: The Netherlands) Rijksmuseum (Amsterdam;
ISBN: B0000E90PK; TITLE: A short guide to the Open Air Museum in the Domain Bokrijk of the Province of Limburg; AUTHOR: Jozef Weyns;
ISBN: B0000E90PL; TITLE: Structuurplan Lelystad 1975-2000; AUTHOR: Netherlands;
ISBN: B0000E90PN; TITLE: De Romeinse vicus op de Steenberg te Grobbendonk (Archaeologica belgica); AUTHOR: G. de Boe;
ISBN: B0000E90PR; TITLE: Johannes Vermeer 1632-1675: Een Delfts schilder en de cultuur van zijn tijd; AUTHOR: Evert van Straaten;
ISBN: B0000E90PT; TITLE: Lijst van lopende tijdschriftabonnementen 1977; AUTHOR: Technische Hogeschool Delft;
ISBN: B0000E90Q0; TITLE: Ancient glass at the Fondation Custodia (collection Frits Lugt) Paris; AUTHOR: Eva Marianne Stern;
ISBN: B0000E90QC; TITLE: Wakker worden: Gedichten; AUTHOR: Maria van der Steen;
ISBN: B0000E90QO; TITLE: De bloedige terugkeer van C. Verschaeve (Verschaeve-reeks); AUTHOR: Guillaume de Rouck;
ISBN: B0000E90QY; TITLE: Met terugwerkende kracht: Gedichten; AUTHOR: Jan G. van Straaten;
ISBN: B0000E90R1; TITLE: De Vlaamse beweging na 1945: Bibliografie 1971-1975 (Dosfeldokumenten); AUTHOR: Willem van den Steene;
ISBN: B0000E90R6; TITLE: Dood over de finish ; of, Uit in Torremolinos; AUTHOR: Robert J Blom;
ISBN: B0000E90RD; TITLE: Catalogus van de Brugse stadsgezichten: Schilderijen XVIIe - XXe EEUW; AUTHOR: A Janssens de Bisthoven;
ISBN: B0000E90RH; TITLE: Hedendaagse Vlaamse tekenkunst: Tentoonstelling [Provinciaal Begijnhof Hasselt ... 17.12.77/28.1.78]; AUTHOR: Limburg (Belgium and Limburg (Belgium : Province);
ISBN: B0000E90RJ; TITLE: Nu weet ik dat de morgen komen zal; AUTHOR: Renaat de Vos;
ISBN: B0000E90RM; TITLE: Max Rooses in de vervlaamingsstrijd om de Gentse Universiteit (Uit het verleden van de R.U.G); AUTHOR: Marc Somers;
ISBN: B0000E90RO; TITLE: Verslagen en Mededelingen van de Koninlijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde (1886-1960) (Nederlandse volkskundige bibliografie. systematische registers op tijdschriften); AUTHOR: Karel Lambrechts;
ISBN: B0000E90RP; TITLE: Driemaandelijkse bladen (1902-1930 ; 1949-1960). Neerlands volksleven (1951-1960) (Nederlandse volkskundige bibliografie. systematische registers op tijdschriften); AUTHOR: L Robijns;
ISBN: B0000E90RT; TITLE: Wiersizzerij fan alde Foekje fan Heech: Speldboekje de Fryske fammen oanbean (Iduna-rige); AUTHOR: Pieter Jelles Troelstra;
ISBN: B0000E90RV; TITLE: Genesis vertaald en verklaard (Commentaar op hit Oude Testament); AUTHOR: W. H Gispen;
ISBN: B0000E90S2; TITLE: Lucas van Leyden - grafiek (1489 of 1494-1533):; AUTHOR: Jan Piet Filedt Kok;
ISBN: B0000E90S7; TITLE: Jonkheer Mr. A.H. Martens van Sevenhoven: Een keuze uit zijn geschriften (Werken uitgegeven door Gelre); AUTHOR: Anthony Henrik Martens van Sevenhoven;
ISBN: B0000E90S9; TITLE: De zwijnen lusten geen parels meer: Overdenkingen bij de veranderde opvattingen over literatuur en literatuuronderwijs; AUTHOR: W. J. M Bronzwaer;
ISBN: B0000E90SA; TITLE: Toespraak van Kardinaal Alfrink bij gelegenheid van zijn erepromotie: En laudatio uitgesproken door ... P.J.M. Huizing; AUTHOR: Bernard Alfrink;
ISBN: B0000E90SE; TITLE: Sociale farmacotherapie in Twente = Social pharmacotherapy in the region of Twente: Een analyse van de voorschriften van geneesmiddelen voor ziekenfondsrekening in drie rayons; AUTHOR: Bob Honhoff;
ISBN: B0000E90SH; TITLE: Corruptie in het openbare leven van ontwikkelingslanden: Een verkenning van theorie en onderzoek, in het bijzonder gericht op India sinds 1947; AUTHOR: B. J. S Hoetjes;
ISBN: B0000E90TM; TITLE: Die Kriegsfeuerwaffen der Gegenwart: Ihr Entstehen und ihr Einfluss auf die Taktik der Infanterie, Artillerie und Reiterei (Morion reprints); AUTHOR: Karl von Elgger;
ISBN: B0000E90U6; TITLE: Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana); AUTHOR: Ammianus Marcellinus;
ISBN: B0000E90UU; TITLE: Der Kampf auf der Kille ; die Geschichte einer Woche; AUTHOR: Rudolf Braune;
ISBN: B0000E90W3; TITLE: Abbildungen der vornehmsten Tischlerarbeiten: Welche verfertiget werden und zu haben sind bei Friedrich Gottlob Hoffmann, Wohnhaft auf dem alten Neumarkt in Leipzig; AUTHOR: Friedrich Gottlob Hoffmann;
ISBN: B0000E90WR; TITLE: Wiener Dialekt: Weanerische Drahdiwaberln von A-Z; AUTHOR: Hans Hauenstein;
ISBN: B0000E90WY; TITLE: Die soziale Integration von Fremdarbeitern: Analysen und Untersuchungen zur Grundlegung antidiskriminatorischer Arbeit im Bereich des Fremdarbeiterproblems; AUTHOR: Markus Allemann;
ISBN: B0000E90XI; TITLE: Die Samierung des Dachstuhls der Basilika Maria Treu: Zur Rettung der Maulbertschfresken (Die Josefstadt); AUTHOR: Gerhard Lichtblau;
ISBN: B0000E90XJ; TITLE: Heldenorgel Kufstein: Die erste grosse Freiorgel der Welt : eine Schilderung ihres Werdens und ihrer Bedeutung; AUTHOR: Franz Biasi;
ISBN: B0000E90YG; TITLE: Einstein privat: Herta W. erinnert sich an die Jahre 1927 bis 1933; AUTHOR: Friedrich Herneck;
ISBN: B0000E90Z7; TITLE: Unruhe um einen Klassiker: Zum Goethe-Bezug in der neueren DDR-Literatur; AUTHOR: Bernd Leistner;
ISBN: B0000E90ZB; TITLE: Reise in die Romanik; AUTHOR: Karl Friese;
ISBN: B0000E90ZO; TITLE: Hamburg und der Nahe Osten: Struktur und Perspektiven der Wirtschaftsbeziehungen (Mitteilungen des Deutschen Orient-Instituts); AUTHOR: Muhlis Ileri;
ISBN: B0000E9108; TITLE: Geschichte des Verwaltungsbezirkes Hartberg (Grosse geschichtliche Landeskunde der Steiermark); AUTHOR: Fritz Posch;
ISBN: B0000E910B; TITLE: Pronk-stukken: Medelingblad van de Stichting Familiearchief Pronk; AUTHOR: Stichting Familiearchief Pronk;
ISBN: B0000E910D; TITLE: Die Flurdenkmale im Landkreis Bad Kissingen; AUTHOR: Elisabeth Keller;
ISBN: B0000E910S; TITLE: De opdracht: (overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten en lastgeving); AUTHOR: Pierre Joseph Marie Gerard Coehorst;
ISBN: B0000E910U; TITLE: Groeigrepen voor partners: Een onderzoek naar de resultaten van deelname aan trainingen in persoonlijke groei voor paren; AUTHOR: Gerda Marianne de Bruijn;
ISBN: B0000E9113; TITLE: Herziening van arresten en vonnissen; AUTHOR: R. E. P. de Ranitz;
ISBN: B0000E9114; TITLE: Planning van kerkelijke vernieuwing: Een praktisch-theologische studie op basis van het Pastoraal Plan Binnenstad en de r.k. Citykerk Amsterdam; AUTHOR: Jan Commissaris;
ISBN: B0000E911D; TITLE: Het Delftse grachtenboek; AUTHOR: Henri A Ett;
ISBN: B0000E911H; TITLE: Kinship, marriage and urban-rural relations : a preliminary study of law and social control among the Nkoya of Kaoma district and of Lusaka, Zambia; AUTHOR: Wim M. J. van Binsbergen;
ISBN: B0000E911I; TITLE: To claim or not to claim: Changing views about the restitution of marriage payments among the Tyokossi in Northern Togo; AUTHOR: Emilie Adriaan Benvenuto van Rouveroy van Nieuwaal;
ISBN: B0000E911J; TITLE: Some influences on customary law in Sierra Leone; AUTHOR: Barbara E Harrell-Bond;
ISBN: B0000E911K; TITLE: The civil jurisdiction of the national traditional Appeal Court in Malawi: Divorce and rationale; AUTHOR: L. J Chimango;
ISBN: B0000E911L; TITLE: The impact of economic development on customary marriages in Nigeria; AUTHOR: R. Olufemi Ekundare;
ISBN: B0000E911N; TITLE: Accommodation of internationally mixed marriages in African family law and relations: (With special reference to Ghana.); AUTHOR: A. Kodwo Mensah-Brown;
ISBN: B0000E911Y; TITLE: The unknown drawings of Nicholas Bidloo, director of the first hospital in Russia; AUTHOR: Nicholas Bidloo;
ISBN: B0000E9125; TITLE: Kasteel Bouvigne: Hoogheemraadschapshuis; AUTHOR: F. A Brekelmans;
ISBN: B0000E912D; TITLE: Kunst te Mechelen 1920-1970: Tentoonstelling 29 oktober tot en met 4 december 1977, Cultureel Centrum; AUTHOR: Mechelen;
ISBN: B0000E912L; TITLE: Zeven verhalen; AUTHOR: Jac. van Hattum;
ISBN: B0000E912N; TITLE: Armenkerk: De hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw (Historische werken over Rotterdam); AUTHOR: P. A. C Douwes;
ISBN: B0000E912Y; TITLE: Het pleeggezin als opvoedingssituatie = The foster family: Een empirisch onderzoek naar de opvoedingsrelatie van voogdijpupillen in een pleeggezin; AUTHOR: Antonia Maria Weterings;
ISBN: B0000E9134; TITLE: Natuurpark " de maashorst " : Landschapsplan voor de ontwikkeling van natuurschoon en recreatie; AUTHOR: Jozef Anton Hendrikx;
ISBN: B0000E9138; TITLE: Fabels en feiten: Rede; AUTHOR: H. H. M. de Boer;
ISBN: B0000E913E; TITLE: Levinus Lemnius 1505-1568: Zestiende-eeuws Zeeuws geneesheer; AUTHOR: Carel Maaijo van Hoorn;
ISBN: B0000E913F; TITLE: Antieke en bijbelse metaforiek in de moderne Nederlandse letteren (1880-ca.1914): Een bijdrage tot de Europese stijlgeschiedenis (Koninklijke Academie ... Taal- en Letterkunde, Gent. VIe reeks); AUTHOR: Walter van Hemeldonck;
ISBN: B0000E913I; TITLE: Jeugdige gehandicapten: Sexualiteit, relaties, zelfbeeld ; een hoofdstuk uit de revaliditiepsychologie; AUTHOR: Hermanus Hubertus Dechesne;
ISBN: B0000E913L; TITLE: Zeeuwse herinneringen: Het doktershuis aan de postweg; AUTHOR: Helma Wolf-Catz;
ISBN: B0000E913M; TITLE: Surinaamse studenten in Nederland; AUTHOR: Betty Nelly Sedoc-Dahlberg;
ISBN: B0000E913Q; TITLE: Taxandria descripta: De Kempen in de Vlaamse romanliteratuur (In Vlaanderen, 163, p.73-111); AUTHOR: August Keersmaekers;
ISBN: B0000E913U; TITLE: Frans als vreemde taal in een ingenieursopleiding = French as a foreign language in engineering education: Een onderzoek naar de kesvaardigheid; AUTHOR: Johannes Marinus Ulijn;
ISBN: B0000E913V; TITLE: Studies in psycholexicology with special reference to verbs of motion; AUTHOR: Robert Schreuder;
ISBN: B0000E9141; TITLE: De schrijver tussen de coulissen = The writer in the wings: Bijdrage tot de kennis van de verteltechniek van de laatnegentiende-eeuwse Nederlandse roman; AUTHOR: Ton Anbeek;
ISBN: B0000E9145; TITLE: Solanum Dulcamara; AUTHOR: Alfred Aubry;
ISBN: B0000E9146; TITLE: Traditie en tweespalt in een Sasakse boerengemeenschap = Tradition and conflict in a Sasak peasant community: (Lombok, Indonesia); AUTHOR: Albert Polak;
ISBN: B0000E914C; TITLE: Migranten en boeren in Iznar: Een antropologische studie naar de achtergronden en gevolgen van arbeidsmigratie in een Andalusische plattenlandsamenleving ... van de Vakgroep Culturele Antropologie); AUTHOR: Antonius Lodewijk Alphonsus Hoogveld;
ISBN: B0000E914E; TITLE: Archief van de familie Van der Staal van Piershil 1636-1904 (Rijksarchieven in Holland. Inventarisreeks ; nr 14); AUTHOR: Gezina M. van Aalst;
ISBN: B0000E914G; TITLE: Thomas Rajich (Haagse Ateliers); AUTHOR: J. L Locher;
ISBN: B0000E914T; TITLE: Dordrechts goud en zilver: 11 april-15 juni 1975, Museum Mr. S. van Gijn/Dordrecht; AUTHOR: Bianca ter Molen-den Outer;
ISBN: B0000E914W; TITLE: Mijn zuster de negerin (Uitgaven van de Stichting de Roos); AUTHOR: Cola Debrot;
ISBN: B0000E914X; TITLE: Tomas Rajlich: Collages (Haags Gemeentemuseum. Prentenkabinet); AUTHOR: Kees Broos;
ISBN: B0000E914Z; TITLE: Tentoonstelling Pieter-Jozef Verhagen: Barokschilder ut de XVIIIde eeuw. Leuven, Stedelijk Museum, 25 november 1977-15 januari 1978; AUTHOR: Claude Lorrain;
ISBN: B0000E9150; TITLE: Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872) (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. VIe reeks); AUTHOR: Ada Deprez;
ISBN: B0000E9153; TITLE: Boeren-mobilisatie en landhervorming tijdens en na de Mexicaanse revolutie: De vallei van Nativitas, Tlaxcala, tussen 1910 en 1940 (CEDLA incidentele publicaties); AUTHOR: Raymond Buve;
ISBN: B0000E915G; TITLE: Museum Bredius: Catalogus van de schilderijen en tekeningen; AUTHOR: Albert Blankert;
ISBN: B0000E915H; TITLE: Naar een stakingswet?; AUTHOR: Max Gustaaf Rood;
ISBN: B0000E915J; TITLE: Modellen in de wetenschap en de toepassing ervan: Historische en systematische beschouwing vamuit christelijk-wijsgerig perspectief; AUTHOR: Jacob Herre Santema;
ISBN: B0000E915M; TITLE: Victor Delhez; AUTHOR: Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen;
ISBN: B0000E915R; TITLE: Hikayat Tanah Hitu: Historie en sociale structuur van de Ambonse eilanden in het algemeen en van Uli Hitu in het bijzonder tot het midden der zeventiende eeuw; AUTHOR: Zacharias Jozef Manusama;
ISBN: B0000E9166; TITLE: Credo van de planetaire mens; AUTHOR: Joannes Marijnen;
ISBN: B0000E9168; TITLE: Verzameling Felix De Boeck; AUTHOR: Museum Felix De Boeck (Drogenbos);
ISBN: B0000E916C; TITLE: Het schot; AUTHOR: A. S Pushkin;
ISBN: B0000E916F; TITLE: Maradjiri: A Modern Ritual Complex in Arnhem Land, North Australia; AUTHOR: A. P. Bordboom;
ISBN: B0000E916Q; TITLE: Systeem-methodologie in socialwetenschappelijk onderzoek; AUTHOR: Johannes Hendricus Lodewijk Oud;
ISBN: B0000E916R; TITLE: Henry Morton Stanley: Een individual-psycholog... interpretatie; AUTHOR: Gerben Graddes Hellinga;
ISBN: B0000E916U; TITLE: Gehuchtnamen in de Antwerpse Kempen (Nomina geographica flandrica); AUTHOR: Anne-Marie Helsen;
ISBN: B0000E916Y; TITLE: Co Westerik; AUTHOR: W. A. L Beeren;
ISBN: B0000E9170; TITLE: Zwammerdam - Nigrum Pullum: Ein Auxiliarkastell am Niedergermanischen Limes (Cingula); AUTHOR: J. K Haalebos;
ISBN: B0000E9171; TITLE: Multinationale ondernemingen in de Belgische economie: Interim-verslag in opdracht v/h Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek (Rijksuniversiteit ... van het Seminarie voor Toegepaste Economie); AUTHOR: D. van den Bulcke;
ISBN: B0000E9176; TITLE: Wit requiem voor een zwarte liefde: New-wave disko-diktaat; AUTHOR: Jan Biezen;
ISBN: B0000E9177; TITLE: Het wetenschappelijk boek: Symposion ... 25 februari 1978, Universitaire Campus Limburg; AUTHOR: Limburgs Universitair Centrum;
ISBN: B0000E917B; TITLE: Brailleschrift voor helderzienden (Kreatief); AUTHOR: Hedwig Verlinde;
ISBN: B0000E917F; TITLE: Antieke metaforiek in de moderne Nederlandse letteren (1880-ca.1914): Een bijdrage tot de Europese stijlgeschiedenis; AUTHOR: Walter van Hemeldonck;
ISBN: B0000E917I; TITLE: Veranderlijk weer op komst: Verhaal bij het begin der dagen en maanden; AUTHOR: Max Dendermonde;
ISBN: B0000E917L; TITLE: Kerstkribben: De internationale collectie van Dr. Maria Elisabeth Houtzager te Utrecht, Gemeentemuseum Roermond 10 december 1977-5 februari 1978; AUTHOR: Maria Elisabeth Houtzager;
ISBN: B0000E917M; TITLE: Aelbert Cuyp en zijn familie: Schilder; AUTHOR: J. M. de Groot;
ISBN: B0000E917Q; TITLE: De kolibrie fluistert; AUTHOR: Karel Jonckheere;
ISBN: B0000E917R; TITLE: De gele prinses; AUTHOR: Karel Jonckheere;
ISBN: B0000E917T; TITLE: Surinaams aardewerk: Een tentoonstelling in het Gemeentelijk Museum Het Princessehof te Leeuwarden, 10 mei t/m 16 juli 1975; AUTHOR: Gemeentelijk Museum "Het Princessehof" (Leeuwarden);
ISBN: B0000E917U; TITLE: De mooie ontrouw: Vertaalde gedichten; AUTHOR: Bert Decorte;
ISBN: B0000E917W; TITLE: Schaamgedichten; AUTHOR: Bert Kooijman;
ISBN: B0000E9180; TITLE: Woorden fluiten: Gedichten; AUTHOR: Henk van Benthem;
ISBN: B0000E9181; TITLE: Al die mooie beloften; AUTHOR: Rutger Kopland;
ISBN: B0000E918I; TITLE: De Gentse textielarbeiders in de 19e en 20e eeuw; AUTHOR: Vrije Universiteit Brussel;
ISBN: B0000E918K; TITLE: Jan David Heemssen (15811644) en zijn vertaling : Den Nachtegael vanden Heyligen Bonaventura (1621); AUTHOR: August Keersmaekers;
ISBN: B0000E918V; TITLE: De gouden rider: Fersen; AUTHOR: Rixt;
ISBN: B0000E9191; TITLE: Huize De slapeloze nachten: Zeven verhalen; AUTHOR: Hans Plomp;
ISBN: B0000E9199; TITLE: Rijksmuseum Twenthe Enschede: 7 april t/m 31 mei 1971; AUTHOR: Rijksmuseum Twenthe (Netherlands);
ISBN: B0000E919I; TITLE: De onderstroom: Gedichten; AUTHOR: Murk A. J Popma;
ISBN: B0000E919N; TITLE: Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent 1828-1914; AUTHOR: Michel Steels;
ISBN: B0000E919Q; TITLE: Joos de Rycke (Fray Jodoco Rique 1498-1578) in Belgische archiefstukken (Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk. Preprint); AUTHOR: Christian de Paepe;
ISBN: B0000E919R; TITLE: De beste wensen aan mijn trouwe reeds hierbovengenoemde vrienden: Gedichten; AUTHOR: Albert Donk;
ISBN: B0000E919W; TITLE: The double problem of the South Moluccan minority (Publications of the Secretariat of the Dutch-Melanesian Aid Foundation); AUTHOR: J Prins;
ISBN: B0000E919Z; TITLE: Kortrijk in oude prentkaarten; AUTHOR: Egied van Hoonacker;
ISBN: B0000E91A2; TITLE: De Belgische vioolschool: [Brussel-Koninklijke Bibliotheek Albert I, van 9 september tot 14 oktober 1978] Tent; AUTHOR: Bernard Huys;
ISBN: B0000E91A8; TITLE: Wij zijn allen heiligen: Gedichten; AUTHOR: Nicolaas Alisca;
ISBN: B0000E91AC; TITLE: De plateelbakker of Delftsch aardewerkmaaker (Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz); AUTHOR: Gerrit Paape;
ISBN: B0000E91B8; TITLE: The Korwa of Palamau: A study of their society & economy (Acta ethnologica et linguistica); AUTHOR: Abanindra Narayan Sandhwar;
ISBN: B0000E91CG; TITLE: Bergisch Platt: Versuch einer Bestandsaufnahme; AUTHOR: Werner Heinrichs;
ISBN: B0000E91CJ; TITLE: Maschinenfabrik N. & K; AUTHOR: Willi Bredel;
ISBN: B0000E91DB; TITLE: Die Befestigungsanlagen in Thunau: 5000 Jahre Siedlung im Garser Raum ; bebildeter Katalog der Sonderausstellung der Krahuletz-Gessellschaft (Katalogreihe des Krahuletz-Museums Eggenburg); AUTHOR: Krahuletz-Museum;
ISBN: B0000E91DH; TITLE: Rheinischer Tabak: Tabakanbau und Tabakverarbeitung (Schriftenreihe des Freilichtmuseums Sobernheim); AUTHOR: Klaus Freckmann;
ISBN: B0000E91E4; TITLE: Das Wort der Stummen: Nachgelassene Gedichte; AUTHOR: Gertrud Kolmar;
ISBN: B0000E91EX; TITLE: Joh. Aug. Egenolffs Historie der Teutschen Sprache; AUTHOR: Johann Augustin Egenolff;
ISBN: B0000E91F8; TITLE: The Southern Bauchi group of Chadic languages: A survey report (Africana Marburgensia. Sonderheft); AUTHOR: Kiyoshi Shimizu;
ISBN: B0000E91G4; TITLE: Faszination und Herausforderung der Materialwissenschaft heute: Rede ... aan de Afdeling der Civiele Techniek van de Technische Hogeschool te Delft; AUTHOR: Folker H Wittmann;
ISBN: B0000E91HA; TITLE: Philatelie und Postgeschichte im Oberen Sauerland: Dokumentation; AUTHOR: Schieferbergbau-Heimatmuseum Holthausen (Germany);
ISBN: B0000E91HJ; TITLE: Thema und Funktion der Literatur in Gottfried Kellers Prosawerken; AUTHOR: Theodor Anton Scherrer;
ISBN: B0000E91HL; TITLE: Hexen in der Landvogtei Ortenau und Reichsstadt Offenburg: Ein Beitrag zur Sittengeschichte; AUTHOR: Franz Volk;
ISBN: B0000E91ID; TITLE: Platon 1958-1975: [bibliographie] (Lustrum); AUTHOR: Luc Brisson;
ISBN: B0000E91II; TITLE: Die Troubadourzitate im Breviari damor (Subsidia al Corpus des troubadours. Subsidia); AUTHOR: Matfre Ermengaud;
ISBN: B0000E91IT; TITLE: Wir gratulieren unserer Republik: Bildende Kunst des Bezirkes Rostock zum 25. Jahrestag der DDR; AUTHOR: Kunsthalle Rostock;
ISBN: B0000E91JD; TITLE: Battle Hymn: The Story Behind "The Battle Hymn of the Republic" (The Papers of The Hymn Society of America, No. XXIX); AUTHOR: Charles Eugene Claghorn;
ISBN: B0000E91JJ; TITLE: Shahu Chhatrapati: A royal revolutionary; AUTHOR: Dhananjay Keer;
ISBN: B0000E91JM; TITLE: Sardar Patel : the man and his contemporaries; AUTHOR: R. K. Murthi;
ISBN: B0000E91JT; TITLE: Prediction in criminology; AUTHOR: M. A. Zwanenburg;
ISBN: B0000E91JW; TITLE: Our Fair Flagellants: First Volume; AUTHOR: Jeremy Hornell;
ISBN: B0000E91JX; TITLE: Selected poems of Kumaran Asan; AUTHOR: Kumaran Asan;
ISBN: B0000E91K0; TITLE: Maico service, repair handbook, 250-501cc singles, 1968-1975; AUTHOR: Mike Bishop;
ISBN: B0000E91K7; TITLE: In memory of Mahatma Gandhi: 27 years of Gandhi Smarak Nidhi; AUTHOR: Gandhi Smarak Nidhi;
ISBN: B0000E91KH; TITLE: Sky searcher in Australia: The story of Dr Edward Bewen (Lyrebird books); AUTHOR: Roy Norry;
ISBN: B0000E91KI; TITLE: History of Madurai (1736-1801) (Madurai University historical series); AUTHOR: K Rajayyan;
ISBN: B0000E91LG; TITLE: Growing up in an urban complex: (a study of upbringing of children in Maharashtrian Hindu families in Poona); AUTHOR: Champa Aphale;
ISBN: B0000E91M1; TITLE: Urbanism: A new outlook; AUTHOR: Harshad R Trivedi;
ISBN: B0000E91M4; TITLE: The contest for Siam, 1889-1902 : a study in diplomatic rivalry; AUTHOR: Chandran Jeshurun;
ISBN: B0000E91MK; TITLE: Planer moulders: Their performance and productivity (Timber Research and Development Association. Project report); AUTHOR: R. J Foster;
ISBN: B0000E91MY; TITLE: Economic progress of the East India Company on the Coromandel Coast (1702-1746); AUTHOR: R. N Banerji;
ISBN: B0000E91N2; TITLE: Ilocandia, land of contrasts and contradictions; AUTHOR: Nid Anima;
ISBN: B0000E91N5; TITLE: The deliberate debacle; AUTHOR: Safdar Mahmood;
ISBN: B0000E91N8; TITLE: School dropout among Harijan children: Causes and cure; AUTHOR: CENTRAL INSTITUTE OF RESEARCH AND TRAINING IN PUBLIC COOPERATION;
ISBN: B0000E91NJ; TITLE: Growth of Muslim population in medieval India (AD 1000-1800); AUTHOR: Kishori Saran Lal;
ISBN: B0000E91NM; TITLE: Bhagawan Gopinath Ji of Kashmir: A biographical study; AUTHOR: Sharker Nath Fotedar;
ISBN: B0000E91NT; TITLE: Municipal government in Visakhapatnam; AUTHOR: T Appa Rao;
ISBN: B0000E91NV; TITLE: The story of Tata; AUTHOR: John Benibengor-Blay;
ISBN: B0000E91NY; TITLE: SNP manifesto for East Kilbride; AUTHOR: Scottish National Party;
ISBN: B0000E91NZ; TITLE: Arab administration (IAD oriental series); AUTHOR: S. A. Q Husaini;
ISBN: B0000E91O6; TITLE: National languages in the USSR: Problems and solutions; AUTHOR: Magomet Izmailovich Isaev;
ISBN: B0000E91OI; TITLE: Comilla khaddar : a case-study of an artisan co-operative society; AUTHOR: M. Nurul. Huq;
ISBN: B0000E91OJ; TITLE: Mysore-Kerala relations in the eighteenth century; AUTHOR: A. P Ibrahim Kunju;
ISBN: B0000E91OS; TITLE: Organisational aspects of rural development: Taluk-level administration in an Indian state (ISEC monograph); AUTHOR: Amal Ray;
ISBN: B0000E91P0; TITLE: The Malabar Christians; AUTHOR: Placid J Podipara;
ISBN: B0000E91P4; TITLE: Khaksar Movement in India; AUTHOR: Shan Muhammad;
ISBN: B0000E91P5; TITLE: Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya (Dr Biman Behari Majumdar memorial lecture); AUTHOR: Janardan Chakravarti;
ISBN: B0000E91P6; TITLE: Texas legacy from the Gulf: A report on sixteenth century shipwreck materials recovered from the Texas tidelands (Texas Memorial Museum. Miscellaneous papers); AUTHOR: Dorris L Olds;
ISBN: B0000E91PF; TITLE: Development of agricultural marketing in Bangladesh; AUTHOR: Khandker Mahmudur Rahman;
ISBN: B0000E91PN; TITLE: Man-management in changing society of Pakistan: A psychological approach; AUTHOR: Ghulam Jilani;
ISBN: B0000E91PR; TITLE: Message eternal: What it implies; AUTHOR: A. B Solanki;
ISBN: B0000E91QT; TITLE: Probation and punishment (Discussion-starters); AUTHOR: Paul Falkingham;
ISBN: B0000E91RB; TITLE: Turkana, Pastoral Craftsmen; AUTHOR: Andrew Fedders and b&w By Cynthia Salvadori Color Photographs By Andrew Fedders;
ISBN: B0000E91RX; TITLE: History of Baluch race and Baluchistan; AUTHOR: Muhammad Sardar Khan Baluch;
ISBN: B0000E91S7; TITLE: The Virgin Lands; AUTHOR: Leonid Il?ich Brezhnev;
ISBN: B0000E91SD; TITLE: The Printmakers.; AUTHOR: Leonidas V. Benesa;
ISBN: B0000E91SX; TITLE: Nairobi, a joke, a junket or a journey?; AUTHOR: Joseph Harrison Jackson;
ISBN: B0000E91T0; TITLE: Youth leadership in India; AUTHOR: Devendra Agochiya;
ISBN: B0000E91T7; TITLE: Brief notices of certain persons involved in Anglo-Japanese relations (Foreign policy documents); AUTHOR: Great Britain;
ISBN: B0000E91TA; TITLE: The Moluccan problem (Foreign policy documents); AUTHOR: Great Britain;
ISBN: B0000E91TH; TITLE: Four documents amplifying the Anglo-American proposals for a Rhodesian statement : (a) The transitional period (b) The Independence Constitution (c) The ... Zimbabwe Force (Foreign policy documents); AUTHOR: Great Britain;
ISBN: B0000E91TI; TITLE: The Anglo-Portuguese alliance 1373-1973 (Foreign policy documents); AUTHOR: Great Britain;
ISBN: B0000E91TZ; TITLE: Monograms; AUTHOR: Kazimierz Sowinski;
ISBN: B0000E91UJ; TITLE: Elements of workshop technology; AUTHOR: S. K Hajra Choudhury;
ISBN: B0000E91UO; TITLE: Narada, Brhaspati And Katyayana: A Comparative Study In Judicial Procedure; AUTHOR: Madhukar M Patkar;
ISBN: B0000E91UX; TITLE: Pakistan or the partition of India; AUTHOR: Bhimrao Ramji Ambedkar;
ISBN: B0000E91V8; TITLE: Guffawing in the wilderness: 13 poems; AUTHOR: Hanshan;
ISBN: B0000E91VW; TITLE: Dialectical aspects in Buddhist thought: Studies in Sino-Japanese Mahayana idealism (International studies, East Asian series. research publication); AUTHOR: Alfonso Verdu;
ISBN: B0000E91WO; TITLE: Islamic history and culture; AUTHOR: Syed Ameer Ali;
ISBN: B0000E91WR; TITLE: ASCENT TO GREATNESS; AUTHOR: Raymond F. McNair;
ISBN: B0000E91WZ; TITLE: Foreign policy in perspective; AUTHOR: Benazir Bhutto;
ISBN: B0000E91X3; TITLE: Letters to Rajen; AUTHOR: K Hazareesingh;
ISBN: B0000E91X6; TITLE: Tannik school: The impact of education on the Eskimos of Amakuvuk Pass ([AMU Press Alaskana series]); AUTHOR: Michael S Cline;
ISBN: B0000E91XK; TITLE: Saudi Arabia, from obscurity to power; AUTHOR: Abdul Lateef;
ISBN: B0000E91XM; TITLE: Personal opinion; AUTHOR: Alex Josey;
ISBN: B0000E91XN; TITLE: Development of education in Kenya; AUTHOR: Rosalind W. Mutua;
ISBN: B0000E91XT; TITLE: Secondary schools in Loughborough and district; AUTHOR: Loughborough and District Consumer Group;
ISBN: B0000E91XX; TITLE: New thoughts on education; AUTHOR: Raghunath Safaya;
ISBN: B0000E91YV; TITLE: Warm-blooded animals (Juniper book); AUTHOR: Charles Adés Fishman;
ISBN: B0000E91Z4; TITLE: Roman sarcophagi in the Metropolitan Museum of Art; AUTHOR: Metropolitan Museum of Art;
ISBN: B0000E91Z6; TITLE: The date of Kurukshetra War; AUTHOR: A. N Chandra;
ISBN: B0000E91ZF; TITLE: International money and the future of the SDR (Essays in international finance); AUTHOR: K. Alec Chrystal;
ISBN: B0000E920K; TITLE: Psychoactive drug use and abuse; AUTHOR: Cindy Fazey;
ISBN: B0000E920R; TITLE: Problems in the prehistory of the North American subarctic: The Athapaskan question; AUTHOR: J. W. Helmer, S. Van Dyke and F. J. Kense;
ISBN: B0000E920V; TITLE: John Swinton (The American Institute for Marxist Studies. Occasional papers series); AUTHOR: Sender Garlin;
ISBN: B0000E9219; TITLE: Inflation accounting as a tool to fight inflation; AUTHOR: Bahadur Murao;
ISBN: B0000E921Q; TITLE: Elements of Islamic jurisprudence; AUTHOR: Ali Muhammad Khoja;
ISBN: B0000E921T; TITLE: Jatiya Rakkhi Bahini act; AUTHOR: Hamza Hossain;
ISBN: B0000E921W; TITLE: Sankofa, Adinkra poems; AUTHOR: A. W Kayper-Mensah;
ISBN: B0000E921Z; TITLE: PASTIME - a system for file comparison (Stockholm papers in library and information science); AUTHOR: Jan Hultgren;
ISBN: B0000E9226; TITLE: An adverbial construction in Hebrew and Arabic (Proceedings of the Israel Academy of Science and Humanities); AUTHOR: Joshua Blau;
ISBN: B0000E9229; TITLE: The petition of Henry Holt Henley esq. complaining of an undue election and return for the Borough of Lyme-Regis; AUTHOR: Henry Holt Henley;
ISBN: B0000E922D; TITLE: The manual of family laws; AUTHOR: Arshad Mubeen Anwari;
ISBN: B0000E922F; TITLE: Ghassan Kanafani; AUTHOR: Anni Kanafani;
ISBN: B0000E9231; TITLE: FILIPINO WOMEN AS PARTNERS OF MEN IN PROGRESS AND DEVELOPMENT; AUTHOR: Anna Miren; hOLLNSTEINER, maRY rACELIS Gonzales;
ISBN: B0000E9237; TITLE: Timeliness of information provided by SDI, retrospective search, and original source (Stockholm papers in library and information science); AUTHOR: Mats Lindqvist;
ISBN: B0000E923K; TITLE: Walberswick Silver Jubilee celebrations, Tuesday, June 7th, 1977: 1952-1977 : souvenir programme; AUTHOR: Walberswick (England);
ISBN: B0000E923L; TITLE: Finding those firms in danger using discriminant analysis and financial ratio data (The City University Business School working paper series); AUTHOR: R. J Taffler;
ISBN: B0000E923M; TITLE: Modelling buying intentions in a machine tool market (The City University Business School working paper series); AUTHOR: F. A Johne;
ISBN: B0000E923O; TITLE: How to obtain and adapt buildings for community use; AUTHOR: Liverpool (Merseyside);
ISBN: B0000E923T; TITLE: Anushasan parva: [souvenir issue of the 75th plenary session [of the] Indian National Congress [held at] Komagatamaru Nagar, Mattaur, Punjab; AUTHOR: Indian National Congress;
ISBN: B0000E9242; TITLE: London; AUTHOR: David Mountfield;
ISBN: B0000E924O; TITLE: Employment and unemployment of rural labour and the crash programme: (a study of West Godavari District) (Series); AUTHOR: G Parthasarathy;
ISBN: B0000E924S; TITLE: List of books received in the Library of Nitrigin Eireann Teoranta, October 1975-September 1976; AUTHOR: Nitrigin Eireann Teoranta;
ISBN: B0000E9255; TITLE: Myths of social policy; AUTHOR: Barbara Shenfield;
ISBN: B0000E925A; TITLE: The Filipino woman: A preliminary bibliography (UPPI bibliography series); AUTHOR: Rosita Matros;
ISBN: B0000E925D; TITLE: Studies in Hermogenes and Eustathios; AUTHOR: Gertrud Lindberg;
ISBN: B0000E925Y; TITLE: Primary party organizations; AUTHOR: Vasily Ilyin;
ISBN: B0000E9264; TITLE: Separate electorates as the genesis of Pakistan; AUTHOR: Shafique Ali Khan;
ISBN: B0000E9269; TITLE: The Rhine/Meuse delta: Fair studies on its prehistoric occupation and holocene geology (Analecta praehistorica Leidensia); AUTHOR: L. P Louwe Kooijmans;
ISBN: B0000E926B; TITLE: Three essays: Land reform, rural works and the food problem in Pakistan (South Asia series occasional paper); AUTHOR: Akhter Hameed Khan;
ISBN: B0000E926Q; TITLE: The complete field of certain static spherically symmetric distributions of charge (TCD-1976-13); AUTHOR: P. S Florides;
ISBN: B0000E926V; TITLE: History of the Royal Malta Artillery; AUTHOR: A Samut-Tagliaferro;
ISBN: B0000E927C; TITLE: Reading Old English (prose); AUTHOR: Osgar Duncan Macrae-Gibson;
ISBN: B0000E927D; TITLE: Thomas Paine (Outstanding personalities); AUTHOR: John G Buchanan;
ISBN: B0000E927M; TITLE: Athabascan stories (The native Alaskana series); AUTHOR: Alice Brean;
ISBN: B0000E927P; TITLE: Chronological record of Plantagenets; AUTHOR: J. P Kirton;
ISBN: B0000E927T; TITLE: On the question of the National United Front: Lecture delivered at a political forum sponsored by democratic youth organizations, December 22, 1945; AUTHOR: Il Sung Kim;
ISBN: B0000E9280; TITLE: Pakistan agricultural revolution (1974); AUTHOR: Saeed Hafeez;
ISBN: B0000E9283; TITLE: Memons International directory; AUTHOR: Fsarsuq A=hmad. Memons International Chso=tsansi;
ISBN: B0000E9284; TITLE: Flemish drawings from the Witt Collection: [catalogue of an exhibition held] October 1977-January 1978 [at the] Courtauld Institute Galleries; AUTHOR: Courtauld Institute of Art;
ISBN: B0000E9285; TITLE: Germanos on predestined terms of life (Arethusa monographs); AUTHOR: Germanus of Constantinople;
ISBN: B0000E928G; TITLE: The concept of imitation in Greek and Indian aesthetics; AUTHOR: Ananta Charan Sukla;
ISBN: B0000E928I; TITLE: Marriage customs among Muslims in India; AUTHOR: Sheikh Abrar Husain;
ISBN: B0000E928T; TITLE: Bamail co-operative farm; AUTHOR: Fazlul Bari;
ISBN: B0000E929C; TITLE: Nathanael Greene: Commander of the American Continental Army in the South (Outstanding personalities); AUTHOR: Patrick Abbazia;
ISBN: B0000E929T; TITLE: Iqbal, Quran and the western world; AUTHOR: Khwaja Abdur Rashid;
ISBN: B0000E92A4; TITLE: Shot-gun Tennie; AUTHOR: Diamond;
ISBN: B0000E92AF; TITLE: Bangladesh economy; AUTHOR: Alauddin Talukder;
ISBN: B0000E92AJ; TITLE: A bibliography on Liberia (Liberian studies research working paper); AUTHOR: Svend E Holsoe;
ISBN: B0000E92BC; TITLE: Indian National Congress (National bibliographies); AUTHOR: Jagdish Saran Sharma;
ISBN: B0000E92BF; TITLE: A thematic history of Indonesian poetry, 1920 to 1974 (Special report); AUTHOR: Harry Aveling;
ISBN: B0000E92BZ; TITLE: In secret anarchy; AUTHOR: Pritish. Nandy;
ISBN: B0000E92CK; TITLE: Bishop Alexander MacDonell and the Politics of Upper Canada; AUTHOR: J. E. Rea;
ISBN: B0000E92CO; TITLE: The present and prospective situation of the Japanese economy: Lecture organised under the auspices of the Information Centre, Embassy of Japan, 5th July, 1976, held in London; AUTHOR: Yamaichi Shoken Keizai Kerkyujo;
ISBN: B0000E92D5; TITLE: 320 million judges: Analysis of 1977 Lok Sabha and state elections in India; AUTHOR: G. G Michandani;
ISBN: B0000E92D8; TITLE: History of the Jagannath Temple in the 19th Century; AUTHOR: Prabhat Mukherjee;
ISBN: B0000E92D9; TITLE: Munda social structure; AUTHOR: N. C Chaudhury;
ISBN: B0000E92DR; TITLE: Autumnal knight: Stories (The belletristic work); AUTHOR: Andrew Gemant;
ISBN: B0000E92E8; TITLE: Arthur Wesley Dow (1857-1922); AUTHOR: Frederick C. Moffatt;
ISBN: B0000E92EL; TITLE: Family Names of the Island Newfoundland; AUTHOR: E. R. Seary;
ISBN: B0000E92EY; TITLE: Science through the ages: A selection of pioneer works in science, technology, medicine in the collections of the John Crerar Library; AUTHOR: John Crerar Library;
ISBN: B0000E92FF; TITLE: Esterhazy and Early Hungarian Immigration to Canada; AUTHOR: Martin Louis Kovacs;
ISBN: B0000E92FT; TITLE: The man with the red umbrella: Giacomo Constantino Beltrami in America; AUTHOR: Augusto P Miceli;
ISBN: B0000E92G5; TITLE: The Village of the Deep Pond, Ban Xa Phang Meuk, Laos (Asian Studies Committee occasional papers series); AUTHOR: Fred Branfman;
ISBN: B0000E92G6; TITLE: After forty: How women can achieve fulfilment; AUTHOR: Sondra Gorney;
ISBN: B0000E92GW; TITLE: Humboldtiana at Harvard: Catalogue ... [of an exhibition held at] Widener Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, March 22-May 2, 1976; AUTHOR: Halina Nelken;
ISBN: B0000E92HF; TITLE: What are Birds Worth: Poems; AUTHOR: Roger Weingarten;
ISBN: B0000E92HG; TITLE: REGIONAL DICTIONARY OF CHICANO SLANG; AUTHOR: Dr. Librado Keno & Maria Enriqueta Vasquez;
ISBN: B0000E92HY; TITLE: The Visitor; AUTHOR: James Humphrey;
ISBN: B0000E92I8; TITLE: TOMAHAWKS TO HATPINS; AUTHOR: CATHARINE BRYANT ROWLES;
ISBN: B0000E92IF; TITLE: Upstate Village; AUTHOR: Elizabeth Delavan;
ISBN: B0000E92IR; TITLE: Man in the Maelstrom of Modern Thought; AUTHOR: Douglas VICKERS;
ISBN: B0000E92IT; TITLE: A study of economic change in two South Carolina coastal counties: Georgetown and Horry (Occasional studies); AUTHOR: J. Michael Marr;
ISBN: B0000E92IX; TITLE: Poems for my mother: Poems; AUTHOR: Joseph Rogel;
ISBN: B0000E92JP; TITLE: The fall of Gilgit: The untold story of Indo-Pak affairs from Jinnah to Bhutto (1947 to July 1977); AUTHOR: B. L Kak;
ISBN: B0000E92JS; TITLE: Janata government on trial; AUTHOR: B. D. Purohit;
ISBN: B0000E92JU; TITLE: Some aspects of social life in ancient India (325 B.C. - AD 200); AUTHOR: Sandhya Mukerjee;
ISBN: B0000E92JW; TITLE: Henri Bourasse, Catholic critic (The Canadian Historical Association booklets); AUTHOR: Henri Bourassa;
ISBN: B0000E92JZ; TITLE: The challenge of poverty; AUTHOR: Nandini Joshi;
ISBN: B0000E92K5; TITLE: Tradition & Paradise lost : a heretical view; AUTHOR: Hiren Gohain;
ISBN: B0000E92K7; TITLE: Jamshedpur: The growth of the city and its regions; AUTHOR: Maya Dutta;
ISBN: B0000E92KA; TITLE: Industrial economics for under-developed countries; AUTHOR: H. N. P. S. Suman;
ISBN: B0000E92KB; TITLE: Overdues in farm co-operative credit : a study of Rajasthan; AUTHOR: C. L. Dadhich;
ISBN: B0000E92KE; TITLE: An enquiry into the fundamentals of existentialism; AUTHOR: Sailesh Ranjan Bhattacharyya;
ISBN: B0000E92KW; TITLE: Workers participation in management: Some experiences and lessons; AUTHOR: B. R Virmani;
ISBN: B0000E92L7; TITLE: Mark Twain in India; AUTHOR: Keshav. Mutalik;
ISBN: B0000E92LI; TITLE: Ranganathan: Method & style : a pastiche of opinions; AUTHOR: Mohinder Partap Satija;
ISBN: B0000E92LN; TITLE: Impact of industrialisation on a tribe in South Bihar (Anthropological Survey of India. Memoir); AUTHOR: Pranab Kumar Das Gupta;
ISBN: B0000E92LO; TITLE: Mass media and political modernity: (an empirical study in five developing countries) (Bhargava research monographs series); AUTHOR: Biswa Nath Mukherjee;
ISBN: B0000E92LP; TITLE: Danger of CIA; AUTHOR: Daljit Sen Adel;
ISBN: B0000E92LU; TITLE: Problem of South Indian megaliths (Karnatak University. Kannada Research Institute. Research lectures. new series); AUTHOR: Shantaram Bhalchandra Deo;
ISBN: B0000E92M2; TITLE: Catalogue of works by Mario Castelnuovo-Tedesco; AUTHOR: Nick Rossi;
ISBN: B0000E92M3; TITLE: The light at the center: Context and pretext of modern mysticism; AUTHOR: Agehananda Bharati;
ISBN: B0000E92M7; TITLE: The soldier and the lady: Poems of Archilochos and Sappho; AUTHOR: Archilochus;
ISBN: B0000E92MB; TITLE: Reason and love in Shakespeare : a selective study of three poems and five plays; AUTHOR: Alur. Janakiram;
ISBN: B0000E92ME; TITLE: Christmas Nutshell Library (Four Small Books in Slipcase); AUTHOR: Hilary and Clement Moore KNIGHT;
ISBN: B0000E92MJ; TITLE: The Ho tribe of Singhbhum; AUTHOR: C. P Singh;
ISBN: B0000E92ML; TITLE: The language and literature of Meghalaya; AUTHOR: Hamlet Bareh;
ISBN: B0000E92NC; TITLE: Office of the Governor in India: (a critical commentary); AUTHOR: Mahinder Singh Dahiya;
ISBN: B0000E92NH; TITLE: Sultan Zain-Ul-Abidin of Kashmir: An age of enlightenment; AUTHOR: N. K Zutshi;
ISBN: B0000E92NU; TITLE: Opera nishchego ; Polli; AUTHOR: John Gay;
ISBN: B0000E92PC; TITLE: Makharbek Tuganov: Literaturnoe nasledie; AUTHOR: Makharbek Safarovich Tuganov;
ISBN: B0000E92RU; TITLE: Ustavni zakon Socijalisticke Autonomne Pokrajine Vojvodine (In. Serbia. Socialist Republic. Constitution. Beograd, 1972. p.203307); AUTHOR: Vojvodina (Socialist Autonomous Province);
ISBN: B0000E92UN; TITLE: Ustav Socialisticke Republike Srbije. Ustav Socialisticke Autonomne Pokrajine Vojvodine. Ustav Socialisticke Autonomne Pokrajine Kosova : sa ustavnim zakonima i registrima pojmova; AUTHOR: Serbia (Socialist Republic);
ISBN: B0000E92VL; TITLE: Ida na " vy " : Zametki o pamflete; AUTHOR: Pavel Ivanovich Tkachev;
ISBN: B0000E92ZH; TITLE: Sluntse ot kamuk: Noveli; AUTHOR: Georgi Krumov;
ISBN: B0000E931U; TITLE: Venetsianov: [albom] (Obraz i tsvet); AUTHOR: A. G Venetsianov;
ISBN: B0000E931V; TITLE: Kuprin: [albom] (Obraz i tsvet); AUTHOR: A. V Kuprin;
ISBN: B0000E932F; TITLE: Risunki Petrova-Vodkina; AUTHOR: K. S Petrov-Vodkin;
ISBN: B0000E934H; TITLE: State monopoly incomes policy: Conception and practice (in the context of Great Britain); AUTHOR: Feliks Eduardovich Burdzhalov;
ISBN: B0000E934V; TITLE: Belogradchik: Putevoditel; AUTHOR: Angel Aleksiev Malkochev;
ISBN: B0000E934Z; TITLE: Arkheologicheski pametnitsi; AUTHOR: Ivan Balkanski;
ISBN: B0000E935D; TITLE: Nezabravimata Khristina Morfova; AUTHOR: Bogdan Mirchev Morfov;
ISBN: B0000E935M; TITLE: Kanadska esen; AUTHOR: Snezhina Kraleva;
ISBN: B0000E935S; TITLE: Bulgarski pisateli klasitsi; AUTHOR: Luiben Georgiev;
ISBN: B0000E9367; TITLE: Cutanje trava (Jedinstvo); AUTHOR: Radomir Stojanovic;
ISBN: B0000E9368; TITLE: Delo Iva Andrica (Jedinstvo); AUTHOR: Vuk Filipovic;
ISBN: B0000E9369; TITLE: Polje u ptici (Jedinstvo); AUTHOR: Srboljub Tasic;
ISBN: B0000E936C; TITLE: Mite Bogoevski: Poet - revolucioner (Mladinsko dvizenje); AUTHOR: Aco Filip;
ISBN: B0000E936G; TITLE: Nasledne oci ptica; AUTHOR: Milorad Kalezic;
ISBN: B0000E936I; TITLE: Naivna pesma: Ogledi o decjoj knjizevnosti; AUTHOR: Milovan Danojlic;
ISBN: B0000E936J; TITLE: Makedonija i Makedoncite vo godinite na Istocnata kriza 1876-1878; AUTHOR: Manol D Pandevski;
ISBN: B0000E936M; TITLE: Povratak; AUTHOR: Slavko Vukosavljevic;
ISBN: B0000E936O; TITLE: Pusta zemlja: Pripovetke (Prosveta); AUTHOR: Mihailo Lalic;
ISBN: B0000E936Q; TITLE: Dlaboko oranje: Tematski crtan humor za selo : Makedonski humor i satira (Kiks); AUTHOR: Pande Jarevski;
ISBN: B0000E936R; TITLE: Neko drugo leto (Jedinstvo); AUTHOR: Milenko Jevtovic;
ISBN: B0000E936S; TITLE: Otvori sluh za tisine (Jedinstvo); AUTHOR: Vladeta Vukovic;
ISBN: B0000E936X; TITLE: Izucuvanjeto na Racinovata poezija vo srednite ucilista na SR Makedonija: Magisterska teza; AUTHOR: Tomislav Todorovski;
ISBN: B0000E9375; TITLE: Gletki i prividenija; AUTHOR: Atanas Vangelov;
ISBN: B0000E9377; TITLE: Izbrani tvorbi; AUTHOR: Kiril Khristov;
ISBN: B0000E937L; TITLE: Komandirut na zonata: Razkazva; AUTHOR: Boris Popov;
ISBN: B0000E937O; TITLE: Aleko Konstantinov (Tvorcheski portreti); AUTHOR: Petko Totev;
ISBN: B0000E937S; TITLE: Suvremenniiat bulgarski roman: kum istoriia i teoriia na epichnoto v suvremennata bulgarska khudozhestvene proza; AUTHOR: Boian Nichev;
ISBN: B0000E938J; TITLE: Komunisticheskoto vuzpitanie na rabotnicheskata klasa: Sushtnost i nasoki; AUTHOR: Dimitur Dimov;
ISBN: B0000E939T; TITLE: Khudozhniki Chuvashii = The artists of Chuvashia; AUTHOR: Ninel Aleksandrovna Urgalkina;
ISBN: B0000E93BO; TITLE: Esteticheskie traktaty; AUTHOR: Nicolaie Milescu;
ISBN: B0000E93CK; TITLE: Izbrannoe; AUTHOR: Aleksandr Nikolaevich Afinogenov;
ISBN: B0000E93D5; TITLE: Khrustal: Roman (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Fedor Georgievich Kamanin;
ISBN: B0000E93F5; TITLE: Uzgleznot sevi: Stasti un apceres; AUTHOR: Uldis Zemzaris;
ISBN: B0000E93FA; TITLE: Kalna dvesele: Stasti un telojumi; AUTHOR: Ruta Berzina;
ISBN: B0000E93FR; TITLE: Istok i uste: Rasskazy i roman (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Aleksandr Rekemchuk;
ISBN: B0000E93G9; TITLE: Mozart a Praha: Tomislav Volek; AUTHOR: Tomislav Volek;
ISBN: B0000E93GU; TITLE: Ozvena; AUTHOR: Stefan Rysula;
ISBN: B0000E93HR; TITLE: Docheri Marksa; AUTHOR: Olga Borisovna Vorobeva;
ISBN: B0000E93JJ; TITLE: Scrieri pedagogice (Eminesciana); AUTHOR: Mihai Eminescu;
ISBN: B0000E93JX; TITLE: Episcopia Buzaului: Scurta prezentare istorica; AUTHOR: Gabriel Cocora;
ISBN: B0000E93K9; TITLE: Pietrele acestei case; AUTHOR: Alexei Rudeanu;
ISBN: B0000E93KI; TITLE: Opere complete; AUTHOR: Constantin Dobrogeanu-Gherea;
ISBN: B0000E93KJ; TITLE: Caietele Princepelui: Jurnalul unor romane; AUTHOR: Eugen Barbu;
ISBN: B0000E93KQ; TITLE: Productivitatea muncii si factorul uman; AUTHOR: Viorel I Cornescu;
ISBN: B0000E93L0; TITLE: Viata, poezie, proza-: Confesiunile lui Darie; AUTHOR: Zaharia Stancu;
ISBN: B0000E93L2; TITLE: Doamna Bruna din sonete = The Dark Lady of the sonnets; AUTHOR: Andrei Ion Deleanu;
ISBN: B0000E93LC; TITLE: Cucerirea cosmosului si progresul omenirii (Discobolul); AUTHOR: Martian I Niciu;
ISBN: B0000E93LD; TITLE: Reteaua cenusie; AUTHOR: Ilie Mocanu;
ISBN: B0000E93LE; TITLE: Rascoala lui Horea; AUTHOR: David Prodan;
ISBN: B0000E93M5; TITLE: Nabat: Roman; AUTHOR: Ivan Shevtsov;
ISBN: B0000E93O3; TITLE: Korni: Stikhi; AUTHOR: Kerim Kurbannepesov;
ISBN: B0000E93QG; TITLE: Lesnye shorokhi (In. Grachev, Aleksandr Matveevich-Skovoz martovskie snega povesti - Khabarovsk, 1975 - p 5-194); AUTHOR: Aleksandr Matveevich Grachev;
ISBN: B0000E93QP; TITLE: Kniga vernosti: Stikhi; AUTHOR: Leonid Vasilevich Reshetnikov;
ISBN: B0000E93RX; TITLE: Jumalaga, Kars ja Erzurum (Maarjamaa taskuraamat); AUTHOR: Aarand Roos;
ISBN: B0000E93S0; TITLE: Religioon ja kirik Eestis; AUTHOR: K Vimmsaare;
ISBN: B0000E93SA; TITLE: Kannatlikko Helena luggu, kes 22 aastat mitmes willetsusses olnud (In. Wagga Jenowewa ajalik elloaeg. - Tallinn, 1971.-p.79-125); AUTHOR: Berend Gildenmann;
ISBN: B0000E93SF; TITLE: Estonian literature in the early 1970s: Authors, books and trends of development; AUTHOR: Endel Mallene;
ISBN: B0000E93SH; TITLE: Kunstnik ja modell; AUTHOR: Martti Soosaar;
ISBN: B0000E93U6; TITLE: Kazakhskie muzykalnye instrumenty: Bolat Sarybaev; AUTHOR: Bolat Sarybaev;
ISBN: B0000E93UJ; TITLE: Satira i sovremennost; AUTHOR: Leonid Fedorovich Ershov;
ISBN: B0000E93VB; TITLE: Selva; AUTHOR: Maciej Kuczynski;
ISBN: B0000E93WW; TITLE: Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v kosmose: Pravovye voprosy; AUTHOR: Vladlen Stepanovich Vereshchetin;
ISBN: B0000E93X1; TITLE: Tempy i proportsii rasshirennogo sotsialisticheskogo vosproizvodstva v SSSR; AUTHOR: Viktor Konstantinovich Ozerov;
ISBN: B0000E93YA; TITLE: Strezhen (In. Lipatov, Vil Vladimirovich. - Skazanie o direktore Pronchatove. - Leningrad, 1977. - p.221-[397]); AUTHOR: Vil Lipatov;
ISBN: B0000E940U; TITLE: Udmurty: Opyt komponentnogo analiza etnosa; AUTHOR: Vladimir Vladimirovich Pimenov;
ISBN: B0000E9424; TITLE: Lirika; AUTHOR: Galaktion Vasilevich Tabidze;
ISBN: B0000E942D; TITLE: Gonets: Roman (In. Alimzhanov, Anuar. Strela Makhambeta. - Moskva, 1978. - p.231-446); AUTHOR: Anuar Alimzhanov;
ISBN: B0000E944G; TITLE: 50 let v kino (Memuary kinematografistov); AUTHOR: L. V Kuleshov;
ISBN: B0000E945L; TITLE: Exlibrisy 1967-1975; AUTHOR: Wiktor Zbigniew Langner;
ISBN: B0000E945N; TITLE: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1951-1976 (Dzieje UAM); AUTHOR: Seweryn Warsicki;
ISBN: B0000E9468; TITLE: Ksiazeta piastowscy Slaska; AUTHOR: Zygmunt Boras;
ISBN: B0000E946C; TITLE: Eksplozja demograficzna; AUTHOR: Edward Rosset;
ISBN: B0000E946O; TITLE: Kontynuacja " strony czynnej " w idealizmie niemieckim: (Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Gadamer) (Dissertationes Universitatis Varsoviensis); AUTHOR: Jan Ozarowski;
ISBN: B0000E9472; TITLE: Rozmaitosci romantyczne; AUTHOR: Maria Grabowska;
ISBN: B0000E947F; TITLE: Warszawska organizacja PPR 1942-1948; AUTHOR: Bogdan Hillebrandt;
ISBN: B0000E947R; TITLE: Pogranicze polsko-niemieckie jako pogranicze etnograficzne (Ser. Etnografia); AUTHOR: Zofia Staszczak;
ISBN: B0000E947W; TITLE: Druga armia Wojska Polskiego; AUTHOR: Kazimierz Kaczmarek;
ISBN: B0000E947Y; TITLE: Fotografia krakowska w latach 1840-1914: Zarys historii (Krakow dawniej i dzis); AUTHOR: Jerzy Kozinski;
ISBN: B0000E947Z; TITLE: Gorace dni kultury 1944-1948; AUTHOR: Ireneusz J Kaminski;
ISBN: B0000E948K; TITLE: Pamietnik; AUTHOR: Irena Solska;
ISBN: B0000E948W; TITLE: Mirgorod: Being a Continuation of Evenings In a Village Near Dikanka; AUTHOR: Nikolai Gogol;
ISBN: B0000E948X; TITLE: Blondin obeego tsveta; AUTHOR: Vladimir Maramzin;
ISBN: B0000E949C; TITLE: Wojciech Gerson 1831-1901: Katalog wystawy monograficznej; AUTHOR: Wojciech Gerson;
ISBN: B0000E94AF; TITLE: Problemy kryminologii: (dialektyka sytuacji kryminogennej); AUTHOR: Jerzy Bafia;
ISBN: B0000E94B7; TITLE: Inteligencja warszawska w koncu XIX wieku; AUTHOR: Janina Zurawicka;
ISBN: B0000E94BC; TITLE: Wobronie polskiego nieba (Biblioteka pamieci pokolen); AUTHOR: Rajmund Szubanski;
ISBN: B0000E94BM; TITLE: Opuscula inedita (Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia); AUTHOR: Jakub z Paradyza;
ISBN: B0000E94BV; TITLE: Powiesci nieboszczyka Pantofla; AUTHOR: Ludwik Sztyrmer;
ISBN: B0000E94BX; TITLE: Klaudia; AUTHOR: Aleksander Jackiewicz;
ISBN: B0000E94C9; TITLE: Sudba dramaturgii Pushkina: " Boris godunov, Malenkie tragedii; AUTHOR: O. M Feldman;
ISBN: B0000E94CD; TITLE: Po ikh sledam, po ikh dorogam: (N.A. Nekrasov i ego geroi); AUTHOR: N. A Nekrasov;
ISBN: B0000E94DE; TITLE: Filosofskie voprosy semantiki; AUTHOR: Miroslav Vladimirovich Popovich;
ISBN: B0000E94EF; TITLE: Ego nazovut generalom: Stranitsy zhizni Fridrikha Engelsa ; povest; AUTHOR: Vladimir Sergeevich Bushin;
ISBN: B0000E94FT; TITLE: The Preliminary Report of the National Reservoir Inundation Study; AUTHOR: LENIHAN (Daniel) et al;
ISBN: B0000E94G9; TITLE: The Pirelli pin-up calendar 1973; AUTHOR: Pirelli (Company);
ISBN: B0000E94GR; TITLE: Mr. A.K. Brohi, Counsel for Federation : reply to rejoinder by Mr. Z.A. Bhutto and Mr. Abdul Hafeez Pirzada in the Supreme Court of Pakistan, Rawalpindi, October 26, 1977; AUTHOR: A. K Brohi;
ISBN: B0000E94H6; TITLE: Bibliography on African Government documents : this list is arranged alphabetically by country and within each country by subject heading (i.e.descriptor); AUTHOR: African Training and Research Centre in Administration for Development;
ISBN: B0000E94HH; TITLE: The voyage of Mariner 10 : mission to Venus and Mercury (NASA SP-424); AUTHOR: James A Dunne;
ISBN: B0000E94HJ; TITLE: An analysis of the role of the US Office of Education and other selected Federal agencies in citizen education (HEW publication); AUTHOR: Ann Parker Maust;
ISBN: B0000E94IA; TITLE: Research aids : selected sources of information; AUTHOR: Gregory Diercks;
ISBN: B0000E94IC; TITLE: M. Napier Waller, 1893-1972; AUTHOR: National Gallery of Victoria;
ISBN: B0000E94ID; TITLE: Structure and drafting of safeguards regulatory documents (Report no.NUREG-0377); AUTHOR: Battelle Memorial Institute;
ISBN: B0000E94IU; TITLE: Elimu ya chakula; AUTHOR: Fatuma Sakara;
ISBN: B0000E94IX; TITLE: How to operate an energy advisory service : final report (Report no.HCP/W2977-05/1, 2 and 3); AUTHOR: Gale Tenen Spak;
ISBN: B0000E94J6; TITLE: Carcinogens-regulation and control : a management guide (DHEW publication); AUTHOR: National Institute for Occupational Safety and Health;
ISBN: B0000E94J7; TITLE: Final report of the Multifamily Property Utilization TaskForce; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E94JN; TITLE: The Indians of Chico Rancheria; AUTHOR: Dorothy J., Illustrated By Sandy Thornton Hill;
ISBN: B0000E94JS; TITLE: Finance Docket no.27972 : Louisville and Nashville Railroad Company trackage rights ... Finance docket no. 28464 : Louisville and Nashville Railroad Company ... Company at Munster, Lake County, Indiana; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E94KF; TITLE: Mpi and Lolo-Burmese microlinguistics (Monumenta serindica); AUTHOR: James A Matisoff;
ISBN: B0000E94KG; TITLE: Zangskar vocabulary : a Tibetan dialect spoken in Kashmir (Monumenta serindica); AUTHOR: Michiyo Hoshi;
ISBN: B0000E94M1; TITLE: The Papalagi: Speeches of Tuiavii of Tiavea, a samoau chief; AUTHOR: Tuiavii;
ISBN: B0000E94ME; TITLE: From dissociation to rehabilitation: Report of an experiment to promote self employment in an urban area (Women in a developing economy); AUTHOR: Devaki Jain;
ISBN: B0000E94MF; TITLE: The law of business organisations in East and Central Africa : text, problems, cases, and materials : laws of companies, partnerships, co-operative societies, and public corporations; AUTHOR: John W. Chesterman, M. R. Katende;
ISBN: B0000E94MM; TITLE: Prospectus for the Arion Press edition of Moby-Dick; AUTHOR: Arion Press;
ISBN: B0000E94N3; TITLE: Frelimo militant: The story of Ingwane from Mocambique, an ordinary, yet extraordinary, man, awakened; AUTHOR: Ndabaningi Sithole;
ISBN: B0000E94N4; TITLE: Malays and modernization: Asociological interpretation; AUTHOR: Seong Chee Tham;
ISBN: B0000E94N6; TITLE: Netaji : dead or alive?; AUTHOR: Samar Guha;
ISBN: B0000E94N8; TITLE: God so loves the world: The immaturity of world Christianity; AUTHOR: A.J. van der Bent;
ISBN: B0000E94NT; TITLE: Lohia: A study; AUTHOR: Nanak Chand Mehrotra;
ISBN: B0000E94NY; TITLE: Sacred and useful plants and trees of Nepal: In religions, myths mythologies & medicines of Hindus & Buddhists; AUTHOR: Trilok Chandra Majupuria;
ISBN: B0000E94NZ; TITLE: The Nepal festivals: With some articles enquiring into Nepalese arts, religion and culture ; Dhurba K. Deep; AUTHOR: Dhurba Krishna Deep;
ISBN: B0000E94O0; TITLE: History of Purnea c1722-1793; AUTHOR: R Mishra;
ISBN: B0000E94O1; TITLE: The Tughluqs : years of experiments; AUTHOR: Syama Prasad Basu;
ISBN: B0000E94O3; TITLE: Swami Ramakrishnananda: The Apostle of Sri Ramakrishna to the South; AUTHOR: Swami Tapasyananda;
ISBN: B0000E94OB; TITLE: Economics of North Bihar: A case study; AUTHOR: Prabodh Kumar Jha;
ISBN: B0000E94OC; TITLE: Labour and industrial legislation towards social engineering : a book on labour problems & social welfare; AUTHOR: H. C. Modi, Sudarshan. Modi;
ISBN: B0000E94OD; TITLE: The yesterdays of my life; AUTHOR: Perin C Mehta;
ISBN: B0000E94OF; TITLE: Last days of Jawaharlal Nehru; AUTHOR: H. V. Kamath;
ISBN: B0000E94OH; TITLE: Nepali literature: Background & history; AUTHOR: Abhi Subedi;
ISBN: B0000E94ON; TITLE: Views on cinema; AUTHOR: Mrinal Sen;
ISBN: B0000E94OO; TITLE: Analytical study of four Nikayas; AUTHOR: Dipak Kumar Barua;
ISBN: B0000E94OT; TITLE: History of Tamilnad; AUTHOR: N Subrahmanian;
ISBN: B0000E94OV; TITLE: Two towards Kantipur; AUTHOR: Mani Dixit;
ISBN: B0000E94OZ; TITLE: The church amidst politics and revolution; AUTHOR: Sehon Goodridge;
ISBN: B0000E94P0; TITLE: The life of Sir Ponnambalam Ramanathan; AUTHOR: M Vythilingam;
ISBN: B0000E94P4; TITLE: The Lok Sabha elections in India: A study in statistics; AUTHOR: N. D Arora;
ISBN: B0000E94P6; TITLE: Ethical attitudes of Indian managers; AUTHOR: Arun Monappa;
ISBN: B0000E94PC; TITLE: Linguistics and poetics: An essay in literary criticism; AUTHOR: Saad M Gamal;
ISBN: B0000E94PS; TITLE: A correspondence on Indian Freedom Movement; AUTHOR: Khazan Singh;
ISBN: B0000E94Q8; TITLE: Annual report; AUTHOR: Petro-Canada Exploration Inc;
ISBN: B0000E94QD; TITLE: [Catalogues]; AUTHOR: Maric Books;
ISBN: B0000E94QH; TITLE: BER-BEO trends: A statistical analysis of economic trends; AUTHOR: University of Stellenbosch;
ISBN: B0000E94QJ; TITLE: Social science forum; AUTHOR: Churchlands College;
ISBN: B0000E94QT; TITLE: Year book; AUTHOR: Dunmow (Rural District Council);
ISBN: B0000E94QX; TITLE: Looking at Lympstone; AUTHOR: Lympstone Society;
ISBN: B0000E94R0; TITLE: How the growing city monster swallows heedless nations (Under the Minister Clock); AUTHOR: Crusader;
ISBN: B0000E94R1; TITLE: A simple layout of central and automatic outflows, actions of the mediators ; and some drugs which act on adrenergic receptors; AUTHOR: A. K Jamil;
ISBN: B0000E94RH; TITLE: Report of the Local Government Reorganisation (District number three-Shrewsbury) Joint Committee; AUTHOR: Shrewsbury and Atcham (Shropshire);
ISBN: B0000E94RN; TITLE: Nav Nirman & political change in India : from Gujarat 1974 to New Delhi 1977; AUTHOR: Pravin N. Sheth;
ISBN: B0000E94RX; TITLE: Shakespeare studies; AUTHOR: Paul Gotch;
ISBN: B0000E94RY; TITLE: The Rise of the Jamahereya : The Era of the Masses; AUTHOR: Ahmed M. Ashiurakis and Kamal Thabet;
ISBN: B0000E94RZ; TITLE: Transfer of Western development model to Asia and its impact (ACDA occasional papers Series); AUTHOR: Inayatullah;
ISBN: B0000E94S0; TITLE: Literature and modern West African Culture; AUTHOR: D. Ibe Nwoga;
ISBN: B0000E94SD; TITLE: Annual report of the County trading standards officer; AUTHOR: South Glamorgan (Wales);
ISBN: B0000E94SE; TITLE: Poem for the feast of Saturn; AUTHOR: Wladyslaw Potocki;
ISBN: B0000E94SQ; TITLE: Opera theoretica (Corpus scriptorum de musica); AUTHOR: Jean Tinctoris;
ISBN: B0000E94SZ; TITLE: Information on music : a handbook of reference sources in European languages; AUTHOR: Guy A. Ferris, Sharon Paugh. ; Olszewski, Ann G. Marco;
ISBN: B0000E94TJ; TITLE: Some considerations on the Stelae of Assur; AUTHOR: Claudio Saporetti;
ISBN: B0000E94TL; TITLE: Tell al-Fakhar (Kurru hanni), a dimtu-Settlement: Excavation report (Assur); AUTHOR: Yasin M Al-Khalesi;
ISBN: B0000E94TV; TITLE: Census-catalogue of manuscript sources of polyphonic music. 1400-1500 (Renaissance manuscript studies); AUTHOR: University of Illinois at Urbana-Champaign;
ISBN: B0000E94U0; TITLE: A Chinese-English dictionary; AUTHOR: Peking Foreign Languages School;
ISBN: B0000E94U4; TITLE: Annual report; AUTHOR: Hokkaido Daigaku;
ISBN: B0000E94U6; TITLE: Kauto Gakuin University Economic Review; AUTHOR: Kauto Gakuin University;
ISBN: B0000E94U7; TITLE: Bulletins; AUTHOR: Nanzan Institute for religion and culture;
ISBN: B0000E94UB; TITLE: [A collection of programme notes and other essays, principally on W.A. Mozart]; AUTHOR: John L. H Sibbons;
ISBN: B0000E94UZ; TITLE: Altro Polo: A Volume of Italian Studies.; AUTHOR: Richard & CRESCIANI, Gianfranco eds. BOSWORTH;
ISBN: B0000E94ZW; TITLE: Poisk: Stikhi (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Boris Nikolaevich Golubev;
ISBN: B0000E9532; TITLE: Songs of Armenia : selected poems = Pesni ob Armenii : izbrannye stikhi; AUTHOR: Gevorg Emin;
ISBN: B0000E954I; TITLE: Zbor tvorau; AUTHOR: IAnka Kupala;
ISBN: B0000E957H; TITLE: Pokloni Narodnom muzeju oktobar 1944-oktobar 1974; AUTHOR: Narodni muzej u Beogradu;
ISBN: B0000E957K; TITLE: Mediana; AUTHOR: Narodni muzej u Nisu;
ISBN: B0000E957N; TITLE: Ustav Socijalisticke Autonomne Pokrajine Vojvodine (In. Serbia. Socialist Republic. Constitution. Beograd, 1974. p.265492); AUTHOR: Vojvodina (Socialist Autonomous Province);
ISBN: B0000E957P; TITLE: Tito i narodnooslobodilacka borba u delima samoukih likovnih umetnika: Izlozba posvecena jubilejima druga Tita; AUTHOR: Galerija samoukih likovnih umetnika u Svetozarevu;
ISBN: B0000E957S; TITLE: Filakteriji, enamluci, pripojasnice; AUTHOR: Bojana Radojkovic;
ISBN: B0000E957T; TITLE: Grcko-ilirsko blago; AUTHOR: Narodni muzej u Beogradu;
ISBN: B0000E9581; TITLE: Orijentalni tepisi i cilimi = [Oriental rugs and carpets] (Muzejske zbirke); AUTHOR: Dobrila Stojanovic;
ISBN: B0000E9584; TITLE: Iz naseg romantizma (Jedinstvo); AUTHOR: Vladeta Vukovic;
ISBN: B0000E9585; TITLE: Dimitrije Tucovic i drugi socijalisti o ekonomskoj politici Srpske vlade 19031914 (Institut za istoriju radnickog pokreta Srbije. Monografije); AUTHOR: Ivan Kovacevic;
ISBN: B0000E9587; TITLE: Srpske skole na Kosovu u devetnaestom veku (Jedinstvo); AUTHOR: Svetozar Canovic;
ISBN: B0000E958A; TITLE: Pravila o organizaciji i radu organizacije sindikata u OUR ZTP Beograd; AUTHOR: Zeleznicko transportno preduzece u Beogradu;
ISBN: B0000E958E; TITLE: Tragom prah: Poema (Knjizevnost i umetnost); AUTHOR: Branislav Petrovic;
ISBN: B0000E958G; TITLE: Nauka i drustvo: Izabrani radovi, prilozi zivotopisu; AUTHOR: Pavle Savic;
ISBN: B0000E958N; TITLE: S poti do zmage; AUTHOR: Cene Kranjc;
ISBN: B0000E958S; TITLE: Samoupravna delavska kontrola (Druzbeno izobrazevanje); AUTHOR: Zdravko Troha;
ISBN: B0000E9590; TITLE: Samoupravno druzbeno planiranje (Druzbeno izobrazevanje); AUTHOR: Miran Potrc;
ISBN: B0000E9592; TITLE: Narodnoosvobodilni boj na Jadranu in slovenski pomorscaki (Knjiznica NOV in POS); AUTHOR: Janez Tomsic;
ISBN: B0000E9595; TITLE: Stol v petih tisocletjih (Razstava v arkadah); AUTHOR: Vesna Bucic;
ISBN: B0000E959C; TITLE: Komentarji (In. Cundric, Valentin. Mnemosinina stela. - Trst, Koper, 1976. - p.[2-13]); AUTHOR: Valentin Cundric;
ISBN: B0000E959D; TITLE: Zeleni bunker (Pesniski list); AUTHOR: Jasa Zlobec;
ISBN: B0000E959E; TITLE: Obute in bose (Pesniski list); AUTHOR: Marko Kravos;
ISBN: B0000E959F; TITLE: Biobibliografija akademika Maksa Samca (Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti); AUTHOR: Vlasta Zigon;
ISBN: B0000E959G; TITLE: Krogi navznoter; AUTHOR: Edvard Kocbek;
ISBN: B0000E959I; TITLE: Zvezde; AUTHOR: Tomaz Salamun;
ISBN: B0000E959J; TITLE: Ples rdecega jelena (Slovenske vecernice); AUTHOR: Vlado Firm;
ISBN: B0000E959K; TITLE: Dialektika; AUTHOR: Branko Rudolf;
ISBN: B0000E959L; TITLE: Propolis: Zdravilo jutrisnjega dne; AUTHOR: Mitja Vosnjak;
ISBN: B0000E959V; TITLE: 99d: Radiotehnika v slovenskem osvobodilnem boju; AUTHOR: Vida Tom-Lasic;
ISBN: B0000E95AC; TITLE: Amfora e fundosur (Drita); AUTHOR: Adem Gajtani;
ISBN: B0000E95AT; TITLE: Era e fjetur (Drita); AUTHOR: Rrustem Berisha;
ISBN: B0000E95AU; TITLE: Ora (Drita); AUTHOR: Din Mehmeti;
ISBN: B0000E95AV; TITLE: Gurgurina (Drita); AUTHOR: Abdylazis Islami;
ISBN: B0000E95B3; TITLE: Tri drama (Drama); AUTHOR: Jusuf Kelmendi;
ISBN: B0000E95BQ; TITLE: August, the month of winds: A story for schoolchildren; AUTHOR: Vladislav Krapivin, Raissa Bobrova and Katherine Judelson;
ISBN: B0000E95C0; TITLE: Zheleznye dorogi Litvy; AUTHOR: Gerasimas Kosakovskis;
ISBN: B0000E95C7; TITLE: Miusskie povesti; AUTHOR: Mikhail Andreevich Nikulin;
ISBN: B0000E95CT; TITLE: Od Sterije do Nusica: Izvorno u srpskoj komediji i glumi; AUTHOR: Muzej pozorisne umetnosti SR Srbije;
ISBN: B0000E95CX; TITLE: Brodarstvo Istre u doba propadanja jedrenjaka i stvaranja parobrodarstva; AUTHOR: Radojica F Barbalic;
ISBN: B0000E95D1; TITLE: Kontenerizacija transporta; AUTHOR: Risto Perisic;
ISBN: B0000E95D3; TITLE: Facts about Socialist Republic Bosnia-Herzegovina; AUTHOR: Jugoslovenska revija (Firm);
ISBN: B0000E95D4; TITLE: Informbiro : sta je to. Jugoslavija je rekla : ne (Kompas); AUTHOR: Savo Krzavac;
ISBN: B0000E95D7; TITLE: Finansijsko poslovanje organizacija udruzenog rada; AUTHOR: Bojan Defranceski;
ISBN: B0000E95D8; TITLE: Reprodukcija seljackog gazdinstva: Prilozi sociologiji sela i poljoprivrede (Nauka i univerzitet); AUTHOR: Vojin Radomirovic;
ISBN: B0000E95DA; TITLE: Sud (Ideje. Kolo 3); AUTHOR: Josif Trajkovic;
ISBN: B0000E95DL; TITLE: Sedmi kongres SUBNOR Jugoslavije: Zagreb 19, 20. i 21. jun 1974; AUTHOR: Savez udruzenja boraca Narodno-oslobodilackog rata Jugoslavije;
ISBN: B0000E95DX; TITLE: Imenami geroev; AUTHOR: Dominika Nikitichna Petrachenko;
ISBN: B0000E95H4; TITLE: Realizacja reformy rolnej na Pomorzu 1920-1938 (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe); AUTHOR: Franciszek Zmidzinski;
ISBN: B0000E95HG; TITLE: Tajna misja; AUTHOR: C. Northcote Parkinson;
ISBN: B0000E95HS; TITLE: Linie i dzwieki; AUTHOR: Maria Konopnicka;
ISBN: B0000E95K3; TITLE: Grona jarzebiny; AUTHOR: Ferdynand Zamojski;
ISBN: B0000E95K4; TITLE: Miedzy buntem a rezygnacja: O powiesciach Narcyzy Zmichowskiej (Historia i teoria literatury. Studia); AUTHOR: Maria Wozniakiewicz-Dziadosz;
ISBN: B0000E95KB; TITLE: Scenariusze filmowe; AUTHOR: Krzysztof Zanussi;
ISBN: B0000E95KF; TITLE: Drugi oddech; AUTHOR: Adam Zagajewski;
ISBN: B0000E95KK; TITLE: Troilus i Criseyda (Seria dawnej literatury angielskiej); AUTHOR: Geoffrey Chaucer;
ISBN: B0000E95KQ; TITLE: Polska sztuka stosowana XX wieku; AUTHOR: Irena Huml;
ISBN: B0000E95L7; TITLE: Ciemne drogi szalentwa (Biblioteka romantyczna); AUTHOR: Alina Kowalczykowa;
ISBN: B0000E95L9; TITLE: Wojna futbolowa (Biblioteka literatury faktu); AUTHOR: Ryszard Kapuscinski;
ISBN: B0000E95LF; TITLE: Wczoraj, dzis i - (Biblioteka literatury faktu); AUTHOR: Zbigniew Kwiatkowski;
ISBN: B0000E95LM; TITLE: Karpaty (Biblioteczka geograficzna " Swiat); AUTHOR: Jerzy Kondracki;
ISBN: B0000E95LO; TITLE: Sztuka typograficzna dawnej Warszawy: Katalog wystawy; AUTHOR: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie;
ISBN: B0000E95LS; TITLE: Pamiatki Soplicy (Biblioteka klasyki polskiej i obcej); AUTHOR: Henryk Rzewuski;
ISBN: B0000E95M1; TITLE: Polka na francuskim tronie; AUTHOR: Ryszard Zielinski;
ISBN: B0000E95MF; TITLE: Osnovanie Peterburga; AUTHOR: V. V Mavrodin;
ISBN: B0000E95NF; TITLE: Czerwony kapelusz; AUTHOR: Bruce Marshall;
ISBN: B0000E95O0; TITLE: Czerwony hrabia Karol Brzostowski; AUTHOR: Julian Bartys;
ISBN: B0000E95PI; TITLE: Na progu nowego teatru 19081924 (His. Pisma); AUTHOR: Leon Schiller;
ISBN: B0000E95Q4; TITLE: Kalisz (Piekno Polski); AUTHOR: Tadeusz Chrzanowski;
ISBN: B0000E95R0; TITLE: Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945; AUTHOR: Krzysztof Dunin-Wasowicz;
ISBN: B0000E95RA; TITLE: Rodnik probivaet kamni: Roman (Novinki Sovremennika); AUTHOR: Ivan Lazutin;
ISBN: B0000E95SI; TITLE: Likholete: Roman; AUTHOR: Oleg Evgenevich Kirillov;
ISBN: B0000E95TJ; TITLE: Arkhitektura goroda Frunze; AUTHOR: Valentin Vitalevich Kurbatov;
ISBN: B0000E95V7; TITLE: Razvitie poligrafii i pechati v Tatari; AUTHOR: V. Z Gafurov;
ISBN: B0000E95V9; TITLE: Dekorativnoe oformlenie drevnerusskikh knig: Novgorod i Pskov, XIIXVvv; AUTHOR: T. V Ilina;
ISBN: B0000E95WC; TITLE: Sve samlji: Pesme (Konkurs udruzenih beogradskih izdavaca); AUTHOR: Branislav Petrovic;
ISBN: B0000E95WF; TITLE: Iz politicke istorije jugoslovenskih naroda XIX i XX vek; AUTHOR: Ljubinka Ciric-Bogetic;
ISBN: B0000E95WL; TITLE: Petrov-Vodkin: [albom] (Obraz i tsvet); AUTHOR: K. S Petrov-Vodkin;
ISBN: B0000E95X8; TITLE: Internatsionalnoe i natsionalnoe v latyshskikh poslovitsakh i pogovorkakh; AUTHOR: Elza Kokare;
ISBN: B0000E95XP; TITLE: Sobrani dela; AUTHOR: Stale Popov;
ISBN: B0000E95XR; TITLE: Teskobe (Savremena poezija); AUTHOR: Ljubica Miletic;
ISBN: B0000E95XS; TITLE: Pevanja na viru (Savremena poezija); AUTHOR: Miodrag Pavlovic;
ISBN: B0000E95XW; TITLE: Negde je cas; AUTHOR: Luki and Velimir Luki:c;
ISBN: B0000E95XX; TITLE: Svrab; AUTHOR: Milutin Petrovic;
ISBN: B0000E95XZ; TITLE: Carna ptica; AUTHOR: Bozidar Timotijevic;
ISBN: B0000E95Y1; TITLE: Velika dnevna muzika; AUTHOR: Draginja Urosevic;
ISBN: B0000E95Y4; TITLE: Ispred praga: Pripovetke i drame (Jugoslovenski pisci. proza); AUTHOR: Du Vasiljev and Du:san Vasiljev;
ISBN: B0000E95Y7; TITLE: Spisak gresaka: Pripovetke (Savremena proza 1976); AUTHOR: Danilo Nikolic;
ISBN: B0000E95Y9; TITLE: Plamen i mocvare; AUTHOR: Miroslav Savicevic;
ISBN: B0000E95YA; TITLE: Osecaj i mera: O psihofizickim osnovima saznanja (Masovne komunikacije i drustvo); AUTHOR: Predrag Ognijenovic;
ISBN: B0000E95YI; TITLE: Jutro na Dunavu (Savremena poezija); AUTHOR: Jovan Petrovic-Podunavski;
ISBN: B0000E95YM; TITLE: Crkva Svetih apostola u Peckoj patrijarsiji (Umetnicki spomenici u Jugoslaviji); AUTHOR: Radivoje Ljubinkovic;
ISBN: B0000E95YN; TITLE: Put i sjaj (Savremenici); AUTHOR: Milovan Danojlic;
ISBN: B0000E95YP; TITLE: Pesme otadzbini; AUTHOR: Aleksa J Kovacevic;
ISBN: B0000E95Z0; TITLE: Smrt gospodina Goluze: Novele (Konkurs udruzenih beogradskih izdavaca); AUTHOR: Branimir Scepanovic;
ISBN: B0000E95Z1; TITLE: Zvuci sa Parnasa: Muzika i muzicki instrumenti u literaturi i umetnosti Helena; AUTHOR: Aleksandar Novakovic;
ISBN: B0000E95Z2; TITLE: Pripovijetke (Jelen); AUTHOR: Josip Kozarac;
ISBN: B0000E95Z3; TITLE: Slikar Ivan Zasche: 18251863 (Povijesni muzej Hrvatske. Monografija); AUTHOR: Marijana Schneider;
ISBN: B0000E95Z7; TITLE: Hrvatska drama od Demetra do Senoe (Knjiznica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj bastini); AUTHOR: Nikola Batusic;
ISBN: B0000E95Z8; TITLE: Opstina u Srbija: 18391918 : pravno-politicka i socioloska studija; AUTHOR: Ruzica Guzina;
ISBN: B0000E95ZE; TITLE: Izabrane pjesme (Biblioteka suvremenih pisaca); AUTHOR: Zvane Crnja;
ISBN: B0000E95ZF; TITLE: Spaljene duse: Roman; AUTHOR: Ivan Brajdic;
ISBN: B0000E95ZH; TITLE: Urbs & logos: Ogledi iz simbologije grada (Biblioteka Misao); AUTHOR: Bogdan Bogdanovic;
ISBN: B0000E95ZI; TITLE: Vidokrug apsoluta: Prilog indiskutabilnoj diagnostici nihilizma (Razlog); AUTHOR: Branko Despot;
ISBN: B0000E95ZK; TITLE: Drame (Suvremeni hrvatski pisci); AUTHOR: Nedjeljko Fabrio;
ISBN: B0000E95ZN; TITLE: Naucno-tehnicki recnik: Englesko-srpskohrvatski; AUTHOR: Relja Popic;
ISBN: B0000E95ZT; TITLE: Alfred Whitehead kao metafizicar; AUTHOR: Dejan Jelovac;
ISBN: B0000E95ZU; TITLE: Povijest glazbe (Biblioteka povijesti); AUTHOR: Josip Andreis;
ISBN: B0000E95ZW; TITLE: Kruh i voda (Biblioteka suvremenih pisaca); AUTHOR: Neven Jelicic;
ISBN: B0000E95ZY; TITLE: Pohvala jastvu (Biblioteka suvremenih pisaca); AUTHOR: Veljko Vucetic;
ISBN: B0000E95ZZ; TITLE: Brod u boci: Pjesme i sansone (Biblioteka itd); AUTHOR: Arsen Dedic;
ISBN: B0000E9600; TITLE: Nevine travke (Biblioteka suvremenih pisaca); AUTHOR: Antun Mladen Vranjes;
ISBN: B0000E9602; TITLE: Kako san voli tebe i grad (Biblioteka suvremenih pisaca); AUTHOR: Stjepan Benzon;
ISBN: B0000E9604; TITLE: Zachatie: Povest; AUTHOR: Atanas Teodorov;
ISBN: B0000E9607; TITLE: Suvremenni poeti; AUTHOR: Stefan Kolarov;
ISBN: B0000E960D; TITLE: Georgi Karaslavov (Literaturni anketi); AUTHOR: Stefan Kolarov;
ISBN: B0000E960J; TITLE: Mezhdu dva praznika; AUTHOR: Kolo Sevov;
ISBN: B0000E960M; TITLE: Malki neshta; AUTHOR: Ivan Paunovski;
ISBN: B0000E960O; TITLE: Poetikata na Aleko Konstantinov i nasheto literaturno razvitie; AUTHOR: Stefan Stefanov Elevterov;
ISBN: B0000E960V; TITLE: I te sa khora: Tragikomichni istorii s bulgarski pisateli; AUTHOR: Ivan Bogdanov;
ISBN: B0000E9611; TITLE: Bulgarska monumentalna skulptura: Razvitie i problemi; AUTHOR: Veneta Ivanova;
ISBN: B0000E9614; TITLE: Subota 23 (Suvremenna bulgarska drama); AUTHOR: Stefan Tsanev;
ISBN: B0000E961S; TITLE: Imeni Komsomola; AUTHOR: Pavel Sergeevich Vorobev;
ISBN: B0000E961W; TITLE: Klassiki i sovremenniki: Stati; AUTHOR: Guram Levanovich Asatiani;
ISBN: B0000E962G; TITLE: Izbrannye fotografii; AUTHOR: Mark Redkin;
ISBN: B0000E966C; TITLE: Trevoga: Povesti; AUTHOR: Boris Ivanovich Zhilin;
ISBN: B0000E966E; TITLE: Kniga v Rossii v XI-XIII vv; AUTHOR: Boris Viktorovich Sapunov;
ISBN: B0000E969Y; TITLE: Problema sotsialnykh interesov v leninizme; AUTHOR: Vladimir Nikolaevich Lavrinenko;
ISBN: B0000E96DV; TITLE: V srazhenii za Kharkov; AUTHOR: Ivan mefodievich Managarov;
ISBN: B0000E96GD; TITLE: Sodobni svet in mi: Izbor clankov, predavanj in govorov o problemih mednarodnih odnosov; AUTHOR: Lazar Mojsov;
ISBN: B0000E96GF; TITLE: Boj za severno slovensko mejo 1918-1919; AUTHOR: Lojze Ude;
ISBN: B0000E96GH; TITLE: Kresnice; AUTHOR: Milan Klec;
ISBN: B0000E96GI; TITLE: Vonj po jeseni; AUTHOR: Ivo Zorman;
ISBN: B0000E96GN; TITLE: Deveti kongres Zveze socialisticne mladine Slovenije; AUTHOR: Zveza socialisticne mladine Slovenije;
ISBN: B0000E96GO; TITLE: Mrzli viharji, jezne domacije; AUTHOR: Dimitrij Rupel;
ISBN: B0000E96GR; TITLE: Tematska struktura prvega Sabovega canzioniera: Poglavje iz doktorske disertacije troje tem v genezi Sabove poezije; AUTHOR: Atilij Rakar;
ISBN: B0000E96GT; TITLE: Resolucija VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije; AUTHOR: Zveza komunistov Slovenije;
ISBN: B0000E96GY; TITLE: Grafika; AUTHOR: Karel Zelenko;
ISBN: B0000E96GZ; TITLE: Domovina; AUTHOR: Velimir Milosevic;
ISBN: B0000E96H0; TITLE: Kazensko pravo: Splosni del; AUTHOR: Ljubo Bavcon;
ISBN: B0000E96H2; TITLE: Veliki anglesko- slovenski slovar = [The great English- Slovene dictionary]; AUTHOR: Anton Grad;
ISBN: B0000E96H5; TITLE: Referat Predsednika Tita ; Resoluciji ; Statut ZKJ; AUTHOR: Savez komunista Jugoslavije;
ISBN: B0000E96H6; TITLE: Med dvema domovinama: Crtice in clanki; AUTHOR: Ana Pracek-Krasna;
ISBN: B0000E96HA; TITLE: Balada o boru: Roman; AUTHOR: Nada Maticic;
ISBN: B0000E96HB; TITLE: Inventar najpomembnejse naravne dediscine Slovenije: Stanje leta 1975; AUTHOR: Slovenia (Socialist Republic);
ISBN: B0000E96HD; TITLE: Stolp iz voscilnic (Cebelica); AUTHOR: Ela Peroci;
ISBN: B0000E96HG; TITLE: Alica v ogledalu (Biseri); AUTHOR: Lewis Carroll;
ISBN: B0000E96HH; TITLE: Dragotin Kette (Znameniti Slovenci); AUTHOR: Juraj Martinovic;
ISBN: B0000E96HI; TITLE: Oton Zupancic (Znameniti slovenci); AUTHOR: Josip Vidmar;
ISBN: B0000E96HJ; TITLE: Ivan Cankar (Znameniti slovenci); AUTHOR: Dusan Moravec;
ISBN: B0000E96IW; TITLE: Lucian Blaga 18951961: Bio bibliografie; AUTHOR: Dimitrie Vatamaniuc;
ISBN: B0000E96IZ; TITLE: Fascinatia: Roman; AUTHOR: Laurentiu Fulga;
ISBN: B0000E96J1; TITLE: Personalitati iesene: Omagiu; AUTHOR: Ionel Maftei;
ISBN: B0000E96J9; TITLE: Scrieri; AUTHOR: Octav Botez;
ISBN: B0000E96JB; TITLE: Scrieri (Restitutio); AUTHOR: Spiridon Popescu;
ISBN: B0000E96JE; TITLE: Sansa: Roman; AUTHOR: Alexandru Simion;
ISBN: B0000E96KY; TITLE: K beregam Tigra: Povesti; AUTHOR: Khadzhi-Murat Magometovich Muguev;
ISBN: B0000E96KZ; TITLE: Kukla gospozhi Bark (In. Muguev, Khadzhi-Murat Magometovich. K beregam Tigra. povesti. - pereizd. - Ordzhonikidze, 1978.- p.215-[496]); AUTHOR: Khadzhi-Murat Magometovich Muguev;
ISBN: B0000E96MY; TITLE: Report on the general elections to the District/Taluka Panchayats, December 1975 : statistical; AUTHOR: Gujarat (India);
ISBN: B0000E96NI; TITLE: The Partnership, a History of the Apollo-Soyuz Test Project (NASA SP-4209) The NASA History Series; AUTHOR: Edward Clinton Ezell and Linda Neuman Ezell;
ISBN: B0000E96OP; TITLE: Lighthouses & lightships of the Northern Gulf of Mexico; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E96P4; TITLE: Index to case law; AUTHOR: B. L Goswamy;
ISBN: B0000E96PD; TITLE: Guideline for the development of a methodology for measuring level of effectiveness of physical protection facilities at fixed-site facilities (NUREG-0270); AUTHOR: MITRE Corporation;
ISBN: B0000E96R2; TITLE: A guide to the collections of records from the Goa Archives, Panaji; AUTHOR: Historical Archives of Goa;
ISBN: B0000E96R3; TITLE: The Colombo Plan, 1951-1976 : vision into reality; AUTHOR: P. R Chona;
ISBN: B0000E96R8; TITLE: Checkup : a national assessment of health awareness among 17-year-olds and young adults (Report no.08-H-01); AUTHOR: National Assessment of Educational Progress (Project);
ISBN: B0000E96RG; TITLE: Some hypotheses on skipjack (Katsuwonus pelamis) in the Pacific Ocean (Occasional paper no.7); AUTHOR: RE Kearney;
ISBN: B0000E96RH; TITLE: Factors in the design of appropriate economic projects for the Pacific (Occasional paper no.9); AUTHOR: Alan Bollard;
ISBN: B0000E96RI; TITLE: Estimates of catches of tunas and billfishes by the Japanese, Korean and Taiwanese longliners from within the 200 mile economic zone of the member countries ... Pacific Commission (Occasional paper no.10); AUTHOR: W. L Klawe;
ISBN: B0000E96S4; TITLE: Report on detailed survey of small scale industrial units in the urban areas of Meghalaya, 1972-73; AUTHOR: A. U Choudhury;
ISBN: B0000E96SK; TITLE: Off farm work by farmers; AUTHOR: Ray D Bollman;
ISBN: B0000E96T1; TITLE: Pedra redonda; AUTHOR: Luis Antonio Martins Mendes;
ISBN: B0000E96UZ; TITLE: Address by H.E. the President of the Republic of Chile... Augusto Pinochet Ugarte, on the third anniversary of the government, Santiago ... September 11, 1976; AUTHOR: Augusto Pinochet Ugarte;
ISBN: B0000E96VA; TITLE: Cuba Y La Casa De Austria; AUTHOR: Nicasio (1894-) Silverio Sainz;
ISBN: B0000E96VJ; TITLE: Los buitres burlados; AUTHOR: Pepe Mansilla;
ISBN: B0000E96W8; TITLE: Hacia la verdadera historia de Atahualpa; AUTHOR: Luis Andrade Reimers;
ISBN: B0000E96X6; TITLE: Autores santandereanos (Biblioteca Santander); AUTHOR: Roberto Harker Valdivieso;
ISBN: B0000E96YG; TITLE: Poesia Pois É Poesia : 1950-1975; AUTHOR: Decio Pignatari;
ISBN: B0000E96YZ; TITLE: Norte oito quatro; AUTHOR: Carvalho Netto;
ISBN: B0000E971B; TITLE: Hombres y rejas; AUTHOR: Juan Seoane Corrales;
ISBN: B0000E971J; TITLE: La casa de la Magdalena; AUTHOR: Jorge Aliaga Cacho;
ISBN: B0000E971Q; TITLE: Rugendas no Brasil; AUTHOR: Newton Carneiro;
ISBN: B0000E973E; TITLE: Como um veleiro no tempo: Poemas; AUTHOR: Carmen Vianna;
ISBN: B0000E973G; TITLE: 5 mestres brasileiros: Pintores constructivistas Tarsila, Volpi, Dacosta, Ferrari, Valentim; AUTHOR: Roberto Pontual;
ISBN: B0000E975F; TITLE: Interpretazione del Verga: Saggi e ricerche (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Gaetano Ragonese;
ISBN: B0000E975M; TITLE: Ricerche di cultura poetica indoeuropea (Orientamenti linguistici); AUTHOR: Enrico Campanile;
ISBN: B0000E975O; TITLE: La " Pasubio sul fronte russo (Protagonisti); AUTHOR: Vittorio Luoni;
ISBN: B0000E975W; TITLE: I Cavalieri di Malta in Liguria; AUTHOR: Lorenzo Tacchella;
ISBN: B0000E975Y; TITLE: Miti di Calabria; AUTHOR: Alfredo Di Laura;
ISBN: B0000E975Z; TITLE: La teologia dellimmagine in San Bonaventura ( " Presenza culturale " ); AUTHOR: Cornelio B Del Zotto;
ISBN: B0000E9761; TITLE: Siena Nel Trecento: Assetto urbano e strutture edilizie; AUTHOR: Duccio Balestracci and Gabriella Piccinni;
ISBN: B0000E9767; TITLE: La forza lavoro femminile.; AUTHOR: Fiorella Padoa Schioppa;
ISBN: B0000E976L; TITLE: Sette anni nella " Julia: Diario di un sottufficiale del Battaglione Alpini " Cividale; AUTHOR: Augusto Noacco;
ISBN: B0000E976N; TITLE: Pascoli, Gozzano e i crepuscolari (Letteratura italiana Laterza); AUTHOR: Giuseppe Savoca;
ISBN: B0000E976P; TITLE: Museo delle legature Weil Weiss alla Trivulziana (Musei e gallerie di Milano); AUTHOR: Museo delle legature Weil Weiss alla Trivulziana;
ISBN: B0000E9770; TITLE: Lettere a Leo Jogiches (I fatti e le idee, saggi e biografie ; 257); AUTHOR: Rosa Luxemburg;
ISBN: B0000E9771; TITLE: Conversazioni con Danilo Dolci (Saggi); AUTHOR: Giacinto Spagnoletti;
ISBN: B0000E9779; TITLE: Sotto le mura di Parigi: Storie e leggende di romini e pupi; AUTHOR: Vincenzo Di Maria;
ISBN: B0000E977C; TITLE: William Morris e lideologia dellarchitettura moderna (Universale Laterza); AUTHOR: Mario Manieri Elia;
ISBN: B0000E977E; TITLE: Quale cinema per gli anni 80?: I meccanismi della produzione e della distrinuzione cinematografica : dalla crisi ai progetti di riforma (Quaderni Guaraldi); AUTHOR: Nanni Loy;
ISBN: B0000E977F; TITLE: La fabbrica dei disoccupati: Scuola e occupazione giovanile in una inchiesta sugli Istituti tecnici industriali nel Mezzogiorno (Gli strumenti); AUTHOR: Rosanna Emma;
ISBN: B0000E977I; TITLE: La controriforma universitaria: Da Gonella a Malfatti (Nuova informazione); AUTHOR: Alberto Giasanti;
ISBN: B0000E977Z; TITLE: Scuola serrata; AUTHOR: Armando Tagliavento;
ISBN: B0000E9784; TITLE: Romolo Murri nella storia politica e religiosa del suo tempo (Orientementi); AUTHOR: Sandro Fontana;
ISBN: B0000E9785; TITLE: Brecht e Benjamin: Scienza della letteratura e ermeneutica materialista (Mediazioni); AUTHOR: Ferruccio Masini;
ISBN: B0000E9786; TITLE: Il PCI ieri e oggi (Orientamenti); AUTHOR: Pier Antonio Graziani;
ISBN: B0000E978B; TITLE: " Inferno e " cielo: Tipologia e funzione del " meraviglioso nella Liberata (Strumenti di ricerca); AUTHOR: Guido Baldassarri;
ISBN: B0000E978D; TITLE: Sociolinguistica (Collana di letture critiche e filosofiche); AUTHOR: Augusto Simonini;
ISBN: B0000E978F; TITLE: Proposte per cambiare; AUTHOR: Italo Pietra;
ISBN: B0000E978I; TITLE: Palamede: G. Gravina (Scuola e ricerca); AUTHOR: Giovanni Vincenzo Gravina;
ISBN: B0000E978J; TITLE: Storia di Antigone da Sofocle al Living Theatre: Un mito nel teatro occidentale (Mediazioni); AUTHOR: Cesare Molinari;
ISBN: B0000E978N; TITLE: Esperienza operaia, coscienza di classe e psicologia del lavoro (Serie politica); AUTHOR: Ivar Oddone;
ISBN: B0000E9797; TITLE: Lingua di falce: Romanzo; AUTHOR: Gavino Ledda;
ISBN: B0000E979N; TITLE: Tutti figli di Dio; AUTHOR: Carmen Pettoello Morrone;
ISBN: B0000E979O; TITLE: La Sardegna nuragica; AUTHOR: Massimo Pittau;
ISBN: B0000E979R; TITLE: Elzeviri di ieri e di oggi; AUTHOR: Fiore Moresco;
ISBN: B0000E97AJ; TITLE: Baracca e burattini; AUTHOR: Pino Capellini;
ISBN: B0000E97AL; TITLE: Storia politica della grande guerra 1915-1918 (Universale Laterza); AUTHOR: Piero Melograni;
ISBN: B0000E97AR; TITLE: Cinema oggi (Cercare insieme); AUTHOR: Flavio Vergerio;
ISBN: B0000E97B0; TITLE: La dimensione anarchica (Biblioteca delle collane " Anteo e " La rivolta); AUTHOR: Alfredo M Bonanno;
ISBN: B0000E97B1; TITLE: Gioacchino Volpe (Gli storici); AUTHOR: Innocenzo Cervelli;
ISBN: B0000E97B4; TITLE: LArmata Rossa e le sue uniformi (19171945); AUTHOR: Elio Del Giudice;
ISBN: B0000E97BA; TITLE: Poetica bramantesca tra Quattrocento e Cinquecento; AUTHOR: Claudio Tiberi;
ISBN: B0000E97BG; TITLE: Storia e storiografia dei movimenti cattolici in Italia; AUTHOR: Fausto Fonzi;
ISBN: B0000E97BH; TITLE: I problemi della politica economica (Biblioteca moderna di economia); AUTHOR: Siro Lombardini;
ISBN: B0000E97BM; TITLE: La Versilia nel Risorgimento; AUTHOR: Danilo Orlandi;
ISBN: B0000E97BP; TITLE: A colpo omicida e altri scritti; AUTHOR: Salvatore Quasimodo;
ISBN: B0000E97C0; TITLE: La tutela dellambiente nel diritto amministrativo, penale e civile; AUTHOR: Mario Cicala;
ISBN: B0000E97C1; TITLE: Modi di dire romagnoli; AUTHOR: Umberto Foschi;
ISBN: B0000E97C3; TITLE: La letteratura orale dei Samburu (Kenya); AUTHOR: Cleto Corrain;
ISBN: B0000E97C5; TITLE: La nave dei guerrieri (Aperture); AUTHOR: Giuseppe Bufalari;
ISBN: B0000E97CE; TITLE: Loccupazione e i salari (Contributi per una storia del movimento sindacale in Italia); AUTHOR: Alberto Cova;
ISBN: B0000E97CR; TITLE: Juventus Juventus (Top); AUTHOR: Vladimiro Caminiti;
ISBN: B0000E97CV; TITLE: Il cittadino e il potere locale: Amministrare un Comune : sindaco, consigli, consigli di quartiere, bilanci, delibere controlli, territorio, servizi sociali, lavori pubblici (Materialimarsilio); AUTHOR: Domenico Buffarini;
ISBN: B0000E97D1; TITLE: Educazione e sinistra tra conformismo e liberazione (Pedagogia sociale. Testi e studi); AUTHOR: Giulio Sforza;
ISBN: B0000E97D6; TITLE: Legislazione sociale: Saggi; AUTHOR: Giorgio Branca;
ISBN: B0000E97DC; TITLE: Intervista sul non-governo (Saggi tascabili Laterza); AUTHOR: Alberto Ronchey;
ISBN: B0000E97DF; TITLE: Il diritto di famiglia: Evoluzione storica-principi costituzionali lineamenti della riforma; AUTHOR: Mario Bessone;
ISBN: B0000E97DI; TITLE: Origine e vicende dellInquisizione in Sicilia (Biblioteca siciliana di storia e letteratura); AUTHOR: Vito La Mantia;
ISBN: B0000E97DT; TITLE: Le motosiluranti della seconda guerra mondiale; AUTHOR: Erminio Bagnasco;
ISBN: B0000E97DV; TITLE: Gli " Ussari di Piacenza " (Le forze armate italiane); AUTHOR: Alessandro Gasparinetti;
ISBN: B0000E97DX; TITLE: Subiaco e lintroduzione della stampa in Italia; AUTHOR: Gabriele Paolo Carosi;
ISBN: B0000E97ED; TITLE: I figli del vento e della vittoria: Storia breve breve dei Bersaglieri dItalia; AUTHOR: Fausto Mandelli;
ISBN: B0000E97EF; TITLE: La pittura come macchina del desiderio : Mario Schifano 1960/62; AUTHOR: Mario Schifano;
ISBN: B0000E97EZ; TITLE: Il colore del cristallo (La Scala); AUTHOR: Michele Prisco;
ISBN: B0000E97F2; TITLE: La coscienza borghese: Saggio sulla narrativa di Svevo (Saggistica); AUTHOR: Giampaolo Borghello;
ISBN: B0000E97F4; TITLE: Codice di procedura costituzionale, amministrativa, tributaria; AUTHOR: Italy;
ISBN: B0000E97FF; TITLE: Poveri homini: Cronaca parmense del sec.XVI, 15431557 (Archivio storico); AUTHOR: Giorgio Franchi;
ISBN: B0000E97FH; TITLE: La storia di Fo (Universale economica); AUTHOR: Chiara Valentini;
ISBN: B0000E97FK; TITLE: Il Mondo dei Vinti: Testimonianze di Vita Contadina (Gli struzzi); AUTHOR: Nuto Revelli;
ISBN: B0000E97FP; TITLE: Fantasmi italiani (I Gulliver); AUTHOR: Alberto Arbasino;
ISBN: B0000E97FQ; TITLE: Narrate, uomini, la vostra storia; AUTHOR: Alberto Savinio;
ISBN: B0000E97FS; TITLE: Storia di un comunista; AUTHOR: Vittorio Bardini;
ISBN: B0000E97FV; TITLE: Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento (Collezione storica); AUTHOR: Paolo Alatri;
ISBN: B0000E97G8; TITLE: Teoria dello sviluppo economico: Le grandi teorie e i modelli aggregati di crescita (Serie di economia); AUTHOR: Terenzio Cozzi;
ISBN: B0000E97G9; TITLE: Ritratto fuori moda; AUTHOR: Leone Piccioni;
ISBN: B0000E97GG; TITLE: Cultura e politica (Collana " Carlo Battaglini " ); AUTHOR: Franco Masoni;
ISBN: B0000E97GL; TITLE: Tecnologia ceramica illustrata; AUTHOR: Gastone Vecchi;
ISBN: B0000E97GO; TITLE: Sa laurera: Il lavoro contadino in Sardegna (Saggi); AUTHOR: Giulio Angioni;
ISBN: B0000E97GV; TITLE: Ultimo tempo: Diario (19671976); AUTHOR: Bino Sanminiatelli;
ISBN: B0000E97GW; TITLE: Rivo Selvaggio (La spirale); AUTHOR: Camilla Di Iasi;
ISBN: B0000E97GX; TITLE: La popolazione in Italia (Saggi); AUTHOR: Nora Federici;
ISBN: B0000E97HC; TITLE: Abruzzo e Molise: Ambiente naturale, habitat tradizionale e nuovi interventi con particolare riferimento alle attrezzature residenziali per il turismo; AUTHOR: Sara Rossi;
ISBN: B0000E97HG; TITLE: La nuova democrazia: Discorsi politici (1919-1925); AUTHOR: Giovanni Amendola;
ISBN: B0000E97HI; TITLE: Cassio governa a Cipro (La scala); AUTHOR: Giorgio Manganelli;
ISBN: B0000E97HU; TITLE: La cupola di Santa Maria del Fiore: Il progetto la costruzione; AUTHOR: Piero Sanpaolesi;
ISBN: B0000E97HV; TITLE: Il momento artigiano: Aspetti della cultura materiale in Italia; AUTHOR: Vittorio Fagone;
ISBN: B0000E97HW; TITLE: Le incisioni quattrocentesche della Classense; AUTHOR: Italy) Biblioteca comunale classense (Ravenna;
ISBN: B0000E97HY; TITLE: G.B. Boudard: Statuario francese alla Real Corte di Parma (Collana di architettura); AUTHOR: Marco Pellegri;
ISBN: B0000E97I7; TITLE: Spagna : cronache della transizione: Itinerario politico e civile dalla dittatura ai problemi della democrazia (Documenti e interventi); AUTHOR: Gian Piero DellAcqua;
ISBN: B0000E97IC; TITLE: In Africa con amore: Profilo della missionaria medico suor Prisca Groppo 1931-1971 (Incontri); AUTHOR: Gian Paola Mina;
ISBN: B0000E97IE; TITLE: Giosue Carducci : vate dItalia; AUTHOR: Natale Addamiano;
ISBN: B0000E97IF; TITLE: Austromarxismo e socialismo di sinistra fra le due guerre (Il filo rosso del movimento operaio); AUTHOR: Giacomo Marramao;
ISBN: B0000E97IM; TITLE: Missione a Berlino; AUTHOR: Vittorio Vidali;
ISBN: B0000E97IN; TITLE: Cerveteri dalle origini al Risorgimento (I Luoghi); AUTHOR: Angelo Marini;
ISBN: B0000E97IP; TITLE: Bibliografia critica su Scotellaro (Politica scienze arti & mestieri); AUTHOR: Franco Vitelli;
ISBN: B0000E97J0; TITLE: Note sulla religione nel pensiero marxista e altri scritti politici; AUTHOR: Giorgio Giorgetti;
ISBN: B0000E97J5; TITLE: Intervista su De Gasperi (Saggi tascabili Laterza); AUTHOR: Antonio Gambino;
ISBN: B0000E97J9; TITLE: Intervista sul socialismo italiano (Saggi tascabili Laterza); AUTHOR: Giuseppe Tamburrano;
ISBN: B0000E97JT; TITLE: Teatro e comunicazione (Le guide Guaraldi); AUTHOR: Gianfranco Betterini;
ISBN: B0000E97K2; TITLE: La Resistenza in Italia (Le guide Guaraldi); AUTHOR: Tamara Gasparri;
ISBN: B0000E97K7; TITLE: Tradux peccati: Alle fonti della dottrina agostiniana del peccato originale (Studia patristica mediolanensia); AUTHOR: Pier Franco Beatrice;
ISBN: B0000E97KL; TITLE: " La Farfalla di Angelo Sommaruga: Storia e indici (Strumenti di ricerca); AUTHOR: Adriana Chemello;
ISBN: B0000E97KM; TITLE: Un poeta : Giuseppe Tomasselli; AUTHOR: Pasquale Siano;
ISBN: B0000E97KY; TITLE: Sapore di vita (Narrativa); AUTHOR: Achille Severini;
ISBN: B0000E97L6; TITLE: Il bilancio dello Stato: Evoluzione giuridica ed economica con esame comparativo dei bilanci degli altri paesi; AUTHOR: Ubaldo Rogari;
ISBN: B0000E97L7; TITLE: Modelli di malattia mentale: Psichiatria e territorio : elementi per una programmazione sanitaria partecipata (Collana CISI di studi medico-sociali e di programmazione socio-sanitaria); AUTHOR: Ugo Corino;
ISBN: B0000E97LB; TITLE: Telemaco Signorini e Riomaggiore: Disegni; AUTHOR: Telemaco Signorini;
ISBN: B0000E97LO; TITLE: I ponti di Roma: Dalle collezioni del Gabinetto nazionale delle stampe : [mostra a] Roma, Villa della Farnesina alla Lungara ... 1975; AUTHOR: Gabinetto nazionale delle stampe;
ISBN: B0000E97LR; TITLE: Liguria (Guide turistiche regionali); AUTHOR: Istituto geografico De Agostini;
ISBN: B0000E97LV; TITLE: Disegni (Documenti del disegno); AUTHOR: Luigi Veronesi;
ISBN: B0000E97M2; TITLE: Relazione del Reame di Congo (Nuova corona); AUTHOR: Duarte Lopes;
ISBN: B0000E97MA; TITLE: Gli anni del centrismo, 1950-1960 (Collana 150 ore); AUTHOR: Attilio Mangano;
ISBN: B0000E97MH; TITLE: I manoscritti persiani dellAccademia nazionale dei Lincei: Fondi Caetani e Corsini (Indici e sussidi bibliografici della Biblioteca); AUTHOR: Accademia nazionale dei Lincei;
ISBN: B0000E97MK; TITLE: Le formule delle dediche votive nella Grecia arcaica (Atti della Accademia nazionale dei Lincei); AUTHOR: Maria Letizia Lazzarini;
ISBN: B0000E97ML; TITLE: Uscire dalla crisi: Linee di un programma economico socialista (Socialismo oggi); AUTHOR: Bettino Craxi;
ISBN: B0000E97MV; TITLE: Sardegna in prospettiva euromediterranea: Le " nuove nazioni esemplificate con una cultura insulare; AUTHOR: Istituto dantesco-europeo;
ISBN: B0000E97MY; TITLE: De medicina (Scriptorum romanorum quae extant omnia); AUTHOR: Aulus Cornelius Celsus;
ISBN: B0000E97N5; TITLE: Gli avori erculei della Cattedra di San Pietro: Elementi nuovi (Atti della Accademia nazionale dei Lincei); AUTHOR: Margherita Guarducci;
ISBN: B0000E97NN; TITLE: Domenico Cantatore: [mostra] Rotonda di via Besana ... 1976, comune di Milano, Ripartizione cultura e spettacolo; AUTHOR: Domenico Cantatore;
ISBN: B0000E97NO; TITLE: Papiri e papirologia; AUTHOR: Vittorio Bartoletti;
ISBN: B0000E97NU; TITLE: Paolo e Vittorio Taviani (Contemporanea cinema); AUTHOR: Marco De Poli;
ISBN: B0000E97NW; TITLE: La linguistica generativo-trasforma... Dalla sintassi alla semantica (La nuova scienza. Serie di linguisti; AUTHOR: Annarita Puglielli;
ISBN: B0000E97NY; TITLE: Lo sviluppo del capitalismo italiano, 1860-1914 (Strumenti); AUTHOR: Franco Cazzola;
ISBN: B0000E97O1; TITLE: Vita di Marcel Duchamp (Arte della critica); AUTHOR: Achille Bonito Oliva;
ISBN: B0000E97O6; TITLE: Incontri di giramondo; AUTHOR: Gian Bertoliatti;
ISBN: B0000E97O7; TITLE: Un socialista " irregolare: Andrea Caffi, intellettuale e politico davanguardia (Fatti, idee, documenti. Personaggi del socialismo); AUTHOR: Gino Bianco;
ISBN: B0000E97OB; TITLE: La peddi nova (Universale economica); AUTHOR: Ignazio Buttitta;
ISBN: B0000E97OC; TITLE: Invito al Monviso: Idee per una monografia sulla Valle del Po; AUTHOR: Giacinto Bollea;
ISBN: B0000E97OF; TITLE: Greggio e pericoloso (Omnibus); AUTHOR: Roberto Vacca;
ISBN: B0000E97OM; TITLE: Conversazione su una cultura compromessa (Interventi); AUTHOR: Antonio Cardella;
ISBN: B0000E97OQ; TITLE: Alfabetizzazione degli adulti e classe operaia: Analisi e strumenti per una didattica dellalfabeto (Collana Condizionamenti educativi); AUTHOR: Duccio Demetrio;
ISBN: B0000E97OS; TITLE: I futuristi italiani: Immagini, biografie, notizie; AUTHOR: Geno Pampaloni;
ISBN: B0000E97OT; TITLE: Poesie; AUTHOR: Felice Menghini;
ISBN: B0000E97OU; TITLE: La terra trema (Nuova universale Cappelli. Cinema); AUTHOR: Luchino Visconti;
ISBN: B0000E97OV; TITLE: Conflitti sociali e giustizia (Riforme e potere); AUTHOR: Eligio Resta;
ISBN: B0000E97OX; TITLE: Pittura bolognese, 16501800, dal Cignani ai Gandolfi (Fonti e studi per la storia di Bologna e delle province emiliane e romagnole); AUTHOR: Renato Roli;
ISBN: B0000E97P8; TITLE: Piemonte e Valle dAosta (Guide turistiche regionali); AUTHOR: Istituto geografico De Agostini;
ISBN: B0000E97R1; TITLE: El guerrillero y la luna; AUTHOR: Fernando Diez de Medina;
ISBN: B0000E97T9; TITLE: El apodo en Bolivia; AUTHOR: Antonio Paredes Candia;
ISBN: B0000E97TD; TITLE: Martita Ofelia y otros cuentos de fantasmas (Biblioteca Dictio); AUTHOR: Leonardo Castellani;
ISBN: B0000E97UD; TITLE: El sexo en el folklore boliviano; AUTHOR: Antonio Paredes Candia;
ISBN: B0000E97UW; TITLE: O garimpeiro do sol, e outros poemas; AUTHOR: Franciso das Chagas Fonseca;
ISBN: B0000E97V8; TITLE: Paris via Varig; AUTHOR: Nina Chavs;
ISBN: B0000E97XB; TITLE: Os meninos; AUTHOR: Domingos Pellegrini Junior;
ISBN: B0000E97XI; TITLE: OH, SMOG.; AUTHOR: Juan. Calzadilla;
ISBN: B0000E97ZD; TITLE: La universidad latinoamericana : la crisis del desarrollo (ILDIS. Estudios y documentos); AUTHOR: Orlando Albornoz;
ISBN: B0000E97ZJ; TITLE: Los mercaderes del voto; AUTHOR: Domingo Alberto Rangel;
ISBN: B0000E980E; TITLE: QUIERO ESCRIBIR PERO ME SALE ESPUMA.; AUTHOR: Pedro. Shimose;
ISBN: B0000E980N; TITLE: No meio do nada; AUTHOR: Dinah Nascimento;
ISBN: B0000E981A; TITLE: Alejandrina y el magnetismo petrolero; AUTHOR: Rafita Santoyo;
ISBN: B0000E981F; TITLE: Tragedia ecuatoriana 1941; AUTHOR: Octavio A Ochoa O.;
ISBN: B0000E981N; TITLE: Las ganas de creer (Best sellers Grijalbo); AUTHOR: Armando Ayala Anguiano;
ISBN: B0000E982D; TITLE: Los hombres de " 4 de mayo; AUTHOR: Rosauro Rosa Acosta;
ISBN: B0000E983G; TITLE: Holocausto: Poemas; AUTHOR: Alicia Kavlin;
ISBN: B0000E986J; TITLE: 3 linhas e 4 verdades: O jornalismo de Oswald de Andrade; AUTHOR: Vera Maria Chalmers;
ISBN: B0000E986P; TITLE: Buenas noches, profesor; AUTHOR: Alina Diaconu;
ISBN: B0000E987J; TITLE: Erro de persona: Novela; AUTHOR: Juan Carlos Raffo;
ISBN: B0000E988E; TITLE: Casos cariocas; AUTHOR: Jorge Cesario Alvim;
ISBN: B0000E988M; TITLE: Othello; AUTHOR: William, Edited By Louis B. Wright and Virginia A. Lamar Shakespeare;
ISBN: B0000E989D; TITLE: Alba en la penumbra; AUTHOR: Guillermo Bossano;
ISBN: B0000E989X; TITLE: El arrabal en el espejo; AUTHOR: Francisco Antonio Cruz;
ISBN: B0000E98B3; TITLE: Perspectivas petroleras del Uruguay: Conferencia (Serie Conferencias); AUTHOR: Bertrand Gruss Dassain;
ISBN: B0000E98E4; TITLE: Los madrugadores; AUTHOR: Mario Santos;
ISBN: B0000E98GT; TITLE: Os adoradores do sol: Cadernos de um escritor (Obras de Fernando Namora); AUTHOR: Fernando Namora;
ISBN: B0000E98GY; TITLE: Combate na retaguarda; AUTHOR: Ramiro Ramires;
ISBN: B0000E98HI; TITLE: O cancioneiro popular em Portugal (Biblioteca breve : Serie literatura ; v.23); AUTHOR: Maria Arminda Zaluar Nunes;
ISBN: B0000E98IO; TITLE: A nova face dos Muckers; AUTHOR: Moacyr Domingues;
ISBN: B0000E98JF; TITLE: O Brasil do imigrante; AUTHOR: Eloy Lacava Pereira;
ISBN: B0000E98KK; TITLE: Derecho administrativo; AUTHOR: Eustorgio Sarria;
ISBN: B0000E98M3; TITLE: 25 poemas: De " Meus cantos de ainda; AUTHOR: Fernando Alvarenga;
ISBN: B0000E98MW; TITLE: ROUSSEAU: LE DEVIN DU VILLAGE - vinyl lp. DANIELE BORST - LOUIS DEVOS - PHILIPPE HUTTENLOCHER - LE COLLEGIUM ACADEMICUM, GENEVE - DIR: ROBERT DUNAND - CHOEUR DU COLLEGE VOLTAIRE - DIR: PHILIPPE CORBOZ; AUTHOR: JEAN-JACQUES ROUSSEAU;
ISBN: B0000E98N2; TITLE: Histoire de Briastre; AUTHOR: Jean Pierre Chatelain;
ISBN: B0000E98P4; TITLE: Maxentii aliorumque Scytharum monachorum necnon Ioannis Tomitanae urbis episcopi opuscula (Corpus Christianorum, series latina); AUTHOR: Joannes Maxentius;
ISBN: B0000E98P5; TITLE: Ioannis Tomitanae urbis episcopi Disputatio de Nestorianis et Eutychianis (In. Maxentius, Joannes. Maxentii aliorumque Scytharum monachorum necnon Ioannis Tomitanae opuscula. p. 234-239); AUTHOR: Joannes;
ISBN: B0000E98PB; TITLE: Catalogue des archives colonials allemands [sic] du Cameroun = Katalog des deutschen Kolonialarchivs in Kamerun (African languages and ethnography); AUTHOR: Eldridge Mohammadou;
ISBN: B0000E98S1; TITLE: Le Futurisme; AUTHOR: M. Calvesi;
ISBN: B0000E98TG; TITLE: En las fuentes de la alegría con San Francisco de Sales; AUTHOR: Vidal;
ISBN: B0000E98VA; TITLE: Ar follez yaouank (Hor yezh); AUTHOR: Meavenn;
ISBN: B0000E98VV; TITLE: Arcimboldo; AUTHOR: Giuseppe Arcimboldo;
ISBN: B0000E98VZ; TITLE: HISTÓRIA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CACHOEIRA; AUTHOR: Carlos. Ott;
ISBN: B0000E98W6; TITLE: Biagio Buonaccorsi : sa vie, son temps, son oeuvre (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Denis Fachard;
ISBN: B0000E98YE; TITLE: Le cuisinier bourguignon: Nouveau livre de cuisine pratique; AUTHOR: Alfred Contour;
ISBN: B0000E98YU; TITLE: Monnaies européennes et monnaies coloniales américaines entre 1450 et 1789; AUTHOR: E. Elvir Clain-Stefanelli Vladimir;
ISBN: B0000E98Z0; TITLE: RELIURES AUX ARMOIRIES DE PIERRE ERNEST DE MANSFELD.; AUTHOR: Emile Van Der Vekene;
ISBN: B0000E98ZK; TITLE: Histoire politique et religieuse de Haguenau; AUTHOR: Victor Guerber;
ISBN: B0000E9909; TITLE: Nomen-omen: La stylistique sonore des noms propres dans le Pentateuque (Analecta biblica); AUTHOR: Andrzej Strus;
ISBN: B0000E990M; TITLE: Morbihan en Guerre 1939 1945; AUTHOR: Roger Leroux;
ISBN: B0000E991W; TITLE: Re Bennavel. Ur prenestr a oa digor (Skol); AUTHOR: Roparz Hemon;
ISBN: B0000E992P; TITLE: Ur prenestr a ao digor (In. Hemon, Roparz. Re bennavel. Ur prenestr a oa digor.- [Saint-Brieuc], [1978]-p.1-35); AUTHOR: Roparz Hemon;
ISBN: B0000E993H; TITLE: Mazarin; AUTHOR: Pierre Moinot;
ISBN: B0000E994Y; TITLE: Souvenirs historiques sur la ville de Digne et ses environs; AUTHOR: Firmin Guichard;
ISBN: B0000E9957; TITLE: Un ange passe: [roman]; AUTHOR: Roger Vrigny;
ISBN: B0000E9965; TITLE: grenoble: le mythe blessÉ; AUTHOR: Pierre Frappat;
ISBN: B0000E9969; TITLE: En Basse-Normandie, en Haute-Normandie saints guérisseurs, saints imaginaires, dévotions populaires,; AUTHOR: Jean Seguin;
ISBN: B0000E996G; TITLE: Victor Horta (Actuels/architecture); AUTHOR: Franco Borsi;
ISBN: B0000E996Z; TITLE: La grava sul camin (A tots); AUTHOR: Joan Bodon;
ISBN: B0000E9973; TITLE: Verd paradis (A tots); AUTHOR: Max Roqueta;
ISBN: B0000E997P; TITLE: Antoine Pompe ; ou, larchitecture du sentiment = Antoine Pompe ; of De architektuur van het gemoed = Antoine Pompe of [sic] The architecture of the sentiment; AUTHOR: Antoine Pompe;
ISBN: B0000E9990; TITLE: Le Petit Chaperon rouge Les Musiciens de la ville de Brême (Le Jardin des rêves); AUTHOR: Jean-Pierre Énard;
ISBN: B0000E999U; TITLE: Un Chasseur nommé Giscard: Essai de psychologie féodale; AUTHOR: Jean Jacques Barloy Francoise Gaujour;
ISBN: B0000E99A9; TITLE: Tableaux de chasse ou la vie extraordinaire de fernand legros; AUTHOR: Peyrefitte Roger;
ISBN: B0000E99AD; TITLE: Exposition Paul Hanrez: Sculptures, peintures, vinyliques, Galerie lsy Brachot, Bruxelles, 13 octobre-5 novembre, 1977; AUTHOR: Paul Hanrez;
ISBN: B0000E99BR; TITLE: Le chien jaune aux oreilles pendantes; AUTHOR: Jacques Badin;
ISBN: B0000E99BS; TITLE: Le bronx; AUTHOR: Benjamin Legrand;
ISBN: B0000E99C3; TITLE: Auderghem et ses peintres; AUTHOR: Hubert Schots;
ISBN: B0000E99G1; TITLE: Dorgouth Rais : le magnifique seigneur de la mer; AUTHOR: Tahar Guiga;
ISBN: B0000E99H6; TITLE: Saint-Julien-Chaptevil en Velay; AUTHOR: Georges Veysset;
ISBN: B0000E99KA; TITLE: Lumumba, Patrice: Les cinquante derniers jours de sa vie (Texte-image-son); AUTHOR: G Heinz;
ISBN: B0000E99KD; TITLE: Juifs et Arabes au pays de Bourguiba; AUTHOR: Charles Haddad de Paz;
ISBN: B0000E99KO; TITLE: Ermenonville: La glaise et la gloire; AUTHOR: Jean Claude Curtil;
ISBN: B0000E99KR; TITLE: Contes du Cap-Sizun; AUTHOR: Roger Gargadennec;
ISBN: B0000E99LM; TITLE: Cordes-en-Albigeois; AUTHOR: Claire Targuebayre;
ISBN: B0000E99NS; TITLE: Carnival in Romans; AUTHOR: Le Roy Ladurie;
ISBN: B0000E99P6; TITLE: Les civilisations préhistoriques; AUTHOR: Brissaud Jean-marc;
ISBN: B0000E99Q0; TITLE: A select annotated bibliography on falconry; AUTHOR: Yasin Hamid Safadi;
ISBN: B0000E99Q1; TITLE: Select Arabic manuscripts: Descriptive and illustrated catalogue of a collection of Arabic manuscripts; AUTHOR: Yasin Hamid Safadi;
ISBN: B0000E99Q4; TITLE: Arabic printing and book production (In. Arab Islamic Bibliography, London, 1977, p.221-234); AUTHOR: Yasin Hamid Safadi;
ISBN: B0000E99Q5; TITLE: The development of Arabic calligraphy; AUTHOR: Yasin Hamid Safadi;
ISBN: B0000E99R2; TITLE: Le Guide visuel des oiseaux (Guides Rousselet-Blanc); AUTHOR: Antoine Reille;
ISBN: B0000E99SD; TITLE: La fabrication du livre; AUTHOR: Jeanne Marie Dureau;
ISBN: B0000E99TE; TITLE: La Suisse; AUTHOR: Daniel Moreau;
ISBN: B0000E99TJ; TITLE: LO HIU TIBAT; AUTHOR: PEIRE BEC;
ISBN: B0000E99TK; TITLE: Le gauchisme (Que Sais-je?); AUTHOR: Henri Arvon;
ISBN: B0000E99TZ; TITLE: Athar Loupis; ou, Lenfant sans innocence: [roman]; AUTHOR: Lothar Seznec;
ISBN: B0000E99UV; TITLE: Les jeudis dAdrienne; AUTHOR: Paul Savatier;
ISBN: B0000E99V7; TITLE: Destinataire Paris: [Miscellaneous postcards issued for the exhibition Destinataire Paris, 622 September 1979] (DOC); AUTHOR: Galerie Lara Vincy (Paris);
ISBN: B0000E99VV; TITLE: Mon ami Mesens; AUTHOR: Louis Scutenaire;
ISBN: B0000E99WK; TITLE: Geriadur istorel ar brezhoneg = Dictionnaire historique du breton; AUTHOR: Roparz Hemon;
ISBN: B0000E99X1; TITLE: Ernest Pignon-Ernest: [reproductions] (Silex); AUTHOR: Ernest Pignon-Ernest;
ISBN: B0000E99XJ; TITLE: Yezhadur berr ar brezhoneg; AUTHOR: Roparz Hemon;
ISBN: B0000E99ZD; TITLE: Le fer et le velours (In. Vercors. Zoo. - Paris, 1978. - p.103-171); AUTHOR: Vercors;
ISBN: B0000E99ZN; TITLE: LE COUP DE BARRE   GAUCHE: HISTOIRE DU PARTI SOCIALISTE FRIBOURGEOIS DE 1939   1949; AUTHOR: REN MAUROUX;
ISBN: B0000E9A2N; TITLE: Traditions de Bruxelles (Guide Marabout); AUTHOR: Alain Viray;
ISBN: B0000E9A37; TITLE: Coucou, cest moi! ou, Le Monde et Mr Jacques Fauvet en proie aux mirages de Marcel Dassault; AUTHOR: Olivier Roujansky;
ISBN: B0000E9A3E; TITLE: Carnaval populaire de Strasbourg [1977]; AUTHOR: Ambroise Monod;
ISBN: B0000E9A4E; TITLE: Le chien et le cheval: Une aventure de Zadig (Enfantimages); AUTHOR: Voltaire;
ISBN: B0000E9A4V; TITLE: Naissance Et Croissance Du Syndicalisme / Jean Neuville; AUTHOR: Jean Neuville;
ISBN: B0000E9A50; TITLE: The Banque de Bruxelles building: Its history-; AUTHOR: Banque de Bruxelles;
ISBN: B0000E9A5Q; TITLE: Actes de Kastamonitou: Texte et planches (Archives de lAthos); AUTHOR: Kastamonitou (monastery);
ISBN: B0000E9A5W; TITLE: Angelo Clareno et les spirituels italiens (Uomini e dottrine); AUTHOR: Lydia von Auw;
ISBN: B0000E9A7B; TITLE: rajuste ta couronne et pars coquelicot.; AUTHOR: amade louis;
ISBN: B0000E9A7C; TITLE: La chaine; AUTHOR: Drucker Michel;
ISBN: B0000E9A9G; TITLE: La maréchal de castries; AUTHOR: De Castries Duc;
ISBN: B0000E9A9H; TITLE: Palais Lascaris; AUTHOR: Jean Louis Maunoury;
ISBN: B0000E9ADG; TITLE: Honda par Honda; AUTHOR: Soichiro Honda;
ISBN: B0000E9AE3; TITLE: 100000 $ pour un troupeau; AUTHOR: Brigitte Vidal-Monnier / Philippe Sternis;
ISBN: B0000E9AED; TITLE: Scientific and pedagogical council, Ouagadougou 24252627 May 1978 (preceding the XVIth meeting of the Governing council of PAID, Ouagadougou 293031 May 1978); AUTHOR: Panafrican Institute for Development;
ISBN: B0000E9AF7; TITLE: Le travail temporaire: Rapport; AUTHOR: Pierre Bernard Couste;
ISBN: B0000E9AFM; TITLE: Les Vulnéraires; AUTHOR: Bernard Courteau and Jean-Paul Jérôme;
ISBN: B0000E9AFU; TITLE: Tourouvre et ses souvenirs; AUTHOR: Lucien Victor Dumaine;
ISBN: B0000E9AFV; TITLE: Thibet; AUTHOR: Victor Segalen;
ISBN: B0000E9AG7; TITLE: Paysages urbains: Moscou, Weimar, Paris, la ville dans le mirroir, Marseille, San Gimignano, Mer du Nord (In. Benjamin, Walter. Sens unique, etc. Paris, 1978. p.245327); AUTHOR: Walter Benjamin;
ISBN: B0000E9AID; TITLE: Nocera; AUTHOR: Philippe Clerc;
ISBN: B0000E9AIN; TITLE: Un sang fort (In. Soyinka, Wole. Les gens des marais, etc. Honfleur, 1971. p.57109); AUTHOR: Wole Soyinka;
ISBN: B0000E9AJB; TITLE: Le voyage au Liban: [roman]; AUTHOR: Antoine Audouard;
ISBN: B0000E9AJU; TITLE: La maison des Karageorgevitch; AUTHOR: K St Pavlowitch;
ISBN: B0000E9AJW; TITLE: Exposition du 23 mars au 15 mai 1977 [de] dessins; AUTHOR: Sibylle Rupert;
ISBN: B0000E9ANM; TITLE: Unequal partners. North-South dialogue : a balance-sheet on the eve of UNCTAD V (An UNCTAD/CESI publication); AUTHOR: Garret FitzGerald;
ISBN: B0000E9AO7; TITLE: Recent economic trends in Japan - in 1977 and thereafter; AUTHOR: Nihon Ginko;
ISBN: B0000E9AOF; TITLE: Sample loss in the Philippine national acceptor survey : implications for bias and rates of over-reporting (Research paper series); AUTHOR: James F Phillips;
ISBN: B0000E9AOI; TITLE: Supply of optometrists in the United States : current and future (Health manpower references); AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9AOK; TITLE: Law syllabus : Federal food, drug, & cosmetic act : cases and related decisions; AUTHOR: Arthur A. United States. Dickerman;
ISBN: B0000E9AOV; TITLE: Himachal Pradesh district gazetteers : Bilaspur; AUTHOR: M. D Mamgain;
ISBN: B0000E9ASJ; TITLE: Stone circles of Chaco Canyon, Northwestern New Mexico (Reports of the Chaco Centre); AUTHOR: Thomas C Windes;
ISBN: B0000E9ASR; TITLE: Report on the general elections to the Meghalaya Legislative Assembly and the bye-election from 2-Tura(ST) Parlimentary Constituency (1972); AUTHOR: Meghalaya (India);
ISBN: B0000E9ASS; TITLE: Karnataka official language : prospect & retrospect; AUTHOR: Jaithirth Rajpurohit;
ISBN: B0000E9AT4; TITLE: Catalogue of theses and dissertations relating to the Samoan Islands (Selected bibliography no.5); AUTHOR: William G Coppell;
ISBN: B0000E9AT7; TITLE: Ifugao : a bibliography; AUTHOR: National Museum of the Philippines;
ISBN: B0000E9AT8; TITLE: Inquiry into unauthorised retrieval and disclosure of information by policy constable, July, 1977 ([New Zealand Government, Parliamentary Paper); AUTHOR: Wanganui Computer Centre Privacy Commissioner;
ISBN: B0000E9ATH; TITLE: Managing patrol operations manual (Executive training program inadvanced criminal justice practices); AUTHOR: Donald F Cawley;
ISBN: B0000E9AU7; TITLE: Better health for Sri Lanka : report on a health manpower study (SEA/PHA/149); AUTHOR: L. A Simeonov;
ISBN: B0000E9AUA; TITLE: The Protection of Cultural Property: Handbook of National Legislations; AUTHOR: bonnie burnham;
ISBN: B0000E9AUI; TITLE: Draft Constitution ... for Zimbabwe Rhodesia; AUTHOR: Rhodesia;
ISBN: B0000E9AUM; TITLE: Who is who of freedom fighters in Kerala; AUTHOR: K Karunakaran Nair;
ISBN: B0000E9AVB; TITLE: An Archaeological Survey and Preliminary Test Excavations on the Island of Guam, Mariana Islands 1965-1966; AUTHOR: REINMAN (Fred);
ISBN: B0000E9AW1; TITLE: Das Ende der Weimarer Republik: Eine Antwort auf H.W. Sabais : Dokumentation eines Schriftwechsels; AUTHOR: Henner Pingel;
ISBN: B0000E9AW2; TITLE: 100 Jahre Sektion Miesbach des Deutschen Alpenvereins, 1876-1976; AUTHOR: Gerhard Maier;
ISBN: B0000E9AWQ; TITLE: Reval in der Reformpolitik Katharinas II: Die Statthalterschaftszeit 1783-1796 (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte); AUTHOR: Otto-Heinrich Elias;
ISBN: B0000E9AX3; TITLE: Herbert Sandberg: Leben und Werk; AUTHOR: Lothar Lang;
ISBN: B0000E9AYC; TITLE: Geschichte Russlands 1789-1861: Der Feudalismus in der Krise; AUTHOR: Fritz Straube;
ISBN: B0000E9AYI; TITLE: Demotische Papyri aus den Staatlichen Museen zu Berlin; AUTHOR: Staatliche Museen zu Berlin;
ISBN: B0000E9AZD; TITLE: Bole-Tangale languages of the Bauchi area (Northern Nigeria) (Marburger Studien zur Afrika- und Asienkunde. Ser. A, Afrika); AUTHOR: Russell G Schuh;
ISBN: B0000E9AZU; TITLE: Die Stadt Schorndorf im Spiegel der Literatur: Eine Bibliographie; AUTHOR: Erhard Fischer;
ISBN: B0000E9B0W; TITLE: Rufino Blanco Fombona; AUTHOR: Rufino Blanco Fombona;
ISBN: B0000E9B0Y; TITLE: Liberian educational and cultural materials research project (In. Liberian education. Bedford, N.Y., 1973); AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9B21; TITLE: I canti narrativi romeni: Analisi semiologica (Pubblicazioni del " Centro di ricerche semiotiche di Torino ; 1, 4); AUTHOR: Marin Mincu;
ISBN: B0000E9B2N; TITLE: Auke de Vries: Etsen en objecten 1977-78 (Haagse ateliers ; 42); AUTHOR: Auke de Vries;
ISBN: B0000E9B3E; TITLE: BALP: Bulletin of the Amerindian Languages Project. Vol.1, no.1- ; [1977]-; AUTHOR: Amerindian Languages Project;
ISBN: B0000E9B3Y; TITLE: The future of European passenger transport : final report on the OECD study on European intercity passenger transport requirements (study undertaken in liaison with the ECMT and the EEC); AUTHOR: Organisation for Economic Co-operation and Development;
ISBN: B0000E9B4E; TITLE: From concentration to consensus: Unesco and the solidarity of nations; AUTHOR: Amadou-Mahtar MBow;
ISBN: B0000E9B4L; TITLE: Quantico : crossroads of the Marine Corps; AUTHOR: Charles A Fleming;
ISBN: B0000E9B4U; TITLE: Commission of Inquiry into the Missing Americans Messrs Stroh and Siedle held at the Conference Room, Parliament House, Kampala [and] Government White Paper on the Report of the Commission of Inquiry; AUTHOR: Uganda;
ISBN: B0000E9B4Y; TITLE: Emahosi; AUTHOR: Eric Mashangu Nkondo;
ISBN: B0000E9B50; TITLE: An abstract of public finance, 1964-65 to 1976-77; AUTHOR: Daman and Diu (India) Goa;
ISBN: B0000E9B51; TITLE: Report of the Commission; AUTHOR: Uttar Pradesh (India);
ISBN: B0000E9B54; TITLE: Modernisation and elites in Arunachal Pradesh; AUTHOR: S. M Dubey;
ISBN: B0000E9B55; TITLE: Economic analysis of shipping freights (Kobe economic & business research series); AUTHOR: Tetsuji Shimojo;
ISBN: B0000E9B5J; TITLE: The foreign policy of Sri Lanka under S W R D Bandaranaike : a turning point in the history of a newly independent country in Asia; AUTHOR: H. S. S Nissanka;
ISBN: B0000E9B5R; TITLE: Evidence of Mr Francis Michael Lynch, Chief Racecourse Inspector for the Australian Jockey Club and the Sydney Turf Club [given before] the Select Committee ... of New South Wales, Parliamentary Paper); AUTHOR: New South Wales;
ISBN: B0000E9B5W; TITLE: FRED, 1967-1977: A decade of development in the Interlake; AUTHOR: Canada;
ISBN: B0000E9B6D; TITLE: The Pilbara: A summary of its natural resources and development; AUTHOR: Western Australia;
ISBN: B0000E9B74; TITLE: SLAMM stock item catalog; AUTHOR: California;
ISBN: B0000E9B7N; TITLE: A memoir of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand; AUTHOR: Thailand;
ISBN: B0000E9B86; TITLE: Environment and development: A new rationale for domestic policy formulation and international cooperation strategies (Joint project on environment and development); AUTHOR: Ignacy Sachs;
ISBN: B0000E9B8A; TITLE: Fort Johnson, Amsterdam, New York: A Historic Structure Report 1974-1975; AUTHOR: Mesick, Cohen, Mendel;
ISBN: B0000E9B8Z; TITLE: Child abuse and neglect helplines (DHEW publication); AUTHOR: Richard A Roth;
ISBN: B0000E9B99; TITLE: Speech by the President, Sir Seretse Khama, opening Tsholetsa House, Headquarters of the Botswana Democratic Party, July 20, 1974; AUTHOR: Seretse Khama;
ISBN: B0000E9B9D; TITLE: Future railcar needs for US grain movements (AMS-576); AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9BA0; TITLE: The Squamata (Reptilia) of the Orange Free State, South Africa (Memoirs van die Nasionale Museum); AUTHOR: S. W. P De Waal;
ISBN: B0000E9BA8; TITLE: Mke mmoja waume watatu; AUTHOR: Muhammed Said Abdulla;
ISBN: B0000E9BA9; TITLE: Mwana wa yungi hulewa; AUTHOR: Muhammed Said Abdulla;
ISBN: B0000E9BAM; TITLE: Malta: Official statistical publications in the Reference Dept of the Royal University of Malta Library; AUTHOR: Lillian Sciberras;
ISBN: B0000E9BAR; TITLE: Giuseppe Pistocchi (1744-1814): architetto giacobino: Catalogo della mostra [allestita dal] comune di Faenza, Palazzo delle esposizioni, 1974; AUTHOR: Alessandro Gambuti;
ISBN: B0000E9BAS; TITLE: Levi si ferma a Firenze: [mostra di pitture e disegni all Orsanmichele, Firenze, 1977]; AUTHOR: Carlo Levi;
ISBN: B0000E9BAT; TITLE: I giochi veneziani del settecento nei dipinti di Gabriel Bella: [catalogo della mostra alla] Fondazione Querini Stampalia, Venezia, 1978; AUTHOR: Gabriel Bella;
ISBN: B0000E9BAW; TITLE: Carlo Levi, 1928-1937: [catalogo della mostra alla Galleria trentadue, Milano, 1977]; AUTHOR: Carlo Levi;
ISBN: B0000E9BB0; TITLE: VOLTERRA : IL MUSEO ETRUSCO E I MONUMENTI ANTICHI; AUTHOR: ENRICO FIUMI;
ISBN: B0000E9BBA; TITLE: Arturo Carmassi: Sculture (Maestri contemporanei); AUTHOR: Arturo Carmassi;
ISBN: B0000E9BBC; TITLE: I primi cento anni [della Cooperativa ceramica dImola]: [catalogo della mostra allestita dall] Ufficio tecnico della Cooperativa ceramica ... 1974, Imola, Rocca Sforzesca; AUTHOR: Giovanni L Reggi;
ISBN: B0000E9BBM; TITLE: Note sul Behemoth di Thomas Hobbes; AUTHOR: Onofrio Nicastro;
ISBN: B0000E9BBX; TITLE: La mercatura e la formazione del prezzo nella riflessione teologica medioevale (Atti della Accademia nazionale dei Lincei, anno 374); AUTHOR: Amleto Spicciani;
ISBN: B0000E9BC2; TITLE: Gnomonica sulla sfera ed analemma di Vitruvio (Accademia nazionale dei Lincei, Quaderno 224. problemi attuali di scienza e di cultura); AUTHOR: Luigi Ronca;
ISBN: B0000E9BCD; TITLE: Gli accordi paralleli: Letteratura ed arti visive del Novecento (Biblioteca di studi inglesi); AUTHOR: Renzo S Crivelli;
ISBN: B0000E9BCH; TITLE: Alessandro Scarlatti: Catalogo generale Delle Opera; AUTHOR: Roberto, and Lino Bianchi; Catalog By Giancarlo Rostirolla Pagano;
ISBN: B0000E9BCO; TITLE: Pranzo di magro per il cardinale (Varia); AUTHOR: Giulio Andreotti;
ISBN: B0000E9BCX; TITLE: Le sculture del teatro di Leptis Magna (Monografie di archeologia libica); AUTHOR: Giacomo Caputo;
ISBN: B0000E9BCY; TITLE: Giornalaccio romagnolo; AUTHOR: Max David;
ISBN: B0000E9BD2; TITLE: I " partitari " maiorchini del Lou dels Pisans relativi al commercio dei Pisani nelle Baleari (1304-1322 e 1353-1355) (Biblioteca del " Bollettino storico pisano " . collana storica); AUTHOR: Tito Antoni;
ISBN: B0000E9BD7; TITLE: Vicenza; AUTHOR: Oliviero Toscani;
ISBN: B0000E9BD9; TITLE: Alberto Lattuada (Contemporanea cinema); AUTHOR: Giuseppe Turroni;
ISBN: B0000E9BDG; TITLE: LEONARDO DA VINCI E I FOSSILI; AUTHOR: GIANCARLO LIGABUE;
ISBN: B0000E9BDH; TITLE: Il volto storico e artistico di Montecchio Maggiore; AUTHOR: Remo Schiavo;
ISBN: B0000E9BDI; TITLE: IL MITO GRECO: ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE [ORGANIZZATO DALL] UNIVERSIT  DEGLI STUDI DI URBINO ... URBINO 7-12 MAGGIO 1973 (QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA. ATTI DI CONVEGNI); AUTHOR: N/A;
ISBN: B0000E9BDN; TITLE: Intervista sul capitalismo italiano (Saggi tascabili Laterza); AUTHOR: Eugenio Scalfari;
ISBN: B0000E9BDP; TITLE: Mugello e Val di Sieve (Guide pratiche L.E.F); AUTHOR: Chiara Amerighi;
ISBN: B0000E9BDV; TITLE: Immagine dello Yemen (Ricerche. studi di semitistica e del Vicino Oriente antico); AUTHOR: Hayyim Habsus;
ISBN: B0000E9BE2; TITLE: Inventario siciliano: [fotografie] (Limmagine); AUTHOR: Enzo Sellerio;
ISBN: B0000E9BEF; TITLE: Immagini da Tiziano : stampe dal sec. XVI al sec. XIX dalle collezioni del Gabinetto nazionale delle stampe: [catalogo della mostra a] Roma, Villa Farnesina alla Lungara, dicembre 1976 - gennaio 1977; AUTHOR: Gabinetto nazionale delle stampe;
ISBN: B0000E9BEW; TITLE: Papyri varsovienses (Universitas Varsoviensis Acta Facultatis litterarum); AUTHOR: Jerzy Manteuffel;
ISBN: B0000E9BEY; TITLE: De dignitate et excellentia hominis (Thesaurus mundi. bibliotheca scriptorum latinorum mediae et recentioris aetatis); AUTHOR: Jannotius Manettus;
ISBN: B0000E9BEZ; TITLE: La casa cun igl um de fier a Sumvitg 1570: Art mural della renaschientscha e dil baroc en Surselva (Monumenta et documenta Ligae Grisae); AUTHOR: Augustin Maissen;
ISBN: B0000E9BF1; TITLE: La biblioteca di Giovanni Verga: Documentazione inedita di libri, cimeli, onorificenze, fotografie, lettere, notiziario; AUTHOR: Giovanni Garra Agosta;
ISBN: B0000E9BFB; TITLE: Note di pop italiano (Guida); AUTHOR: Saverio Angiolini;
ISBN: B0000E9BFH; TITLE: Resistenza dei sogni: Racconti (Il ventaglio); AUTHOR: Bonaventura Tecchi;
ISBN: B0000E9BFU; TITLE: La filosofia di Teodorico Moretti-Costanzi (Collana filosofica); AUTHOR: Mario Uderzo;
ISBN: B0000E9BFZ; TITLE: Indagine storiografica della stampa reggina. Thesaurus dei cognomi delle famiglie reggine; AUTHOR: Armando Dito;
ISBN: B0000E9BG3; TITLE: I babau: Uninchiesta sugli spauracchi dei bambini (Il puntoemme); AUTHOR: Lella Gandini;
ISBN: B0000E9BGC; TITLE: Index du Corpus Hermeticum (Lessico intellettuale europeo); AUTHOR: Louis Delatte;
ISBN: B0000E9BGM; TITLE: Roma oggi (Grandi opere); AUTHOR: Leonardo Benevolo;
ISBN: B0000E9BGO; TITLE: I dazi comunali palazzolesi nei secoli xv e xvi (Historiae Palatioli fragmenta); AUTHOR: Franco Chiappa;
ISBN: B0000E9BGR; TITLE: Brusuglio: Guida alla visita di villa Manzoni, seguita da uno studio sulla vita della famiglia Manzoni a Brusuglio; AUTHOR: Romano Amerio;
ISBN: B0000E9BGS; TITLE: La letteratura umanistica oggi (Problemi-libri); AUTHOR: Francesco Tateo;
ISBN: B0000E9BH9; TITLE: Religione e utopia concreta in Ernst Bloch (Biblioteca Dedalo); AUTHOR: Giuseppe Pirola;
ISBN: B0000E9BHC; TITLE: Rimbaud: La vita, la poesia, i testi esemplari (I memorabili); AUTHOR: Ruggero Jacobbi;
ISBN: B0000E9BHF; TITLE: Valle dAosta in tasca; AUTHOR: G Lucca;
ISBN: B0000E9BHI; TITLE: Lo scarafo nella brodazza: Le storie della Sgarambona del colonnello Buttiglione di Vinicio; AUTHOR: Mario Marenco;
ISBN: B0000E9BHM; TITLE: Doppia morte al governo vecchio: Romanzo (La ginestra); AUTHOR: Ugo Moretti;
ISBN: B0000E9BHO; TITLE: Lettera al Papa, con altri scritti; AUTHOR: Cesare Angelini;
ISBN: B0000E9BHU; TITLE: La stampa periodica italiana dal 1815 al 1847: Corso di storia del Risorgimento, anno accademico 1975-1976 (Corsi universitari); AUTHOR: Alessandro Galante Garrone;
ISBN: B0000E9BHV; TITLE: Bartolomeo Varrone, Alessandro Massaroni e il brigantaggio a Vallecorsa; AUTHOR: Michele Colagiovanni;
ISBN: B0000E9BIE; TITLE: Louis Soutter: [catalogo della mostra al] Castello Sforzesco, [organizzata dal] Comune di Milano, Ripartizione cultura e spettacolo; AUTHOR: Louis Soutter;
ISBN: B0000E9BIK; TITLE: La Francia corta: Notizie (Biblioteca bresciana); AUTHOR: Gabriele Rosa;
ISBN: B0000E9BIL; TITLE: Dizionario dei frizzetti popolari fiorentini; AUTHOR: Giuseppe Frizzi;
ISBN: B0000E9BIO; TITLE: Ritratto di buona famiglia (I ruggenti); AUTHOR: Luciano Secchi;
ISBN: B0000E9BIV; TITLE: Uomini, bestie, prodigi; AUTHOR: Giuseppe Tonna;
ISBN: B0000E9BIW; TITLE: Scrittori ed artisti pugliesi : antichi, moderni e contemporanei: Nuove addizioni (Italica gens. repertori di bio-bibliografia italiana); AUTHOR: Carlo Villani;
ISBN: B0000E9BIY; TITLE: Lacculturazione (Strumenti. guide antropologia); AUTHOR: Enzo Segre;
ISBN: B0000E9BJ0; TITLE: Sul linguaggio organico di Henry Moore = On the organic language of Henry Moore (Altrouno); AUTHOR: Roberto Sanesi;
ISBN: B0000E9BJ4; TITLE: Giovanni Di Corraduccio: Catalogo della mostra fotografica promossa dallAssociazione dei quartieri di Montefalco (agosto 1976) (Studi umbri); AUTHOR: Giovanni Di Corraduccio;
ISBN: B0000E9BJC; TITLE: The Oecumenical Patriarchate in the Orthodox Church: A study in the history and canons of the Church (Analekta Vlatadon); AUTHOR: Maximos;
ISBN: B0000E9BJG; TITLE: Diavemata; AUTHOR: Giorgos Giannares;
ISBN: B0000E9BJH; TITLE: Tropoi; AUTHOR: Giorgos Giannares;
ISBN: B0000E9BJI; TITLE: Ho Oesterreichischer Beobachter tes Viennes kai he hellenike epanastasis, 1821-1827: Symvole eis ten meleten tou europaikou anti-philellenismou; AUTHOR: Ioannes D Demakes;
ISBN: B0000E9BJL; TITLE: Hodegoi pros Kyrion: Homiliai eis heortas Hagion; AUTHOR: Photios S Konstantinides;
ISBN: B0000E9BJP; TITLE: Pirandello nel suo caos; AUTHOR: Antonietta Gaglio;
ISBN: B0000E9BJT; TITLE: Cineromanzo: Il cinema Italiano, 1945-1953 (I fotolibri); AUTHOR: Lorenzo Pellizzari;
ISBN: B0000E9BJW; TITLE: La predestinazione nella Bibbia e nella storia: Una dottrina controversa (Piccola callana moderna. serie teologica); AUTHOR: Giorgio Tourn;
ISBN: B0000E9BK5; TITLE: Hoi katoikoi tes Helladas: Demotike elegeia; AUTHOR: Giorgos Giannares;
ISBN: B0000E9BK6; TITLE: Joseph Losey (Contemporanea cinema); AUTHOR: Maurizio Porro;
ISBN: B0000E9BKG; TITLE: Gli eredi di Protopopov: Dissensi, consensi, indignazioni; AUTHOR: Carlo Muscetta;
ISBN: B0000E9BKV; TITLE: Basilicata tra passato e presente (Studi e documenti); AUTHOR: Nino Calice;
ISBN: B0000E9BLA; TITLE: Disegni, 1945-1977 (Arte moderna italiana); AUTHOR: Pietro Consagra;
ISBN: B0000E9BLB; TITLE: Pietro Consagra: Opera grafica, 1942-1977 (Arte moderna italiana); AUTHOR: Pietro Consagra;
ISBN: B0000E9BLI; TITLE: Le origini dello stalinismo nel PCI: Storia della " svolta " comunista degli anni trenta (I fatti e le idee, saggi e biografie); AUTHOR: Ferdinando Ormea;
ISBN: B0000E9BLK; TITLE: Il laboratorio linguistico nella moderna glottodidattica (Didattica viva); AUTHOR: Paola Evangelisti Allori;
ISBN: B0000E9BLL; TITLE: Movimento operaio e autonomismo: La " questione sarda " da Lussu a Togliatti (Movimento operaio); AUTHOR: Girolamo Sotgiu;
ISBN: B0000E9BLN; TITLE: I cattolici e la lettera di Berlinguer (Documenti e interventi); AUTHOR: Gianni Baget-Bozzo;
ISBN: B0000E9BLP; TITLE: Avvertimenti e discorsi di Bartolomeo Vanni, ingegnere mediceo, 1662-1732 (Biblioteca di architettura. saggi e documenti. sezione Restauro, problemi di metodo); AUTHOR: Bartolomeo Vanni;
ISBN: B0000E9BLZ; TITLE: Piacenza nella lotta di Liberazione, 19431945: Testimonianze; AUTHOR: Anna Chiapponi;
ISBN: B0000E9BM1; TITLE: Pinocchio : un libro parallelo; AUTHOR: Giorgio Manganelli;
ISBN: B0000E9BM8; TITLE: Madri e figlie (Biblioteca umoristica Mondadori); AUTHOR: Luisella Fiumi;
ISBN: B0000E9BMB; TITLE: Lontano da dove: Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale (Reprints Einaudi); AUTHOR: Claudio Magris;
ISBN: B0000E9BMU; TITLE: Roma no (Angolo rosso); AUTHOR: Renzo Rosati;
ISBN: B0000E9BMV; TITLE: Dellavolpismo e nuova sinistra (Biblioteca Dedalo); AUTHOR: Mario Alcaro;
ISBN: B0000E9BN0; TITLE: La sinistra democratica in Italia (Ventesimosecolo); AUTHOR: Leo Valiani;
ISBN: B0000E9BN2; TITLE: Jung e la cultura italiana (Psiche e coscienza); AUTHOR: Aldo Carotenuto;
ISBN: B0000E9BN4; TITLE: La nuova arte sovietica: una prospettiva non ufficiale; AUTHOR: Enrico Crispolti and Gabriella Moncada;
ISBN: B0000E9BNI; TITLE: La lezione della storia (Biblioteca universale Rizzoli. i tascabili Libreria); AUTHOR: Carlo Cassola;
ISBN: B0000E9BNP; TITLE: Candido Ovvero Un Sogno Fatto In Sicilia; AUTHOR: Leonardo Sciascia;
ISBN: B0000E9BNT; TITLE: Crispi e la questione romana, 1887-1894; AUTHOR: Calogero Valenti;
ISBN: B0000E9BNU; TITLE: Racconti Chassidici dei nostri tempi: La funzione eterna della parabola (Collana di cultura ebraica); AUTHOR: Aldo Sonnino;
ISBN: B0000E9BNX; TITLE: Campania storica; AUTHOR: Mario Forgione;
ISBN: B0000E9BO1; TITLE: Valmalenco: Itinerari scelti (Itinerari alpini); AUTHOR: Alessandro Gogna;
ISBN: B0000E9BO4; TITLE: Su Fenoglio tra filologia e critica (Collezione di studi e testi diretta da M. Marti e A. Vallone); AUTHOR: Gino Rizzo;
ISBN: B0000E9BOB; TITLE: Rubens a Mantova: [catalogo della mostra a] Mantova, Palazzo ducale, 1977; AUTHOR: Germano Mulazzani and Ugo Bazzotti;
ISBN: B0000E9BOI; TITLE: Ancora con Dante (Collana di testi e di critica); AUTHOR: Alberto Chiari;
ISBN: B0000E9BOT; TITLE: La villa dei mostri (Einaudi letteratura); AUTHOR: Ferdinando Scianna;
ISBN: B0000E9BOW; TITLE: Sergio Leone (Contemporanea cinema); AUTHOR: Oreste De Fornari;
ISBN: B0000E9BOZ; TITLE: Makarios : hepta hores pales me ton thanato; AUTHOR: Panagiotes Papademetres;
ISBN: B0000E9BP3; TITLE: He demokratia sto apospasma; AUTHOR: Andreas George Papandreou;
ISBN: B0000E9BP6; TITLE: Kratos kai anthropos; AUTHOR: Alexantros Dyogenes;
ISBN: B0000E9BP9; TITLE: Allelographia, 19301966; AUTHOR: Giorgos Theotokas;
ISBN: B0000E9BPA; TITLE: Kypriakoi antilaloi: Sylloge chronographematon; AUTHOR: Iakovos Rossides;
ISBN: B0000E9BPB; TITLE: Kai toten einalie Kypro-: Poiemata; AUTHOR: Kostas Montes;
ISBN: B0000E9BPC; TITLE: Proanakrousmata: Poiemata; AUTHOR: Giorgos Karantones;
ISBN: B0000E9BPD; TITLE: Paramythia: Poiemata, 1971; AUTHOR: Rea Koumidou Erel;
ISBN: B0000E9BPE; TITLE: He koinonike amyna kai ho koinonikos stochos sto ergo tes astynomias; AUTHOR: P.S Machlouzarides;
ISBN: B0000E9BPG; TITLE: Theatrologika; AUTHOR: Tasos Lignades;
ISBN: B0000E9BPH; TITLE: Graphontas historia; AUTHOR: Antes Kanakes;
ISBN: B0000E9BPJ; TITLE: Epigrammatika kai amimeta tou G. Papandreou (Synchrone Hellenike Historia); AUTHOR: Georgios Papandreou;
ISBN: B0000E9BPK; TITLE: To xekinema tes photias: Mia mythistorematike viographia tou protoporou demokrate Rokkou Choida; AUTHOR: Tasos Vournas;
ISBN: B0000E9BPL; TITLE: Paidagogike; AUTHOR: Vasileios N Tatakes;
ISBN: B0000E9BPN; TITLE: Gia eirene kai phos; AUTHOR: Stephanos Ioannou;
ISBN: B0000E9BPO; TITLE: Satirika kai lyrika; AUTHOR: Giorgos Santes;
ISBN: B0000E9BPS; TITLE: Ta kainourgia arvyla, kai alla diegemata; AUTHOR: Gerasimos Gregores;
ISBN: B0000E9BPV; TITLE: Kairon kai heroon mneme; AUTHOR: Anthos Lykauges;
ISBN: B0000E9BPX; TITLE: Phap: Kai mia anekdote nouvella; AUTHOR: Phrenty Germanos;
ISBN: B0000E9BQ3; TITLE: Ta archaia hellenika grammata kai he axia tous; AUTHOR: Gianes Kordatos;
ISBN: B0000E9BQ6; TITLE: Demetres Glenos, ho daskalos tou genous, ho stochastes, ho agonistes; AUTHOR: Tasos Vournas;
ISBN: B0000E9BQ8; TITLE: Apeleuthero ego kai katestemeno: Psychokoinoniologiko dokimio (Epharmosmene psychologia); AUTHOR: Giannes G Galanos;
ISBN: B0000E9BQA; TITLE: He psychanalyse meta ton Phroynt [Freud]: Analytikokritike theorese (Epharmosmene psychologia); AUTHOR: Giannes G Galanos;
ISBN: B0000E9BQM; TITLE: Schediasma katoptrou tes neoellenik. philologias, etoi, onomastikos katalogos ton neoteron Hellenon syngrapheon te kai metaphraston, del. apo tou 1550 ... allogeneis (Ekdoseis Koultoura); AUTHOR: Ioseph Dekigallas;
ISBN: B0000E9BQO; TITLE: Stoicheiodes didaskalia tes ekklesiastikes mousikes (Ekdoseis Koultoura); AUTHOR: Constantinople (Ecumenical patriarchate);
ISBN: B0000E9BQQ; TITLE: Kyrillos kai Methodios: Hoi hierapostoloi; AUTHOR: Ioannes G Alexiou;
ISBN: B0000E9BQS; TITLE: Ho asymvivastos: Makarios : misos aionas agones; AUTHOR: Andronikos Markakes;
ISBN: B0000E9BQT; TITLE: Symvolai eis ten historian tes par hemin ekklesiastikes mousikes kai apo ton apostolikon chronon achri ton hermeron hemon akmasantes epiphanesteroi melodoi, ... kai mousikologoi (Ekdoseis Koultoura); AUTHOR: Georglos I Papadopoulos;
ISBN: B0000E9BR3; TITLE: To mathema ton Neon Hellenikon kai he demotike glossa en te Philosophike Schole tou Panepistemiou Athenon: Hypo to phos tes epistemes kai tou katharou logou; AUTHOR: Konstantinos I Merentites;
ISBN: B0000E9BR8; TITLE: Phakelos Tourkia: To peirama tes koinovouleutikes diktatorias (Demokratike epagrypnese); AUTHOR: Democratic Resistance of Turkey;
ISBN: B0000E9BR9; TITLE: Hoi vasikoi thesmoi dioikeseos tes Autokephalou Ekklesias tes Kyprou : meta historikes anaskopeseos = The fundamental administrative institution of the ... Church of Cyprus : with a historical review; AUTHOR: Varnavas D Tzortzatos;
ISBN: B0000E9BRA; TITLE: He exegesis tes palaias Vyzantines semeiographias kai anonymou syngraphes tou kodikos Xeropotamou 357 hos kai epiloges tes Mousikes Technes tou Apostolou ... (Hidryma Vyzantines Mousikologias. Meletai); AUTHOR: Gr. Th Stathes;
ISBN: B0000E9BRB; TITLE: Geographike enkyklopaideia; AUTHOR: Giorgos Karouzes;
ISBN: B0000E9BRC; TITLE: Theoria hagiographias; AUTHOR: Ioannes-Charilaos Vranos;
ISBN: B0000E9BRH; TITLE: Armatoloi kai klephtes: Chroniko tes times kai tes pallekarias; AUTHOR: Tasos Vournas;
ISBN: B0000E9BRJ; TITLE: To agrotiko synetairistiko kinema sten Hellada: Historike exelixe kai drase, provlemata kai prooptikes anaptyxes; AUTHOR: Parmenion S Avdelides;
ISBN: B0000E9BRK; TITLE: To Kalokairi tou somatos; AUTHOR: Sokrates Kapsaskes;
ISBN: B0000E9BRL; TITLE: Topal Osman: Hena chroniko mias agnostes Hellenikes tragodias, 19141924; AUTHOR: Georgios Neokl Lampsides;
ISBN: B0000E9BRM; TITLE: Makrooikonomike theoria apascholeseos kai ethnikou eisodematos; AUTHOR: A.A Lazares;
ISBN: B0000E9BRQ; TITLE: Giati den eimai atheos?; AUTHOR: Georgios V Meletes;
ISBN: B0000E9BRS; TITLE: Giati den eimai marxistes?; AUTHOR: Georgios V Meletes;
ISBN: B0000E9BRX; TITLE: He 14e Nizan Tiveriou Iouliou Kaisaros archontos; AUTHOR: Angelos S Vlachos;
ISBN: B0000E9BRZ; TITLE: Hotan ta eidola ragizoun: Poietike synthese; AUTHOR: Ianthe Theocharidou;
ISBN: B0000E9BS0; TITLE: Theoretikon mega tes mousikes (Ekdoseis Koultoura); AUTHOR: Chrysanthos;
ISBN: B0000E9BS2; TITLE: Ge mou, odynes ge; AUTHOR: Petros Stylianou;
ISBN: B0000E9BS3; TITLE: Pezos logos: To vivlio, ta chomata, to katophli; AUTHOR: Theon Spanoudes;
ISBN: B0000E9BS4; TITLE: Pos na katanoeite kai na analyete ta oneira sas; AUTHOR: Louis A Gottschalk;
ISBN: B0000E9BS5; TITLE: Tria theatrika erga [Banio, Engastrimythoi, Gregory]; AUTHOR: Panos Ioannides;
ISBN: B0000E9BS6; TITLE: Spathia ston Hade akonismena kai giasemia prophetika: Ta chorika tes trilogias Peirithous; AUTHOR: Andreas Iakovou;
ISBN: B0000E9BS7; TITLE: Koukourikou!: Paramythia gia mikra paidia; AUTHOR: Eugenia Palaiologou-Petronda;
ISBN: B0000E9BSD; TITLE: Demokratike kai Synkentrotike Aristera; AUTHOR: Mikes Theodorakes;
ISBN: B0000E9BSE; TITLE: Eis heauton: Diegemata; AUTHOR: Nike Katsaoune;
ISBN: B0000E9BSF; TITLE: Hoi metamorphoseis tou Alarichou kai alla dokimia; AUTHOR: Rodes Rouphos;
ISBN: B0000E9BSI; TITLE: He peloplastike ton Taxilon kai ta hellenistika tes stoicheia; AUTHOR: A.K.M. Amzad Hussain Mian;
ISBN: B0000E9BSN; TITLE: To chroniko ton trion hemeron: Schole Polytechneiou; AUTHOR: Kostoula Metropoulou;
ISBN: B0000E9BSO; TITLE: To autarchiko kathestos, 19671974: Dome, leitourgia, didagmata (Politike & historia); AUTHOR: Chariton Korizes;
ISBN: B0000E9BSP; TITLE: Ho polites Regas Velestinles: Mythistoria; AUTHOR: Tasos Vournas;
ISBN: B0000E9BSQ; TITLE: Hemerologio, 31 Martiou 19424 Ianouariou 1945; AUTHOR: Panagiotes Kanellopoulos;
ISBN: B0000E9BSS; TITLE: Ho synetairismos stis synthekes tou kapitalismou: Theoria, exelixe, praxe; AUTHOR: Parmenion S Avdelides;
ISBN: B0000E9BSV; TITLE: Touristikos hodegos Kastorias; AUTHOR: Nik. G Daskalakes;
ISBN: B0000E9BSW; TITLE: Hola dexia; AUTHOR: Vangeles Paulides;
ISBN: B0000E9BT0; TITLE: Tou ouranou kai tes ges: Poiemata; AUTHOR: Giorgos Santes;
ISBN: B0000E9BT1; TITLE: Hoi margarites tou hagiou: Histories kratoumenon; AUTHOR: A. N Nenedakes;
ISBN: B0000E9BT5; TITLE: Photes Angoules; AUTHOR: Giorges Sideres;
ISBN: B0000E9BT9; TITLE: Bread and freedom = Psomi kai Eleutheria; AUTHOR: Doros Loizou;
ISBN: B0000E9BTB; TITLE: Palies photographies: Epeiro-Makedonia; AUTHOR: Helle Papademetriou;
ISBN: B0000E9BTH; TITLE: Histories apo ten Kypro; AUTHOR: Phane Papalouka;
ISBN: B0000E9BTN; TITLE: Ho papokaisarismos eis ten Ekklesian tes kyprou: Historikokanonike theoresis tou papokaisarismou tou Makariou; AUTHOR: Spyridon Sp Bilales;
ISBN: B0000E9BTR; TITLE: Gia ten Kypro: Kypriake tragodia se hexe praxeis; AUTHOR: Andreas K Damianos;
ISBN: B0000E9BTX; TITLE: Ho mystikos kepos; AUTHOR: Photes Kontoglou;
ISBN: B0000E9BTY; TITLE: Ho Papa-nikolas Planas: Ho haploikos poimen ton haplon provaton; AUTHOR: Martha;
ISBN: B0000E9BU0; TITLE: Grammata gia ton Are; AUTHOR: Kostis Papakonkos;
ISBN: B0000E9BU3; TITLE: Enkyklopaidikon lexikon tes Hagias Graphes; AUTHOR: Ioannes Th Kolitsaras;
ISBN: B0000E9BU4; TITLE: 407 syntages me votana: Gymnasios Lauriotes kai hoi syntages tou Hagioreite pater Tsakonas: hekatontades therapeutika votana gia hekatontades astheneies; AUTHOR: Gymnasios Lauriotes;
ISBN: B0000E9BU5; TITLE: Autographa poiemata, 18961910: To Tetradio Senkopoulou; AUTHOR: K. P Kavaphes;
ISBN: B0000E9BUD; TITLE: Peri tes en Demetsane Hellenikes Scholes kai peri ton kathidryton kai proton autes didaskalon (Ekdoseis Koultoura); AUTHOR: Euthymios Kastorches;
ISBN: B0000E9BUE; TITLE: Klerodotema eis ten Helleniken Scholen Demetsanes kai apologismoi tes epi eikosaetian diacheiriseos ton tokon autou (In. Kastorches, Euthymios. Peri tes ... kai proton autes didskalon. Athena, 1978); AUTHOR: Nikolaos Ath Makres;
ISBN: B0000E9BV2; TITLE: Paolo e gli arconti a Corinto: Storia della ricerca (1888-1975) ed esegesi di I Cor. 2, 6. 8 (Istituto per le scienze religiose di Bologna. Testi e ricerche di scienze religiose ; 13); AUTHOR: Mauro Pesce;
ISBN: B0000E9BVA; TITLE: Come leggere La ragazza di Bube di Carlo Cassola (Come leggere); AUTHOR: Rossana Esposito;
ISBN: B0000E9BVF; TITLE: Come guadagnare senza lavorare: Manuale e consigli pratici a uso dei laureati veri e sedicenti (Biblioteca umoristica Mondadori); AUTHOR: Sergio Paolini;
ISBN: B0000E9BVH; TITLE: Forma e suono (Ricerche di storia della lingua latina); AUTHOR: Alfonso Traina;
ISBN: B0000E9BVI; TITLE: Laltra Roma: Classe operaia e sviluppo industriale nella capitale (Movimento operaio); AUTHOR: Gaetano Congi;
ISBN: B0000E9BVM; TITLE: La via latina da Roma a Castel Savelli (Passeggiate nel Lazio); AUTHOR: Lorenzo Quilici;
ISBN: B0000E9BVN; TITLE: La via Clodia nel territorio di Blera (Passeggiate nel Lazio); AUTHOR: Stefania Quilici Gigli;
ISBN: B0000E9BVQ; TITLE: La Cattolica di stilo: Guida artistica, storica, letteraria (La Calabria); AUTHOR: Corrado Bozzoni;
ISBN: B0000E9BVR; TITLE: Lavoro femminile e uguaglianza (Dissensi); AUTHOR: Tiziano Treu;
ISBN: B0000E9BVU; TITLE: Ali contro Mussolini: I raid aerei antifascisti degli anni trenta (Testimonianze fra eronaca e storia); AUTHOR: Franco Fucci;
ISBN: B0000E9BVW; TITLE: Storia del primo maggio (Presente storico); AUTHOR: Massimo Massara;
ISBN: B0000E9BVX; TITLE: La dimensione dellimpresa nel diritto del lavoro (Collana di diritto del lavoro); AUTHOR: Marco Biagi;
ISBN: B0000E9BVZ; TITLE: Il cinema nell Europa dellest, 19601977: Il cinema di stato e i suoi artisti (Il dissenso culturale, quaderni di documentazione); AUTHOR: Mira Liehm;
ISBN: B0000E9BW0; TITLE: La camicia rossa; AUTHOR: Alberto Mario;
ISBN: B0000E9BW2; TITLE: Lotta politica (Fatti e misfatti); AUTHOR: Bettino Craxi;
ISBN: B0000E9BW7; TITLE: La finanza regionale, 19721976 (Collana Ceep/Centro studi di politica economica. sezione 1 Politica economica); AUTHOR: Aurelio Bruzzo;
ISBN: B0000E9BWJ; TITLE: Concia e tintura delle pelli nel Veneto dal XIII al XVI secolo; AUTHOR: Franco Brunello;
ISBN: B0000E9BWL; TITLE: Reggio fascista; AUTHOR: Armando Dito;
ISBN: B0000E9BWO; TITLE: Io sono mia: La condizione femminile (Sociologia elementare); AUTHOR: Elena Vitas;
ISBN: B0000E9BWV; TITLE: Vita e opere dellarchitetto udinese Ottorino Aloisio; AUTHOR: Ottorino Aloisio;
ISBN: B0000E9BXA; TITLE: La veduta di Gaeta nell800 napoletano: Catalogo [della mostra realizzata dal Centro storico culturale Gaeta a] Gaeta, Palazzo de Vio, 1977; AUTHOR: Salvatore Abita, Erasmo Vaudo, Ennio Albano and Giuliano Imondi;
ISBN: B0000E9BXB; TITLE: Mario Cavaglieri, 18871969: [catalogo della mostra organizzata a] Rovigo, Accademia dei Concordi, 1978; AUTHOR: Mario Cavaglieri;
ISBN: B0000E9BXE; TITLE: Mostra di Pietro Desani, 15951657: Reggio Emilia, [Sala Palazzo Capitano del popolo] 26 novembre22 dicembre 1977; AUTHOR: Piero Desani;
ISBN: B0000E9BXG; TITLE: Psicologia fuori programma (Collana di psicologia); AUTHOR: Renzo Canestrari;
ISBN: B0000E9BXN; TITLE: Nella foresta del vocabolario: Storia di parole (Gli Oscar); AUTHOR: Aldo Gabrielli;
ISBN: B0000E9BY1; TITLE: Forza Italia! un film di Roberto Faenza (I Gulliver); AUTHOR: Antonio Padellaro;
ISBN: B0000E9BY2; TITLE: Mafia e fascismo: Lazione del prefetto Mori in Sicilia, 19251929 (Collana di saggi e monografie. nuova serie); AUTHOR: Salvo Porto;
ISBN: B0000E9BY5; TITLE: Il ritmo in Pascoli (Studio e vacanza); AUTHOR: G. B De Sanctis;
ISBN: B0000E9BY8; TITLE: Del cibo pitagorico ovvero erbaceo per uso de nobili, e deletterati (In. Corrado, Vincenzo. Tre opere di gastronomia. Bari, 1976); AUTHOR: Vincenzo Corrado;
ISBN: B0000E9BY9; TITLE: Gli Etruschi della Costa tirrenica da Vulci a Volterra; AUTHOR: Aldo Mazzolai;
ISBN: B0000E9BYB; TITLE: LAccademia dItalia: Intellettuali e potere durante il fascismo (Le istituzioni culturali); AUTHOR: Marinella Ferrarotto;
ISBN: B0000E9BYD; TITLE: Marxismo e teoria della scienza: Materiali di analisi (Biblioteca Dedalo); AUTHOR: Giuseppe Barletta;
ISBN: B0000E9BYY; TITLE: Intervista [di] Maurizio Barendson [con] Antonio Ghirelli sul calcio Napoli (Saggi tascabili Laterza); AUTHOR: Maurizio Barendson;
ISBN: B0000E9BZB; TITLE: Giuseppe Verdi nella casa di Rigoletto: [catalogo della mostra a] Mantova, settembre-novembre 1977; AUTHOR: Museo teatrale alla Scala;
ISBN: B0000E9BZN; TITLE: Dialogo con Giorgio Bocca sui fantasmi duna generazione; AUTHOR: Egidio Sterpa;
ISBN: B0000E9BZO; TITLE: Sindacati e contrattazione collettiva in Italia nel 1975 (Collana di cultura sindacale); AUTHOR: Lauralba Bellardi;
ISBN: B0000E9BZP; TITLE: Blictri : una parola per Arlecchino; AUTHOR: Giancarlo Carabelli;
ISBN: B0000E9BZU; TITLE: De institutione regiminis dignitatum (Temi e testi); AUTHOR: Giovanni Tinto Vicini;
ISBN: B0000E9BZX; TITLE: La Toscana; AUTHOR: Lionetto Santi;
ISBN: B0000E9BZY; TITLE: Grate lignee nellarchitettura Safavide = Wooden gratings in Safavid architecture: Studi e restauri a Esfahan = Studies and restorations at Esfahan (Restorations); AUTHOR: Roberto Orazi;
ISBN: B0000E9C00; TITLE: I romanzi cavallereschi miniati a Napoli (Miniatura e arti minori in Campania); AUTHOR: Alessandra Perriccioli Saggese;
ISBN: B0000E9C02; TITLE: Dialogo di una prostituta con un suo cliente: Con un dibattito sulla decisione di fare il testo e la preparazione dello spettacolo (Teatro oggi); AUTHOR: Dacia Maraini;
ISBN: B0000E9C09; TITLE: [Miscellaneous publications not catalogued separately]; AUTHOR: Palazzo Pitti;
ISBN: B0000E9C0I; TITLE: Il cinema neorealista da Rossellini a Pasolini (Universale); AUTHOR: Mario Verdone;
ISBN: B0000E9C0N; TITLE: Sicilia; AUTHOR: Folco Quilici;
ISBN: B0000E9C0O; TITLE: Intermetzo: Astynomiko mythistorema ([Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare]. 2. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9C0Q; TITLE: Enklema sto Kolonaki: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9C0T; TITLE: Peripeteia sto Hagion Oros: Astynomiko mythistorema ([Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare]. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9C0U; TITLE: Epistemoniko-technike kai viomechanike epanastase; AUTHOR: Lampros Petsines;
ISBN: B0000E9C10; TITLE: Ho dromos tou thymomenou potamou; AUTHOR: Leia Chatzopoulou-Karavia;
ISBN: B0000E9C11; TITLE: Kalokairi; AUTHOR: Leia Chatzopoulou-Karavia;
ISBN: B0000E9C15; TITLE: Ho vasilias kai to agalma : ta dodeka euangelia tou Gianne Kapse: Mythistorematike viographia (Neoellenike logotechnia); AUTHOR: Kostas Asemakopoulos;
ISBN: B0000E9C16; TITLE: Perasmena kai torina: Diegemata; AUTHOR: Evangelos A Averoff-Tossizza;
ISBN: B0000E9C18; TITLE: Oute halati oute piperi (Ta kalytera vivlia tsepes); AUTHOR: Phrenty Germanos;
ISBN: B0000E9C19; TITLE: Ho gios tou heliou: He zoe tou autokratora Ioulianou tou Paravate : viographia (Neoellenike logotechnia); AUTHOR: Tasos Athanasiades;
ISBN: B0000E9C1D; TITLE: Taxidi me to " Stephano; AUTHOR: Gerasimos Lychnou;
ISBN: B0000E9C1H; TITLE: Ho thanatos tou Amerikanou; AUTHOR: Vasiles Vasilikos;
ISBN: B0000E9C1J; TITLE: He ethike tou sympherontos, kai alla parallela keimena (Synchronos provlematismos); AUTHOR: Ioannes M Panagiotopoulos;
ISBN: B0000E9C1K; TITLE: San ta trela poulia (Neoellenike logotechnia); AUTHOR: Maria Iordanidou;
ISBN: B0000E9C1N; TITLE: Zaar 19: Mythistorema; AUTHOR: Kostoula Metropoulou;
ISBN: B0000E9C1P; TITLE: Ho gennaios Telemachos: Mythistorema; AUTHOR: Alexandros Kotzias;
ISBN: B0000E9C20; TITLE: La politica agraria del fascismo: [scheda storica, ricerca e scelta dei documenti] (Le fonti della storia ; 45); AUTHOR: Renato Sitti;
ISBN: B0000E9C21; TITLE: Mazzini e la rivoluzione in Italia (1831-1848) (Le fonti della storia ; 44); AUTHOR: Alessandro Piccioni;
ISBN: B0000E9C26; TITLE: Canti e tradizioni popolari: Indagine sul Canavese; AUTHOR: Amerigo Vigliermo;
ISBN: B0000E9C27; TITLE: Iscrizioni lapidarie latine del Museo civico di Oderzo (Collezioni e musei archeologici del Veneto); AUTHOR: Museo civico (Oderzo);
ISBN: B0000E9C28; TITLE: Sculture e mosaici romani del Museo civico di Oderzo (Collezioni e musei archeologici del Veneto); AUTHOR: Museo civico;
ISBN: B0000E9C2A; TITLE: Ceramiche e terrecotte greche, magno-greche e italiche del Museo civico di Treviso (Collezioni e musei archeologici del Veneto); AUTHOR: Museo civico;
ISBN: B0000E9C2B; TITLE: Africa, Oceania, America pre-colombiana: [catalogo del] Museo delle arti primitive, Raccolta Delfino Dinz Rialto, Rimini; AUTHOR: Museo delle arti primitive;
ISBN: B0000E9C2L; TITLE: I conti economici regionali 1976: Calcolo di alcuni principali aggregati, Reddito - Consumi - Investimenti, nuova serie 1970-76 (Collana studi e ricerche); AUTHOR: Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura;
ISBN: B0000E9C2O; TITLE: Novara 1922: Battaglia al fascismo (Quaderni sapere ; 21); AUTHOR: Cesare Bermani;
ISBN: B0000E9C2W; TITLE: Il soggetto e la tecnica: Heidegger interprete " inattuale dellepoca presente (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Mario Ruggenini;
ISBN: B0000E9C2Y; TITLE: Proverbi friulani (Classici di folk-lore); AUTHOR: Valentino Ostermann;
ISBN: B0000E9C3A; TITLE: Lezioni di inglese per i corsi serali per lavoratori; AUTHOR: Luciano Monticelli;
ISBN: B0000E9C3C; TITLE: Studi intorno a Cerfroid prima casa dellOrdine trinitario (11981429) (Ordinis trinitatis Institutum historicum. Series prior); AUTHOR: Giulio Cipollone;
ISBN: B0000E9C3L; TITLE: Il pianeta irritabile; AUTHOR: Paolo Volponi;
ISBN: B0000E9C3M; TITLE: La Prima Spiaggia; AUTHOR: alfredo todisco;
ISBN: B0000E9C3N; TITLE: Una scandalosa giovinezza (La scala); AUTHOR: Alberto Bevilacqua;
ISBN: B0000E9C3R; TITLE: Le ricette della mia cucina napoletana (Vita e tradizioni); AUTHOR: Antonia Gargiulo;
ISBN: B0000E9C3X; TITLE: [Poesie] (In. Pasolini in Friuli, 19431949/Corriere del Friuli con il Comune di Casarsa della Delizia. Udine. Arti grafiche friulane, 1976. p.71130); AUTHOR: Pier Paolo Pasolini;
ISBN: B0000E9C41; TITLE: Burocrazia ed economia pubblica: Cronache degli anni 70 (Universale paperbacks Il mulino); AUTHOR: Sabino Cassese;
ISBN: B0000E9C44; TITLE: Immagini del padre (Collana di psicologia); AUTHOR: Egeria Di Nallo;
ISBN: B0000E9C4D; TITLE: Voci di gerganti, vagabondi e malviventi studiate nellorigine e nella storia (Orientamenti linguistici); AUTHOR: Angelico Prati;
ISBN: B0000E9C4H; TITLE: Fanfani: E se avesse ragione?; AUTHOR: Luigi Castoldi;
ISBN: B0000E9C4M; TITLE: [Prospectuses]; AUTHOR: Fondazione Lerici;
ISBN: B0000E9C50; TITLE: Movimenti cristiani di sinistra e Marxismo in Italia: Ricerca di una mediazione teorica per una prassi comune (Teologia attraverso); AUTHOR: Giuseppe Pirola;
ISBN: B0000E9C56; TITLE: Flaminio: La storia di un pugnale (Quaderni di " Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura); AUTHOR: Egidio Mengacci;
ISBN: B0000E9C57; TITLE: La Maddalena: Morte atomica nel Mediterraneo (Manifesti della lotta di classe); AUTHOR: Ugo Dessy;
ISBN: B0000E9C5A; TITLE: Territorio e architettura etrusca a Sesto Fiorentino (Biblioteca di architettura. Saggi e documenti); AUTHOR: Virginia Stefanelli Tacconi;
ISBN: B0000E9C5P; TITLE: Ugo Foscolo: Saggi, studi, note (Strumenti. Ristampe anastatiche); AUTHOR: Mario Fubini;
ISBN: B0000E9C5Q; TITLE: Ortis e Didimo: Ricerche e interpretazioni foscoliane (In the authors. Ugo Foscolo. saggi, studi, note Firenze. La nuova Italia, 1978. p.345613); AUTHOR: Mario Fubini;
ISBN: B0000E9C5V; TITLE: Lumano in Gramsci: Evento politico e comprensione dellevento politico (Biblioteca Dedalo); AUTHOR: Giorgio Nardone;
ISBN: B0000E9C5W; TITLE: La viaccia (Nuova universale Cappelli. Cinema, 6); AUTHOR: Mauro Bolognini;
ISBN: B0000E9C60; TITLE: Bellissima (Nuova universale Cappelli. Cinema); AUTHOR: Luchino Visconti;
ISBN: B0000E9C69; TITLE: Lultima leggenda: [una spedizione nel Triangolo delle Bermude]; AUTHOR: Ambrogio Fogar;
ISBN: B0000E9C6L; TITLE: Disegni di Pietro da Cortona e Ciro Ferri dalle Collezioni del Gabinetto nazionale delle stampe; AUTHOR: Gabinetto nazionale delle stampe;
ISBN: B0000E9C6T; TITLE: Lo statuto dei lavoratori: Legislazione coordinata, decreti ministeriali, circolari, accordi, lavori parlamentari, giurisprudenza; AUTHOR: Italy;
ISBN: B0000E9C73; TITLE: Rubens e Genova: Catalogo della mostra a Genova, Palazzo ducale ... 1978; AUTHOR: Giuliana Biavati;
ISBN: B0000E9C79; TITLE: Lalternativa dei socialisti: Il progetto di programma del PSI [Partito socialista italiano] (Documenti); AUTHOR: Partito socialista italiano;
ISBN: B0000E9C7F; TITLE: Bologna 77 (Interventi); AUTHOR: Fabio Mussi;
ISBN: B0000E9C7G; TITLE: Gulag o utopia?: Interpretazioni del comunismo (Tasco); AUTHOR: Luciano Pellicani;
ISBN: B0000E9C7O; TITLE: Scuola e famiglia: Dai comitati ai consigli (Educazione comparata e pedagogie); AUTHOR: Luciano Corradini;
ISBN: B0000E9C7Q; TITLE: Lexicon nominum locorum (Series librorum operis fundati cui nomen " Latinitas); AUTHOR: Carl Egger;
ISBN: B0000E9C89; TITLE: Erme Ripa: [catalogo delle opere, pubblicato in occasione della grande mostra retrospettiva alla Galleria civica di Monza, 1977]; AUTHOR: Erme Ripa;
ISBN: B0000E9C8B; TITLE: Larco di Costantino e le terme di Caracalla (Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, ... dei musei,gallerie e monumenti dItalia); AUTHOR: Irene Iacopi;
ISBN: B0000E9C8L; TITLE: Gente di nessuno; AUTHOR: Marcello Lazzarin;
ISBN: B0000E9C8M; TITLE: La guerra del ghiaccio ovvero la battaglia dei sassi grossi: Memorie; AUTHOR: Angelico Cattaneo;
ISBN: B0000E9C8N; TITLE: Arbedo-Castione: Glossario del dialetto toponomastica e altri scritti; AUTHOR: Vittore Pellandini;
ISBN: B0000E9C8O; TITLE: Ticino 77 [78, etc.]: Cronaca di un anno; AUTHOR: Piergiorgio Morandi;
ISBN: B0000E9C8Q; TITLE: Centovallina: Ferrovia Locarno-Domodossola; AUTHOR: Plinio Grossi;
ISBN: B0000E9C8S; TITLE: Tenebre e luci : larte del Duranti = Darkness and lights : the art of Duranti; AUTHOR: Alessandra Pino;
ISBN: B0000E9C8T; TITLE: Arturo Carmassi: [catalogo della mostra di scultura e grafica tenuta al] Comune di Ferrara, Galleria civica darte moderna, Palazzo dei diamanti ... 1977; AUTHOR: Arturo Carmassi;
ISBN: B0000E9C8W; TITLE: Giovanni Paganin: [catalogo della mostra organizzata alla] Rotonda di via Besana ... 1978 [dal] Comune di Milano, Ripartizione cultura e spettacolo; AUTHOR: Giovanni Paganin;
ISBN: B0000E9C8X; TITLE: Giorgione 1478-1978: Quinto centenario della nascita : [Mostra su] La Pala di Castelfranco veneto, [al Duomo di S. Liberale], Castelfranco Veneto ... 1978; AUTHOR: Lorenzo Lazzarini;
ISBN: B0000E9C8Z; TITLE: Il sacco di Roma del 1527 (Strumenti); AUTHOR: Maria Ludovica Lenzi;
ISBN: B0000E9C91; TITLE: Gli anni del neorealismo (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Alfonso Canziani;
ISBN: B0000E9C95; TITLE: Carcere minorile: Racconto documento (Biblioteca giovani); AUTHOR: Giuliana Boldrini;
ISBN: B0000E9C99; TITLE: Nag Arnoldi: Scultore; AUTHOR: Nag Arnoldi;
ISBN: B0000E9C9C; TITLE: Glossario del dialetto dArbedo (In his. Arbedo-Castione. glossario del dialetto toponomastica e altri scritti. 1975. p.1779); AUTHOR: Vittore Pellandini;
ISBN: B0000E9C9E; TITLE: La critica Bizantina del Primato romano nel secolo XII; AUTHOR: Yannis Spiteris;
ISBN: B0000E9C9L; TITLE: La Campagna romana antica, medioevale e moderna (Arte e archeologia : Studi e documenti ; 12-18); AUTHOR: Giuseppe Tomassetti;
ISBN: B0000E9C9N; TITLE: Ciardo (Accademici di San Luca); AUTHOR: Vincenzo Ciardo;
ISBN: B0000E9C9T; TITLE: Andrej Tarkovskij (Il castoro cinema); AUTHOR: Achille Frezzato;
ISBN: B0000E9C9W; TITLE: La Collezione Schollmeyer (Materiali per il vocabolario neosumerico; Vol.1); AUTHOR: F.A Schollmeyer;
ISBN: B0000E9C9Y; TITLE: La Collezione del Pontificio Istituto Biblico, Roma (Materiali per il vocabolario neosumerico ; vol.4); AUTHOR: Pontificio Istituto Biblico;
ISBN: B0000E9CA2; TITLE: Felice Filippini: [catalogo della mostra alla] Galerie Iris Wazzau, [1977]; AUTHOR: Felice Filippini;
ISBN: B0000E9CA3; TITLE: Giovanni Genucchi, Pierino Selmoni, Max Weiss: [catalogo della 2a Biennale darte del Comune di Mendrisio] promossa dal Municipio di Mendrisio con il concorso ... 1977 nel Chiostro dei Serviti a San Giovanni; AUTHOR: Giovanni Genucchi;
ISBN: B0000E9CA5; TITLE: Le mura di Ravenna ricercate e disegnate ... lanno 1905; AUTHOR: Gaetano Savini;
ISBN: B0000E9CA6; TITLE: Tombe " principesche dellorientalizzante antico da Pontecagnano (Monumenti antichi. Serie generale); AUTHOR: Bruno DAgostino;
ISBN: B0000E9CA9; TITLE: Vicus Augustanus Laurentium. (Accademia Nazionale dei Lincei. Monumenti Antichi. Serie Miscellanea. Vol. I, 5./ Serie Generale. 48.); AUTHOR: Gabriella. Simonazzi Masarich;
ISBN: B0000E9CAA; TITLE: Stabat mater (Fogli darte mosaico); AUTHOR: Jacopone;
ISBN: B0000E9CAI; TITLE: Il De Trinitate pseudoatanasiano (Studia ephemeridis " Augustinianum); AUTHOR: Lorenzo Dattrino;
ISBN: B0000E9CAS; TITLE: I disegni (Le giade); AUTHOR: Leonardo;
ISBN: B0000E9CAT; TITLE: No comment: Lorganizzazione del consenso nella stampa britannica (I Gabbiani. Nuova serie); AUTHOR: Stefano Magistretti;
ISBN: B0000E9CAU; TITLE: Ideologia, intellettuali, organizzazione: Note sul " neomarxismo degli anni sessanta (Biblioteca Dedalo); AUTHOR: Roberta Tomassini;
ISBN: B0000E9CAX; TITLE: Linguaggio e tecnica cinematografica (Comunicazioni techniche); AUTHOR: Rodolfo Tritapepe;
ISBN: B0000E9CB6; TITLE: La condizione delle donne: Proposta bibliografica (Proposte bibliografiche); AUTHOR: Francesca Belforte;
ISBN: B0000E9CB8; TITLE: G. Franco Bonetti: [mostra alla] Galleria Mosaico, Chiasso; AUTHOR: G. Franco Bonetti;
ISBN: B0000E9CB9; TITLE: Il pittore Carlo M. Bucchi nellOratorio di SantAntonio da Padova a Castro (Collana dellEnte turistico di Blenio ; 2); AUTHOR: Piero Bianconi;
ISBN: B0000E9CBA; TITLE: La Madonna di Navone (Collana dellEnte turistico di Blenio); AUTHOR: Aurelio Gabelli;
ISBN: B0000E9CBB; TITLE: Lettere a donna Marianna degli Asmundo (Inediti e rari ; 1); AUTHOR: Federico De Roberto;
ISBN: B0000E9CBC; TITLE: Carlo Magno; AUTHOR: gianni granzotto;
ISBN: B0000E9CBO; TITLE: Lo stile di un amore (Secondo Novecento. II); AUTHOR: Giuliano Dego;
ISBN: B0000E9CBQ; TITLE: Appunti sulla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato; AUTHOR: Pietrangelo Jaricci;
ISBN: B0000E9CC1; TITLE: Il Dante di Guttuso: Cinquantasei tavole dantesche (Gli oscar arte); AUTHOR: Renato Guttuso;
ISBN: B0000E9CC3; TITLE: Nel cinquantaseiesimo anniversario della impresa di Fiume, XII sett. 1919XII sett. 1975: Orazione ufficiale; AUTHOR: Angelo Mastragostino;
ISBN: B0000E9CC6; TITLE: Gocce amare; AUTHOR: G Castelfranchi;
ISBN: B0000E9CC7; TITLE: Addio, cara terra!; AUTHOR: Barbara Bellafoglia;
ISBN: B0000E9CCB; TITLE: Gli etruschi di Tarquinia, Cerveteri e Veio; AUTHOR: Aldo Mazzolai;
ISBN: B0000E9CCH; TITLE: Democrazia mentale a Milana: Due indagini psicosociologiche sul mutamento dei valori umani e degli atteggiamenti autoritari ed antidemocratici della popolazione milanese (Psicologia e ricerca sociale); AUTHOR: Emilio Tiberi;
ISBN: B0000E9CCL; TITLE: I giornali bolognesi nel ventennio fascista; AUTHOR: Nazario Sauro Onofri;
ISBN: B0000E9CCM; TITLE: Storia del Partito fascista sammarinese (Ricerche ; 31); AUTHOR: Anna Lisa Carlotti;
ISBN: B0000E9CCO; TITLE: Libri del fondo Halleriano [della Biblioteca nazionale Braidense] esposti in occasione del X Contresso europeo dellInternational College of Surgeons ... 1977 = Books of the von Haller collection; AUTHOR: Biblioteca nazionale Braidense;
ISBN: B0000E9CCP; TITLE: Come leggere Il male oscuro di Giuseppe Berto (Come leggere); AUTHOR: Ferruccio Monterosso;
ISBN: B0000E9CCQ; TITLE: Guida di Montepulciano e dei bagni di Chianciano; AUTHOR: Ersilio Fumi;
ISBN: B0000E9CCU; TITLE: Fra Arno e Sieve; AUTHOR: Piero Scotti;
ISBN: B0000E9CCY; TITLE: Possesso delle cose e possesso dei diritti nel diritto romano (Juridica); AUTHOR: Giuseppe Brini;
ISBN: B0000E9CD2; TITLE: La violenza: [interviste con] Franco Basaglia [e] Franco Fornari (Documenti e interventi); AUTHOR: Graziella Controzzi;
ISBN: B0000E9CD3; TITLE: Appunti per la localizzazione linguistica di un testo letterario medievale: La cosiddetta " Traduzione di Beda in Lingua dOc; AUTHOR: Luciana Borghi Cedrini;
ISBN: B0000E9CDB; TITLE: [Traduzione di Beda]: [Defensor di Liguge] (In. Borghi Cedrini, Luciana. Appunti per la localizzazione linguistica di un testo medievale. Torino. G. Giappichelli, 1978. p.2057); AUTHOR: Defensor;
ISBN: B0000E9CDF; TITLE: Per la costruzione del Partito comunista rivoluzionario (Quaderno di lotta politica della Voce operaia); AUTHOR: Partito comunista (marxista-leninista) italiano;
ISBN: B0000E9CDH; TITLE: San Francesco dAssisi pacificatore e missionario (Studi scelti di Francescanesimo); AUTHOR: Ottaviano Schmucki;
ISBN: B0000E9CDK; TITLE: Processo alla rivoluzione: La parola ai NAP : Diario del processo/Pasquale Abatangelo ... [et al.] I motivi dappello/avv. Giannino Guiso, avv. Enzo Lo Giudice (Quaderni dinformazione politica); AUTHOR: Nuclei armati proletari (defendant);
ISBN: B0000E9CDL; TITLE: La casa rurale nel Chianti: Indagine su una zona-campione : il territorio comunale di Radda (Centro studi sulla cultura contadina del Chianti. Biblioteca comunale di Radda. Quaderno ; no.1); AUTHOR: Renato Stopani;
ISBN: B0000E9CDO; TITLE: Prime schede per un vocabolario dialettale del Mendrisiotto: Un appello a collaborare; AUTHOR: Antonio Brenni;
ISBN: B0000E9CE4; TITLE: Ars de orthographia (Collana di grammatici latini); AUTHOR: Agroecius;
ISBN: B0000E9CEB; TITLE: Giovanni Antonio Faldon: Incisore asolano, 1689-1770; AUTHOR: Luigi Comacchio;
ISBN: B0000E9CEP; TITLE: The citizen; AUTHOR: Peoples Association (Kallang);
ISBN: B0000E9CEY; TITLE: The Drovers Inn; AUTHOR: Lionel Leslie;
ISBN: B0000E9CF4; TITLE: Donald Quarrie: The career of an Olympic champion; AUTHOR: James Carnegie;
ISBN: B0000E9CF9; TITLE: Sirimavo Bandaranaike, the worlds first woman Prime Minister: A biography; AUTHOR: Maureen Seneviratne;
ISBN: B0000E9CFB; TITLE: American influence on higher educations in India: A study of post-independence era; AUTHOR: M. Shahnaz Suri;
ISBN: B0000E9CFD; TITLE: Guru Amar Das: Life and teachings; AUTHOR: Fauja Singh;
ISBN: B0000E9CFF; TITLE: Sikhism: A comparative study in its theology and mysticism; AUTHOR: Daljeet Singh;
ISBN: B0000E9CFI; TITLE: Bury the Bhoothalingam report; AUTHOR: Raj Bahadur. Bhoothalingam, S., Gour;
ISBN: B0000E9CFL; TITLE: The Caribbean today; AUTHOR: Barry Higman;
ISBN: B0000E9CFP; TITLE: Southeast Idaho big game studies: July 1, 1977 to June 30, 1978; AUTHOR: Lonn Kuck;
ISBN: B0000E9CFW; TITLE: Vilhelm Moberg: Utvandrarna (Studies in Swedish literature); AUTHOR: Philip A Holmes;
ISBN: B0000E9CG5; TITLE: Peace: Journal of the Asian Buddhist Peace Congress of Sri Lanka; AUTHOR: Asian Buddhist Peace Congress of Sri Lanka;
ISBN: B0000E9CGA; TITLE: [Catalogues]; AUTHOR: Reg and Philip Remington (firm);
ISBN: B0000E9CGB; TITLE: [Catalogues]; AUTHOR: Sarkis Shmavonian;
ISBN: B0000E9CGL; TITLE: 474 years of pain and suffering: Poems; AUTHOR: Leroy Calliste;
ISBN: B0000E9CGO; TITLE: LEGENDS AROUND SHIVA; AUTHOR: Shakti M. Gupta;
ISBN: B0000E9CGR; TITLE: Dr. Punjabrao Deshmukh and his team of workers.; AUTHOR: Bharat Krishak Samaj.;
ISBN: B0000E9CGU; TITLE: Caste dimensions in a village; AUTHOR: R. K Mutatkar;
ISBN: B0000E9CH7; TITLE: The concept of Indian literature; AUTHOR: Vinayak Krishna Gokak;
ISBN: B0000E9CH9; TITLE: Elements of Indian aesthetics (Chaukhambha oriental research studies); AUTHOR: S. N. Ghoshal Sastri;
ISBN: B0000E9CHO; TITLE: Complete speeches of Ojukwu and some comments of General Gowon: (history and drama); AUTHOR: J. C Abiakam;
ISBN: B0000E9CHV; TITLE: Let us forgive our children: An appeal to the leaders and people of Onitsha to forgive and forget the wrongs committed during the market crisis; AUTHOR: Nmamdi Azikiwe;
ISBN: B0000E9CI7; TITLE: Vihares & verandahs: Ceylon; AUTHOR: Barbara Sansoni;
ISBN: B0000E9CIK; TITLE: The story of the royal charter of the College of William and Mary (Botetourt publications); AUTHOR: Frank B Evans;
ISBN: B0000E9CIM; TITLE: The coins of the Decapolis and Provincia Arabia (Studii Biblici Franciscani collectio Maior); AUTHOR: Augustus Spijkerman;
ISBN: B0000E9CIR; TITLE: T.S. Eliot : quest for belief: A study of his poetry and drama; AUTHOR: Virendra K Roy;
ISBN: B0000E9CIW; TITLE: Anglo-Maratha relations and Malcolm, 17981830; AUTHOR: U. N Chakravorty;
ISBN: B0000E9CIY; TITLE: Homosexuality: A selective bibliography of our 3,000 items; AUTHOR: William Parker;
ISBN: B0000E9CJ3; TITLE: The divided mind: Studies in Defoe and Richardson; AUTHOR: Sudesh Vaid;
ISBN: B0000E9CJ9; TITLE: The Khasi canvas: A cultural and political history; AUTHOR: J.N Chowdhury;
ISBN: B0000E9CJF; TITLE: General Murtala Ramat Muhammed : an annotated bibliography on the post-humous literature; AUTHOR: Michael. Afolabi;
ISBN: B0000E9CJR; TITLE: List of federal government decrees 19661978; AUTHOR: Nigerian Institute of Social and Economic Research;
ISBN: B0000E9CJS; TITLE: Whos who in the Nigerian library world; AUTHOR: J. Ailemen Fab Akhidime;
ISBN: B0000E9CJX; TITLE: The Lepchas of West Bengal; AUTHOR: Amal Kumar Das;
ISBN: B0000E9CKI; TITLE: Habitat economy and society: A study of the Dangis; AUTHOR: A. N. Bhattacharya and Ravindra Nath Vyas;
ISBN: B0000E9CKS; TITLE: [Miscellaneous publications not catalogued separately]; AUTHOR: Grampian Region Council;
ISBN: B0000E9CL5; TITLE: The Vincentian elections 1974 (Occasional paper); AUTHOR: Neville Duncan;
ISBN: B0000E9CL6; TITLE: The enigmatic standing image at Gahihara Polonnaruwa (Sri Lanka Art and Culture series. monograph 1); AUTHOR: A. D. T. E Perera;
ISBN: B0000E9CL7; TITLE: A catalogue of mediaeval manuscripts and printed bibles in the Alfred and Isabel Reed Collection, Dunedin Public Library; AUTHOR: Dunedin Public library;
ISBN: B0000E9CLA; TITLE: Recommendations of the Standardization Committee of the Society for Promoting Igbo Language & Culture (Otu Iwelite Asusu Na Omenala Igbo) Nigeria; AUTHOR: Society for Promoting Igbo Language and Culture (Nigeria);
ISBN: B0000E9CLD; TITLE: A lovers dilemma; AUTHOR: K Cab-Addae;
ISBN: B0000E9CLL; TITLE: Ancient land tenure to modern land reform in Sri Lanka; AUTHOR: Ariya Abeysinghe;
ISBN: B0000E9CLP; TITLE: Myth, ideology and crisis in plantation society: The Guyanese example (Working papers on Caribbean society ; Series A, no.4); AUTHOR: Percy C Hintzen;
ISBN: B0000E9CLT; TITLE: Prejudice and race relations ; Carnival (Working papers on Caribbean society ; Series C, no.3); AUTHOR: Ramesh Deosaran;
ISBN: B0000E9CM4; TITLE: Sketch workers cry out: Save us from managerial recklessness; AUTHOR: Dapo Oluge;
ISBN: B0000E9CM5; TITLE: Morris, Joshua and the Holy Spirit in Nigeria; AUTHOR: J.O Durojaiye;
ISBN: B0000E9CMB; TITLE: National reconstruction for a new Liberia: Views, suggestions & recommendations for reconstruction programs following the April 14, 1979 civil disturbances in Monrovia; AUTHOR: S. Henry Cordor;
ISBN: B0000E9CMK; TITLE: Zoological parks and aquariums in the Americas; AUTHOR: American Association of Zoological Parks and Aquariums;
ISBN: B0000E9CMO; TITLE: The European market for data communications equipment, 1974 to 1983: Modems, multiplexers, communications processors; AUTHOR: Frost and Sullivan;
ISBN: B0000E9CN1; TITLE: By larks attended; AUTHOR: Doris Pulsford;
ISBN: B0000E9CNN; TITLE: Stefania Niekrasz; AUTHOR: Leslie East;
ISBN: B0000E9CO3; TITLE: Cumulative index to Public Administration, journal of the Royal Institute of Public Administration, volumes 1-55, 1923-1977; AUTHOR: Mohinder Singh;
ISBN: B0000E9COI; TITLE: Atreus and Thyestes: A tragedy; AUTHOR: William J Pegg;
ISBN: B0000E9COO; TITLE: The Philippines; AUTHOR: Gina Nakpil, Carmen Guerrero. Lollobrigida;
ISBN: B0000E9COU; TITLE: The customs of Corbie: A translation into English by Charles W. Jones of the Directives of Adalhard of Corbie, 753-826 (In: Horn, Walter : The plan of St. Gall, -Berkeley, 1979. - Vol.3, p.91-128); AUTHOR: Adalard;
ISBN: B0000E9COW; TITLE: History of the Chaitanya faith in Orissa (South Asian Studies); AUTHOR: Prabhat Mukjherjee;
ISBN: B0000E9CPB; TITLE: Soweto flowers will grow; AUTHOR: Masautso Phiri;
ISBN: B0000E9CPF; TITLE: Socio-economic and political history of Eastern India; AUTHOR: Yugal Kishore Mishra;
ISBN: B0000E9CPN; TITLE: Sir D.B. Jayatilaka: A biography and assessment of the man and his work; AUTHOR: Nandadeva Wijesekera;
ISBN: B0000E9CPW; TITLE: Poverty of intellectualism in India (Special lecture); AUTHOR: V. R Narla;
ISBN: B0000E9CQC; TITLE: The psychoanalytic study of Kim Il Sung; AUTHOR: Sang Chang Paek;
ISBN: B0000E9CQD; TITLE: Political history of the kingdom of Kotte, 1400-1521; AUTHOR: Gintota Parana Vidanage Somaratne;
ISBN: B0000E9CQF; TITLE: The Decline and Fall of the Roman Empire Volume 1; AUTHOR: Edward Gibbon;
ISBN: B0000E9CQJ; TITLE: Life and times of Cantoo Baboo (Krisna Kanta Nandy): The Banian of Warren Hastings ; period covered : 1742 1804; AUTHOR: Somendra Candra Nandy;
ISBN: B0000E9CRN; TITLE: ALUTA: Monthly central organ of the National Union of Ghana students. Vol.1, no.1- ; [1978]-; AUTHOR: National Union of Ghana Students;
ISBN: B0000E9CRQ; TITLE: An Explanatory Discourse By Tan Chet-Qua of quang-Chew-Fu, Gent.; AUTHOR: Sir William Chambers;
ISBN: B0000E9CS5; TITLE: The Sumerian Temple City; AUTHOR: Adam Falkenstein and Maria Dej. Ellis;
ISBN: B0000E9CSH; TITLE: Anyang; AUTHOR: Ji Li;
ISBN: B0000E9CTJ; TITLE: [Miscellaneous publications not catalogued separately]; AUTHOR: Motherwell (Strathclyde);
ISBN: B0000E9CU4; TITLE: Rajarshi Shahu Chhatrapati papers; AUTHOR: Shahu;
ISBN: B0000E9CUN; TITLE: Training of information personnel in a developing country Indian experience (IIMC Pamphlet Series); AUTHOR: I. P Tewari;
ISBN: B0000E9CV6; TITLE: Appropriate industrial strategy for the 80s (Commerce pamphlet ; 148); AUTHOR: Fredie Ardeshir Mehta;
ISBN: B0000E9CV8; TITLE: Determinants of economic growth (Commerce pamphlets); AUTHOR: M.S Patwardhan;
ISBN: B0000E9CVA; TITLE: The politics of scarcity : African resources and international politics: A seminar paper for the Nigerian Institute of International Affairs (Seminar series); AUTHOR: F. Chidozie Ogene;
ISBN: B0000E9CVK; TITLE: Jewish and mixed marriages in Milan 1901-1968: With an appendix : frequency of mixed marriages among Diaspora Jews (Jewish population studies); AUTHOR: Sergio Della Pergola;
ISBN: B0000E9CW7; TITLE: Courageous Journey: The Civil War Journal of Laetitia Lafon Ashmore Nutt; AUTHOR: Laetitia Lafon Ashmore Nutt;
ISBN: B0000E9CWK; TITLE: The literature of the Spanish people: From Roman times to the present day; AUTHOR: Gerald Brenan;
ISBN: B0000E9CWS; TITLE: [Miscellaneous publications not catalogued separately]; AUTHOR: Docklands Development Organisation;
ISBN: B0000E9CX3; TITLE: Immortal longings: The structure of Shakespeares Antony and Cleopatra; AUTHOR: Bunshichi Miyauchi;
ISBN: B0000E9CXG; TITLE: Dhuwal (Arnhem Land) texts on kinship and other subjects with grammatical sketch and dictionary (Oceania Linguistic Monographs, 23); AUTHOR: Jeffrey Heath;
ISBN: B0000E9CXK; TITLE: Remains of the Bharhut Stupa in the Indian Museum (I.M. Monograph; no.9); AUTHOR: Arabinda Ghosh;
ISBN: B0000E9CXN; TITLE: In a small town on the Benue: Fula tfxts (sic) from Gongola State, Northern Nigeria (African languages and ethnography); AUTHOR: Shuji Matsushita;
ISBN: B0000E9CXP; TITLE: Fulfulde tales of North Cameroon (African languages and ethnography); AUTHOR: Paul Kazuhisa Eguchi;
ISBN: B0000E9CXX; TITLE: [Occasional publications]; AUTHOR: Egham-by-Runnymede Historical Society;
ISBN: B0000E9CYA; TITLE: Directory of music research libraries: Including contributors to the International Inventory of Musical Sources; AUTHOR: International Association of Music Libraries;
ISBN: B0000E9CYE; TITLE: Pakistan and the Indo - US relations (1947-1958); AUTHOR: Janki Sinha;
ISBN: B0000E9CYK; TITLE: The Italians in America before the Revolution; AUTHOR: Giovanni Ermenegildo Schiavo;
ISBN: B0000E9CYR; TITLE: A critical study of Indian poets; AUTHOR: Brahmanand Sharma;
ISBN: B0000E9CZ2; TITLE: Shilpa Bank Samachar; AUTHOR: Bangladesh Shilpa Bank;
ISBN: B0000E9CZS; TITLE: Rural area study; AUTHOR: Chelmsford (Essex);
ISBN: B0000E9CZZ; TITLE: The minaret monthly international: An international monthly devoted to Islamic progress; AUTHOR: World Federation of Islamic Missions;
ISBN: B0000E9D04; TITLE: Research and publications; AUTHOR: Makerere Institute of Social Research;
ISBN: B0000E9D1N; TITLE: Excavations at Altun Ha, Belize, 196470; AUTHOR: David M Prendergast;
ISBN: B0000E9D1Y; TITLE: Unzaga magazine; AUTHOR: University of Zambia Geographical Association;
ISBN: B0000E9D23; TITLE: Absolom Absolom!: Narrative and language in 2 Sam 13-20 (Analecta Biblica); AUTHOR: Charles Conroy;
ISBN: B0000E9D2U; TITLE: Agriculture and ecology of Bangladesh: Bibliography; AUTHOR: Robert James A Goodland;
ISBN: B0000E9D3P; TITLE: Women in Valmiki; AUTHOR: I Panduranga Rao;
ISBN: B0000E9D3R; TITLE: Indian pickles and chutneys: 200 recipes; AUTHOR: Aroona Reejhsinghani;
ISBN: B0000E9D3V; TITLE: St. Thomas Christians and the Archdiocese of Verapoly; AUTHOR: L.M. Pylee;
ISBN: B0000E9D4O; TITLE: Bibliography of the works of Dr. A.N. Upadhye; AUTHOR: Jivaraja Jaina Granthamala;
ISBN: B0000E9D4V; TITLE: Bangers and Mash: [a series of graded, phonic readers]; AUTHOR: Paul Groves;
ISBN: B0000E9D51; TITLE: Higher education in India: A bibliography; AUTHOR: Vijai Govind;
ISBN: B0000E9D52; TITLE: Caribbean men (Educo series. no.2); AUTHOR: Anthony Mark Jones;
ISBN: B0000E9D5A; TITLE: Pierre Sonnerat 1748-1814: An account of his life and work; AUTHOR: Madeleine Ly-Tio-Fane;
ISBN: B0000E9D5H; TITLE: A History of Sufism in India Vol 2: From Sixteenth Century to Modern Times; AUTHOR: Saiyid Athar Abbas Rizvi;
ISBN: B0000E9D5S; TITLE: Just afooar dawn: Yorkshire dialect verse; AUTHOR: Michael Park;
ISBN: B0000E9D5X; TITLE: The history of the Vijayanagar Empire; AUTHOR: M. H. Rama Sharma;
ISBN: B0000E9D65; TITLE: Lands beyond the Indian border: Some neighbouring countries : a systematic regional geographical study of Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri ... and Malaysia (Central South Asia series); AUTHOR: Nafis Ahmad Siddiqui;
ISBN: B0000E9D67; TITLE: THE STORY OF THE BLOOMSBURY DISPENSARY.; AUTHOR: Roma. McAuliffe;
ISBN: B0000E9D6N; TITLE: The view from cold mountain (White Pine); AUTHOR: Hanshan;
ISBN: B0000E9D6W; TITLE: The ancestors and descendants of the Honorable Calvin Pease and Laura Grant Risley Pease his wife, of Suffield, Ct., Rutland, Vt. and Warren, Oh; AUTHOR: Allene Beaumont Duty;
ISBN: B0000E9D74; TITLE: Shri Raghavendra: His life and works; AUTHOR: G. B Joshi;
ISBN: B0000E9D76; TITLE: Shumba and the he-goat and other stories; AUTHOR: Laetitia Gutu;
ISBN: B0000E9D77; TITLE: British policy and the Muslims in Bengal 17571856; AUTHOR: Azizur Rahman Mallick;
ISBN: B0000E9D7D; TITLE: Towards a free and just society; AUTHOR: J. R Jayewardene;
ISBN: B0000E9D7N; TITLE: Notes for speech by the Hon Romeo Leblanc, Minister of Fisheries, to 1978 Annual Convention of the Canadian Wildlife Federation, Hotel Beausejour, Moncton, New Brunswick, May 20, 1978; AUTHOR: Romeo Leblanc;
ISBN: B0000E9D7S; TITLE: Mineral resources of Saskatchewan (Miscellaneous report 78-11); AUTHOR: M. J Denner;
ISBN: B0000E9D82; TITLE: National criminal justice thesaurus: Descriptors for indexing law enforcement and criminal justice information; AUTHOR: Aspen Systems Corporation;
ISBN: B0000E9D8Z; TITLE: The rise and fall of community development in developing countries, 1950-65: A critical analysis and an annotated bibliography (MSU rural development paper); AUTHOR: Lane E Holdcroft;
ISBN: B0000E9D97; TITLE: Scheduled tribes and scheduled castes of West Bengal: Programmes, facts and figures (Bulletin of the Cultural Research Institute. Special series); AUTHOR: India) Cultural Research Institute (Calcutta;
ISBN: B0000E9D9A; TITLE: The problems of Kerma culture of Ancient Sudan: Re-considered in the light of Ancient Sudan civilization as a continuous process; AUTHOR: Mubarak B Al-Rayah;
ISBN: B0000E9D9I; TITLE: Estimates of State domestic product of Himachal Pradesh, 1967-68 to 1973-74; AUTHOR: Himachal Pradesh (India);
ISBN: B0000E9D9L; TITLE: [Investigation of the lawfulness or unlawfulness of the actions taken by both employers and employees on the October 14th, 1976 of Day of Protest]; AUTHOR: Manitoba;
ISBN: B0000E9D9U; TITLE: Developmental disabilities service grants, 1972to 1976: A follow-up study; AUTHOR: Minnesota;
ISBN: B0000E9DA4; TITLE: Rivers, Rockets and Readiness: Army Engineers in the Sunbelt: a History of the Fort Worth District, U.S. Army Corps of Engineers, 1950-1975; AUTHOR: d brown;
ISBN: B0000E9DA7; TITLE: General outline comparison of some main features of the Constitution of Barbados with those of the Constitutions of Guyana, Jamaica, and Trinidad and Tobago; AUTHOR: A. R Carnegie;
ISBN: B0000E9DAD; TITLE: Licensed uranium mills, uranium hexafluoride production plants, and fuel facilities: A historical review through 1977 (NUREG-0222); AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9DAF; TITLE: Performance appraisal of the Canadian beef carcass market; AUTHOR: David J Clarke;
ISBN: B0000E9DAJ; TITLE: Victim/witness services: A review of the model; AUTHOR: Emilio C Viano;
ISBN: B0000E9DAN; TITLE: White paper on the performance of the Bhutto regime.; AUTHOR: Pakistan.;
ISBN: B0000E9DBM; TITLE: Report of the Land Reforms Commission for Khasi Hills; AUTHOR: Meghalaya (India);
ISBN: B0000E9DBY; TITLE: Digest of California commercial fish laws; AUTHOR: A Petrovich;
ISBN: B0000E9DC6; TITLE: Statewide considerations in Illinois 911 System Development; AUTHOR: S. C Ivy;
ISBN: B0000E9DCB; TITLE: Gabor Peterdi: Forty-five years of printmaking; AUTHOR: Gabor Peterdi;
ISBN: B0000E9DCM; TITLE: Kuanguliwa kwa Kifaranga (Waandishi wa Kiafrika); AUTHOR: C. K Omari;
ISBN: B0000E9DCX; TITLE: Ri xile; AUTHOR: S. B Nxumalo;
ISBN: B0000E9DD4; TITLE: LDCs and international bond issues; AUTHOR: Abdlatif Y Al-Hamad;
ISBN: B0000E9DDB; TITLE: Report of the Commission of Inquiry into Social Facilities in the Waiouru Camp Community ([Parliament of New Zealand, Parliamentary Paper); AUTHOR: New Zealand;
ISBN: B0000E9DDC; TITLE: Andhra Pradesh Gram Panchayats [Conduct of Elections] Rules, 1978; AUTHOR: Andhra Pradesh (India);
ISBN: B0000E9DDM; TITLE: Source book of educational materials for radiation therapy (HEW publication); AUTHOR: Mary Lou Pijar;
ISBN: B0000E9DDT; TITLE: Recruitment, admissions, and handicapped students: A guide for compliance with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973; AUTHOR: American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers;
ISBN: B0000E9DEE; TITLE: Crisis Intervention Programs for Disaster Victims a Source Book and Manual for Smaller Communities; AUTHOR: Kathleen, Barbara Baisden Tierney;
ISBN: B0000E9DEF; TITLE: Medical technology: The culprit behind health care costs? Proceedings of the 1977 Sun Valley Forum on National Health (DHEW publication); AUTHOR: Sun Valley Forum on National Health;
ISBN: B0000E9DEV; TITLE: Seymour Lipton: Aspects of Sculpture.; AUTHOR: Harry Rand;
ISBN: B0000E9DFA; TITLE: Projected annual resource requirements at the national and regional level for the Department of Commerce energy forecast, 1985 & 2000; AUTHOR: Bechtel National. United States.;
ISBN: B0000E9DFG; TITLE: Educational materials for and about young people with diabetes: Selected annotations (NIH publication); AUTHOR: National Diabetes Information Clearinghouse;
ISBN: B0000E9DFJ; TITLE: Glossary of Forest Engineering Terms; AUTHOR: Ronald W. & Lysons, Hilton Mifflin and Wilderness Scene Cover Drawi;
ISBN: B0000E9DFK; TITLE: Quieting in the home; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9DG4; TITLE: Newsletter; AUTHOR: Grambling State University;
ISBN: B0000E9DGK; TITLE: TURBULENCE ALOFT - THE CIVIL AERONAUTIC ADMINISTRATION AMID WARS AND RUMORS OF WARS 1938-1953; AUTHOR: John R. M. Wilson;
ISBN: B0000E9DH8; TITLE: Report of the Committee; AUTHOR: Fiji;
ISBN: B0000E9DHA; TITLE: The greater involvement of Aboriginals in the economy of the Pilbara and Kimberley regions (Parliament of the Commonwealth of Australia, Parliamentary Paper); AUTHOR: N. M Butcher;
ISBN: B0000E9DHO; TITLE: The co-ordination of research and the application of its findings in the field of criminal policy; AUTHOR: Franco Ferracuti;
ISBN: B0000E9DIK; TITLE: Manual of Jammu and Kashmir election law: A compilation of the statutory provisions governing election to the Jammu and Kashmir State Legislature ending March, 1977; AUTHOR: Jammu and Kashmir (India);
ISBN: B0000E9DIL; TITLE: Amon crop survey in Comilla Kotwali Thana, 1975; AUTHOR: A Rahim;
ISBN: B0000E9DIR; TITLE: Report; AUTHOR: Karnataka (India);
ISBN: B0000E9DJ7; TITLE: Integrated Rural Development Program in Comilla district: An evaluation; AUTHOR: Bangladesh Academy for Rural Development;
ISBN: B0000E9DJA; TITLE: The experience of marketing with regards to small farmers in Bangladesh with particular reference to Comilla Rural Development Programme; AUTHOR: Khandker Mahmudur Rahman;
ISBN: B0000E9DJD; TITLE: Landless in rural society: A study in Comilla Kotwali Thana; AUTHOR: Md Lutful Hug;
ISBN: B0000E9DJE; TITLE: Islamic opinions on contraception; AUTHOR: Akhter Hameed Khan;
ISBN: B0000E9DJN; TITLE: Smoking and health: An annotated bibliography of public and professional education materials (DHEW publication); AUTHOR: Cancer Information Clearinghouse;
ISBN: B0000E9DJR; TITLE: NOAA Climate Program; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9DK1; TITLE: Honiara Housing Census, November, 1976; AUTHOR: Solomon Islands;
ISBN: B0000E9DLE; TITLE: Proceedings of the Forum on Coronary-prone Behavior, Eckerd College, St Petersburg, Florida, June 1-3, 1977 (DHEW publication); AUTHOR: Theodore M. Dembroski;
ISBN: B0000E9DLJ; TITLE: White Paper on CARICOM, 1973-1978; AUTHOR: Trinidad and Tobago;
ISBN: B0000E9DMA; TITLE: One year of Janata government in Haryana.; AUTHOR: Haryana (India).;
ISBN: B0000E9DNC; TITLE: Classification and declassification handbook (ERDA appendix manual 3401); AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9DNG; TITLE: Case studies in science education (SE7874); AUTHOR: University of Illinois at Urbana-Champaign;
ISBN: B0000E9DNH; TITLE: Hillsborough County, Florida: Case history of a county noise control program; AUTHOR: Consumer Dynamics Inc;
ISBN: B0000E9DO7; TITLE: New Zealand Dairy Research Institute: A history of the first fifty years, 19271977; AUTHOR: W. A McGillivray;
ISBN: B0000E9DOY; TITLE: Index of presidents, vice-presidents, chairmen and reports of the Assembly of Western European Union; AUTHOR: Western European Union;
ISBN: B0000E9DOZ; TITLE: Satellite Power System (SPS): Preliminary societal assessment (HCP/R402401/14); AUTHOR: Charles Bloomquist;
ISBN: B0000E9DP7; TITLE: Progress of rural education in Comilla Kotwali Thana (19681973); AUTHOR: A. K Bazlul Haq;
ISBN: B0000E9DPD; TITLE: Report of the presiding officer on proposed trade regulation rule : health spas, 16 CFR Part 443; Public record 215-50; AUTHOR: Roger J. United States. Fitzpatrick;
ISBN: B0000E9DPY; TITLE: Health status of minorities and low-income groups (DHEW publication); AUTHOR: Rudov;
ISBN: B0000E9DQ2; TITLE: Military Power in a Free Society.; AUTHOR: Rear Admiral Henry E. Eccles;
ISBN: B0000E9DQC; TITLE: David Smith, the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden Collection, Smithsonian Institution; AUTHOR: Miranda McClintic;
ISBN: B0000E9DQE; TITLE: Report of the Presiding Officer on proposed trade regulation rule for sale of used motor vehicles [16 CFR Part 455] [Public Record 21554]; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9DQO; TITLE: Design and installation Total Energy plant Central Equipment Building, Summit Plaza Apartments, Operation Breakthrough Site, Jersey City, New Jersey: Final report (Utilities demonstration series); AUTHOR: Gamze-Korobkin-Caloger Inc;
ISBN: B0000E9DQP; TITLE: Civil Service systems: Their impact on police administration; AUTHOR: George W Greisinger;
ISBN: B0000E9DRD; TITLE: Mid-Americas ports; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9DRW; TITLE: Report of the Commission of Inquiry on Maruti Affairs; AUTHOR: India;
ISBN: B0000E9DSV; TITLE: Subject specialisation scheme; AUTHOR: Great Britain;
ISBN: B0000E9DSY; TITLE: Report of the Inter-Institutional Group on financing gobar gas plants by banks; AUTHOR: Reserve Bank of India;
ISBN: B0000E9DT5; TITLE: Police unions in the civil service setting; AUTHOR: John H Burpo;
ISBN: B0000E9DU3; TITLE: Reportage on the Marcoses, 19641970; AUTHOR: Nick Joaquin;
ISBN: B0000E9DU6; TITLE: Rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha (CB); AUTHOR: India;
ISBN: B0000E9DU7; TITLE: Socio-economic servey [sic] of the Noatia tribes; AUTHOR: Sudhanshu Bikash Saha;
ISBN: B0000E9DUQ; TITLE: Aircraft log book (MTWA not exceeding 2730kg) (CAP 398); AUTHOR: Civil Aviation Authority;
ISBN: B0000E9DUS; TITLE: Engine log book (MTWA exceeding 2730kg) (CAP 391); AUTHOR: Civil Aviation Authority;
ISBN: B0000E9DVA; TITLE: Victim/witness services: A review of the literature; AUTHOR: Emilio C Viano;
ISBN: B0000E9DVN; TITLE: Minnesota election results 1978: Primary election and general election : United States Senators, Representatives in Congress, Representatives in Legislature, ... State Constitutional Offices, Supreme Court; AUTHOR: Joan Anderson Growe;
ISBN: B0000E9DVP; TITLE: Sex role socialization/sex discrimination: A bibliography; AUTHOR: Constantina Safilios-Rothschild;
ISBN: B0000E9DW1; TITLE: Economic impact analysis of alternative pollution control technologies: Wood preserving subcategories of the timber products industry (EPA440/279018); AUTHOR: Arthur D Little Inc;
ISBN: B0000E9DWB; TITLE: Mortality from cardiovascular and non-cardiovascular diseases for US cities: 19491950 ; 19591961 ; 19691971, with selected environmental descriptors (DHEW publication); AUTHOR: Manning Feinleib;
ISBN: B0000E9DWG; TITLE: Economic impact analysis of alternative pollution control technologies: Wet process hardboard and insulation board subcategories of the timber products industry (EPA 440/279017); AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9DX4; TITLE: Crime victim compensation: Program model; AUTHOR: Deborah M Carrow;
ISBN: B0000E9DYM; TITLE: Another revolution in US farming? (Agricultural economic report); AUTHOR: Lyle P Schertz;
ISBN: B0000E9DYN; TITLE: MEDLINE users manual and thesaurus for specialists in communicative disorders (NIH publications); AUTHOR: Barbara J Reiner;
ISBN: B0000E9DYW; TITLE: Whirinaki State Forest: A study for the National Parks Authority; AUTHOR: New Zealand Forest Service;
ISBN: B0000E9DZ0; TITLE: Beau Mire : a late Tchula period site of the Tchefuncte culture, Ascension Parish, Louisiana (Louisiana Archaeological Survey and Antiquities Commission anthropological report); AUTHOR: Richard A Weinstein;
ISBN: B0000E9DZH; TITLE: Enrolment trends in states, 196869 to 197879 [prepared by] Government of India, Ministry of Education & Social Welfare; AUTHOR: India;
ISBN: B0000E9DZN; TITLE: A family planning study in bastee areas of Dacca City : draft report; AUTHOR: Syed Rahman, Makhlisur, Waliullah;
ISBN: B0000E9DZP; TITLE: And keeping the flame alive a study on food habits and dietaries with nutritional efficiency of West Bengal tribes (Bulletin of the Cultural Research Institute. Special series); AUTHOR: Tapan Kumar Sanyal;
ISBN: B0000E9DZY; TITLE: A survey report of rural artisans in Saharanpur District, Uttar Pradesh (Publication no.408); AUTHOR: Uttar Pradesh (India);
ISBN: B0000E9DZZ; TITLE: Kamakhyaguri : a report on intercommunity differences in some selected villages of Jalpaiguri (Bulletin of the Cultural Research Institute. Special series); AUTHOR: Sunil Kumar Basu;
ISBN: B0000E9E05; TITLE: Ethnographic Museum : a tribal profile (Bulletin of the Cultural Research Institute. Special series); AUTHOR: Swapan Kumar Ray Chaudhuri;
ISBN: B0000E9E0L; TITLE: Waramadong : a case study for Amerindian resettlement in the Upper Mazaruni area Guyana; AUTHOR: Guyana;
ISBN: B0000E9E0T; TITLE: Third National Development Plan, 197580: Benue Plateau State programmes; AUTHOR: Benue-Plateau;
ISBN: B0000E9E1J; TITLE: Aurangabad : Queen of the Deccan; AUTHOR: D. R Amladi;
ISBN: B0000E9E22; TITLE: Missouri National Recreational River Management Plan : Gavins Point Dam, South Dakota, to Ponca State Park, Nebraska; AUTHOR: Heritage Conservation and Recreation Service;
ISBN: B0000E9E28; TITLE: Joint evaluation of Employment Guarantee Scheme of Mahararhtra : First paper Field report on the implementation in 2 talukas of Sholapur District ; Second ... paper Current status report, November 1976; AUTHOR: India;
ISBN: B0000E9E2Q; TITLE: The effects of natural phenomena on the Westinghouse Electric Corporation Plutonium Fuels Development Laboratory at Cheswick, Pennsylvania (NUREG0621); AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9E31; TITLE: Ozone, chlorine dioxide, and chloramines as alternatives to chlorine for disinfection of drinking water : state-of-the-art ; presented at Second Conference ... Tennessee, October 31 November 4, 1977; AUTHOR: James M Symons;
ISBN: B0000E9E34; TITLE: Smoking and health: An annotated bibliography : school edition (DHEW publication); AUTHOR: Cancer Information Clearinghouse;
ISBN: B0000E9E3D; TITLE: Saguaro National Monument : an archeological overview; AUTHOR: V. K. Pheriba Stacy;
ISBN: B0000E9E3O; TITLE: Report on the Deep Sea Fisheries Development Project in Tanna, New Hebrides, 11 September 8 December, 1978 and 12 February 16 March, 1979; AUTHOR: Tevita Fusimalohi;
ISBN: B0000E9E44; TITLE: Land to landless in Sirmur district : their economy; AUTHOR: Himachal Pradesh (India);
ISBN: B0000E9E4G; TITLE: Particle size distribution of yellowcake emissions at the United Nuclear Churchrock uranium mill (ORP/LV801); AUTHOR: C. W Fort;
ISBN: B0000E9E57; TITLE: H E Mr Ukpabi Asikas official tour of Kwara State; AUTHOR: Kwara;
ISBN: B0000E9E58; TITLE: The search for value; AUTHOR: Borno;
ISBN: B0000E9E5A; TITLE: Report on establishment of Burdekin River Undertaking ([Parliament of Queensland, Parliamentary Paper); AUTHOR: Queensland;
ISBN: B0000E9E5D; TITLE: Maiduguri at a glance; AUTHOR: Borno;
ISBN: B0000E9E5Y; TITLE: Bangabandhu; AUTHOR: Abdul Gaffar Chowdhury;
ISBN: B0000E9E62; TITLE: Progress of archaeology in Karnataka (1956-1972); AUTHOR: M. S Nagaraja Rao;
ISBN: B0000E9E74; TITLE: An analysis of the factors affecting primary school enrolments in Botswana; AUTHOR: Christine Smith;
ISBN: B0000E9E79; TITLE: Research on examinations in India; AUTHOR: A. Edwin Misra, Vidya Sagar, ; Gupta, Ramji Lal, Harper;
ISBN: B0000E9E7E; TITLE: The intercity bus industry: A preliminary study; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9E7H; TITLE: Kemmerer Resource Area Regional Oil and Gas Leasing Environmental Assessment Record; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9E7Z; TITLE: Dear Mr Vorster: Details of exchanges between President Kaunda of Zambia and Prime Minister Vorster of South Africa; AUTHOR: Zambia;
ISBN: B0000E9E87; TITLE: Rhode Island: An inventory of historic engineering and industrial sites (HCRS publication no.5); AUTHOR: Gary Kulik;
ISBN: B0000E9E8O; TITLE: Abstracts of The Collected Works of C.G. Jung; AUTHOR: Carrie Lee,et al Rothgeb;
ISBN: B0000E9E94; TITLE: M.Ed. dissertations on teacher education in India, 1967-72 : a study; AUTHOR: Nirmal. Sabharwal;
ISBN: B0000E9E9H; TITLE: Professional and paraprofessional drug abuse counselors: Three reports (Services research monograph series); AUTHOR: Leonard A Lo Sciuto;
ISBN: B0000E9E9J; TITLE: Advertising for over-the-counter drugs: Public Record no. 215-51, 16CFR Part 450; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9E9U; TITLE: Offical report of the Australian Parliamentary Delegation to the United States of America led by The Hon John McLeay, MP, Minister for Construction, 26 ... of Australia, Parliamentary Paper); AUTHOR: Australia;
ISBN: B0000E9EAK; TITLE: A brief history of physical education in Goa, Daman and Diu; AUTHOR: Carlos Xavier;
ISBN: B0000E9EAV; TITLE: Rural development and growth with social justice; AUTHOR: Karnataka (India);
ISBN: B0000E9EAZ; TITLE: Akash Bharati: National Broadcast Trust; AUTHOR: India;
ISBN: B0000E9EBJ; TITLE: The Old Church Slavonic translation of the Andron hagion Biblos (Slavistic printings and reprintings); AUTHOR: Nikolaas Van Wijk;
ISBN: B0000E9ECD; TITLE: The Hindu code: Being a codified statement of Hindu law with a commentary thereon and relevant acts annotated; AUTHOR: Hari Singh Gour;
ISBN: B0000E9ECR; TITLE: Stadnamn i Nissedal; AUTHOR: Torkjell Solheim;
ISBN: B0000E9ECS; TITLE: Research reports; AUTHOR: Helsingin yliopisto;
ISBN: B0000E9EDG; TITLE: Catalogue of Gieddes music collection in the Royal Library of Copenhagen; AUTHOR: Kongelige Bibliotek;
ISBN: B0000E9EE0; TITLE: Contributions in Dutch, English, Faroese, German, Icelandic, Italian, and Slavic languages to Danish literary history 1925-1970: A provisional bibliography ... : bibliografiske interimsblade); AUTHOR: Kenneth H Ober;
ISBN: B0000E9EE1; TITLE: Il mondo rappresentato nel Giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani; AUTHOR: Olivia Schmitt Jensen;
ISBN: B0000E9EEI; TITLE: Metodikk i ny journalistikk: En oversikt og et debattopplegg (Oppslag ; 1978, nr 6); AUTHOR: Jo Bech-Karlsen;
ISBN: B0000E9EEM; TITLE: Politikk og stilistikk: Eit essay om " 25. septemberplassen (Oppslag ; 1978, nr 10); AUTHOR: Thore Aksel Roksvold;
ISBN: B0000E9EFE; TITLE: Slesvigske Kyrasserregiments historie 1675-1842; AUTHOR: Erik Jakobsen;
ISBN: B0000E9EFH; TITLE: Alternativ teater; AUTHOR: Jon Nygaard;
ISBN: B0000E9EFK; TITLE: Soga om Gloppen og Breim; AUTHOR: Per Sandal;
ISBN: B0000E9EFP; TITLE: Bidrag til Horsens historie; AUTHOR: Sv. Aage Bay;
ISBN: B0000E9EG7; TITLE: Demokrati, kompetence, ledelse og fagforeningsstruktur (Psychological reports Aarhus = Psykologisk skriftserie Aarhus ; vol.5, no.4); AUTHOR: Boje Katzenelson;
ISBN: B0000E9EGB; TITLE: National planning of forestry and forest industry in Finland (Publication of the University of British Columbia); AUTHOR: L J Heikinheimo;
ISBN: B0000E9EH3; TITLE: Det kongelige Bibliotek i dag (Publikumsorienteringer ; 2); AUTHOR: Kongelige Bibliotek;
ISBN: B0000E9EH8; TITLE: Sirpaleita: Runoja; AUTHOR: Signe Hirvihauta-Heino;
ISBN: B0000E9EHE; TITLE: Finlands teater: En folkteater; AUTHOR: Kajsa Krook;
ISBN: B0000E9EIJ; TITLE: Act of 27 July 1956, relating to the admittance of Aliens to the Realm (The Aliens Act); AUTHOR: Norway;
ISBN: B0000E9EJJ; TITLE: Studia instrumentorum musicae popularis (Musikhistoriska museets skrifter); AUTHOR: International Folk Music Council;
ISBN: B0000E9EJK; TITLE: Oluf Lundt de Bang, 17311789; AUTHOR: Palle Oluf de Bang;
ISBN: B0000E9EJR; TITLE: Alt og intet: Digte; AUTHOR: Heinrich Frosch;
ISBN: B0000E9EKQ; TITLE: Hvorvidt findes der en antropologi hos Marx?; AUTHOR: Lars Ole Gjesing;
ISBN: B0000E9EKZ; TITLE: De penge og valutapolitiske instrumenter i Danmark; AUTHOR: Danmarks Nationalbank;
ISBN: B0000E9EL6; TITLE: Chrix Dahl: Grafikk; AUTHOR: Sidsel Helliesen;
ISBN: B0000E9ELH; TITLE: Svend Svendsen Scheen, ca.16301693, kommandant, Munkholmen; AUTHOR: Thomas Berntsen Scheen;
ISBN: B0000E9EM1; TITLE: Gratia: Mystik IV; AUTHOR: Gunnar Rosendal;
ISBN: B0000E9EM4; TITLE: Harald Giersing: Malerier og tegninger; AUTHOR: Haavard Rostrup;
ISBN: B0000E9EMZ; TITLE: Fra skitsebog og tegneblok: Tegninger af Joakim Skovgaard fra barn til olding (Skovgaard Museeti Viborg. Notesbog ; nr 6); AUTHOR: Joakim Skovgaard;
ISBN: B0000E9EN7; TITLE: Jacob Ulfeldts Rejse i Rusland 1578 = Jacobi Nobilis Dani Hodoeporicon Ruthenicum; AUTHOR: Jacob Ulfeldt;
ISBN: B0000E9ENF; TITLE: Folkerepublikken Kina, 19491974: En annotert bibliografi; AUTHOR: Frode Bakken;
ISBN: B0000E9ENM; TITLE: Maglebylille den tabte by; AUTHOR: Christian Elling;
ISBN: B0000E9EO8; TITLE: Soraner-biografier 15841737: Omfattende Den lille fyrsteskole 15841585, Frederik IIs kgl. frie skole 15861737, derunder Christian IVs ridderakademi 16231665; AUTHOR: Torben Glahn;
ISBN: B0000E9EOA; TITLE: Riksretten mot Wedel Jarlsberg, 182122 (Universitetet i Oslo. Institutt for offentlig rett. Stensilserie); AUTHOR: Sverre Dyrhaug;
ISBN: B0000E9EOL; TITLE: Pascin: Malerier, tegninger, grafikk; AUTHOR: Jules Pascin;
ISBN: B0000E9EPX; TITLE: Arne Ungermann; AUTHOR: Nasjonalgalleriet;
ISBN: B0000E9EQ9; TITLE: Den socialrealistiske forfatter H.C. Andersen; AUTHOR: Verner A. G Andersen;
ISBN: B0000E9EQD; TITLE: Yrke : proffs i NHL; AUTHOR: Thorwald Olsson;
ISBN: B0000E9EQZ; TITLE: Finlandiseringen: " frivillig underkastelse; AUTHOR: Peter Kankkonen;
ISBN: B0000E9ER4; TITLE: Iceland: The Surprising Island of the Atlantic; AUTHOR: Haraldur J., ed. Hamar;
ISBN: B0000E9ET6; TITLE: The synchronic validity of linguistic constructs: Comments on the treatment of psychological reality in contemporary linguistics (Papers from the Institute of Linguistics, University of Stockholm; 39); AUTHOR: Per Linell;
ISBN: B0000E9ETB; TITLE: Peter Freuchens romaner; AUTHOR: Jette Horn Hansen;
ISBN: B0000E9ETO; TITLE: Edvard Munch: Malerier fra eventyrskoven samt raderinger, litografier, tegninger; AUTHOR: Edvard Munch;
ISBN: B0000E9ETU; TITLE: Sven Hedins arkiv; AUTHOR: Nils F Holm;
ISBN: B0000E9EUH; TITLE: Bydelen Bakken (Byminner ; 16); AUTHOR: Jens Per Jensen;
ISBN: B0000E9EUU; TITLE: Utgivelsen av barne- og ungdomslitteratur i Norge 1972-1976: En statistisk analyse (Statens bibliotekskole. Publikasjoner ; 6); AUTHOR: Martha Linchausen;
ISBN: B0000E9EV0; TITLE: Antiphon: A study in argumentation (Opuscula graecolatina ; vol.17); AUTHOR: Bodil Due;
ISBN: B0000E9EV5; TITLE: Memory for radio news: Discourse structure and knowledge updating (Psychological reports Aarhus ; vol.5, no.1); AUTHOR: Steen Folke Larsen;
ISBN: B0000E9F06; TITLE: Iceland; AUTHOR: John Chang; Magnusson, Magnus McCurdy;
ISBN: B0000E9F9U; TITLE: La descente aux affaires; AUTHOR: Lionel Chouchon;
ISBN: B0000E9FA6; TITLE: Mirages; AUTHOR: Druillet;
ISBN: B0000E9FAS; TITLE: Le cavalier rouge henry de bournazel; AUTHOR: De Bournazel Germaine;
ISBN: B0000E9FAX; TITLE: Gustave Moreau, With a Catalogue of the Finished Paintings, Watercolors, and Drawings; AUTHOR: Pierre-Louis. MATHIEU;
ISBN: B0000E9FAY; TITLE: Le cas Guillemin: Dialogues (Voies ouvertes); AUTHOR: Patrick Berthier;
ISBN: B0000E9FB7; TITLE: 150 ans dexpansion et de colonisation [belge] (18301980); AUTHOR: Georges-Henri Dumont;
ISBN: B0000E9FBD; TITLE: 150 ans de vie sociale [belge] (18301980); AUTHOR: Daniel Polet;
ISBN: B0000E9FCK; TITLE: Lapostolat en Islam; AUTHOR: Fazl Ilahi Bashir;
ISBN: B0000E9FF4; TITLE: Moeurs et usages du Lauragais (Aude et Haute-Garonne); AUTHOR: F Pariset;
ISBN: B0000E9FF6; TITLE: Propos; AUTHOR: Marcel Jouhandeau;
ISBN: B0000E9FFC; TITLE: Alain souchon; AUTHOR: Richard Cannavo;
ISBN: B0000E9FFE; TITLE: Guillaume Apollinaire et lArdenne; AUTHOR: Maurice Piron;
ISBN: B0000E9FI8; TITLE: Le Monde contemporain; AUTHOR: Jacques Bouillon;
ISBN: B0000E9FIL; TITLE: Jacques Vandamme (Cimaises ; no.5); AUTHOR: Anita Nardon;
ISBN: B0000E9FJ8; TITLE: La Terre; AUTHOR: Émile Zola;
ISBN: B0000E9FJG; TITLE: Souvenirs sur G. Palante; AUTHOR: Louis Guilloux;
ISBN: B0000E9FKA; TITLE: Conte causi (Publicacioun de lIstitut vauclusen destudi roudanen); AUTHOR: Anseume Mathieu;
ISBN: B0000E9FKP; TITLE: Les cours obscures (Du monde entier); AUTHOR: Iordan Radichkov;
ISBN: B0000E9FLD; TITLE: Le Lexique de Jehan Marot dans Le Doctrinal des Princesses et Nobles Dames.; AUTHOR: Giovanna Trisolini;
ISBN: B0000E9FLX; TITLE: Couleurs libanaises; AUTHOR: Joseph Sokhn;
ISBN: B0000E9FP2; TITLE: Belgian-American relations concerning the origin of the North Atlantic Treaty 19481949; AUTHOR: L. Van Depoele;
ISBN: B0000E9FPD; TITLE: La vie sans fin: Roman; AUTHOR: Michel Tauriac;
ISBN: B0000E9FQB; TITLE: Bengt Olson: Entre ciel et terre; AUTHOR: Bengt Olson;
ISBN: B0000E9FQG; TITLE: ANTHOLOGIE DE LA POéSIE SUéDOISE (COLLECTION UNESCO DOEUVRES REPRéSENTATIVES); AUTHOR: Unknown;
ISBN: B0000E9FRV; TITLE: Le Peyrou de Montpellier; AUTHOR: Jean Baumel;
ISBN: B0000E9FSK; TITLE: La Rimb (In: Grall, Xavier. La marche au soleil, etc. Paris, 1980. p.145182); AUTHOR: Xavier Grall;
ISBN: B0000E9FST; TITLE: Saura: Peintures 1978-79; AUTHOR: Antonio Saura;
ISBN: B0000E9FTS; TITLE: Le pagnon de Mons et du Borinage; AUTHOR: Roger Pinon;
ISBN: B0000E9FUF; TITLE: La fille du python: Mythes lulua (Ceeba Publications); AUTHOR: Basuakuamba;
ISBN: B0000E9FUH; TITLE: dieu rend visite a newton; AUTHOR: Stig Dagerman;
ISBN: B0000E9FWB; TITLE: Art et nature; AUTHOR: Bernard Lamblin;
ISBN: B0000E9FWP; TITLE: Le roman de Girard de Viane; AUTHOR: Bertrand de Bar-sur-Aube;
ISBN: B0000E9FXG; TITLE: Centres et programmes de recherche universitaires en sciences sociales et humaines; AUTHOR: France;
ISBN: B0000E9FY1; TITLE: Naussac: la vie engloutie-; AUTHOR: Guy Delbrel;
ISBN: B0000E9FYB; TITLE: La ville miaule; AUTHOR: Philippe Delaby;
ISBN: B0000E9FYJ; TITLE: Les mal-pensants: Roman; AUTHOR: Albert Ayguesparse;
ISBN: B0000E9FYQ; TITLE: Nedjma, de Kateb Yacine: Essai sur la structure formelle du roman; AUTHOR: Marc Gontard;
ISBN: B0000E9FZU; TITLE: Angers pittoresque; AUTHOR: Tardif-Desvaux;
ISBN: B0000E9G0V; TITLE: Histoire (Corpus fontium historiae byzantinae series bruxellensis); AUTHOR: Nicephorus Bryennius;
ISBN: B0000E9G1G; TITLE: Guide de Tournai; AUTHOR: Jean Dumoulin;
ISBN: B0000E9G1N; TITLE: La Soupe Aux Choux; AUTHOR: Fallet René;
ISBN: B0000E9G36; TITLE: En ur rambreal; AUTHOR: Yann Vari Kerwerchez;
ISBN: B0000E9G48; TITLE: Choariva; AUTHOR: Roparz Hemon;
ISBN: B0000E9G5B; TITLE: Sforza-Galeazzo Sforza, 1916-1977; AUTHOR: Council of Europe;
ISBN: B0000E9G5N; TITLE: MOLIèRE, HOMME DE THéâTRE; AUTHOR: RENé BRAY;
ISBN: B0000E9G62; TITLE: LUNC dans la nation; AUTHOR: Union nationale camerounaise;
ISBN: B0000E9G7V; TITLE: Nomenclature des postes comptables; AUTHOR: France;
ISBN: B0000E9G88; TITLE: Histoire civile, religieuse et commerciale dIsigny (Calvados); AUTHOR: Louis Huet;
ISBN: B0000E9G8P; TITLE: Die weisse Taube, oder Das nasse Dreieck: Roman mit Illustrationen des Verfassers; AUTHOR: Otto Nagel;
ISBN: B0000E9G9C; TITLE: Sorbische Musik; AUTHOR: Jan Raupp;
ISBN: B0000E9GA9; TITLE: In der Hitlerzeit - wie hat man da gelebt?: Alltag des Kleinstadt - Jungen Harald, 1933-1939; AUTHOR: Wolfgang Altendorf;
ISBN: B0000E9GAX; TITLE: Die Heimkehr des Pendlers: Und andere Geschichten vom Land (Weilburg Prosareihe); AUTHOR: Andreas Geistlinger;
ISBN: B0000E9GB8; TITLE: Sergej G. Gorschkow und die sowjetische Flottenpolitik; AUTHOR: Eckardt Opitz;
ISBN: B0000E9GBI; TITLE: Imitatio: Concordance in Latin to The imitation of Christ (topical concordance and systematic presentation of Books I-III of the Imitation); AUTHOR: Henry Kloster;
ISBN: B0000E9GDO; TITLE: Der Kampf um den Achtstundentag: Auseinandersetzungen um die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit in der Weimarer Republik : ein Beitrag zur Geschichte des Arbeits und Sozialrechts 19181933; AUTHOR: Alexius Leuchten;
ISBN: B0000E9GDU; TITLE: African traditional subsistence economy in change: A field study for a planned development of the traditional subsistence agricultural and household economy ... development researches and projects); AUTHOR: Edmund Alojzy Wilemski;
ISBN: B0000E9GEA; TITLE: Wormser Heimat in der Erinnerung: Hochheim, Pfiffligheim, Leiselheim; AUTHOR: Detlev Johannes;
ISBN: B0000E9GEZ; TITLE: Rechtsinstitute der Agrarmarktordnungen: Eine systematische Darstellung; AUTHOR: Friedrich Markert;
ISBN: B0000E9GF6; TITLE: Sammlung Pachen: Eine Auswahl; AUTHOR: Mittelrheinisches Landesmuseum Mainz;
ISBN: B0000E9GF8; TITLE: Mittelalterliche Wandmalerei in Mainz: Originale, Kopien, Dokumente; AUTHOR: Mittelrheinisches Landesmuseum Mainz;
ISBN: B0000E9GGC; TITLE: In Mexiko; AUTHOR: Ludwig Renn;
ISBN: B0000E9GGX; TITLE: Laudatio zum 89. Geburtstag von Hermann Kaiser: Am 23. April 1978; AUTHOR: Karlheinz Ruppel;
ISBN: B0000E9GH8; TITLE: Ein Held stirbt; AUTHOR: Paula Wallisch;
ISBN: B0000E9GHL; TITLE: Die Kirchen auf Usedom und ihre Geschichte seit Otto von Bamberg 1128-1978; AUTHOR: Brigitte Metz;
ISBN: B0000E9GIF; TITLE: Katalog zum Museo di Val Verzasca; AUTHOR: Museo di Val Verzasca;
ISBN: B0000E9GIP; TITLE: Hieronymus Lotter: Historischer Roman; AUTHOR: Johannes Arnold;
ISBN: B0000E9GJ1; TITLE: Ferdinand Bahlow D.theol.h.c.,Dr.phil: Zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages : 1865 5. August 1965; AUTHOR: Hans Bahlow;
ISBN: B0000E9GJ9; TITLE: Heimat und Welt im Werk von Hugo Scholz; AUTHOR: Erhard Meissner;
ISBN: B0000E9GJW; TITLE: Ein bremischer Staatsvertrag vor hundert Jahren; AUTHOR: Georg Bessell;
ISBN: B0000E9GKT; TITLE: Jannis Kounellis; AUTHOR: Museum Folkwang Essen;
ISBN: B0000E9GL8; TITLE: Der Mann, der Michael Kohlhaas wurde; AUTHOR: Kurt Neheimer;
ISBN: B0000E9GLI; TITLE: Die San Blas Cuna: Ein Indianerstamm in Panama; AUTHOR: Rautenstrauch-Joest-Museum;
ISBN: B0000E9GMR; TITLE: Die Brissago-Inseln; AUTHOR: Ticino (Switzerland);
ISBN: B0000E9GMT; TITLE: Marci Aurelii Antonini ad se ipsum libri XII (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana); AUTHOR: Marcus Aurelius;
ISBN: B0000E9GN6; TITLE: Die Oberpfalz wird bayerisch: Die Jahre 1621 bis 1628 in Amberg und der Oberpfalz (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns); AUTHOR: Staatsarchiv Amberg;
ISBN: B0000E9GO5; TITLE: Das Siegburger Lektionar (Siegburger Studien); AUTHOR: Catholic Church;
ISBN: B0000E9GOK; TITLE: Historismus: Kunsthandwerk und Industrie in Zeitalter der Weltausstellungen (Kataloge des Kunstgewerbemuseums Berlin; Bd 7); AUTHOR: Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz;
ISBN: B0000E9GOR; TITLE: Mensch-Computer-Dialoge zur Erstellung technischer Grunddaten in der Flugzeugindustrie; AUTHOR: Horst Kendler;
ISBN: B0000E9GP9; TITLE: Barockroman und Erbauungsliteratur: Die literarhistorische Stellung des Herkules von Andreas Heinrich Bucholtz; AUTHOR: Ingeborg Springer-Strand;
ISBN: B0000E9GPB; TITLE: Walter Reder: Der Gefangene von Gaeta; AUTHOR: Robert H Drechsler;
ISBN: B0000E9GPN; TITLE: Geschichte der Stadt Siegen; AUTHOR: Heinrich von Achenbach;
ISBN: B0000E9GR6; TITLE: [Miscellaneous smaller catalogues not catalogued separately]; AUTHOR: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe;
ISBN: B0000E9GR7; TITLE: [Miscellaneous smaller catalogues not catalogued separately]; AUTHOR: Mittelrheinisches Landesmuseum Mainz;
ISBN: B0000E9GTI; TITLE: A selected bibliography on Spanish society (Papers on European and Mediterranean societies); AUTHOR: Henk Driessen;
ISBN: B0000E9GTM; TITLE: Introduction to shamisen kumiuta (Source materials and studies in ethnomusicology); AUTHOR: Willen Adriaansz;
ISBN: B0000E9GUN; TITLE: Contravormen naar 5 Oostakkerse gedichten van Hugo Claus (Eliance-reeks); AUTHOR: Jan G Elburg;
ISBN: B0000E9GV4; TITLE: Het boek te laat; AUTHOR: Bert Veilders;
ISBN: B0000E9GVD; TITLE: Bram van Velde (Kunstpocket. ser, 2); AUTHOR: Ed Wingen;
ISBN: B0000E9GVG; TITLE: Post-scriptum: Aanvullende bio- en bibliographische gegevens over Ernest Claes; AUTHOR: Piet Vandevoort;
ISBN: B0000E9GVJ; TITLE: De autografemen in het werk van Gysbert Japicx: Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellinggeschiedenis; AUTHOR: Anthonia Feitsma;
ISBN: B0000E9GVK; TITLE: De Singellberg te Beveren-Waas (Archaeologia Belgica); AUTHOR: Johnny de Meulemeester;
ISBN: B0000E9GVL; TITLE: De stichting van de Rijksnormaalschool te Brugge: Kort verhaal van een lange lijdensweg; AUTHOR: Karel de Clerck;
ISBN: B0000E9GVM; TITLE: Beeldende kunst uit Overijssel; AUTHOR: Provinciaal Dokumentatiecentrum voor Beeldende Kunst (Overijssel);
ISBN: B0000E9GVQ; TITLE: Belgische multinationale ondernemingen: Historische, bedrijfseconomische en macro-economische aspecten; AUTHOR: F Haex;
ISBN: B0000E9GVT; TITLE: De achtergrond belicht: Ontwerpen voor het theater, 15801850; AUTHOR: C. E Bruyn-Berg;
ISBN: B0000E9GW4; TITLE: Van bezetting naar bevrijding: 19401945 in Nijverdal, Hellendoorn, Marle, Haarle, Daarle, Hulsen, Eversberg; AUTHOR: H. W Poorterman;
ISBN: B0000E9GW6; TITLE: Voorvaderlijke vooroordelen: Het Joodse type bij Jacob van Lennep, 18021868 (Diasporade); AUTHOR: Jaap Meijer;
ISBN: B0000E9GW8; TITLE: Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (15431795), het Hof van Justitie (17951802) en het Departmentaal Gerechtschof (18021811) (Gelderse inventarissen-reeks); AUTHOR: A. J Maris;
ISBN: B0000E9GW9; TITLE: Lode Baekelmans 18791965: Tentoonstelling 11 mei 31 September 1979; AUTHOR: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (Antwerp);
ISBN: B0000E9GWC; TITLE: Acta van de Generale Synode van Zwolle 1977/1979 van de Gereformeerde kerken in Nederland; AUTHOR: Gereformeerde kerken in Nederland;
ISBN: B0000E9GWE; TITLE: Slaughterhouse: Een samenleving van Christen Panjabi sweepers in Karachi, Pakistan; AUTHOR: Pieter Hendrik Streefland;
ISBN: B0000E9GWF; TITLE: The bastis of Karachi: Types and dynamics; AUTHOR: Jan J. van der Linden;
ISBN: B0000E9GWG; TITLE: Karachi en de basti: Een studie over de positie van de lagere klasse in Karachi op macro en micro niveau; AUTHOR: Tom J Segaar;
ISBN: B0000E9GWI; TITLE: Vincent in Parijs: Strever naar licht en kleur, maart 1886-november 1888; AUTHOR: Vincent van Gogh;
ISBN: B0000E9GWK; TITLE: Vincent in Auvers-sur-Oise: Schilder, mei-juli 1890; AUTHOR: Vincent van Gogh;
ISBN: B0000E9GWN; TITLE: Vincent in de Borinage en Etten: Kunstenaar in de maak, december 1878 december 1881; AUTHOR: Vincent van Gogh;
ISBN: B0000E9GWP; TITLE: Johannes Cornelisz Verspronck: Leven en werken van een Haarlems portretschilder uit de 17de eeuw; AUTHOR: Rudolf E. O Ekkart;
ISBN: B0000E9GWS; TITLE: De Vrede van Nijmegen (Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen); AUTHOR: G Lemmens;
ISBN: B0000E9GX5; TITLE: Het archief van de familie Van Valkenburg; AUTHOR: Otto Schutte;
ISBN: B0000E9GX8; TITLE: Beyond shelter: In search of a better living environment; AUTHOR: Tjeerd Deelstra;
ISBN: B0000E9GXB; TITLE: Robert Lanehams letter (1575): A general critical edition; AUTHOR: Robert Laneham;
ISBN: B0000E9GXF; TITLE: Die karolingischen Funde von Schouwen (Nederlandse oudheden); AUTHOR: Torsten Capelle;
ISBN: B0000E9GXG; TITLE: Aspecten van de vervoeging van het presens: With a summary in English (Bijdragen en mededelingen der Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam); AUTHOR: A. C. M Goeman;
ISBN: B0000E9GXH; TITLE: Volksmuziek uit Ankole, West-Uganda (Opnamen van Afrikaanse muziek); AUTHOR: Paul van Thiel;
ISBN: B0000E9GXK; TITLE: Graphics from Mondriaans country; AUTHOR: Netherlands;
ISBN: B0000E9GXN; TITLE: De betrekkingen Polen-Nederland in de 16e en 17e eeuw; AUTHOR: Gemeentelijke Van Reekumgalerij (Apeldoorn);
ISBN: B0000E9GXO; TITLE: Hollandse genre-tekeningen; AUTHOR: Rijksmuseum;
ISBN: B0000E9GXW; TITLE: Het vroege werk van Wobbe Alkema (Stedelijk Museum. Katalogus); AUTHOR: The Netherlands) Stedelijk Museum (Amsterdam;
ISBN: B0000E9GXZ; TITLE: De Vlaamse grafische kunst tussen de twee wereldoorlogen 19181939; AUTHOR: Antwerp;
ISBN: B0000E9GY5; TITLE: Luniverso poetico di Ungaretti, Montale, Quasimodo, e i suoi rapporti con i concetti di guerra e di pace: Impatto della poetica italiana contemporanea ... con i valori tipici della morale cristiana; AUTHOR: Anna Paola Lucia Geuns-Mundula;
ISBN: B0000E9GY7; TITLE: Damergou: Een historische en sociaal-ekonomische studie van een landstreek in midden- Niger; AUTHOR: Henri Jorritsma;
ISBN: B0000E9GYE; TITLE: Moroccan workers in the Netherlands; AUTHOR: Wasef Abdelrahman Shadid;
ISBN: B0000E9GYO; TITLE: Nature art: Douwe Jan Bakker, Sjoerd Buisman, Krijn Giezen, Hans de Vries; AUTHOR: Gerhart von Graevenitz;
ISBN: B0000E9GYQ; TITLE: Vlaamse literaire tijdschriften (18501960) (Nederlandse volkskundige bibliografie); AUTHOR: Leo Sips;
ISBN: B0000E9GZA; TITLE: Haagse gevelreclame: [Haags Gemeentemuseum 19 mei - 2 September 1979]; AUTHOR: Gerrit-Jan de Rook;
ISBN: B0000E9GZD; TITLE: Speech punctuation: An acoustic and perceptual study of some aspects of speech prosody in Dutch; AUTHOR: J. de Rooij;
ISBN: B0000E9GZL; TITLE: Gouden jubileum gedenkboek ter gelegenheid van de viering van 50 jaar heropgeric; AUTHOR: Belgium) Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerp;
ISBN: B0000E9GZT; TITLE: Brieven aan die zeer ver en zeer nabij is, beide; AUTHOR: Hendrik Marsman;
ISBN: B0000E9H02; TITLE: Buitenlandse arbeiders in Nederland: Een niet-participerende bevolking; AUTHOR: Josephus Maria Theunis;
ISBN: B0000E9H03; TITLE: Karel Verlat-Zaal. Geillustreerde inventaris van schilderijen, tekeningen, etsen, beeldhouwwerk en archivalia op 1 december 1977; AUTHOR: Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen;
ISBN: B0000E9H09; TITLE: Sexual relationships and birthcontrol in Gh; AUTHOR: Wolf Bleek;
ISBN: B0000E9H0D; TITLE: Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied: De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 17501850 (Bijdragen ... geschiedenis van het zuiden van Nederland); AUTHOR: P.M.M Klep;
ISBN: B0000E9H0J; TITLE: Continentaalwestgema... en Centraalromaanse heter; AUTHOR: A Moerdijk;
ISBN: B0000E9H0N; TITLE: Koop en ruil van dieren: Vrijwaring en aansprakelijkheid (Algemene practische rechtsverzameling); AUTHOR: Frans Vranken;
ISBN: B0000E9H0U; TITLE: Mario Merz: Museum Folkwang, Essen ; Van Abbemuseum, Eindhoven, 1979; AUTHOR: Museum Folkwang Essen;
ISBN: B0000E9H10; TITLE: Stadt Antwerpen, Museum Vleeshuis Lapidarium, stenen, monumenten, catalogus; AUTHOR: Belgium) Museum Vleeshuis (Antwerp;
ISBN: B0000E9H16; TITLE: Ed Hoornik: [Verzameld werk] (Meulenhoff editie); AUTHOR: Eduard Hoornik;
ISBN: B0000E9H18; TITLE: International product liability: A study of comparative and international legal aspects of product liability; AUTHOR: Harry Duijnter Tebbens;
ISBN: B0000E9H1G; TITLE: Een Merovingisch grafveld te Beerlegem (Archaeologica belgica); AUTHOR: H Roosens;
ISBN: B0000E9H1H; TITLE: Haikoes te geef; AUTHOR: J. H. W Veenstra;
ISBN: B0000E9H1J; TITLE: Opkomst en bloei van de Gentse rederijkerskamer Marien Theeren (Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen); AUTHOR: Marc Beyaert;
ISBN: B0000E9H1R; TITLE: Sleutelbos op Gaston Burssens; AUTHOR: Karel Jonckheere;
ISBN: B0000E9H1S; TITLE: Bombay verlaten voor een heilig jaar in haar: De gouden driehoek; AUTHOR: Jan Biezen;
ISBN: B0000E9H1W; TITLE: De gebroeders Hezenmans; AUTHOR: H Hezemans;
ISBN: B0000E9H20; TITLE: Onder het vee; AUTHOR: Rutger Kopland;
ISBN: B0000E9H21; TITLE: Een gril van de natuur; AUTHOR: Willem M Roggeman;
ISBN: B0000E9H23; TITLE: Tussen vijand en vijand: Verhalen en dialogen; AUTHOR: Reinder Blijstra;
ISBN: B0000E9H2F; TITLE: Mondriaan in Winterswijk: Een essay over de jeugd van Mondriaan, zn vader en zn oom; AUTHOR: Herbert Henkels;
ISBN: B0000E9H2G; TITLE: Taalstructuur en taalgebruik: De beschrijving van imperatieve zinnen in het Engels. Rede; AUTHOR: F. G. A. M Aarts;
ISBN: B0000E9H2N; TITLE: 1302 : breekpunt inzake domaniaal beheer van het Brugse Sint-Janshospitaal (1279-1328) (Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis. Publicatie ; no 53); AUTHOR: Jos Vermaere;
ISBN: B0000E9H2S; TITLE: Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Zuiderzee 1811-1814 (Rijksarchieven in Holland: Inventarisreeks ; Nr. 17); AUTHOR: J R Persman;
ISBN: B0000E9H3D; TITLE: Which is more?: Developmental studies on the process of estimating relative quantities; AUTHOR: Adrianus Willem Smitsman;
ISBN: B0000E9H3I; TITLE: Les Libinza de la Ngiri: Lanthropologie dun peuple des marais du confluent Congo-Ubangi; AUTHOR: Pierre van Leynseele;
ISBN: B0000E9H3L; TITLE: Op weg naar een economische theorie van de sociale zekerheid; AUTHOR: Lambertus Johannes Carolus Maria Le Blanc;
ISBN: B0000E9H3V; TITLE: Ocho dia of novena: Een afrikaanse retentie in het Caribisch Gebied? Rede; AUTHOR: L. F Triebels;
ISBN: B0000E9H3W; TITLE: Ganda classification: An ethno-semantic survey; AUTHOR: Hubertus Cornelis Gerardus Merkies;
ISBN: B0000E9H3Y; TITLE: Value states and dynamic decision making in the prisoners dilemma game; AUTHOR: Antonius Lambertus Maria van der Sanden;
ISBN: B0000E9H40; TITLE: De wijze boeman uit het westen: Een Arabische visie op de cultuur. Rede; AUTHOR: Johannes Reinier Theodorus Maria Peters;
ISBN: B0000E9H42; TITLE: Brugse almanakken (16831850) (Nederlandse volkskundige bibliografie); AUTHOR: Ludwine Depraetere;
ISBN: B0000E9H43; TITLE: Intelligibility of speech fragments: A possible means of testing listening proficiency in a second language; AUTHOR: Christiaan Willem van Balen;
ISBN: B0000E9H44; TITLE: Een roosvenster: Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst; AUTHOR: L. H. Mosheuvel;
ISBN: B0000E9H47; TITLE: Renville als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandeling en = The Renville agreement, a turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations; AUTHOR: Ide Anak Agung Gde Agung;
ISBN: B0000E9H4D; TITLE: Zo wijd de wereld strekt: Tentoonstelling naar aanleiding van de 300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979. Koninklijk Kabinet ... Den Haag, 21 december 1979 1 maart 1980; AUTHOR: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis;
ISBN: B0000E9H4I; TITLE: Shortterm visual information forgetting ; or, What is forgotten in visual information processing and what was forgotten in visual information processing research; AUTHOR: A. H. C. van der Heijden;
ISBN: B0000E9H4L; TITLE: Cartularium affligemense ab anno 1254 ad annum 1309 (Fontes affligemenses); AUTHOR: Abdij Affligem;
ISBN: B0000E9H4Q; TITLE: De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde (18861914): Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven (Verhandeling van de Koninklijke ... Nederlandse Taal en Letterkunde. VIe Reeks); AUTHOR: W Rombauts;
ISBN: B0000E9H4U; TITLE: On being human: A consideration of human criteria for judging development and development aid; AUTHOR: Leonard Dugmore Hulley;
ISBN: B0000E9H50; TITLE: Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland 18501914; AUTHOR: H. van Riel;
ISBN: B0000E9H51; TITLE: Gerrit Achterberg: Een biografie in woord en beeld (In. Vrij Nederland, 10 mei 1980, p.343); AUTHOR: Wim Hazeu;
ISBN: B0000E9H55; TITLE: t Recht gebruyck van t Italiaens boeck-houden (In. Historic accounting literature, vol 31); AUTHOR: Hendrik Waningen;
ISBN: B0000E9H5J; TITLE: Het legatiearchief Turkije tot 1811 (Algemeen Rijksarchief. Eerste afdeling. [Publicaties]); AUTHOR: G W van der Meiden;
ISBN: B0000E9H5L; TITLE: Inventaris van het archief van de Oost- en West-Indische Opvoedings-Maatschappij 18511886 (Algemeen Rijksarchief. Tweede Afdeling. [Publicaties.]); AUTHOR: H. B. N. B Adam;
ISBN: B0000E9H60; TITLE: Constructing to-morrows agriculture: Report on a cross-national research into alternative futures for European agriculture (Agricultural University, Wageningen. ... for Sociology and Sociography. Bulletin); AUTHOR: Anton J Jansen;
ISBN: B0000E9H74; TITLE: Goede morgen haan; AUTHOR: Gerrit Konwenaar;
ISBN: B0000E9H78; TITLE: Het huis De dubbele arend: Het huis Keizersgracht 141, thans Van Riebeeckhuis genaamd; AUTHOR: W. Ph Coolhaas;
ISBN: B0000E9H7D; TITLE: Het Kasteel-museum van Gaasbeek; AUTHOR: Gaston Renson;
ISBN: B0000E9H7G; TITLE: De erfgenamen van de dood (Vlaamse auteurs); AUTHOR: Freddy de Vree;
ISBN: B0000E9H7R; TITLE: De Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden (Uitgaven van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen ; dl 7); AUTHOR: A Dijkers;
ISBN: B0000E9H7U; TITLE: Museumgids van Oostende tot Maaseik; AUTHOR: Belgium;
ISBN: B0000E9H7X; TITLE: Herman Teirlinck; AUTHOR: Fernand Vanhemelryck;
ISBN: B0000E9H81; TITLE: Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden: Rede; AUTHOR: E. F. van der Grinten;
ISBN: B0000E9H8E; TITLE: De angst voor de zomer; AUTHOR: Ignaas Veys;
ISBN: B0000E9H8K; TITLE: De familie van Lerberghe: Genealogische Studie opgesteld in opdracht van Zuster Maria Crevits Kortrijk; AUTHOR: Karel M. de Lille;
ISBN: B0000E9H8S; TITLE: De boekenindustrie in Vlaanderen: Een verkennende studi; AUTHOR: Jan Servaes;
ISBN: B0000E9H8X; TITLE: Frames of meaning are they measurable?: A methodological critique of the content analysis of illustrated periodical magazines; AUTHOR: George Johannes Muskens;
ISBN: B0000E9H94; TITLE: Blaas- en shaarinstrumenten van de Renaissance: Naamgeving in de muziektheorie van 1487-1620 (Scripta musicologica ultrajechtina); AUTHOR: Dirk Jacob Hamoen;
ISBN: B0000E9H95; TITLE: De eerste opvoering van Vondels treurspel herdacht met een zinnebild: Een schepping van Rembrandt; AUTHOR: A. J Rehorst;
ISBN: B0000E9H99; TITLE: Priester-dichter August Cuppens: Het legendarisch pastoorke van Loksbergen; AUTHOR: Bernard Cuppens;
ISBN: B0000E9H9G; TITLE: Theodosii Diaconi De Creta capta (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana); AUTHOR: Theodosius Diaconus;
ISBN: B0000E9H9H; TITLE: Posener biographisches Lexikon; AUTHOR: Wilfried Gerke;
ISBN: B0000E9H9S; TITLE: The generation classes of the Zanaki (Tanzania) (Studia ethnographica Friburgensia); AUTHOR: Otto Bischofberger;
ISBN: B0000E9HA1; TITLE: TISCHBEIN: GOETHE IN DER CAMPAGNA DI ROMA.; AUTHOR: Christian. Lenz;
ISBN: B0000E9HA7; TITLE: Das Waldkirchner Spielzeugmusterbuch; AUTHOR: Spielwarenverlag Carl Heinrich Oehme;
ISBN: B0000E9HAE; TITLE: Dramatologia antiquo-hodierna, Das ist, Bericht von denen Oper-Spielen; AUTHOR: Heinrich Elmenhorst;
ISBN: B0000E9HAG; TITLE: Saite und Sehnsucht; AUTHOR: Robert Walser;
ISBN: B0000E9HAX; TITLE: Spaal: Roman; AUTHOR: Inge von Wangenheim;
ISBN: B0000E9HBD; TITLE: Zugzwang: Roman; AUTHOR: Claus Nowak;
ISBN: B0000E9HC6; TITLE: Der Schechina: Gedichte aus der Zeit von 19441974; AUTHOR: Georg Andreas Bachem;
ISBN: B0000E9HDB; TITLE: From an art historians workshop: Contributions to the oeuvre of Dutch and Flemish artists; AUTHOR: Otto Benesch;
ISBN: B0000E9HEP; TITLE: Das geheime Wissen des Friedrich Schiller; AUTHOR: Helga Zepp-LaRouche;
ISBN: B0000E9HER; TITLE: Die Denkart von Clausewitz als Schulungsmittel unserer politisch-soldatischen Urteilskraft; AUTHOR: Max Spandau;
ISBN: B0000E9HEU; TITLE: Katalog; AUTHOR: Staatliche Kunstsammlungen Kassel;
ISBN: B0000E9HF1; TITLE: Verzeihung-brauchen sie dies Brett?; AUTHOR: Ricarda Terschak;
ISBN: B0000E9HF5; TITLE: [Katalog]; AUTHOR: Uhrenmuseum (Vienna);
ISBN: B0000E9HFH; TITLE: Zwei Zentner Leichtigkeit: Geschichten, Skizzen, Porträts.; AUTHOR: Helmut Sakowski;
ISBN: B0000E9HFT; TITLE: Professor Hudebraach: Roman (Wangenheim, Inge von. Gesammelte Werke in Einzelausgaben); AUTHOR: Inge von Wangenheim;
ISBN: B0000E9HFU; TITLE: Der Pudel, der nicht Mephisto war: Anekdoten und Aphorismen; AUTHOR: E. R Greulich;
ISBN: B0000E9HFZ; TITLE: Halberstadt; AUTHOR: Sigrid Rodemann;
ISBN: B0000E9HHL; TITLE: Wo ist das Land?: Gedichte; AUTHOR: Johanna Brucker;
ISBN: B0000E9HHM; TITLE: Aus meinem Tagebuch: Gedichte; AUTHOR: Marianne Vincent;
ISBN: B0000E9HHP; TITLE: Krieg; AUTHOR: Translated by Michael L. Sanders Sr.;
ISBN: B0000E9HI0; TITLE: Zeichnungen und Aquarelle ; die Druckgraphik; AUTHOR: Philip Pearlstein;
ISBN: B0000E9HI1; TITLE: 20er Jahre Neuerwerbungen; AUTHOR: Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz;
ISBN: B0000E9HI7; TITLE: [Miscellaneous publications not catalogued separately]; AUTHOR: Ehrfried Lankenau;
ISBN: B0000E9HJ4; TITLE: Das Dorfbuch von Natters: Ein Nachschlagewerk geschichtlicher und volkskundlicher Quellen; AUTHOR: Leo Blaas;
ISBN: B0000E9HJ6; TITLE: Interpreten des Wienerliedes; AUTHOR: Hans Hauenstein;
ISBN: B0000E9HK3; TITLE: Das Problem der Volksherrschaft bei den grossen politischen Derkern von der Antike bis zu Rousseau und Kant; AUTHOR: Traugott Stauber;
ISBN: B0000E9HKQ; TITLE: Grosshammerzunft Feldkirch: Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Feldkirch (Schriftenreihe der Rheticus-Gesellschaft); AUTHOR: Karlheinz Albrecht;
ISBN: B0000E9HLN; TITLE: Jascha: Zeichnungen 19771978; AUTHOR: Johann Jascha;
ISBN: B0000E9HMM; TITLE: Gustav Radbruch, Reichsminister der Justiz: Gedanken und Dokumente zur Rechtspolitik aus Anlass der hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages; AUTHOR: Gustav Radbruch;
ISBN: B0000E9HNK; TITLE: Biographische Darstellung der Zisterzienser des Stiftes Lilienfeld 18911977; AUTHOR: Stift Lilienfeld;
ISBN: B0000E9HNO; TITLE: Zur Geschichte der Pollinger Bibliothek (Pollinger Drucke); AUTHOR: Fridolin Dressler;
ISBN: B0000E9HNP; TITLE: Bibliographie zu Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius 17971854); AUTHOR: Gisela Martorelli;
ISBN: B0000E9HNS; TITLE: Ein Streifzug und Wegweiser durch die Greifswalder Ortsteile Eldena und Friedrichshagen in Vergangenheit und Gegenwart (Neue Greifswalder Museumshefte); AUTHOR: Lutz Mohr;
ISBN: B0000E9HON; TITLE: Krieger und Salzherren: Hallstattkultur im Ostalpenraum; AUTHOR: Naturhistorisches Museum (Austria);
ISBN: B0000E9HOR; TITLE: Neuerwerbungen der Nationalgalerie 19671972; AUTHOR: Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz;
ISBN: B0000E9HPY; TITLE: Die Sealsfield-Sammlung in der Bibliothek von Univ. Professor Dr. Eduard Castle in Wien ([Charles Sealsfie; AUTHOR: Reinhild Castle;
ISBN: B0000E9HPZ; TITLE: Die Schausammlung der Hessischen Landesbibliothek Fulda: Ein Begleitbuch; AUTHOR: Hessische Landesbibliothek Fulda;
ISBN: B0000E9HQ3; TITLE: Deutsches Zinnfiguren Museum Kulmbach-Plassenburg (Museum); AUTHOR: Harald Kebbel;
ISBN: B0000E9HQ4; TITLE: Katalog der Ausstellung Dokumente zur Geschichte der Stadt Erkelenz (Schriftenreihe der Stadt Erkelenz); AUTHOR: Klaus Flink;
ISBN: B0000E9HR0; TITLE: Zur Entwicklung des Bibliothekswesens im Kreis Pritzwalk (Bibliotheken im Bezirk Potsdam gestern und heute ; Nr 3); AUTHOR: Ilse Schumann;
ISBN: B0000E9HR1; TITLE: Kern und Mark: Das erste lutherische Gesangbuch der Grafschaft Mark und seine Drucker in Unna, Iserlohn, Soest und Hagen (Hagener Hefte ; Hft.4); AUTHOR: Willy Timm;
ISBN: B0000E9HRH; TITLE: Sturmartillerie: Fels in der Brandung; AUTHOR: G., and Kurowski, Franz Tornau;
ISBN: B0000E9HRK; TITLE: Kleiner Rundgang durch die Wartburg; AUTHOR: Werner Noth;
ISBN: B0000E9HRM; TITLE: The " Robert Schumann house in Zwickau; AUTHOR: Robert-Schumann-Haus Zwickau;
ISBN: B0000E9HRR; TITLE: Die Orgel der Kapelle im Schloss Wilhelmsburg Schmalkalden: Ein bedeutendes Denkmal der Renaissance-Orgelbau...; AUTHOR: H Haupt;
ISBN: B0000E9HRU; TITLE: Bauen im Bezirk Neubrandenburg 19491979; AUTHOR: Neubrandenburg (Bezirk);
ISBN: B0000E9HRW; TITLE: Jean Dubuffet, Sammlung Neuerburg, 1. bis 27. April 1980; AUTHOR: Cordier and Ekstrum;
ISBN: B0000E9HSD; TITLE: Kurt Budewell: Ich versuchte mich in meine eigene Lage zu versetzen; AUTHOR: Kurt Budewell;
ISBN: B0000E9HSG; TITLE: Geschichte von Stockerau; AUTHOR: Hans Krehan;
ISBN: B0000E9HSH; TITLE: Geschichte der Gemeinde Veitsch; AUTHOR: Othmar Pickl;
ISBN: B0000E9HSM; TITLE: Geschichte der Kreisstadt Saarlouis; AUTHOR: Saarlouis;
ISBN: B0000E9HSN; TITLE: Fraulautern: Geschichte der hochadeligen Abtei und des Dorfes (Geschichte der Kreisstadt Saarlouis); AUTHOR: R. Rudolf Rehanek;
ISBN: B0000E9HTG; TITLE: Geh mit offenen Augen durch die Natur; AUTHOR: Rolf Lachner;
ISBN: B0000E9HTH; TITLE: Blick ins Leben; AUTHOR: W. R Spira;
ISBN: B0000E9HTK; TITLE: Wohnungspolitik in der sozialen Marktwirtschaft: Darstellung und Analyse des Systems der Wohnungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland; AUTHOR: Lorenz Fichtel;
ISBN: B0000E9HUF; TITLE: Der ganzheitliche Mensch = Luomo nel suo insieme = Holistic man (Ordo humanus); AUTHOR: International Psychology Society;
ISBN: B0000E9HUT; TITLE: " Bohemia mein Schicksal: Eine Familiengeschichte : Roman; AUTHOR: Jan Koplowitz;
ISBN: B0000E9HVB; TITLE: Falx aurea: Periculum quoddam Asterigis; AUTHOR: Goscinny;
ISBN: B0000E9HVD; TITLE: Bibliographie der Vertonungen von Texten Rainer Maria Rilkes; AUTHOR: Fritz Kunle;
ISBN: B0000E9HVQ; TITLE: Katakomben und Erdbeeren: Notizen einer italienischen Reise (Podium); AUTHOR: Waldtraut Lewin;
ISBN: B0000E9HWD; TITLE: Rote Kapelle gegen Hitler; AUTHOR: Alexander S Blank;
ISBN: B0000E9HWQ; TITLE: HANDSCHRIFTEN DER STIFTSBIBLIOTHEK UND DER STIFTSKIRCHE ZU ASCHAFFENBURG.|DIE; AUTHOR: Josef and Hermann Hauke Hofmann;
ISBN: B0000E9HWS; TITLE: Wissenschaft und Politik: Referate der Professoren H. Rumpf ... [et al.] und Diskussion der 89. Plenarversammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz, ... 7. Juni 1971 (Dokumente zur Hochschulreform); AUTHOR: Westdeutsche Rektorenkonferenz;
ISBN: B0000E9HX2; TITLE: Numerus clausus: Urteile des Bundesverfassungsger... vom 18. Juli 1972 und 8. Februar 1977 (Dokumente zur Hochschulre; AUTHOR: Germany (Federal Republic);
ISBN: B0000E9HXI; TITLE: Herzbruder, Tod und Teufel: Schauspiel nach dem zweiten Teil von Grimmelshausens Simplizius Simplizissimus; AUTHOR: Hermann Streich;
ISBN: B0000E9HY9; TITLE: Lead in history and art = Blei in Geschichte und Kunst; AUTHOR: Wladimir W Krysko;
ISBN: B0000E9HYO; TITLE: Fritz-Reuter-Literat... Stavenhagen; AUTHOR: Fritz-Reuter-Literaturmuseum;
ISBN: B0000E9HYU; TITLE: Zum Araberbild in der bundesrepublikanischen Presse am Beispiel des IV. Nahostkrieges; AUTHOR: Sami Fayez Khalil Musallam;
ISBN: B0000E9HZ6; TITLE: Tagebuch des Chilenen Federico W; AUTHOR: Lene Klein;
ISBN: B0000E9HZG; TITLE: Herbert Wegehaupt, 19051959: Malerei und Grafik, bildnerische Erkundungen, Reflexionen; AUTHOR: Staatliches Museum Schwerin;
ISBN: B0000E9I0N; TITLE: Joachim Vadian und der Humanismus im Bereich des Erzbistums Salzburg (Vadian-Studien ; 10); AUTHOR: Conradin Bonorand;
ISBN: B0000E9I1B; TITLE: 150 Jahre Verlagsdruckerei Ph.C.W. Schmidt Neustadt/Aisch: 18281978; AUTHOR: Verlagsdruckerei Ph.C.W. Schmidt;
ISBN: B0000E9I3I; TITLE: Wege zu Hodler (Rigoletto ; Bd 12); AUTHOR: Maria Waser;
ISBN: B0000E9I3P; TITLE: Wirtschaft, Arbeit, Streik, Aussperrung an der Unterweser: [aus der Wirtschafts-Sozial- und Gewerkschaftsgeschichte zwischen 1827 bis 1953]; AUTHOR: Rudolf Herbig;
ISBN: B0000E9I3W; TITLE: Die Tracht der evangelischen Sorben des Bautzener Landes = Drasta ewangelskich Serbow Budyskeho Kraja (Sorbische Volkstrachten = Serbske narodne drasty); AUTHOR: Blasius Nawka;
ISBN: B0000E9I44; TITLE: Das Brauwesen in Sulzbach-Rosenberg (Sulzbach-Rosenberger heimatkundliche Arbeiten ; Bd 1); AUTHOR: Rudolf Heinl;
ISBN: B0000E9I4N; TITLE: Die Einstellung unter Auflagen im System der Verfahrensvorschriften des Sanktionsrechts; AUTHOR: Ulrich Schuth;
ISBN: B0000E9I4Z; TITLE: Justinus Heinrich Knecht: Ein Biberacher Komponist : Biographie und Werkverzeichnis (Biberacher Studien ; Bd 3); AUTHOR: Franz Schlegel;
ISBN: B0000E9I5C; TITLE: Martin Franz: Malerei, Zeichnungen (Neue Greifswalder Museumshefte ; 8); AUTHOR: Martin Franz;
ISBN: B0000E9I5I; TITLE: Wir Schmiedewerker: Betriebschronik des VEB Press- und Schmiedewerke Einheit Brand-Erbisdorf, 1764-1976; AUTHOR: Werner Siegel;
ISBN: B0000E9I5W; TITLE: Grundwerte heute in Staat und Gesellschaft: Vortrag vor der Katholischen Akademie in Hamburg am 20. Juni 1976 (Die Bundesregierung informiert); AUTHOR: Werner Maihofer;
ISBN: B0000E9I6K; TITLE: Die fusionsrechtliche Ministererlaubnis und die Industriebeteiligungen des Bundes; AUTHOR: Udo Simmat;
ISBN: B0000E9I6L; TITLE: Funktionen des Absatzmarketing-Mana... Eine Analyse aus der Sicht des integrativen Marketing-Ansatzes; AUTHOR: Gerhard F Riegl;
ISBN: B0000E9I71; TITLE: [Miscellaneous auction catalogues]; AUTHOR: Kunsthaus zum Gellert;
ISBN: B0000E9I7B; TITLE: Wahrscheinlichkeitsr... und Statistik in der reformierten Sekundarstufe II: Ein Beitrag zur Curriculumplanung; AUTHOR: Hans-Heinz Wolpers;
ISBN: B0000E9I7Q; TITLE: Bericht; AUTHOR: Arbeitsstelle Achtzehntes Jahrhundert (Wuppertal);
ISBN: B0000E9I85; TITLE: Rundfunkgeschichte: Ein Literaturverzeichnis (Kleine Rundfunkbibliothek); AUTHOR: Westdeutscher Rundfunk;
ISBN: B0000E9I8B; TITLE: Murnau: Mit dem Faksimile des von Murnau beim Drehen verwendeten Originalskripts von Nosferatu; AUTHOR: Lotte H Eisner;
ISBN: B0000E9I8O; TITLE: Ein Depotfund in Augusta Raurica, Insula 42 (Forschungen in Augst); AUTHOR: Teodora Tomasevic-Buck;
ISBN: B0000E9IAA; TITLE: Gestalten und Reiche: Essays zur alten Geschichte (Sammlung Dieterich); AUTHOR: Ernst Kornemann;
ISBN: B0000E9IAQ; TITLE: Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen: Materialien zu Aufbau, Entwicklung und Funktion; AUTHOR: North Rhine-Westphalia (Germany);
ISBN: B0000E9IBX; TITLE: Konstruktion von Skalen zur Einstellungsmessung bei Kindern im Vorschulalter; AUTHOR: Manfred Gaebler;
ISBN: B0000E9IBY; TITLE: Karl Heinz Modigell; AUTHOR: Marianne Stockebrand;
ISBN: B0000E9IC5; TITLE: Novelas cortas: Tiempos de negros ; Rancho amargo ; Juan de los Desamparados (Novelas cortas); AUTHOR: Julio C. da Rosa;
ISBN: B0000E9ICR; TITLE: El Nuevo Grupo: Un nuevo teatro para Caracas; AUTHOR: Samuel Dembo;
ISBN: B0000E9IDQ; TITLE: 1001 siglas; AUTHOR: Gilberto Molina Correa;
ISBN: B0000E9IEC; TITLE: El vecindario; AUTHOR: Fernando Silva;
ISBN: B0000E9IGU; TITLE: La calzada, escuela de centauros; AUTHOR: Francisco Betancourt Sosa;
ISBN: B0000E9IHS; TITLE: Entreguismo; AUTHOR: Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel;
ISBN: B0000E9II9; TITLE: Teresa: [romance]; AUTHOR: Adson da Silva Costa;
ISBN: B0000E9IJ8; TITLE: Justicia a la colombiana (Ensayo); AUTHOR: Pedro Vicente Galvis B;
ISBN: B0000E9IJT; TITLE: Salvemos a Bolivia de la escuela; AUTHOR: Mariano Baptista Gumucio;
ISBN: B0000E9ILX; TITLE: Murro em ponta de faca (Teatro); AUTHOR: Augusto Boal;
ISBN: B0000E9IO9; TITLE: Adriana, o marido - e o outro: Novela; AUTHOR: J. Belleza de Miranda;
ISBN: B0000E9IOG; TITLE: Serrinha: Aspectos antropossociais de uma comunidade nordestina; AUTHOR: Waldemar Valente;
ISBN: B0000E9IP5; TITLE: Loor del espacio; AUTHOR: Francisco Matos Paoli;
ISBN: B0000E9IPQ; TITLE: Tizones del dolor: Leyendas y cuentos de Colombia; AUTHOR: Carlos Nossa Monroy;
ISBN: B0000E9IPY; TITLE: Sentimiento provinciano: Poemas; AUTHOR: Hermes S Delgado Paiva;
ISBN: B0000E9IS1; TITLE: Vientos y rosas; AUTHOR: Bernardo Serrano Velarde;
ISBN: B0000E9ISJ; TITLE: Paso a Venezuela; AUTHOR: Juan Antonio Corretjer;
ISBN: B0000E9ISL; TITLE: Gambeta (novela).; AUTHOR: Guillermo.- COTTO THORNER;
ISBN: B0000E9ISV; TITLE: Memorias del coronel Manuel Baigorria (Lucha de fronteras con el indio); AUTHOR: Manuel Baigorria;
ISBN: B0000E9ITY; TITLE: Poesias, 1907-1946; AUTHOR: Menotti del Picchia;
ISBN: B0000E9IU7; TITLE: El Grito de Lares : Gesta de heroismo y Sacrificio; AUTHOR: Vicente. Géigel Polanco;
ISBN: B0000E9IV4; TITLE: Poemas de amor e paz; AUTHOR: Vilson Vidal Antunes;
ISBN: B0000E9IVH; TITLE: Trading company brasileira: Empresa comercial exportadora; AUTHOR: Leone Soares de Resende;
ISBN: B0000E9IWC; TITLE: El acoso ; El derecho de asilo; AUTHOR: Alejo Carpentier;
ISBN: B0000E9IYG; TITLE: La rosa de cien colores; AUTHOR: Hyalmar Blixen;
ISBN: B0000E9IYU; TITLE: CIUDAD REBELDE.; AUTHOR: Luis. Amado-Blanco;
ISBN: B0000E9IZK; TITLE: !A echar cuentos, pues !: Consejas y leyendas del mito campesino (Bolsilibros Bedout); AUTHOR: Antonio Molina Uribe;
ISBN: B0000E9IZR; TITLE: Viaje al pasado: Novela (Bolsilibros Bedout); AUTHOR: Fernando Soto Aparicio;
ISBN: B0000E9J0C; TITLE: Primeiro palimpsesto; AUTHOR: Lucy Teixeira;
ISBN: B0000E9J0W; TITLE: Otros cuentos de curas (Folklore secreto); AUTHOR: Antonio Paredes Candia;
ISBN: B0000E9J23; TITLE: O que ainda somos; AUTHOR: Alcione Rebelo dos Reis;
ISBN: B0000E9J2O; TITLE: Costa Rica en seis espejos (Serie Nos ven); AUTHOR: Stefan Baciu;
ISBN: B0000E9J39; TITLE: Iriamar; AUTHOR: Liberato Manoel Pinheiro Neto;
ISBN: B0000E9J3E; TITLE: Se vive, se siente; AUTHOR: Luis Fernando Lucena;
ISBN: B0000E9J3S; TITLE: Compromisso; AUTHOR: Eduardo Matarazzo Suplicy;
ISBN: B0000E9J4J; TITLE: Cantata para o Brasil, e psicologia do brasileiro; AUTHOR: Jacob Pinheiro Goldberg;
ISBN: B0000E9J4T; TITLE: O ferreiro harmonioso (Estante de poesia Henrique Bertaso); AUTHOR: Armindo Trevisan;
ISBN: B0000E9J56; TITLE: Letras floridas (Obras de Amadeu Amaral); AUTHOR: Amadeu Amaral;
ISBN: B0000E9J5D; TITLE: " A nova face dos muckers; AUTHOR: Moacyr Domingues;
ISBN: B0000E9J5G; TITLE: A sociedade colonial goiana; AUTHOR: Marivone Matos Chaim;
ISBN: B0000E9J5J; TITLE: Zumbi dos Palmares (Biblioteca Literatura moderna); AUTHOR: Leda Maria de Albuquerque;
ISBN: B0000E9J7G; TITLE: Cerco; AUTHOR: Federica Rosenfeld;
ISBN: B0000E9J86; TITLE: Los grabados de Roda; AUTHOR: Marta Traba;
ISBN: B0000E9J88; TITLE: Cruzar el charco; AUTHOR: Amanda Yero de Tamargo;
ISBN: B0000E9J9E; TITLE: Siete palabras sobre el Calvario latinoamericano; AUTHOR: Alejandro Angulo Novoa;
ISBN: B0000E9JA4; TITLE: Historia argentina; AUTHOR: Cayetano Bruno;
ISBN: B0000E9JA9; TITLE: Recife do Corpo Santo; AUTHOR: Vanildo Bezerra Cavalcanti;
ISBN: B0000E9JB6; TITLE: Laberintos; AUTHOR: Jorge Luis Borges;
ISBN: B0000E9JC5; TITLE: Esbozo de medicina aymara; AUTHOR: Gregorio Loza Balsa;
ISBN: B0000E9JC7; TITLE: El lado oscuro del nevado; AUTHOR: Eric Leupin;
ISBN: B0000E9JE2; TITLE: Dorrego (In. Lacasa, Pedro. Lavalle. Dorrego. Buenos Aires, 1977. p.205256); AUTHOR: Mariano A Pelliza;
ISBN: B0000E9JF5; TITLE: Proceso fundacional de Montevideo; AUTHOR: Washington Reyes Abadie;
ISBN: B0000E9JFA; TITLE: El factor religioso: Estudio (Biblioteca Amauta); AUTHOR: Hugo Pesce;
ISBN: B0000E9JFC; TITLE: Memoria de varones ilustres (Biblioteca de autores caldenses); AUTHOR: Antonio Alvarez Restrepo;
ISBN: B0000E9JH1; TITLE: El llano; AUTHOR: Ricardo Montilla;
ISBN: B0000E9JIO; TITLE: PROLETARIZACION DEL CAMPESINO DE GUATEMALA: ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA AGRARIA Y DE LAS TENDENCIAS DEL DESARROLO DE LA ECONOMIA CAPITALISTA EN EL SECTOR CAMPESINO; AUTHOR: Humberto. Flores Alvarado;
ISBN: B0000E9JJG; TITLE: Toros, Guerra Civil, exilio; AUTHOR: Manuel Planelles Monfort;
ISBN: B0000E9JJQ; TITLE: O cinema em festivais e os caminhos do curta-metragem no Brasil; AUTHOR: Miriam Alencar;
ISBN: B0000E9JK7; TITLE: TRUJILLO: LA HERENCIA DEL CAUDILLO; AUTHOR: VICTOR A. PENA RIVERA;
ISBN: B0000E9JKN; TITLE: Ni verdad ni mentira, y otros cuentos; AUTHOR: Uva A Clavijo;
ISBN: B0000E9JLC; TITLE: Bajo sol ajeno: Versos del destierro; AUTHOR: Ernesto Montaner;
ISBN: B0000E9JLH; TITLE: Viva voz; AUTHOR: Arturo Uslar Pietri;
ISBN: B0000E9JMU; TITLE: Yo fui el orgullo: Vida y pensamiento de Franz Tamayo; AUTHOR: Mariano Baptista Gumucio;
ISBN: B0000E9JN6; TITLE: O dia mais longo de Thereza: Romance; AUTHOR: Elisa Lispector;
ISBN: B0000E9JOA; TITLE: Sexo proibido; AUTHOR: Adelaide Carraro;
ISBN: B0000E9JOH; TITLE: Pasto de pedra; AUTHOR: Bueno de Rivera;
ISBN: B0000E9JP9; TITLE: Semblanzas: Ciudades y personajes; AUTHOR: J. Emilio Duque Echeverri;
ISBN: B0000E9JQG; TITLE: El viento zonda; AUTHOR: Antonio Aguilar;
ISBN: B0000E9JQV; TITLE: Responsabilidade penal; AUTHOR: Marcello Jardim Linhares;
ISBN: B0000E9JR6; TITLE: Gracia-torcaza; AUTHOR: Elida Manselli;
ISBN: B0000E9JRW; TITLE: Hombres de letras y grandes hombres de Cundinamarca (Biblioteca de autores cundinamarqueses); AUTHOR: Roberto Velandia;
ISBN: B0000E9JSJ; TITLE: Poemas da ante-hora; AUTHOR: Alphonsus de Guimaraens Filho;
ISBN: B0000E9JUG; TITLE: Elitros y otros libros; AUTHOR: Victor H Albis;
ISBN: B0000E9JVU; TITLE: Pernambuco, Brazil; AUTHOR: Pernambuco;
ISBN: B0000E9JW3; TITLE: Industrial opportunities: Electrical equipment; AUTHOR: Pernambuco;
ISBN: B0000E9JW4; TITLE: Desenvolvimento urbano: Bibliografia; AUTHOR: Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco;
ISBN: B0000E9JW5; TITLE: Anais do Jubileu de Prata do Condepe; AUTHOR: Condepe;
ISBN: B0000E9JWX; TITLE: Quinze anos depois; AUTHOR: Lilizinha Castelo Branco;
ISBN: B0000E9JYQ; TITLE: Brasil: O retrato sem retoque; AUTHOR: Delcio Monteiro de Lima;
ISBN: B0000E9K1V; TITLE: Dados e outros poemas; AUTHOR: Carlos Humberto Dantas;
ISBN: B0000E9K1W; TITLE: Recife, Brasil; AUTHOR: Elezier Xavier;
ISBN: B0000E9K2I; TITLE: Una donna e altri animali: Romanzo (La scala); AUTHOR: Brunella Gasperini;
ISBN: B0000E9K2J; TITLE: Il susperstite (La Scala); AUTHOR: Carlo Cassola;
ISBN: B0000E9K2K; TITLE: La stagione delle gazzose (Scrittori italiani Pan); AUTHOR: Enrico Bosetti;
ISBN: B0000E9K2L; TITLE: Il Nuovo Cinema Americano (1967-1975) (Saggi ; n.57); AUTHOR: Franco La Polla;
ISBN: B0000E9K2T; TITLE: Viaggio con la Signora (Gli Umorlibri); AUTHOR: Pietro Sissa;
ISBN: B0000E9K2W; TITLE: Io, Pulcinella: Lautobiografia e quattro commedie originali (Galleria degli Antenati); AUTHOR: Antonio Petito;
ISBN: B0000E9K2Z; TITLE: Levoluzione della situazione finanziaria delle famiglie (Evoluzione, problemi e prospettive del mercato dei finanziamenti in Italia); AUTHOR: Clara Caselli;
ISBN: B0000E9K30; TITLE: La Preghiera nel pensiero moderno (Letture di pensiero e darte ; 53); AUTHOR: Cornelio Fabro;
ISBN: B0000E9K36; TITLE: Locchio di Mattia Pascal: Poetica e estetica in Pirandello (Strumenti di ricerca ; 21); AUTHOR: Edoardo Ferrario;
ISBN: B0000E9K37; TITLE: Letteratura e scienza in Leopardi e altri studi Leopardiani (Biblioteca di " Italianistica : Saggi ; 3); AUTHOR: Alberto Frattini;
ISBN: B0000E9K38; TITLE: Due studi critici: Ariosto e Foscolo (Letteratura Italiana. Studi e testi); AUTHOR: Walter Binni;
ISBN: B0000E9K3B; TITLE: Letteratura e rivoluzione passiva: Mazzini, Cattaneo, Tenca (Saggi); AUTHOR: Pasquale Voza;
ISBN: B0000E9K3C; TITLE: Una fucina deroi: Larma dei Carabinieri; AUTHOR: Domenico Capecelatro Gaudioso;
ISBN: B0000E9K3F; TITLE: La poetica degli eroi: Struttura e mito nei generi classici del cinema di Hollywood; AUTHOR: Roberto Nepoti;
ISBN: B0000E9K3J; TITLE: Terremoti e sottosviluppo: Considerazioni (Collana studi meridionali); AUTHOR: Demetrio De Stefano;
ISBN: B0000E9K3O; TITLE: Riccardo Bacchelli (Il Castoro); AUTHOR: Alessandra Briganti;
ISBN: B0000E9K3R; TITLE: Lotta di classe e crisi industriale in Italia: La svolta del 1913 (I fatti e le idee ; 402 : Biblioteca di storia contemporanea); AUTHOR: Adolfo Pepe;
ISBN: B0000E9K3T; TITLE: Togliatti e Stalin (Fatti e misfatti ; 60); AUTHOR: Giulio Seniga;
ISBN: B0000E9K3Y; TITLE: Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno: La politica economica in Italia dal 1943 al 1955 (Universale paperbacks il Mulino ; 74); AUTHOR: Piero Barucci;
ISBN: B0000E9K3Z; TITLE: Dialettica e nostalgia (Di fronte e attraverso); AUTHOR: Rocco Buttiglione;
ISBN: B0000E9K40; TITLE: Gramsci, nuove linee del P.C.I. ed eurocomunismo; AUTHOR: Giorgio Lojacono;
ISBN: B0000E9K41; TITLE: Filosofia e religione nel Cinquecento italiano (Sansoni studio ; 4); AUTHOR: Alfonso Ingegno;
ISBN: B0000E9K47; TITLE: La musica del Granduca: Vita musicale e correnti critiche a Firenze, 18001855; AUTHOR: Marcello De Angelis;
ISBN: B0000E9K48; TITLE: Parenzo (Histria nobilissima); AUTHOR: Giuseppe Cuscito;
ISBN: B0000E9K49; TITLE: Umberto Saba; AUTHOR: Gennaro Savarese;
ISBN: B0000E9K4W; TITLE: Le segrete stanze; AUTHOR: Andrea Frezza;
ISBN: B0000E9K4Z; TITLE: Vivere a Babele; AUTHOR: Arrigo Cavalieri;
ISBN: B0000E9K57; TITLE: Alfa Romeo Tutte Le Vetture Dal 1910 All Cars From 1910; AUTHOR: Luigi Fusi;
ISBN: B0000E9K59; TITLE: Dizionario dei piloti; AUTHOR: Tommaso Tommasi;
ISBN: B0000E9K5B; TITLE: Italiani cacciate il tiranno: Ovvero Maccari e Dintorni; AUTHOR: Paolo Cesarini;
ISBN: B0000E9K5F; TITLE: Urbanistica medievale (Universale di architettura); AUTHOR: Luigi Piccinato;
ISBN: B0000E9K5I; TITLE: Addio, fiorito asil: Il melodramma italiano da Boito al verismo (Universale economica); AUTHOR: Rubens Tedeschi;
ISBN: B0000E9K5K; TITLE: La crociera del Maddaloni: Vita e morte di Nino Bixio (Biblioteca del mare ; 149); AUTHOR: Mino Milani;
ISBN: B0000E9K5L; TITLE: Borromini: Manierismo spaziale oltre il Barocco (Universale di architettura); AUTHOR: Arnaldo Bruschi;
ISBN: B0000E9K5N; TITLE: Laffare plumbat (Le scie); AUTHOR: Enrico Jacchia;
ISBN: B0000E9K5T; TITLE: Eresie dellottocento: Alle sorgenti laiche, umaniste e libertarie della democrazia italiana; AUTHOR: Pier Carlo Masini;
ISBN: B0000E9K5Y; TITLE: Liberazione delluomo (Oasi dello spirito); AUTHOR: Luigi Bracco;
ISBN: B0000E9K67; TITLE: Lindustria dei sequestri: Dalla alle Brigate rosse: la storia, le techniche, i nomi (Presente storico); AUTHOR: Ottavio Rossani;
ISBN: B0000E9K6D; TITLE: Le cause della Resistenza italiana (I grandi eventi storici e le loro cause); AUTHOR: Andrea Polcri;
ISBN: B0000E9K6E; TITLE: Vecchia Brindisi: Tra cronaca e storia; AUTHOR: Alberto Del Sordo;
ISBN: B0000E9K6K; TITLE: Un vescovo toscano tra riformismo e rivoluzione: Mons. Gregorio Alessandri, 1776-1802 (Storia moderna e contemporanea : Studi e testi ; 6); AUTHOR: Marta Pieroni Francini;
ISBN: B0000E9K6M; TITLE: Impressioni Iberiche; AUTHOR: Francesco Carbonara;
ISBN: B0000E9K6N; TITLE: Stanley Kubrick (il castoro cinema); AUTHOR: Enrico Ghezzi;
ISBN: B0000E9K6O; TITLE: Attis e il culto metroaco a Roma; AUTHOR: Silvana Fasce;
ISBN: B0000E9K6Q; TITLE: La riforma agraria in Calabria: Intervento pubblico e dinamica sociale in un area del Mezzogiorno, 1950-1970 (I fatti e le idee ; 394, Saggi e biografie: storia); AUTHOR: Paolo Pezzino;
ISBN: B0000E9K6T; TITLE: Lattentato a Togliatti: 14 luglio 1948 : il PCI tra insurrezione e programma democratico (Materialimarsilio ; 12); AUTHOR: Massimo Caprara;
ISBN: B0000E9K6U; TITLE: Lo studente di lingue, Ovvero punto finale a un pianeta infernale (Quanderni della fenice); AUTHOR: Nelo Risi;
ISBN: B0000E9K6V; TITLE: Antonio Labriola: Herbartismo e scienze dello spirito alle origini del marismo italiano (Parametri ; vol.8); AUTHOR: Stefano Poggi;
ISBN: B0000E9K6X; TITLE: Il centro storico di Genova; AUTHOR: Edoardo Mazzino;
ISBN: B0000E9K6Z; TITLE: Battaglie nel deserto Sidi el Barrani a El Alamein (Testimonianze fra cronaca e storia); AUTHOR: Alberto Bongiovanni;
ISBN: B0000E9K71; TITLE: No alla caccia: Le ragioni di una battaglia ecologica ormai indilazionabile (Controcultura ; 25); AUTHOR: Carlo Consiglio;
ISBN: B0000E9K72; TITLE: Il fascismo al microfono: Radio e politica in Italia, 1924-1945 (La cultura ; 13); AUTHOR: Alberto Monticone;
ISBN: B0000E9K73; TITLE: Le concept danatomie dans la sculpture abstraite (Nuova serie illustrata); AUTHOR: Luciano Lattanzi;
ISBN: B0000E9K75; TITLE: Storia e critica dellideologia: Da Bacone a Marx; AUTHOR: Giangiorgio Pasqualotto;
ISBN: B0000E9K77; TITLE: Il Politeama Rossetti, 1878-1978: Un secolo di vita triestina nelle cronache del teatro (Teatri dItalia); AUTHOR: Guido Botteri;
ISBN: B0000E9K7A; TITLE: Gli Specchi multipli di Vittorio Sereni: Un posto di vacanza e la crisi italiana degli anni Sessanta (Piccola collana saggi : Nuova serie ; 7); AUTHOR: Alessandro Di Bernardi;
ISBN: B0000E9K7I; TITLE: Il deserto rosso (Nuova universale Cappelli. Cinema); AUTHOR: Michelangelo Antonioni;
ISBN: B0000E9K7J; TITLE: La laurea e il posto: Istruzione superiore e mercato del lavoro in Italia e allestero (Studi e ricerche ; 79); AUTHOR: Corrado De Francesco;
ISBN: B0000E9K7L; TITLE: La Scapigliatura: Romanzo sociale contemporaneo (La corona DArgento. Serie testi); AUTHOR: Cletto Arrighi;
ISBN: B0000E9K7M; TITLE: I sogni di Francesco; AUTHOR: Nancy Ruspoli;
ISBN: B0000E9K7Q; TITLE: Lenigma etrusco; AUTHOR: Raffaele Petrera;
ISBN: B0000E9K7T; TITLE: I dogi di Venezia: Nella vita pubblica e privata; AUTHOR: Andrea Da Mosto;
ISBN: B0000E9K8C; TITLE: Breve storia delle aggressioni americane (Manifesti della lotta di classe); AUTHOR: Angelo Colleoni;
ISBN: B0000E9K8D; TITLE: Con De Gasperi nella fondazione della D.C., 19301940 (Orientamenti); AUTHOR: Guido Gonella;
ISBN: B0000E9K8I; TITLE: La cultura italiana a Malta: Storia e influenza letteraria e stilistica attraverso lopera di Dun Karm (Biblioteca dell Archivum romanicum, ser.1. Storia, letteratura, paleografia); AUTHOR: Oliver Friggieri;
ISBN: B0000E9K8J; TITLE: La paga del deputato: Reportage-confessione dal palazzo del potere; AUTHOR: Guglielmo Zucconi;
ISBN: B0000E9K8M; TITLE: Quelli di sottocastello: Cronaca di guerra, 19401943 (Biblioteca del mare); AUTHOR: Alessandro Caldara;
ISBN: B0000E9K8U; TITLE: Carceriere fuorilegge: [la storia del sequestro di Cristina Mazzotti] (Fatti e misfatti); AUTHOR: Libero Ballinari;
ISBN: B0000E9K90; TITLE: I mondi sovrapposti: La modellizzazione spaziale nella fiaba romena (Pubblicazioni del Centro di ricerche semiotiche di Torino); AUTHOR: Marin Mincu;
ISBN: B0000E9K91; TITLE: Educazione e pedagogia cattolica in Roma capitale, 18701900; AUTHOR: Teresa Maria Mazzatosta;
ISBN: B0000E9K93; TITLE: La coscienza di Zeno di Italo Svevo (Profilo di unopera); AUTHOR: Giacinto Spagnoletti;
ISBN: B0000E9K94; TITLE: Il sistema dellIn/differenza: Moravia e il fascismo (Biblioteca); AUTHOR: Roberto Esposito;
ISBN: B0000E9K98; TITLE: Dialettica dellutopia: Il cinema di Paolo e Vittorio Taviani (Ideologia e scienze sociali); AUTHOR: Vincenzo Camerino;
ISBN: B0000E9K9Q; TITLE: Il capitalismo nellultimo secolo della Repubblica (Corsi universitari); AUTHOR: Luciano Perelli;
ISBN: B0000E9KA6; TITLE: La vita di oggi nei proverbi di ieri; AUTHOR: Andrea Sciortino;
ISBN: B0000E9KAD; TITLE: [Testi antologici] (In. Ketteler e Toniolo. tipologie sociali del movimento cattolico in Europa. Roma, 1977. p.185285); AUTHOR: Giuseppe Toniolo;
ISBN: B0000E9KAE; TITLE: Swift, le metamorfose dellarcangelo Gionata (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Prospero Trigona;
ISBN: B0000E9KAM; TITLE: Lisola dei santi: Il cenobio di Lerino e le origini del monachesimo gallico (Filologia e critica ; 23); AUTHOR: Salvatore Pricoco;
ISBN: B0000E9KAO; TITLE: Ai Bagni di Montecatini: Terme e grotte; AUTHOR: Marilena Zeni;
ISBN: B0000E9KAP; TITLE: Invito alla lettura di Mario Pomilio (Invito alla lettura: sezione italiana ; 50); AUTHOR: Mariapia Bonanate;
ISBN: B0000E9KBP; TITLE: Itinerarios del insomnio, Trinidad de Cuba; AUTHOR: Lydia Cabrera;
ISBN: B0000E9KC3; TITLE: Testimonios del desenterrador: Poemas; AUTHOR: Nazario Camargo Pardo;
ISBN: B0000E9KC6; TITLE: Proceso seguido al jeneral Francisco de Paula Santander por concecuencia del acontecimiento de la noche del 25 de setiembre de 1828; AUTHOR: Francisco de Paula Santander;
ISBN: B0000E9KDB; TITLE: Desapolillando archivos (Saeta); AUTHOR: Guillermo Lagarde;
ISBN: B0000E9KDC; TITLE: Limonada (Saeta); AUTHOR: H Zumbado;
ISBN: B0000E9KGZ; TITLE: El amauta Atusparia; AUTHOR: Ernesto Reyna;
ISBN: B0000E9KJI; TITLE: Obras completas; AUTHOR: Soeiro Pereira Gomes;
ISBN: B0000E9KK8; TITLE: Figueres and Costa Rica: An Unauthorized Political Biography; AUTHOR: Harold H. Bonilla;
ISBN: B0000E9KKR; TITLE: Os cangaceiros; AUTHOR: Maria Isaura Pereira de Queiroz;
ISBN: B0000E9KL5; TITLE: Dos etapas de una vida; AUTHOR: J Castelo;
ISBN: B0000E9KM4; TITLE: De inesperada presencia y otros poemas (In his El hacedor de calendarios. Torremolinos, 1979. p.1347); AUTHOR: Lorenzo Saval;
ISBN: B0000E9KNH; TITLE: Las proclamas de Filadelfia de 1774 y 1775 en la Caracas de 1777; AUTHOR: American Continental Congress;
ISBN: B0000E9KPK; TITLE: Ensaios de antropologia brasiliana (Brasiliana ; v.22); AUTHOR: Edgar Roquette-Pinto;
ISBN: B0000E9KPU; TITLE: Juana de Ibarbourou (Figuras ; 1); AUTHOR: Jorge Arbeleche;
ISBN: B0000E9KQK; TITLE: Perro negro, 31 poemas; AUTHOR: Mario Montalbetti;
ISBN: B0000E9KSA; TITLE: En las oscuras manos del olvido (Ocuje); AUTHOR: Eliseo Diego;
ISBN: B0000E9KSC; TITLE: No se suicidan los muertos; AUTHOR: Esteban Pavletich;
ISBN: B0000E9KSP; TITLE: Los dioses tutelares de los wankas; AUTHOR: Carlos Villanes Cairo;
ISBN: B0000E9KTC; TITLE: Ascese perversa; AUTHOR: Aluisio Menezes;
ISBN: B0000E9KWD; TITLE: Lindas pernas: Contos; AUTHOR: Luiz Vilela;
ISBN: B0000E9KWR; TITLE: Gauchos; AUTHOR: Alex; Bruggmann, Maximilien Decotte;
ISBN: B0000E9KX2; TITLE: Diamantina, uma saudade; AUTHOR: Douglas Koscky Fernandes;
ISBN: B0000E9KXE; TITLE: A imagem de Minas: Ensaios de sociologia regional; AUTHOR: Fernando Correia Dias;
ISBN: B0000E9KYI; TITLE: Dos relatos: [El signo de las sombras ; Guasina] (In his. Cesaron los caminos ... El signo de las sombras); AUTHOR: Manuel Vicente Magallanes;
ISBN: B0000E9KZK; TITLE: Ver de boi: Poemas; AUTHOR: Pascoal Motta;
ISBN: B0000E9KZS; TITLE: Poesia encontrada; AUTHOR: Telmo Padilha;
ISBN: B0000E9L06; TITLE: El pueblo y los atentados; AUTHOR: Edwin Cifuentes;
ISBN: B0000E9L0X; TITLE: Elementos de folclore musical brasileiro (Brasiliana); AUTHOR: Flausino Rodrigues Vale;
ISBN: B0000E9L1D; TITLE: La Ciudad Desaparece; AUTHOR: Carlos Catania;
ISBN: B0000E9L1K; TITLE: La paz del pueblo; AUTHOR: Quince Duncan;
ISBN: B0000E9L21; TITLE: REINO DEL LATIDO; AUTHOR: Carlos Francisco. Monge;
ISBN: B0000E9L2G; TITLE: Temas de derecho agrario y reforma agraria (Aula); AUTHOR: Ivo P Alvarenga;
ISBN: B0000E9L3A; TITLE: Hierarchical structures in Guajajara (Summer Institute of Linguistics publications in linguistics and related fields ; publication no.37); AUTHOR: David Bendor-Samuel;
ISBN: B0000E9L58; TITLE: Desafio aos olhos azuis; AUTHOR: Evaldo Pauli;
ISBN: B0000E9L6I; TITLE: Estudio sobre la Idea de una Liga Americana; AUTHOR: Justo Arosemena;
ISBN: B0000E9L88; TITLE: El Cabildo de Montevideo; AUTHOR: Montevideo (Uruguay);
ISBN: B0000E9L9W; TITLE: EL ARTE EN LA CERAMICA ABORIGEN DE VENEZUELA (ART IN ABORIGINAL VENEZUELAN CERAMICS); AUTHOR: Alfredo. Boulton;
ISBN: B0000E9LBD; TITLE: Marxisma eta nazional arazoa Euskal Herrian (Irati ; 1); AUTHOR: Paulo Iztueta;
ISBN: B0000E9LDN; TITLE: Cancioneiro Da Bahia; AUTHOR: Dorival Caymmi;
ISBN: B0000E9LEW; TITLE: El Alfarero; AUTHOR: Luis Raul Rodriguez Lamus;
ISBN: B0000E9LFM; TITLE: Canto irremediable; AUTHOR: Rodrigo Vilavedelle;
ISBN: B0000E9LFP; TITLE: Bolivia : mito y realidad de su enclaustramiento; AUTHOR: Amado Canelas Orellana;
ISBN: B0000E9LI9; TITLE: Testimonio de entonces; AUTHOR: Mario Picado;
ISBN: B0000E9LJQ; TITLE: Abismo de rosas; AUTHOR: Dalton Trevisan;
ISBN: B0000E9LK0; TITLE: Radna mesta s posebnim uslovima rada; AUTHOR: Milorad Krantic;
ISBN: B0000E9LK1; TITLE: Pravci razvoja politickog sistema socijalistickog samoupravljanja (Marksizam i savremenost); AUTHOR: Edvard Kardelj;
ISBN: B0000E9LK3; TITLE: Statisticki metod u drustvenim naukama; AUTHOR: Ljubica Skara-Vidojevic;
ISBN: B0000E9LK5; TITLE: Vojislav Ilic, njegovo vreme i delo ( " Zamak kulture); AUTHOR: Milorad Pavic;
ISBN: B0000E9LK8; TITLE: Zbirka zakona o predskolskom, osnovnom, srednjem, visem i visokom obrazovanju i vaspitanju: SR Srbija, SAP Vojvodina i SAP Kosovo; AUTHOR: Serbia (Socialist Republic);
ISBN: B0000E9LKD; TITLE: Dijalektika povijesne zbilje: Ogledi o odnosu revolucionarne teorije i prakse (Ogledi); AUTHOR: Vjekoslav Mikecin;
ISBN: B0000E9LKE; TITLE: Knjizevnost i angazovanje (Mala biblioteka. Pogledi); AUTHOR: Miodrag Bogicevic;
ISBN: B0000E9LKH; TITLE: Pjesnikovi rasprodani prostori (In. Supek, Ivan. Extraordinarius. - Zagreb, 1974. - p.161-227); AUTHOR: Nikola Sop;
ISBN: B0000E9LKJ; TITLE: Za svest 1971-1977; AUTHOR: Risti and Marko Risti:c;
ISBN: B0000E9LKK; TITLE: Kako upokojiti vampira: Sotija, London 1971/1972; AUTHOR: Borislav Pekic;
ISBN: B0000E9LKO; TITLE: Od kompromisa do ljubavi: Razmisljanja o Bogu i covjeku (Metanoja); AUTHOR: Ivan Golub;
ISBN: B0000E9LL4; TITLE: Kosovski kristali; AUTHOR: Milos Acin-Kosta;
ISBN: B0000E9LMK; TITLE: Dobrovoljci proti Avstro-Ogrski med prvo svetovno vojno 19141918; AUTHOR: Ernest Turk;
ISBN: B0000E9LMN; TITLE: Mladost med starsi in samostojnostjo: Za boljse razumevanje med starsi in mladostniki; AUTHOR: Janko Bohak;
ISBN: B0000E9LMO; TITLE: Samoupravljanje (Josip Broz Tito. Izbor iz del); AUTHOR: Josip Broz Tito;
ISBN: B0000E9LMS; TITLE: Teorija glasbe; AUTHOR: Stanko Prek;
ISBN: B0000E9LMY; TITLE: Kala (Matjazeva knjiznica); AUTHOR: Ivan Ribic;
ISBN: B0000E9LN0; TITLE: Predmetniki za srednje sole in sole organizirane po zakonu o poklicnem izobrazevanju in urejanju ucnih razmerij; AUTHOR: Slovenia (Socialist Republic);
ISBN: B0000E9LN2; TITLE: S prijatelji pod macesni (Domace in tuje gore); AUTHOR: Matjaz Kmecl;
ISBN: B0000E9LN3; TITLE: Rdeci in crni petelin: Pesmi; AUTHOR: Radovan Pavlovski;
ISBN: B0000E9LN4; TITLE: Od Drave do Jadrana: Popotna knjizica ... : kratek opis jugoslovanskega dela Evropske pespoti 6 (Baltik-Wachau-Jadran) E6yu; AUTHOR: Milan Ciglar;
ISBN: B0000E9LN6; TITLE: Zbrano delo (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev); AUTHOR: Dragotin Kette;
ISBN: B0000E9LN7; TITLE: Slovenska stenografija; AUTHOR: Rudolf Rakusa;
ISBN: B0000E9LND; TITLE: Povejmo slovensko; AUTHOR: Ema Andoljsek;
ISBN: B0000E9LNF; TITLE: Vsebine slovenskih literarnih del; AUTHOR: Stanko Janez;
ISBN: B0000E9LNJ; TITLE: Dolina zelenega zlata; AUTHOR: Vera Remic-Jager;
ISBN: B0000E9LNK; TITLE: Izobrazevanje nasa druzbena vrednota; AUTHOR: Ana Kranjc;
ISBN: B0000E9LNO; TITLE: Rokovnjaci: Historicen roman (Petdeset najlepsih po izboru bralcev); AUTHOR: Josip Jurcic;
ISBN: B0000E9LNP; TITLE: Faustove improvizacije Margueriti: Trinajst esejev o ljubezni, umetnosti in Carnioli; AUTHOR: Bojan Stih;
ISBN: B0000E9LNR; TITLE: Zbrane pesmi; AUTHOR: Edvard Kocbek;
ISBN: B0000E9LNT; TITLE: Izbrano delo (Nasa beseda); AUTHOR: Simon Jenko;
ISBN: B0000E9LNU; TITLE: Izbrano delo (In. Jenko, Simon. Izbrano delo. - Ljubljana, 1977. - p.87-[190]); AUTHOR: Simon Gregorcic;
ISBN: B0000E9LNW; TITLE: Izbrano delo (Nasa beseda); AUTHOR: Dragotin Kette;
ISBN: B0000E9LO4; TITLE: Era dhe Lisi: Roman (Romani shqiptar); AUTHOR: Sinan Hasani;
ISBN: B0000E9LO6; TITLE: Fabula (Libri im); AUTHOR: Nonda Bulka;
ISBN: B0000E9LOD; TITLE: Vjersha (Albatros); AUTHOR: Esad Mekuli;
ISBN: B0000E9LOF; TITLE: Drithma (Drita); AUTHOR: Murat Isaku;
ISBN: B0000E9LOK; TITLE: Shtegu i mallit (Drita); AUTHOR: Agim Vinca;
ISBN: B0000E9LOM; TITLE: Febris (Drita); AUTHOR: Ymer Shkreli;
ISBN: B0000E9LOO; TITLE: Fontana e etjeve (Drita); AUTHOR: Shaip Beqiri;
ISBN: B0000E9LOQ; TITLE: Poezi (Drita); AUTHOR: Dhori Qiriazi;
ISBN: B0000E9LOR; TITLE: Credo (Drita); AUTHOR: Ali Podrimja;
ISBN: B0000E9LOS; TITLE: Xixa stralli (Drita); AUTHOR: Enver Gjerqeku;
ISBN: B0000E9LOU; TITLE: Parabola (Drita); AUTHOR: Beqir Musliu;
ISBN: B0000E9LOY; TITLE: Mbas vdekjes (Romani shqiptar); AUTHOR: Nazmi Rrahmani;
ISBN: B0000E9LP1; TITLE: Fatiana: Roman (Romani shqiptar); AUTHOR: Abdylazis Islamic;
ISBN: B0000E9LP2; TITLE: Sokolat: Roman (Romani shqiptar); AUTHOR: Shemsi Mehmeti;
ISBN: B0000E9LPB; TITLE: Ustav Socijalisticke Autonomne Pokrajine Kosova (In. Serbia, Socialist Republic. Constitution. Beograd, 1974 p.519729); AUTHOR: Kosovo (Socialist Autonomous Province);
ISBN: B0000E9LPC; TITLE: Aleksinacko pomoravlje (Srpski etnografski zbornik); AUTHOR: Dragoslav Antonijevic;
ISBN: B0000E9LPD; TITLE: Jezik u knjizevnom delu: Varijacije na teme Opojaza; AUTHOR: Novica Petkovic;
ISBN: B0000E9LPP; TITLE: Odabrani radovi; AUTHOR: Branislav Bukurov;
ISBN: B0000E9LPX; TITLE: Prilozi o proznim narodnim umotvorinama (Biblioteka Jedinstvo); AUTHOR: Vladimir Bovan;
ISBN: B0000E9LPY; TITLE: Normalna cena u marksistickoj ekonomskoj teoriji (Jedinstvo); AUTHOR: Pajazit Pomak;
ISBN: B0000E9LQ0; TITLE: Pionirska trojka; AUTHOR: Sretenije Zorkic;
ISBN: B0000E9LQ1; TITLE: Nacela narodne ekonomije ili Nauka o narodnom blagostanju; AUTHOR: Svetozar Markovic;
ISBN: B0000E9LQ3; TITLE: Knjizevno delo Dusana Radica (Biblioteka " Zamak kulture); AUTHOR: Dragomir Lazic;
ISBN: B0000E9LQ6; TITLE: Studije, ogledi i kritike (Nasi vidici. Savremeni makedonski esej i kritika); AUTHOR: Aleksandar Spasov;
ISBN: B0000E9LQ9; TITLE: Gamzigrad: Kasnoanticka palata : arhitektura i prostorni sklop (Serbia); AUTHOR: Milka Canak Medic;
ISBN: B0000E9LQC; TITLE: Odevanje granicara Vojne krajine u XVIII i XIX veku (Srpska akademija nauka i umetnosti. Srpski etnografski zbornik); AUTHOR: Desanka Nikolic;
ISBN: B0000E9LQG; TITLE: Pedagoska misao Svetozara Markovica: Osnove, znacenje i uticaj (Srpska akademija nauka i umetnosti. Posebna izdanja); AUTHOR: Jasar Redzepagic;
ISBN: B0000E9LQH; TITLE: Stanovnistvo Crne Gore do 1945. godine: Opsta istorijsko-geografska i demografska razmatranja (Srpska akademija nauka i umetnosti. Posebna izdanja); AUTHOR: Pavle S Radusinovic;
ISBN: B0000E9LTE; TITLE: Radio Koper, Capodistria: Razvoj, vloga, perspektive; AUTHOR: Ljuban Omladic;
ISBN: B0000E9LTF; TITLE: Zborovanje slovenskih knjiznicarjev: Ljubljana 7.-9. novembra 1974; AUTHOR: Drustvo bibliotekarjev Slovenije;
ISBN: B0000E9LTI; TITLE: Denarnistvo v Celju; AUTHOR: Janko Orozen;
ISBN: B0000E9LTJ; TITLE: Zdravstveno stanje prebivalstva SR Slovenije; AUTHOR: Slovenia (Socialist Republic);
ISBN: B0000E9LTL; TITLE: Likovni pouk otrok; AUTHOR: Alenka Gerlovic;
ISBN: B0000E9LTU; TITLE: Zmajcek razgrajacek; AUTHOR: Niko Grafenauer;
ISBN: B0000E9LTV; TITLE: Ukana: Slikanica; AUTHOR: Tone Svetina;
ISBN: B0000E9LTW; TITLE: Partizanski Rog; AUTHOR: Janko Jarc;
ISBN: B0000E9LTY; TITLE: Okrogla miza (Neuvrsceni); AUTHOR: Ivan Bratko;
ISBN: B0000E9LU0; TITLE: Rumenoroki (In. Rebolj, Tomo. Baltazar. - Ljubljana, 1977. - p.69-122); AUTHOR: Tomo Rebolj;
ISBN: B0000E9LU2; TITLE: Oklici (Pelikan); AUTHOR: Smiljan Rozman;
ISBN: B0000E9LU8; TITLE: Slana usta; AUTHOR: Sreco Zajc;
ISBN: B0000E9LU9; TITLE: Kamniske in Savinjske Alpe: Planinski vodnik; AUTHOR: Peter Ficko;
ISBN: B0000E9LUG; TITLE: Prebujena pomlad (In. Tri domace povesti. - Ljubljana, 1977. - p.69-111); AUTHOR: Anica Obretan;
ISBN: B0000E9LUK; TITLE: The Yugoslav legal system: Yugoslav law directory for foreign lawyers and businessmen (Gospodarska zalozka); AUTHOR: Ludvik Toplak;
ISBN: B0000E9LUL; TITLE: Dozivljanje absolutnega v slovenskem leposlovju; AUTHOR: Vladimir Truhlar;
ISBN: B0000E9LUM; TITLE: Almanah ob dvajsetletnici organizacije racunovodskih in financnih delavcev v SR Sloveniji; AUTHOR: Zdruzenje racunovodskih in financnih delavcev SR Slovenije;
ISBN: B0000E9LUP; TITLE: Slovenski jezik: Berilo z analizo, literarno zgodovino in teorijo (Srednje usmerjeno izobrazevanje); AUTHOR: Vera Gregorac;
ISBN: B0000E9LUQ; TITLE: Dhuna (Romani shqiptar); AUTHOR: Rexhep Zogaj;
ISBN: B0000E9LUT; TITLE: Gremina e dashunis: Roman (Romani shqiptar); AUTHOR: Mustafa Greblleshi;
ISBN: B0000E9LVL; TITLE: Faqe e fund (Drita); AUTHOR: Sabri Hamiti;
ISBN: B0000E9LVP; TITLE: Vepra; AUTHOR: Asdren;
ISBN: B0000E9LYC; TITLE: Pojezierze Mazurskie (Przyroda polska); AUTHOR: Jan Panfil;
ISBN: B0000E9LYR; TITLE: Wiersze wybrane; AUTHOR: Janusz Artur Ihnatowicz;
ISBN: B0000E9LZI; TITLE: Stachu, jego kobiety, jego dzieci; AUTHOR: Krystyna Kolinska;
ISBN: B0000E9M00; TITLE: Przygody ludzi myslacych; AUTHOR: Jadwiga Korzeniowska;
ISBN: B0000E9M0W; TITLE: Otshchepenets; AUTHOR: Iosif Aronovich Bogoraz;
ISBN: B0000E9M1A; TITLE: Spotkania polonijne; AUTHOR: Henryk Kawka;
ISBN: B0000E9M56; TITLE: Gosudarstvo Samanidov (Maverannakhr i Khorasan v IXXvv.); AUTHOR: N. N Negmatov;
ISBN: B0000E9M6L; TITLE: Esli - i drugie pesy; AUTHOR: Samuil Iosifovich Aleshin;
ISBN: B0000E9M6R; TITLE: Ceny (Wielkie organizacje gospodarcze); AUTHOR: Wojciech Pruss;
ISBN: B0000E9M7M; TITLE: Szkice literackie; AUTHOR: Teodor Parnicki;
ISBN: B0000E9M8P; TITLE: Powietrze, orzech, ziarnko piasku; AUTHOR: Anna Skoczylas;
ISBN: B0000E9M96; TITLE: Dzien wielkiej ryby: Opowiadania rybackie 1946-1976; AUTHOR: Kornel Filipowicz;
ISBN: B0000E9MAM; TITLE: Sukcesja panstw a traktaty w sprawie granie (Seria prawo); AUTHOR: Jerzy Tyranowski;
ISBN: B0000E9MAR; TITLE: Utloe zhile: Izbrannye stikhi 1915-1949gg; AUTHOR: Gleb Struve;
ISBN: B0000E9MAZ; TITLE: Remizov v svoikh pismakh; AUTHOR: Aleksei Remizov;
ISBN: B0000E9MDK; TITLE: Dolg: Stikhi i poemy; AUTHOR: Aleksandr Markovich Nikolaev;
ISBN: B0000E9MEA; TITLE: Stati (In. L.N. Oborin. Moskva, 1977 p.27106); AUTHOR: Lev Nikolaevich Oborin;
ISBN: B0000E9MFI; TITLE: Van Gog; AUTHOR: Elena Borisovna Murina;
ISBN: B0000E9MFV; TITLE: Efrem Ivanovich Zverkov; AUTHOR: Inna Nikolaevna Filonovich;
ISBN: B0000E9MG3; TITLE: Sotvorenie broni: Povest-khronika; AUTHOR: IAkov Lazarevich Reznik;
ISBN: B0000E9MGN; TITLE: Zivealiste (Makedonska knizevnost); AUTHOR: Atanas Vangelov;
ISBN: B0000E9MGP; TITLE: Pofalbi i poplaki; AUTHOR: Petre M Andreevski;
ISBN: B0000E9MGS; TITLE: Nurkacko svono (Sovremena makedonska poezija); AUTHOR: Vlada Urosevik;
ISBN: B0000E9MGU; TITLE: Patonati okeani (Sovremena makedonska poezija); AUTHOR: Gorgija Najdoski;
ISBN: B0000E9MGV; TITLE: Praznik (Mostovi); AUTHOR: Velimir Milosevik;
ISBN: B0000E9MGY; TITLE: Planeta so petel: (pesni za deca) (Detska radost); AUTHOR: Cane Andreevski;
ISBN: B0000E9MH0; TITLE: Sovremeniot roman (Esej i kritika); AUTHOR: Radomir Ivanovik;
ISBN: B0000E9MH3; TITLE: Obich za obich: Izbrana lirika; AUTHOR: Evtim Evtimov;
ISBN: B0000E9MH8; TITLE: I pisna sova v mrachinata: Povest za Tsvetan Spasov (Khudozhestveno-doku... biografii); AUTHOR: Ivan Vandov;
ISBN: B0000E9MHN; TITLE: Izstradanoto slovo: Sreshti i razgovori sus suvremenni pisateli; AUTHOR: Stefan Kolarov;
ISBN: B0000E9MHP; TITLE: Tvortsi, problemi: Poeti : mladostta na prozata; AUTHOR: Svetozar Tsonev;
ISBN: B0000E9MHX; TITLE: Borbata protiv fashizma v Gabrovski okrug: 19391944; AUTHOR: Ivan Vrachev;
ISBN: B0000E9MI9; TITLE: Vuzproizvodstvo na zhenskata rabotna sila; AUTHOR: Nikolina Ilieva;
ISBN: B0000E9MIB; TITLE: Literaturna kritika i literaturen protses; AUTHOR: Georgi Dimov;
ISBN: B0000E9MIN; TITLE: America - lights and shadows; AUTHOR: Milan Milanov;
ISBN: B0000E9MIS; TITLE: Umerena oblachnost: Stikhove; AUTHOR: Georgi Belev;
ISBN: B0000E9MJ6; TITLE: Draskotini: Satiri; AUTHOR: Marko Ganchev;
ISBN: B0000E9MJM; TITLE: Poslednata mechta: Stikhove; AUTHOR: Argiris Mitropulos;
ISBN: B0000E9MJN; TITLE: Sako ot velur (Suvremenna bulgarska drama); AUTHOR: Stanislav Stratiev;
ISBN: B0000E9MKG; TITLE: Bulgarska rech; AUTHOR: Kiril Khristov;
ISBN: B0000E9MKH; TITLE: Mezhdu folklora i literaturata; AUTHOR: Petur Dinekov;
ISBN: B0000E9MKN; TITLE: Mikhail Petkov (Suvremenni bulgarski khudozhnitsi); AUTHOR: Mikhail Petkov;
ISBN: B0000E9MKS; TITLE: Obredni pesni: Lirika; AUTHOR: Evtim Evtimov;
ISBN: B0000E9MKW; TITLE: Kratuk nemsko-bulgarski ikonomicheski rechnik: Za vsichki kursove i spetsialnosti; AUTHOR: Vera Manova-Tomova;
ISBN: B0000E9ML6; TITLE: Propasti: Roman; AUTHOR: Khristo Minchev;
ISBN: B0000E9MLD; TITLE: Esen v dubovite gori: Razkazi i noveli; AUTHOR: Lada Galina;
ISBN: B0000E9MLK; TITLE: Zhivot, stareene, smurt (Chovekut i prirodata); AUTHOR: Zhivko Lambrev;
ISBN: B0000E9MLM; TITLE: Bulgarskoto Chernomorie: Putevoditel; AUTHOR: Khristo Tomov Tomov;
ISBN: B0000E9MLS; TITLE: Beleg ot podkova: Stikhove; AUTHOR: Dobromir Tonev;
ISBN: B0000E9MLU; TITLE: Balada za samotnite moreplavateli: Roman; AUTHOR: Ivan Davidkov;
ISBN: B0000E9MLV; TITLE: Rimski stadion: Stikhove; AUTHOR: Iordan Nikolov Velchev;
ISBN: B0000E9MMB; TITLE: Neshto nepreodolimo: Razkazi; AUTHOR: Rumen Petrov;
ISBN: B0000E9MMD; TITLE: IUnskite noshti na Asen Khalachev: Povest za Asen Khalachev (Khudozhestveno-doku... biografii); AUTHOR: Velichko Neshkov;
ISBN: B0000E9MMF; TITLE: Simfonizmut na bulgarskite kompozitori ot vtoroto pokolenie; AUTHOR: Ivan Atanasov Khlebarov;
ISBN: B0000E9MMV; TITLE: Bezvodni reki: Stikhove; AUTHOR: Slav Khristov Karaslavov;
ISBN: B0000E9MND; TITLE: Un loc printre voi: Roman; AUTHOR: Dan Rebreanu;
ISBN: B0000E9MNG; TITLE: Trei dinti din fata: Roman; AUTHOR: Marin Sorescu;
ISBN: B0000E9MNH; TITLE: The modern Assyrian language (Languages of Asia and Africa); AUTHOR: K. G TSereteli;
ISBN: B0000E9MNL; TITLE: Scrieri despre teatru (Biblioteca Eminescu); AUTHOR: Tudor Vianu;
ISBN: B0000E9MNV; TITLE: Muzeul Olteniei: Istorie ; ghid; AUTHOR: Muzeul Olteniei (Craiova);
ISBN: B0000E9MNY; TITLE: Cuvinte potrivite = [Palabras adecuadas]; AUTHOR: Tudor Arghezi;
ISBN: B0000E9MOA; TITLE: Manastirea Cetatuia (Monumente istorice bisericesti din Mitropolia Moldovei si Sucevei); AUTHOR: Nicolae Grigoras;
ISBN: B0000E9MOL; TITLE: Stasov v Peterburge; AUTHOR: Efim Grigorevich Salita;
ISBN: B0000E9MOP; TITLE: Eminescu si India (Eminesciana); AUTHOR: Amita Bhose;
ISBN: B0000E9MOT; TITLE: Teatru (Teatru comentat); AUTHOR: Horia Lovinescu;
ISBN: B0000E9MP7; TITLE: Tavi cu jeratic: Poezii; AUTHOR: Ana Grigoras;
ISBN: B0000E9MPK; TITLE: Sweet Bucovina; AUTHOR: Ion Miclea;
ISBN: B0000E9MPV; TITLE: Dincolo de sunet = Au-dela son; AUTHOR: Gheorghe Zamfir;
ISBN: B0000E9MQC; TITLE: Penza: Ocherk-putevoditel; AUTHOR: Oleg Savin;
ISBN: B0000E9MRC; TITLE: Petrozavodsk; AUTHOR: Marat Tarasov;
ISBN: B0000E9MSC; TITLE: The Pushkin Museum of Fine Arts in Moscow : painting; AUTHOR: Tatºdi8ana Alekseevna. Gosudarstvennyµi muzeµi izobrazitelºnykh iskusstv imeni A.S. Pushkina. Sedova;
ISBN: B0000E9MV4; TITLE: Iskusstvo Baktrii epokhi Kushan (Iz istorii mirovogo iskusstva); AUTHOR: G. A Pugachenkova;
ISBN: B0000E9MW7; TITLE: Mystetska spadshyna Ivana Fedorova = Khudozhestvennoe nasledie Ivana Fedorova; AUTHOR: IAkym Zapasko;
ISBN: B0000E9MWI; TITLE: Tezaure transilvane la Kunsthistorisches Museum din Viena; AUTHOR: Radu Florescu;
ISBN: B0000E9MWN; TITLE: Psaltirea lui David cu calendar (Manuscris); AUTHOR: Cristina Lucia Bica;
ISBN: B0000E9MWX; TITLE: Plus sau minus infinitul: Roman (Colectia Fantomas); AUTHOR: Stefan Oprea;
ISBN: B0000E9MX6; TITLE: iar lor le-am spus poem; AUTHOR: Barbu Berceanu;
ISBN: B0000E9MX7; TITLE: Lumini pentru dragostea mea; AUTHOR: Virgil Carianopol;
ISBN: B0000E9MX9; TITLE: Marirea si decaderea lui Alior Sfoiag (In. Cernet, Laurentiu. Iubirea, Chiajna, si eu. Bucuresti, 1978. p.89204); AUTHOR: Laurentiu Cernet;
ISBN: B0000E9MXF; TITLE: Ascunsa truda; AUTHOR: Horia Badescu;
ISBN: B0000E9MXK; TITLE: Tarm incandescent; AUTHOR: Adi Calin;
ISBN: B0000E9MXL; TITLE: Mierea salbatica; AUTHOR: Ecaterina Antonescu;
ISBN: B0000E9MXO; TITLE: Tinta vie: Poezii; AUTHOR: Tudor Cristea;
ISBN: B0000E9MYV; TITLE: Rapirea; AUTHOR: Aurelian Chivu;
ISBN: B0000E9MZ5; TITLE: O complicata stare de fericire: Roman; AUTHOR: Ion Ariesanu;
ISBN: B0000E9MZ6; TITLE: Teoria si practica regimului parlamentar burghez; AUTHOR: Ion Deleanu;
ISBN: B0000E9MZ8; TITLE: Doftana, simbol al eroismului revolutionar; AUTHOR: Olimpiu Matichescu;
ISBN: B0000E9MZA; TITLE: Maskenball: Roman; AUTHOR: Ionel Teodoreanu;
ISBN: B0000E9MZH; TITLE: P.C.R si masele populare 19341938; AUTHOR: Gh. J Ionita;
ISBN: B0000E9MZI; TITLE: Dreptul consular; AUTHOR: Ion M Anghel;
ISBN: B0000E9MZY; TITLE: Fonologia comparata a limbilor slave; AUTHOR: Elena Linta;
ISBN: B0000E9N05; TITLE: " 100 de ani de presa tulceana 18791979; AUTHOR: Petru Zaharia;
ISBN: B0000E9N6K; TITLE: Aiz kalna: Dzeja; AUTHOR: Marta Barbale;
ISBN: B0000E9N6Z; TITLE: Granitsy zhanra; AUTHOR: Pavel Ivanovich Tkachev;
ISBN: B0000E9NAE; TITLE: Kroky casu; AUTHOR: Ladislav Hagara;
ISBN: B0000E9NBJ; TITLE: Izobrazitelnoe iskusstvo Kirgizii; AUTHOR: Dzhamal Umetalieva;
ISBN: B0000E9NC2; TITLE: Obet; AUTHOR: Zdeno Gabriel;
ISBN: B0000E9ND6; TITLE: Vesna: Roman; AUTHOR: Pavel Kuzmich Inshakov;
ISBN: B0000E9NDE; TITLE: Russkoe religioznoe vozrozhdenie XX veka; AUTHOR: Nicolas Zernov;
ISBN: B0000E9NEJ; TITLE: Zeszyt w Kratke: Rozmowy z dziecmi i nie tylko z dziecmi; AUTHOR: Jan Twardowski;
ISBN: B0000E9NHJ; TITLE: Vybrane; AUTHOR: Ivan Ivanovych Honcharenko;
ISBN: B0000E9NHR; TITLE: Sestry Richynski: Roman; AUTHOR: Iryna Dmytrivna Vilde;
ISBN: B0000E9NI1; TITLE: Narysy z dialektnoho slovotvoru v arealnomu aspekti; AUTHOR: IAroslava Vasylivna Zakrevska;
ISBN: B0000E9NI5; TITLE: Zacharovana desna: Kinopovist; AUTHOR: Oleksandr Dovzhenko;
ISBN: B0000E9NI6; TITLE: Tvory ... Taras Shevchenko; AUTHOR: Taras Shevchenko;
ISBN: B0000E9NJ9; TITLE: Poemy ta povisti (Shkilna biblioteka); AUTHOR: Taras Shevchenko;
ISBN: B0000E9NN9; TITLE: Nashi pervye zhenshchiny-geologi; AUTHOR: D. V Nalivkin;
ISBN: B0000E9NNI; TITLE: V te gody davnie: Ocherki iz proshlogo rabochego Rostova; AUTHOR: Stepan Dmitrievich Shvetsov;
ISBN: B0000E9NRV; TITLE: Stati, rechi, besedy, zametki (In. Mikhail Nikolaevich Kedrov. Moskva, 1978. p.13172); AUTHOR: Mikhail Nikolaevich Kedrov;
ISBN: B0000E9NUB; TITLE: Tvory; AUTHOR: Vasyl Stepanovych Shvets;
ISBN: B0000E9NUY; TITLE: Tvory; AUTHOR: Dmytro Ivanovych Bedzyk;
ISBN: B0000E9NWP; TITLE: Sudba cheloveka (In. Sholokhov, M.A. [Selections]. Oni srazhalis za Rodinu Moskva, 1971p.208[237]); AUTHOR: Mikhail Sholokhov;
ISBN: B0000E9NX5; TITLE: Mikhail Vasilevich Nesterov (Zhizn i iskusstvo); AUTHOR: Irina Ivanovna Nikonova;
ISBN: B0000E9NXD; TITLE: Satiricheskie novelly Aziza Nesina; AUTHOR: Nelli Sergeevna IAkovleva;
ISBN: B0000E9NXL; TITLE: Noch karaula: Povesti (Novinki " Sovremennika " ); AUTHOR: Igor Nikolaevich Zhdanov;
ISBN: B0000E9NXR; TITLE: Reshenie zhenskogo voprosa v SSSR (19171937 gg.); AUTHOR: Petr Matveevich Chirkov;
ISBN: B0000E9NZG; TITLE: Promyshlennost Baku v nachale XX veka; AUTHOR: M. A Ismailov;
ISBN: B0000E9O3P; TITLE: Trud i byt zhenshchin: Sotsialno-pravovye aspekty; AUTHOR: Tamara Efimovna Chumakova;
ISBN: B0000E9O4U; TITLE: Biele noci; AUTHOR: Michal Chuda;
ISBN: B0000E9O7R; TITLE: Rzhavchinnye griby Dalnego Vostoka; AUTHOR: Zinaida Maksimovna Azbukina;
ISBN: B0000E9O9E; TITLE: Porocilo republiskega sveta Zveze sindikatov Slovenije za 8. kongres (8. kongres Zveze sindikatov Slovenije); AUTHOR: Zveza sindikatov Slovenije;
ISBN: B0000E9O9J; TITLE: Sistem druzbenih racunov SR Slovenije za leto 1975; AUTHOR: Ida Berlocnik;
ISBN: B0000E9O9K; TITLE: Ob dvajsetletnici Ekonomsko administrativnega solskega centra; AUTHOR: Ekonomsko administrativni solski centar v Kopru;
ISBN: B0000E9O9L; TITLE: Priliv strokovnih kadrov v letu 1976; AUTHOR: Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije;
ISBN: B0000E9O9M; TITLE: Slepo oko gospoda Janka (Znamenja); AUTHOR: Marjan Rozanc;
ISBN: B0000E9O9Q; TITLE: Prepisovanje ptic in drugi intercelularni izleti ljubezni prek ljubezni (Znamenja); AUTHOR: Tomaz Kralj;
ISBN: B0000E9O9R; TITLE: Direktor: Ljudska igra o slovenskih receh (Znamenja); AUTHOR: Primoz Kozak;
ISBN: B0000E9O9T; TITLE: Plovi na jagodi pupa magnolija do zlatih vladnih palac (Znamenja); AUTHOR: Ivo Svetina;
ISBN: B0000E9O9V; TITLE: Prva odlocitev Slovencev za Jugoslavijo: Politika na domacih tleh med vojno 19141918; AUTHOR: Janko Pleterski;
ISBN: B0000E9O9Z; TITLE: Cankarjeva satiricna proza (In. Agonija veljakov v Cankarjevi satiricni prozi. Maribor, 1976. p.211323); AUTHOR: Franc Zadravec;
ISBN: B0000E9OA4; TITLE: Kozmogram romanske bazilike v Sticni = Cosmogram of the Romanesque basilica at Sticna, Yugoslavia (Univerza v Ljubljani. Fakulteta za arhitekturo, gradbenistvo in geodezijo); AUTHOR: Tine Kurent;
ISBN: B0000E9OA5; TITLE: Zimzelen na slovenskih tleh: Kronika kmeckih uporov; AUTHOR: Misko Kranjec;
ISBN: B0000E9OA6; TITLE: Vzhodni del anticne nekropole v Sempetru (Narodni muzej v Ljubljani. Katalogi in monografije); AUTHOR: Vera Kolsek;
ISBN: B0000E9OA7; TITLE: Neviodunum (Drnovo pri Krskem): Katalog najdb (Narodni muzej v Ljubljani. Katalogi in monografije); AUTHOR: Sonja Petru;
ISBN: B0000E9OA8; TITLE: Podzemelj: Katalog najdb (Narodni muzej v Ljubljani. Katalogi in monografije); AUTHOR: Janez Dular;
ISBN: B0000E9OAA; TITLE: Cerkovna ordninga = Slowenische Kirchenordnung (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen); AUTHOR: Primoz Trubar;
ISBN: B0000E9OAD; TITLE: Veliki igralci: Ivan Levar, Marija Vera, Stane Sever (Umetnost in kultura ; 99 : Gledaliski vecer); AUTHOR: Filip Kalan;
ISBN: B0000E9OAF; TITLE: Bibliografija prevodov iz literarnega dela Ivana Cankarja (In. Delovno srecanje jugoslovanskih knjizevnih prevajalcev, Slatina Radenci, 1976. Ivan Cankar v prevodih. Murska Sobota, 1977. p.73190); AUTHOR: France Dobrovoljc;
ISBN: B0000E9OAI; TITLE: Grad Slovenske Konjice; AUTHOR: Ivan Stopar;
ISBN: B0000E9OAJ; TITLE: Osnove psihologije osebnosti; AUTHOR: Janek Musek;
ISBN: B0000E9OAM; TITLE: Kostanjevica in okolica: Narodopisni oris; AUTHOR: Marija Makarovic;
ISBN: B0000E9OAN; TITLE: Kralj Matjaz: Drame in komedije; AUTHOR: Ferdo Kozak;
ISBN: B0000E9OAO; TITLE: Srecanja (Spomini in srecanja); AUTHOR: Bozidar Borko;
ISBN: B0000E9OAR; TITLE: Slobodni udruzeni rad: Brionske diskusije; AUTHOR: Edvard Kardelj;
ISBN: B0000E9OAS; TITLE: Socijalisticki savez u politickom sistemu socijalistickog samoupravljanja; AUTHOR: Socijalisticki savez radnog naroda Jugoslavije;
ISBN: B0000E9OAT; TITLE: Subjekti izbornog procesa: Uporedni ogled; AUTHOR: Mijat Damjanovic;
ISBN: B0000E9OAU; TITLE: Obrazovanje radnicke klase, tehnicki progres i socijalizam; AUTHOR: Milos Aleksic;
ISBN: B0000E9OAV; TITLE: Polozaj male zemlje u svetskoj privredi; AUTHOR: Predrag Jovanovic Gavrilovic;
ISBN: B0000E9OB0; TITLE: Privredni bilansi Jugoslavije 1976 (Yugoslavia. Savezni zavod za statistiku. Studije, analize i prikazi); AUTHOR: Yugoslavia;
ISBN: B0000E9OB1; TITLE: Praistorijska Karaburma (Arheolosko drustvo Jugoslavije. Dissertationes et monographiae ; t.13, 19); AUTHOR: Jovan Todorovic;
ISBN: B0000E9OB4; TITLE: Plovidba i privreda srednjeg Podunavlja u doba merkantilizma: Izgradnja kanala Dunav-Tisa i napori za povezivanje srednjeg Podunavlja sa Jadranskim morem ... institut u Beogradu. Posebna izdanja); AUTHOR: Nikola Petrovic;
ISBN: B0000E9OB5; TITLE: Nacionalna i sveucilisna biblioteka (Izdanja Hrvatskogo bibliotekarskog drustva); AUTHOR: Matko Rojnic;
ISBN: B0000E9OB6; TITLE: Zbirka slika Odjela Srba u Hrvatskoj (Povijesni Muzej Hrvatske. Odjel Srba u Hrvatskoj. Katalog muzejskih zbirki; 17); AUTHOR: Vera Borcic;
ISBN: B0000E9OB7; TITLE: Arapi u usmenoj narodnoj pesmi na srpskohrvatskom jezickom podrucju (Univerzitet u Beogradu. Filoloski fakultet. Monografije); AUTHOR: Rade Bozovic;
ISBN: B0000E9OB8; TITLE: Vinko Draganja (Izdanje Muzeja grada Splita); AUTHOR: Dusko Keckemet;
ISBN: B0000E9OBD; TITLE: Mesna zajednica i delegatski sistem: Zadaci i nacin rada delegacije i delegata mesne zajednice (Obrazovanje za samoupravljanje); AUTHOR: Radovan Sturanovic;
ISBN: B0000E9OBM; TITLE: Samoupravno planiranje, prosirena reprodukcija i razvojna politika (Obrazovanje za samoupravljanje ; Kolo 1, knj. 4); AUTHOR: Dragomir Vojnic;
ISBN: B0000E9OBN; TITLE: Ekonomski principi i rezultati reprodukcije organizacija udruzenog rada; AUTHOR: Vlastimir Milosevic;
ISBN: B0000E9OBS; TITLE: Od oltara do revolucionara: [istina o Ducicu u Americi] (Memoari); AUTHOR: Nikola Drenovac;
ISBN: B0000E9OBT; TITLE: Ekonomija i revolucionisanje proizvodnih snaga; AUTHOR: Sreten Sokic;
ISBN: B0000E9OC1; TITLE: Premtime e realizime (Hejza); AUTHOR: Ali D Jasiqi;
ISBN: B0000E9OC3; TITLE: Mbresa (Hejza); AUTHOR: Ali Sutaj;
ISBN: B0000E9OC5; TITLE: Riza Cerova (Portrete monografi [sic]); AUTHOR: Mane Nishova;
ISBN: B0000E9OC9; TITLE: Kritika (Kritika letrare); AUTHOR: Razi Brahimi;
ISBN: B0000E9OCC; TITLE: Ismail Qemali (Portrete monografi); AUTHOR: Skender Luarasi;
ISBN: B0000E9ODD; TITLE: Turki, jezuiti in konservatorski diletantizem; AUTHOR: Coro Skodlar;
ISBN: B0000E9ODE; TITLE: Iz oci v oci: Kriticni zapisi o povojni mariborski dramaturgiji (Razpotja); AUTHOR: Borut Trekman;
ISBN: B0000E9ODG; TITLE: Erotika (Prvenci slovenske moderne); AUTHOR: Ivan Cankar;
ISBN: B0000E9ODI; TITLE: Poezije (Prvenci slovenske moderne); AUTHOR: Dragotin Kette;
ISBN: B0000E9ODN; TITLE: Iskanje slovenske umetne proze: Fran Levstik : Martin Krpan z Vrha; AUTHOR: Aleksander Zorn;
ISBN: B0000E9ODO; TITLE: Seznam cest, ulic in trgov v SR Slovenije (1. januar 1977) (Metodolosko gradivo); AUTHOR: Slovenia (Socialist Republic);
ISBN: B0000E9ODQ; TITLE: O nastanku in razvoju mednarodne organizacije Rdecega kriza/Ivica Znidarsic, Zascita vojnih zrtev po zenevskih konvencijah ; Vloga Rdecega kriza v splosnem ljudskem odporu/Maks Klansek; AUTHOR: Ivica Znidarsic;
ISBN: B0000E9ODR; TITLE: Zascita vojnih zrtev po zenevskih konvencijah ; Vloga Rdecega kriza v splosnem ljudskem odporu (In. Znidarsic, Ivica. O nastanku in razvoju mednarodne ... Rdecega kriza. [Ljubljana], 1973. p.80126); AUTHOR: Maks Klansek;
ISBN: B0000E9ODU; TITLE: Oton Zupancic (Umetnost in kultura); AUTHOR: Dimitrij Rupel;
ISBN: B0000E9ODW; TITLE: Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev, 19211928 (Zgodovina Slovencev 19181945); AUTHOR: Milica Kacin-Wohinz;
ISBN: B0000E9ODX; TITLE: Pod kuznim znamenjem; AUTHOR: Janez Menart;
ISBN: B0000E9OE0; TITLE: Sporocilo; AUTHOR: Lojze Krakar;
ISBN: B0000E9OE2; TITLE: Mladost v mocvirju (Levstikov hram); AUTHOR: Misko Kranjec;
ISBN: B0000E9OE4; TITLE: Svet akvaristike; AUTHOR: Rihard Jeric;
ISBN: B0000E9OEH; TITLE: Macesen: Roman o Ivanu Groharju; AUTHOR: Janez Kajzer;
ISBN: B0000E9OEL; TITLE: Obvescanje v socialisticni samoupravni druzbi; AUTHOR: Todo Kurtovic;
ISBN: B0000E9OEN; TITLE: Pastir (Velike slikanice); AUTHOR: Matija Valjavec;
ISBN: B0000E9OES; TITLE: Oglasi u staroj srpskoj stampi, 18341915; AUTHOR: Zagorka Janc;
ISBN: B0000E9OEX; TITLE: Skiti jure zeca; AUTHOR: Copi and Branko Copi:c;
ISBN: B0000E9OF1; TITLE: Srednjevekovnom Beogradu u pohode (Muzej grada Beograda. Katalog izlozbe ; 17); AUTHOR: Marija Bajalovic-Hadzi-Pesic;
ISBN: B0000E9OF4; TITLE: Vidovdan i casni krst: Ogled iz knjizevne arheologije; AUTHOR: Miodrag Popovic;
ISBN: B0000E9OF7; TITLE: Plebanus Joannes (Slovenacka knjizevnost); AUTHOR: Ivan Pregelj;
ISBN: B0000E9OFB; TITLE: Crveni rub oblaka: Roman; AUTHOR: Cedomir Brasanac;
ISBN: B0000E9OFC; TITLE: Nepisani testamenti (Vrijeme i ljudi); AUTHOR: Vukalica Milutinovic;
ISBN: B0000E9OFE; TITLE: Noc i pola vijeka (Danas); AUTHOR: Zogovi and Radovan Zogovi:c;
ISBN: B0000E9OFF; TITLE: Pocetak zaborava (Antej); AUTHOR: Radojica Boskovic;
ISBN: B0000E9OFJ; TITLE: Zeleni bregovi detinjstva: Antologija nove srpske poezije za decu (Detinjstvo ; 34); AUTHOR: Vladimir Milaric;
ISBN: B0000E9OFM; TITLE: Pevac: Roman; AUTHOR: Bosko Petrovic;
ISBN: B0000E9OFV; TITLE: Svane li; AUTHOR: Radomir Andric;
ISBN: B0000E9OFW; TITLE: Zvono za povratak; AUTHOR: Dragan Kolundzija;
ISBN: B0000E9OHN; TITLE: Osnovi drustveno-politickog sistema i samoupravno organizovanje u SFRJ; AUTHOR: Svetislav Misic;
ISBN: B0000E9OHO; TITLE: Istorijski koreni nesvrstavanja (Marksisticke studije ; 1); AUTHOR: Edvard Kardelj;
ISBN: B0000E9OHR; TITLE: Problemi bezbednosti i saradnje u Europi; AUTHOR: Ljubivoje Acimovic;
ISBN: B0000E9OHU; TITLE: Biografska pozadina Krizanicevih djela: Prilog zborniku Zivot i djelo Jurja Krizanica u biblioteci Politicka misao; AUTHOR: Ivan Golub;
ISBN: B0000E9OHZ; TITLE: Nastajanje i razvoj samoupravnog privrednog sistema u Jugoslaviji (Ogledi); AUTHOR: Milovan Pavlovic;
ISBN: B0000E9OI0; TITLE: Workers and culture (Socialist thought and practice); AUTHOR: Beno Zupancic;
ISBN: B0000E9OI2; TITLE: Radost i bol citanja: Knjizevni ogledi (Biblioteka " itd); AUTHOR: Olinko Delorko;
ISBN: B0000E9OI5; TITLE: Beleske jedne Ane (Biblioteka " itd); AUTHOR: Momo Kapor;
ISBN: B0000E9OI8; TITLE: Neka presudi vrijeme (Savremenici); AUTHOR: Vojislav Maksimovic;
ISBN: B0000E9OIB; TITLE: Zagora ozarena (Razlog); AUTHOR: Mladen Kljenak;
ISBN: B0000E9OIF; TITLE: Radnicka klasa i samoupravljanje: Prilog izucavanju razvoja radnicke klase i procesa samoupravnog odlucivanja; AUTHOR: Boro Petkovski;
ISBN: B0000E9OIG; TITLE: Tragom hrvatske glazbene bascine: Eseji i rasprave (Knjiznica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj bastini); AUTHOR: Lovro Zupanovic;
ISBN: B0000E9OIO; TITLE: Epifanijas; AUTHOR: Imants Ziedonis;
ISBN: B0000E9OJV; TITLE: Latvijas vesture 19141940: Valsts tapsana un suverena valsts Adolfs Silde (Latvijas vestures); AUTHOR: Adolfs Silde;
ISBN: B0000E9OLL; TITLE: Po vole istorii; AUTHOR: Leonid Ivanovich Timofeev;
ISBN: B0000E9OP1; TITLE: Nostalgia; AUTHOR: Regina Ezera;
ISBN: B0000E9OQF; TITLE: Kriminallieta trijam dienam: Romans; AUTHOR: Andris Kolbergs;
ISBN: B0000E9OQJ; TITLE: Maija un Paija: Pasaka 7 telojumos; AUTHOR: Anna Brigadere;
ISBN: B0000E9ORJ; TITLE: Epos muzhestva; AUTHOR: Fedor Kharitonovich Vlasov;
ISBN: B0000E9ORP; TITLE: Taurupe viss ka Latvija; AUTHOR: Martins Krievins;
ISBN: B0000E9ORQ; TITLE: Izs kirosa vasara: Romans; AUTHOR: Pamela Hansford Johnson;
ISBN: B0000E9ORS; TITLE: Pie Daugavas: Lugas, kinoscenarijs un raksti; AUTHOR: Gunars Priede;
ISBN: B0000E9ORU; TITLE: Mezi salc: Romans (Stasti par vesturi); AUTHOR: Oskars Rihters;
ISBN: B0000E9OT0; TITLE: IAzyki informatsionnykh sistem; AUTHOR: Renat Grigorevich Kotov;
ISBN: B0000E9OT7; TITLE: Engels o razvitii khimii; AUTHOR: B. M Kedrov;
ISBN: B0000E9OVL; TITLE: U talnikov, bliz dorogi: Povesti, rasskazy (Novinki " Sovremenniki); AUTHOR: Ivan Anisimovich Tokarev;
ISBN: B0000E9OW6; TITLE: My alekseevtsy: Zapiski partizanskogo razvedchika; AUTHOR: Petr Leonovich Lebedev;
ISBN: B0000E9OZ0; TITLE: Neizlaid airus no rokam!: Romans; AUTHOR: Eduards Salenieks;
ISBN: B0000E9P25; TITLE: Stati o balete: Muzykalno esteticheskie problemy baleta; AUTHOR: Viktor Vladimirovich Vanslov;
ISBN: B0000E9P26; TITLE: Sotsialisticheskoe dvizhenie v Rumynii (seredina 70-kh nachalo 90-kh gg. XIX v.); AUTHOR: Aleksandr Konstantinovich Moshanu;
ISBN: B0000E9P29; TITLE: Narva: Stranitsy istorii goroda; AUTHOR: Pavel IAkovlevich Kann;
ISBN: B0000E9P3B; TITLE: Fermerskoe dvizhenie v Kanade (19001939gg.); AUTHOR: Leonid Avdeevich Leshchenko;
ISBN: B0000E9P8T; TITLE: Ziva dramaturgija, 19521975 (Bela krizantema); AUTHOR: Lojze Filipic;
ISBN: B0000E9P8V; TITLE: Balada o smehu: Ljudska pravljica; AUTHOR: Igor Torkar;
ISBN: B0000E9P8W; TITLE: Okolje in uspesnost ucencev: Vpliv socialnoekonomskih in demogeografskih dejavnikov na solski uspeh in osebnostne lastnosti otrok; AUTHOR: Ivan Tolicic;
ISBN: B0000E9P90; TITLE: Sedem krst za Ronkarjevo druzino; AUTHOR: Joze Vidic;
ISBN: B0000E9P91; TITLE: Pesmi in konstrukcije (Knjiznica Kondor. Izbrana dela iz domace in svetovne knjizevnosti); AUTHOR: Srecko Kosovel;
ISBN: B0000E9P96; TITLE: Brezpotje; AUTHOR: Slava Pevec;
ISBN: B0000E9P97; TITLE: Ziva pisma: Solska odrska uprizoritev (Pojdimo se gledalisce); AUTHOR: Kristina Brenkova;
ISBN: B0000E9P98; TITLE: Fenomenoloske razprave (Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovinske in druzbene vede. Razprave); AUTHOR: Cene Logar;
ISBN: B0000E9P9B; TITLE: Zoe (Hit. biblioteka moderne literature); AUTHOR: Momo Kapor;
ISBN: B0000E9P9F; TITLE: Iz Afrike v narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije (Prekomorci, 19431945); AUTHOR: Albert Klun;
ISBN: B0000E9P9G; TITLE: Oris druzabnega zivljenja v Ljubljani od zacetka dvajsetega stoletja do druge svetovne vojne (Bilten Drustva arhitektov Ljubljana ; st. 40/41); AUTHOR: Damjan Ovsec;
ISBN: B0000E9P9H; TITLE: Pravna ureditev varstva pri delu (Prirocniki); AUTHOR: Jernej Mlakar;
ISBN: B0000E9P9J; TITLE: Okrvavljena roza: Spomini partizanskega zdravnika; AUTHOR: Franci Derganc;
ISBN: B0000E9P9O; TITLE: Politicna znanost, ideologija, politika; AUTHOR: Adolf Bibic;
ISBN: B0000E9P9P; TITLE: Raztelesenje; AUTHOR: Miroslav Slana-Miros;
ISBN: B0000E9P9S; TITLE: Jurciceva kratka pripovedna proza: Nemski valpet ; Bozidar Tirtelj ; Lipe ; Pipa tobaka ; Telecja pecenka ; Vrban Smukova zenitev (Knjiznica Kondor. Izbrana dela iz domace in svetovne knjizevnosti); AUTHOR: Josip Jurcic;
ISBN: B0000E9P9W; TITLE: Publicisticno delo Miska Kranjca; AUTHOR: Stane Grah;
ISBN: B0000E9PCV; TITLE: Obuzdani gnjev: Znakovi i strukture u knjizevnoumjetnickim djelima Ivana Gorana Kovacica (Knjiznica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj bastini); AUTHOR: Vlatko Pavletic;
ISBN: B0000E9PCW; TITLE: Partizanski novinar Nikica Pavlic; AUTHOR: Milorad Gajic;
ISBN: B0000E9PD0; TITLE: Knjizevni kriticar i teoreticar Bogdan Popovic (Znanstvena biblioteka Hrvatskog filoloskog drustva ; 2); AUTHOR: Franjo Grcevic;
ISBN: B0000E9PD3; TITLE: Bolja polovica hrabrosti (Hit. Biblioteka moderne literature); AUTHOR: Ivan Slamnig;
ISBN: B0000E9PD6; TITLE: Pjesnik na srebrnoj cesti; AUTHOR: Enes Cengic;
ISBN: B0000E9PDE; TITLE: Socijalizam i domovina: Izbor iz djela (Istra kroz stoljeca); AUTHOR: Giuseppina Martinuzzi;
ISBN: B0000E9PDF; TITLE: Moja zemlja: Izbor iz djela (Istra kroz stoljeca. Kolo 1, knj.6); AUTHOR: Drago Gervais;
ISBN: B0000E9PDG; TITLE: Na crvenoj istarskoj zemlji: Izbor iz djela (Istra kroz stoljeca); AUTHOR: Mate Balota;
ISBN: B0000E9PDH; TITLE: Kulturne i povijesne teme: Izbor iz djela (Istra kroz stoljeca); AUTHOR: Otokar Kersovani;
ISBN: B0000E9PDL; TITLE: Anticka svjedocanstva o Istri: Izbor iz djela (Istra kroz stoljeca ; Kolo 1, knj.1); AUTHOR: Mate Krizman;
ISBN: B0000E9PDN; TITLE: Revolucionarna praksa i marksisticko obrazovanje (Marksisticke studije; 2); AUTHOR: Edvard Kardelj;
ISBN: B0000E9PDQ; TITLE: Gruntovcani; AUTHOR: Mladen Kerstner;
ISBN: B0000E9PDS; TITLE: Pjesme (Opca knjiznica 12/20); AUTHOR: Jaksa Kusan;
ISBN: B0000E9PDV; TITLE: Avangarda umire mlada: Kazalisni ogledi (Biblioteka itd); AUTHOR: Borislav Mrksic;
ISBN: B0000E9PDX; TITLE: Katarza: Roman (Biblioteka itd); AUTHOR: Branimir Brljevic;
ISBN: B0000E9PDY; TITLE: Tri drame: Albatros ; Glorija ; Politeia (Biblioteka itd); AUTHOR: Ranko Marinkovic;
ISBN: B0000E9PDZ; TITLE: Albatros (In. Marinkovic, Ranko. [Plays. Selected plays]. Tri drame. Zagreb, 1977. p.168); AUTHOR: Ranko Marinkovic;
ISBN: B0000E9PE1; TITLE: Politeia (In. Marinkovic, Ranko. [Plays. Selected plays]. Tri drame. Zagreb, 1977. p.183273); AUTHOR: Ranko Marinkovic;
ISBN: B0000E9PE3; TITLE: Stavljenje stiva: Eseji i sinteze (Biblioteka itd); AUTHOR: Nedjeljko Fabrio;
ISBN: B0000E9PE4; TITLE: Bratovstina Labuda Lumbrelasa: Jesenska kazivanja jednog portira (Biblioteka itd); AUTHOR: Robert Tomovic;
ISBN: B0000E9PE5; TITLE: Brbljava Sfinga: Kronika hrvatskog poratnog romana (Biblioteka itd); AUTHOR: Branimir Donat;
ISBN: B0000E9PEA; TITLE: Izbrannye trudy; AUTHOR: A. N Terenin;
ISBN: B0000E9PFV; TITLE: Internatsionalisty na Urale i v Sibiri; AUTHOR: Vladimir Alekseevich Danilov;
ISBN: B0000E9PGX; TITLE: Panteoni i rralluar (Hejza); AUTHOR: Rexhep Qosja;
ISBN: B0000E9PH4; TITLE: Kontinuitete: Studime dhe ese (Kritika letrare); AUTHOR: Rexhep Qosja;
ISBN: B0000E9PHR; TITLE: Maksim Gaspari: Monografija (Svet knjige); AUTHOR: Stane Mikuz;
ISBN: B0000E9PHT; TITLE: Triglav gora in simbol (Potopisi); AUTHOR: Evgen Lovsin;
ISBN: B0000E9PHU; TITLE: Zvezde in krizi: Roman; AUTHOR: Marjan Kolar;
ISBN: B0000E9PI1; TITLE: Cankarju na rob: Poskus; AUTHOR: Danilo Lokar;
ISBN: B0000E9PI8; TITLE: Zvezde so vecne (Beseda sodobnih jugoslavanskih pisateljev); AUTHOR: Matej Bor;
ISBN: B0000E9PIC; TITLE: Ljubezen: Roman (Nova slovenska knjiga); AUTHOR: Marjan Rozanc;
ISBN: B0000E9PIG; TITLE: Oskubite jastreba (In. Partljic, Tone. Scuke pa ni, scuke pa ne. Maribor, 1978. p.89148); AUTHOR: Tone Partljic;
ISBN: B0000E9PIH; TITLE: Hudourniki; AUTHOR: Karel Leskovec;
ISBN: B0000E9PIL; TITLE: Televizija: Njena brezmejnost in njene meje; AUTHOR: Boris Grabnar;
ISBN: B0000E9PIP; TITLE: V jeci zivljenja: Neblaga igra iz zadnjih dni pesnikovega zivljenja; AUTHOR: Bratko Kreft;
ISBN: B0000E9PIQ; TITLE: Oceta Vincenca smrt (Nova slovenska knjiga); AUTHOR: Peter Bozic;
ISBN: B0000E9PIU; TITLE: Ukana (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev); AUTHOR: Tone Svetina;
ISBN: B0000E9PIV; TITLE: The University of Ljubljana; AUTHOR: Univerza v Ljubljani;
ISBN: B0000E9PKJ; TITLE: Kopaci zlata (Globus); AUTHOR: Markovi and Slobodan Markovi:c;
ISBN: B0000E9PKK; TITLE: Gost: Roman; AUTHOR: Dragi Bugarcic;
ISBN: B0000E9PKO; TITLE: Aorist u romanima Mirka Bozica (Znanstvena biblioteka Hrvatskog filoloskog drustva ; 3); AUTHOR: Zlata Bogdan;
ISBN: B0000E9PKW; TITLE: Zanemareno blago: O hrvatskoj narodnoj poeziji (Knjiznica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj bastini); AUTHOR: Olinko Delorko;
ISBN: B0000E9PKX; TITLE: Od stilema do stila (Knjiznica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj bastini); AUTHOR: Frano Cale;
ISBN: B0000E9PL1; TITLE: Priblizavanje sfingi. Diptih o Ujevicu : esej i drama (Biblioteka " itd); AUTHOR: Dubravko Jelcic;
ISBN: B0000E9PL6; TITLE: Hamlet studira glumu: Pjesme (Biblioteka " itd); AUTHOR: Milovan Vitezovic;
ISBN: B0000E9PL8; TITLE: Pijanac zivota: Zivotopis Milana Begovica (Biblioteka " itd ; knj. 61); AUTHOR: Mirko Zezelj;
ISBN: B0000E9PLC; TITLE: Anemone: Roman; AUTHOR: Zlatko Matetic;
ISBN: B0000E9PLD; TITLE: Historija i sociologija: Uvod u raspravu o jedinstvenom pristupu drustvu i historiji (Razlog); AUTHOR: Bozidar Jaksic;
ISBN: B0000E9PLE; TITLE: Sjenke i stvari: Struktura pripovijedaka Vladana Desnice (Studije, kritike, eseji); AUTHOR: Slobodan Kalezic;
ISBN: B0000E9PLH; TITLE: Piramida i Mefistofeles: Roman (Opca knjiznica 12/20); AUTHOR: Mate Beretin;
ISBN: B0000E9PLM; TITLE: Aktualni problemi razvoja samoupravnog drustva u SFRJ (Aktualna misao); AUTHOR: Dusan Calic;
ISBN: B0000E9PLQ; TITLE: Smogovci: Romancic za nesto stariju djecu i prilicno mladu omladinu (Jelen); AUTHOR: Hrvoje Hitrec;
ISBN: B0000E9PLT; TITLE: Klupko, i druge komedije (Suvremeni hrvatski pisci); AUTHOR: Pero Budak;
ISBN: B0000E9PMJ; TITLE: Geroi Karpat; AUTHOR: Boris Stepanovich Venkov;
ISBN: B0000E9POK; TITLE: Tradicije Oktobra i suvremenost (Aktualna misao); AUTHOR: Branko Caratan;
ISBN: B0000E9PON; TITLE: Kroz vasionu i vekove (Zanimljiva nauka); AUTHOR: Milutin Milankovic;
ISBN: B0000E9POP; TITLE: Yugoslavia revolution and after: [a selection of speeches marking the thirtieth anniversary of the victory over fascism]; AUTHOR: Blazo Mandic;
ISBN: B0000E9POQ; TITLE: Crkva i religija u socijalistickom samoupravnom drustvu; AUTHOR: Todo Kurtovic;
ISBN: B0000E9POV; TITLE: Albert Haler (Projekt povijesti hrvatske slavistike : Kriticki portreti hrvatskih slavista); AUTHOR: Zlatko Posavac;
ISBN: B0000E9POW; TITLE: Antun Mazuranic (Projekt povijesti hrvatske slavistike : Kriticki portreti hrvatskih slavista); AUTHOR: Milan Mogus;
ISBN: B0000E9POX; TITLE: Antun Barac (Projekt povijesti hrvatske slavistike : Kriticki portreti hrvatskih slavista); AUTHOR: Ivo Franges;
ISBN: B0000E9PP2; TITLE: Confirmation of democratic cooperation and solidarity/Stane Dolanc. Non-alignment has become a world-wide policy/Milos Minic (Socialist thought and practice); AUTHOR: Stane Dolanc;
ISBN: B0000E9PP3; TITLE: Non-alignment has become a world-wide policy (In: Dolanc, Stane. Confirmation of democratic cooperation and solidarity. Beograd, 1976. p.1740); AUTHOR: Milos Minic;
ISBN: B0000E9PP4; TITLE: Mladi Njegos: Pjesnikovi putevi ka sintezi (Posebna izdanja); AUTHOR: Vojislav Nikcevic;
ISBN: B0000E9PPE; TITLE: Pisci i koncepcije: Eseji o crnogorskoj modernoj knjizevnosti (Studije, kritike, eseji); AUTHOR: Vojislav Minic;
ISBN: B0000E9PPI; TITLE: Crnogorska socijalna literatura (Studije, kritike, eseji); AUTHOR: Slobodan Vujacic;
ISBN: B0000E9PPJ; TITLE: Tokovima crnogorske knjizevnosti (Studije, kritike, eseji); AUTHOR: Radoje Radojevic;
ISBN: B0000E9PPN; TITLE: Geneza stvaralastva Tina Ujevica (Kritike, eseji i studije); AUTHOR: Vujadin Jokic;
ISBN: B0000E9PPO; TITLE: Prijedlozi i projekti zeljeznickih pruga u Hrvatskoj 1825-1863 (Izvori za hrvatsku povijest / Sveuciliste u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest); AUTHOR: Bernard Stulli;
ISBN: B0000E9PPP; TITLE: Popisi i obracuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljecu (Izvori za hrvatsku povijest / Sveuciliste u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest); AUTHOR: Josip Adamcek;
ISBN: B0000E9PPQ; TITLE: Korespondencija Stjepana Radica (Izvori za hrvatsku povijest / Sveuciliste u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest); AUTHOR: Stjepan Radic;
ISBN: B0000E9PPR; TITLE: Metodika likovnog vaspitanja; AUTHOR: Bogomil Karlavaris;
ISBN: B0000E9PPU; TITLE: Marka na mukama (Hit : biblioteka moderne literature); AUTHOR: Zvonimir Majdak;
ISBN: B0000E9PQI; TITLE: Nataka o statue (In: Grintser, P.A); AUTHOR: Bhasa;
ISBN: B0000E9PR1; TITLE: Delitev po delu: Stalisca Republiskega sveta Zveze sindikatov Slovenije o pridobivanju in razporejanju dohodka in uveljavljanju nacela delitve po delu (Sindikati ; st. 21); AUTHOR: Zveza sindikatov Slovenije;
ISBN: B0000E9PR3; TITLE: Zgodovina Celja in okolice (Celjski zbornik, 1971 : Posebna izdaja); AUTHOR: Janko Orozen;
ISBN: B0000E9PR5; TITLE: Prisilno zreli paradiznik (Studentski kulturni center); AUTHOR: Blaz Ogorevc;
ISBN: B0000E9PR6; TITLE: Spomini Barona Valvasorja: Prigode zlahtno rojenega gospoda, dicnega stotnika dolenjske strani, viteza znanosti in veleumnega moza, kateri je zlozil Slavo ... njegovega pisarja in kopista Janeza Lenarta; AUTHOR: Tita Kovac;
ISBN: B0000E9PRA; TITLE: Dervis in smrt (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev); AUTHOR: Selimovi and Me:sa Selimovi:c;
ISBN: B0000E9PRB; TITLE: Branike; AUTHOR: Alenka Glazer;
ISBN: B0000E9PRC; TITLE: Grobnica za Borisa Davidovica: Sedem poglavij skupne pripovedi (Krog); AUTHOR: Ki and Danilo Ki:s;
ISBN: B0000E9PRH; TITLE: Iz zabje perspektive: Humoreske (Nova proza); AUTHOR: Marjan Moskric;
ISBN: B0000E9PRK; TITLE: Anci; AUTHOR: Nezka Mlakar;
ISBN: B0000E9PRM; TITLE: Pandorine sence (Nova slovenska knjiga); AUTHOR: Pavle Zidar;
ISBN: B0000E9PRX; TITLE: Metode filmske vzgoje (Dopisna filmska in TV sola); AUTHOR: Miroslav Vrabec;
ISBN: B0000E9PRZ; TITLE: Trideset let statistike v Sloveniji, 1944-1974; AUTHOR: Slovenia (Socialist Republic);
ISBN: B0000E9PSJ; TITLE: Stati ; Materialy (Kinematograficheskoe nasledie); AUTHOR: L. V Kuleshov;
ISBN: B0000E9PTE; TITLE: Studije i kritike Ljubomira Nedica (Srpska knjizevna kritika); AUTHOR: Ljubomir Nedic;
ISBN: B0000E9PTF; TITLE: Studije i kritike Svetislava Vulovica (Srpska knjizevna kritika); AUTHOR: Svetislav Vulovic;
ISBN: B0000E9PTI; TITLE: Presern, Cankar, Zupancic (Savremenici); AUTHOR: Josip Vidmar;
ISBN: B0000E9PTM; TITLE: Cirilski rukopisi u Povijesnom muzeju Hrvatske ;: Kopitareva zbirka slovenskih rukopisa i Cojsov cirilski odlomak u Ljubljani (Opis juznoslovenskih cirilskih rukopisa); AUTHOR: Vladimir Mosin;
ISBN: B0000E9PTR; TITLE: Stamparstvo i graficki radnici u Srbiji, 1831-1941 (Monografije / Institut za istoriju radnickog pokreta Srbije); AUTHOR: Jovan Dubovac;
ISBN: B0000E9PU9; TITLE: Na stremnine: Literaturno-kritiche... stati i esse; AUTHOR: Vladislav Vasilevich Vladimirov;
ISBN: B0000E9PUL; TITLE: Veriko Andzhaparidze (Mastera sovetskogo teatra); AUTHOR: N Urushadze;
ISBN: B0000E9PV9; TITLE: Samarkand: Putevoditel; AUTHOR: IU. N Aleskerov;
ISBN: B0000E9PVL; TITLE: Lermontov: Logika tvorchestva; AUTHOR: Ulrikh Rikhardovich Fokht;
ISBN: B0000E9PVX; TITLE: Vesna prishla rano: Roman; AUTHOR: Elizbar Zedginidze;
ISBN: B0000E9PW4; TITLE: U sjeni ocvale glazbe: Nove (muzicke) polemike (Biblioteka " itd); AUTHOR: Igor Mandic;
ISBN: B0000E9PW6; TITLE: Zov tetreba: Pjesme (Biblioteka " itd); AUTHOR: Ljubivoje Rsumovic;
ISBN: B0000E9PW7; TITLE: Zapisi o vlastitom umiranju: Proza (Biblioteka " itd); AUTHOR: Vojislav Kuzmanovic;
ISBN: B0000E9PW8; TITLE: Dan kao svaki drugi: Laki roman za odrasle (Biblioteka " itd); AUTHOR: Bruno Popovic;
ISBN: B0000E9PWA; TITLE: Ada (Hit : biblioteka moderne literature); AUTHOR: Momo Kapor;
ISBN: B0000E9PWC; TITLE: Nelojalna privredna reklama u teoriji i praksi Federalne trgovacke komisije (SAD) (Monografija / Institut za uporedno pravo); AUTHOR: Dusan J Crnogorcevic;
ISBN: B0000E9PWH; TITLE: Karta svijeta (Razlog); AUTHOR: Zvonko Makovic;
ISBN: B0000E9PWI; TITLE: Iza pozornice: Lirika (Razlog); AUTHOR: Sime Vucetic;
ISBN: B0000E9PWM; TITLE: Tvory; AUTHOR: Les Semenovych Martovych;
ISBN: B0000E9PWP; TITLE: Planeta: Vybrane; AUTHOR: Vasyl Oleksandrovych Mysyk;
ISBN: B0000E9PXL; TITLE: Kateryna Bilokur; AUTHOR: Kateryna Bilokur;
ISBN: B0000E9PXR; TITLE: Birth of a Genius: The Development of the Personality and World Outlook of Karl Marx; AUTHOR: Genrikh Volkov;
ISBN: B0000E9Q11; TITLE: Kateryna Bilokur =: Ekaterina Belokur = Katerina Bilokur; AUTHOR: Kateryna Bilokur;
ISBN: B0000E9Q1J; TITLE: Manifesty i ukazy E.I. Pugacheva: Istochnikovedcheskoe issledovanie; AUTHOR: Redzhinald Vasilevich Ovchinnikov;
ISBN: B0000E9Q1L; TITLE: Fonvizin (Zhizn v iskusstve); AUTHOR: Stanislav Rassadin;
ISBN: B0000E9Q2E; TITLE: Na dvukh beregakh: Roman; AUTHOR: Oleg Merkulov;
ISBN: B0000E9Q3G; TITLE: Risunki; AUTHOR: A Pakhomov;
ISBN: B0000E9Q3J; TITLE: English-Russian phrase-book for tourists; AUTHOR: V Zotov;
ISBN: B0000E9Q3Q; TITLE: Iskusstvo slovo, slovo ob iskusstve; AUTHOR: E Dumbadze;
ISBN: B0000E9Q3V; TITLE: Stroki na marshe: Stikhi (Novinki " Sovremennika); AUTHOR: Mark Grossman;
ISBN: B0000E9Q77; TITLE: Okhotnik vverkh nogami: (o Rudolfe Abele i Villi Fishere); AUTHOR: Kirill Khenkin;
ISBN: B0000E9Q78; TITLE: Poety XVIII veka: M.V. Lomonosov, G.R. Derzhavin : literaturnye ocherki; AUTHOR: A. V Zapadov;
ISBN: B0000E9Q7G; TITLE: Manifest molodogo cheloveka (In: Dzhalal, Mir. Kuda vedut dorogi. Moskva, 1979. p.3-194); AUTHOR: Mir Dzhalal;
ISBN: B0000E9Q83; TITLE: Razvitie kolkhoznoi demokratii: (1946-1970 gody); AUTHOR: IU. P Denisov;
ISBN: B0000E9Q89; TITLE: Z ptashynoho letu: Obrazky suchasnoho, druzhni usmishky, reportazhi; AUTHOR: Ivanna Savytska;
ISBN: B0000E9Q91; TITLE: Zrenjanin ;: Detinjstvo 1958 ; Nastanjene oci (Izabrana poezija / Oskar Davico); AUTHOR: Davi and Oskar Davi:co;
ISBN: B0000E9Q93; TITLE: Surovo pozoriste: Poreklo, eksperimenti i Artoova sinteza; AUTHOR: Mirjana Miocinovic;
ISBN: B0000E9Q98; TITLE: Procitani jezik ;: Telo telu (Izabrana poezija / Oskar Davico); AUTHOR: Davi and Oskar Davi:co;
ISBN: B0000E9Q9E; TITLE: Struktura Krlezinih Zastava; AUTHOR: Stanko Lasic;
ISBN: B0000E9Q9X; TITLE: Sapeta jedra (Biblioteka suvremenih pisaca; 60); AUTHOR: Antum Mladen Vranjes;
ISBN: B0000E9Q9Z; TITLE: Poezija (Zlatno slovo); AUTHOR: Marin Franicevic;
ISBN: B0000E9QA1; TITLE: Bibliografija na prilepski avtori: Od osloboduvanjeto do 1970g; AUTHOR: Dimce Atanasoski;
ISBN: B0000E9QA5; TITLE: Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovica: Poceci srpske knjizevne avangarde; AUTHOR: Predrag Palavestra;
ISBN: B0000E9QA6; TITLE: Uvo na snegot (Zname); AUTHOR: Tode-Mali Sazdovski;
ISBN: B0000E9QAA; TITLE: Stari i novi pesni; AUTHOR: Bla Koneski and Bla:ze Koneski;
ISBN: B0000E9QAD; TITLE: Bezakonje; AUTHOR: Rajko Petrov Nogo;
ISBN: B0000E9QAE; TITLE: Planina i pocelo (Savremena poezija); AUTHOR: Rajko Petrov Nogo;
ISBN: B0000E9QAN; TITLE: Izabrana djela (In: Budak, Pero. Izabrana djela. Zagreb, 1977. p.229-458); AUTHOR: Fadil Hadzic;
ISBN: B0000E9QAQ; TITLE: Kuca nasred druma: Pesme; AUTHOR: Vasko Popa;
ISBN: B0000E9QAR; TITLE: Vucja so: Pesme; AUTHOR: Vasko Popa;
ISBN: B0000E9QAS; TITLE: Zivo meso: Pesme; AUTHOR: Vasko Popa;
ISBN: B0000E9QAU; TITLE: Si bil eden car: (portret na raskazuvacot na makedonski narodni prikazni Ilija Nikolov Kocovski) (Sovremenost); AUTHOR: Marko Kitevski;
ISBN: B0000E9QB0; TITLE: Proza i drame: Izbor (Slovenacka knjizevnost); AUTHOR: Slavko Grum;
ISBN: B0000E9QB1; TITLE: Tara suza Evrope (Covek i zivotna sredina. Posebna izdanja); AUTHOR: Manjo Vukotic;
ISBN: B0000E9QBD; TITLE: Wiezienie jest tylko we mnie; AUTHOR: Anna Czekanowicz;
ISBN: B0000E9QC7; TITLE: Cherti ot suvremennata bulgarska literatura; AUTHOR: Ivan Spasov;
ISBN: B0000E9QCH; TITLE: Ot tuk do khorizonta: Povest; AUTHOR: Kiril Topalov;
ISBN: B0000E9QCI; TITLE: Koliba v lozeto: Razkazi i noveli; AUTHOR: Doncho Tsonchev;
ISBN: B0000E9QCS; TITLE: I miris sladuk: Lirika; AUTHOR: Dimitur Metodiev;
ISBN: B0000E9QCX; TITLE: BZNS prez perioda na ikonomicheskata kriza: 1929-1934; AUTHOR: Dimitrina Petrova;
ISBN: B0000E9QD0; TITLE: Thirty-five years; AUTHOR: Ivan Slavkov;
ISBN: B0000E9QD8; TITLE: Bulgarska meditsina prez Vuzrazhdaneto (Biografii i trudove na belezhiti meditsi); AUTHOR: Vasil Stefanov;
ISBN: B0000E9QDG; TITLE: Merichleri (Nashi kurorti); AUTHOR: Nikifor Nikiforov;
ISBN: B0000E9QDH; TITLE: Rangel Dimitrov: Zhizren put, publicistika, dokumenti, spomeni; AUTHOR: Rangel Dimitrov;
ISBN: B0000E9QDP; TITLE: Merakut na chicho Dencho: Izbrani tvorbi (Zlatni klasove); AUTHOR: Mikhalaki Georgiev;
ISBN: B0000E9QDU; TITLE: Starite frenski misliteli (Mavur); AUTHOR: Nesho Davidov;
ISBN: B0000E9QDW; TITLE: Veseli izmislitsi: Noveli; AUTHOR: Vasil Tsonev;
ISBN: B0000E9QE8; TITLE: Profesionalnite uchebni tsentrove; AUTHOR: A Manolov;
ISBN: B0000E9QFT; TITLE: Voobrazhenie i ego rol v poznanii; AUTHOR: Lada Sergeevna Korshunova;
ISBN: B0000E9QHP; TITLE: Blyskavka: Povisti; AUTHOR: Vasyl Kozachenko;
ISBN: B0000E9QHQ; TITLE: Atestat zrilosti ; Blyskavka ; Lysty z patrona: Povisti (Shkilna biblioteka); AUTHOR: Vasyl Kozachenko;
ISBN: B0000E9QMA; TITLE: Karlovy Vary (Nase vlast); AUTHOR: Ladislav Neubert;
ISBN: B0000E9QNM; TITLE: Ota Janecek; AUTHOR: Ota Janecek;
ISBN: B0000E9QPQ; TITLE: K.F. Ryleev v Voronezhskom krae; AUTHOR: Boris Timofeevich Udodov;
ISBN: B0000E9QPV; TITLE: Voskhozhdenie k prekrasnomu; AUTHOR: Viktor Rodionovich Bukin;
ISBN: B0000E9QQP; TITLE: Nekotorye aktualnye problemy teorii nauchnogo kommunizma; AUTHOR: Aleksandr Mitrofanovich Kovalev;
ISBN: B0000E9QS0; TITLE: ROMANIAN FOLK PAINTING ON GLASS; AUTHOR: Juliana and Dumitru. Andreea Gheorghitoin, Translator Dancu;
ISBN: B0000E9QS8; TITLE: The triumphal monument Tropaeum at Adamclisi; AUTHOR: Adrian Radulescu;
ISBN: B0000E9QSY; TITLE: Lifes poems; AUTHOR: Mariana Taranu;
ISBN: B0000E9QT2; TITLE: Traian Vuia 18721950; AUTHOR: Constantin Sabin Ioan;
ISBN: B0000E9QTG; TITLE: Pushchitsa: Kniga stikhov (Novinki " Sovremennika); AUTHOR: Lev Leonidovich Sorokin;
ISBN: B0000E9QTH; TITLE: Dramaticheskie poemy (Novinki " Sovremennika); AUTHOR: Konstantin Vasilevich Skvortsov;
ISBN: B0000E9QTJ; TITLE: Kibalchich (In. Skvortsov, Konstantin Vasilevich. Dramaticheskie poemy. Moskva, 1979. p.101186); AUTHOR: Konstantin Vasilevich Skvortsov;
ISBN: B0000E9QTV; TITLE: Uzel bur: Stikhi (Novinki " Sovremennika); AUTHOR: Leonid Martynov;
ISBN: B0000E9QVM; TITLE: Mic dictionar folkloric: Spicuiri folklorice si etnografice comparate; AUTHOR: Tache Papahagi;
ISBN: B0000E9QVO; TITLE: Cadastru funciar; AUTHOR: Gheorghe Olaru;
ISBN: B0000E9QVR; TITLE: Nuvele; AUTHOR: Cezar Petrescu;
ISBN: B0000E9QWB; TITLE: Virgule; AUTHOR: Dumitru Radu Popescu;
ISBN: B0000E9QWG; TITLE: Pesy ; Stati, rechi; AUTHOR: Konstantin Andreevich Trenev;
ISBN: B0000E9QYH; TITLE: Romanian Folk Tales; AUTHOR: Vasile Nicolescu and Ana Cartianu;
ISBN: B0000E9QZK; TITLE: Povesti (Roman-gazeta); AUTHOR: Vadim Kozhevnikov;
ISBN: B0000E9R1V; TITLE: Doktor A.P. Chekhov; AUTHOR: B. M Shubin;
ISBN: B0000E9R3Y; TITLE: Vologda, Kirillov, Ferapontovo, Belozersk; AUTHOR: Genrikh Nikolaevich Bocharov;
ISBN: B0000E9R4L; TITLE: Actus hominis; AUTHOR: Marianna Bocian;
ISBN: B0000E9R6K; TITLE: Ot Sviri do Elby; AUTHOR: Ivan Fomich Korol;
ISBN: B0000E9R9G; TITLE: Russkoe letopisanie; AUTHOR: M. N Tikhomirov;
ISBN: B0000E9RA8; TITLE: Dzhuletta iz Genui : rasskazy i povesti = Giuletta di Genova and other stories; AUTHOR: Vladimir Filandrov;
ISBN: B0000E9RAC; TITLE: Dorogi dalnie nevozvratnye; AUTHOR: N. S Alennikova;
ISBN: B0000E9RAE; TITLE: Ventre de Paris; AUTHOR: Mihail Chemiakin;
ISBN: B0000E9RB4; TITLE: Belorusskie narodnye muzykalnye instrumenty: Samozvuchashchie, udarnye, dukhovye; AUTHOR: Inna Dmitrievna Nazina;
ISBN: B0000E9RB6; TITLE: Obrona Warszawy, wrzesien 1939r: Wspomnienia l fakty; AUTHOR: Marian Porwit;
ISBN: B0000E9RB8; TITLE: Zdaniem laika (Biblioteka Wiezi); AUTHOR: Jan Turnau;
ISBN: B0000E9RBE; TITLE: Pamietniki moje w Hiszpanii; AUTHOR: Kajetan Wojciechowski;
ISBN: B0000E9RBN; TITLE: Freedom of conscience and religion in Poland; AUTHOR: Adam Piekarski;
ISBN: B0000E9RC3; TITLE: W pogoni za nowa przygoda; AUTHOR: Sygurd Wisniowski;
ISBN: B0000E9RCG; TITLE: Przed burza 1939; AUTHOR: Ryszard Frelek;
ISBN: B0000E9RCO; TITLE: Spotkania w Republice Federalnej Niemiec; AUTHOR: Stefan Wyszynski;
ISBN: B0000E9RCQ; TITLE: Rower z Rowerowa; AUTHOR: Ludwik Jerzy Kern;
ISBN: B0000E9RD4; TITLE: Pogranicze (Biblioteka " Kultury ; 321); AUTHOR: Janina Kowalska;
ISBN: B0000E9RD6; TITLE: Ignacy Jan Paderewski: Zarys biografii politycznej; AUTHOR: Marian Marek Drozdowski;
ISBN: B0000E9RDB; TITLE: Polonia w U.S.A. dzis i jutro (Nowe drogi); AUTHOR: Edward Puacz;
ISBN: B0000E9RDX; TITLE: Vesennie golosa: Roman; AUTHOR: Atilla Rasikh;
ISBN: B0000E9RGK; TITLE: Vysokoe solntse: Povesti (Novinki " Sovremennika); AUTHOR: Vladimir Potapovich Nedushkin;
ISBN: B0000E9RHB; TITLE: Dengi za putinu: Povest (Nash den); AUTHOR: Vladimir Georgievich Khristoforov;
ISBN: B0000E9RHX; TITLE: Formula 1: Razkazi; AUTHOR: Todor Velchev;
ISBN: B0000E9RI0; TITLE: Transportut na budeshteto (Radar); AUTHOR: Todor Georgiev Andreev;
ISBN: B0000E9RI2; TITLE: Sluntse mezhdu nas: Lirika; AUTHOR: Petur Andasarov;
ISBN: B0000E9RI3; TITLE: Ot trite strani na barikadata: Razkazi i noveli; AUTHOR: Georgi Velichkov;
ISBN: B0000E9RI4; TITLE: Stari bulgarski stolitsi: Pliska, Veliki Preslav Turnovgrad; AUTHOR: Dimitur Ovcharov;
ISBN: B0000E9RI8; TITLE: Izbrani tvorbi; AUTHOR: Veselin Khanchev;
ISBN: B0000E9RIW; TITLE: Osnovi na ezikovata stilistika; AUTHOR: Mikhail Bonev Petrov;
ISBN: B0000E9RIY; TITLE: Zlatna pepel: Izbrani razkazi i noveli; AUTHOR: Konstantin Kolev;
ISBN: B0000E9RJ1; TITLE: Chetveroevangelieto na tsar Ivan Aleksandur; AUTHOR: Liudmila Zhivkova;
ISBN: B0000E9RJ4; TITLE: Bulgarska vuzrozhdenska literatura; AUTHOR: Ivan Radev;
ISBN: B0000E9RJC; TITLE: Khudozhestveno-tvorc... mislene; AUTHOR: Todor Khristov Chakurov;
ISBN: B0000E9RJD; TITLE: Kak se spasikh ot huligani (Sturshel); AUTHOR: Anton Antonov-Tonich;
ISBN: B0000E9RJE; TITLE: Kavarna (Malka turisticheska biblioteka); AUTHOR: Dimo Tsochev Kisov;
ISBN: B0000E9RJV; TITLE: Dom kato drugite: Roman; AUTHOR: Kliment Tsachev;
ISBN: B0000E9RJY; TITLE: Iskam dumata: Stikhove; AUTHOR: Velin Georgiev;
ISBN: B0000E9RK1; TITLE: Italiansko-bulgarski rechnik = [Dizionario italiano-bulgaro]; AUTHOR: Margarita Kavaleto-Petrova;
ISBN: B0000E9RKA; TITLE: Samozashtita: Stikhove (Pokolenie); AUTHOR: Petko Bratinov;
ISBN: B0000E9RKJ; TITLE: Bezbozhnitsi; AUTHOR: Mitko IAvorski;
ISBN: B0000E9RKM; TITLE: Kum prirodata na khudozhestvenoto tvorchestvo; AUTHOR: Aleksandur Vasilev Lilov;
ISBN: B0000E9RKP; TITLE: Izbrano; AUTHOR: Atanas Smirnov;
ISBN: B0000E9RL0; TITLE: A look at Bulgaria; AUTHOR: Ivan Ganev;
ISBN: B0000E9RLK; TITLE: Guidance of Bulgarias socialist culture; AUTHOR: Stefan Ganev;
ISBN: B0000E9RLQ; TITLE: Batak; AUTHOR: Khristo Manov;
ISBN: B0000E9RMC; TITLE: Kaloferska planina: Putevoditel; AUTHOR: Todor Nenov;
ISBN: B0000E9RMG; TITLE: Khudozhestvena keramika ot Melnik; AUTHOR: Boris Tsvetkov;
ISBN: B0000E9RMQ; TITLE: Pod manastirskata loza; AUTHOR: Elin Pelin;
ISBN: B0000E9RMZ; TITLE: Vechnostta na migovete: Lirika; AUTHOR: Marin Kolev;
ISBN: B0000E9RN2; TITLE: I te sa bili detsa; AUTHOR: Georgi Rusafov;
ISBN: B0000E9RNH; TITLE: Solta na zhivota: Roman; AUTHOR: Kiril Apostolov;
ISBN: B0000E9RNV; TITLE: The children of Bulgaria; AUTHOR: Stancheva;
ISBN: B0000E9RNX; TITLE: Zdravko Manolov: Monografichen ocherk; AUTHOR: Violeta Vasilchina;
ISBN: B0000E9RO0; TITLE: Dumite (Kulnove); AUTHOR: Toma Binchev;
ISBN: B0000E9ROB; TITLE: S Dzhu prez Pasifika; AUTHOR: Doncho Papazov;
ISBN: B0000E9ROO; TITLE: Lesni momcheta: Roman; AUTHOR: Doncho Tsonchev;
ISBN: B0000E9RP3; TITLE: Evtim Tomov (Suvremenni bulgarski khudozhnitsi); AUTHOR: Khristo Kovachevski;
ISBN: B0000E9RP8; TITLE: Lirika (Pokolenie); AUTHOR: Marko Ganchev;
ISBN: B0000E9RPG; TITLE: Razvitie na razkaza i povestta: 19441956; AUTHOR: Elka Konstantinova;
ISBN: B0000E9RPS; TITLE: Vesna pobedy (Voennye memuary); AUTHOR: Fedor Efimovich Bokov;
ISBN: B0000E9RSP; TITLE: V ogne povenchannye: Roman; AUTHOR: Ivan Lazutin;
ISBN: B0000E9RT0; TITLE: I vnov aprel: Povesti; AUTHOR: Nadezhda Georgievna Povedenok;
ISBN: B0000E9RT3; TITLE: Vstrechi na ekrane: Rasskazy o kazakhskom kino; AUTHOR: Amangeldy Kairbaevich Kairbaev;
ISBN: B0000E9RT7; TITLE: Iskusstvo zhit (Biblioteka " o vremeni i o sebe); AUTHOR: Vsevolod Kochetov;
ISBN: B0000E9RUV; TITLE: Pri pramenoch slovenciny: Eseje; AUTHOR: Rudolf Krajcovic;
ISBN: B0000E9RW9; TITLE: Ot Arktiki do Antarktiki: Ocherki istorii flota ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Murmanskogo morskogo parokhodstva; AUTHOR: Igor Nikolaevich Chesnokov;
ISBN: B0000E9RZR; TITLE: Vostochnye elementy v " Slove o polku Igoreve; AUTHOR: Karl Heinrich Menges;
ISBN: B0000E9S0A; TITLE: Hance ; Pro kravicku; AUTHOR: Jindrich Simon Baar;
ISBN: B0000E9S0B; TITLE: Pro kravicku (In. Baar, Jindrich Simon. Hance. Praha, 1978. p.123190); AUTHOR: Jindrich Simon Baar;
ISBN: B0000E9S0T; TITLE: Iskateli: Roman; AUTHOR: Daniil Granin;
ISBN: B0000E9S14; TITLE: Ispolkomy oblastnykh sovetov: Rukovodstvo kapitalnym stroitelstvom; AUTHOR: A. M Abramovich;
ISBN: B0000E9S36; TITLE: Reizesrekins: Dzeja; AUTHOR: Aivars Neibarts;
ISBN: B0000E9S3W; TITLE: Rannie formy tantsa; AUTHOR: Elfrida Aleksandrovna Koroleva;
ISBN: B0000E9S5Q; TITLE: Kostroma; AUTHOR: Vladimir Ivanov;
ISBN: B0000E9S6D; TITLE: Bukhara: Putevoditel; AUTHOR: Umar Khamraevich Kamalov;
ISBN: B0000E9S8E; TITLE: Mesto pod solntsem: [povest i rasskazy]; AUTHOR: Vladlen Konstantinovich Berdennikov;
ISBN: B0000E9S9R; TITLE: Ostrov Aegna; AUTHOR: Heino Gustavson;
ISBN: B0000E9SB4; TITLE: Problems of a new town (Soviet democracy at work); AUTHOR: Farit Bagautdinov;
ISBN: B0000E9SB8; TITLE: Selected verse = Izbrannoe; AUTHOR: Sergei Sergeevich Narovchatov;
ISBN: B0000E9SD4; TITLE: Arcybiskup Zygmunt Szczesny Felinski: 1822-1895; AUTHOR: Hieronim Eugeniusz Wyczawski;
ISBN: B0000E9SD5; TITLE: Rozstrzelane wesele; AUTHOR: Roman Bratny;
ISBN: B0000E9SDB; TITLE: W strone Misi z Godebskich; AUTHOR: Ewa K Kossak;
ISBN: B0000E9SDS; TITLE: Problemy operacyjne II wojny swiatowej; AUTHOR: Konstanty Czechowicz;
ISBN: B0000E9SE4; TITLE: U kresu II Rzeczypospolitej; AUTHOR: Tadeusz Jurga;
ISBN: B0000E9SEX; TITLE: Stosunek partii politycznych Wielkiej Brytanii do EWG: Lata 19611975; AUTHOR: Pola Landau-Leder;
ISBN: B0000E9SF1; TITLE: Pogotowie bojowe i milicja ludowa w Polsce 19171919; AUTHOR: Artur Leinwand;
ISBN: B0000E9SF8; TITLE: Rzad Gubernialny Lubelski 1867-1918: Przewodnik po zespole; AUTHOR: Julia Godlewska;
ISBN: B0000E9SFD; TITLE: W szkocka krate; AUTHOR: Antoni Wasilewski;
ISBN: B0000E9SFM; TITLE: Konin i okolice; AUTHOR: Piotr Maluskiewicz;
ISBN: B0000E9SFU; TITLE: Marian Kruczek; AUTHOR: Stefan Papp;
ISBN: B0000E9SFX; TITLE: Proza z importu: Szkice literackie; AUTHOR: Henryk Bereza;
ISBN: B0000E9SGK; TITLE: Mednarodnopravno varstvo narodnih manjsin (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politicne vede in novinarstvo. Socioloska in politoloska knjiznica); AUTHOR: Ernest Petric;
ISBN: B0000E9SGL; TITLE: Sociologija lokalnih skupnosti; AUTHOR: Zdravko Mlinar;
ISBN: B0000E9SGM; TITLE: Slovenscina IV (knjizevnost z berilom): Za cetrti razred ekonomske srednje sole za odrasle; AUTHOR: Vera Gregorac;
ISBN: B0000E9SGO; TITLE: Ekonomika SFRJ: Za ekonomsko srednjo solo; AUTHOR: Truda Zoher-Durjava;
ISBN: B0000E9SGY; TITLE: Razseznosti osnovnosolskega ucnostorilnostnega primanjkljaja ob prehodu na srednje sole in moznosti za njegovo odpravljanje; AUTHOR: Joze Sirec;
ISBN: B0000E9SGZ; TITLE: Razvijalna in dopolnilna funkcija individualizacije pouka v osnovni soli in v prvem razredu usmerjenega izobrazevanja: Naloga iz raziskovalnega projekta ... v osnovni soli in usmerjenem izobrazevanju "; AUTHOR: Danica Golli;
ISBN: B0000E9SH0; TITLE: Uvajanje in spremljanje programa za intenzifikacijo priprave otrok na solo v sirsi mrezi vzgojnovarstvenih zavodov; AUTHOR: Nusa Kolar;
ISBN: B0000E9SH2; TITLE: Ofelija in trojni aksel (Pesniski list); AUTHOR: Sasa Vegri;
ISBN: B0000E9SH3; TITLE: Izbrano delo; AUTHOR: Matej Bor;
ISBN: B0000E9SH5; TITLE: Cez plan: Faksimile po rokopisih v Narodni in Univerzitetni knjiznici v Ljubljani in v pesnikovi zapuscini ter po izdaji 1904 (Monumenta litterarum slovenicarum); AUTHOR: Oton Zupancic;
ISBN: B0000E9SHA; TITLE: Izbrano delo (Nasa beseda); AUTHOR: Janko Kersnik;
ISBN: B0000E9SHG; TITLE: Statisticne metode za ekonomiste; AUTHOR: Marijan Blejec;
ISBN: B0000E9SHH; TITLE: Porocilo o delu Instituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani v razdobju 1955 do 1975; AUTHOR: Institut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani;
ISBN: B0000E9SHI; TITLE: Zakaj je padla Spanska republika; AUTHOR: Alojz Ravbar;
ISBN: B0000E9SHK; TITLE: Bogosluzni molitvenik: Molitveno bogosluzje kakor ga je narocil prenoviti Drugi vatikanski cerkveni zbor in ga je razglasil papez Pavel VI (Liturgia horarum. Interpretatio slovenica); AUTHOR: Catholic Church;
ISBN: B0000E9SHQ; TITLE: Metodika pouka zacetnega branja in pisanja (Pedagoski institut pri Univerzi v Ljubljani); AUTHOR: Danica Golli;
ISBN: B0000E9SHR; TITLE: Rihemberk; AUTHOR: Nevin Birsa;
ISBN: B0000E9SJ7; TITLE: Marksisticke teme: Razlog 1973 (Biblioteka Razlog); AUTHOR: Predrag Vranicki;
ISBN: B0000E9SJA; TITLE: Razvoj i strukturne promjene regiona Jugoslavije; AUTHOR: Janko Gogic;
ISBN: B0000E9SJG; TITLE: Socioloska misao Svetozara Markovica; AUTHOR: Ljiljana T Slovic;
ISBN: B0000E9SJI; TITLE: Bibliografija radova o narodnoj knjizevnosti (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja); AUTHOR: Mirjana Bogavac;
ISBN: B0000E9SJO; TITLE: Samoupravljanje moc i iskusenja; AUTHOR: Predrag Radenovic;
ISBN: B0000E9SJP; TITLE: Samoupravni preobrazaj radnicke klase (Trg bratstva i jedinstva); AUTHOR: Mihajlo Pesic;
ISBN: B0000E9SJX; TITLE: Sest stoljeca hrvatskog lekcionara u sklopu jedanaest stoljeca hrvatskoga glagoljastva (Analecta croatica christiana); AUTHOR: Jerko Fucak;
ISBN: B0000E9SJZ; TITLE: Jugoslavija: Federacija i republika; AUTHOR: Vlado Strugar;
ISBN: B0000E9SK1; TITLE: Palikuca i Tereza milosti puna (Savremena proza 1976); AUTHOR: Radovan Beli-Markovic;
ISBN: B0000E9SK2; TITLE: Prirucnik o investicijama: Prakticna primena propisa iz oblasti investicione potrosnje i odnosa banka - SDK - korisnik drustvenih sredstava (Strucna biblioteka. Bankarstvo - finansije); AUTHOR: Aleksandar Antic;
ISBN: B0000E9SK4; TITLE: Sevin kas (Gazela); AUTHOR: Blagoje Jastrebic;
ISBN: B0000E9SK5; TITLE: Jugoslavija na optuzenickoj klupi (Sloboda); AUTHOR: Jure Petricevic;
ISBN: B0000E9SK9; TITLE: Polozaj i uloga stranke u upravnom postupku; AUTHOR: Branislav Markovic;
ISBN: B0000E9SKD; TITLE: Yugoslav steel industry; AUTHOR: Vojislav Jovanovic;
ISBN: B0000E9SLS; TITLE: Hoja in plezanje v gorah; AUTHOR: Tine Mihelic;
ISBN: B0000E9SLT; TITLE: Strasti v grapi; AUTHOR: Anica Zidar;
ISBN: B0000E9SLY; TITLE: Gospodarska ustanovitev Sticne ali njena dotacija leta 1135; AUTHOR: Joze M Grebenc;
ISBN: B0000E9SM2; TITLE: Srbskohrvatsko-slove... slovar ... = Srpskohrvatsko-slove... recnik; AUTHOR: Janko Jurancic;
ISBN: B0000E9SM3; TITLE: Jugoslovansko " naivno " slikarstvo (Umetnost in kultura); AUTHOR: Marjan Trsar;
ISBN: B0000E9SM5; TITLE: Pocitnice na kmetih; AUTHOR: Jernej Sustersic;
ISBN: B0000E9SMA; TITLE: Topografija posesti kostanjeviske opatije, 12341786; AUTHOR: Joze Mlinaric;
ISBN: B0000E9SMD; TITLE: Radikalnost in zavrtost slovenski kulturni arhetip: Prispevek k teoriji slovenske dramatike in kulture analiza igrokazov Josipa Stritarja; AUTHOR: Taras Kermauner;
ISBN: B0000E9SME; TITLE: Vojakovi spomini; AUTHOR: Stojan Cirk;
ISBN: B0000E9SMI; TITLE: Meje sociologije (Znamenja); AUTHOR: Spomenka Hribar;
ISBN: B0000E9SMK; TITLE: Vid govora: Studije o modernem slovenskem slikarstvu (Znamenja, 3536); AUTHOR: Tomaz Brejc;
ISBN: B0000E9SMP; TITLE: Kapital: Kritika politicne ekonomije; AUTHOR: Karl Marx;
ISBN: B0000E9SMW; TITLE: Tvoji obrazi (Znamenja); AUTHOR: Vladimir Kovacic;
ISBN: B0000E9SMX; TITLE: Parjenje cevljev (Znamenja); AUTHOR: Iztok Geister Plamen;
ISBN: B0000E9SMY; TITLE: Nase vrednote (Znamenja); AUTHOR: Veljko Rus;
ISBN: B0000E9SN1; TITLE: V plameni i slave: Reportazh o muzhestve; AUTHOR: Leonid Grigorevich Bogdanov;
ISBN: B0000E9SN4; TITLE: Izbrannoe v dvukh tomakh; AUTHOR: Ivan Shukhov;
ISBN: B0000E9SNN; TITLE: Kulturnoe stroitelstvo v Kabardino-Balkarii 19171940gg; AUTHOR: Mikhail Khamzetovich Gerandokov;
ISBN: B0000E9SO7; TITLE: Mikhail Mitrofanovich Filonenko-Borodich 18851962 (Zamechatelnye uchenye Moskovskogo universiteta); AUTHOR: Boris Pavlovich Kishkin;
ISBN: B0000E9SOK; TITLE: Orteku (Romani shqiptar); AUTHOR: Rexhai Surroi;
ISBN: B0000E9SOM; TITLE: Etje (Drita); AUTHOR: Rrahman Dedaj;
ISBN: B0000E9SON; TITLE: Folja (Drita); AUTHOR: Ali Podrimja;
ISBN: B0000E9SOO; TITLE: Kariatidet (Drita); AUTHOR: Nebih Muriqi;
ISBN: B0000E9SOQ; TITLE: Numra (Drita); AUTHOR: Maksut Shehu;
ISBN: B0000E9SOU; TITLE: Lirika (Drita); AUTHOR: Agim Shehu;
ISBN: B0000E9SOV; TITLE: Sezamet (Drita); AUTHOR: Beqir Musliu;
ISBN: B0000E9SPE; TITLE: Prekje lirike (Kritika letrare); AUTHOR: Ibrahim Rugova;
ISBN: B0000E9SPI; TITLE: Vostocnoluzickoe narecie: Der ostniedersorbische Dialekt (Zapiski Istoriko-filologiche.; AUTHOR: L. V Shcherba;
ISBN: B0000E9SPX; TITLE: Social information and the regulation of social development (Socialism today); AUTHOR: V. G Afanasev;
ISBN: B0000E9SQ4; TITLE: A Bookful of Beasts; AUTHOR: Vladimir Mayakovsky and N. Charushin;
ISBN: B0000E9SQV; TITLE: Skofja Loka in losko gospostvo (973-1803); AUTHOR: Pavle Blaznik;
ISBN: B0000E9SQZ; TITLE: Register ulic, cest, trgov, poti in naselij v ljubljanskih obcinah: Z odgovorjajocimi obcinami, postami, krajevnimi uradi in krajevnimi skupnostmi; AUTHOR: Ljubljana;
ISBN: B0000E9SR0; TITLE: Kronika grofov Celjskih; AUTHOR: Franz Krones;
ISBN: B0000E9SR1; TITLE: 3 botre lisicice; AUTHOR: Milko Maticetov;
ISBN: B0000E9SR5; TITLE: Studenec; AUTHOR: France Slokan;
ISBN: B0000E9SR8; TITLE: Pegasto tisocletje (Sodobna jugoslovanska poezija); AUTHOR: Milivoj Slavicek;
ISBN: B0000E9SRB; TITLE: Tincevi divji dozivljaji (Mala slikanica); AUTHOR: Marjan Amalietti;
ISBN: B0000E9SRC; TITLE: Julijske Alpe: Planinski vodnik; AUTHOR: Tine Mihelic;
ISBN: B0000E9SRE; TITLE: Kras (Pelikan); AUTHOR: Rajko Pavlovec;
ISBN: B0000E9SRF; TITLE: Vadnica srbskohrvatskega hrvatskosrbskega jezika v slovenskih osnovnih solah: Metodicne enote 1-[4]; AUTHOR: Mila Vlasic-Gvozdic;
ISBN: B0000E9SRH; TITLE: Prekmurska brigada (Knjiznica NOV in POS); AUTHOR: Mitja Hribovsek;
ISBN: B0000E9SRI; TITLE: Kraski junak Stjenka; AUTHOR: Franc Sibelja;
ISBN: B0000E9SRJ; TITLE: Zlata voda, in druge zgodbe (Moja knjiznica. Peti letnik. Razred 4); AUTHOR: France Bevk;
ISBN: B0000E9SRN; TITLE: Crte = Lines; AUTHOR: Janez Bernik;
ISBN: B0000E9SRP; TITLE: Improvizacija v Ljubljani; AUTHOR: Joze Javorsek;
ISBN: B0000E9SRQ; TITLE: Vecni krog; AUTHOR: Jozi Munih-Petric;
ISBN: B0000E9SRR; TITLE: Vpliv sestanka na ucinkovitost dela v organizaciji zdruzenega dela (Druzbeno izobrazevanje); AUTHOR: Joze Florjancic;
ISBN: B0000E9SRT; TITLE: Nevarni koraki; AUTHOR: Karel Leskovec;
ISBN: B0000E9SRW; TITLE: Slovenija 19451975; AUTHOR: Slovenia (Socialist Republic);
ISBN: B0000E9SRY; TITLE: Komuniciranje v organizaciji zdruzenega dela v samoupravnem sistemu (Druzbeno izobrazevanje); AUTHOR: Joze Florjancic;
ISBN: B0000E9SS0; TITLE: O nekaterih vprasanjih razvoja politicne ekonomije (Druzbeno izobrazevanje); AUTHOR: Sergej Kraigher;
ISBN: B0000E9SS2; TITLE: Kazenski zakon Socialisticne Republike Slovenije; AUTHOR: Slovenia (Socialist Republic);
ISBN: B0000E9SSA; TITLE: Garavi sokak: Veselo cigansko vasariste sa nekoliko suza i kapi kise (Vjeverica); AUTHOR: Miroslav Antic;
ISBN: B0000E9SSD; TITLE: Tehnokratska ideologija; AUTHOR: Vladan Cetkovic;
ISBN: B0000E9SSG; TITLE: Ljepotica s otoka; AUTHOR: Tatjana Arambasin;
ISBN: B0000E9SSL; TITLE: Program of the League of Communists of Yugoslavia (Socialist thought and practice); AUTHOR: Savez Komunista Jugoslavije;
ISBN: B0000E9SSM; TITLE: Generali izdaje (Biblioteka Kompas); AUTHOR: Nikola Milovanovic;
ISBN: B0000E9SSS; TITLE: VII kongres Saveza sindikata Jugoslavije, Beograd 1974; AUTHOR: Savez sindikata Jugoslavije;
ISBN: B0000E9SST; TITLE: Statut Saveza sindikata Jugoslavije (In. Savez sindikata Jugoslavije. Kongres, 7th, Belgrade, 1974. Beograd, 1975. p.714743); AUTHOR: Savez sindikata Jugoslavije;
ISBN: B0000E9SSV; TITLE: Bibliografia strucnih izdanja u MDC; AUTHOR: Muzejski dokumentacioni centar u Zagrebu;
ISBN: B0000E9ST1; TITLE: Marksovo shvatanje coveka, istorije i drustva; AUTHOR: Veljko Korac;
ISBN: B0000E9ST2; TITLE: Faktori izgradnje oruzanih snaga (Vojna biblioteka. Savremena vojna misao. Nasi pisci); AUTHOR: Rajko Tanaskovic;
ISBN: B0000E9ST3; TITLE: O sistemu samoupravnog planiranja: Brionske diskusije; AUTHOR: Edvard Kardelj;
ISBN: B0000E9ST7; TITLE: Osnovi marksizma; AUTHOR: Predrag Aleksic;
ISBN: B0000E9STE; TITLE: Prava i duznosti zene: Tematski vodic kroz Ustav SFRJ i zakone (Prakticna knjiga); AUTHOR: Marin Mladenov;
ISBN: B0000E9STP; TITLE: Tri mandarina: Povesti; AUTHOR: Ivan Spiridonovich Kychakov;
ISBN: B0000E9SU2; TITLE: Shipka: Roman; AUTHOR: Ivan Fedorovich Kurchavov;
ISBN: B0000E9SVN; TITLE: Metodicke osnove suvremene nastave hrvatskog ili srpskog jezika i knjizevnosti u srednjoj skoli; AUTHOR: Dragutin Rosandic;
ISBN: B0000E9SVR; TITLE: Regionalni aspekti privrednog sistema Jugoslavije; AUTHOR: Nikola Uzunov;
ISBN: B0000E9SVU; TITLE: Polonica: Ogledi o Sienkiewiczu, Iwaszkiewiczu, Gombrowiczu, o ferijalnoj knjizevnosti i o polskoj prozi 20. stoljeca (Razlog); AUTHOR: Zdravko Malic;
ISBN: B0000E9SW0; TITLE: Djetinjstvo uz Krapincicu (Opca knjiznica 12/20); AUTHOR: Dubravko Ivancan;
ISBN: B0000E9SW1; TITLE: Opsjene paklenih crteza: Novele (Biblioteka itd); AUTHOR: Ivan Aralica;
ISBN: B0000E9SW2; TITLE: Manijak: Humoristicki roman (Biblioteka itd); AUTHOR: Hrvoje Hitrec;
ISBN: B0000E9SW3; TITLE: Stroj za maglu: Krimic (Biblioteka itd); AUTHOR: Pavao Pavlicic;
ISBN: B0000E9SWD; TITLE: Miljenko Stancic: (1926-1977) (Hrvatski umjetnici: Velike monografije); AUTHOR: Igor Zidic;
ISBN: B0000E9SWE; TITLE: Vreme i smeh (Nada); AUTHOR: Milka Bozic;
ISBN: B0000E9SWG; TITLE: Silentium: Roman (Mogucnosti); AUTHOR: Josip Kirigin;
ISBN: B0000E9SWN; TITLE: Vezbe ogledala (Nada); AUTHOR: Dejan Gutalj;
ISBN: B0000E9SWP; TITLE: Zametak pjesme (Nada); AUTHOR: Stojan Simic Krpica;
ISBN: B0000E9SWR; TITLE: Spacen latista pjev (Izvor); AUTHOR: Dubravka Cimpersak;
ISBN: B0000E9SWS; TITLE: U susret (Izvor); AUTHOR: Miljenko Kovacicek;
ISBN: B0000E9SWX; TITLE: Nesto od onog sto jest; AUTHOR: Zeljko Ivankovic;
ISBN: B0000E9SWY; TITLE: Mato Celestin Medovic; AUTHOR: Vera Kruzic Uchytil;
ISBN: B0000E9SX2; TITLE: Dada tank; AUTHOR: Aleksi and Dragan Aleksi:c;
ISBN: B0000E9SX4; TITLE: Visoke strane lezaja; AUTHOR: Jasna Melvinger;
ISBN: B0000E9SX6; TITLE: Zezalice, ili, Pesme zdesna nalevo; AUTHOR: Dragoslav Andric;
ISBN: B0000E9SXA; TITLE: Pripovedac Ivo Andric (Danas); AUTHOR: Slavko Leovac;
ISBN: B0000E9SXB; TITLE: Ogledalo (Sovremenost); AUTHOR: Hristo Petreski;
ISBN: B0000E9SXH; TITLE: Istrazuvanja i komentari: Studii, ogledi, kritiki za makedonskata literatura vo XIX i XX vek; AUTHOR: Aleksandar Spasov;
ISBN: B0000E9SXI; TITLE: Oblasniot makedonski naroden teatar vo Gorna Dzumaja: Prilog kon istorijata na teatarot vo Makedonija (Makedonski teatar); AUTHOR: Ivan Ivanovski;
ISBN: B0000E9SXJ; TITLE: Osnovopoloznici na makedonskata dramska literatura; AUTHOR: Aleksandar Aleksiev;
ISBN: B0000E9SXL; TITLE: Skopje: Urban razvitok; AUTHOR: Tihomir Arsovski;
ISBN: B0000E9SXM; TITLE: Privev vo tisinata (Sovremena makedonska poezija); AUTHOR: Ivan Vasilevski;
ISBN: B0000E9SXR; TITLE: Sabrana dela; AUTHOR: Milutin Bojic;
ISBN: B0000E9SXV; TITLE: Tajne vecere: Pesme; AUTHOR: Jovanka Vucetic;
ISBN: B0000E9SXY; TITLE: Perac sapuna; AUTHOR: Vojislav Despotov;
ISBN: B0000E9SY0; TITLE: Trkalo na godinata (Sovremena makedonska poezija); AUTHOR: Bogomil Guzel;
ISBN: B0000E9SY3; TITLE: Moder vir (Sovremena makedonska poezija); AUTHOR: Eftim Kletnikov;
ISBN: B0000E9SY4; TITLE: Orlovata Dolina: Roman (Makedonska knizevnost. Proza); AUTHOR: Meto Jovanovski;
ISBN: B0000E9SY5; TITLE: Vreme na molcenje: Roman (Makedonska knizevnost. Proza); AUTHOR: Tasko Georgievski;
ISBN: B0000E9SY6; TITLE: Martin Nunata: Roman (Makedonska knizevnost); AUTHOR: Srbo Ivanovski;
ISBN: B0000E9SYH; TITLE: Tito vo Makedonija; AUTHOR: Josip Broz Tito;
ISBN: B0000E9SYK; TITLE: Makedonija vo delata na francuskite pisateli: (1900-1930); AUTHOR: Bozidar Nastev;
ISBN: B0000E9SYN; TITLE: Makedonija i Slovenija: Megusebni vrski vo minatoto (Sovremena opstestvena misla); AUTHOR: Hristo Andonov-Poljanski;
ISBN: B0000E9SYS; TITLE: Cekaonica drugog razreda (Suvremeno pjesnistvo); AUTHOR: Bozica Jelusic;
ISBN: B0000E9SYU; TITLE: Ogneno semejstvo: Spomeni na Lika Copova; AUTHOR: Jovan Pavlovski;
ISBN: B0000E9SYW; TITLE: Srpske govorne narodne tvorevine sa Kosova i Metohije (Jedinstvo); AUTHOR: Vladimir Bovan;
ISBN: B0000E9SYX; TITLE: Kronika, tho iesth Historya swiata na szesc wiekow, a cztery monarchie rozdzielona; AUTHOR: Marcin Bielski;
ISBN: B0000E9SZ9; TITLE: Piesni zeglarzy; AUTHOR: Piotr Bednarski;
ISBN: B0000E9SZB; TITLE: The Delegate System; AUTHOR: Miodrag Zecevic;
ISBN: B0000E9SZC; TITLE: Stit (Mala biblioteka. nova serija); AUTHOR: Petar Gudelj;
ISBN: B0000E9SZD; TITLE: Filozofija i politika (Biblioteka politicka misao ; sv.6); AUTHOR: Ante Pazanin;
ISBN: B0000E9SZH; TITLE: Grom iz vedra neba; AUTHOR: Josip Osti;
ISBN: B0000E9SZI; TITLE: Padalo je mrtvo lisce: Roman (Suvremena proza); AUTHOR: Ivanka Vujcic-Laszowski;
ISBN: B0000E9SZJ; TITLE: Artizmot i sovremenata makedonska literatura; AUTHOR: Atanas Vangelov;
ISBN: B0000E9SZN; TITLE: Odisejada Vinka Nikolica (In: Nikolic, Vinko. Trubac iz daljine. Roma, 1976. p.67-106); AUTHOR: Ante Kadic;
ISBN: B0000E9SZS; TITLE: Kulturna povijest Hrvatske: Eseji i panorame; AUTHOR: Zvane Crnja;
ISBN: B0000E9T02; TITLE: SKJ u procesu konstituisanja samoupravljanja (Savremena drustvena misao); AUTHOR: Rados Smiljkovic;
ISBN: B0000E9T08; TITLE: Vreme na zreenje: Makedonskoto nacionalno prasanje megu dvete svetski vojni (19191930) (Sovremena opstestvena misla); AUTHOR: Ivan Katardziev;
ISBN: B0000E9T0F; TITLE: Uvod u buduce misljenje : o Marxu i Heideggeru ; Na putu k planetarnom misljenju (Svijet suvremene stvarnosti); AUTHOR: Kostas Axelos;
ISBN: B0000E9T0H; TITLE: Na putu k planetarnom misljenju (In: Axelos, Kostas. Uvod u buduce misljenje. Zagreb, 1972. p.107-216); AUTHOR: Kostas Axelos;
ISBN: B0000E9T0Y; TITLE: Struna: Piotr Matywiecki; AUTHOR: Piotr Matywiecki;
ISBN: B0000E9T29; TITLE: Wankowicz (Profiles of Contemporary Authors); AUTHOR: Mieczyslaw Kurzyna and Krystyna Cekalska;
ISBN: B0000E9T2V; TITLE: Obicno jutro: Pesme; AUTHOR: Milos Komadina;
ISBN: B0000E9T2Y; TITLE: Pesnikova mladost i ljubav: Roman; AUTHOR: Radoslav Dragutinovic;
ISBN: B0000E9T2Z; TITLE: Govorna kultura (umetnost govora): Srpskohrvatski jezik; AUTHOR: Obrad Nedovic;
ISBN: B0000E9T35; TITLE: Druga koza (Savremena poezija 1978); AUTHOR: Vito Markovic;
ISBN: B0000E9T38; TITLE: Srpske narodne pripovetke ca Kosova i Metohije (Biblioteka Jedinstvo); AUTHOR: Vladimir Bovan;
ISBN: B0000E9T39; TITLE: Engleska bibliografija o istocnom pitanju u Evropi = [An English bibliography on the Near Eastern question] (Institut za knjizevnost i umetnost. Prirucnici ; 1); AUTHOR: Vojislav M Jovanovic;
ISBN: B0000E9T3A; TITLE: Jesenja rukovet; AUTHOR: Bosko Ivkov;
ISBN: B0000E9T3B; TITLE: U ovom svetu kakvom-takvom; AUTHOR: Mirjana Vukmirovic;
ISBN: B0000E9T3D; TITLE: Kriticki radovi Stanislava Vinavera (Institut za knjizevnost i umetnost u Beogradu. Srpska knjizevna kritika); AUTHOR: Stanislav Vinaver;
ISBN: B0000E9T3V; TITLE: Bibliography on the history of the Jews in Poland and in neighboring lands: Works published during the years 1900-1930 (The Hebrew University. Texts and studies of students, " Kuntresim project); AUTHOR: Mayer Balaban;
ISBN: B0000E9T41; TITLE: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie (Biblioteka " Kultury ; tom 300); AUTHOR: Maria Danilewicz Zielinska;
ISBN: B0000E9T47; TITLE: Broj iz svjetlosti: Starohrvatska crkvica Svetog Kriza u Ninu (Hrvatska umjetnost); AUTHOR: Mladen Pejakovic;
ISBN: B0000E9T48; TITLE: Drustvena anatomija nacionalizma: Socijalni izvori i koreni nacionalizma u modernom drustvu (Mala edicija ideja); AUTHOR: Zivko Surculija;
ISBN: B0000E9T4A; TITLE: Stara srpska fotografija; AUTHOR: Branibor Debeljkovic;
ISBN: B0000E9T4K; TITLE: Balkan: Ni " bure baruta ni " zona mira (Plava biblioteka); AUTHOR: Ranko Petkovic;
ISBN: B0000E9T4P; TITLE: Provincijalac (Hit); AUTHOR: Momo Kapor;
ISBN: B0000E9T4Q; TITLE: Foliranti (Hit); AUTHOR: Momo Kapor;
ISBN: B0000E9T51; TITLE: Par zutih cipela i druge komedije (Suvremeni hrvatski pisci); AUTHOR: Matija Poljakovic;
ISBN: B0000E9T54; TITLE: Poezija i kabala: Studije, eseji, kritike (Kritika i esejistika); AUTHOR: Zvonimir Golob;
ISBN: B0000E9T9T; TITLE: Prichaly muzhestva: Ocherki istorii Murmanskogo ordena Trudovogo krasnogo Znameni morskogo torgovogo parta; AUTHOR: Boris Stepanovich Romanov;
ISBN: B0000E9TAY; TITLE: Emil Pitter; AUTHOR: Svatopluk Civis;
ISBN: B0000E9TGR; TITLE: Crazy Evdokia; AUTHOR: Anatoliµi Georgievich. Aleksin;
ISBN: B0000E9THZ; TITLE: Vztahy; AUTHOR: Anton Hykisch;
ISBN: B0000E9TIJ; TITLE: Divu juru krastos: Stasti, telojumi, atceres; AUTHOR: Miervaldis Birze;
ISBN: B0000E9TIL; TITLE: Laivas lellis: Stasti; AUTHOR: Harijs Galins;
ISBN: B0000E9TJ7; TITLE: Movimento operaio e lotta politica a Livorno 19001926 (Biblioteca del movimento operaio italiano. studi memorie documenti); AUTHOR: Nicola Badaloni;
ISBN: B0000E9TJ8; TITLE: Bono taliano: Gli italiani in Jugoslavia (194143) (Gli esempi); AUTHOR: Giacomo Scotti;
ISBN: B0000E9TJA; TITLE: La cultura del film (I Garzanti. Argomenti); AUTHOR: Mario Verdone;
ISBN: B0000E9TJD; TITLE: Il sopravvissuto di Mauthausen; AUTHOR: Francesco Antonio Careri;
ISBN: B0000E9TJE; TITLE: La dialettica in Marx: Dagli scritti giovanili all " Introduzione alla critica delleconomia politica (Universale Laterza); AUTHOR: Mario Dal Pra;
ISBN: B0000E9TJN; TITLE: Aspetti della burocrazia nel basso impero (Filologia e critica); AUTHOR: Andrea Giardina;
ISBN: B0000E9TJP; TITLE: La sconfitta del Subappennino Dauno (Biblioteca di " Basilicata " ); AUTHOR: Mario Giorgio;
ISBN: B0000E9TJS; TITLE: Il compromesso celeste; AUTHOR: Mario Battistini;
ISBN: B0000E9TJY; TITLE: Intervista sulla storia di Napoli (Saggi tascabili Laterza); AUTHOR: Giuseppe Galasso;
ISBN: B0000E9TK1; TITLE: Atlante politico (Il timone); AUTHOR: Marco Innocenti;
ISBN: B0000E9TK3; TITLE: Presidente in Toscana: Conversazioni da Radio Firenze; AUTHOR: Lelio Lagorio;
ISBN: B0000E9TK6; TITLE: Gli Alpini 1872-1945 (I soldati); AUTHOR: Luciano Viazzi;
ISBN: B0000E9TKC; TITLE: Comunione e miliardi (Documenti); AUTHOR: Gustavo Tomsich;
ISBN: B0000E9TKE; TITLE: From English to Italian, level 1: A new approach to learning the spoken word; AUTHOR: Pierina Borrani Castiglione;
ISBN: B0000E9TKH; TITLE: Presenza e nostalgia; AUTHOR: Adriana Nojeri;
ISBN: B0000E9TKO; TITLE: Cosa nostra; AUTHOR: Giorgio Torelli;
ISBN: B0000E9TL8; TITLE: La nuova scena inglese : Edward Bond (La ricerca critica. Cinema, musica, teatro); AUTHOR: Giuseppina Restivo;
ISBN: B0000E9TLE; TITLE: Camminando con i piedi e con la testa; AUTHOR: Piero Ravelli;
ISBN: B0000E9TLH; TITLE: Nascita dello Stato imprenditore in Italia (Biblioteca di storia contemporanea); AUTHOR: Ernesto Cianci;
ISBN: B0000E9TLI; TITLE: Comune contadina e rivoluzione in Russia: Lobscina (Di fronte e attraverso); AUTHOR: Pier Paolo Poggio;
ISBN: B0000E9TM0; TITLE: Ambrosiaster commento alla lettera ai Romani: Aspetti cristologici (Collana di testi storici); AUTHOR: Alessandra Pollastri;
ISBN: B0000E9TM5; TITLE: Guttuso oggi: Acquarelli e disegni (La rosta due); AUTHOR: Renato Guttuso;
ISBN: B0000E9TMA; TITLE: Enea Silvio Piccolomini: Lumanesimo sul soglio di Pietro (Pleiadi); AUTHOR: Gioacchino Paparelli;
ISBN: B0000E9TMG; TITLE: Nasce in Africa la terza Chiesa: Note di un viaggio in Africa Equatoriale (Il nostro tempo); AUTHOR: Battista Mondin;
ISBN: B0000E9TMQ; TITLE: Le rosse torri di Ivrea: Le mie prigioni di un combattente della Resistenza (Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia); AUTHOR: Silvio Geuna;
ISBN: B0000E9TMV; TITLE: Donne famose in terra lariana; AUTHOR: Carla Milanesi;
ISBN: B0000E9TMX; TITLE: Terre di Liguria; AUTHOR: Paolo Emilio Taviani;
ISBN: B0000E9TMY; TITLE: I fasci dei lavoratori: Saggi e documenti (Nuova biblioteca critica); AUTHOR: Massimo Salvatore Ganci;
ISBN: B0000E9TN0; TITLE: La riconversione industriale e il Mezzogiorno (saggi); AUTHOR: Beniamino Finocchiaro;
ISBN: B0000E9TNF; TITLE: I Fasci siciliani, 189294 (Piccola biblioteca Einaudi); AUTHOR: Francesco Renda;
ISBN: B0000E9TNI; TITLE: La Repubblica in trasformazione: Problemi istituzionali del caso italiano (Dissensi); AUTHOR: Pietro Barcellona;
ISBN: B0000E9TNJ; TITLE: Il rovescio della poesia: Interpretazioni montaliane (Parametri); AUTHOR: Mario Martelli;
ISBN: B0000E9TNO; TITLE: Rappresentazioni delloltretomba nella ceramica apula (Studia archaeologica); AUTHOR: Marina Pensa;
ISBN: B0000E9TNP; TITLE: Medievali " Case da signore " nella campagna fiorentina; AUTHOR: Renato Stopani;
ISBN: B0000E9TNT; TITLE: Terapia familiare e psichiatria di territorio; AUTHOR: Corrado Bogliolo;
ISBN: B0000E9TNV; TITLE: " - vestita di sole e di sale - " : Novelle; AUTHOR: Anna Maria Barbarossa;
ISBN: B0000E9TNW; TITLE: La Giustizia: Ricerca su gli autori cristiani del secondo secolo (Scripta Pontificiae facultatis theologicae " Marianum); AUTHOR: Elio Peretto;
ISBN: B0000E9TNZ; TITLE: Una vita operaia (Letture per la scuola media); AUTHOR: Giorgio Manzini;
ISBN: B0000E9TO0; TITLE: 50 escursioni in Val del Piave: Dal Peralba a Quero (Itinerari alpini); AUTHOR: Italo Zandonella Callegher;
ISBN: B0000E9TOB; TITLE: Fattie personaggi dellInquisizione in Sicilia (Biblioteca siciliana di storia e letteratura); AUTHOR: Carlo Alberto Garufi;
ISBN: B0000E9TOE; TITLE: A giorno fatto: Linguaggio e ideologia in Rocco Scotellaro (Politica, scienze, arti & Mestieri); AUTHOR: Rosalma Salina Borello;
ISBN: B0000E9TOF; TITLE: Saggio sulla politica comunista in Italia (1919-1970); AUTHOR: Danilo Montaldi;
ISBN: B0000E9TOG; TITLE: In fabbrica ogni giorno futti i giorni (Testi. Testimonianze); AUTHOR: Franco Donaggio;
ISBN: B0000E9TOH; TITLE: Villa veneta: Conte sior paron castaldo lavorente bacan, agonia del mondo mezzadrile e messaggio neotecnico (Testi. saggio-testimonianza); AUTHOR: Eugenio Turri;
ISBN: B0000E9TOM; TITLE: Ditto, Curogna e Cugnasco: Tracce di ricerca; AUTHOR: Giuseppe Mondada;
ISBN: B0000E9TON; TITLE: 16 ottobre 1943 Otto ebrei (I David); AUTHOR: Giacomo Debenedetti;
ISBN: B0000E9TOU; TITLE: Enciclopedia delle religioni; AUTHOR: Ambrogio Donini;
ISBN: B0000E9TP3; TITLE: I Siciliani; AUTHOR: Ferdinando Scianna;
ISBN: B0000E9TP6; TITLE: Mauro Maulini (Edizioni Pantarei. seconda serie); AUTHOR: Eros Bellinelli;
ISBN: B0000E9TP7; TITLE: Beneficenza, assistenza e previdenza nei rapporti fra stato e regioni; AUTHOR: Massimo Stipo;
ISBN: B0000E9TPA; TITLE: Una bandiera e altri racconti (Biblioteca di " Revisione " . sezione narrativa e saggistica); AUTHOR: Fausto Pettinelli;
ISBN: B0000E9TPG; TITLE: Manuale dellaltra architettura: Industrializzazione, previsione technologica, metodi computerizzati (Manuali scientifici); AUTHOR: Giampaolo Imbrighi;
ISBN: B0000E9TPJ; TITLE: La stampa periodica romana dal 1900 al 1926: Scienze morali, storiche e filologiche; AUTHOR: Olga Majolo Molinari;
ISBN: B0000E9TPM; TITLE: Il sepolcro e le ossa di Dante (Studi danteschi); AUTHOR: Corrado Ricci;
ISBN: B0000E9TPN; TITLE: Eugenio Camerini : dieci anni di vita letteraria in Piemonte (1850-1859) (Biblioteca di cultura); AUTHOR: Lina Jannuzzi;
ISBN: B0000E9TPO; TITLE: Il comunismo europeo; AUTHOR: Enzo Bettiza;
ISBN: B0000E9TPT; TITLE: Eretteo (Papyrologica florentina); AUTHOR: Euripides;
ISBN: B0000E9TPU; TITLE: Foscolo (Gli Italiani); AUTHOR: Enzo Mandruzzato;
ISBN: B0000E9TQ3; TITLE: Didattica universitaria; AUTHOR: Filippo M De Sanctis;
ISBN: B0000E9TQB; TITLE: La via Salaria: Da Roma a Passo Corese (Passeggiate nel Lazio); AUTHOR: Stefania Quilici Gigli;
ISBN: B0000E9TQH; TITLE: Opere poetiche: Poemetti, poesie liriche, Alessandro e Timoteo ... Ragionamento su la volgar poesia (Classici italiani minori); AUTHOR: Carlo Castone Della Torre di Rezzonico;
ISBN: B0000E9TR1; TITLE: Ruspoli: Famiglia romana; AUTHOR: Fabrizio Sarazani;
ISBN: B0000E9TR2; TITLE: Racconti immaginati sulle prealpi lombarde; AUTHOR: Carlo Arzani;
ISBN: B0000E9TRB; TITLE: Beniamino Rat: [romanzo] (Testimonianze); AUTHOR: Ugo Facco De Lagarda;
ISBN: B0000E9TRC; TITLE: Gemma Galgani; AUTHOR: Athos Carrara;
ISBN: B0000E9TRO; TITLE: Puglia antifascista; AUTHOR: Mario Dilio;
ISBN: B0000E9TRW; TITLE: La via Appia da Roma a Bovillae (Passeggiate nel Lazio); AUTHOR: Lorenzo Quilici;
ISBN: B0000E9TRY; TITLE: Socialismo al bivio (Argomenti); AUTHOR: Domenico Settembrini;
ISBN: B0000E9TRZ; TITLE: Parlare con Dacia Maraini (Per un movimento politico di liberazione della donna); AUTHOR: Ileana Montini;
ISBN: B0000E9TS3; TITLE: Petres; AUTHOR: Takes Sinopoulos;
ISBN: B0000E9TSF; TITLE: Vita e meravigliose avventure di Lazzarino da Tormes, Il sonno dei carnefici, Le paure del signor Vermeer, A cena con le ombre (Pleiadi); AUTHOR: Giorgio Celli;
ISBN: B0000E9TSO; TITLE: Medievali Case da lavoratore nella campagna fiorentina: Con unanalisi storica dellarchitettura rurale sul territorio campione di Panzano; AUTHOR: Renato Stopani;
ISBN: B0000E9TSP; TITLE: Dal Moro-colore alla non-sfiducia: Due anni di vita italiana visti dalla porta accanto; AUTHOR: Gaddo Melani;
ISBN: B0000E9TSS; TITLE: La leggenda garganica (Collezione di studi storici, religiosi e folcloristici); AUTHOR: Vincenzo Gennaro Valente;
ISBN: B0000E9TSZ; TITLE: Ourania; AUTHOR: Viktoria Theodorou;
ISBN: B0000E9TT0; TITLE: He " Hellenike hypothese " sto Symvoulio Europes, 1967-1969: Theoria kai praktike politikes pieseos apo diethneis organismous; AUTHOR: Demetres Konstas;
ISBN: B0000E9TT5; TITLE: He hellenike antistase (1941-1944) kai hoi " Symmachoi " : Hopos kataxionetai apo ta episema Germanika archeia; AUTHOR: Vasos Mathiopoulos;
ISBN: B0000E9TTD; TITLE: Ho iatrodikastes: Mythistorema, phantastiko dokymanter; AUTHOR: Vasiles Vasilikos;
ISBN: B0000E9TTH; TITLE: Gia mia nea politike diethnous anaptyxeos; AUTHOR: Angelos Theodorou Angelopoulos;
ISBN: B0000E9TTJ; TITLE: Ta chilia dentra kai kapoia alla poiemata, 1954-1963; AUTHOR: Giorgos Ioannou;
ISBN: B0000E9TTM; TITLE: Glossarion (Demosieumata tou Kentrou epistemonikon ereunon ; 7 : hylika dia ten syntaxin historikou lexikou tes kypriakes dialektou ; 1); AUTHOR: Georgios Loukas;
ISBN: B0000E9TTO; TITLE: Meionotetes: Me eidike anaphora sten Tourkokypriake meionoteta; AUTHOR: Giorgos Karouzes;
ISBN: B0000E9TTP; TITLE: He agrotike oikonomia kai oi prooptikes anaptyxes tes: Synkriseis me ten pankosmia, ton choron tes EOK kai ton geitonikon choron (He epoche mas); AUTHOR: Parmenion S Avdelides;
ISBN: B0000E9TTQ; TITLE: He koinonike diastase tes politikes diaphonias Othona kai Maurokordatou to 1841; AUTHOR: Theodoros E Theodorou;
ISBN: B0000E9TTS; TITLE: He Tourkike eisvole kai he antimetopise tes; AUTHOR: Giorgos Karouzes;
ISBN: B0000E9TTU; TITLE: Ekpaideutike metarrythmise kai phileleutheroi dianooumenoi: Agonoi agones kai ideologika adiexoda sto mesopolemo; AUTHOR: Anna Phrankoudake;
ISBN: B0000E9TTV; TITLE: Hoi Arvanites kai to arvanitiko tragoudi sten Hellada: Ereuna sten notia Euvoia; AUTHOR: Giannes P Gkikas;
ISBN: B0000E9TU0; TITLE: Historika dedomena kai provlemata tes maches ton Thermopylon; AUTHOR: Apostolos V Daskalakes;
ISBN: B0000E9TU1; TITLE: To Monasteri tes Tatarnas Eurytanias; AUTHOR: Panos I Vasileiou;
ISBN: B0000E9TU7; TITLE: He hiera mone Panormitou Symes (Stege grammaton kai technon Dodekanesou. seira autotelon ekdoseon); AUTHOR: I. M Chatzephotes;
ISBN: B0000E9TUA; TITLE: He Vyzantine philosophia (Vivliotheke genikes paideias); AUTHOR: Vasileios N Tatakes;
ISBN: B0000E9TUD; TITLE: He Mane kai hoi Maniates: Themata gia ten historia tous, te laographia kai ten techne; AUTHOR: Demos N Mexes;
ISBN: B0000E9TUE; TITLE: Ho Rhegas Velestinles os didaskalos tou genous; AUTHOR: Apostolos V Daskalakes;
ISBN: B0000E9TUX; TITLE: He laike techne tou Peliou; AUTHOR: Kitsos A Makres;
ISBN: B0000E9TUY; TITLE: Eikones tes Patmou: Zetemata Vyzantines kai metavyzantines zographikes; AUTHOR: Manoles Chatzedakes;
ISBN: B0000E9TV0; TITLE: Nikos Kazantzakes ho asymvivastos: Viographia vasismene se anekdota grammata kai keimena tou; AUTHOR: Helene N Kazantzake;
ISBN: B0000E9TV1; TITLE: Ta karavia tes Argyros; AUTHOR: Giannes Negrepontes;
ISBN: B0000E9TV3; TITLE: Phylla-Phtera: Diegemata (Neohellenike pezographia); AUTHOR: Metsos Alexandropoulos;
ISBN: B0000E9TVB; TITLE: He Thessalia sten Antistase: Epikoi agones tou thessalikou laou; AUTHOR: Lazaros Ars Arseniou;
ISBN: B0000E9TVH; TITLE: To axion esti tou Elyte: Eisagoge, scholiasmos, analyse; AUTHOR: Tasos Lignades;
ISBN: B0000E9TVI; TITLE: Anamneseis: [schedia] (Seira technes); AUTHOR: Nikolaos Konst Moutsopoulos;
ISBN: B0000E9TVM; TITLE: Agones tes phyles: He ethnike antistase EDES-EOEA 1941-1944; AUTHOR: Michales I Myridakes;
ISBN: B0000E9TVP; TITLE: Apo ton emphylio ste Chounta (Synchrone hellenike historia); AUTHOR: Spyros N Linardatos;
ISBN: B0000E9TVS; TITLE: Athanases Diakos (Hapanta Aristotelous Valaoritou); AUTHOR: Aristoteles Valaorites;
ISBN: B0000E9TVZ; TITLE: He krise tou kratous (Episteme kai koinonia); AUTHOR: Nicos Poulantzas;
ISBN: B0000E9TW0; TITLE: Il socialismo mediterraneo: Intervista [con] Andrea Papandreou (Edizioni Lerici); AUTHOR: Enrica Lucarelli;
ISBN: B0000E9TWC; TITLE: Diegesis tes tromeras poliorkias kai haloseos tes Ammochostou kata to etos 1571 (Ekdoseis Morphotikes hyperesias hypourgeiou paideias); AUTHOR: Angelo Gatto;
ISBN: B0000E9TWT; TITLE: Storia di Torino industriale: Il miracolo della Ceronda; AUTHOR: Enrico Gianeri;
ISBN: B0000E9TWW; TITLE: Romanino e Moretto alla Cappella del Sacramento; AUTHOR: Gerolamo Romanino;
ISBN: B0000E9TWX; TITLE: Catalogo generale della raccolta di stampe antiche della Pinacoteca nazionale di Bologna, Gabinetto delle stampe; AUTHOR: Pinacoteca nazionale di Bologna;
ISBN: B0000E9TXE; TITLE: Dai papiri della Biblioteca medicea laurenziana (Papyrologia florentina); AUTHOR: Biblioteca medicea laurenziana;
ISBN: B0000E9TXH; TITLE: Il primo libro del fascista (In. Manuale di educazione fascista/Partito nazionale fascista. Roma. Savelli, 1977. p.23145); AUTHOR: Partito nazionale fascista;
ISBN: B0000E9TXI; TITLE: Il secondo libro del fascista (In. Manuale di educazione fascista/Partito nazionale fascista. - Roma. Savelli, 1977- p.155-246); AUTHOR: Partito nazionale fascista;
ISBN: B0000E9TXM; TITLE: Carteggio (Epistolari e carteggi); AUTHOR: Giovanni Genocchi;
ISBN: B0000E9TYN; TITLE: Libero Bigiaretti (I contemporanei); AUTHOR: Ugo Piscopo;
ISBN: B0000E9TZC; TITLE: Foppa: Lo stendardo di Orzinuovi; AUTHOR: Giuseppe Frangi;
ISBN: B0000E9TZP; TITLE: Sur la muntagna: Drama in 4 acts (La scena); AUTHOR: Max Hansen;
ISBN: B0000E9TZX; TITLE: Le aziende industriali nella Regione del Locarnese e Valle Maggia (Documenti economia di montagna); AUTHOR: Mario Zanetta;
ISBN: B0000E9U06; TITLE: Il reddito prodotto nelle province italiane nel 1975: Nuova serie 1970-75 [con] indici di alcuni consumi e del risparmio assicurativo (Quaderni di " Sintesi economica " ); AUTHOR: Guglielmo Tagliacarne;
ISBN: B0000E9U0P; TITLE: Il Quartetto di Verdi, il Siegfried-Idyll di Wagner; AUTHOR: Gianandrea Gavazzeni;
ISBN: B0000E9U0W; TITLE: Speculum seu salutatio beatae Mariae virginis, ac sermones Mariani (Bibliotheca franciscana ascetica medii aevi); AUTHOR: Conradus de Saxonia;
ISBN: B0000E9U12; TITLE: Pietro Giannone, Edward Gibbon e il Triregno; AUTHOR: Carlo Gentile;
ISBN: B0000E9U15; TITLE: Commentarii in primam Digesti veteris partem (Opera iuridica rariora); AUTHOR: Albericus;
ISBN: B0000E9U17; TITLE: Quando noi nonni, ovverosia Musaico ravegnano del sec.XIX; AUTHOR: Guido Umberto Majoli;
ISBN: B0000E9U19; TITLE: Catalogo del fondo antico della biblioteca del Seminario di Gorizia (Pubblicazioni del " Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento ... ricerche. Ser. II Strumenti bibliografici); AUTHOR: Seminario teologico centrale;
ISBN: B0000E9U1E; TITLE: Scala, Costiera Amalfitana; AUTHOR: Nicola Franciosa;
ISBN: B0000E9U1F; TITLE: Edipo in Arcadia: Miti e simboli nellArcadia del Sannazaro (Collana " Sigma. Saggi); AUTHOR: Vittorio Gajetti;
ISBN: B0000E9U1Q; TITLE: La conversazione del mercante in Cina = The B.C.I. companion to China : a phrase book; AUTHOR: Banca commerciale italiana;
ISBN: B0000E9U24; TITLE: Larchitettura: Filippo Brunelleschi (Le giade); AUTHOR: Filippo Brunelleschi;
ISBN: B0000E9U25; TITLE: Le macchine (Le giade); AUTHOR: Leonardo;
ISBN: B0000E9U26; TITLE: I pensieri (Le giade); AUTHOR: Leonardo;
ISBN: B0000E9U27; TITLE: La pittura (Le giade); AUTHOR: Leonardo;
ISBN: B0000E9U29; TITLE: Vocabolario dei dialetti di Sarzana, Fosdinovo, Castelnuovo Magra (Biblioteca dellItalia dialettale e di studi e saggi linguistici); AUTHOR: Giorgio Masetti;
ISBN: B0000E9U2E; TITLE: La crisi di Weimar: Crisi di sistema e sconfitta operaia (Einaudi paperbacks); AUTHOR: Gian Enrico Rusconi;
ISBN: B0000E9U2K; TITLE: Le forme poetiche nei futuristi tra preparazione e avanguardia: Proposte di analisi formale; AUTHOR: Anna M. Elena Giammarco;
ISBN: B0000E9U30; TITLE: Marche in bocca; AUTHOR: Igino Righi;
ISBN: B0000E9U31; TITLE: Bolzano In Bocca (Italian/English language, Il Vespro Edizione); AUTHOR: Eva Kurt and Rodo;
ISBN: B0000E9U33; TITLE: Abruzzi e Molise in bocca; AUTHOR: Carlo Natali;
ISBN: B0000E9U35; TITLE: Calabria e Lucania in Bocca; AUTHOR: Beppe Mallo;
ISBN: B0000E9U38; TITLE: Hermann Hesse 1877-1977, Villa Ciani, Lugano ... 1977: Una manifestazione della Biblioteca cantonale di Lugano e del Comune di Lugano; AUTHOR: Carmelino Borelli;
ISBN: B0000E9U3H; TITLE: Mulk Raj Anands Untouchable: A critical study; AUTHOR: S. Z Abidi;
ISBN: B0000E9U3L; TITLE: Lucerne fittili delle collezioni del Museo civico archeologico di Bologna (Fonti per la storia di Bologna. Cataloghi); AUTHOR: Museo civico archeologico di Bologna;
ISBN: B0000E9U3O; TITLE: Immagini - parole = Images - paroles = Bilder - Worte; AUTHOR: Olga Kohler;
ISBN: B0000E9U45; TITLE: Da Piazza San Sepolcro a Piazzale Loreto; AUTHOR: Gianfranco Bianchi;
ISBN: B0000E9U48; TITLE: Studi leopardiani (Saggi di " Lettere italiane); AUTHOR: Emilio Peruzzi;
ISBN: B0000E9U4B; TITLE: Lemigrazione politica in Piemonte nel decennio preunitario (Biblioteca dellArchivio storico italiano); AUTHOR: Gian Biagio Furiozzi;
ISBN: B0000E9U4G; TITLE: Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinquecentesca (Studi e testi); AUTHOR: Vittorio Fanelli;
ISBN: B0000E9U4I; TITLE: La critica bizantina del Primato romano nel secolo XII (Orientalia christiana analecta); AUTHOR: Yannis Spiteris;
ISBN: B0000E9U4J; TITLE: Testi per il corso di papirologia: Il papiro B.G.U. 1210; AUTHOR: Mariangela Vandoni;
ISBN: B0000E9U4R; TITLE: Tradizioni popolari e permanenze simboliche; AUTHOR: Franco Manganelli;
ISBN: B0000E9U52; TITLE: Bruno Donzelli: [catalogo della mostra al] Comune di Ferrara, Palazzo dei diamanti, Sala " Benvenuto Tisi " ... 1977; AUTHOR: Bruno Donzelli;
ISBN: B0000E9U53; TITLE: Vittorio Tavernari: [catalogo della mostra a] Prato, Palazzo Pretorio ... 1977; AUTHOR: Vittorio Tavernari;
ISBN: B0000E9U5G; TITLE: La bottega di Gonnellone e altri fogli toscani; AUTHOR: Giovanni Grazzini;
ISBN: B0000E9U5H; TITLE: Il Congo agli inizi del Settecento nella Relazione di P. Luca da Caltanissetta (Miscellanea storica ligure); AUTHOR: Romain Rainero;
ISBN: B0000E9U5I; TITLE: Relatione della missione fatta nel regno di Congo per il padre fra Luca da Caltanissetta (In. Rainero, Romain. Il Congo agli inizi del Settecento nella ... da Caltanissetta. Firenze, 1972. p.100478); AUTHOR: Luca da Caltanissetta;
ISBN: B0000E9U5S; TITLE: Le macaronee padovane: Tradizione e lingua (Medioevo e umanesimo); AUTHOR: Ivano Paccagnella;
ISBN: B0000E9U61; TITLE: Antitrinitari nellEuropa orientale del 500 (Pubblicazioni del " Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi ... nazionale delle ricerche. Ser.1, Studi); AUTHOR: Massimo Firpo;
ISBN: B0000E9U65; TITLE: Piombino: Profilo di storia urbana (Biblioteca del " Bollettino storico pisano); AUTHOR: Paolo Ghelardoni;
ISBN: B0000E9U66; TITLE: Il Correggio e il Cenobio di Polirone in un contratto inedito del 1514: Contributo allopera mantovana di Antonio Allegri (Arte e cultura della terra polironiana); AUTHOR: Pietro Pelati;
ISBN: B0000E9U68; TITLE: Paolo S. Rodocanachi: [catalogo della mostra organizzata dall] Accademia lingustica di belle arti; AUTHOR: Paolo Stamaty Rodocanachi;
ISBN: B0000E9U6A; TITLE: Le nuvole di Pisa; AUTHOR: Ezra Pound;
ISBN: B0000E9U6B; TITLE: Satisfactio (Biblioteca di Helikon. Testi e studi); AUTHOR: Blossius Aemilius Dracontius;
ISBN: B0000E9U6E; TITLE: Dal pago romano alla Chiesa romanica in Montecchio Emilia (Collana di storia, arti figurative e architettura); AUTHOR: Guido Bronzoni;
ISBN: B0000E9U6G; TITLE: La devozione al Sacro Cuore nei discorsi di Papa Montini; AUTHOR: Paul;
ISBN: B0000E9U6I; TITLE: Liber Dantis: Ledizione " principe Jesina della Commedia; AUTHOR: Severino Ragazzini;
ISBN: B0000E9U7A; TITLE: Blenio e Leventina da Barbarossa a Enrico VII: Un contributo alla storia del Ticino nel Medioevo, con documenti ; Karl Meyer; AUTHOR: Karl Meyer;
ISBN: B0000E9U7D; TITLE: Lindipendenza di Lucilio (In. Allegri, Giuseppina. Bruto Usuraio nellepistolario ciceroniano. Firenze. La nuova Italia, 1977. p.79139); AUTHOR: Bruno Zucchelli;
ISBN: B0000E9U7E; TITLE: Ai luoghi di delizia pieni: Saggio sulla lirica italiana del XIII secolo; AUTHOR: DArco Silvio Avalle;
ISBN: B0000E9U7L; TITLE: La straordinaria avventura del soldato John; AUTHOR: Libia B Martinengo;
ISBN: B0000E9U7N; TITLE: Il tramonto di Bernardo Tanucci nella corrispondenza con Carlo III di Spagna, 17761783; AUTHOR: Bernardo Tanucci;
ISBN: B0000E9U7O; TITLE: O America! (Collezione Le scie); AUTHOR: Luigi Barzini;
ISBN: B0000E9U7V; TITLE: Da galeotto a generale (Studi e documenti); AUTHOR: Alessandro Vaia;
ISBN: B0000E9U7Y; TITLE: I.M.A.M. Ro.37 (Le macchine e la storia); AUTHOR: Achille Vigna;
ISBN: B0000E9U7Z; TITLE: Precisazioni sulla Consolazione di Todi (Res tudertinae); AUTHOR: Mario Pericoli;
ISBN: B0000E9U80; TITLE: Diario; AUTHOR: Giuseppe Prezzolini;
ISBN: B0000E9U81; TITLE: Carte di Fonte Avellana (Thesaurus ecclesiarum Italiae. 9, Marche); AUTHOR: Santa Croce di Fonte Avellana;
ISBN: B0000E9U88; TITLE: Antichi villaggi cristiani di Samaria (Pubblicazioni dello Studio biblico francescano. Collezione minore); AUTHOR: Bellarmino Bagatti;
ISBN: B0000E9U8B; TITLE: I castelli della Val dOrcia e la Repubblica di Siena; AUTHOR: Arnaldo Verdiani-Bandi;
ISBN: B0000E9U8E; TITLE: Carlo Cosentino e la Gerusalemme liberata in dialetto calabrese (La Calabria); AUTHOR: Torquato Tasso;
ISBN: B0000E9U8K; TITLE: Viaggiatori italiani in America (1860-1970) (Biblioteca di studi americani ; 24); AUTHOR: Giuseppe Massara;
ISBN: B0000E9U8L; TITLE: I testimoni dellimmaginario: Techniche narrative dellOttocento americano (Biblioteca di studi americani ; 25); AUTHOR: Guido Fink;
ISBN: B0000E9U8N; TITLE: Vetri iranici [nel] Museo nazionale darte orientale (Schede ; 10); AUTHOR: Museo nazionale darte orientale;
ISBN: B0000E9U8S; TITLE: Hispanic manuscripts and printed books in the Barberini collection (Studi e testi ; 280, 281); AUTHOR: Biblioteca apostolica vaticana;
ISBN: B0000E9U8T; TITLE: Il parco naturale del Partenio: Lineamenti generali : [discorso all] incontro per listituzione del Parco naturale del Partenio, Summonte ... 1978; AUTHOR: Domenico Capolongo;
ISBN: B0000E9U8U; TITLE: Limpiego pubblico regionale (Quaderni regionali Formez ; 3); AUTHOR: Sabino Cassese;
ISBN: B0000E9U97; TITLE: Studio della metodologia per lanalisi e lintervento in due centri storici minori; AUTHOR: Romeo Ballardini;
ISBN: B0000E9U9A; TITLE: Vademecum del custode; AUTHOR: Monumenti musei e gallerie pontificie;
ISBN: B0000E9U9B; TITLE: La Resistenza nelle campagne modenesi (Quaderni dellIstituto storico della Resistenza ; 11); AUTHOR: Istituto storico della Resistenza di Modena;
ISBN: B0000E9U9N; TITLE: The Canadian labour movement, 1812-1902 (The Canadian Historical Association booklets); AUTHOR: Eugene A Forsey;
ISBN: B0000E9U9Q; TITLE: Garret Larew: Civil War Soldier, with an Account of His Ancestors and of His Descendants; AUTHOR: Karl G. Larew;
ISBN: B0000E9UA6; TITLE: Thoughts on art; AUTHOR: Prasanta Daw;
ISBN: B0000E9UA7; TITLE: Evolution of protein molecules: Proceedings of the Symposium on Evolution of Protein Molecules, held at Osaka-Kobe, April 11-13, 1977; AUTHOR: Japan, and Ksobe-shi, Japan) (1977 : Matsubara, Hiroshi, ; Yamanaka, Tateo. Symposium on Evolution of Protein Molecules Osaka;
ISBN: B0000E9UAD; TITLE: Methodism and society in Norway, 1853-1918; AUTHOR: Arne Hassing;
ISBN: B0000E9UAE; TITLE: Techniques of economic planning in under-developed countries: (with a special reference to India) (Indian economic affairs); AUTHOR: J. N Mongia;
ISBN: B0000E9UAK; TITLE: Psychology for future education; AUTHOR: Norman C. Dowsett;
ISBN: B0000E9UAN; TITLE: Indian economic thought : twentieth century perspectives, 1900-1950; AUTHOR: Bhabatosh Datta;
ISBN: B0000E9UB3; TITLE: History of Sri Vaishnavism in the Tamil country: (post-Ramanuja); AUTHOR: N Jagadeesan;
ISBN: B0000E9UB4; TITLE: World Wars I & II, and other essays; AUTHOR: Debo Prasad Barooah;
ISBN: B0000E9UB5; TITLE: Segregation and untouchability abolition; AUTHOR: Mangal Chandra Jain Kagzi;
ISBN: B0000E9UBD; TITLE: Physical anthropological studies on Mundas, Oraons and Dusadhs of Bihar; AUTHOR: P Dash Sharma;
ISBN: B0000E9UBR; TITLE: Yoga for the modern man; AUTHOR: Madhav Pundalik Pandit;
ISBN: B0000E9UBX; TITLE: An historiographical guide to Subcarpathian Rus (Offprint series); AUTHOR: Paul Robert Magocsi;
ISBN: B0000E9UC5; TITLE: Mithila under the Karnatas (C.10971325 A.D.); AUTHOR: C. P. N Sinha;
ISBN: B0000E9UC6; TITLE: Rise of the Kachhawas in Dhundhar (Jaipur): From the earliest times to the death of Sawai Jai Singh (1743 A.D.); AUTHOR: V. S Bhargava;
ISBN: B0000E9UCN; TITLE: Indiras India: A political notebook; AUTHOR: S. Nihal Singh;
ISBN: B0000E9UCO; TITLE: Between the lines; AUTHOR: Kuldip Nayar;
ISBN: B0000E9UCU; TITLE: Indian contributions in American studies, 1895-1977: A checklist of books, dissertations, articles and papers by Indian authors; AUTHOR: Sreenidhi Iyengar;
ISBN: B0000E9UD1; TITLE: Essays on Indian writing in English; AUTHOR: G. S. Balarama Gupta;
ISBN: B0000E9UDF; TITLE: Regionalism in India: a Study of Telangana; AUTHOR: G Ram & B A V Sharma Reddy;
ISBN: B0000E9UDK; TITLE: The missionary among the Khasis; AUTHOR: Nalini. Natarajan;
ISBN: B0000E9UDQ; TITLE: Microsocial studies in development and change; AUTHOR: Harshad R Trivedi;
ISBN: B0000E9UDV; TITLE: Twenty-five years of bloodshed and human suffering; AUTHOR: Yehia Aboubakr;
ISBN: B0000E9UDY; TITLE: The Listeners; AUTHOR: James Gunn;
ISBN: B0000E9UE6; TITLE: Gandhara and its art tradition; AUTHOR: Ajit Ghosh;
ISBN: B0000E9UE7; TITLE: Law of speaking orders; AUTHOR: Anand Swarup Misra;
ISBN: B0000E9UED; TITLE: Gilgit: The northern gate of India; AUTHOR: F. M Hassnain;
ISBN: B0000E9UEH; TITLE: Social problems today; AUTHOR: Scott G McNall;
ISBN: B0000E9UEI; TITLE: True knowledge; AUTHOR: S Radhakrishnan;
ISBN: B0000E9UEO; TITLE: The Kent State massacre (Events of our times); AUTHOR: R. W Whitney;
ISBN: B0000E9UF5; TITLE: Agricultural taxation in Haryana; AUTHOR: P. C Jain;
ISBN: B0000E9UF7; TITLE: Government and business in India; AUTHOR: A. Sengupta, Nitish K., Dasgupta;
ISBN: B0000E9UFG; TITLE: The office of the governor: Its constitutional image & reality; AUTHOR: N. S Gehlot;
ISBN: B0000E9UFK; TITLE: Guru Nanak to Guru Gobind Singh; AUTHOR: Anil Chandra Banerjee;
ISBN: B0000E9UFL; TITLE: Evangelization and diakonia; AUTHOR: Anto Karokaran;
ISBN: B0000E9UFR; TITLE: The stars and truce in the Mahabharat; AUTHOR: Sakharam Mohanaji Wankhade;
ISBN: B0000E9UFY; TITLE: Yoga of the Guhyasamajatantra: The arcane lore of forty verses : a Buddhist Tantra commentary; AUTHOR: Alex Wayman;
ISBN: B0000E9UG6; TITLE: Readings for educational management; AUTHOR: S. Swaminatha Pillai;
ISBN: B0000E9UGG; TITLE: Distinction, death and disgrace: Governorship of the Leeward Islands in the early eighteenth century; AUTHOR: William Laws;
ISBN: B0000E9UGJ; TITLE: Orissa in turmoil : a study in political developments; AUTHOR: Sunit. Ghosh;
ISBN: B0000E9UGS; TITLE: Themes in aquatint (Book Club of California. Publications); AUTHOR: Colin Franklin;
ISBN: B0000E9UGW; TITLE: The Lens Is My Brush; AUTHOR: Stewart N. Rothman;
ISBN: B0000E9UGZ; TITLE: Not by politics alone! : the non-political roots of a free society; AUTHOR: India) (1977 : John, V. V. ; Kulshrestha, Chirantan, ; Leslie Sawhny Programme of Training for Democracy. ; Friedrich-Naumann-Stiftung. Seminar on the Non-political Roots of a Free Society Agra;
ISBN: B0000E9UH6; TITLE: India in tears, terror and torment; AUTHOR: S. G Suradkar;
ISBN: B0000E9UHK; TITLE: You Lovely People; AUTHOR: Bienvenido N. Santos;
ISBN: B0000E9UHL; TITLE: Social welfare, health and family planning in India; AUTHOR: Shankar Pathak;
ISBN: B0000E9UHN; TITLE: Proceedings of the Fifth Sino-American Conference on Mainland China.; AUTHOR: Taiwan) 1976 : (5th : Chung-hua min kuo kuo chi kuan hsi yen chiu so, T¦aipei. Sino-American Conference on Mainland China Taipei;
ISBN: B0000E9UHO; TITLE: THE SIDDHIS OF NORTH KANARA; AUTHOR: T. C. PALAKSHAPPA;
ISBN: B0000E9UHX; TITLE: Politics and Government in Malaysia; AUTHOR: R.S. & Mauzy, Diane K. Milne;
ISBN: B0000E9UIF; TITLE: Threads of dependence; AUTHOR: John C Grech;
ISBN: B0000E9UIO; TITLE: Independence for St Vincent and the Grenadines: The beginning not the end : YULIMOs views on national independence and proposals for an independence constitution; AUTHOR: Youlou United Liberation Movement;
ISBN: B0000E9UIP; TITLE: Survey of the 1973 Philippine Constitution; AUTHOR: Emma Quisumbing Fernando;
ISBN: B0000E9UIV; TITLE: Indian drama: A collection of papers; AUTHOR: H. H Annayya Gauda;
ISBN: B0000E9UJ6; TITLE: I Thunk Me A Thaut; AUTHOR: William A.; Preface and Afterord by Helen Dudar McCall;
ISBN: B0000E9UJ8; TITLE: Carling, Beverley, Gray, Hildred, West, Mason and their descendants: Pioneer families of London Township, Middlesex County, Ontario; AUTHOR: George P De Kay;
ISBN: B0000E9UJA; TITLE: Micro level political elite: A study of the social background of Varanasi Zila Parishad members; AUTHOR: Vijay Ranjan Dutta;
ISBN: B0000E9UJM; TITLE: 1857: Some untold stories; AUTHOR: S. N Chanda;
ISBN: B0000E9UK8; TITLE: Agrarian problems of India; AUTHOR: Harekrishna Konar;
ISBN: B0000E9ULK; TITLE: Communication and planned change in rural Bangladesh; AUTHOR: M. A Mannan;
ISBN: B0000E9ULO; TITLE: Police administration in Bangladesh; AUTHOR: A. B. M. G Kibria;
ISBN: B0000E9ULX; TITLE: The Megalithic Monuments of Malta; AUTHOR: Gerald J. Formosa;
ISBN: B0000E9UM7; TITLE: The prophecies and enigmas of Nostradamus; AUTHOR: LibertGe E. Nostradamus LeVert;
ISBN: B0000E9UM9; TITLE: Economics of tractor cultivation: Chittoor District; AUTHOR: D. L Narayana;
ISBN: B0000E9UMG; TITLE: Evolution of parliamentary privileges in India till 1947; AUTHOR: Salil Kumar Nag;
ISBN: B0000E9UMK; TITLE: Calcutta in Urban History; AUTHOR: Pradip Sinha;
ISBN: B0000E9UN7; TITLE: Edmonton Symphony Orchestra comes of age: A short history of the first twenty-one years; AUTHOR: Edmonton Symphony Orchestra;
ISBN: B0000E9UNV; TITLE: Implications for education of recent trends in live births and international and interprovincial migration of children; AUTHOR: R. W. B Jackson;
ISBN: B0000E9UNY; TITLE: Yesterdays people: Peasants of Polesie : an exhibition of photographs of rural Eastern Poland in the 1930s by Joseph Obrebski, October 3 to October 14, ... Hall University of Massachusetts, Amhurst; AUTHOR: Oksana Irena Grabowicz;
ISBN: B0000E9UOA; TITLE: West Bengal; AUTHOR: Sachindra Lal Ghosh;
ISBN: B0000E9UOC; TITLE: The Amritsar Diocese: A preliminary survey; AUTHOR: Clarence O McMullen;
ISBN: B0000E9UOP; TITLE: Tiger Tiger; AUTHOR: charly baumann;
ISBN: B0000E9UOV; TITLE: The Punjab Tenancy Act (Act XVI of 1887): With commentaries, rules, regulations notifications, official orders and instuctions and several useful appendices etc; AUTHOR: Om Prakash Aggarwala;
ISBN: B0000E9UP1; TITLE: Wazirs of Aurangzeb; AUTHOR: C. M Agrawal;
ISBN: B0000E9UPN; TITLE: India of my dreams: A collection of pronouncements; AUTHOR: Jayaprakash Narayan;
ISBN: B0000E9UPO; TITLE: The cotton weavers of Bengal, 17571833; AUTHOR: Debendra Bijoy Mitra;
ISBN: B0000E9UPQ; TITLE: Revolution through ballot: India, January-March 1977; AUTHOR: Anirudha Gupta;
ISBN: B0000E9UPR; TITLE: Law of restrictive trade practices in India; AUTHOR: S. M Dugar and India;
ISBN: B0000E9UPT; TITLE: A Dictionary for Calligraphers; AUTHOR: robert hyde;
ISBN: B0000E9UQ2; TITLE: Canadian postage stamps, 19531974: The Elizabethan era; AUTHOR: Kasimir Bileski;
ISBN: B0000E9UQC; TITLE: Eradication of rural poverty; AUTHOR: T. S Avinashilingam;
ISBN: B0000E9UQF; TITLE: Law relating to foreign exchange regulations in India; AUTHOR: D. J Ganatra;
ISBN: B0000E9UQH; TITLE: Kashmir and the blind man; AUTHOR: Vinayak Krishna Gokak;
ISBN: B0000E9UQP; TITLE: The Harijan elite: A study of their status, networks, mobility and role in social tra[n]sformation; AUTHOR: Sachchidananda;
ISBN: B0000E9UQU; TITLE: Lala Lajpat Rai: The man and his ideas; AUTHOR: Purushottam Nagar;
ISBN: B0000E9URC; TITLE: Effect of Hindu succession act, 1956, on direct taxation of Mitakshara Hindus; AUTHOR: Phool Chand India. Goyal;
ISBN: B0000E9URD; TITLE: The Bizzell family; AUTHOR: Oscar M Bizzell;
ISBN: B0000E9URL; TITLE: History of the Eastern Chalukyas of Vengi (610-1210 A.D.); AUTHOR: Bhavaraju Venkatakrsna Ravu;
ISBN: B0000E9URP; TITLE: The waste and the want: Thoughts on the future; AUTHOR: Romesh Thapar;
ISBN: B0000E9URQ; TITLE: Social organisaton [sic] of Amnari: A village study in Chotanagpur; AUTHOR: Poornima Varma;
ISBN: B0000E9URV; TITLE: Industrialisation and urbanisation in India: (a collection of papers presented at the Symposium on Industrialisation and Urbanisation in India, Organized ... of Burdwan on 1 and 2 December, 1972; AUTHOR: Symposium on Industrialisation and Urbanisation in India;
ISBN: B0000E9US4; TITLE: Pauline Donalda: The Life and Career of a Canadian Prima Donna; AUTHOR: Ruth C. Brotman;
ISBN: B0000E9US6; TITLE: The shooters: This unique chronicle depicts rare, historical & true stories of notorious gunmen : authentic, factual, uncommon; AUTHOR: Leon Claire Metz;
ISBN: B0000E9USM; TITLE: Household and society in Ethiopia an economic and social analysis of Tigray social principles and household organization (Committee on Ethiopian Studies. Occasional papers series monograph); AUTHOR: Dan Franz Bauer;
ISBN: B0000E9USP; TITLE: Government in business; AUTHOR: Sucha Singh Khera;
ISBN: B0000E9UT2; TITLE: Youth in the army; AUTHOR: Leong Choon Cheong;
ISBN: B0000E9UT4; TITLE: Indian writing in English: Is there any worth in it? (Koodal books); AUTHOR: T. V Subba Rao;
ISBN: B0000E9UTE; TITLE: Governmental instability in Indian states: West Bengal, Bihar, Ultar Pradesh and Punjab; AUTHOR: Subrata K Mitra;
ISBN: B0000E9UTF; TITLE: Jaipur and the later Mughals (17071803 A.D.): (a study in political relations); AUTHOR: Harish Chandra Tibbiwal;
ISBN: B0000E9UTG; TITLE: Biography of an Indian patriot: Maharaja Laksmishwar Singh of Darbhanga; AUTHOR: Jata Shankar Jha;
ISBN: B0000E9UTI; TITLE: St Francis Xavier: A tribute; AUTHOR: George Moraes;
ISBN: B0000E9UTK; TITLE: Indias youth at the crossroads: A study of the values and aspirations of college students; AUTHOR: Rajendra Pandey;
ISBN: B0000E9UU4; TITLE: Mogra Dev tribal crocodile gods: Wooden crocodile images of Chodhri, Gamit and Vasava tribes, South Gujarat (India) (Art for tribal rituals in South Gujarat); AUTHOR: Eberhard Fischer;
ISBN: B0000E9UUB; TITLE: Programme of the Communist Party of India, as amended by the Eighth Congress of the Communist Party of India, Karyanandnagar, Patna, 715 February 1968; AUTHOR: Communist Party of India;
ISBN: B0000E9UUL; TITLE: Contradictory omens: Cultural diversity and integration in the Caribbean (Monograph); AUTHOR: Edward Kamau Brathwaite;
ISBN: B0000E9UUO; TITLE: Motion picture distribution: Business and-or racket?!? (The entertainment industry series); AUTHOR: Walter E Hurst;
ISBN: B0000E9UVD; TITLE: Batter my heart; AUTHOR: Sam Roddan;
ISBN: B0000E9UVH; TITLE: Studies in the history of medieval Deccan (IAD oriental series); AUTHOR: Rafi Ahmad Alavi;
ISBN: B0000E9UVI; TITLE: The Byzantine Ukrainian Rite; AUTHOR: No author indicated;
ISBN: B0000E9UVK; TITLE: Divine justice according to Kambar and Luther; AUTHOR: S. W Savarimuthu;
ISBN: B0000E9UWG; TITLE: This is Norfolk Island by R.S. Hillier; AUTHOR: R. S Hillier;
ISBN: B0000E9UWH; TITLE: Douglah; AUTHOR: Ray Rahaman;
ISBN: B0000E9UWI; TITLE: A Minster song of love and war; AUTHOR: James Liddy;
ISBN: B0000E9UWK; TITLE: On predestined terms of life (Arethusa monographs); AUTHOR: Theophylact;
ISBN: B0000E9UWP; TITLE: The human settlements that we need (Fourth Dorab Tata memorial lectures); AUTHOR: Constantinos Apostolou Doxiadis;
ISBN: B0000E9UWS; TITLE: Shanti Nagar: The effects of urbanization in a village in North India (Anthropological papers of the American Museum of Natural History); AUTHOR: Stanley A Freed;
ISBN: B0000E9UX9; TITLE: London, Saskatoon exchange; AUTHOR: Saskatoon Gallery and Conservatory Corporation;
ISBN: B0000E9UXE; TITLE: Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Agency, Baroda: An evaluation of dairying assistance programme; AUTHOR: Maganbhai Bhagwanji Desai;
ISBN: B0000E9UZ8; TITLE: HISTORY OF THE TARRYTOWNS WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK from Ancient Times to the Present; AUTHOR: JEFF & WALLY BUXTON (william C. gross) CANNING;
ISBN: B0000E9UZT; TITLE: The Tarquins: A tragedy; AUTHOR: William J Pegg;
ISBN: B0000E9V0C; TITLE: The flag was flame, above a sea of gray; AUTHOR: Charles Granville Hamilton;
ISBN: B0000E9V0H; TITLE: Treaties between the tribes of the Great Plains and the United States of America: Cheyenne and Arapaho, 18251900, & c (Treaties, land cessions, and other ... relative to American Indian tribes); AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9V0L; TITLE: Stagecoach trails in Iowa; AUTHOR: Inez E. Kirkpatrick;
ISBN: B0000E9V0P; TITLE: The cult of Jagannath and the regional tradition of Orissa (South Asian studies); AUTHOR: Orissa Research Project;
ISBN: B0000E9V0R; TITLE: A critique of Panchayati Raj: With special reference to Uttar Pradesh; AUTHOR: Abida Samiuddin;
ISBN: B0000E9V1Q; TITLE: Darkness at the end of the tunnel: A radical analysis of Canadian-American relations; AUTHOR: Randy Morse;
ISBN: B0000E9V1V; TITLE: The Neutral Indians of south-western Ontario (University of Western Ontario. Museum of Indian Archaeology. Bulletin); AUTHOR: Elsie McLeod Jury;
ISBN: B0000E9V1Z; TITLE: Colombian serial publications in the University of Illinois Library at Urbana-Champaign (Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials bibliography); AUTHOR: University of Illinois at Urbana-Champaign;
ISBN: B0000E9V25; TITLE: Time in language: Temporal adverbial constructions in Czech, Russian and English (Michigan slavic materials); AUTHOR: Henry Kucera;
ISBN: B0000E9V26; TITLE: A new systematic arrangement for Philodryas serra (Schlegel) and Philodryas pseudoserra (Serpentes : Colubridae) (The Pearce-Sellards series); AUTHOR: Robert A Thomas;
ISBN: B0000E9V2B; TITLE: A consumer bibliography on funerals; AUTHOR: Ruth Mulvey Harmer;
ISBN: B0000E9V2D; TITLE: Euphranor: A 4th Century BC Greek Sculptor.; AUTHOR: William Coulson;
ISBN: B0000E9V2O; TITLE: To Teach, to Heal, to Serve! The Story of the Chicago College of Osteopathic Medicine. The First 75 Years (1900-1975).; AUTHOR: Theodore A. Berchtold;
ISBN: B0000E9V2R; TITLE: Britain in decline (Dugmore memorial lecture); AUTHOR: Saul;
ISBN: B0000E9V2V; TITLE: Wapella Farm Settlement: (the first successful Jewish farm settlement in Canada) : a pictorial history (A supplement to The Transactions, Manitoba Historical and Scientific Society); AUTHOR: Cyril Edel Leonoff;
ISBN: B0000E9V2Z; TITLE: Rider Haggards She; AUTHOR: Robert A Wilson;
ISBN: B0000E9V30; TITLE: Marbled Papers. Being a collection of twenty-two contemporary hand-marbled papers, showing a variety of patterns and special techniques by Christopher Weimann.; AUTHOR: Christopher. Weimann;
ISBN: B0000E9V3A; TITLE: Post Mortem: JFK Assassination Cover-Up Smashed!; AUTHOR: Harold Weisberg;
ISBN: B0000E9V4D; TITLE: De arte canendi (Musicological studies & documents); AUTHOR: Sebald Heyden;
ISBN: B0000E9V4O; TITLE: Index to little magazines of Ontario, 19671970; AUTHOR: Clarke E Leverette;
ISBN: B0000E9V4P; TITLE: Speech; AUTHOR: S. L Bangura;
ISBN: B0000E9V4V; TITLE: Speech; AUTHOR: S. L Bangura;
ISBN: B0000E9V4Y; TITLE: The early history of Islam: An impartial review of the early Islamic period compiled from authentic sources; AUTHOR: Saiyid Safdar Hosain;
ISBN: B0000E9V50; TITLE: The theory of hexachords, solmization and the modal system: A practical application (Musicological studies & documents); AUTHOR: Gaston G Allaire;
ISBN: B0000E9V59; TITLE: Chelm: A madrigal comedy; AUTHOR: Aaron Kramer;
ISBN: B0000E9V5D; TITLE: God, or not God, or between the two?: Euripides Helen (The Katharine Asher Engel lectures); AUTHOR: George E Dimock;
ISBN: B0000E9V5I; TITLE: Am/trak (Phoenix Bookshop oblong octavo series); AUTHOR: Imamu Amiri Baraka;
ISBN: B0000E9V5J; TITLE: Lepers cry (Phoenix Book Shop oblong octavo series); AUTHOR: Peter Orlovsky;
ISBN: B0000E9V5K; TITLE: Loba as Eve (Phoenix Book Shop oblong octavo series); AUTHOR: Diane Di Prima;
ISBN: B0000E9V66; TITLE: Social stratification and development: Experiences in some villages in West Bengal (Working papers); AUTHOR: Suraj Bandyopadhyay;
ISBN: B0000E9V68; TITLE: The protection of Civil Rights Act, 1955 (Act 22 of 1955): With an exhaustive commentary, index and appendices containing the Constitution (Scheduled Castes) ... No.XXXI of 1956 and Kerala Act No.7 of 1965; AUTHOR: R. G Karmarkar;
ISBN: B0000E9V6C; TITLE: The Barnitz triad: Paintings, drawings and sculpture : August 25 September 20, 1978, [catalogue of] a loan exhibit at the Springfield Art Center; AUTHOR: Patricia DArcy Catron;
ISBN: B0000E9V6E; TITLE: Six steel sculptures: [catalogue of] an exhibition organized by the Saskatoon Gallery and Conservatory Corporation [held at] the Mendel Art Gallery, January 10 to February 11, 1979; AUTHOR: Douglas Bentham;
ISBN: B0000E9V6Z; TITLE: The Saviours promise; AUTHOR: Briony Vanessa Lill;
ISBN: B0000E9V70; TITLE: The three little pigs by Gertrude Stein; AUTHOR: Meredith Yearsley;
ISBN: B0000E9V76; TITLE: Lovelife: Entries; AUTHOR: Chris MacLeod;
ISBN: B0000E9V77; TITLE: House renovation grants in Rochdale: (with special help for the disabled); AUTHOR: Rochdale (England);
ISBN: B0000E9V79; TITLE: Raphael Soyer: Drawings and Watercolors; AUTHOR: Raphael Soyer;
ISBN: B0000E9V81; TITLE: The Iowa Northern Border Brigade; AUTHOR: Marshall McKusick;
ISBN: B0000E9V85; TITLE: Publicans system; AUTHOR: Bateman Account Books;
ISBN: B0000E9V8J; TITLE: The British working class and its party: Adopted at the Second Congress of the Communist Party of Britain (Marxist-Leninist) April 912, 1971; AUTHOR: Communist Party of Britain (Marxist-Leninist);
ISBN: B0000E9V98; TITLE: The last stand of the Levellers, Burford, May 13, 1649: A historical pamphlet; AUTHOR: Dudley Edwards;
ISBN: B0000E9V9B; TITLE: Washington used and rare: Notes on a weekend in Washingtons antiquarian bookshops; AUTHOR: Henry Turlington;
ISBN: B0000E9V9T; TITLE: Tribal Scenes And Ceremonies; AUTHOR: Gerald Vizenor and Black & White Color Photos;
ISBN: B0000E9V9X; TITLE: The New World; AUTHOR: William Bronk;
ISBN: B0000E9V9Z; TITLE: Handbook of Ornament; AUTHOR: Michael Poage;
ISBN: B0000E9VA3; TITLE: Aeolian Harps: Essays in Literature in Honor of Maurice Browning Cramer; AUTHOR: maurice cramer;
ISBN: B0000E9VB4; TITLE: The Kru mariner in the nineteenth century: An historical compendium (Liberian Studies monograph series); AUTHOR: George E Brooks;
ISBN: B0000E9VB9; TITLE: The Gulf of Tonkin incidents (Events of our time); AUTHOR: Gerald Kurland;
ISBN: B0000E9VBE; TITLE: Gregory Corso (Oblong octavo series); AUTHOR: Gregory Corso;
ISBN: B0000E9VBM; TITLE: Conversations on dialogue (University of Nebraska studies : new series ; no.54 ISSN 00776386); AUTHOR: Reino Virtanen;
ISBN: B0000E9VBZ; TITLE: Gather with the saints at the river: The Jonestown, Guyana holocaust of 1978 : a descriptive and interpretative essay on its ultimate meaning from a Caribbean viewpoint; AUTHOR: Gordon K Lewis;
ISBN: B0000E9VCN; TITLE: Dear Allen, Ship will land Jan 23, 58 (The beau fleuve series); AUTHOR: Peter Orlovsky;
ISBN: B0000E9VD0; TITLE: Ganglia Press index (Gronk series); AUTHOR: B. P Nichol;
ISBN: B0000E9VD2; TITLE: Thoughts about Ronald Firbank (Albondocani Press publication ; no.12); AUTHOR: Nancy Cunard;
ISBN: B0000E9VDI; TITLE: The development of Labor institutions in Thailand (Data paper); AUTHOR: Bevars D Mabry;
ISBN: B0000E9VE0; TITLE: Mors: Een verhaal over de dood in boek en prent. De dood in druk. Drents Museum Assen, 28 Oktober 11 December 1977 (Drents Museum. Catalogus); AUTHOR: Provinciaal Museum van Drenthe;
ISBN: B0000E9VEA; TITLE: Introduction to criminal procedure (South African criminal law and procedure); AUTHOR: John Dugard;
ISBN: B0000E9VEF; TITLE: Palermo: Stoffbilder, 19661972; AUTHOR: Gerhard Storck;
ISBN: B0000E9VFX; TITLE: Vasile Boerescu (18301883) (Oameni de seama); AUTHOR: Apostol Stan;
ISBN: B0000E9VG6; TITLE: The American Revolution within America (Anson G. Phelps lectureship series on early American history); AUTHOR: Merrill Jensen;
ISBN: B0000E9VG9; TITLE: [Catalogues]; AUTHOR: Seaby (Rare Books) Ltd;
ISBN: B0000E9VGJ; TITLE: The complete engravings and woodcuts [of] Hendrik Goltzius, 15581617; AUTHOR: Hendrik Goltzius;
ISBN: B0000E9VGM; TITLE: Berkeleys intellectualism; AUTHOR: Joseph W Browne;
ISBN: B0000E9VGP; TITLE: Gneisenau: Preussens unbequemer Patriot : Biographie; AUTHOR: Hans Otto;
ISBN: B0000E9VH1; TITLE: Women, Money & Power; AUTHOR: Phyllis Chesler PhD;
ISBN: B0000E9VHE; TITLE: Syria under Islam: Empire on trial, 6341097; AUTHOR: Kamal S Salibi;
ISBN: B0000E9VHS; TITLE: Les dirigeants du Parti socialiste: Histoire et sociologie; AUTHOR: Paul Bacot;
ISBN: B0000E9VHW; TITLE: Das Pfaffenauer Namenbuch: Die Namen einer Landschaft und ihrer Bewohner : Pfaffnau, St. Urban; AUTHOR: Josef Zihlmann;
ISBN: B0000E9VIG; TITLE: Grassroots politics in an African state: Integration and development in Sierre Leone; AUTHOR: Walter Barrows;
ISBN: B0000E9VIK; TITLE: Valborg: An autobiography of Valborg Rasmussen Wheelwright as told to her son; AUTHOR: Valborg Rasmussen Wheelwright;
ISBN: B0000E9VIN; TITLE: Brest; AUTHOR: Jean-Paul Gisserot;
ISBN: B0000E9VJA; TITLE: Gone for a soldier: The Civil War memories of Private Alfred Bellard; AUTHOR: Alfred Bellard;
ISBN: B0000E9VJN; TITLE: The Gentile Comes to Cache Valley: A Study of the Logan Apostasies of 1874 and the Establishment of Non-Mormon Churches in Cache Valley, 1873-1913; AUTHOR: A. J. Simmonds;
ISBN: B0000E9VLA; TITLE: Werribee Park; AUTHOR: Victoria (Australia);
ISBN: B0000E9VLI; TITLE: Memoirs from the Baths of Diocletian; AUTHOR: Moses Jacob Gutmann, Joseph. ; Chyet, Stanley F. Ezekiel;
ISBN: B0000E9VMF; TITLE: The Devaraja cult (Southeast Asia Program. Data paper); AUTHOR: Hermann Kulke;
ISBN: B0000E9VMQ; TITLE: European security : a Romanian point of view; AUTHOR: Romulus. Neagu;
ISBN: B0000E9VN3; TITLE: Sigiliile marturii ale trecutului istoric: Album sigilografic; AUTHOR: Maria Dogaru;
ISBN: B0000E9VN7; TITLE: La Zei acasa sau O calatorie lirica prin Elada; AUTHOR: Ion Brad;
ISBN: B0000E9VN9; TITLE: Bucuresti vazut de pictori; AUTHOR: Marin Mihalache;
ISBN: B0000E9VO2; TITLE: Graven en gravinnen van het Hollandse Huis: Onderzoek van de stoffelijke vesten, opgegraven op het terrein van de voormalige Abdijkerk te Rijnsburg in 1949 en 1951; AUTHOR: B. K. S Dijkstra;
ISBN: B0000E9VOS; TITLE: Sognefoged i Stavnsholt: Lars Nielsens dagbog (1771) 17891794; AUTHOR: Lars Nielsen;
ISBN: B0000E9VP3; TITLE: Community leadership and the transformation of Freetown (18011976) (Change and continuity in Africa); AUTHOR: Barbara Harrell-Bond;
ISBN: B0000E9VP7; TITLE: The Mappila fisherfolk of Kerala: A study in inter-relationship between habitat, technology, economy, society and culture; AUTHOR: P. R. G Mathur;
ISBN: B0000E9VP9; TITLE: Aurangzeb: Attitudes and inclinations; AUTHOR: Rekha Joshi;
ISBN: B0000E9VPP; TITLE: Developing economies and the Japanese experience; AUTHOR: Saburo Okita;
ISBN: B0000E9VPS; TITLE: Jaipur: Profile of a changing city; AUTHOR: Ramesh K Arora;
ISBN: B0000E9VPY; TITLE: Zamboanga and Sulu: An archeological approach to ethnic diversity (Ethnology Monographs); AUTHOR: Alexander Spoehr;
ISBN: B0000E9VQ6; TITLE: Kifungo cha obatala na michezo mingine (Waandishi wa KiAfrika); AUTHOR: Obotunde Ijimere;
ISBN: B0000E9VQI; TITLE: Tax and transfer policy and the temporal stability of family income (Technical analysis paper); AUTHOR: Howard P Tuckman;
ISBN: B0000E9VQO; TITLE: The Liberian economy in perspective; AUTHOR: Liberia;
ISBN: B0000E9VQP; TITLE: An official account of the civil disturbance in Monrovia of April 14, 1979; AUTHOR: Liberia;
ISBN: B0000E9VR6; TITLE: Borno tourism potential; AUTHOR: Borno;
ISBN: B0000E9VR7; TITLE: Report of the Committee (Official document); AUTHOR: Anambra;
ISBN: B0000E9VRM; TITLE: Itsekiri and Ijaw traditional regatta; AUTHOR: Bendel;
ISBN: B0000E9VRP; TITLE: Inaugural speech by His Excellency the Governor of Borno State, Alhaji Mohammed Goni, on Monday 1st October, 1979, at Murtala Mohammed Square, Maiduguri; AUTHOR: Borno;
ISBN: B0000E9VRU; TITLE: Reform of local government system in Anambra State of Nigeria (Official document); AUTHOR: Anambra;
ISBN: B0000E9VS3; TITLE: Report on the South Pacific Commission Mobile Home Economics In-Service Training Course, Madang, Papua New Guinea, 9 May 20 June, 1979; AUTHOR: South Pacific Commission;
ISBN: B0000E9VS6; TITLE: An act approving the LAMCO J V Operating Company dividend sharing agreement between the Government of the Republic of Liberia, Granges AB and LAMCO J V Operating Company, dated February 26, 1974; AUTHOR: Liberia;
ISBN: B0000E9VSN; TITLE: The Kandy Esala Perahera; AUTHOR: Rathi Dhanapala;
ISBN: B0000E9VT0; TITLE: Final report to the Minister for Conservation and Water Resources on the New England dieback ([Parliament of New South Wales, Parliamentary Paper); AUTHOR: New South Wales;
ISBN: B0000E9VTH; TITLE: An evaluation of making rail transit systems accessible to handicapped persons : a national summary of cost estimates and comments on desirability; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9VUE; TITLE: Esperance Small Boat Harbour investigations; AUTHOR: Western Australia;
ISBN: B0000E9VUM; TITLE: The youths of Kwara State; AUTHOR: George Agbazika Innih;
ISBN: B0000E9VUZ; TITLE: Soil-resource data for agricultural development; AUTHOR: Leslie D. Swindale;
ISBN: B0000E9VV2; TITLE: Anambra State, 1st anniversary, February 3, 1977; AUTHOR: Anambra;
ISBN: B0000E9VV3; TITLE: Anambra State : two years today, February 3, 1978; AUTHOR: Anambra;
ISBN: B0000E9VV4; TITLE: An address by the Hon. The Chief Judge of Anambra State, the Honourable Mr Justice A N Aniagolu, OFR, KSS, to the Nigerian Bar Association, at the Hotel Presidential, Enugu, Tuesday, 24 August, 1976; AUTHOR: A. N Aniagolu;
ISBN: B0000E9VV8; TITLE: Report of the Commission of Inquiry for the period 1st Jan. 1970 to 29th July, 1975; AUTHOR: Kano (State);
ISBN: B0000E9VVA; TITLE: Kano State Tenders Board and certain Ministries: Government views on the report of the Commission of Inquiry into the Kano State Tenders Board and the ... period 1st January, 1970 to 28th July, 1975; AUTHOR: Kano (State);
ISBN: B0000E9VVB; TITLE: Kano State-owned organisations and companies: Government views on the report of the Kano State Owned Organisations and Companies Commission of Inquiry; AUTHOR: Kano (State);
ISBN: B0000E9VWF; TITLE: Resolutions voted on by delegates to the White House Conference on Library and Information Services; AUTHOR: United States;
ISBN: B0000E9VWU; TITLE: Dialexeis, homilies, panegyrikoi logoi: Me parartema gia ten epitheorese scholeion kai didaskalon kai te syntaxe ton ektheseon epitheoreseos; AUTHOR: Charalampos V Stergiopoulos;
ISBN: B0000E9VWZ; TITLE: He Europe ton Deka (Politike & historia); AUTHOR: Anastases P Papalegouras;
ISBN: B0000E9VX1; TITLE: Hypopsies: Astynomiko mythistorema ([Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare]. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VX7; TITLE: He metakomise; AUTHOR: Triantaphyllos Pittas;
ISBN: B0000E9VX8; TITLE: Mia gynaika apo to parelthon: Astynomikon mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXA; TITLE: Ho dolophonos phorouse smokin: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXD; TITLE: Epicheiresis : Ekdikesis: Astynomiko mythistorema ([Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare]. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXE; TITLE: Idiotike hypothesis: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXF; TITLE: Ho thanatos tou Timotheou Konsta: Astynomiko mythistorema ([Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare]. 2. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXH; TITLE: To kalokairi tou phovou: Astynomiko mythistorema ([Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare]. 2. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXI; TITLE: Zetema zoes kai thanatou: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXJ; TITLE: He melodia tou thanatou: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 3. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXL; TITLE: To mystiko tou Asprou Vrachou: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXN; TITLE: He trite aletheia: Astynomiko mythistorema ([Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare]. 2. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXP; TITLE: He exaphanise tou Tzon Aulakiote: Astynomiko mythistorema ([Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare]. 3. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXQ; TITLE: Austeros prosopikon: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXS; TITLE: He Sappho kai hoi koinonikoi agones ste Lesvo; AUTHOR: Gianes Kordatos;
ISBN: B0000E9VXT; TITLE: Hypothesis ekviasmou: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXV; TITLE: Zetema empistosynes: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXW; TITLE: Amphivolies: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXX; TITLE: Periptosis anankes: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VXY; TITLE: Epikindyno kalokairi: Astynomiko mythistorema (Ta kalytera astynomika mythistoremata tou Gianne Mare. 1. seira); AUTHOR: Giannes Mares;
ISBN: B0000E9VY1; TITLE: Eimaste monoi sto diastema? (Kosmologika themata); AUTHOR: Demetrios D Kotsakes;
ISBN: B0000E9VY2; TITLE: Hoi thetikes-physikes epistemes ston Helleniko 18o aiona (Historia-Ereuna); AUTHOR: Giannes Karas;
ISBN: B0000E9VY3; TITLE: Ho Kretikos polemos, 16451669; AUTHOR: Marinos Tzane Bouniales;
ISBN: B0000E9VYG; TITLE: Hapanta; AUTHOR: Marios Chakkas;
ISBN: B0000E9VYI; TITLE: Varnavas, ho gyios tes parakleses; AUTHOR: Kypros Chrysanthes;
ISBN: B0000E9VYN; TITLE: He kyria Koula; AUTHOR: Menes Koumantareas;
ISBN: B0000E9VYO; TITLE: Xypna Vasile!: Komodia se treis praxeis kai hexe eikones (Komodies Demetre Psatha); AUTHOR: Demetres Psathas;
ISBN: B0000E9VYQ; TITLE: Phon [von] Demetrakes: Komodia se treis praxeis (Komodies Demetre Psatha); AUTHOR: Demetres Psathas;
ISBN: B0000E9VYT; TITLE: Ho neurikos kyrios, kialla komika skets (Komodies Demetre Psatha); AUTHOR: Demetres Psathas;
ISBN: B0000E9VYV; TITLE: Exochikon kentron " Ho Eros: Komodia se treis praxeis kai hexe eikones (Komodies Demetre Psatha); AUTHOR: Demetres Psathas;
ISBN: B0000E9VYX; TITLE: Archaioi kai synchronoi Thrakes: Ethe kai ethima ton archaion kai hoi rizes ton semerinon Thrakon; AUTHOR: Petros Al Georgantzes;
ISBN: B0000E9VYY; TITLE: Ho diorthotes: Mythistorema (Neoellenike logotechnia); AUTHOR: Alexes Parnes;
ISBN: B0000E9VYZ; TITLE: Moirologia tes Mesa Manes: Anekdota keimena kai agnosta historika moirologion kai oikogeneion; AUTHOR: Kyriakos D Kasses;
ISBN: B0000E9VZ0; TITLE: He Peloponnesos kata ten deuteran Tourkokratian, 17151821; AUTHOR: Michael V Sakellarios;
ISBN: B0000E9VZ2; TITLE: Symvolai eis ten historian tes par hemin ekklesiastikes mousikes: Kai hoi apo ton apostolikon chronon achri ton hemeron hemon akmasantes epiphanesteroi ... kai mousikologoi (Ekdoseis Koultoura); AUTHOR: Georgios I Papadopoulos;
ISBN: B0000E9VZ4; TITLE: Asmata demotika tes Hellados (Ekdoseis Koultoura); AUTHOR: Spyridon Zampelios;
ISBN: B0000E9VZ8; TITLE: Ho Doureios Hippos: He ethnike kai politike krisis kata ten Katoche; AUTHOR: Komnenos Pyromaglou;
ISBN: B0000E9VZA; TITLE: Hotan emoun me ton Are: Anamneseis (Antistasiako Archeio tou G. Kotzioula); AUTHOR: Giorgos Kotzioulas;
ISBN: B0000E9VZB; TITLE: He metaphysike tou somatos: Spoude ston Ioanne tes Klimakos; AUTHOR: Chrestos Giannaras;
ISBN: B0000E9VZE; TITLE: Diple apokatastase tes ethnikes antistases; AUTHOR: Metsos Partsalides;
ISBN: B0000E9VZG; TITLE: He poiesis ton gnostikon: Diatrive epi didaktoria; AUTHOR: Demetrios L Dritsas;
ISBN: B0000E9VZI; TITLE: Ho Apostolos Paulos ste phylake ton Philippon; AUTHOR: Vasiles Vasilikos;
ISBN: B0000E9VZK; TITLE: Chalasmata: Mythistorema; AUTHOR: Giorgos I Voulodemos;
ISBN: B0000E9VZN; TITLE: Matomena chronia: Chronika kai diegemata tes Antistases (Neoellenike logotechnia); AUTHOR: Soteres Patatzes;
ISBN: B0000E9VZQ; TITLE: Gerasimos Vlachos ho Kres, 1605/71685, philosophos, theologos, philologos = Gerassimos Vlachos cretese, 1605/71685, filosofo, teologo, filologo (Biblioteca ... studi bizantini e postbizantini di Venezia); AUTHOR: Vasileios N Tatakes;
ISBN: B0000E9VZT; TITLE: Tora ta chreiazesai perissotero; AUTHOR: Stergios Valioules;
ISBN: B0000E9VZY; TITLE: Lathos alogo: He politike tou epemvatismou kai he apotychia tes Amerikanikes diplomatias; AUTHOR: Laurence Sterne;
ISBN: B0000E9W01; TITLE: Anazetese kai nostos tou Odyssea: He dialektike tes Odysseias; AUTHOR: D.N Maronites;
ISBN: B0000E9W02; TITLE: Archaioi kritikoi; AUTHOR: Zesimos Lorentzatos;
ISBN: B0000E9W03; TITLE: Hoi teleutaioi: Mythistorema; AUTHOR: Panos Karavias;
ISBN: B0000E9W06; TITLE: He prosarmoge: Endomythos; AUTHOR: Michales Gregoriou;
ISBN: B0000E9W07; TITLE: Skenes apo to vio tou Maximou tou Graikou; AUTHOR: Metsos Alexandropoulos;
ISBN: B0000E9W0A; TITLE: Anaphora sten pankosmia antipolemike logotechnia; AUTHOR: Iakovos Rossides;
ISBN: B0000E9W0D; TITLE: Anamneseis [Gianne Ioannide]: Provlemata tes politikes tou KKE sten ethnike antistase 19401945; AUTHOR: Alekos Papapanagiotou;
ISBN: B0000E9W0J; TITLE: Ta nosokomeia sten Hellada: Me gymno mati; AUTHOR: Euangelos Ioannou Rizos;
ISBN: B0000E9W0S; TITLE: Astygraphia Thessalonikes: Etoi topographike perigraphe tes Thessalonikes (Ekdoseis Koultoura); AUTHOR: Michael Chatze Ioannou;
ISBN: B0000E9W0T; TITLE: Kyvernetike kai plerophoria: Semeioseis se themata tes theorias tes plerophorias kai tes epikoinonias (Sylloge " Theaitetos. seira 1); AUTHOR: Spyros K Zeugarides;
ISBN: B0000E9W0W; TITLE: Ho anthropos me to adeio; AUTHOR: Vasiles Vasilikos;
ISBN: B0000E9W0X; TITLE: Kroup-Hellas; AUTHOR: Vasiles Vasilikos;
ISBN: B0000E9W0Y; TITLE: Gamos sta charakomata: Diegemata; AUTHOR: Vasiles Katsavos;
ISBN: B0000E9W0Z; TITLE: Epidromes allophylon: Diegemata; AUTHOR: Koula Papadopoulou;
ISBN: B0000E9W15; TITLE: Loumpen: Mythistorema (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W16; TITLE: Parapotamoi: Mythistorema (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W17; TITLE: Me te lyra: Mythistorema (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W19; TITLE: Anachoreseis kai matalages [metallages]: Diegemata (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W1A; TITLE: Mysteria: Diegemata (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W1C; TITLE: Prosochoi [Prosoche] synanthropoi!: Diegemata (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W1D; TITLE: Sponde: Diegemata (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W1F; TITLE: Me lene Stelio: Mythistorema; AUTHOR: Theodor Kallifatides;
ISBN: B0000E9W1G; TITLE: Anepidote epistole ston Alexandro Panagoule; AUTHOR: Vasiles Vasilikos;
ISBN: B0000E9W1J; TITLE: Anglo-Hellenikon lexikon chemikon horon; AUTHOR: K Kannavas;
ISBN: B0000E9W1K; TITLE: Anglo-Hellenikon lexikon viologikon horon; AUTHOR: Th Patargia;
ISBN: B0000E9W1L; TITLE: Anglo-Hellenikon lexikon mathematikon horon; AUTHOR: P Papagiannakopoulos;
ISBN: B0000E9W1M; TITLE: Technikon lexikon Anglo-Hellenikon [kai Helleno-Anglikon] meta prophoras: Dia mechanikous, elektrologous, radiotechnitas, mathematikous, physikous kai chemikous; AUTHOR: Alekos Ch Moumtzes;
ISBN: B0000E9W1O; TITLE: Pentaglosson lexikon mathematikon kai physikon horon: Hellenika, Gallika, Anglika, Germanika, Italika; AUTHOR: Ioannes Vagianos;
ISBN: B0000E9W1T; TITLE: To chronometro; AUTHOR: Giannes Kontos;
ISBN: B0000E9W1U; TITLE: Phototypies; AUTHOR: Giannes Kontos;
ISBN: B0000E9W1V; TITLE: Poiemata, 19451971; AUTHOR: Miltos Sachtoures;
ISBN: B0000E9W1W; TITLE: Ho megalos exaderphos: Diegemata; AUTHOR: Vaso Sinopoulou;
ISBN: B0000E9W1Y; TITLE: He politeia tou Heliou: He koinochtemonike epanastase ton doulon kai proletarion tes Mikrasias 133128p. Chr; AUTHOR: Panages Lekatsas;
ISBN: B0000E9W20; TITLE: Ste prote gramme amynes; AUTHOR: Konstantinos P Panagiotakos;
ISBN: B0000E9W25; TITLE: Skleroi agones gia mikre zoe: Diegemata (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W26; TITLE: " 3on Christianikon Parthenagogeion: Mythistorema (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W27; TITLE: Hypoleimmata epangelmatos: Diegemata (Helles Alexiou hapanta); AUTHOR: Helle Alexiou;
ISBN: B0000E9W29; TITLE: Hoi meres tes Bourma: Mythistorema (Klassike logotechnia); AUTHOR: George Orwell;
ISBN: B0000E9W2B; TITLE: Anekdota Vyzantina kai Metavyzantina keimelia tes hieras Metropoleos Messenias; AUTHOR: Thomas M Provatakes;
ISBN: B0000E9W2C; TITLE: Captives and hostages in the Peloponnesian War (Grigoris library ; 1); AUTHOR: Andreas Panagopoulos;
ISBN: B0000E9W2F; TITLE: Zographeios Agon etoi Mnemeia tes Hellenikes archaiotetos zonta en to nyn Helleniko lao (Ekdoseis Koultoura); AUTHOR: Hellenikos Philologikos Syllogos (Constantinople);
ISBN: B0000E9W2G; TITLE: He katharse: Mythistorema; AUTHOR: Spyros Vrettos;
ISBN: B0000E9W2K; TITLE: To kraniotrypano; AUTHOR: Nikos Polites;
ISBN: B0000E9W2L; TITLE: Hapanta, satirika lyrika; AUTHOR: Pol Nor;
ISBN: B0000E9W2R; TITLE: Bolivar ho eleutherotes: Mia dokime aphieroma sta 30 chronia tou Nikou Engonopoulou, 19431973; AUTHOR: Demetres Iatropoulos;
ISBN: B0000E9W2T; TITLE: Hamartema ston Atho ki alla diegemata (Neoellenike logotechnia); AUTHOR: I Vasileiou;
ISBN: B0000E9W2V; TITLE: Angkor, mia xotike politeia (Neoellenike logotechnia); AUTHOR: I Vasileiou;
ISBN: B0000E9W30; TITLE: Mantam Sousou: Vouthoulas-Kolonaki; AUTHOR: Demetres Psathas;
ISBN: B0000E9W3A; TITLE: To liontari tes klephtourias : Antroutsos, ho pateras tou Odyssea: Mythistorematike viographia historika kai vivliographika tekmeriomene (Neoellenike logotechnia ; 205); AUTHOR: Demetres Stamelos;
ISBN: B0000E9W3C; TITLE: Poiemata, 19581964; AUTHOR: Tasos Leivadites;
ISBN: B0000E9W3E; TITLE: Symphonia ar. 1; AUTHOR: Tasos Leivadites;
ISBN: B0000E9W3F; TITLE: Hoi gynaikes me talogisia matia; AUTHOR: Tasos Leivadites;
ISBN: B0000E9W3H; TITLE: Nychterinos episkeptes [kai alla poiemata]; AUTHOR: Tasos Leivadites;
ISBN: B0000E9W3I; TITLE: Anadrome: Poiemata; AUTHOR: Loukas Theodorakopoulos;
ISBN: B0000E9W3J; TITLE: Eikosi tragoudia; AUTHOR: Phontas Lades;
ISBN: B0000E9W3O; TITLE: Meletemata aletheias kai dikaiou; AUTHOR: Vasiles Georg Besas;
ISBN: B0000E9W3Q; TITLE: Enkomio gia ton Ougo Phoskolo = Elogio di Ugo Foscolo; AUTHOR: Dionysios Solomos;
ISBN: B0000E9W3R; TITLE: Euthymios-Ioannes Zygadenos: Vios, syngraphai; AUTHOR: Andreas N Papavasileiou;
ISBN: B0000E9W3S; TITLE: He metriarchia kai he synkrouse tes me ten Hellenike patriarchia (Eklaikeutika meletemata); AUTHOR: Panages Lekatsas;
ISBN: B0000E9W3T; TITLE: To demotiko tragoudi: [hexe teuche tou periodikou] Hellenike demiourgia; AUTHOR: Spyros Melas;
ISBN: B0000E9W3U; TITLE: Phthora kai logos : eisagoge sten poiese tou Giorgou Sephere; AUTHOR: Mario Vitti;
ISBN: B0000E9W3V; TITLE: Enotia; AUTHOR: Strates Doukas;
ISBN: B0000E9W40; TITLE: To Theion drama: Threskeiologike melete; AUTHOR: Panages Lekatsas;
ISBN: B0000E9W41; TITLE: Emphylios polemos, 19461949: Hopos ta ezesa; AUTHOR: Giorges Blanas;
ISBN: B0000E9W43; TITLE: Population agedness: Policy implications for Greece; AUTHOR: Evangelos John Rizos;
ISBN: B0000E9W44; TITLE: Guide to the Troodos Mountains; AUTHOR: William Dreghorn;
ISBN: B0000E9W45; TITLE: Varvara : vios kai xypoliteia: Mia historia theatro; AUTHOR: Kostas Paulou Panagiotopoulos;
ISBN: B0000E9W46; TITLE: He hora tes kampanas: Nouvella gia ton apeleutherotiko agona ton Hellenon kata ton Tourkon, 1821; AUTHOR: Harry Mark Petrakis;
ISBN: B0000E9W49; TITLE: Nicosia, capital of Cyprus, then and now; AUTHOR: Kevork K Keshishian;
ISBN: B0000E9W4F; TITLE: Programmata Meses Ekpaideuses kai koinonikos elenchos, 19311973; AUTHOR: Charalampos Noutsos;
ISBN: B0000E9W4G; TITLE: To pinakion phakes kai ho nomos ton lykon: Dokimia gia te symperiphora ton anthropon; AUTHOR: Michael D Stasinopoulos;
ISBN: B0000E9W4T; TITLE: Hellenike plastike tou austerou rythmou; AUTHOR: N.M Kontoleon;
ISBN: B0000E9W4Z; TITLE: Ideokratia kai historike aitiokratia: Nees tomes gia te melete tes koinonikes historias tou 4ou p. Ch. aiona; AUTHOR: Panages Lekatsas;
ISBN: B0000E9W50; TITLE: Hellenes architragoudistes tou Melodramatos; AUTHOR: Giorgos Kousoures;
ISBN: B0000E9W53; TITLE: Ethnike antistase, 19411944: Anamneseis apo to Velvento; AUTHOR: Demetres Phylaktos;
ISBN: B0000E9W59; TITLE: Hodos Prometheos: Taxidia : Rosia, Helvetia, Rome, Voulgaria, Roumania (Hapanta Themou Kornarou); AUTHOR: Themos Kornaros;
ISBN: B0000E9W5A; TITLE: To xekinema mias genias: Apo ta valtoneria tes megales ideas (Hapanta Themou Kornarou); AUTHOR: Themos Kornaros;
ISBN: B0000E9W5B; TITLE: Hagion Oros : hoi hagioi choris maska ; Spinalonka : " ad Vitam (Hapanta Themou Kornarou); AUTHOR: Themos Kornaros;
ISBN: B0000E9W5H; TITLE: Epistrophe ste ge tes Epangelias; AUTHOR: Giannes G Syllantavos;
ISBN: B0000E9W5J; TITLE: Mesogeios, to staurodromi mas: Parelthon, paron kai mellon (He epoche mas); AUTHOR: Kostas Chatzeargyres;
ISBN: B0000E9W5K; TITLE: Peri dikaiomaton: Theoretike themeliosis, syntagmatike katochyrosis (Syntagma kai politeia. seira meleton kai keimenon); AUTHOR: D. L Kyriazes-Gouveles;
ISBN: B0000E9W5T; TITLE: Larisa: Tesseres akouarelles kai trianta tria schedia; AUTHOR: Agenor Asteriades;
ISBN: B0000E9W61; TITLE: Chroniko tes Hellenikes typographias; AUTHOR: Nikos E Skiadas;
ISBN: B0000E9W62; TITLE: Zakynthos: Pentakosia chronia, 14781978; AUTHOR: Dinos Konomos;
ISBN: B0000E9W65; TITLE: Palaiochristianika mnemeia Thessalonikes: Acheiropoietos, Mone Latomou; AUTHOR: Stylianos Pelekanides;
ISBN: B0000E9W6A; TITLE: Sosialismos kai koultoura: Provlematismoi kai reumata ste metepanastatike Rosia, 19171932; AUTHOR: Antones Vogiazos;
ISBN: B0000E9W6E; TITLE: Hoi kynegoi: Senario; AUTHOR: Thodoros Angelopoulos;
ISBN: B0000E9W6F; TITLE: Ho thiasos: Senario; AUTHOR: Thodoros Angelopoulos;
ISBN: B0000E9W6I; TITLE: Pantheo heroon tou 21: Leukoma 40 lithographion kai exegeseon sta Hellenika, Gallika, Germanika kai Anglika (Neoellenike eikonographia : prosopographies : 19os aionas); AUTHOR: Peter Heinrich Lambert von Hess;
ISBN: B0000E9W6N; TITLE: Hoi scheseis Helladas, Eok, Epa: Meletes politikes kai oikonomias; AUTHOR: Panagiotes K Ioakeimides;
ISBN: B0000E9W6Q; TITLE: He prosokratike dianoesis: Apo tou mythou eis ton logon (Historia tes philosophias); AUTHOR: E Moutsopoulos;
ISBN: B0000E9W6X; TITLE: Agones kai agoniai tes en Amerike Hellenikes Orthodoxou Ekklesias, enkyklioi kai engrapha ton eton 19221972 = Encyclicals and documents of the Greek Orthodox ... activity the first fifty years (19221972); AUTHOR: Greek Orthodox Archdiocese of North and South America;
ISBN: B0000E9W6Z; TITLE: Koinoniologia ton thesmon; AUTHOR: Giorgos S Veltsos;
ISBN: B0000E9W70; TITLE: Anthologia tou agona; AUTHOR: Panos Ioannides;
ISBN: B0000E9W71; TITLE: He didaskalia ton Archaion Hellenikon apo metaphrase: Symvole ste didaktike methodologia; AUTHOR: Panepistemion Ioanninon;
ISBN: B0000E9W75; TITLE: Patrologia; AUTHOR: Stylianos G Papadopoulos;
ISBN: B0000E9W79; TITLE: Langolo dell Harrys Bar; AUTHOR: Giuseppe Cipriani;
ISBN: B0000E9W7K; TITLE: A capofitto nel turchino: Vita e imprese di un primatista mondiale (Biblioteca del mare); AUTHOR: Enzo Majorca;
ISBN: B0000E9W7O; TITLE: Cinema 77 (Universale Laterza ; 445); AUTHOR: Giovanni Grazzini;
ISBN: B0000E9W7Q; TITLE: Ugo Tognazzi (Le stelle filanti); AUTHOR: Aldo Bernardini;
ISBN: B0000E9W7U; TITLE: I centri storici (Le guide Guaraldi); AUTHOR: Pier Luigi Cervellati;
ISBN: B0000E9W7W; TITLE: Arti figurative e linguaggio (Le guide Guaraldi); AUTHOR: Omar Calabrese;
ISBN: B0000E9W7Y; TITLE: Il credente come soggetto di storia: Bultmann risponde ai " teologi politici (Ricerche teologiche); AUTHOR: Armido Rizzi;
ISBN: B0000E9W80; TITLE: Storia della Posta nel Mantovano, 1550-1900; AUTHOR: Albino Bazzi;
ISBN: B0000E9W81; TITLE: Cuore di tenebre = Heart of darkness ; [Diario del Congo = The Congo diary] (Grande Universale Mursia. nuova serie); AUTHOR: Joseph Conrad;
ISBN: B0000E9W87; TITLE: Cento anni di poesia dialettale romagnola; AUTHOR: Gianni Quondamatteo;
ISBN: B0000E9W8C; TITLE: LEuropa criminale; AUTHOR: Enrico Altavilla;
ISBN: B0000E9W8I; TITLE: De Anarchia: Attorno al 68 : poesia, follia, rivoluzione (Saggistica); AUTHOR: Gianni Scalia;
ISBN: B0000E9W8L; TITLE: Leggere Gadda: Antologia della critica gaddiana (Letture critiche); AUTHOR: Arnaldo Ceccaroni;
ISBN: B0000E9W8M; TITLE: Poveri ma chic: Manuale di consigli galanti per tempi austeri (Biblioteca umoristica Mondadori); AUTHOR: Gioacchino Forte;
ISBN: B0000E9W8U; TITLE: Intellettuali e Fronte popolare in Francia (Mediazioni); AUTHOR: Alberto Castoldi;
ISBN: B0000E9W91; TITLE: Colonialismo e Terzo Mondo (Scuola e cultura. sezione Sociologia e storia); AUTHOR: Enzo Campelli;
ISBN: B0000E9W94; TITLE: Le origini della sinistra extraparlamentare (Collana aperta); AUTHOR: Mario Maffi;
ISBN: B0000E9W9B; TITLE: Profili omerici (La Scala); AUTHOR: Lidia Storoni Mazzolani;
ISBN: B0000E9W9F; TITLE: Giovanni da San Giovanni: Pittore della contraddizione (Biblioteca di proporzioni); AUTHOR: Anna Banti;
ISBN: B0000E9W9G; TITLE: Pittoni: [lopera completa] (Profili e saggi di arte veneta); AUTHOR: Franca Zava Boccazzi;
ISBN: B0000E9W9O; TITLE: Nelle mani della giustizia: Il delitto Platania nella lotta politica riminese; AUTHOR: Ermanno Vichi;
ISBN: B0000E9W9T; TITLE: Il duomo di Milano: Storia, arte, significato religioso; AUTHOR: Ernesto Brivio;
ISBN: B0000E9W9V; TITLE: Architettura, edilizia, urbanistica: Olanda 19171940; AUTHOR: Giovanni Fanelli;
ISBN: B0000E9W9W; TITLE: La pittura del Cinquecento a Napoli e nel vicereame (Saggi; 595); AUTHOR: Giovanni Previtali;
ISBN: B0000E9W9X; TITLE: Collezione Thyssen-Bornemisza : arte moderna: [catalogo della mostra a] Lugano, Villa Malpensata, 1 settembre-5 novembre 1978; AUTHOR: Villa Malpensata;
ISBN: B0000E9WA0; TITLE: Signori dItalia [nei fotoritratti di Ghitta Carell] (I fotolibri); AUTHOR: Ghitta Carell;
ISBN: B0000E9WA4; TITLE: Il dissenso in Urss nellepoca di Breznev: Antologia della Cronaca degli avvenimenti correnti (Documenti e interventi); AUTHOR: Piero Sinatti;
ISBN: B0000E9WA7; TITLE: Plusvalore femminile (Limmagine del presente); AUTHOR: Gabriella Parca;
ISBN: B0000E9WA9; TITLE: Saggi in forma di ballate: Divagazioni su temi di letteratura russa, ceca e polacca (Saggi); AUTHOR: Angelo Maria Ripellino;
ISBN: B0000E9WAG; TITLE: Momenti del pensiero greco nella problematica leopardiana (Collezione di studi e testi); AUTHOR: Mirella Carbonara Naddei;
ISBN: B0000E9WAI; TITLE: Lideologia di Alessandro Manzoni (Il portico, biblioteca di lettere e arti); AUTHOR: Augusto Simonini;